archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Buitinių nuotekų siurblinės apsaugos zonos įregistravimas Nekilnojamojo turto registre (2014-06-30) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  197 punkto redakcijoje nuo 2013 01 01 nustatyta kad nuotekų siurblinių apsaugos zona turėtų būti ne mažesnė kaip 10 metrų nuo išorinių sienelių Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio 6 dalį Nekilnojamojo turto registre įregistruotam žemės sklypui ar jo daliai taikomos papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą įrašomos esamos panaikinamos jeigu jos nustatomos patvirtinus naują teritorijų planavimo dokumentą žemės valdos projektą žemės savininko valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytiniu sutikimu Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m balandžio 15 d nutarimu Nr 534 toliau Nuostatai 54 1 2 punkte nustatyta kad žemės sklypo kadastro duomenys gali būti keičiami nerengiant visos žemės sklypo kadastro duomenų bylos o tik ją papildant šių Nuostatų 54 2 punkte nurodytais dokumentais kai pagal naują teritorijų planavimo dokumentą arba žemės valdos projektą jų patikslinimą arba esant žemės savininko valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytiniam sutikimui Nekilnojamojo turto registre įregistruotam žemės sklypui ar jo daliai turi būti taikomos papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos arba panaikinamos anksčiau žemės sklypui taikytos sąlygos nekeičiant kitų žemės sklypo kadastro duomenų išskyrus žemės sklypo vertę apskaičiuojamą pagal Žemės įvertinimo metodiką jeigu taikoma os arba panaikinama os anksčiau žemės sklypui taikyta os specialioji iosios žemės naudojimo sąlyga os keičia ją Pagal Nuostatų 54 2 3 punktą kai specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašomos į kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą pagal naują teritorijų planavimo dokumentą arba žemės valdos projektą jų patikslinimą privalomas žemės savininko arba valstybės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas išskyrus žemės paėmimo visuomenės poreikiams atvejus nustatytus Žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje Pagal Nuostatų 54 2 4 punktą specialiosios žemės naudojimo sąlygos gali būti įrašomos į kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą nerengiant teritorijų planavimo dokumento arba žemės valdos projekto bet žemės savininko valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimu Minėtas žemės savininko arba valstybės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas kartu su kitais dokumentais nustatytais Nuostatų 54 2 punkte ir prašymu įrašyti naują specialią žemės naudojimo sąlygą į kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą teikiamas kadastro tvarkytojui Vadovaujantis aukščiau išdėstytu jeigu įrengiant nuotekų siurblinę norima nustatyti apsaugos zoną ir įregistruoti į Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 9 punktą Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos apribojimus turi būti gautas Jūsų žemės sklypo savininko rašytinis sutikimas išskyrus žemės paėmimo visuomenės poreikiams atvejus Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 10 3 bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai Žymės 10 3 bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1866 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinio sutikimo forma (2014-05-27) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  46 str numatyta kad nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų kuriems įstatymų nustatyta privaloma teisinė registracija perleidimo kito asmens nuosavybėn nuomos ar perdavimo naudotis kitu būdu įkeitimo arba kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo sandorius notaras tvirtina tik nustatęs kad daiktas nuosavybės teise priklauso teisių perleidėjui Notaras tvirtina tik tuos sandorius kuriais asmuo perleidžia daiktines į teise į jam priklausantį nekilnojamąjį daiktą arba šias teises suvaržo Asmuo kuris duoda sutikimą statyti namą kaimyniniame sklype tokiu atstumu iki jam priklausančio sklypo ribos kuris yra mažesnis nei nustatyta teisės aktuose savo daiktinių teisių į jam priklausantį sklypą tokiu sutikimu neperleidžia ir jų nesuvaržo nes toks sutikimas neapribojama žemės sklypo savininko davusio sutikimą galimybių toliau valdyti naudotis ir disponuoti savo žemės sklypu laisva valia be jokių papildomų kliūčių Apibendrinant išdėstytą kaimyninio žemės sklypo sutikimas neatitinka sandorio kuriam būtina notarinė forma kriterijų ir jis neturi būti tvirtinamas notarine tvarka Rašytinio sutikimo forma ir turinys nėra reglamentuojamas todėl jis gali būti surašomas tiek atskiru dokumentu tiek ir pasirašant ant projekto sprendinių Rašytiniai kaimyninių sklypų savininkų ar valdytojų sutikimai įteisinti Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte kuris įsigaliojo 2010 m spalio 1 d Ši konsultacija parengta pagal jo pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 10 3 bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai Žymės 10 3 bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1858 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas, kai tam pritaria ne visi žemės sklypo bendrasavininkai (2014-05-22) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  planavimo dokumentų sprendiniuose nustatyta teritorijos naudojimo ir apsaugos nuostatų veiklos teritorijoje plėtojimo reikalavimų ir apribojimų visuma Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta kad statinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais Bendruoju atveju rengiant paklausime nurodytame žemės sklype pastatų ir inžinerinės infrastruktūros statinių projektus tarp jų ir gatvės tiesimo reikia vadovautis patvirtinto detaliojo plano sprendiniais Tuo pačiu informuojame kad detalieji planai galioja neterminuotai arba tol kol parengiami ir patvirtinami juos keičiantys detalieji planai 2 Žemės savininkų ir kitų naudotojų pareigos nustatytos Žemės įstatymo 21 straipsnyje Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą laikytis žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytų reikalavimų 3 Už detaliojo plano sprendinių įgyvendinimą teisinė atsakomybė nenumatyta Paklausime nurodytu atveju atsakomybė už žemės naudojimą pažeidžiant detaliojo plano sprendinius tenka žemės sklypo bendraturčiams 4 Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Civilinio kodekso 4 75 straipsnio 1 dalyje nustatyta kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu Kai yra nesutarimas valdymo naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį Paklausime nurodytu atveju kai yra nesutarimas dėl žemės sklypo naudojimo reikėtų vienam iš bendrasavininkų kreiptis į teismą Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 10 3 bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai Žymės 10 3 bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1836 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Žemės sklypo bendraturčių sutikimas atlikti statinio kapitalinį remontą (2014-04-18) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  tipo laikančiosiomis konstrukcijomis Pagal paklausime pateiktą informaciją pastatas garažas nuosavybės teise priklauso 2 bendrasavininkams Kadangi atliekant kapitalinio remonto darbus nekeičiami statinio išorės matmenys kurie gali pažeisti žemės sklypo bendrasavininko interesus minėtiems statybos darbams atlikti jo sutikimo gauti nereikia Pagal statybos techninį reglamentą STR 1 01 07 2010 Nesudėtingi statiniai Žin 2010 Nr 115 5903 priedo 1 lentelės 2 eilės numerį pagalbinio ūkio paskirties pastatai be gyvenamųjų patalpų kurių didžiausias aukštis yra 5 m o didžiausias plotas 50 kv m priskiriami I grupės nesudėtingiems statiniams Nagrinėjamu atveju pagal statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai Žin 2010 Nr 116 5944 6 priedo 4 punktą minėtam statiniui nereikia gauti rašytinio pritarimo kapitalinio remonto aprašui nereikia rengti ir kapitalinio remonto aprašo Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 10 3 bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai Žymės 10 3 bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1795 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Bendraturčių sutikimai (2014-04-17) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  atvejais 1 kai pertvarkomas statinys priklausantis dviem ar keliems bendraturčiams 2 kai statomas naujas ar rekonstruojamas esamas statinys žemės sklype priklausančiame bendraturčiams Pažymime kad nekilnojamojo daikto bendranuomininkai nėra to daikto bendraturčiai Pagal Jūsų pateiktą informaciją Pareiškėjas naujo statinio statybos atveju savo nuomojamoje sklypo dalyje gali įgyvendinti statytojo teisę tuo atveju jei statyba numatyta žemės sklypo dalies nuomos sutartyje Jei tokia galimybė sutartyje nėra numatyta būtina keisti šią sutartį Tai kad kiti žemės sklypo bendranuomininkai ar kiti asmenys žemės sklype nuosavybės teise valdo atskirus statinius neįtakoja vieno iš nuomininkų teisės statyti naujus statinius jei jis tą gali atlikti pagal žemės nuomos sutartį t y statinių savininkų sutikimų nereikia Tačiau statant statinį prie kito Jūsų rašte statant priestatą statinio kuris nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams būtinas statinio bendraturčių sutikimas nes net ir nusistačius naudojimosi pastatu tvarką pastato bendrosios konstrukcijos išlieka bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai Apibendrinant manome kad Jūsų nurodytu atveju kai pastatas statomas jį blokuojant prie esamo pastato kurį valdo bendraturčiai jų sutikimas būtinas nepriklausomai nuo to kad naujas pastatas blokuojamas prie Pareiškėjui priklausančios pastato dalies Šiuo atveju kaip jau minėta žemės sklypo bendranuomininkų sutikimai neprivalomi taip pat neprivalomi ir kitų statinių prie kurių neblokuojamas naujas statinys savininkų sutikimai Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 10 3 bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai Žymės 10 3 bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1784 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Statybą leidžiantis dokumentas, pasikeitus bendrasavininkams (bendraturčių sutikimai atlikti rekonstravimo darbus) (2013-09-06) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  kitų patalpų savininkams taip pat tiems savininkams kurie įgijo nuosavybės teises į butus ir kitas patalpas po šių sprendimų priėmimo Sprendimai negali apriboti butų ir kitų patalpų savininkų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų išskyrus šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytus atvejus Atsižvelgdami į el paklausime pateiktą informaciją ir aukščiau nurodyto teisės akto nuostatas manome kad pasikeitus pastato patalpų savininkams buvusiųjų patalpų savininkų duoti sutikimai pastato bendrijos visuotiname susirinkime atlikti pastato rekonstravimo darbus galioja ir naujiems savininkams kurie įgijo nuosavybės teises į butus ir kitas patalpas po šių sprendimo priėmimo Todėl prie prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą rekonstravimo darbams pateiktas bendrijos susirinkimo protokolas kuriame yra visų namo patalpų savininkų sutikimai atlikti rekonstravimo darbus yra galiojantis dokumentas Civilinį kodeksą galite rasti Seimo interneto svetainėje wwww seimas lt Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Žymės 10 3 bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1444 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Nuotekų vamzdyno remontas valstybinėje žemėje, kai žemės naudotojas nepritaria (2013-04-19) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  taisyklių Žin 2011 Nr 136 6481 8 punktu paklausime pateikti duomenys netikrinami atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis Jei paaiškėtų kitokių ar papildomų svarbių aplinkybių gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos toliau Inspekcija konsultacijos turinys Statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai Žin 2010 Nr 116 5944 2011 Nr 61 2915 2012 Nr 96 4934 33 3 punkte kuriuo vadovaudamasi Jūsų teigimu savivaldybės administracija atmetė prašymą išduoti leidimą statyti statinį nustatyta kad žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinis sutikimas privalomas tik naujo statinio statybos ir statinio rekonstravimo atvejais Pagal statybos techninio reglamento STR 1 01 08 2002 Statinio statybos rūšys Žin 2002 Nr 119 5372 2012 Nr 52 2602 1 priedo 3 1 punktą nuotekų šalinimo tinklo ar jo dalies vamzdynų keitimas nekeičiant trasos to paties tipo ar kito tipo to paties skersmens vamzdynais priskirtinas nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų kapitaliniam remontui Šiems darbams atlikti būtų reikalingas rašytinis pritarimas projektui jeigu jis būtų rengiamas atskirai nuo ypatingo statinio projekto pagal kurį prašoma išduoti leidimą statyti statinį Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 metų gegužės 13 d nutarimu Nr 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų Žin 1992 Nr 22 652 2010 Nr 98 5089 toliau Sąlygos 200 punkto nuostatomis vandentiekio lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus ir įrenginius eksploatuojančioms įmonėms organizacijoms leidžiama prie šių tinklų ir įrenginių privažiuoti automobiliais ir kita technika aptarnauti ir remontuoti juos įspėjus apie tai žemės savininką ar naudotoją Kadangi iš paklausimo turinio neaišku kas eksploatuoja nurodytus nuotekų tinklus todėl negalime vienareikšmiškai atsakyti į Jūsų klausimus Tačiau atsižvelgdami į pateiktas teisės aktų nuostatas manome kad savivaldybės administracija nepagrįstai reikalauja projektą derinti su žemės sklypo nuomininku gauti jo rašytinį sutikimą Jeigu nuotekų tinklus kuriuos numatoma remontuoti eksploatuojate Jūs ir nustatyta jų apsaugos zona tai vadovaujantis Sąlygomis prieš pradedant remonto darbus pakaktų įspėti apie tai žemės savininką ar naudotoją Tuo atveju jeigu nuotekų tinklus rengtųsi remontuoti ne juos eksploatuojanti įmonė organizacija reikėtų ne tik žemės sklypo kuriame numatoma atlikti tinklų remontą savininko ar valdytojo bet ir šiuos tinklus eksploatuojančios įmonės organizacijos sutikimo Žemės sklypo naudotojui trukdant atlikti darbus galėtumėte kreiptis į valstybinę žemę jam išnuomojusį subjektą Bet kuriuo atveju kiekvienas asmuo manantis kad suvaržomos jo teisės ar pažeidžiami teisėti interesai gali kreiptis į teismą Ši konsultacija parengta pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 10 3 bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai Žymės 10 3 bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1172 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Bendraturčių sutikimas, tiesiant inžinerinius tinklus, kai yra įregistruotas servitutas (2013-02-25) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  klausimu Informuojame kad pateikti paklausime duomenys netikrinami atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis Pateikus papildomos informacijos konsultacijos turinys gali keistis Informuojame kad Statybos įstatymo 23 straipsnio 10 dalies 5 punktas reiškia kad norint gauti rašytinį pritarimą statinio projektui statytojas užsakovas privalo pateikti žemės sklypo bendraturčių sutikimus jeigu žemės sklypas kuriame bus atliekami statybos darbai priklauso bendrosios nuosavybės teise Manome jeigu kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas yra inžinerinės infrastruktūros teritorijos naudojimo pobūdis susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams tiesti ir yra įregistruotas servitutas teisė tiesti požemines antžemines komunikacijas tarnaujantis daiktas tai papildomas bendraturčių sutikimas nebūtinas Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 10 3 bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai Žymės 10 3 bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1093 (2016-02-13)
  Open archived version from archive