archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Komunaliniai ir vietiniai inžineriniai tinklai (2014-12-22) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  aukščiau minėtas teisės aktas nemini Norime paminėti kad Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalis konkrečiai nurodo kad Statinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais taip pat 1 straipsnio 65 ir 66 dalyse aiškiai nurodyta kuo skiriasi komunaliniai inžineriniai tinklai nuo vietinių inžinerinių tinklų ATSAKYMAS 2014 12 16 Nr 8 14 2D 19759 Informuojame kad pateikti paklausime duomenys netikrinami atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis Pateikus papildomos informacijos konsultacijos turinys gali keistis Teikiame nuomonę dėl Jūsų pateiktų klausimų eilės tvarka 1 Komunaliniai inžineriniai tinklai tiesiami turint tikslą aprūpinti tam tikrą teritoriją atitinkamomis paslaugomis Jei toks aprūpinimas nustatytas teritorijų planavimo dokumentu ar kitu teisės aktu kaip privalomas tokios teritorijos sklypų savininkai privalo jungtis prie šių tinklų arba jiems alternatyvių jei ir jie numatyti teisės aktais Išimtis nustatyta tik Statybos įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje jei minėti komunaliniai tinklai dar nėra nutiesti Todėl jei teisės aktais nustatyta aprūpinti tam tikromis inžinerinėmis paslaugomis tam tikrą teritoriją tos teritorijos sklypų savininkai privalo gauti atitinkamas paslaugas jungdamiesi prie nutiestų inžinerinių tinklų nepriklausomai nuo atstumo iki jų 2 Pagal 2011 06 22 patvirtinto detaliojo plano sprendinius suplanuotoje teritorijoje vandens tiekimas numatytas iš x kvartalo vandentiekio linijos o nuotekų nuvedimas numatytas į suprojektuotus x antrojo kvartalo nuotekų tinklus t y tiek vandens tiekimas tiek nuotekų šalinimas pagal šį teisės aktą numatytas į komunalinius tinklus Jei šie tinklai yra nutiesti prie jų savininkai privalo jungtis Prisijungimas prie jų kaip galima suprasti iš Jūsų paklausimo numatytas tiesiant naujus inžinerinius tinklus toje teritorijoje pagal projektą pagal kurį išduotas leidimas Nr Apibendrinant jei minėti komunaliniai tinklai yra nutiesti prisijungimas prie jų atliekamas pagal šį projektą ir leidimą o ne pagal kitus projektus ir statybą leidžiančius dokumentus 3 Šiuo atveju Jūsų nurodytas gręžinys ir inžineriniai tinklai iki jo o taip pat kvartalinis buitinių nuotekų valymo įrenginys su inžineriniais tinklais laikytini vietiniai inžineriniais tinklais skirtais grupės vartotojų poreikiams tenkinti Jei detaliajame plane numatytas būtent toks teritorijos aprūpinimas inžineriniais tinklais kitoks teritorijos aprūpinimas prieštarautų detaliojo plano sprendiniams ir būtų neteisėtas jei detaliajame plane nenumatyti kiti alternatyvūs inžinerinio aprūpinimo šaltiniai ar galimybės Statybos įstatymo 2 straipsnyje pateikti tokie apibrėžimai 65 Komunaliniai inžineriniai tinklai inžineriniai tinklai skirti miesto miestelio kaimo ar atskirų jų dalių zonų vartotojų poreikiams tenkinti su bendrais tinklų maitinimo šaltiniais 66 Vietiniai inžineriniai tinklai inžineriniai tinklai su jų maitinimo šaltiniais skirti vieno vartotojo ar grupės vartotojų poreikiams tenkinti Manome kad skirtumas tarp komunalinių ir vietinių inžinerinių tinklų yra tas kad keli komunaliniai tinklai pvz kvartalo skirstomasis tinklas turi bendrą maitinimo šaltinį pvz magistralinį vamzdyną o vietiniai ne kiekvienas vietinis turi savo šaltinį Jūsų pateiktu atveju yra vienas šaltinis nuotekų valykla kuri yra maitinimo šaltinis tik tai teritorijai kvartalui todėl iki nuotekų valyklos nutiestas tinklas skirstomasis yra vietinis Ši konsultacija teikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 15 1 2 butų gyvenamųjų namų statyba remonto ir rekonstravimo darbai Žymės 15 1 2 butų gyvenamųjų namų statyba remonto ir rekonstravimo darbai Kiti klausimai Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2069 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Galimybė įsirengti vietinius vandentiekio ir nuotekų tinklus 2014-07-22 | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  arba grupinių nuotekų tvarkymo sistemų nei įrengti individualias nuotekų tvarkymo sistemas su nuotekų valymo įrenginiais pvz nėra tinkamo nuotekų priimtuvo neišlaikomi sanitariniai atstumai ar pan Koks galėtų būti sprendimas esamoje situacijoje Ar mes turime galimybę įsirengti individualią nuotekų sistemą ir individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu iš šachtinio šulinio ATSAKYMAS 2014 07 22 8 4 2D 11450 Informuojame kad pateikti paklausime duomenys netikrinami atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis Pateikus papildomos informacijos konsultacijos turinys gali keistis Prisijungimo sąlygos kaip nustatyta Statybos įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje statinio žemės sklype esančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prijungimo prie kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sąlygos jeigu jos nenustatytos teritorijų planavimo dokumentuose Nagrinėjamu atveju neturime informacijos prie kokių UAB priklausančių inžinerinių tinklų norite prisijungti Pagal pateiktą informaciją pagal detalųjį planą projektuojami inžineriniai tinklai numatomi prijungti prie projektuojamų nesančių artezinio gręžinio ir buitinių nuotekų valymo įrenginio t y ne prie UAB priklausančių egzistuojančių inžinerinių tinklų Todėl manome kad prisijungimo sąlygų iš UAB gauti nereikia o gautomis vadovautis neprivaloma Statybos įstatymo 65 ir 66 dalyse pateikti šie apibrėžimai Komunaliniai inžineriniai tinklai inžineriniai tinklai skirti miesto miestelio kaimo ar atskirų jų dalių zonų vartotojų poreikiams tenkinti su bendrais tinklų maitinimo šaltiniais Vietiniai inžineriniai tinklai inžineriniai tinklai su jų maitinimo šaltiniais skirti vieno vartotojo ar grupės vartotojų poreikiams tenkinti Manome kad Jūsų nurodytu atveju prisijungti prie komunalinių inžinerinių tinklų detaliuoju planu nėra numatyta o numatyta galimybė įsirengti vietinius Statybos įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nustatyta kad Statytojas užsakovas turi teisę pasirinkti ar jis naudosis komunaliniais inžineriniais tinklais ar ties vietinius jeigu pasirinkti galima pagal teritorijų planavimo dokumentus arba jeigu teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai kuriuose numatomas komunalinių tinklų tiesimas dar nėra įgyvendinti Kaip jau minėta komunalinių inžinerinių tinklų tiesimas Jūsų nurodytomis aplinkybėmis nėra numatytas todėl statytojas turi teisę įsirengti vietinius tinklus Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta 1 Detaliuosiuose planuose pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles detalizuojant savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir ar vietovės lygmens bendrąjį planą jeigu jis parengtas nustatomas fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms privalomas teritorijos naudojimo reglamentas 1 teritorijos naudojimo tipas atitinkantis vietovės lygmens bendrąjį planą jeigu jis parengtas arba konkreti pagrindinė žemės naudojimo paskirtis konkretūs žemės naudojimo būdai 2 leistinas pastatų aukštis 3 leistinas žemės sklypų užstatymo tankis 4 leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio tankis pramonės ir sandėliavimo objektų ir ar inžinerinės infrastruktūros teritorijose 5 galimi užstatymo tipai atitinkantys vietovės lygmens bendrąjį planą jeigu jis parengtas statinių statybos zona riba ir linija 6 inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir ar inžinerinių komunikacijų koridorių ribos 7 galimos žemės sklypų ribos ir ar žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principai mažiausi ir ar didžiausi galimi žemės sklypų dydžiai 8 atskirųjų želdynų plotai priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys procentais Kaip matome aprūpinimas inžineriniais tinklais nėra detaliame plane nurodomo privalomo teritorijos naudojimo reglamento dalykas Apibendrinant išdėstytą manome kad detaliame plane numatytų inžinerinių tinklų tiesimu turėtų rūpintis visi sklypų savininkai solidariai o kol šie tinklai nenutiesti galite įsirengti vietinius savo sklype Ši konsultacija parengta pagal jo pasirašymo dieną galiojančius teisės

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1911 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • II grupės nesudėtingo statinio statyba 2014-07-07 | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  įsigaliojimo Taisyklėse nustatyta kad įrašas mažaaukščių statinių teritorija keičiamas į įrašą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos Žemės naudojimo būdų turinio apraše patvirtintame žemės ūkio ir aplinkos ministrų 2013 12 11 įsakymu Nr 3D 830 D1 920 toliau Aprašas Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui pavesta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo 2014 03 01 pakeisti įrašus Nekilnojamojo turto kadastre Žemės sklypų žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių įrašytų Nekilnojamojo turto kadastre keitimo apraše toliau Aprašas nustatyta tvarka Apraše nurodyta kad įrašų keitimas nėra kadastro duomenų keitimas Nagrinėjamu atveju žemės sklypo registravimo dokumentuose turėtų būti įrašyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis Kitos paskirties žemė naudojimo būdas Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos Manome kad pirmiausiai tikslinga kreiptis į Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoją dėl įrašų pakeitimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose nurodyta kad Rekomenduojama jų Gyvenamųjų teritorijų įsiterpusių tarp pramoninių teritorijų konversija į verslo ir pramonės teritorijas Kol teritorija naudojama kaip gyvenamoji nustatomas UI iki 0 3 ir aukštingumas iki 10 m Kol konversija neatlikta galima šias teritorijas gyvenamąsias ir jose esančius pastatus eksploatuoti pagal faktinę paskirtį o sklypus pagal esamą naudojimo būdą ir pobūdį Draudžiama naujų daugiabučių pastatų statyba Įvertinant aukščiau nurodytus Kauno m savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius kurie tik rekomenduoja konversiją leidžia naudoti sklypus pagal esamą naudojimo būdą ir draudžia tik statyti naujus daugiabučius pastatus manome kad nurodyti bendrojo plano sprendiniai nedraudžia naudoti žemės sklypo pagal Aprašo 16 punkte nustatytą žemės sklypo naudojimo būdo turinį Žemės sklypai skirti vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais T y sklype galima gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastatų statyba Nesudėtingo II grupės statinio statyba mieste gali būti vykdoma tik gavus statybą leidžiantį dokumentą rašytinį pritarimą supaprastintam statybos projektui Vadovaujantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos gavusi skundą kuriame teigiama kad specialiuosius reikalavimus neteisėtai atsisakoma išduoti atlieka šioje dalyje nurodytus veiksmus t y nagrinėja šio atsisakymo teisėtumą ir nustačiusi pažeidimus imasi teisės aktuose numatytų priemonių Atsižvelgdami į tai informuojame kad Jūs turite teisę pateikti skundą dėl savivaldybės administracijos sprendimo Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Rubrika 15 1 2 butų gyvenamųjų namų statyba remonto ir rekonstravimo darbai Žymės 15 1 2 butų gyvenamųjų namų statyba remonto ir rekonstravimo darbai Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1902 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Privalomumas pildyti statybos darbų žurnalą statant ūkio būdu 2014-07-25 | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  5 punkte Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m gruodžio 16 d įsakymo Nr D1 940 redakcija įtvirtinta nuostata leidžia statybos darbų žurnalo nepildyti ne didesnių kaip 500 m 2 bendrojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybos ūkio būdu atvejais Tačiau tai nereiškia kad šiais atvejais negalioja teisės aktų reikalavimai skirti ar samdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją Vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis vadovauti neypatingo statinio projektavimui statybai statinio projekto vykdymo priežiūrai statinio statybos techninei priežiūrai turi teisę neatestuoti architektai ir statybos inžinieriai Išimčių vykdant statybą ūkio būdu įstatymas nenumato Minėtų vadovų kvalifikaciniai reikalavimai nustatyti statybos techninio reglamento STR 1 02 06 2012 Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 1 priede Papildomai informuojame kad apie pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą ir apie statybos pradžią privaloma paskelbti informaciją Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje Infostatyba Rubrika 15 1 2 butų gyvenamųjų namų statyba remonto ir rekonstravimo darbai Žymės 15 1 2 butų gyvenamųjų namų statyba remonto ir rekonstravimo darbai Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1900 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Vieno buto gyvenamojo namo statyba (2014-03-19) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m sausio 20 d įsakymu Nr 3D 37 D1 40 2013 m gruodžio 11 d Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr 3D 380 D1 920 redakcija V skyriuje Kitos paskirties žemė 16 punkte nustatytas žemės naudojimo būdas Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos t y žemės sklypai skirti vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais Atsižvelgdami į paklausime pateiktą informaciją ir aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas manome kad paklausime nurodytas šiuo metu jau pakeistas žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis o žemės sklype kurio naudojimo būdas Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos numatyta galimybė statyti vieno ir dviejų butų gyvenamuosius namus su pagalbinio ūkio pastatais Įsakymus galite rasti Seimo interneto svetainėje www seimas lt Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 15 1 2 butų gyvenamųjų namų statyba remonto ir rekonstravimo darbai Žymės 15 1 2 butų gyvenamųjų namų statyba remonto ir rekonstravimo darbai Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1759 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Kaip įgyvendinti sumanymą pasistatyti namą (2014-03-03) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  nustatytos sudėties projektinius dokumentus Projektuoti neypatingą statinį turi teisę neatestuotas architektas ar statybos inžinierius turintys ne mažesnę kaip 2 metų profesinę patirtį projektavimo srityje Statinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais žemės sklypo teritorijos statybinių tyrinėjimų dokumentais galiojančiais teisės aktais prisijungimo sąlygomis jei planuojama jungtis prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų ir savivaldybės administracijos išduotais specialiaisiais architektūros reikalavimais Pagal nuo 2014 m sausio 1 d galiojantį Teritorijų planavimo įstatymą statytojui nebeliko rūpesčių ir nebereikia patirti išlaidų susijusių su sklypo detaliojo plano rengimu Parengti kvartalo detalųjį planą savivaldybės administracijos pareiga O kai bendrasis planas leidžia SLD gali būti išduotas ir be detaliojo plano Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai atliekami siekiant įvertinti žemės sklypo inžinerines geologines sąlygas ir parengti statinio projekto konstrukcinę dalį statinio pamatų ar atraminių konstrukcijų geotechninius sprendinius Šiuos tyrimus gali atlikti ir tyrimų ataskaitą parengti juridiniai ar fiziniai asmenys turintys nustatyta tvarka išduotą leidimą šios rūšies tyrimams Statytojas turi teisę pasirinkti paslaugų teikėją inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininką ar naudotoją kuris turi išduoti prisijungimo sąlygas per 15 darbo dienų nuo statytojo prašymo išduoti šias sąlygas gavimo dienos Dėl specialiųjų architektūros sąlygų išdavimo reikia kreiptis į savivaldybės administraciją Specialieji architektūros reikalavimai atsižvelgiant į statytojo pateiktus projektinius pasiūlymus ar statytojo pageidavimus konkrečią statybos vietą gretimybes trečiųjų asmenų teisių apsaugą nustatomi vadovaujantis Statybos įstatymo kitų įstatymų teritorijų planavimo dokumentų nustatytais reikalavimais Norint gauti leidimą statyti naują statinį savivaldybės administracijai kartu su prašymu pateikiamas statybos projektas ir kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais Jeigu projektas ir visi privalomi pateikti dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus savivaldybės administracijos tarnautojas jį užregistruoja Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje Infostatyba ir paskelbia joje subjektus privalančius pagal kompetenciją patikrinti projekto atitiktį Statybos įstatyme nustatytiems reikalavimams Jei projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai įskaitant ir savivaldybės administraciją apie tai kad SLD yra išduodamas paskelbiama IS Infostatyba Prieš pradėdamas statybą statytojas turi atlikti dar vieną prievolę informaciją apie statybos pradžią rangovo pasamdymą taip pat pagrindinių statybos sričių vadovų statinio statybos vadovo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo paskelbti IS Infostatyba Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus Rubrika 15 1 2 butų gyvenamųjų namų statyba remonto ir rekonstravimo darbai Žymės 15 1 2 butų gyvenamųjų namų statyba remonto ir rekonstravimo darbai 28 Įvairūs klausimai susiję su teritorijų planavimu statinių projektavimu statyba naudojimu ir visų šių veiklų priežiūra Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1675 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Statyba mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklype; sublokuotų vienbučių gyvenamųjų namų statyba (2013-11-12) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  d įsakymo Nr 3D 37 D1 40 Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo pakeitimo Žin 2010 Nr 114 5850 pakeistas 15 1 punkte nurodytas žemės sklypo naudojimo pobūdis iš Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypai kuriuose yra esami arba numatomi statyti 1 3 aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai pakeistas į Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar dviejų butų gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai Statybos techninio reglamento STR 1 01 09 2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį Žin 2003 Nr 58 2611 2009 Nr 35 1350 5 11 punkte nurodyta kad statinio priklausiniai savarankiški pagrindiniam statiniui tarnauti skirti statiniai kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu statiniu Teritorijų planavimo įstatymo Žin 1995 Nr 107 2391 2004 Nr 21 617 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta kad detalieji planai rengiami kai keičiamas bent vienas iš šių privalomų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų teritorijos naudojimo tipas ir leistinas pastatų aukštis leistinas sklypo užstatymo tankumas leistinas sklypo užstatymo intensyvumas Kiti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai jeigu jie nepažeidžia įstatymų ar kitų teisės aktų ir juos nustačiusi institucija raštu pritaria gali būti tikslinami savivaldybės tarybos sprendimu arba savivaldybės tarybos pavedimu savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu statybos techninio projekto rengimo metu nesukeliant naujų neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei Atsižvelgdami į paklausime pateiktą informaciją ir aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas manome kad kai žemės sklypo naudojimo pobūdis yra Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba tai tokiame sklype galima gyvenamojo namo ir jo priklausinių ūkinių pastatų statyba Statyti tik ūkinį pastatą t y gyvenamojo namo priklausinį be paties gyvenamojo namo kurio priklausinys yra ūkinis pastatas negalima nes jis neatitiks savo paskirties t y negalės tarnauti pagrindiniam statiniui Norint žemės sklype statyti vietoje numatytų sublokuotų vienbučių namų atskirai stovinčius namus reikia techninio projekto rengimo metu kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių su prašymu pakeisti šiuos detaliojo plano sprendinius Statybos techninius reglamentus galite rasti Inspekcijos interneto svetainėje www vtpsi lt Teisinė informacija Teisės aktai Statybos techniniai reglamentai o teritorijų planavimo įstatymą Seimo interneto svetainėje www seimas lt Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Žymės 15 1 2 butų gyvenamųjų namų statyba remonto ir rekonstravimo darbai Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1591 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Sublokuotų vienbučių namų statyba (2013-10-14) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  teisės aktai nedraudžia statyti daugiau kaip vieną gyvenamąjį namą viename žemės sklype Manome kad tokia galimybė gali būti realizuota jei tai neuždrausta detalaus plano sprendiniais ir nepažeidžiamos teisės aktų nuostatos nustatančios norminius atstumus iki sklypų ribų ir kt Ši konsultacija teikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimu konkrečioje situacijoje Žymės 15 1 2 butų gyvenamųjų namų statyba remonto ir rekonstravimo darbai Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN ISO 9001 2008 kokybės standartą idiegimas ir darbuotojų apmokymas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Ūkio subjektų priežiūra Teisinė informacija Planuojami patikrinimai Patikrinimams naudojami aktai klausimynai Konsultacijos Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų reikšmės Ūkio subjektų nuomonės teikimas apie Inspekcijos veiklą

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1507 (2016-02-13)
  Open archived version from archive