archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gyvenamojo namo vandentiekio bei buitinių nuotekų įvadų klojimas mieste (2015-03-17) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  skersmuo nuo 160 iki 200 mm 4 12 4 19 8 išskyrus vandentiekio tinklus kuriuose įrengiami gaisriniai hidrantai Statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedo 2 punkto papunkčiuose nustatyti atvejai kada privalomas rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui 2 1 statant I grupės nesudėtingą statinį kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje 2 2 statant II grupės nesudėtingą statinį mieste konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje Atsižvelgdami į paklausime pateiktą informaciją ir aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas manome kad vadovaujantis STR 1 01 07 2010 turi būti nustatyta kuriai I ar II nesudėtingų statinių grupei priskirtini planuojami statyti inžineriniai statiniai nuotekų ar vandentiekio tinklai Planuojant statyti I grupės nesudėtingus statinius supaprastintas statybos projektas ir rašytinis pritarimas jam būtų privalomas jeigu paklausime nurodytas žemės sklypas yra kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje II grupės nesudėtingus statinius turi būti parengtas supaprastintas statybos projektas ir gautas jam rašytinis pritarimas nes paklausime nurodytas žemės sklypas yra mieste Ši konsultacija negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 12 Nesudėtingų statinių statyba Žymės 12 Nesudėtingų statinių statyba Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2219 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Ar kaimyninio žemės sklypo savininkas turi teisę ant servituto (servitute) pastatyti tvorą (2015-03-20) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  paklausime nurodytuose žemės sklypuose tvoras statinius galima statyti ties detaliojo plano sprendiniuose nurodyta statybos linija Už nurodytos statybos linijos tvoros statyba negalima Civilinio kodekso 4 138 straipsnyje nustatyta kad jeigu tarnaujančiojo daikto savininkas ar valdytojas trukdo servituto turėtojui įgyvendinti servituto suteikiamas teises tai servituto turėtojas turi teisę reikalauti atlyginti dėl trukdymo atsiradusius nuostolius Civilinio kodekso 4 140 straipsnio 1 dalyje nustatyta kad jeigu viešpataujantysis ar tarnaujantysis daiktas nuosavybės teise priklauso keliems savininkams jie yra solidariai atsakingi pagal turtines prievoles kylančias iš servituto Manome jei trukdoma įgyvendinti servituto suteikiamas teises reikėtų kreiptis į teismą dėl nekilnojamojo daikto žemės sklypo valdymo pažeidimo Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje ATSAKYMO PATIKSLINIMAS 2015 04 22 Nr 8 4 2D 5692 Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje nustatyta kad statybos riba yra linija už kurios pastatų ir ar statinių statyba negalima išskyrus kelių ar gatvių ir inžinerinių tinklų statybą Vadovaujantis aukščiau išdėstyta nuostata paklausime nurodytuose žemės sklypuose tvoras statinius galima statyti ties detaliojo plano sprendiniuose nurodyta statybos riba Už nurodytos statybos ribos tvoros statyba negalima Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje nustatyta kad statybos riba yra linija už kurios pastatų ir ar statinių statyba negalima išskyrus kelių ar gatvių ir inžinerinių tinklų statybą Vadovaujantis aukščiau išdėstyta nuostata paklausime nurodytuose žemės sklypuose tvoras statinius galima statyti ties detaliojo plano sprendiniuose nurodyta statybos riba Už nurodytos statybos ribos tvoros statyba negalima Rubrika 12 Nesudėtingų statinių statyba Žymės 12 Nesudėtingų statinių statyba Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2206 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Spygliuotos vielos tvorų ar tvorų iš kitų aštrių medžiagų statymas (2015-02-20) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  lygiai su žeme nes vis vien užlaikys lietaus vandens nutekėjimą ATSAKYMAS 2015 02 20 Nr 8 14 2D 2603 Statybos techninio reglamento STR 2 02 09 2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai toliau Reglamentas 4 punkte nustatyta kad Reglamento reikalavimai yra privalomi vienbučių vieno buto ir dvibučių dviejų butų gyvenamojo pastatų statytojams užsakovams kitiems statybos dalyviams viešojo administravimo subjektams inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims kurių veiklos principus nustato Statybos įstatymas Reglamento 65 4 punkte nurodyta kad statyti spygliuotos vielos tvoras ar tvoras iš kitų aštrių medžiagų stiklo duženų ir pan miestuose ir miesteliuose draudžiama Kaimo vietovėse spygliuotą vielą ir kitas aštrias medžiagas galima naudoti tik tvoros daliai aukštesnei nei 3 m įrengti Atsižvelgdami į paklausime pateiktą informaciją ir pirmiau nurodyto teisės akto nuostatas manome kad šios nuostatos galioja visoms tvoroms nepriklausomai nuo jų aukščio t y ir žemesnėms kaip 1 m aukščio Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 12 Nesudėtingų statinių statyba Žymės 12 Nesudėtingų statinių statyba Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2177 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Sodybos atstatymas pagal nustatytą sodybos buvimo faktą (2015-02-13) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos toliau Inspekcija konsultacijos turinys rajono savivaldybės bendrajame plane patvirtintame sprendimu III tomo sprendinių 2 4 punkte nustatyta kad žemės ūkio paskirties žemės teritorijose naujas sodybas galima kurti buvusiose sodybose kai yra išlikę buvusių statinių ir ar sodų liekanų arba nustačius jų buvimo faktą pagal senus žemėlapius arba fotografinius planus ir savivaldybės administracijos sudarytai komisijai parinkus statybos vietą jeigu tai neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams ir ūkininkų ūkiuose jei yra galimybė formuoti privažiavimą ir racionalią inžinerinę infrastruktūrą nepažeidžiant kraštovaizdžio erdvinės struktūros raiškumo nustatyta tvarka parinkus vietas ūkininko ūkio sodybų ir ar kitiems ūkininko ūkio pastatams statiniams Šiame bendrojo plano sprendinyje nenustatyta kad norint atstatyti sodybą buvusioje sodybos vietoje reikia keisti žemės sklypo naudojimo paskirtį Statybos techninio reglamento STR 1 01 07 2010 Nesudėtingi statiniai patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m rugsėjo 27 d įsakymu Nr D1 812 priedo lentelėse nustatyti II grupės statinių techniniai parametrai Statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m rugsėjo 27 d įsakymu Nr D1 826 6 priedo 2 2 punkte nustatyta kad rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui privalomas statant II grupės nesudėtingą statinį mieste konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje Paklausime nurodytu atveju jei tai sodybos atstatymas pagal nustatytą sodybos buvimo faktą kai buvusioje sodyboje nėra statinių registruotų Nekilnojamojo turto registre tai būtų naujų statinių statyba statybos rūšis nauja statyba nustatytoje sodybos vietoje Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą manome kad nurodytame žemės sklype atstatant sodybą kai statomi II grupės nesudėtingi statiniai savivaldybės administracijos rašytinis pritarimas yra neprivalomas Šiuo atveju reikia nepažeisti žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m gegužės 12 d nutarimu Nr 343 XXIX skyriuje Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės juostos ir XXVI skyriuje Miško naudojimo apribojimai nustatytų reikalavimų bei statybos techninio reglamento STR 2 02 09 2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m liepos 1 d įsakymu Nr D1 338 9 priede nustatytų namų sklypų užstatymo ir tvarkymo reikalavimų Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus Rubrika 12 Nesudėtingų statinių statyba Žymės 12 Nesudėtingų statinių statyba Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2165 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Radijo, televizijos antenų, kurių aukštis 15-30 m, statyba (2015-01-09) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  planavimo dokumentuose sąrašas nustatomas Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse 4 Ar reikalingas rašytinis pritarimas supaprastintam statinio projektui statant II grupės nesudėtingą statinį neurbanizuotoje teritorijoje 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedas Atvejai kada yra privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui 3 2 statant II grupės nesudėtingą statinį mieste konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje 5 Ar reikalingas supaprastintas projektas jeigu jam nereikalingas rašytinis pritarimas STR 1 01 07 2010 Nesudėtingi statiniai 14 Nesudėtingo statinio projektą privaloma rengti kai pagal statybos techninio reglamento STR 1 070 1 2002 Statybos leidimas 4 15 reikalingi rašytiniai pritarimai statinio projektui 15 Nesudėtingo statinio projektas rengiamas pagal statybos techninį reglamentą STR 1 05 06 2002 Statinio projektavimas 4 13 ATSAKYMAS 2015 01 09 Nr 8 4 2D 337 Teikiame nuomonę dėl Jūsų rašte išdėstytų klausimų eilės tvarka Informuojame kad pateikti paklausime duomenys netikrinami atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis Pateikus papildomos informacijos konsultacijos turinys gali keistis 1 Vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi elektroninių ryšių tinklų teikėjai turi teisę įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą žemėje kuri jiems priklauso nuosavybės teise taip pat jei yra nustatytas servitutas ar elektroninių ryšių tinklų teikėjai turi teisę naudoti žemę kitu pagrindu nekeisdami žemės paskirties Vadovaujantis šia įstatymo nuostata o taip pat Žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkto nuostatomis Jūsų nurodytu atveju atskiro žemės sklypo formuoti nereikia taip pat nereikia keisti esamo sklypo pagrindinės naudojimo paskirties 2 Atsakymą žr 1 punkte 3 Pagal Teritorijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalies nuostatas Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodomas ypatingų tačiau ne nesudėtingų ar neypatingų statinių kurių statyba turi būti numatyta teritorijų planavimo dokumentuose sąrašas 4 II grupės inžinerinio statinio statybai statybą leidžiantis dokumentas vadovaujantis STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedu privalomas mieste konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje todėl jei neurbanizuojama teritorija nėra mieste konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje tokio statinio statybai šiuo atveju statybą leidžiančio dokumento nereikia 5 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedo pastaboje nustatyta Jei šiame priede nurodytas statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas atitinkamas statinio projektas rengiamas statytojo pageidavimu išskyrus daugiabučių namų ar visuomeninės paskirties pastatų kapitalinio remonto ir statinių griovimo pagal teismų sprendimus projektus kurie turi būti parengti visais atvejais Todėl jei II grupės nesudėtingam statiniui statyti statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas prievolės rengti atitinkamą projektą nėra Rubrika 12 Nesudėtingų statinių statyba Žymės 12 Nesudėtingų statinių statyba Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2134 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Sublokuotų nesudėtingų statinių statyba mieste kitos paskirties žemės sklype (2014-08-21) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  atliekų tvarkymo įrenginys radioaktyviųjų atliekų kapinynas ir kita atliekų naudojimo atliekų paruošimo naudoti ar šalinti atliekų surinkimo ir atliekų laikymo naudoti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip 3 metus šalinti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip 1 metus statiniams ir ar įrenginiams Pagal šiuo metu galiojančią statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai toliau Reglamentas 6 priedo 2 1 2 2 punktų redakciją Žin 2013 Nr 128 6547 rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui privalomas 2 1 statant I grupės nesudėtingą statinį kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje 2 2 statant II grupės nesudėtingą statinį mieste konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje Miestais laikomos daugiau kaip 3000 gyventojų turinčios gyvenamosios vietovės Kitais neišvardintais Reglamento 2 1 2 2 punktuose atvejais naujų nesudėtingų statinių taip pat ir nesudėtingų sublokuotų statinių statybai rengti supaprastinto statybos projekto ir gauti savivaldybės administracijos rašytinio pritarimo supaprastintam statybos projektui nereikia Pagal Reglamento 11 priedo 4 punktą statant ant sklypo ribos sublokuotus pastatus statant pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius arčiau kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos tačiau ne arčiau kaip 1 m skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių konstrukcijų kai pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio bet kurios konstrukcijos esančios 1 3 m atstumu nuo sklypo ribos bet kurio taško aukštis matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba žemesniojo paviršiaus jei ties sklypų riba yra aukščių skirtumas didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos statant pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius arčiau kaip 1 m nuo sklypo ribos privaloma gauti rašytinius gretimų žemės sklypų teritorijų savininkų ar valdytojų sutikimus susitarimus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo toliau Įstatymas 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta kad nekilnojamojo turto kadastro objektu laikomas statinys taip pat nebaigtas statyti kurio statybai ar rekonstravimui reikalingas leidimas statyti naują statinį ar leidimas rekonstruoti statinį Kadangi pirmiau minėtų nesudėtingų statinių statybai leidimas statyti naują statinį nereikalingas pagal Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4 punktą jis negali būti atskiru nekilnojamojo turto kadastro objektu Taip pat Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo toliau Įstatymas 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta kad Nekilnojamojo turto registre registruojami nekilnojamieji daiktai jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris Vadovaujantis pirmiau išdėstytu sublokuoti nesudėtingi statiniai negali turėti skirtingus unikalius numerius Pagal Įstatymo 10 straipsnio 4 dalį Nekilnojamojo turto registre kaip priklausiniai gali būti registruojami ir nekilnojamieji daiktai arba tų daiktų dalys kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka nėra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems nėra suteiktas unikalus numeris paklausime minėtu atveju nesudėtingi statiniai Nesudėtingi statiniai nekilnojamojo turto registre įregistruojami kaip priklausiniai pagrindinio nekilnojamojo daikto registro įraše padarant Įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje numatytą žymą Statybos techninį reglamentą galite rasti http www vtpsi lt Teisinė informacija Teisės aktai Statybos techniniai reglamentai STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai Aktuali galioja nuo 2014 06 05 Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1944 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Tvoros tvėrimas, konstrukcijom neperžengiant sklypo ribos 2014-07-21 | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  11 priede 1 Mažiausias atstumas iki sklypo ribos nėra nustatytas tačiau bet kurios tvoros konstrukcijos neturi peržengti sklypų ribos 2 Tvoros priskiriamos nesudėtingiems statiniams aukštis ribojamas iki 5 m tačiau be rašytinio besiribojančio sklypo savininko sutikimo viršutinė tvoros dalis esanti aukščiau 2 m turi būti 80 proc pralaidumo saulės spinduliams Aukštesnė tvora būtų priskiriama neypatingam ar net ypatingam statiniui jos aukštis neribojamas 3 Tvoros konstrukcijos nėra reglamentuojamos tačiau jos turi būti tokios kad būtų įgyvendinti Statybos įstatyme nurodyti esminiai statinių reikalavimai nagrinėjamu atveju mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimai Mechaninis atsparumas ir pastovumas Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip kad apkrovos kurios gali veikti statybos metu ir juos naudojant nesukeltų a viso statinio arba jo dalies griūties b didelių deformacijų viršijančių leistinas ribas c žalos kitoms statinio dalims įrenginiams ar sumontuotai įrangai dėl didelių apkrovas laikančios konstrukcijos deformacijų d žalos atsiradusios per įvykį kuri būtų neproporcinga ją sukėlusiai pirminei priežasčiai 4 Jūsų pateiktu atveju tvora tveriama pietinėje sklypo pusėje pagal aukščiau nurodytą 11 priedą tvoros akytumas nereglamentuojamas t y ji gali būti aklina 5 Jei įvykdysite aukščiau nustatytus reikalavimus besiribojančio sklypo savininko sutikimo nereikės Rubrika 12 Nesudėtingų statinių statyba Žymės 12 Nesudėtingų statinių statyba Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1914 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Šiltnamio statyba ir jo teisinė registracija (2014-05-14) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  2 1 punkte nustatyta kad rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui privalomas statant I grupės nesudėtingą statinį kultūros paveldo objekto vietoje ar kultūros paveldo vietovėje Remiantis statybos techninio reglamento STR 1 11 01 2010 Statybos užbaigimas patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m rugsėjo 28 d įsakymu Nr D1 828 35 punktu nesudėtingų statinių statybos atveju Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorinis padalinis netvirtina deklaracijos apie statybos užbaigimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4 253 straipsnio 2 dalyje nustatyta kad nekilnojamieji daiktai ir pagal prigimtį kilnojamieji daiktai kurie yra suformuoti įstatymo nustatyta tvarka ir kurių įgijimo ir perleidimo pagrindų registravimą nustato teisės aktai teisių į juos suvaržymai daiktinės teisės o įstatymų numatytais atvejais ir juridiniai faktai turi būti registruojami viešame registre Atsižvelgdami į paklausime nurodytą informaciją ir aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas manome kad Jūsų atveju statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas išskyrus atvejus kai žemės sklypas yra kultūros paveldo objekto vietoje ar kultūros paveldo vietovėje O užbaigtas statinys turėtų būti registruojamas Nekilnojamo turto registre Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 12 Nesudėtingų statinių statyba Žymės 12 Nesudėtingų statinių statyba Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1833 (2016-02-13)
  Open archived version from archive