archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Statinio kapitalinio remonto projekto vadovo ir projekto dalių vadovų atsakomybė (2015-02-11) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  sudedamųjų dalių yra konstrukcijų dalis Tačiau kiekvienu atveju techninio projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką Reglamento 27 punkte nustatyta kad priklausomai nuo statinio paskirties statybos rūšies turi būti parengtos visos būtinos tam statiniui pastatyti ir naudoti projekto dalys kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių statinio architektūros aplinkos visuomenės sveikatos saugos kraštovaizdžio nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitos apsaugos saugos trečiųjų asmenų interesų apsaugos neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus Pagal paklausime pateiktą informaciją manome kad turėjo būti parengta projekto konstrukcinė dalis Statybos techninio reglamento STR 1 05 06 2010 Statinio projektavimas 21 punkte numatyta kad projekto dalių rengimui vadovauja projekto dalių vadovai turintys reikiamą kvalifikaciją Atskiro statinio projekto dalies rengimui vadovauja vienas projekto dalies vadovas Tuo atveju kai projektą sudaro tik viena projekto dalis projekto dalies vadovas kartu yra projekto vadovas Vadovaujantis išdėstytu architektūrinės projekto dalies vadovas negali būti atsakingas už statinio konstrukcinius sprendinius Kai statinio projekte yra keičiami konstrukciniai sprendimai turi būti parengta statinio projekto konstrukcinė dalis Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2163 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Projektiniai pasiūlymai (2015-02-05) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  60 punkte nurodytais atvejais STR 1 05 06 2010 Statinio projektavimas 60 p teigia Statytojas apie Reglamento 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ir ar statinio kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 5 10 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama toliau statiniai numatomą projektavimą parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus teikia prašymą savivaldybės administracijos direktoriui jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui apie tai informuoti visuomenę Šis punktas mūsų nuomone yra vienintelė vieta kur yra nurodoma kada yra privalomi projektiniai pasiūlymai Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas ištraukas iš teisės aktų siekiant jas teisingai vykdyti bei išvengti galimų nesusipratimų išduodant specialiuosius reikalavimus prašome pateikti nuomonę dėl teisės aktų nuostatų šiuo klausimu Ar teritorijoje kurioje yra parengtas ir patvirtintas detalusis planas ketinant projektuoti ir statyti ypatingą arba neypatingą pastatą kurie nėra įtraukti į visuomenei svarbių statinių sąrašą kartu su prašymu specialiesiems architektūros reikalavimams gauti be kitų dokumentų privaloma pateikti ir parengtus projektinius pasiūlymus ATSAKYMAS 2015 02 05 Nr 8 4 2D 1840 Informuojame kad vadovaujantis Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos taisyklių 8 punkto nuostatomis paklausime pateikti duomenys netikrinami atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis Pateikus papildomos informacijos nenurodytos paklausime gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos toliau Inspekcija konsultacijos turinys Statybos įstatymo 2 straipsnio 31 dalies redakcijoje galiojančioje nuo 2014 m sausio 1 d nustatyta kad Projektiniai pasiūlymai pasiūlymai kurių tikslas išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kurie pateikiami kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui ir ar informacija visuomenei apie numatomą statinių projektavimą bei gali būti naudojami specialiesiems architektūros reikalavimams specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams specialiesiems paveldosaugos reikalavimams parengti Atsižvelgiant į el paklausime nurodytą atvejį teritorijoje kurioje yra parengtas ir patvirtintas detalusis planas ketinant projektuoti ir statyti ypatingą arba neypatingą pastatą kurie nėra įtraukti į visuomenei svarbių statinių sąrašą ir aukščiau nurodyto teisės akto nuostatas manome kad savivaldybė kaip institucija išduodanti specialiuosius architektūros reikalavimus gali pareikalauti pateikti projektinius pasiūlymus Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2155 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Statinio projekto sprendinių pakeitimai (2015-02-04) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  išskyrus atvejus kai šie nukrypimai sumažina norminius atstumus iki sklypų ribų kai nėra gretimų sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų 31 3 pastatų ir inžinerinių statinių vietos žemės sklype teritorijoje iki 0 3 m išskyrus atvejus kai šie nukrypimai sumažina norminius atstumus iki sklypų ribų kai nėra gretimų sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų STR 1 05 06 2010 Statinio projektavimas numatyta kad 47 1 Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo 5 43 keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir parengti Darbo projekto sprendinių keitimai papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendinių Techninis projektas turi būti pakeistas iki statybos užbaigimo procedūrų prašymo išduoti Statybos užbaigimo aktą pateikimo ar Deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo pradžios 47 2 47 ir 47 1 punktuose nurodytais atvejais atliekami Darbo projekto sprendinių keitimai papildymai ar taisymai turi būti suderinti su Rangovu ir Reglamento 45 ir 46 punktuose nustatyta tvarka jiems turi pritarti Statytojas 48 Projekto keitimai papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą suteikiant šiam dokumentui naują laidą Jei Projekto dokumentai keičiami papildomi ir taisomi kelis kartus kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida Projekto dokumentų keitimai papildymai ir taisymai įforminami LST 1516 5 37 nustatyta tvarka Pakeisti papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasirašomi Reglamento 38 41 p nustatyta tvarka Remiantis minėtomis teisės aktų nuostatomis prašome paaiškinti ar aukščiau nurodyti pastato projekto sprendinių pakeitimai būtų priskiriami esminių projekto sprendinių pakeitimams ir ar šiems pakeitimams atlikti būtų privalomas naujo statybą leidžiančio dokumento išdavimas ATSAKYMAS 2015 02 04 Nr 8 4 2D 1749 Teikiame nuomonę dėl rašte išdėstytų klausimų Pagal Jūsų rašte pateiktą informaciją spręsti ar numatomi statinio projekto sprendinių pakeitimai yra esminiai ar ne vienprasmiškai negalime 1 Dėl langų angų fasade padidinimo Jei langų angos didinamos laikančiose sienose laikytina kad keičiamos laikančiosios konstrukcijos t y esminiai statinio projekto sprendiniai Šiuo atveju būtina nustatyti ar toks padidinimas susilpnina pačią laikančiąją konstrukciją sieną ar ne Jei projekto pakeitimo sprendiniuose numatytos atitinkamos priemonės kompensuojančios sienos pradinės suprojektuotos pradiniame projekte galios netekimą t y jei sienos laikančioji galia po angų padidinimo nesumažėja laikytina kad tokiems esminių statinio projekto sprendinių pakeitimams naujo statybą leidžiančio dokumento toliau SLD gauti vadovaujantis STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 48 punktu nereikia su sąlyga kad nepažeidžiami specialieji architektūros reikalavimai specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir specialieji paveldosaugos reikalavimai toliau specialieji reikalavimai jei jie buvo nustatyti 2 Dėl kitokio tipo tūrinių stoglangių ir naujų stoglangių įrengimo Jei keičiant ar įrengiant stoglangius nebus keičiamos laikančiosios k jos pvz gegnės tokie projekto sprendinių pakeitimai nelaikytini esminių projekto sprendinių pakeitimais Tačiau jei išduotuose specialiuose saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimuose ar specialiuose paveldosaugos reikalavimuose nustatyta kad kitokio tipo tūriniai stoglangiai negali būti įrengiami ar negali būti įrengiami nauji tokie projekto pakeitimai laikytini esminių statinio projekto sprendinių keitimu ir juos pakeitus būtina gauti naują statybą leidžiantį dokumentą 3 Dėl vidaus pertvarų išdėstymo pakeitimo Šie pakeitimai laikytini neesminių projekto sprendinių keitimu ir juos pakeitus naujo SLD gauti nereikia 4 Dėl vidaus laiptų angų vietos keitimo Jei šie pakeitimai atliekami nekeičiant laikančiųjų k jų perdangų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2152 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos rekonstravimas statinio atnaujinimo metu (2015-01-23) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  pastatai 1 Gyvenamoji daugiabučiai pastatai 26 5 1 42 2 56 3 1 Pastato aukštis m nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės 2 Vienos čiurkšlės vandens srautas 1 lentelėje nurodytiems pastatams turi būti ne mažesnis kaip 80 l min Tačiau taisyklių 1 punkte nustatyta kad statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės taikomos 1 projektuojant ir statant naujus statinius 2 rekonstruojamoms statinių dalims 3 remontuojamoms statinių dalims jei remontuojant statinius keičiamas ar kitaip daromas poveikis statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos išdėstymui ar apimčiai 4 statiniams ar statinių dalims keičiant jų naudojimo paskirtį Atsižvelgdami į paklausime pateiktą informaciją ir pirmiau nurodyto teisės akto nuostatas manome kad rengiant daugiabučio namo modernizavimo darbų projektą statinio paprastojo remonto darbų nedarančių poveikio esamam statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos išdėstymui ar apimčiai į jį įtraukti priešgaisrinio vandentiekio rekonstravimo darbus nėra privaloma Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2137 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Ar reikia gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, pastebėjus jame techninio pobūdžio klaidas (2014-10-23) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  tūrio naujo statybą leidžiančio dokumento gauti nereikia su sąlyga kad nebuvo pakeisti pirminio projekto esminiai sprendiniai arba jie buvo pakeisti neviršijant STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 48 punkte nustatytų ribų Pažymime kad tolimesnės procedūros pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto išdavimo ar statybos užbaigimo negalės būti atliktos jei nepateiksite techninio projekto pagrindinės versijos kadangi be jos neįmanoma nustatyti ar pakeisti esminiai statinio projekto sprendiniai Jei tokios projekto versijos gauti nėra galimybės turėsite pagal techninio projekto A laidą gauti naują statybą leidžiantį dokumentą bendrąja tvarka Ši konsultacija teikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimu konkrečioje situacijoje avimo dokumentais o neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2090 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Reikalavimas gauti prisijungimo sąlygas modernizuojant daugiabutį namą (2014-12-23) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  dėl susidėvėjimo ATSAKYMAS 2014 12 23 Nr 8 4 2D 20256 Informuojame kad pateikti paklausime duomenys netikrinami atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis Pateikus papildomos informacijos konsultacijos turinys gali keistis Prisijungimo sąlygos kaip nustatyta Statybos įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje statinio žemės sklype esančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prijungimo prie kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sąlygos jeigu jos nenustatytos teritorijų planavimo dokumentuose Jūsų paklausime nurodytu atveju kadangi nėra tikslo prisijungti prie esančių inžinerinių tinklų o tik pakeisti inžinerinių tinklų vamzdynus priklausančius daugiabučio namo savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise prisijungimo sąlygos tokiems darbams atlikti nereikalingos o be to jos negali būti išduotos Dėl šių priežasčių manome kad savivaldybės administracijos reikalavimas gauti prisijungimo sąlygas neatitinka aukščiau pateiktų Statybos įstatymo nuostatų Ši konsultacija teikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2075 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Galimybė keisti techninio projekto sprendinius kitam projektuotojui (2014-12-05) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  parengęs projektuotojas kuris gali būti ir ne pradinis projektuotojas ir kuris tokiu atveju atsako tik už naują sprendinio dokumentą o ne už visą Projektą ATSAKYMAS 2014 12 05 8 4 2D 19111 Informuojame kad vadovaujantis Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos taisyklių 8 punkto nuostatomis paklausime pateikti duomenys netikrinami atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis Pateikus papildomos informacijos nenurodytos paklausime gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos toliau Inspekcija konsultacijos turinys Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo toliau Įstatymas 4 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatyta kad autorių teisių objektai yra architektūros kūriniai pastatų ir kitų statinių projektai brėžiniai eskizai ir modeliai taip pat pastatai ir kiti statiniai Įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta kad autorių turtinės teisės gali būti perduodamos sutartimi paveldėjimo tvarka ir kita įstatymų nustatyta tvarka o 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta kad kūrinio autorius neatsižvelgiant į jo turtines teises net ir tuo atveju kai turtinės teisės perduotos kitam asmeniui turi šias asmenines neturtines teises 3 teisę prieštarauti dėl kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio iškraipymo ar kitokio pakeitimo taip pat dėl bet kokio kito kėsinimosi į kūrinį galinčio pažeisti autoriaus garbę ar reputaciją teisė į kūrinio neliečiamybę Statybos techninio reglamento STR 1 05 06 2010 Statinio projektavimas toliau Reglamentas 1 44 punkte nustatyta kad projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu Projekto keitimus ir ar papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas 2 49 punkte nustatyta kad Projektuotojas parengęs Projektą jo keitimus papildymus ir taisymus jį pasirašęs patvirtina kad Projektas atitinka įstatymų kitų teisės aktų Projekto rengimo dokumentų normatyvinių statybos techninių dokumentų normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir atsako už viso Projekto kokybę Projekto keitimų papildymų ir taisymų pasekmes Atsižvelgdami į paklausime pateiktą informaciją ir aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas teikiame nuomonę dėl galimybės keisti techninio projekto toliau Projektas sprendinius Įvertinant Įstatymo nuostatas darytina išvada kad jei Projekto projektuotojas sutartimi perleido užsakovui autoriaus turtines teises į parengtą Projektą įskaitant ir teisę jį keisti kitas projektuotojas gali rengti Projekto sprendinių pakeitimus Pasamdžius naują projektuotoją techninio projekto sprendinių pakeitimams atlikti statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu turėtų būti atliekamas viso techninio projekto keitimas kurį pakeistą techninį projektą pasirašę nauji projekto rengėjai atsakytų už parengto Projekto sprendinių atitikti nustatytiems reikalavimams Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2059 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Techninio projekto techninių klaidų taisymas (2014-12-03) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  projekto klaidų šalinimo dėl klaidingo rodiklių apskaičiavimo techniniame projekte klaidingi rodikliai buvo įrašyti į statybą leidžiantį dokumentą Įvertinus Jūsų rašte nurodytas klaidingo statinio bendrųjų rodiklių skaičiavimo priežastis ir tai kad statiniai statomi nenukrypstant nuo projekto sprendinių manome kad nagrinėjamu atveju pakanka atitinkamai patikslinti statinio projektą statinio bendruosius rodiklius t y teisės aktų nustatyta tvarka atlikti statinio projekto korektūrą Juos patikslinus gali būti atliekamos tolimesnės procedūros nustatyta tvarka žr http www vtpsi lt node 1617 išduodama pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto ir atliekamos statybos užbaigimo procedūros 2011 09 29 statybos leidimo šiuo atveju tikslinti nebūtina Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2054 (2016-02-13)
  Open archived version from archive