archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Statinio techninio projekto apimtis ir detalumas (2012-08-20) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  suprasti projekto ekspertizei atlikti statinio statybos skaičiuojamajai kainai Reglamento nustatytais atvejais nustatyti statinio statybos rangovui parinkti statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statinio darbo projektui parengti Bendruoju atveju statinio techninio projekto sudedamosios dalys išdėstytos Reglamento 8 priede tačiau kiekvienu atveju statinio techninio projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN ISO 9001 2008 kokybės standartą idiegimas ir darbuotojų apmokymas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Ūkio subjektų priežiūra Teisinė informacija Planuojami patikrinimai Patikrinimams naudojami aktai klausimynai Konsultacijos Veiklos

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/279 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Darbo projekto derinimas su statytoju (2012-08-13) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  jų techninių specifikacijų reikalavimus darbo projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją Darbo projekto projektuotojas atsako už parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams Pagal Reglamento 1 priedo 2 7 punktą projekto vadovas privalo projektinius sprendinius suderinti su Statytoju Šio priedo nuostatos galioja tiek techninio projekto tiek darbo projekto vadovui Jūsų nurodytu atveju suderinti darbo projektą su statytoju turi rangovo pasamdytas paskirtas projekto vadovas Taip pat pagal Reglamento 57 punktą darbo projekto ir techninio darbo projekto brėžiniams darbo brėžiniams techninio projekto ir techninio darbo projekto techninėms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas Pritariu statyti prisiimdamas atsakomybę už darbo projekto sprendinių atitiktį techninio projekto sprendiniams Todėl statybai pagal darbo projektą nesuderintą su statytoju techninis prižiūrėtojas turi nepritarti o apie nepritarimo priežastis privalo informuoti statytoją Be to pagal statybos techninio reglamento STR 1 09 05 2002 Statinio statybos techninė priežiūra Žin 2002 Nr 43 1638 37 punktą statinio statybos techninis prižiūrėtojas statinio statybos techninės priežiūros vadovas jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami statytojo užsakovo interesai gali kreiptis į viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą teisėsaugos bei kitas institucijas Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/277 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Teisė atlikti ypatingo statinio projektavimą (2012-07-10) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  turintys teisę būti ypatingo statinio projekto vadovais taip pat juridiniai asmenys ir kitos užsienio organizacijos jeigu juose darbo ar kitų sutartinių santykių pagrindu dirba architektai ar statybos inžinieriai turintys teisę būti ypatingo statinio projekto vadovais Įvertinus tai kas paminėta Jūsų paklausime nurodytu atveju tiekėjas turintis statybos rangovo kvalifikacijos atestatą gali atlikti ypatingo statinio projektavimo darbus jeigu tiekėjas turi specialistus turinčius teisę būti ypatingo negyvenamojo pastato statinio projekto vadovu Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN ISO 9001 2008 kokybės standartą idiegimas ir darbuotojų apmokymas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/272 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Statinio projekto rengimo dokumentai (2012-07-05) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  dokumentais žemės sklypo teritorijos statybinių tyrinėjimų jeigu juos atlikti privaloma dokumentais kultūros paveldo vertybės tyrimų medžiaga galiojančiais teisės aktais prisijungimo sąlygomis ir 1 savivaldybės administracijos nustatytais specialiaisiais architektūros reikalavimais kurie neprieštarauja šios dalies 2 ir 3 punktuose nurodytiems reikalavimams 2 Kultūros paveldo departamento išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais taikomais kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai konkrečiam kultūros paveldo statiniui statiniui esančiam kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje 3 saugomos teritorijos direkcijos išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais taikomais konkrečiam projektuojamam statiniui sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje Statybos techninio reglamento STR 1 05 06 2010 Statinio projektavimas Žin 2010 Nr 2010 Nr 115 5902 7 2 punkte nurodyti projekto rengimo dokumentai bendruoju atveju Šiame punkte nenurodyta kad statytojo teisę patvirtinantys dokumentai yra projekto rengimo dokumentai Vadovaujantis aukščiau išdėstytu rengiant projektą tiesti valstybinėje žemėje kurioje nėra suformuoti sklypai susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcinius būtinus statinius valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas susitarimas nėra projekto rengimo dokumentas Šiuo atveju tai dokumentas patvirtinantis statytojo teisę statyti statinį valstybinėje žemėje ir pateikiamas norint gauti statybą leidžiantį dokumentą Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/271 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Projekto rengimas ypatingo statinio paskirties keitimui (2012-05-24) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  statinio paskirties keitimo projektą kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai Projektas rengiamas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1 05 06 2010 Statinio projektavimas Žin 2005 Nr 4 80 2010 Nr 115 5902 Projekto pavadinimas parenkamas pagal šio reglamento 6 11 punkto reikalavimus Pagal statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai Žin 2010 Nr 116 5944 2011 Nr 61 2915 6 priedo 8 punktą statinio paskirties keitimo projektui yra reikalingas rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/267 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Projekto vykdymo priežiūra modernizuojant statinius (2012-05-17) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  statant 6 punkte nenurodytus statinius atnaujinant modernizuojant pastatus pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus pritaikytus konkretiems atnaujinamiems modernizuojamiems pastatams statinio projekto vykdymo priežiūra yra neprivaloma ir gali būti atliekama statytojo užsakovo iniciatyva Tačiau modernizuojant pastatus pagal netipinius statinių projektus statinio projekto vykdymo priežiūra nereglamentuota Manome kad jeigu modernizuojant ypatingą statinį bus vykdomi tik paprastojo remonto darbai statinio projekto vykdymo priežiūra taip pat nebus privaloma Tačiau jeigu atnaujinant statinį būtų vykdomi ir kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbai numatyti tame pačiame projekte projekto vykdymo priežiūra būtų privaloma Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/263 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Atstumai tarp statinių (2012-04-30) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  taisyklėmis Žin 2011 Nr 8 378 Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp skirtingo atsparumo ugniai laipsnio pastatų parenkami pagal Reikalavimų 6 lentelę Šis atstumas svyruoja nuo 6 m iki 15 m Tačiau pagal Reikalavimų 93 1 punktą priešgaisriniai atstumai tarp pastatų esančių tame pačiame ar skirtinguose sklypuose gali būti neišlaikomi kai jų užstatymo plotas įvertinant ir neužstatytą žemės plotą tarp jų neviršija tos pačios paskirties pastatams nustatyto gaisrinio skyriaus ploto Automobilių saugyklos projektuojamos pagal statybos techninį reglamentą STR 2 02 08 2005 Automobilių saugyklų projektavimas Atstumai tarp esamų visuomeninių statinių ir naujai projektuojamų automobilių saugyklų atsižvelgiant į statinių charakteristikas taip pat yra parenkami pagal Reikalavimų 6 lentelę ir 93 1 punktą Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/265 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Paveldosaugos reikalavimai (2012-04-02) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  prieš išduodamas specialiuosius architektūrinius reikalavimus turi žinoti Kultūros paveldo departamento nustatytus specialiuosius paveldosaugos ir saugomos teritorijos direkcijos nustatytus specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus Tik juos įvertinęs jis gali spręsti apie statinio architektūrą Paveldosaugos ir saugomų teritorijų reikalavimai reikalingi kaip išeities duomenys parengti galutiniams specialiesiems architektūriniams statinio reikalavimams Tai leidžia manyti kad savivaldybės administracija kartu su prašymu išduoti specialiuosius architektūrinius reikalavimus pateikti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus reikalauja teisėtai Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Žymės 7 Statinio projektavimas projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN ISO 9001 2008 kokybės standartą idiegimas ir darbuotojų apmokymas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/261 (2016-02-13)
  Open archived version from archive