archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sodo namo statyba magistralinio aukštojo slėgio dujotiekio apsaugos zonoje (2013-05-13) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  7354 Informuojame kad pateikti paklausime duomenys netikrinami atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis Pateikus papildomos informacijos konsultacijos turinys gali keistis Vyriausybės 1992 05 12 nutarimu Nr 343 toliau nutarimas patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 25 punkte nurodyta kad Rengiantis statyti bet kuriuos pastatus įrenginius ar kitus objektus 350 metrų atstumu nuo magistralinio dujotiekio ar naftotiekio trasos priešprojektinius pasiūlymus bei projektinę dokumentaciją būtina suderinti su magistralinius dujotiekius ir naftotiekius eksploatuojančia organizacija bei Valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kitas reikalavimas pateiktas šio nutarimo 26 punkte Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių apsaugos zonose be raštiško juos eksploatuojančių įmonių organizacijų sutikimo draudžiama statyti pastatus ir įrenginius Nagrinėjamu atveju kadangi statytojas deklaruoja statantis nesudėtingą I grupės statinį sodo namą projektinė dokumentacija neprivalo būti rengiama tačiau pagal minėto 26 punkto nuostatas būtina gauti raštišką šiuo atveju AB AMBER GRID sutikimą dėl statybos Nagrinėjamu atveju statyba gali būti vykdoma be statybą leidžiančio dokumento tačiau tik gavus minėtą raštišką sutikimą Jei tokio sutikimo nėra statyba nelaikytina savavališka nes savavališka statyba tai statyba neturint statybą leidžiančio dokumento arba jį turint tačiau nukrypstant nuo esminių projekto sprendinių tačiau laikytina statyba kuri vykdoma pažeidžiant teisės aktų reikalavimus Šiuo atveju vadovaujantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos toliau Inspekcija pareigūnas surašo privalomąjį nurodymą statytojui per nustatytą terminą pašalinti nustatytus pažeidimus nagrinėjamu atveju gauti AB AMBER GRID raštišką sutikimą arba pašalinti statomą statinį Minėto įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nurodoma per nustatytą terminą neįvykdžius privalomojo nurodymo Inspekcija per 2 mėnesius dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą kreipiasi į teismą Žemiau atsakome į Jūsų klausimus eilės tvarka 1 Kaip jau aprašyta statybos pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus priežiūrą vykdo Inspekcija Inspekcija artimiausiu metu atliks Jūsų nurodytos gal būt neteisėtos statybos patikrinimą Apie patikrinimo rezultatus Jus informuosime papildomai 2 Kol pastatas statomas ypač statybos pradžioje tuo atveju kai statybai neprivalomas projektas vienprasmiškai nustatyti jo paskirtį ar parametrus nėra galimybės 3 Kadangi reikalavimai sodo namo konstrukcijoms šiluminiams parametrams ir kt teisės aktais nėra nustatyti sodo namas gali būti statomas statytojo nuožiūra bet kokio komforto lygio Tačiau užbaigus statybą sodo namas negalės būti įregistruotas kaip vienbutis gyvenamasis namas kadangi pastarojo statybai būtina parengti projektą bei gauti statybą leidžiantį dokumentą Todėl užbaigus sodo namo statybą nepriklausomai nuo jo konstrukcinių ir kitų savybių jis galės būti įregistruotas tik kaip sodo namas Nepriklausomai nuo to ar privaloma rengti projektą ar ne visų statinių statybai galioja bendras reikalavimas nurodytas Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje statinys turi būti pastatytas taip kad per ekonomiškai pagrįstą jo naudojimo trukmę pagal jo naudojimo paskirtį atitiktų Reglamente ES Nr 305 2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus t y mechaninio atsparumo ir pastovumo gaisrinės saugos ir kt reikalavimus 4 Nagrinėjamu atveju apibendrinant išdėstytą kalbėti apie statybų pokyčius nėra pagrindo kadangi kaip jau minėta identifikuoti statybos pradžioje statinio paskirtį nesant prievolės rengti statinio projekto nėra galimybės 5 6 Į šios klausimus atsakyta šio rašto pradžioje 7 Kaip nurodyta Nutarimo Nr 343 25 ar 26 punkte reikalavimai taikomi statant bet kuriuos statinius 8

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1824 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Nesudėtingų inžinerinių statinių statyba sodų bendrijoje (2014-04-30) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  sutikimą 2 Statybos techninio reglamento STR 2 02 09 2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai toliau Reglamentas 2 priedo lentelėje nurodyti mažiausi leistini sanitariniai atstumai metrais tarp statinių ir jo priklausinių lentelės santrauka Statinio pavadinimas ir jo santrumpa Nuotekų kaupimo rezervuaras lauko tualetas NKR Vietinė nuotekų valykla VNV Šachtinis šulinys ŠŠ Namas N 10 8 5 Pastabos 1 4 kt 5 Kai vietinė nuotekų valykla ir nuotekų kaupimo rezervuaras lauko tualetas yra vienbučio vieno buto gyvenamojo pastato priklausiniai atstumas nuo vienbučio vieno buto gyvenamojo pastato iki vietinės nuotekų valyklos nuotekų kaupimo rezervuaro ar lauko tualeto nenormuojamas jei kiti teisės aktai nenustato kitaip 3 Statybos techninio reglamento STR 1 01 07 2010 Nesudėtingi statiniai priedo 2 lentelės 2 4 punkte nustatyta kad nuotekų tinklai kurių išorinis skersmuo nuo 160 iki 200 mm priskirtini II grupės nesudėtingiems statiniams Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedo 2 2 punkte nuostata kad rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui privalomas statant II grupės nesudėtingą statinį mieste konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje Miestais laikomos daugiau kaip 3000 gyventojų turinčios gyvenamosios vietovės Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 13 Statyba sodininkų bendrijos teritorijoje Žymės 13 Statyba sodininkų bendrijos teritorijoje Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1809 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Privalomumas rengti supaprastintą statybos projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą sodo namo statybai (2014-04-24) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  aukštis 8 5 m kurio visų aukštų antstatų pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 m² ir kurio rūsys pusrūsis yra ne didesnis kaip vieno aukšto o 14 punkte nustatyta kad nesudėtingo statinio projektą privaloma rengti kai pagal statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai reikalingi rašytiniai pritarimai statinio projektui Šio reglamento 13 punkte nustatyta kad nesudėtingų statinių projektavimui statybai statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę vadovauti fizinis asmuo baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs architektūros geologijos ir minerologijos mokslų studijų krypčių technologijos mokslų studijų srities ar šioms kryptims ir sričiai prilyginamą išsilavinimą Šio išsilavinimo nereikia kai supaprastintas statinio projektas rengiamas pasinaudojant kito tokio statinio kai išlaikomi statinio matmenys ir statybos produktai supaprastinto projekto sprendiniais Statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedo 2 1 punkte nustatyta kad rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui privalomas statant I grupės nesudėtingą statinį kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje Statybos techninio reglamento STR 1 09 04 2007 Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas 6 punkte nustatyta kad statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma kai statomas naujas rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas 6 1 ypatingas statinys 6 2 statinys ypatingas neypatingas I ir II kategorijos nesudėtingas tarp jų laikinas saugomoje teritorijoje Statybos techninio reglamento STR 1 08 02 2002 Statybos darbai 18 5 nustatyta kad statybos darbų žurnalą žr STR 1 08 02 2002 4 priedą privaloma pildyti kai statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir ar Europos Sąjungos biudžeto lėšomis ir tais atvejais kai pagal teisės aktų reikalavimus privaloma skirti ar samdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją išskyrus ne didesnių kaip 500 m² bendrojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybos ūkio būdu atvejus o 19 punkte nustatyta kad kai statomi nesudėtingi statiniai ar jų dalys 18 punkto reikalavimai yra netaikomi arba taikomi iš dalies Apibendrinant manome kad sodo namo apibrėžimas ir priskyrimo I grupės nesudėtingiems statiniams požymiai nurodomi paklausime nepasikeitė Kai sodininkų bendrijos teritorija patenka į kultūros paveldo objekto teritorijas kultūros paveldo vietoves tai sodo namo supaprastintas projektas ir rašytinis pritarimas jam privalomi statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma statant I grupės nesudėtingą statinį saugomose teritorijose kai privalomas supaprastintas statybos projektas Kitais atvejais kai projektas neprivalomas tai neprivaloma ir projekto vykdymo priežiūra vykdant I grupės nesudėtingo statinio statybos darbus ūkio būdu statybos darbų žurnalo pildyti neprivaloma Statybos techninius reglamentus galite rasti Inspekcijos interneto svetainėje www vtpsi lt Teisinė informacija Teisės aktai Statybos techniniai reglamentai o kitus teisės aktus Seimo interneto svetainėje www seimas lt Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 13 Statyba sodininkų bendrijos teritorijoje Žymės 13 Statyba sodininkų bendrijos teritorijoje Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1805 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Antro sodo namo statyba (2014-04-03) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų Atsižvelgiant į paklausime pateiktą informaciją ir aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas manome kad vienu metu dviejų sodo namų esamo ir statomo viename mėgėjų sodo sklype būti negali Jeigu sodo namas pastatytas ir nustatyta tvarka įregistruotas Nekilnojamojo turto registre tai pirmiausiai reikėtų pakeisti sodo namo paskirtį į pagalbinio ūkio pastatą pirtį Kadastrinių matavimų byla ir deklaracija apie statinio paskirties pakeitimą būtų pagrindas duomenų pakeitimui Nekilnojamojo turto registre Po to galima statyti naują sodo namą ir jo statybos užbaigimo procedūras atlikti surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą ir nustatyta tvarka įregistruoti jį Nekilnojamojo turto registre sodo namo statybos užbaigimas neužfiksuotas Statybos įstatymo nustatyta tvarka ir jis neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre reiškia jo statyba neužbaigta Todėl esamo sodo namo statybos darbus reikalingus jo pertvarkymui į pagalbinio ūkio paskirties pastatą pirtį ir naujo sodo namo statybos darbus galima būtų atlikti vienu metu Statybos užbaigimo procedūras galima atlikti surašant vieną deklaraciją apie sodo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato statybos užbaigimą Statybos techninius reglamentus galite rasti Inspekcijos interneto svetainėje www vtpsi lt Teisinė informacija Teisės aktai Statybos techniniai reglamentai o kitus teisės aktus Seimo interneto svetainėje www seimas lt Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 13 Statyba sodininkų bendrijos teritorijoje Žymės 13 Statyba sodininkų bendrijos teritorijoje Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1772 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Sodo namo rekonstravimas (2014-03-27) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  iki 2002 m liepos 1d nustatyta kad sodo namas yra žmonėms gyventi nuo kovo 31 d iki rugsėjo 30 d skirtas pastatas kuris atitinka šiuos reikalavimus jo ploto tarp išorinių sienų didžiausių išorinių ribų tarp jų išsikišusių virš pirmo aukšto išorinių sienų išorinių ribų horizontali projekcija yra ne didesnė kaip 50 m² ne aukštesnis kaip 7 5 m Šiuo metu galiojančios statybos techninio reglamento STR 1 01 07 2010 Nesudėtingi statiniai redakcijos priedo pirmos lentelės 3 punkte nustatyta kad sodo namas pastatas kurio aukštis neviršija 8 5 m o patalpų plotas neviršija 80 m² priskirtinas I grupės nesudėtingiems statiniams Statybos techninio reglamento STR 1 11 01 2010 Statybos užbaigimas toliau Reglamentas 12 punkte nustatyta kad aktas apie statybos užbaigimą išduodamas rekonstravus nesudėtingą statinį į neypatingą ar ypatingą statinį išskyrus rekonstravimą į 1 ar 2 butų gyvenamąjį namą ar pagalbinio ūkio statinį Atsižvelgiant į paklausime pateiktą informaciją ir aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas manome kad pagal dabar galiojančias teisės aktų nuostatas rekonstruoti sodo namą į didesnį nei 80 m² pastatą galima tik pakeičiant jo paskirtį į gyvenamąjį namą neypatingos kategorijos statinį Kadangi pagal 2002 metais galiojančias teisės aktų nuostatas suderintas sodo namo rekonstravimo projektas kartu buvo ir leidimas rekonstruoti sodo namą į didesnio plotą sodo namą todėl ir po rekonstravimo jo paskirtis išliko ta pati sodo namas Po rekonstravimo pastato plotui viršijus 80 m² iš nesudėtingo statinio jis tapo neypatingu statiniu Statybos užbaigimo procedūros vykdomos pagal šiuo metu galiojančias teisės aktų nuostatas t y rekonstravus nesudėtingą statinį į neypatingą statinį išduodamas statybos užbaigimo aktas Išimtis padaryta tik nesudėtingą statinį pav sodo namą rekonstravus į 1 ar 2 butų gyvenamąjį namą ar pagalbinio ūkio statinį Šiuo atveju būtų surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą kuri turėtų būti tvirtinama Inspekcijos teritoriniame skyriuje Norint gauti statybos užbaigimo aktą reikia Inspekcijos Teritoriniam skyriui pateikti prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą toliau Prašymas Prašymo formos rekvizitus ir pridedamų dokumentų sąrašą galite Inspekcijos interneto svetainėje www vtpsi lt Paslaugos Prašymai ir jų formos 5 ir 6 lentelės punktai o statybos techninius reglamentus www vtpsi lt Teisinė informacija Teisės aktai Statybos techniniai reglamentai Rekomenduojame statybos užbaigimo procedūras atlikti pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos Infostatyba Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 13 Statyba sodininkų bendrijos teritorijoje Žymės 13 Statyba sodininkų bendrijos teritorijoje Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1761 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Gyvenamojo namo rekostravimas upės apsaugos zonoje (juostoje) (2013-12-05) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  pastatų ne didesnis kaip 50 metrų bet visais atvejais potvynio metu neužliejamoje teritorijoje Pastatus taip pat draudžiama statyti pakrančių šlaituose kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių Vadovaujantis aukščiau išdėstytu manome kad kompaktiškai užstatytoje sodininkų bendrijoje didesnėje kaip 3 hektarų užstatytoje teritorijoje kurioje atstumas tarp pastatų ne didesnis kaip 50 metrų esančioje šalia vandens telkinio galima statyti naujus gyvenamuosius namus vasarnamius ūkininko ūkio ir kitus pastatus už vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos kurios dydis nustatomas pagal aplinkos ministro patvirtintą Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašą Žin 2007 Nr 23 892 už vandens telkinio pakrantės šlaito kurio nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių už potvynių metu užliejamų teritorijų Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Žymės 13 Statyba sodininkų bendrijos teritorijoje Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1627 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Sodo namo rekonstravimas į neypatingą ar ypatingą statinį (2013-12-04) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  Nr 30 priedo 1 lentelėje nurodomas sodo namo priskirimas I nesudėtingų statinių grupei Eil Nr Pastatai Techniniai parametrai Pastabos Didžiausias aukštis m Didžiausias plotas m 2 I grupė II grupė I grupė II grupė 4 Sodo namas 4 5 8 5 80 Atsižvelgiant į aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas manome kad statytojas norėdamas rekonstruoti sodo namą turi pats nuspręsti kokių tikslų siekia atlikdamas statinio rekonstravimą Jeigu norima kad sodo namas pagal paskirtį liktų sodo namu priskirtinu I grupės nesudėtingam statiniui tai po rekonstravimo jo aukštis ir plotas negali viršyti nurodytų STR 1 01 07 2010 1 lentelėje Rekonstravimo metu didinat pastato aukštį ar plotą virš nurodytų maksimalių atitinkamai 8 5 m ir 80 m² statinys neatitiktų sodo namui keliamų reikalavimų ir pagal kategoriją jau būtų priskirtinas neypatingų arba ypatingų statinių kategorijai Neatitinkant statiniui sodo namui keliamų reikalavimų statytojui lieka alternatyva nurodyta Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje statinio rekonstravimo metu keisti pastato paskirtį iš sodo namo į gyvenamojo namo Rekonstruojant nesudėtingą statinį į neypatingą ar ypatingą statinį reikia parengti rekonstravimo projektą ir nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą Jeigu išlaikomi norminiai atstumai nuo pastato labiausiai atsikišusių konstrukcijų iki sklypo ribos su sodo bendrojo naudojimo teritorija tai sodo bendrijos pirmininko rašytinis pritarimas statinio rekonstravimo projektui neprivalomas Statybos techninius reglamentus galima rasti Inspekcijos interneto svetainėje www vtpsi lt Teisinė informacija Statybos techniniai reglamentai Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Žymės 13 Statyba sodininkų bendrijos teritorijoje Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1625 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Tvoros statyba sodininkų bendrijos teritorijoje (2013-07-12) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  ribos arčiau kaip 1 m iki sklypo ribos konstrukcijoms neperžengiant sklypo ribos 1 2 1 jei užtvaros kiaurymių plotas mažesnis nei 50 proc bendro užtvaros ploto įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies metančios šešėlį į gretimą sklypą plotą kai statmenai užtvaros į gretimą sklypą teritoriją metamas šešėlis nukreiptas šiaurės kryptimi tarp 330 ir 30 1 2 2 jei užtvaros kiaurymių plotas mažesnis nei 25 proc bendro užtvaros ploto įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies metančios šešėlį į gretimą sklypą plotą kai statmenai užtvaros į gretimą sklypą teritoriją metamas šešėlis nukreiptas rytų tarp 30 ir 90 ar vakarų tarp 270 ir 330 kryptimis Taigi šiais atvejais būtina turėti gretimo sklypo savininko rašytinį sutikimą susitarimą Pagal minėto Sodininkų įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punktą atskirti sodo sklypą nuo sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo teritorijos galima aklina tvora tačiau pagal Sodininkų įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punktą statyti tvorą ant sklypo ribos kai tvoros konstrukcijos peržengia sklypo ribą galima turint rašytinį sodininkų bendrijos kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija valdybos ar pirmininko sutikimą Statybos techninius reglamentus ir jų pakeitimus galite rasti ir su jais susipažinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www vtpsi lt Teisinė informacija Teisės aktai Statybos techniniai reglamentai Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 13 Statyba sodininkų bendrijos teritorijoje Žymės 13 Statyba sodininkų bendrijos teritorijoje Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1349 (2016-02-13)
  Open archived version from archive