archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Terasos, esančios virš garažo, stogo įrengimas ir šonų įstiklinimas (2014-04-24) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  straipsnyje pateiktas sąvokas naujo statinio statyba tai statybos rūšis kurios tikslas statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį atstatyti visiškai sugriuvusį sunaikintą nugriautą statinį o statinio rekonstravimas tai statybos rūšis kurios tikslas perstatyti statinį pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas pakeičiant statinio išorės matmenis ilgį plotį aukštį ir pan Statybos techninio reglamento STR 1 01 08 2002 Statinio statybos rūšys 9 punkte nurodyta kad statinio rekonstravimo tikslas perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pakeičiant padidinant sumažinant bet kuriuos statinio išorės matmenis ilgį plotį aukštį skersmenį ir pan Vienas iš atvejų kai laikoma kad laikančiosios konstrukcijos perstatomos kai įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos Pranešime nurodytu atveju ant namo terasos įrengiamos naujos stogą laikančios konstrukcijos ir pakeičiami pastato išorės matmenys terasos zonoje Statybos techninio reglamento STR 1 01 07 2010 Nesudėtingi statiniai nuostatos šiuo atveju netaikytinos Vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi statybą leidžiantis dokumentas neypatingo statinio rekonstravimo atveju yra leidimas rekonstruoti statinį o ne rašytinis pritarimas statinio projektui Norint gauti leidimą rekonstruoti statinį būtina kartu su prašymu ir Statybos įstatymo 23 straipsnio 8 dalyje nurodytais kitais dokumentais savivaldybės administracijai pateikti statybos techninio reglamento STR 1 05 06 2010 Statinio projektavimas nustatyta tvarka parengtą rekonstravimo projektą Rubrika 12 Nesudėtingų statinių statyba Žymės 12 Nesudėtingų statinių statyba Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1803 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Asfalto aikštelės remontas (2014-03-14) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  inžineriniai statiniai terasos aikštelės ir kt kurių plotas 100 m 2 10000 m 2 priskiriami prie II grupės nesudėtingų statinių Šiai statinių grupei priskiriama ir Jūsų paklausime nurodyta norima remontuoti asfalto aikštelė kurios plotas pagal pateiktą Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašą yra 3821 m 2 Iš Jūsų paklausime pateiktų duomenų norimi atlikti statybos darbai priskiriami statinio paprastajam remontui Šiems darbams atlikti II grupės nesudėtingame statinyje statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 12 Nesudėtingų statinių statyba Žymės 12 Nesudėtingų statinių statyba Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN ISO 9001 2008 kokybės standartą idiegimas ir darbuotojų apmokymas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Ūkio

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1764 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Nesudėtingų statinių statyba (2014-02-06) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  Klaipėdos raj reikalinga statytojo pageidavimu parengtą supaprastintą statybos projektą šiuo atveju vandentiekio ir nuotekų tinklams bei įrenginiams teikti įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui gauti rašytinį pritarimą statybą leidžiančio dokumento gavimui Jeigu tai nereikalinga tada kokiu pagrindu būtų registruojamas sukurtas turtas Taip pat prašome paaiškinti ar reikėtų vykdyti Statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai punkto 8 4 reikalavimą vykdant statybą kaime cituojamas punktas 8 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m gegužės 18 d įsakymo Nr D1 410 nuo 2011 m liepos 1d Žin 2011 Nr 61 2915 redakcija Įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas per 3 darbo dienas patikrina 8 4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m gruodžio 9 d įsakymo Nr D1 914 nuo 2014 m sausio 1 d Žin 2013 Nr 128 6547 redakcija ar prašyme nurodytas statytojas turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus išskyrus Reglamento 7 priede nurodytas išimtis taip pat ar žemės sklypui bei gretimiems sklypams dėl statytojo žemės sklype numatytos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir ar jos yra įrašytos į nekilnojamojo turto registrą nustačius kad tokios teisės nurodytos prašyme nurodytas statytojas neturi arba jei žemės sklypui bei gretimiems žemės sklypams dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos nėra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos arba jos nustatytos bet neįrašytos į Nekilnojamojo turto registrą prašymo pateikėjas informuojamas per IS Infostatyba kad jo prašymas dėl šios priežasties šių priežasčių nepriimamas jeigu rašytinis savivaldybės administracijos tarnautojo pritarimas nėra reikalingas ATSAKYMAS 2014 02 06 Nr 8 4 2D 2066 Teikiame nuomonę dėl rašte išdėstytų klausimų STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priede nurodyti visi atvejai kada privaloma gauti rašytinį pritarimą atitinkamam statinio projektui Nagrinėjamu atveju rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui kaime jei tai ne konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugoma teritorija kultūros paveldo objekto teritorija ar kultūros paveldo vietovė nėra privalomas Sukurtas nekilnojamasis turtas registruojamas statybos užbaigimo dokumento deklaracijos apie statybos užbaigimą ir kadastro duomenų bylos pagrindu Pažymėtina kad rašte nurodytų nesudėtingų statinių statybos atveju deklaracija apie statybos užbaigimą Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos netvirtinama Minėto reglamento 8 4 punkto nuostatos reglamentuoja statybą leidžiančio dokumento išdavimo procesą t y statybą leidžiantį dokumentą išduodančio subjekto veiklą Kadangi rašte nurodytu atveju statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas šios nuostatos nėra aktualios Primename kad vadovaujantis anksčiau nurodyto reglamento 7 priedu statant valstybinėje žemėje privaloma gauti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinį sutikimą ar susitarimą Rubrika 12 Nesudėtingų statinių statyba Žymės 12 Nesudėtingų statinių statyba Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1739 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Tvoros statymas ant sklypo ribos, konstrukcijom peržengiant sklypo ribą (2014-02-03) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  kaip pažeidimą jei mažiau nebus pažeidimo Ar jis teisus Iš anksto dėkoju už man labai svarbią Jūsų nuomonę ATSAKYMAS 2014 02 03 Nr 8 4 2D 1772 Žemės kadastrinių duomenų nustatymo žymėjimo ir tikslinimo klausimai nepriskiriami Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos toliau Inspekcija kompetencijai Šiais klausimais turėtumėte kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos Pagal kompetenciją galime patvirtinti kad jokie statiniai ar jų dalys negali patekti į kitų savininkų valdymus žemės sklypus be šių savininkų sutikimo Jei nagrinėjamu atveju tarp sklypų nėra įrengti riboženkliai Inspekcija vadovaudamasi Asmenų prašymų skundų pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių žr http www vtpsi lt node 1546 391 5 1 punktu tokių skundų ar pranešimų susijusių su sklypų ribų pažeidimais nenagrinėja Vadovaujantis minėtų taisyklių 391 5 3 punktu Inspekcija taip pat nenagrinėja Jūsų paklausime nurodytų klausimų jei nustatoma kad per vienerius metus nuo statybos pradžios statytojui dėl statybos nebuvo pareikšta rašytinės pretenzijos arba kreiptasi į valstybės ar savivaldybių institucijas Teiginys kad mažiau kaip 30 cm statinio dalies patekimas į gretimą sklypą be šio sklypo savininko sutikimo nelaikomas pažeidimu neparemtas teisės aktų nuostatomis Ši konsultacija teikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 12 Nesudėtingų statinių statyba Žymės 12 Nesudėtingų statinių statyba Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1711 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Liepto statyba (2014-02-06) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  nėra kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje ir naujo II grupės nesudėtingo inžinerinio statinio liepto statybai žemės sklype kuris nėra mieste konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje neprivalomas supaprastintas statybos projektas ir rašytinis pritarimas projektui Kitais atvejais rašytiniai pritarimai nesudėtingo statinio supaprastintam statybos projektui privalomi ir supaprastintą projektą privaloma rengti Jeigu statinio matmenų įvertinimo koeficientas K mažesnis už 10 toks objektas nelaikomas statiniu ir jam netaikomas Statybos įstatymas ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatos dėl statinio projektavimo ir statybos Šių objektų įrengimui nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas Statant lieptą nuomojamame paviršinio vandens telkinyje reikia turėti telkinio savininko raštišką sutikimą o statant valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose vadovaujantis Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklėmis patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m balandžio 19 d įsakymu Nr 1P 1 3 146 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 12 Nesudėtingų statinių statyba Žymės 12 Nesudėtingų statinių statyba Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1702 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Pirties statyba miško žemėje, statyba esamose sodybose už pakrantės apsaugos juostos ribų (2013-11-22) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  Nr 120 5657 Vadovaujantis aukščiau išdėstytu norint statyti statinius tarp jų ir pirtį miško žemėje miško žemę reikia paversti kitomis naudmenomis 2 Saugomų teritorijų įstatymo Žin 1993 Nr 63 1188 2001 Nr 108 3902 2013 Nr 76 3830 20 straipsnio 20 straipsnio 6 dalies redakcijoje nustatyta kad esamose sodybose už pakrantės apsaugos juostos ribų teritorijų planavimo dokumentuose numatytose vietose gali būti statoma tik po vieną ne didesnio kaip 25 kvadratinių metrų bendrojo ploto su priklausiniais ir ne aukštesnę kaip 4 metrų aukštis skaičiuojamas nuo užstatomo sodybos ploto žemės paviršiaus vidurkio asmeninio naudojimo pirtį be rūsio Kitų statinių dydžiai nustatomi apsaugos reglamentuose Nuo 2014 01 01 įsigaliojančioje 6 dalies redakcijoje nustatyta kad sodybose už pakrantės apsaugos juostos ribų gali būti statoma tik po vieną ne didesnio kaip 25 kvadratinių metrų bendrojo ploto ir ne aukštesnę kaip 4 5 metro aukštis skaičiuojamas nuo statiniu užstatomo ploto žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo kraigo asmeninio naudojimo pirtį be rūsio Vadovaujantis šio įstatymo 6 punkto naujos redakcijos nuostatomis manome kad sodyboje paklausime nurodytą pirtį nuo 2014 metų galėsite statyti ne miško žemėje už nustatytų pakrantės apsaugos juostos ribų Derinimai su atsakingomis institucijomis neprivalomi Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Žymės 12 Nesudėtingų statinių statyba 18 Statyba saugomoje teritorijoje Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1603 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Įrenginių - nesudėtingų ir ypatingų statinių statyba (2013-10-30) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas Žin 2007 Nr 120 4945 2012 Nr 3 77 kurio 1 priedo lentelėje nurodyti statybos vadovui keliami reikalavimai statybos inžinieriaus išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir 2 metų darbo stažas toje srityje per paskutinius 5 metus Jeigu statyba vykdoma ūkio būdu tai statytojas įsigijęs technologinį įrenginį pats savo jėgom ir rizika atlieka statybos montavimo darbus kuriems vadovauja atitinkamą išsilavinimą turintis statybos vadovas Jeigu statyba vykdoma rangos būdu tai statytojas užsakovas sudaro rangos sutartį pagal kurią rangovas atlieka statybos montavimo darbus Jeigu su pardavėju sudaroma tokia rangos sutartis tai pardavėjas ir atlieka statybos montavimo darbus Šiuo atveju rangovo pareiga yra paskirti ar pasamdyti statybos vadovą Statybos techninio reglamento STR 1 08 02 2002 Statybos darbai Žin 2002 Nr 54 2150 2005 Nr 93 3473 18 5 punkte nurodyta kad statybos darbų žurnalą 4 priedas privaloma pildyti statant statinius kurių statybai yra reikalingas statybą leidžiantis dokumentas neatsižvelgiant į tai kokiu būdu rangos ar ūkio statinys statomas Statybos techninius reglamentus galite rasti Inspekcijos interneto svetainėje www vtpsi lt Teisinė informacija Teisės aktai Statybos techniniai reglamentai Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Žymės 19 2 statytojo užsakovo rangovo techninio prižiūrėtojo veikla 12 Nesudėtingų statinių statyba Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1579 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Žaidimų aikštelės statyba lietaus tinklų apsaugos zonoje (2013-09-03) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  Nutarimas Žin 1992 Nr 22 652 199 punkte nurodyta kad vandentiekio lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus ir įrenginius eksploatuojančios įmonės nustato sąlygas kurių laikantis nurodytųjų tinklų apsaugos zonose galima kasti ir lyginti gruntą statyti pastatus ir įrenginius Atsižvelgdami į el paklausime pateiktą informaciją ir aukščiau nurodyto teisės akto nuostatas manome kad sporto aikštelę lietaus kanalizacijos tinklų apsaugos zonoje galima įrengti pagal lietaus kanalizacijos tinklus eksploatuojančios įmonės išduotas sąlygas Nutarimą galite rasti Seimo interneto svetainėje www seimas lt Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Žymės 12 Nesudėtingų statinių statyba Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN ISO 9001 2008 kokybės standartą idiegimas ir darbuotojų apmokymas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Ūkio

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1432 (2016-02-13)
  Open archived version from archive