archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Subrangovas statybos užbaigimo procedūrų vykdymui rangovui nepateikia statybos darbų žurnalo (2013-09-20) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  jo dalies ekspertizės aktas įrodantis statinio jo dalies atitiktį Statybos įstatymo 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinio reikalavimams arba Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį šiems reikalavimams Atsižvelgiant į rašte pateiktą informaciją ir aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas manome kad statybos užbaigimo procedūras nesant statybos darbų žurnalo galima vykdyti pateikiant statinio jo dalies ekspertizės aktą ar statytojo pažymą dėl atsakomybės už statinio atitiktį esminiams statinio reikalavimams išskyrus statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktus pilnai atkurti subrangovo pildytą statybos darbų žurnalą iš statybos darbų žurnalo fragmentų kopijų nėra galimybės O jeigu ir yra šio žurnalo visų pildytų puslapių kopijos tai manome kad kopijas turėtų patvirtinti asmuo kuriam buvo perduotas saugoti ir pildyti šis statybos darbų žurnalas t y subrangovas o kadangi rangovo ir subrangovo sutartiniai santykiai sprendžiami teisme jeigu dėl subrangovo kaltės statybos užbaigimo procedūrų vykdymui negali būti pateiktas subrangovui saugoti ir pildyti perduotas statybos darbų žurnalas o vietoj jo rangovo lėšomis atliekama statinio ekspertizė tai rangovas turi teisę kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo Statybos techninius reglamentus galite rasti Inspekcijos interneto svetainėje www vtpsi lt Teisinė informacija Statybos techniniai reglamentai o Statybos įstatymą Seimo svetainėje www seimas lt Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Žymės 19 2 statytojo užsakovo rangovo techninio prižiūrėtojo veikla 20 Statybos užbaigimas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1471 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Statybos techninio prižiūrėtojo teisė pačiam sustabdyti statybas (2013-08-30) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  159 Dėl statybos techninių reglamentų STR 1 09 04 2002 Statinio projekto vykdymo priežiūra ir STR 1 09 05 2002 Statinio statybos techninė priežiūra patvirtinimo pakeitimo projekte Nr 13 2301 01 nebėra statybos techninio reglamento STR 1 09 05 2002 Statinio statybos techninė priežiūra 35 3 ir 35 4 nuostatų dėl statybos darbų sustabdymo Ryšium su Statybos įstatymo Žin 1996 Nr 32 788 2001 Nr 101 3597 2013 Nr 76 3841 33 straipsnio pakeitimais įsigaliojančiais nuo 2014 m sausio 1 d nesikeičia Statybos įstatymo 16 straipsnio 5 dalies nuostata kad jei statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojų žmonėms ir aplinkai statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę pats sustabdyti statybą ir kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos kad ši priimtų sprendimą patvirtinantį ar atšaukiantį techninio prižiūrėtojo reikalavimą Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Žymės 19 2 statytojo užsakovo rangovo techninio prižiūrėtojo veikla 19 3 statybos sustabdymas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1426 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Ypatingo statinio statybos darbai, nustojus galioti rangovo atestatui (2013-08-28) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  4 dalyse nustatytus reikalavimus t y atestuoti statybos inžinieriai Neypatingų statinių statybos rangovu gali būti ir neatestuoti asmenys o statybai vadovauti turi teisę ir neatestuoti statinio statybos vadovai ir statinio specialiųjų darbų vadovai atitinkantys statybos techninio reglamento STR 1 02 06 2012 Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas Žin 2007 Nr 120 4945 2012 Nr 3 77 2012 Nr 97 4969 1 priede nurodyti neypatingo statinio statybos vadovo išsilavinimo ir profesinės patirties kvalifikaciniai reikalavimai Statybos techninis reglamentas STR 1 08 02 2002 Statybos darbai Žin 2002 Nr 54 2150 2005 Nr 93 3473 2011 Nr 16 751 4 priedo 3 punkte nurodyta kad statybos darbų žurnalas toliau Žurnalas pildomas tam kad dokumentais būtų patvirtinta atskirų statinio statybos darbų naudojamų statybos produktų atitiktis statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimams statybos metu padaryti statinio projekto pakeitimai statinio statybos vadovo bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo išvados apie atliktų statybos darbų panaudotų statybos produktų kokybę statybos valstybinės priežiūros ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovų nurodymų įvykdymą statinio statybos metu 10 punkte nurodyta kad Žurnalą pildo paskirti statybos darbų vadovai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai Už Žurnale pateiktų duomenų atitikimą faktiniams duomenims atsakingi jį pildę ir pasirašę asmenys 15 punkte nurodyta kad statytojo užsakovo atstovas statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo kontroliuoti Žurnalo pildymą juose pateiktų duomenų atitiktį faktiniams duomenims Vadovaujantis aukščiau išdėstytu manome kad už Žurnale pateiktų duomenų atitikimą faktiniams duomenims atsako jį pildę ir pasirašę asmenys Parašu patvirtinama kad priimti darbai atitinka statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus Pasirašiusieji statinio statybos vadovai statinio statybos techninės priežiūros vadovai turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1 02 06 2012 Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 1 ir 2 prieduose nurodytus išsilavinimo ir profesinės patirties kvalifikacinius reikalavimus Ypatingų statinių statybos atveju vadovai turi turėti kvalifikacijos atestatus neypatingų statinių atveju statybos inžinieriaus išsilavinimą patvirtinantį dokumentą Apibendrinant jei pasirašantieji Žurnalą atitinka statomiems statiniams paklausime nurodytu atveju statybos metu kai nustojo galioti rangovo atestatas ypatingų statinių statybai o statomi statiniai priskiriami prie neypatingų gali pasirašyti Žurnalą Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Žymės 19 2 statytojo užsakovo rangovo techninio prižiūrėtojo veikla Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1419 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Kvalifikaciniai reikalavimai neypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovui (2013-08-21) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  statybos techninio reglamento STR 1 02 06 2012 Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikacinių reikalavimų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo Žin 2012 Nr 3 77 1 priedu neypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovu gali būti asmuo turintis statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomą taip pat 3 metų darbo stažą šioje srityje per pastaruosius 5 metus Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Žymės 19 2 statytojo užsakovo rangovo techninio prižiūrėtojo veikla Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN ISO 9001 2008 kokybės standartą idiegimas ir darbuotojų apmokymas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Ūkio subjektų priežiūra Teisinė informacija Planuojami patikrinimai Patikrinimams naudojami aktai klausimynai Konsultacijos Veiklos efektyvumo

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1401 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Statybos dalyvių santykius reguliuojančių teisės aktų nuostatų taikymas, reikalavimai statybos darbų vadovui ir techninei priežiūrai (2013-07-31) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus Statinio statybos vadovas statybos inžinierius kuris atstovaudamas statytojui užsakovui kai statyba vykdoma ūkio būdu ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo vadovauja statybos darbams kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę Įstatymo 2 straipsnio 50 dalis Pagal statybos techninio reglamento STR 1 09 05 2002 Statinio statybos techninė priežiūra Žin 2002 Nr 43 1638 16 punkto nuostatą statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų statinio statybos vadovui vykdymą o priimant atliktus darbus tų darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą su faktiškaisiais darbų kiekiais Taigi atsižvelgdami į pateiktas teisės aktų nuostatas manome kad tas pats asmuo nors ir atitinkantis tam tikrus kvalifikacinius reikalavimus negali vykdyti statinio statybos vadovo ir techninės priežiūros vadovo pareigų Galiojantys teisės aktai nenumato išimčių dėl prievolės samdyti šiuos abu specialistus statybos ūkio būdu atveju Informuojame kad šiuo metu Aplinkos ministerija rengia statybos ūkio būdu reglamentavimo pakeitimus dėl kurių komentarų ir atsižvelgimo į Jūsų pasiūlymus galėtumėte kreiptis į šią ministeriją Žymės 19 2 statytojo užsakovo rangovo techninio prižiūrėtojo veikla Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1369 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Informacijos pateikimas apie statybos dalyvius, kai atliekami tik paprastojo remonto darbai (2013-06-20) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  m spalio 1 d Jeigu namas jau pastatytas arba vykdomi paprastajam remontui priskirtini darbai tik neatliktos statybos užbaigimo procedūros nurodytos informacijos pateikti nereikia Tačiau šios informacijos reikės teikiant tvirtinti deklaraciją apie namo statybos užbaigimą Pagal statybos techninio reglamento STR 1 11 01 2010 Statybos užbaigimas Žin 2010 Nr 116 5947 2011 Nr 61 2916 6 priedą prie prašymo patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą turi būti pridėta statinio projekto kopijos kompiuterinė laikmena su žyma Taip pastatyta arba patvirtinta statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo elektroniniais parašais Alternatyva pažyma apie statinio atitiktį projektui kurioje turi būti nurodyta Statybos vadovas vardas pavardė teisę eiti šias pareigas suteikiančio dokumento pavadinimas Nr išdavimo data galiojimo data Statybos techninis prižiūrėtojas vardas pavardė teisę eiti šias pareigas suteikiančio dokumento pavadinimas Nr išdavimo data galiojimo data Taigi nors Jūsų nurodytu atveju minėtą informaciją pateikti neprivalu tačiau duomenys apie šiuos statybos dalyvius bus reikalingi atliekant statybos užbaigimo procedūras Ši konsultacija parengta pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 19 2 statytojo užsakovo rangovo techninio prižiūrėtojo veikla Žymės 19 2 statytojo užsakovo rangovo techninio prižiūrėtojo veikla 19 1 deklaravimas apie statybos pradžią pranešimai Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1236 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Atestuotos įmonės, atliekančios apdailos darbus, būtinumas (2012-05-02) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  ir kt grindų dangų klojimas langų ir durų blokų montavimas tinkavimas dažymas apmušalų klijavimas paviršių apdaila plytelėmis fasadų pertvarų lubų grindų įrengimas iš plokščių atitvarų apšiltinimas technologinių vamzdynų ir įrenginių dažymas kitos panašaus profilio baigiamųjų statybos darbų rūšys Vadovaujantis aukščiau išdėstytu manome kad statybos rangovas atliekantis apdailos darbus ypatingame statinyje tame tarpe ir spynų montavimą turi būti nustatyta tvarka atestuotas o jo paskirtas statybos vadovas turi turėti atitinkamą kvalifikacijos atestatą Atliekant šiuos darbus neypatinguose statiniuose statybos rangovui atestatas neprivalomas o paskirtas statybos vadovas turi atitikti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus išsilavinimas stažas Tie patys reikalavimai taikomi ir subrangovams kuriuos rangovas samdo apdailos darbams tame tarpe ir spynų montavimui atlikti Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 19 2 statytojo užsakovo rangovo techninio prižiūrėtojo veikla Žymės 19 2 statytojo užsakovo rangovo techninio prižiūrėtojo veikla Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/577 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Kvalifikaciniai dokumentai grindų betonavimo darbams atlikti (2012-04-20) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  Ypatingo statinio statybos vadovų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarką nustato statybos techninis reglamentas STR 1 02 06 2012 Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas Žin 2012 Nr 3 77 toliau Reglamentas Atliekant statybos darbus neypatingame statinyje įmonė gali būti neatestuota tačiau privalo turėti teisę būti rangovu o statybos vadovai atitikti jiems keliamus išsilavinimo ir profesinės patirties reikalavimus nurodytus Reglamento 1 priede Teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu suteikia teisę būti ir neypatingo statinio statybos rangovu Atestavimo klausimais galite kreiptis į Valstybės įmonę Statybos produkcijos sertifikavimo centras Reikalingą informaciją galite rasti tinklalapyje www spsc lt Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 19 2 statytojo užsakovo rangovo techninio prižiūrėtojo veikla Žymės 19 2 statytojo užsakovo rangovo techninio prižiūrėtojo veikla Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/689 (2016-02-13)
  Open archived version from archive