archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Klaidų techniniame projekte taisymas (2014-04-07) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  Techniniame projekte gali būti ištaisytos parengiant nauja laida Techninio projekto Bendrųjų rodiklių lentelę į kurią būtų įtraukti pagal teisės aktų reikalavimus perskaičiuotas statinio plotas pastatų tūris pastatų aukštingumas užstatymo intensyvumas parengiant nauja laida Techninio projekto bendrosios dalies aiškinamąjį raštą kuriame taisant nustatytus netikslumus ir klaidas būtų koreguojama tekstinė dalis taip pat parengiant nauja laida tuos Techninio projekto brėžinius kuriuose yra netikslumų ir klaidų 2 atliekant aptartus klaidų ir netikslumų taisymus projekte naujo statybą leidžiančio dokumento gauti nebūtina nes tokių pakeitimų atlikimas nelaikytinas esminių Projekto sprendinių keitimu tačiau įgyvendinus klaidų taisymo procedūrą pagal STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 55 punktą reikia gauti naują su ištaisytomis klaidomis statybą leidžiančio dokumento versiją 3 taisant minėtas klaidas ir netikslumus Projekto Bendrosios dalies aiškinamajame rašte galima numatyti galimybę užbaigti statybą etapais dalimis ir tai nebus laikoma esminių Projekto sprendinių pakeitimu ir naujo statybą leidžiančio dokumento taip pat nereikės ATSAKYMAS 2014 04 07 Nr 8 4 2D 5379 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos toliau Inspekcija atsakydama į Jūsų gautą prašymą teikia informaciją Eilės tvarka pagal Jūsų suformuotus klausimus pateikiame nuomonę dėl šiuo metu galiojančių teisės aktų taikymo Ši konsultacija negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje 1 Statybos techninio reglamento STR 1 05 06 2010 Statinio projektavimas patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 12 30 įsakymu Nr D1 708 48 punkte nurodyta sąvoka naujos laidos projektinių sprendinių dokumentas taikytina tiek atskiriems projekto brėžiniams tiek bendrųjų rodiklių lentelei ar aiškinamajam raštui todėl bendruoju atveju ištaisymai techniniame projekte galėtų būti atliekami Jūsų prašyme nurodytais būdais 2 Statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 09 27 įsakymu Nr D1 826 55 punkte aprašytas įvairių klaidų statybą leidžiančiame dokumente ištaisymo būdas taikytinas jei taisomos klaidos atsirado netinkamai perkeliant projektinius ir kitus duomenis ir netaikomas jei taisomos klaidos projekte ir dėl to atsiranda nesutapimai tarp projekto ir statybą leidžiančio dokumento duomenų Todėl Jūsų nurodytu atveju duomenų nesutapimai nebūtų laikomi klaidomis ir jų taisyti statybą leidžiančiame dokumente nereikėtų su sąlyga kad taisant projekto klaidas keičiant projekto sprendinius pagal teisės aktų nuostatas nebūtų privaloma gauti naujo statybą leidžiančio dokumento 3 Statybos užbaigimo procedūrų skirstymas etapais nėra projekto esminių sprendinių pakeitimas ir dėl to nereikia gauti naujo statybą leidžiančio dokumento su sąlyga kad išlaikomi statybos techninio reglamento STR 1 11 01 2010 Statybos užbaigimas patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 09 28 įsakymu Nr D1 828 30 punkte nustatyti reikalavimai ir dėl tokio skirstymo etapais nėra keičiami esminiai projekto sprendiniai dėl kurių keitimo būtina gauti naują statybą leidžiantį dokumentą Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1782 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Projekto sprendinių keitimas (2014-04-01) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  dokumentas ir norint tęsti statybą privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą Statybos techninio reglamento STR 1 05 06 2010 Statinio projektavimas patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m rugsėjo 27 d įsakymu Nr D1 808 6 skyriaus 48 punkte nurodyta kad projekto keitimai papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą suteikiant šiam dokumentui naują laidą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m kovo 19 d nutarimu Nr I 1240 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta kad statinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais žemės sklypo teritorijos statybinių tyrinėjimų jeigu juos atlikti privaloma dokumentais kultūros paveldo vertybės tyrimų medžiaga galiojančiais teisės aktais prisijungimo sąlygomis ir kitais reikalavimais Atsižvelgdami į paklausime nurodytą informaciją ir aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas manome kad šiuo atveju projektą tikrinančios institucijos turi teisę atsisakyti išduoti naują statybą leidžiantį dokumentą jeigu nauja projekto laida naujas projektas parengta pagal negaliojančius teisės aktus Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma inspekcijos nuomone konkrečioje situacijoje Statybos techninius reglamentus galite rasti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www vtpsi lt Teisinė informacija Teisės aktai Statybos techniniai reglamentai o Lietuvos Respublikos statybos įstatymą Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje http www lrs lt Teisės aktų ir Seime įregistruotų teisės aktų projektų paieška Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1777 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ nuostatų taikymas (2014-03-26) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  rodikliai viršija Detaliajame plane nurodytą užstatymo tankio rodiklį 2 4 4 techninis projektas kurio pagrindu prašoma išduoti statybų leidimą neįgyvendina Detaliajame plane numatyto servituto 3 Jeigu esant aukščiau 2 punkte įvardintoms aplinkybėms yra išduodamas leidimas statyboms bei jo pagrindu pastatomas pastatas ar esant nurodytoms sąlygoms toks statinys galėtų būti pripažintas tinkamu naudoti ATSAKYMAS 2014 03 26 Nr 8 4 2D 4687 Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame kad paklausime pateikti duomenys netikrinami atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes nenurodytas paklausime gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos konsultacijos turinys Laikotarpiu nuo 2008 01 01 iki 2009 12 31 statinio projektavimo pradžia buvo laikoma statinio projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimo diena o jei šis sąvadas neprivalomas projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo diena projektavimo darbų pabaiga parengto projekto tvirtinimo diena išskyrus tuos atvejus kai projektavimo darbų rangos sutartyje buvo nurodyta kitaip Atsižvelgdami į paklausime nurodytą informaciją ir teisės aktų nuostatas manome kad 1 Esant 1 punkte nurodytoms aplinkybėms galėjo būti išduotas statybos leidimas griauti statinį jeigu statinio griovimo projektą parengė įmonė kuri statinio projektavimo laikotarpiu atitiko Lietuvos Respublikos statybos įstatymo toliau Įstatymas patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m kovo 19 d nutarimu Nr I 1240 14 straipsnio 1 2 dalyse keliamus reikalavimus 2 Esant 2 punkte nurodytoms aplinkybėms 2 1 Galėjo būti išduotas statybos leidimas jeigu statinio techninį projektą parengė įmonė kuri statinio projektavimo laikotarpiu atitiko Įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje keliamus reikalavimus 2 2 Negalėjo būti išduotas statybos leidimas jeigu statinio techninį projektą parengė projektuotojas kuris neatitiko keliamų kvalifikacinių reikalavimų Remiantis statybos techninio reglamento STR 1 05 06 2005 Statinio projektavimas patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m gruodžio 30 d įsakymu Nr D1 708 5 skyriaus 24 punktu projekto vadovas galėjo būti skiriamas samdomas vadovauti tik tokiems projektams kurie atitiko jo kvalifikaciją 2 3 Galėjo būti išduotas statybos leidimas jeigu statinio techninį projektą parengė įmonė kuri statinio projektavimo laikotarpiu atitiko Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje keliamus reikalavimus 2 4 2 4 1 2 4 3 papunkčiuose nurodytais atvejais negalėjo būti išduotas statybos leidimas jeigu statinio techninio projekto sprendiniai pažeidė detaliojo plano sprendinius 2 4 4 papunktyje pateikti duomenys yra nepakankami norint parengti atsakymą į šį klausimą Todėl Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos konsultacijos šiuo klausimu neteikia Norint gauti konsultaciją šiuo klausimu prašome pateikti papildomą informaciją apie neįgyvendinamą servitutą 3 Jeigu esant aukščiau įvardintoms aplinkybėms buvo išduotas statybos leidimas jo galiojimas nepanaikintas įstatymų nustatyta tvarka ir visi komisijos nariai pasirašė statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą toks statinys galėjo būti pripažintas tinkamu naudoti Ši konsultacija pateikiama pagal 2008 01 01 2009 12 31 galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1767 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Statinio projektavimas geležinkelio apsaugos zonoje (2014-02-21) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  metu galiojantį teisinį reglamentavimą projekto rengimui išduodamos prisijungimo sąlygos taip pat specialieji architektūros saugomų teritorijų tvarkymo ir naudojimo paveldosaugos reikalavimai Sąlygų arba projektavimo sąlygų gavimas teisės aktais nenumatytas STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 10 priede Privalomi rašytiniai pritarimai projektui iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo nurodyta kad iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą privaloma gauti kai kurių subjektų rašytinius pritarimus projektui Nagrinėjamu atveju taikytini šio priedo 1 ir 5 punktai kadangi Jūsų nurodytas statinys projektuojamas geležinkelio apsaugos zonoje Manome kad Jūsų rašte nurodyti statytojų ar projektuotojų prašymai išduoti sąlygas dėl perėjų per geležinkelius ir pan projektų rengimo susiję su pagrįstu statytojo noru suprojektuoti statinius taip kad pagal minėto priedo nuostatas teikiant jums o ir Valstybinei geležinkelio inspekcijai parengtą projektą neatsirastų projektuotojo nenumatytų kliūčių trukdančių Jums pritarti šiam projektui Tokie prašymai mūsų nuomone laikytini prašymais suteikti tam tikrą metodinę pagalba rengiant projektą ir siekiant aukščiau nurodyto tikslo Apibendrinant manome kad išduoti prašomas sąlygas AB Lietuvos geležinkeliai neprivalo tačiau gali suteikti tam tikrą konsultaciją projektų rengimo klausimais statytojui ar jo įgaliotam asmeniui Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1747 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Projekto sprendinių keitimas (2014-02-20) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  prie Aplinkos ministerijos toliau Inspekcija konsultacijos turinys Statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyta kad esminiai statinio projekto sprendiniai statinio projekto sprendiniai nustatantys statinio vietą sklype statinio ar jo dalių paskirtį statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą statinio išorės matmenis aukštį ilgį plotį ir pan ir įgyvendinantys specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus ir ar specialiuosius paveldosaugos reikalavimus Statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai toliau Reglamentas 48 punkte nurodyta kad pakeitus esminius projekto sprendinius projekte suprojektuotų statinių kuriuos norint statyti rekonstruoti remontuoti ar griauti privalomas statybą leidžiantis dokumentas ir norint tęsti statybą privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą šio Reglamento nustatyta tvarka išskyrus atvejus kai nepažeidžiant teritorijų planavimo dokumentų statybą leidžiančių dokumentų kitų teisės aktų specialiųjų architektūros reikalavimų specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų 48 1 laikančiosios konstrukcijos keičiamos į ne blogesnes savybes turinčias konstrukcijas 48 2 dėl objektyvių priežasčių nenumatytų aplinkybių kliūčių keičiama inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos ilgis 48 3 iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype teritorijoje 48 4 iki 1 m didinami statinio išorės matmenys 48 5 mažinami statinio išorės matmenys Atsižvelgdami į aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas ir į tai kad butų skaičius pastato bendrasis plotas bei pastato tūris nėra esminiai projekto sprendiniai teikiame nuomonę į rašte pateiktus klausimus 1 Keičiant butų skaičių daugiabučiame gyvenamajame name kai esminiai projekto sprendiniai keičiami Reglamento 48 punkto leistinose ribose naujas statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas 2 Keičiant pastato bendrąjį plotą kai esminiai projekto sprendiniai keičiami Reglamento 48 punkto leistinose ribose naujas statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas 3 Keičiant pastato butų skaičių ir pastato tūrį kai esminiai projekto sprendiniai keičiami Reglamento 48 punkto leistinose ribose naujas statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas 4 Kadangi pastato ilgis ir plotis didinami Reglamento 48 punkto leistinose ribose iki 1 m todėl norint tęsti statybą gauti naują statybą leidžiantį dokumentą neprivaloma 5 Kai keičiami esminiai projekto sprendiniai ir pagal Reglamento 48 punkto reikalavimus privalomas naujas statybą leidžiantis dokumentas tai statinio projekto naujoje laidoje bei naujame statybą leidžiančiame dokumente turi būti nurodoma kad daugiabutis gyvenamas namas yra priskirtinas ypatingo statinio kategorijai 6 Jeigu daugiabučio namo statybos metu būtų keičiami esminiai statinio projekto sprendiniai išleidžiama nauja projekto laida ir gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas ypatingo statinio statybai tai statybos darbai turėtų būti vykdomi jau pagal ypatingo statinio statybai keliamus reikalavimus t y statinio statybos rangovu toliau Rangovas gali būti juridinis asmuo ar kitos užsienio organizacijos padalinys turintis teisę būti ypatingų statinių statybos rangovu Jeigu anksčiau buvo sudaryta statinio statybos rangos sutartis su Rangovu neturinčiu teisės būti ypatingų statinių statybos rangovu tai jis vykdyti ypatingo statinio statybos darbų nebegalės Statybos techninius reglamentus galite rasti Inspekcijos interneto svetainėje www vtpsi lt Teisinė informacija Statybos techniniai reglamentai o Statybos įstatymą Seimo interneto svetainėje www seimas lt Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1746 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Projektavimo sąlygų sąvadas (2014-02-17) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  ir savivaldybės administracijos išduotais specialiaisiais architektūros reikalavimais kurie neprieštarauja šios dalies 2 ir 3 punktuose nurodytiems reikalavimams Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais taikomais kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai konkrečiam kultūros paveldo statiniui statiniui esančiam kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose saugomos teritorijos direkcijos išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais taikomais konkrečiam projektuojamam statiniui sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje Specialieji architektūriniai reikalavimai yra išduodami pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m gruodžio 31 d įsakymu D1 997 patvirtintą Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašą Pažymime kad rašte Jūsų pateiktų klausimų teisės aktai nereglamentuoja Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1745 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Minimali projekto sudėtis, pakankama statybą leidžiančiam dokumentui gauti (2014-02-14) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 6 punktu popieriniame variante pateikiamą projektą sudaro šios dalys bendroji architektūrinė pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo sklypo sutvarkymo gaisrinės saugos Tačiau į pateikiamą kompiuterinę laikmeną jei prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu į IS Infostatyba įkeliamą projekto elektroninę versiją turi būti įrašytos visos reikalingos projekto dalys jų tarpe ir konstrukcijų Papildomai informuojame kad šiuo metu yra parengtas ir bus teikiamas LR Vyriausybei Statybos įstatymo eilės straipsnių pakeitimo projektas kuriame numatyta kad pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikiama tik bendroji ir architektūrinė dalys ir jų įrašas Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1744 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Projektavimo sąlygos (2014-02-17) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  išduotais specialiaisiais architektūros reikalavimais kurie neprieštarauja šios dalies 2 ir 3 punktuose nurodytiems reikalavimams Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais taikomais kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai konkrečiam kultūros paveldo statiniui statiniui esančiam kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose saugomos teritorijos direkcijos išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais taikomais konkrečiam projektuojamam statiniui sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje Specialieji architektūriniai reikalavimai yra išduodami pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m gruodžio 31 d įsakymu D1 997 patvirtintą Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašą Pažymime kad rašte Jūsų pateiktų klausimų teisės aktai nereglamentuoja Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1713 (2016-02-13)
  Open archived version from archive