archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • LR Seimo kontrolieriaus 2015-12-11 pažyma Nr. 4D-2014/1-1697 | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN ISO 9001 2008 kokybės standartą idiegimas ir darbuotojų apmokymas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Ūkio subjektų priežiūra Teisinė informacija Planuojami patikrinimai Patikrinimams naudojami aktai klausimynai Konsultacijos Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų reikšmės Ūkio subjektų nuomonės teikimas apie Inspekcijos veiklą Istorija Veiklos ataskaitos Veiklos uždaviniai Tarptautinis bendradarbiavimas Asmens duomenų apsauga Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2698 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • LR Seimo kontrolieriaus 2015-12-17 pažyma Nr. 4D-2015/1-975 | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN ISO 9001 2008 kokybės standartą idiegimas ir darbuotojų apmokymas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Ūkio subjektų priežiūra Teisinė informacija Planuojami patikrinimai Patikrinimams naudojami aktai klausimynai Konsultacijos Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų reikšmės Ūkio subjektų nuomonės teikimas apie Inspekcijos veiklą Istorija Veiklos ataskaitos Veiklos uždaviniai Tarptautinis bendradarbiavimas Asmens duomenų apsauga Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2697 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2015-05-21 PAŽYMA Nr. 4D-2014/1-503 DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  valstybinės priežiūros įstatymu toliau įstatymas Įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatyta kad privalomieji nurodymai nagrinėjamu atveju PRN dėl tvoros turi būti įvykdyti per 6 mėnesius o esant svarbioms priežastimis Inspekcija šį terminą gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams Remiantis įstatymo 14 straipsnio 3 dalies nuostatomis ir atsižvelgiant į statytojų prašyme išdėstytas aplinkybes Vilniaus skyrius pratęsė PRN dėl tvoros įvykdymo terminus iki 2015 m kovo 25 d 6 6 Pažymime kad atsižvelgiant į 2013 01 22 Pareiškėjos skunde Nr 3D 188 išdėstytas aplinkybes 2013 02 26 organizuotas faktinių duomenų patikrinimas Minėtame patikrinime Skyriaus vyr specialistas G Černiauskas nedalyvavo Patikrinimą kuriame dalyvavo ir Pareiškėja 4 atliko Inspekcijos statybos valstybinės priežiūros vyr specialistė E Būdienė ir Skyriaus vyr specialistai D Česnulis ir R Šablauskas Apie patikrinimo rezultatus Pareiškėja buvo informuota Inspekcijos raštais 2013 03 29 Nr 7 9 2D 4980 ir 2013 04 08 Nr 7 9 2D 5357 kuriuos parengė Inspekcijos statybos valstybinės priežiūros vyr specialistė E Būdienė Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos 7 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta 12 straipsnis 4 Seimo kontrolieriai netiria skundų dėl darbo teisinių santykių taip pat netikrina teismų priimtų sprendimų nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo 15 straipsnis Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo Skundai paduoti praėjus šiam terminui netiriami jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip 17 straipsnis 1 Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą apie tai informuodamas pareiškėją jeigu 4 skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas arba yra nagrinėjamas teisme 6 padaro išvadą kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje 4 Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės skundo tyrimas nutraukiamas 8 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme nustatyta 23 straipsnis Statybos valstybinės priežiūros institucijos teisės 1 Inspekcija vykdydama statybos valstybinę priežiūrą turi teisę 8 šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais kreiptis į teismą 12 teikti viešojo administravimo subjektams kitiems juridiniams asmenims ir jų padaliniams kitoms juridinio asmens statuso neturinčioms organizacijoms ir jų padaliniams fiziniams asmenims privalomuosius nurodymus pašalinti statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus 9 Statybos techniniame reglamente STR 1 09 06 2010 Statybos sustabdymas Savavališkos statybos padarinių šalinimas Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 09 28 įsakymu Nr D1 827 nustatyta 39 Jeigu Statytojas arba Statinio ar žemės sklypo naudotojas 39 1 per nustatytą Nurodymo įvykdymo terminą ar vykstant teismo procesui dėl įpareigojimo vykdyti Nurodymą gauna statybą leidžiantį dokumentą ir apie tai raštu informuoja Inspekciją 39 1 1 Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per 10 darbo dienų nuo informacijos apie statybą leidžiančio dokumento gavimą Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka patikrina ar statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai ir surašo Statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktą kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu 39 1 2 jei atlikus 39 1 1 punkte nurodytą patikrinimą nustatoma kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai Inspekcijos įgaliotas pareigūnas Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka patikrina ar statinys jo dalis nepažeidžia esminių statinio projekto pagal kurį buvo 5 išduotas statybą leidžiantis dokumentas sprendinių surašo Statinio atitikties statinio projektui pagal kurį gautas statybą leidžiantis dokumentas patikrinimo aktą 39 1 3 jei atlikus Reglamento 39 1 1 ir 39 1 2 punktuose nurodytus patikrinimus nustatoma kad 39 1 3 1 statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai ir statinys nepažeidžia esminių statinio projekto pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas sprendinių Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Reglamento 39 1 1 ir 39 1 2 punktuose nurodytų aplinkybių patikrinimo pažymi Nurodyme kad jis įvykdytas ir apie tai informuoja valstybės įmonės Registrų centro teritorinį padalinį tuo atveju kai šios aplinkybės nustatomos vykstant teismo procesui dėl įpareigojimo vykdyti Nurodymą taip pat sprendžiamas bylos užbaigimo klausimas 39 1 3 2 statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai bet nustatyta esminių statinio projekto pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas sprendinių pažeidimų laikoma kad Nurodymas neįvykdytas Inspekcija dėl įpareigojimo vykdyti Nurodymą ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Nurodymo įvykdymo termino pabaigos kreipiasi į teismą o tuo atveju kai šios aplinkybės nustatomos vykstant teismo procesui dėl įpareigojimo vykdyti Nurodymą toliau nagrinėjama byla 39 1 3 3 statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai bet pastatytas statinys jo dalis pažeidžia statinio projekto pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas sprendinius išskyrus esminius ar teisės aktų reikalavimus Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Reglamento 39 1 1 ir 39 1 2 punktuose nurodytų aplinkybių patikrinimo pažymi Nurodyme kad jis įvykdytas ir apie tai informuoja valstybės įmonės Registrų centro teritorinį padalinį Jei teismo procesas dėl įpareigojimo vykdyti Nurodymą nepradėtas Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Reglamento 39 1 1 ir 39 1 2 punktuose nurodytų aplinkybių patikrinimo surašo Statytojui arba Statinio ar žemės sklypo naudotojui Privalomąjį nurodymą kurio formos rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu per nustatytą terminą pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus susijusius su projektine dokumentacija ar atlikti reikalingus statybos darbus kad statinys jo dalis atitiktų statinio projekto sprendinius ir ar teisės aktų reikalavimus Jei teismo procesas dėl įpareigojimo vykdyti Nurodymą pradėtas sprendžiamas taikos sutarties pagal kurią Statytojas arba Statinio ar žemės sklypo naudotojas įsipareigoja per nustatytą terminą pagal teisės aktų reikalavimus pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus susijusius su projektine dokumentacija ar atlikti reikalingus statybos darbus kad statinys jo dalis atitiktų statinio projekto sprendinius ir ar teisės aktų reikalavimus sudarymo arba kitokio bylos užbaigimo ir šiame punkte nurodyto Privalomojo nurodymo surašymo klausimas 39 1 4 jei atlikus Reglamento 39 1 1 punkte nurodytą patikrinimą nustatoma kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai Inspekcija priima sprendimą dėl kreipimosi į teismą dėl šio dokumento panaikinimo 39 2 per nustatytą Nurodymo įvykdymo terminą pasinaudodamas IS Infostatyba arba raštu pateikia Inspekcijai informaciją apie Nurodymo įvykdymą Inspekcijos įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos patikrina Statinio statybą ir surašo Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktą Jei patikrinus statybą nustatoma kad Nurodymas 39 2 1 įvykdytas Inspekcija ne vėliau kaip 5 darbo dienas pažymi Nurodyme kad jis įvykdytas ir apie tai informuoja asmenį

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2354 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • SEIMO KONTROLIERIŲ PAŽYMOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2014 12 31 PAŽYMA Nr 4D 2013 2 1394 DĖL X SKUNDO PRIEŠ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ CENTRINĘ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRĄ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJĄ 2014 12 12 PAŽYMA Nr 4D 2014 1 985 DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS IR KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĘ 2014 12 09 PAŽYMA Nr 4D 2013 1 839 DĖL A BENDRUOMENĖS ATSTOVAUJAMOS X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2014 11 17 PAŽYMA Nr 4D 2014 1 898 DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS Puslapiai pirmas ankstesnis 1 2 3 4 5 6 kitas paskutinis Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo

  Original URL path: http://vtpsi.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos?page=1 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • SEIMO KONTROLIERIŲ PAŽYMOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  4D 2013 1 1243 DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2014 09 29 PAŽYMA Nr 4D 2013 1 1032 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2014 09 03 PAŽYMA 4D 2013 1 1267 DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS BEI VALSTYBĖS ĮMONĘ REGISTRŲ CENTRĄ 2014 04 18 Nr 4D 2013 1 892 PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS KAUNO TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIŲ VALSTYBĖS ĮMONĘ REGISTRŲ CENTRĄ 2014 03 18 PAŽYMA 4D 2014 1 327 DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS Puslapiai pirmas ankstesnis 1 2 3 4 5 6 kitas paskutinis Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir

  Original URL path: http://vtpsi.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos?page=2 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • SEIMO KONTROLIERIŲ PAŽYMOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  14 PAŽYMA Nr 4D 2013 1 836 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS AKCINĘ BENDROVĘ B 2013 08 29 PAŽYMA Nr 4D 2013 1 575 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2013 07 23 PAŽYMA Nr 4D 2013 1 871 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2013 07 12 PAŽYMA Nr 4D 2013 1 454 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2013 07 10 PAŽYMA Nr 4D 2013 1 297 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS ŠIOS INSPEKCIJOS KAUNO TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIŲ Puslapiai pirmas ankstesnis 1 2 3 4 5 6 kitas paskutinis Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros

  Original URL path: http://vtpsi.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos?page=3 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • SEIMO KONTROLIERIŲ PAŽYMOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  03 06 PAŽYMA Nr 4D 2012 1 1475 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2013 02 11 PAŽYMA Nr 4D 2012 4 1541 DĖL SKUNDO PRIEŠ KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2013 01 29 PAŽYMA Nr 4D 2010 4 1057 DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2013 01 22 PAŽYMA Nr 4D 2012 1 1592 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ 2013 01 21 PAŽYMA Nr 4D 2012 1 1390 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS Puslapiai pirmas ankstesnis 1 2 3 4 5 6 kitas paskutinis Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso

  Original URL path: http://vtpsi.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos?page=4 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • SEIMO KONTROLIERIŲ PAŽYMOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  Nr 4D 2012 1 1512 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ 2012 11 29 PAŽYMA Nr 4D 2012 1 1290 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ 2012 11 22 PAŽYMA Nr 4D 2012 1 1246 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ 2012 11 07 PAŽYMA Nr 4D 2012 1 1371 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ 2012 10 16 PAŽYMA Nr 4D 2012 1 617 DĖL SKUNDO Puslapiai pirmas ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN ISO 9001 2008 kokybės standartą idiegimas ir darbuotojų apmokymas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Ūkio subjektų priežiūra Teisinė informacija Planuojami patikrinimai Patikrinimams naudojami aktai klausimynai Konsultacijos Veiklos

  Original URL path: http://vtpsi.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos?page=5 (2016-02-13)
  Open archived version from archive