archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ar nesudėtingo statinio, projektuojamo kaimo teritorijoje, parengtam projektui reikalingas savivaldybės rašytinis pritarimas (2015-08-25) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  2 statant II grupės nesudėtingą statinį mieste konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje Atsižvelgdami į paklausime pateiktą informaciją ir pirmiau nurodytų teisės aktų nuostatas manome kad rašytinis pritarimas supaprastintam statinio projektui reikalingas statant I grupės nesudėtingą statinį jei jis patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją kultūros paveldo vietovę arba statant II grupės nesudėtingą statinį jei jis patenka į miesto konservacinio prioriteto ar kompleksinę saugomą teritoriją kultūros paveldo objekto teritoriją kultūros paveldo vietovę Jei atitinkamas I ar II grupės nesudėtingas statinys nepatenka į nurodytas teritorijas rašytinio pritarimo supaprastintam statybos projektui iš savivaldybės nereikia Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 10 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui Žymės 10 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2451 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Statinio paprastasis remontas Kuršių Nerijoje (2015-07-03) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  teisėtai ir nepažeidžiant asmenų teisių ir teisėtų interesų Darant prielaidą kad Statinys pastatytas ir nuosavybės teise valdomas teisėtai registruotas Nekilnojamojo turto registre darytina išvada kad jo savininkas turi teisėtus lūkesčius Statinį valdyti naudoti ir juo disponuoti teisės aktų nustatyta tvarka ir būdais Pažymėtina kad Statybos įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta kad pastatytas ar nebaigtas statyti statinys išskyrus kultūros paveldo statinius nugriaunamas šiais atvejais 1 savininko ar statytojo užsakovo noru 2 kai tai numatyta teritorijų planavimo dokumentuose po to kai žemės sklypas ar jo dalis arba statinys paimamas visuomenės poreikiams per savivaldybės tarybos sprendime nurodytą terminą arba per savivaldybės administracijos ieškinio pagrindu priimtame teismo sprendime nurodytą terminą 3 kai baigiasi laikino statinio naudojimo terminas per viešojo administravimo subjekto išdavusio statybą leidžiantį dokumentą reikalavime nurodytą terminą arba per šio subjekto ieškinio pagrindu priimtame teismo sprendime nurodytą terminą 4 kai statinys jo dalis yra fiziškai susidėvėjęs susidėvėjusi ir kelia pavojų žmonių gyvybei sveikatai bei aplinkai ir šis pavojus nepašalinamas per viešojo administravimo subjektų atliekančių statinių naudojimo priežiūrą reikalavime nurodytą terminą arba per šių subjektų ieškinio pagrindu priimtame teismo sprendime nurodytą terminą 5 kai statinys pastatytas ar statomas savavališkai per Inspekcijos reikalavime nurodytą terminą arba per šios inspekcijos ieškinio pagrindu priimtame teismo sprendime nurodytą terminą 6 kai statinys pastatytas ar statomas pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą arba kai tokia statyba pagal įstatymus negalima per Inspekcijos kitų šio Įstatymo 23 straipsnio 30 dalyje nurodytų viešojo administravimo subjektų ar suinteresuotųjų asmenų kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami ieškinio pagrindu priimtame teismo sprendime nurodytą terminą 7 kitais įstatymų nustatytais atvejais Jei šiuo atveju nėra įstatyme įtvirtintų pagrindų dėl Statinio nurodyto projektavimo firmos užklausime nugriovimo būtinybės statinio savininkas ar kitas valdytojas gali statinį naudoti valdyti ir juo disponuoti bendrais pagrindais nepažeisdamas Statybos įstatymo 40 straipsnyje nustatytų statinio naudojo pareigų Civilinio kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka Pažymėtina kad siekiant įgyvendinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendinius kuriais numatyta likviduoti pastatą turėtų būti užtikrinta statinio savininko ar valdytojo teisėtų interesų jei interesai iš tiesų teisėti apsauga Statinys turėtų būti paimamas visuomenės poreikiams kaip pasiūlė Darbo grupė teisinėms prielaidoms paimti turtą visuomenės poreikiams nagrinėti sudaryta 2012 m liepos 20 d Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu Nr 204 ir tada likviduotas Kitu atveju turėtų būti ginčijami sandoriai kurių pagrindu buvo įgyta nuosavybė į Statinį Inspekcija tokios teisės neturi o taip pat nėra gavusi jokių įrodymų pagrindžiančių sandorių neteisėtumą Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 10 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui Žymės 10 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2388 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Supaprastinto statybos projekto valčių / jachtų elingų ar lieptų statybai derinimas su RAAD (2015-02-18) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  projektui privalomas statant I grupės nesudėtingą statinį kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje statant II grupės nesudėtingą statinį mieste konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta prašome nurodyti ar RAAD privalo tikrinti ir derinti supaprastintus techninius projektus valčių jachtų elingų ar lieptų statybai jeigu šie teikiami ne per IS Infostatyba ATSAKYMAS 2015 02 18 Nr 8 14 2D 2433 Pagal kompetenciją teikiame nuomonę dėl rašte išdėstytų klausimų Statinio projektų tikrinimo procedūros šiuo metu atliekamos vieno langelio principu naudojantis IS Infostatyba Projektų derinimas Statybos įstatymu nėra nustatytas Išankstinio projektų patikrinimo iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo atvejai nustatyti STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 10 priede Šiame priede Jūsų nurodyto atvejo nėra todėl darytina išvada kad Jūsų rašte minimų taisyklių nuostatos prieštarauja STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai nuostatoms Vadovaujantis išdėstytu ir tuo kad prievolę RAAD tikrinti projektus gali nustatyti įstatymas arba aplinkos ministras manome kad RAAD pagal minėtų taisyklių patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius įsakymu reikalavimus projektų tikrinti neprivalo Rubrika 10 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui Žymės 10 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2170 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Rašytinis pritarimas II grupės nesudėtino statinio (vienbučio gyvenamojo namo) kapitalinio remonto projektui (2015-02-04) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  pagal statybos techninio reglamento STR 1 01 07 2010 Nesudėtingi statiniai patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m rugsėjo 27 d įsakymu Nr D1 812 1 priedo 1 lentelėje pateiktus techninius parametrus kai didžiausias aukštis 8 5 m didžiausias plotas 80 m 2 priskirtinas prie II grupės nesudėtingų statinių Išvardyti gyvenamojo namo fasado ir stogo darbai pagal statybos techninio reglamento STR 1 01 08 2002 Statinio statybos rūšys patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m gruodžio 5 d įsakymu Nr 622 nuostatas priskirtini prie statinio paprastojo remonto darbų jeigu nekeičiamos stogo dangą laikančiosios medinės konstrukcijos gegnės o jei jos keičiamos nekeičiant statinio matmenų tokie darbai priskirtini prie statinio kapitalinio remonto darbų Pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas statinio paprastajam remontui reikalingas statybą leidžiantis dokumentas rašytinis pritarimas statinio paprastojo remonto aprašui tik Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais o nesudėtingo statinio kapitaliniam remontui rašytinis pritarimas kapitalinio remonto aprašui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais Statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m rugsėjo 27 d įsakymu Nr D1 826 6 priede išvardyti atvejai kada privalomas rašytinis pritarimas statinio projektui Pavyzdžiui rašytinis pritarimas kapitalinio remonto aprašui privalomas atliekant II grupės nesudėtingo statinio visuomeninės paskirties pastato kapitalinį remontą mieste miestais laikomos daugiau kaip 3000 gyventojų turinčios gyvenamosios vietovės konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje kai keičiama pastato išvaizda išskyrus atvejus kai būtina skubiai atlikti statybos darbus reikalingus avarijos grėsmei jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti arba kai keičiamos laikančiąsias savybes praradusios pavienės konstrukcijos nesusilpninant ir nepašalinant kitų laikančiųjų konstrukcijų Pavyzdžiui rašytinis pritarimas paprastojo remonto aprašui privalomas atliekant kultūros paveldo statinio paprastąjį remontą kai keičiama statinio išvaizda išskyrus atvejus kai būtina skubiai sutvarkyti stichinės nelaimės sukeltus padarinius atliekant paprastąjį remontą valstybei svarbaus kultūrinio objekto statinio patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais 2008 m rugsėjo 10 d nutarimas Nr 940 2008 m lapkričio 4 d nutarimas Nr 1212 ir 2014 m liepos 16 d nutarimas Nr 690 ir kt Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 10 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui Žymės 10 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2151 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Sunykusios tvoros atstatymas (2015-01-12) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  kapitaliniam remontui Vadovaujantis STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai žr www vtpsi lt node 1050 6 priedu statybą leidžiančio dokumento tokiems darbams atlikti nereikia Rubrika 10 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui Žymės 10 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN ISO 9001 2008 kokybės standartą idiegimas ir darbuotojų apmokymas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Ūkio subjektų priežiūra Teisinė informacija Planuojami patikrinimai Patikrinimams naudojami aktai klausimynai Konsultacijos Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų reikšmės Ūkio subjektų nuomonės teikimas apie Inspekcijos veiklą Istorija Veiklos ataskaitos Veiklos uždaviniai Tarptautinis bendradarbiavimas Asmens duomenų apsauga Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės Inspekcija ir žiniasklaida Atstovas ryšiams su visuomene Paslaugos Asmenų aptarnavimas Bendra informacija Asmenų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2135 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Prašymas VTPSI išduoti rašytinį pritarimą kapitalinio remonto projektui (2014-10-09) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  su prašymu išduoti Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 2 3 ar 4 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą jei 34 1 1 mano kad jo savivaldybės administracijai pateiktas prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą nepriimamas ir ar neregistruojamas IS Infostatyba neteisėtai per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų pateikimo dienos Kadangi 20 d d nuo 2014 08 12 yra jau pasibaigę kreiptis dėl rašytinio pritarimo kapitalinio remonto projektui Jūs negalite todėl siūlome dar kartą pateikti prašymą savivaldybės administracijai Savo išaiškinimą dėl reglamento 56 punkto taikymo esame Jums pateikę kurį rekomenduojame pateikti kartu su prašymu Ši konsultacija parengta pagal jo pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 10 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui Žymės 10 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1983 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Galimybė atlikti statinio kapitalinį remontą, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas statinio baigtumas mažesnis nei 100% (2014-10-03) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 56 punkto nuostatas statybą leidžiantis dokumentas negali būti išduotas nes pastato baigtumo procentas pagal Nekilnojamo turto registro toliau NTR duomenis yra 77 proc Nagrinėjamu atveju pastatas baigtas statyti pagal NTR duomenis 1940 metais Registrų centro Vilniaus filialo paaiškinimu įrašas Baigtumo procentas 77 proc į Nekilnojamojo turto kadastrą įrašyti 2013 m parengtos kadastro duomenų bylos pagrindu vykdant prašymą patikslinti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Duomenų apie šiame pastate vykdomas savavališkas statybas ar išduotus statybą leidžiančius dokumentus nėra Dalis konstrukcijų kaip išaiškinta pridėtuose prie rašto dokumentuose prarasta dėl įvykusių avarijų kitų konstrukcijų inžinerinių sistemų trūkumo priežastis nenustatyta Manome kad minėto 56 punkto nuostatos yra taikomos nebaigtos statybos nebaigtų statybos ar rekonstravimo darbų atveju Rašte nurodytu atveju kai statinio ne statybos baigtumas yra 77 proc ir tokio statinio baigtumo priežastis nėra nebaigta statyba ar rekonstravimas šio punkto nuostatos draudžiančios išduoti statybą leidžiantį dokumentą nagrinėjamu atveju atlikti statinio kapitalinį remontą netaikytinos Papildomai pažymime kad Statybos įstatyme nėra sąvokos statinio dalies kapitalinis remontas todėl rašte minimo projekto pavadinimas tikslintinas pagal STR 1 05 06 2010 Statinio projektavimas statinio projekto pavadinimui nustatytus reikalavimus Rubrika 10 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui Žymės 10 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1975 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Mokslo paskirties pastato kapitalinis remontas (2014-09-08) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  paveldo vietovėje kai keičiama pastato išvaizda išskyrus atvejus kai būtina skubiai atlikti statybos darbus reikalingus avarijos grėsmei jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti arba kai keičiamos laikančiąsias savybes praradusios pavienės konstrukcijos nesusilpninant ir nepašalinant kitų laikančiųjų konstrukcijų Reglamento 6 priedo pastaboje nustatyta kad jei šiame priede nurodytas statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas atitinkamas statinio projektas rengiamas statytojo pageidavimu išskyrus daugiabučių namų ar visuomeninės paskirties pastatų kapitalinio remonto ir statinių griovimo pagal teismų sprendimus projektus kurie turi būti parengti visais atvejais Atsižvelgdami į prašyme pateiktą prašymą ir aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas teikiame nuomonę kad nuo 2014 m sausio 1 d rašytinis pritarimas visuomeninės paskirties pastato kapitalinio remonto projektui kai kapitalinio remonto darbai atliekami statinio viduje nekeičiant statinio išorės neprivalomas Tai kad statinio kapitalinio remonto projektavimo darbai pradėti iki Reglamento 6 priedo nuostatų įsigaliojimo dienos 2014 01 01 papildomos prievolės gauti rašytinį pritarimą kapitalinio remonto projektui teisės aktai nenustato Rubrika 10 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui Žymės 10 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1953 (2016-02-13)
  Open archived version from archive