archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Daugiabučio namo stogo – terasos remontas (2013-05-31) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  4 85 straipsnį sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip Sprendimai dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų kurie pagal bendrojo naudojimo objektų administratoriaus sudarytą bendrojo naudojimo objektų aprašą naudojami tenkinti ne viso gyvenamojo namo o tik atskiroje jo dalyje esančių butų ir kitų patalpų savininkų poreikius nepažeidžiant name esančių butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar balsuojant raštu priimtų sprendimų valdymo ir naudojimo gali būti priimami tos dalies butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip ir yra privalomi tos dalies butų ir kitų patalpų savininkams Namo bendrojo naudojimo objektų administratorius atstovaudamas butų ir kitų patalpų savininkams įgyvendina su bendrąja nuosavybe susijusius butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus ir pavedimus priimtus šiame straipsnyje nustatyta tvarka Buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas Įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodyta kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo tausoti tinkamai naudoti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus bei teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas mokėti mokesčius rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus bei vykdyti bendrijos organų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo naudojimo priežiūros ir atnaujinimo Vadovaujantis šio straipsnio 4 dalies 6 punktu butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę be kitų butų ir kitų patalpų savininkų sutikimo imtis būtinų priemonių kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams ir kreipdamiesi į bendriją raštu reikalauti iš kitų butų ir kitų patalpų savininkų atlyginti patirtas išlaidas proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje Atsižvelgdami į pateiktas su Jūsų klausimais susijusias teisės aktų nuostatas manome kad per terasą kuri tuo pačiu yra ir namo stogo dalies danga pratekantis vanduo daro žalą ne tik žemiau esančiam butui bet ir stogui kaip bendrajai pastato konstrukcijai Laiku nesiėmus reikiamų priemonių dėl šios priežasties gali būti padaryta žala ne tik po stogo dalimi su nurodyta terasa esančiam butui Bendrojo naudojimo objektų administratorius privalo parengti bendrojo naudojimo objektų remonto ar kitokio tvarkymo metinius bei ilgalaikius darbų ir lėšų poreikio planus imtis būtinų priemonių privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti Jeigu administratorius nevykdo ar netinkamai vykdo savo pareigas reikėtų informuoti jį paskyrusią savivaldybės vykdomąją instituciją Namo butų ir kitų patalpų savininkams nepavykus susitarti dėl stogo remonto ir nesutinkant su bendrojo naudojimo objektų administratoriaus dėl atlyginimo už bendrojo naudojimo objektų remontą išlaidų paskirstymu ginčą galima spręsti teisme Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Žymės 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1216 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Išorinių laiptų priežiūra ir remontas daugiabučiame name, kai jais nesunaudoja daugiabučio gyventojai (2013-05-15) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  inžinerinės sistemos pastato bendrojo naudojimo patalpos vietiniai inžineriniai tinklai ir bendrojo naudojimo žemės sklypas Prie bendrojo pastato konstrukcijų pagrindinių pastato konstrukcijų priskiriami pamatai visos laikančios sienos ir kolonos išorinės sienos ir vidinės pertvaros atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų perdangos stogas fasado architektūros detalės bendrojo naudojimo balkonai ir lodžijos kitų balkonų ir lodžijų išorinės fasado konstrukcijos išorės durys laiptinių laiptų konstrukcijos nuožulnos stogeliai taip pat ir Jūsų paklausime paminėti išoriniai laiptai Įstatymo 12 straipsnis nustato visų butų ir kitų patalpų pastatų savininkų susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarką taip pat sprendimų dėl bendrų interesų tenkinimo arba dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų priėmimą Sprendimai dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų kurie pagal bendrojo naudojimo objektų aprašą yra arba gali būti naudojami tenkinti ne visų daugiabučio namo daugiabučių namų ar kitos paskirties pastato pastatų savininkų o tik jų dalies poreikius nepažeidžiant kitų daugiabučio namo daugiabučių namų ar kitos paskirties pastato pastatų savininkų teisių ir bendrijos visuotinio susirinkimo sprendimų dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo naudojimo remonto ar atnaujinimo ir tam reikalingų lėšų kaupimo ar skolinimosi gali būti priimami tos dalies butų ir kitų patalpų pastatų savininkų ir yra privalomi tai daliai butų ir kitų patalpų pastatų savininkų Tokie sprendimai priimami mutatis mutandis laikantis Įstatymo 11 straipsnyje nustatytos susirinkimų šaukimo ir sprendimų priėmimo tvarkos Įstatymo 21 straipsnio 1 dalis nustato kad butų ir kitų patalpų pastatų savininkų teisės ir pareigos susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu naudojimu priežiūra ir atnaujinimu yra nustatytos Civiliniame kodekse šiame ir kituose įstatymuose teisės aktuose ir bendrijos įstatuose o 2 dalis nurodo kad 1 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytos butų ir kitų patalpų pastatų savininkų pareigos susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu naudojimu priežiūra ir atnaujinimu yra lygios neatsižvelgiant į tai ar butų ir kitų patalpų pastatų savininkai yra bendrijos nariai ar ne Atsižvelgiant į Įstatymo minėtas nuostatas Jūsų paklausime paminėti daugiabučio namo išoriniai laiptai kuriais naudojasi pirmame aukšte įsikūrusios įvairios komercinės įmonės priskiriami prie daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų ir sprendimus dėl jų priežiūros ir remonto turėtų priimti daugiabučio namo savininkų bendrijos visuotinis susirinkimas Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Žymės 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1192 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Atskiras įėjimas į butą ir buto įrengimas rūsyje (2013-02-07) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  įstatymo Žin 1996 Nr 32 788 2001 Nr 101 3597 2010 Nr 84 4401 20 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą kapitalinio remonto projektą bei pagal statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai Žin 2010 Nr 116 5944 6 priedą 1 punktą gauti rašytinį įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo pritarimą kapitalinio remonto projektui t y statybą leidžiantį dokumentą Jei minima siena yra nelaikančioji tai pagal STR 1 01 08 2002 Statinio statybos rūšys 12 1 punktą statinio nelaikančiųjų konstrukcijų griovimas ardymas tai statinio paprastojo remonto darbai Šiuo atveju paprastojo remonto projektas ir rašytinis pritarimas neprivalomas Jei daugiabutis stovi valstybinėje žemėje ir Jūs norėsite prie naujo įėjimo pristatyti statinį pavyzdžiui lauko laiptus su aikštele Jums reikės gauti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą Jei statinio pagal statybos techninį reglamentą STR 1 01 07 2010 Nesudėtingi statiniai Žin 2010 Nr 115 5903 Žin 2011 Nr 96 4531 toliau STR 1 01 07 2010 9 punktą matmenų įvertinimo koeficientas K 10 tai toks objektas nelaikomas statiniu ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Žin 1996 Nr 32 788 Žin 2001 Nr 101 3597 reikalavimai netaikomi Tačiau jei statinys pagal STR 1 01 07 2010 bus priskirtas prie I grupės statinių tai pagal STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedo 3 punktą Žin 2010 Nr 116 5944 Žin 2011 Nr 61 2915 yra privalomas rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui statant I grupės nesudėtingą statinį kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje ir statant valstybinėje žemėje Atsakydami į antrą Jūsų klausimą remiamės statybos techninio reglamento STR 2 02 01 2004 Gyvenamieji pastatai 19 punktu Žin 2004 Nr 23 721 Pagal šį punktą butai negali būti cokoliniame ir požeminiame pastato aukšte išskyrus tuos atvejus kai buto perimetro bent vienoje iš 4 kraštinėje žemės paviršius ties buto siena yra žemiau negu grindų lygis o buto kambarių insoliacija atitinka šio Reglamento reikalavimus Informacijos teikimas apie projektavimo ir statybos darbų kainas nėra Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos kompetencija Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliavos yra pateiktos Lietuvos Respublikos 2000 m gruodžio 15 d nutarime Nr 1458 Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo Žin 2000 Nr 108 3463 2008 Nr 36 1285 Statybos techniniai reglamentai patalpinti tinklalapyje www vtpsi lt Teisinė informacija Statybos techniniai reglamentai Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Žymės 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1075 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Pakeitus grindų dangą sumažėjo tarpaukštinės perdangos garso izoliacinės savybės (2013-01-08) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  statybos darbus privaloma laikyti normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytų šių darbų atlikimo patikrinimo išbandymo reikalavimų nepažeisti teisės aktais nustatytų statinio esminių reikalavimų ir trečiųjų asmenų pagrįstų interesų Statybos techninio reglamento STR 1 12 07 2004 Statinių techninės priežiūros taisyklės kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas Žin 2004 Nr 98 3658 36 punkte nustatyta kad statinio techninis prižiūrėtojas atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti kad būtų užtikrinti statinio esminiai reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę Statybos techninio reglamento STR 2 05 13 2004 Statinių konstrukcijos Grindys Žin 2004 Nr 56 1949 bendrosiose nuostatose nurodyta šis statybos techninis reglamentas taikomas projektuojant ir įrengiant gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų grindis nustatant tik bendruosius techninius grindų projektavimo bei įrengimo reikalavimus o išsamesnius grindims keliamus reikalavimus nustato normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai bei standartai Taigi atsižvelgdami į pateiktas teisės aktų nuostatas pirmiausia patartume kreiptis į namo techninės priežiūros paslaugas teikiančią įmonę specialistą Norint įrodyti kad pakeitus grindų dangą sumažėjo tarpaukštinės perdangos garso izoliacinės savybės reikėtų atestuotų laboratorijų atliktų matavimų rezultatų ekspertų išvadų Atkreipiame dėmesį kad ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Žymės 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1033 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Nekokybiškai sumontuoti langai (2012-02-13) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  pagal sutartį Problemos sprendimas priklauso nuo sutarties sąlygų Sutartinius asmenų santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Žin 2000 Nr 74 2262 Jeigu darbus atlikusi įmonė nepripažįsta savo atsakomybės dėl išaiškėjusių defektų Jums tikslinga užsakyti statinio dalies ekspertizę kuri atliekama statybos techniniame reglamente STR 1 06 03 2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė Žin 2002 Nr 55 2200 2010 Nr 13 636 nustatyta tvarka Jos metu būtų nustatyta dėl kokių priežasčių susidarė defektai dėl įmonės nekokybiškai atlikto darbo ar dėl kitų priežasčių Atestuotų statinio ekspertizės įmonių sąrašą rasite interneto adresu www spsc lt Ekspertizės išvada būtų reikalinga ir sprendžiant nurodytą problemą teismo keliu Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Žymės 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/536 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Daugiabučio namo rūsio patalpų kaip atskirojo nekilnojamojo turto kadastro objekto formavimas, įteisinimas ir įregistravimas (2011-12-09) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  sudarantys statinį formuojami arba keičiami jų duomenys kadastre tik po to kai pagal šiuos nuostatus nustatyti ar pakeisti viso statinio kadastro duomenys sudaryta ar atnaujinta statinio kadastro duomenų byla ir kadastro duomenys ar jų pakeitimai įrašyti į kadastrą Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo nekeičiant pastato patalpos paskirties tvarka reglamentuota statybos techninio reglamento STR 1 12 08 2010 Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas Žin 2010 Nr 116 5943 2011 Nr 31 1474 toliau Reglamentas 17 ir 20 24 punktuose Vadovaujantis nurodytų punktų nuostatomis pastato savininkas valdytojas parengęs Reglamente nustatyta tvarka jo 6 priede nurodytos sudėties naujo nekilnojamojo turto kadastro objekto formavimo schemą kreipiasi į savivaldybės kurios teritorijoje yra pastatas administraciją pateikdamas laisvos formos prašymą išduoti pažymą apie naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto patalpos galimybę naudoti pagal paskirtį toliau Pažyma Su prašymu pateikiami ir rašytiniai pastato butų savininkų ar valdytojų sutikimai ir pastato kadastro duomenų byla ar jos kopija Gavęs Pažymą ir atlikęs paprastojo remonto darbais suformuoto naujo nekilnojamojo turto kadastro objekto kadastrinius matavimus pastato savininkas valdytojas pateikia Pažymą nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui kaip pagrindą įregistruoti nekilnojamojo turto registre pastato kadastro duomenų pakeitimus Po to atskiros rūsio patalpos gali būti registruojamos kaip butų priklausiniai Rubrika 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Žymės 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/543 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Paprastasis remontas (angų išgręžimas sienoje) (2012-10-24) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  Taip pat paaiškiname kad jeigu ir būtų reikalingas statybą leidžiantis dokumentas tai dėl jo išdavimo sprendžia savivaldybės administracija ir jokie derinimai su Inspekcija nereikalingi Tačiau pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo Žin 1995 Nr 20 449 2000 Nr 56 1639 2 straipsnio 15 dalies 1 punktą išorinės sienos ir vidinės pertvaros atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų yra bendrojo naudojimo objektai Civilinio kodekso Žin 2000 Nr 74 2262 4 85 straipsnio 1 dalyje nurodyta kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma 50 proc 1 balsas jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose nenumatyta kitaip Taigi nurodyti darbai galėjo būti atlikti ir be Jūsų sutikimo jei jiems pritarė daugiau kaip pusė namo butų ir kitų patalpų savininkų Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Žymės 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/508 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Stogo kapitalinis remontas (2012-09-20) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  dokumentai Žin 2010 Nr 116 5944 6 priedo 1 punktą reikalingas rašytinis pritarimas parengtam kapitalinio remonto projektui nurodytam Statybos įstatymo Žin 1996 Nr 32 788 Žin 2010 Nr 84 4401 20 straipsnio 1 dalies 4 punkte Paklausime paminėta jog bendrija neįsteigta administratorius dėl nežinomų priežasčių nėra paskirtas todėl Jūsų atveju tikslinga sudaryti jungtinės veiklos partnerystės sutartį Šios sutarties pavyzdinę formą galite rasti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www am lt Statyba ir būstas Būstas Būsto teisinis reglamentavimas Daugiabučių namų valdymas ir prižiūra Jungtinės veiklos sutarties pavyzdys Papildomą informaciją apie remonto darbus daugiabutyje rasite Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www vtpsi lt skyriaus Konsultacijos poskyryje Klausimai ir atsakymai temoje 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Žymės 14 Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/511 (2016-02-13)
  Open archived version from archive