archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2013.05.20 PAŽYMA Nr. : 4D-2012/2-1768 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĘ | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  atlikta gyvenamojo namo rekonstrukcija po 2010 10 01 pasikeitus statybą reglamentuojantiems dokumentams kapitalinis remontas vietoje lango įrengiant atskirą įėjimą į butą name A atitveriant dalį bendro naudojimo koridoriaus pažymėto indeksu 1 1 dėl kurio 2011 04 04 bendrasavininkai davė rašytinį sutikimą susipažino su parengtu trijų butų gyvenamojo namo A rekonstravimo projektu ir jo sprendinius suderino pasirašydami sklypo plano brėžinyje Nr 09 006 2011 KRP SP BR1 l priedas Buto savininkas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre 2012 04 27 įregistravo Deklaraciją apie statybos užbaigimą Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta Z veiksmuose išpildant projekto sprendinius galimai neteisėtų veiksmų nenustatyta 6 1 2 Pateikiame gyvenamojo namo A Klaipėdoje administratoriaus UAB Jūros būstas sudarytą daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 2011 05 30 aprašą Nr Š 38 toliau aprašas Administratorius informavo kad buvo sudarytas naujas minėto namo aprašas pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 11 02 įsakymu Nr Dl 895 patvirtintą naują aprašo formą Apraše nurodyti Civilinio kodekso straipsniai pagal kuriuos yra nustatomos butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir prievolės susijusios su namo bendro naudojimo objektais Apie naujo aprašo sudarymą namo A patalpų savininkai buvo informuoti ir atvykę į UAB Jūros būstas gali susipažinti su aprašu arba gauti jo kopiją 6 1 3 Administratorius UAB Jūros būstas informavo kad padėdamas spręsti bendrasavininkų ginčus susijusius su bendrosios nuosavybės naudojimu vadovaujasi visomis teisės aktų suteiktomis teisėmis nepažeisdamas patalpų savininkų teisių bei teisėtų interesų pusiausvyros Tai bus daroma ir šiuo atveju jei bus gautas prašymas iš gyvenamojo namo A Klaipėdoje butų patalpų savininkų 6 1 4 Pažymėtina kad Šturmanų Kalnupės Poilsio Naikupės kvartalo gyvenamieji namai buvo pastatyti pagal tipinį projektą Tokio tipo namuose kaminai gali būti valomi per kamino viršų arba esant galimybei iš žemiausios kamine esančios angos Patekimo į pastogę iš lauko metalinėmis kopėčiomis nebuvo o per namo fasaduose ties kraigu esančius nevarstomus švieslangius patekti į pastogę neįmanoma iliustruojantys pavyzdžiai pateikiami fotonuotraukose Pagal iš UAB Jūros būstas gautą gyvenamojo namo A 1983 metų inventorinės bylos pirmo ir mansardinių aukštų planus 2 3 priedai matyti kad į pastogę buvo galima patekti per liuką iš namo salkos o pagal 1992 metų inventorinės bylos planus 4 5 priedai iki pat buto rekonstrukcijos bei po jos į pastogę patekti buvo galima tik iš buto 6 1 Skundo tyrimui UAB Marių valdos taip dokumente pateikto daugiabučio namo A Klaipėdoje bendrojo naudojimo objektų 2011 05 30 aprašo Nr Š 38dalyje Su bendrosiomis konstrukcijomis susijusios namo butų ir kitų patalpų toliau vadinama patalpos savininkų teisės ir prievolės nėra nurodytos savininkų teisės ir prievolės yra nurodyti tik Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4 82 4 83 straipsniai apraše nėra nurodyta namo pastogė ir su šia bendrojo naudojimo patalpa susijusių namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir prievolės 7 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojas Antanas Lukošius 2013 02 18 raštu Nr 16 2 2D 2665 Seimo kontrolierių ir pareiškėjas informavo rašte nurodydamas Dėl išvados pateikimo apie atliktus statybos darbus informuojame kad 2011 07 15 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija išdavė rašytinį pritarimą statinio projektui Nr 15 01 RK 11 pagal projektuotojo UAB K 2011 m parengtą projektą Nr 09 006 Trijų butų gyvenamojo namo rekonstrukcija įrengiant atskirą įėjimą į butą name A Klaipėdoje statytojui Z toliau Statytojas Statytojas 2012 04 24 pateikė Skyriui prašymą užregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą gyvenamajame name A Klaipėdoje su nustatyta tvarka pridedamais dokumentais Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1 11 01 2010 Statybos užbaigimas toliau Reglamentas 36 1 p ir 41 1 p Skyriaus pareigūnas patikrino Statytojo pateiktus prašymą užpildytą deklaraciją bei visus privalomus pateikti dokumentus ir nenustatęs pažeidimų 2012 04 27 deklaraciją užregistravo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje Infostatyba Nr SUD 120427 00108 Atkreipiame Jūsų dėmesį kad registruotose deklaracijose nurodytų statinių statybos teisėtumo patikrinimas teisės aktuose nenumatytas Skundo tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos 8 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje nustatyta Savarankiškosios Konstitucijos ir įstatymų nustatytos priskirtos savivaldybių funkcijos 20 statybą leidžiančių dokumentų išdavimas įstatymų nustatyta tvarka 42 pagal įstatymų nustatytą kompetenciją gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų savivaldybės paskirtų administratorių kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties taip pat kai bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis veiklos priežiūra ir kontrolė 9 Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta 2 straipsnio 71 punktas 71 Savavališka statyba statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius 27 straipsnis Statybos valstybinė priežiūra 1 Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 3 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 1 tikrina ar statybą leidžiantys dokumentai išduoti teisėtai 2 tikrina visų naujai statomų ir rekonstruojamų ypatingų statinių statybos teisėtumą kitais atvejais statybos teisėtumą tikrina pasirinktinai 3 šio Įstatymo nustatytais atvejais sustabdo statybą 4 atlieka savavališkos statybos prevenciją ir padarinių šalinimą 10 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta 19 straipsnis Seimo kontrolieriaus teisės 1 Seimo kontrolierius vykdydamas savo pareigas turi teisę 1 reikalauti nedelsiant pateikti informaciją medžiagą ir dokumentus būtinus savo funkcijoms atlikti 6 pasitelkti Vyriausybės įstaigų taip pat ministerijų savivaldybių pareigūnus savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnus bei ekspertus 20 straipsnis Seimo kontrolierių reikalavimų privalomumas 1 Pareigūnai privalo Seimo kontrolierių reikalavimu nedelsdami pateikti jiems informaciją dokumentus ir kitą medžiagą būtinus jų funkcijoms atlikti 4 Asmenys trukdantys Seimo kontrolieriui atlikti savo pareigas atsako įstatymų nustatyta tvarka 11 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta 187 3 straipsnis Seimo kontrolieriaus reikalavimų nevykdymas Nepateikimas Seimo kontrolieriaus reikalavimu informacijos dokumentų ir medžiagos būtinų Seimo kontrolieriaus funkcijoms atlikti atsisakymas pasiaiškinti taip pat kitoks trukdymas Seimo kontrolieriui įgyvendinti įstatymų jam suteiktas teises užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų Tokie pat veiksmai padaryti pareigūno bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų 12 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta 21 straipsnis Pagrindas pradėti administracinę procedūrą 1 Pagrindas pradėti administracinę procedūrą yra 1 asmens skundas 23 straipsnis Skundo priėmimas ir nagrinėjimas 1 Kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1559 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • 2013.04.10 PAŽYMA Nr. : 4D-2013/1-72 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS, KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTĄ PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS, VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRĄ | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  2 8 Vilniaus apygardos teismo teisėja J Čepukėnienė 2012 08 08 rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patrauktos B apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 iojo apylinkės teismo 2012 06 01 nutarimo kuriuo B nubausta pagal ATPK 188 4 str 1 d 200 litų bauda ir nutarimu Vilniaus miesto 3 iojo apylinkės teismo 2012 06 01 nutarimą paliko nepakeistą 2 9 Vilniaus miesto 3 iojo apylinkės teismo teisėja N Vigelienė 2012 08 24 išnagrinėjo B skundą dėl 2012 04 18 nutarimo Nr ATV 04 kuriuo B paskirta administracinė nuobauda 3000 litų bauda B skundas buvo atmestas 2 10 Vykdant Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 04 20 įsakymą Nr Į 147 Dėl komisijos sudarymo sužaloto valstybės saugomo kultūros paveldo objekto Vartų gynybinės sienos dalies liekanų pastate Vilniuje atkūrimo būdui ir nuostolių dydžiui nustatyti iš Departamento Vilniaus TP ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros ir paveldo skyriaus specialistų buvo sudaryta komisija arba toliau Komisija UAB K ekspertas pastatą Vilniuje apžiūrėjo 2012 05 10 Komisija nustatė kad pastato rūsyje vykdant remonto darbus buvo nukapotas autentiškas akmenų mūro fragmentas ir padengtas naujais smulkiais akmenimis 2 11 Departamentas 2013 01 25 surašė reikalavimą Nr RV 08 UAB P direktorei Z 2 12 Inspekcija gavusi Departamento Vilniaus TP išvadą dėl Vilniuje vykdomų remonto darbų teisėtumo bei Seimo kontrolieriaus paklausimą 2013 02 19 organizavo bendrą patikrinimą vietoje į kurį buvo pakvieti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kultūros paveldo centro Seimo kontrolierių įstaigos įgalioti asmenys Atliekant patikrinimą dalyvavo Inspekcijos atstovės Seimo kontrolieriaus patarėja A Blinkevičienė patalpų savininkė B nuomininkė Z Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir Kultūros centro atstovai patikrinime nedalyvavo apie priežastis nepranešė 2 13 Kadangi patikrinime nedalyvavo Departamento pareigūnai Seimo kontrolierius 2013 02 19 raštu Departamento direktorės D Varnaitės paprašė papildomos informacijos bei ją patvirtinančių dokumentų Dėl kokių priežasčių Departamento specialistas nedalyvavo 2013 02 19 organizuotame faktinių aplinkybių patikrinime Kaip matyti iš Departamento 2012 06 18 akto Nr RG 53 kultūros paveldo objektas Vartų gynybinės sienos dalies liekanos adresu Vilniuje Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2000 07 03 įsakymu Nr 191 įrašytos į Kultūros vertybių registrą kultūros ministro 2005 04 29 įsakymu Nr ĮV 190 pripažintos saugoma nekilnojama kultūros vertybe Prašyčiau informuokite bei pateikite tai įrodančius dokumentus kada kokiu būdu buvo atlikta procedūra numatyta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnyje per 15 dienų po įregistravimo pranešti raštu visiems asmenims kurių daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus tokio objekto teritorijos ribose yra registruotos Nekilnojamojo turto registre Dėl kokių priežasčių Nekilnojamojo turto registre įrašas Patalpa Vilniuje nuosavybės teise priklausanti B yra pastate kuris įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą atsirado ir galioja tik nuo 2012 03 15 kada kas ir kieno sprendimu pateikė informaciją VĮ Registrų centrui 2 14 Departamento direktorė D Varnaitė 2013 03 01 raštu atsakydama į Seimo kontrolieriaus pateiktus klausimus paaiškino Departamento Vilniaus teritorinio padalinio specialistas nedalyvavo 2013 02 19 organizuotame faktinių aplinkybių patikrinime nes pavėluotai gavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos toliau Inspekcija informaciją apie minėtą patikrinimą Pažymėtina kad tai įrodančių dokumentų Seimo kontrolieriui Departamentas nepateikė Atkreiptinas dėmesys kad Inspekcijos 2013 02 12 pranešimas jis adresuotas ir Departamentui dėl faktinių aplinkybių patikrinimo vietoje Seimo kontrolierių įstaigoje buvo gautas 2013 02 14 Vartų gynybinės sienos dalies liekanos esančios adresu Vilnius į Kultūros vertybių registrą įrašytos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2000 07 03 įsakymu Nr 191 Dėl objektų įrašymo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Žin 2000 Nr 58 1752 Tuo metu galiojusi Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Žin 1995 Nr 3 37 9 straipsnio 4 dalis numatė kad sprendimai dėl kultūros paveldo objektų įrašymo į Kultūros vertybių registrą skelbiami Valstybės žiniose Minimas įsakymas ir buvo viešai paskelbtas leidinyje Valstybės žinios LR kultūros ministro 2005 04 29 įsakymas Nr ĮV 190 Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis Žin 2005 Nr 58 2034 priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo Žin 2004 Nr 153 5571 3 straipsnio 2 dalimi kuri numatė jog nekilnojamosios kultūros vertybės kurios buvo registruotos Kultūros vertybių registre iki šio įstatymo įsigaliojimo kultūros ministro sprendimu gali būti pripažintos saugomomis nuo jų įregistravimo dienos todėl minėtu įsakymu pripažintoms valstybės saugomomis kultūros paveldo vertybėms nebuvo taikyta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnio l dalies nuostata dėl sprendimo inicijuoti kultūros paveldo objekto paskelbimą saugomu procedūrų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo Žin 1996 Nr 100 2261 2001 Nr 55 1948 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta jog atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše gali būti daromos žymos apie nekilnojamojo daikto įrašymą į Kultūros vertybių registrą nekilnojamojo daikto buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje arba jų apsaugos zonoje nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento ar specialių naudojimo sąlygų nustatytus daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą suvaržymus Kultūros vertybių registras yra valstybės registras kurio duomenys vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 12 dalimi yra vieši Departamentas teikdamas duomenis Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui privalo mokėti nustatyto dydžio mokestį už kiekvieno juridinio fakto registraciją todėl duomenų pateikimo kiekiai yra ribojami šiam tikslui skirtomis metinėmis biudžeto lėšomis tokiubūdu deja ne visi duomenys gali būti pateikti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Tai ypatingai aktualu kultūros paveldo vertybių kurioms teisinė apsauga suteikta prieš 2007 m balandžio 3 d Kultūros vertybių registro įsteigimą Apie šią problemą ne kartą informuota Nekilnojamojo turto registro tvarkymo įstaiga valstybės įmonė Registrų centras ir vadovaujančioji Nekilnojamojo turto registro tvarkymo įstaiga Teisingumo ministerija Departamento Vilniaus teritorinis padalinys pastebėjęs jog Nekilnojamojo turto registre nėra įrašo kad patalpos esančios adresu Vilniuje yra pastate įrašytame į Kultūros vertybių registrą apie tai 2012 02 29 rastu Nr 1 32 V 2V 223 informavoDepartamentą Dėl Vilniaus visuomenės sveikatos centro pareigūnų veiksmų 3 Vilniaus visuomenės sveikatos centro toliau vadinama Vilniaus VSC direktoriaus pavaduotojas Vytautas Andriuška 2013 02 13 raštu Seimo kontrolieriui pateikė prašomą informaciją ir dokumentus 3 1 Vilniaus VSC 2011 12 23 nagrinėjo X pareiškimą dėl jo bute jaučiamų kvapų kurie sklinda iš remontuojamų patalpų esančių namo pirmajame aukšte Vilniuje Vilniaus VSC 2012 01 02 gavo to paties turinio pareiškimą persiųstą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus 3 2 Vilniaus VSC 2012 01 04 raštu bei kartotinai 2012 01 11 raštu kreipėsi pagal kompetenciją į Inspekcijos Vilniaus skyrių prašydamas patikrinti ar statybos remonto darbai Vilniuje vykdomi pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus 3 3 Inspekcijos Vilniaus skyrius 2012 02 14 raštu informavo Vilniaus VSC apie atliktą patikrinimą bei pateikė atsakymo pareiškėjui kopiją Vilniaus skyrius rašte pareiškėjui nurodė kad savavališka statyba Vilniuje nenustatyta bei pasiūlė kreiptis į namo administratorių atsakingą už gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų tarp jų ir statinio bendrųjų inžinerinių sistemų ventiliacijos kanalų naudojimo priežiūrą 3 4 Vilniaus VSC 2012 m nagrinėjo pareiškėjų skundus dėl kavinės baro S Vilniuje veiklos skleidžiamų kvapų bei triukšmo Nagrinėdamas pareiškėjų skundus dėl kvapų Vilniaus VSC vadovavosi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m spalio 4 d įsakymu Nr V 885 patvirtintų Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių toliau vadinama Taisyklės nuostatomis ir vietoje organizavo kvapų patikrinimą kurio metu kvapų kontrolės komisija nustatė kad Vilniuje gyvenamosiose patalpose jaučiamas kvapas ir jis gali būti siejamas su ūkinę komercinę veiklą vykdančia UAB P kavine baru S Vilniuje Kvapų kontrolės komisija atliko ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kvapų kontrolės komisijai pateikė išvadą kad UAB P bare S vykdoma veikla atitinka 2012 02 17 išduotame maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjime nustatytas ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygas 3 5 Vilniaus miesto savivaldybės administracija kvapų kontrolės komisijai pateikė išvadą kad negyvenamosios patalpos Vilniuje yra naudojamos restorano veiklai ne pagal paskirtį pastato savininkai naudotojai nėra priėmę sprendimo dėl bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros vykdymo 3 6 Vilniaus VSC skundo nagrinėjimo medžiagą dėl patalpų naudojimo ne pagal paskirtį ir techninės priežiūros vykdymo perdavė Vilniaus miesto savivaldybės administracijai nagrinėti pagal kompetenciją vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 straipsnio 3 dalies Taisyklių nuostatomis 3 7 Pareiškėjai 2012 12 12 raštu buvo kreipęsi į Vilniaus VSC su prašymu įvertinti garso lygio matavimo protokolą matavimus pareiškėjų užsakymu atliko UAB Akustinių tyrimų centras Vilniaus VSC susipažinęs su UAB Akustinių tyrimų centro Fizikinių veiksnių tyrimų laboratorijos 2012 11 05 garso lygio matavimo protokolu Nr ATC t 609 konstatavo kad šiame protokole nurodyti triukšmo dydžiai viršijo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m birželio 13 d įsakymu Nr V 604 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 33 2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje leistinus lygius gyvenamosiose patalpose nakties metu tačiau konkreti informacija apie triukšmo šaltinį protokole nebuvo pateikta 3 8 Vilniaus VSC nagrinėdamas pareiškėjų skundą dėl triukšmo 2012 m gruodžio mėnesį atliko operatyviąją UAB P visuomenės sveikatos saugos kontrolę dėl muzikos keliamo triukšmo gyvenamosiose patalpose Vilniuje nakties metu organizavo laboratorinius triukšmo matavimus Atliktų laboratorinių matavimų rezultatai parodė kad Vilniuje iš kavinės S sklindantis triukšmas neviršijo gyvenamosiose patalpose nakties metu leistinų triukšmo lygių 3 9 Vilniaus VSC 2013 01 25 gavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m sausio 25 d pavedimą Nr 17 76 Dėl operatyviosios visuomenės sveikatos saugos kontrolės atlikimo Vykdant minėtą pavedimą bei 2013 02 06 nuvykus į ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietą Vilniuje Vilniaus VSC nustatė kad UAB P kavinė baras S neveikia Vilniaus VSC 2013 02 07 taip pat gavo pareiškėjo prašymą kuriuo jis informavo kad kavinė uždaryta remontui bei prašė šiuo metu neatlikti jokių kvapų ar triukšmo matavimų Dėl šių priežasčių patikrinti kavinės baro veiklos skleidžiamo triukšmo ir kvapų atitiktį norminiams teisės aktams Vilniaus VSC neturėjo galimybės 3 10 UAB P kavinės baro S interneto svetainėje skelbiama kad kavinė užsidaro pokyčiams bei pranešama apie numatomą naujo sveiko maisto baro Home veiklą Vilniaus VSC nuomone siekiant išvengti panašių situacijų dėl maisto tvarkymo subjektų veiklos neigiamos įtakos besiribojančiai gyvenamajai aplinkai prieš išduodant maisto tvarkymo subjektams pažymėjimus atsakingos institucijos turėtų įvertinti patalpų paskirties atitiktį vykdomai veiklai taip pat įvertinti pastato inžinerinių sistemų bei atitvarų savybes dėl apsaugos nuo kvapų bei triukšmo sklidimo Vadovaudamasis tuo kas pirmiau išdėstyta bei duomenimis kad Vilniuje vykdoma maisto tvarkymo ūkinė komercinė veikla neigiamai veikia Vilniuje gyvenamąją aplinką kvapai triukšmas siekdamas efektyviai valdyti riziką žmonių sveikatai Vilniaus VSC 2013 02 11 raštu Nr 13 17 2 l 2 740 kreipėsi į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą prašydamas pagal kompetenciją įvertinti naujo maisto tvarkymo subjekto veiklos ypač vėdinimo sistemų atitiktį teisės aktų reikalavimams esant galimybei svarstant maisto tvarkymo subjekto registravimo klausimą bei į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją prašydamas imtis veiksmų užtikrinant kad Vilniuje esančios patalpos būtų naudojamos pagal paskirtį 4 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos toliau vadinama Tarnyba direktorius J Milius 2013 03 01 raštu Seimo kontrolierių informavo kad UAB P vegetariško maisto restoranui S toliau vadinama maisto tvarkymo subjektas esančiam Vilniuje Tarnyba 2012 02 17 išdavė maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą Tarnybos maisto produktų inspektoriai 2013 02 25 patikrino šį maisto tvarkymo subjektą ir įsitikino kad subjektas veiklos nevykdo tačiau pranešimo apie tai nėra pateikęs Maisto tvarkymo subjektas prašymo dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo pakeitimo ar prašymo išduoti naują maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą nėra pateikęs 5 Inspekcijoje gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2013 03 07 raštas atsakymas į 2013 02 27 Inspekcijos raštą Departamentas savo rašte teigia tai kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys teisingai taikė teisės aktų normas patvirtina teismo sprendimai nagrinėtose administracinių teisės pažeidimų bylose susijusiose su patalpų remonto darbais Vilniuje Aukščiau nurodyti teismų sprendimai įsigalioję jie turi prejudicinę galią todėl manome kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsižvelgs į aukščiau minėtas teismų nutartis Tikimės jog Departamento pareigūnams nustačius kad statybos proceso metu buvo pažeisti paveldosaugos reikalavimai Jūsų institucijos tarnautojai imsis visų reikiamų priemonių savavališkos statybos faktui užfiksuoti ir tokios statybos padariniams pašalinti IŠVADOS 6 Iš skundo tyrimui surinktos medžiagos bei pateiktos informacijos nustatyta kad pareiškėjai susirašinėjimą su valstybės institucijomis dėl UAB P kavinės baro S veiklos pradėjo nuo 2011 12 23 Tiriant šį skundą paaiškėjo tai jog valstybės institucijos šiuo atveju Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos tarpusavyje nekomunikuoja nesidalina informacija nedalyvauja kitų institucijų rengiamuose patikrinimuose Galimai dėl šių priežasčių tuo pačiu klausimu priimti skirtingi sprendimai išvados t y Inspekcijos 2012 01 11 2012 02 06 išvada jog pastate Vilniuje buvo atliekami tik paprastojo remonto darbai pastato viduje ir šie darbai nesusiję su paveldosaugos reikalavimais todėl nėra būtina gauti rašytinius pritarimus ir tai nėra savavališka statyba tokia išvada priimta nes Nekilnojamojo turto registre nebuvo įrašo jog patalpos esančios Vilniuje yra pastate įrašytame į Kultūros vertybių registrą ir Inspekcija neturėjo kitos informacijos Inspekcijos nuomonė nesikeitė ir duodant paaiškinimus teisme Tuo tarpu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio pareigūnai 2012 01 10 surašė reikalavimą RV 01 sustabdyti savavališkai vykdomus remonto darbus patalpose Vilniuje nes vykdomiems darbams turi būti taikomi paveldosaugos reikalavimai kadangi tai yra kultūros paveldo statinys Departamento nuomone Inspekcija turi imtis visų reikiamų priemonių savavališkos statybos faktui užfiksuoti ir tokios statybos padariniams pašalinti Susidarius tokiai situacijai pareiškėjai suabejojo institucijų kompetencija buvo priversti teikti vis naujus ir naujus skundus kreiptis pagalbos į Seimo narius bei Seimo kontrolierius Nustatyta kad Departamento Vilniaus TP padalinys tik 2012 metų vasario mėnesį pastebėjo kad Nekilnojamojo turto registre nėra įrašo jog patalpos esančios Vilniuje yra pastate įrašytame į Kultūros vertybių registrą įrašytas 2000 07 03 įsakymas Nr Į 191 ir tik 2012 02 29 informavo apie tai Departamentą Departamentas 2012 03 09 informavo VĮ Registrų centrą ir tik nuo 2012 03 13 įsigaliojo įrašas Nekilnojamasis daiktas patalpos esančios Vilniuje įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Departamento paaiškinimo kad Departamentas teikdamas duomenis Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui privalo mokėti nustatyto dydžio mokestį už kiekvieno juridinio fakto registraciją todėl duomenų pateikimo kiekiai yra ribojami šiam tikslui skirtomis metinėmis biudžeto lėšomis Seimo kontrolierius negali nei patvirtinti nei paneigti juo labiau pateisinti Valstybės institucijos turi atlikti funkcijas taip kad dėl jų priimtų sprendimų nekiltų konfliktinės situacijos priimami sprendimai būtų žinomi ir suprantami piliečiams Atkreiptinas dėmesys kad nei ginčo patalpų savininkė B o tuo labiau nei pareiškėjai galimai nėra informuoti jog visos patalpos esančios pastate Vilniuje yra įrašytos į Kultūros vertybių registrą ir įrašas apie tai nuo 2012 03 13 įsigaliojo Nekilnojamojo turto registre Seimo kontrolieriaus nuomone tai nėra teisinga nes dėl tokių sprendimų piliečiams atsiranda teisės aktais nustatytos pareigos bei gali kilti pasekmių 7 Pažymėtina kad tiek Vilniaus apygardos teismas 2012 08 08 nutartyje tiek Vilniaus miesto 3 iasis apylinkės teismas nutartyje nurodė kad būtent Departamentas tikrina kaip vykdomas Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai bei kontroliuoja ar šie aktai nepažeidžiami be to administruoja ir kontroliuoja nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybą 8 Seimo kontrolierius suabejojo Departamento paaiškinimu kad ši įstaiga pavėluotai gavo Inspekcijos informaciją apie 2013 02 19 vyksiantį patikrinimą Vilniuje Pažymėtina kad dalyvauti 2013 02 19 patikrinime buvo kviečiamas Seimo kontrolierių įstaigos atstovas ir ši informacija raštas išsiųstas 2013 02 12 visiems adresatams galimai ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorei bei Kultūros paveldo centro Kraštovaizdžio urbanizuotų vietovių ir statinių skyriaus viršininkui Seimo kontrolierių įstaigoje buvo gauta 2013 02 14 Seimo kontrolierius pažymi jog Departamentas nepateikė įrodančių dokumentų jog pavėluotai gavo Inspekcijos informaciją apie organizuojamą patikrinimą pakartotiniame paklausime Seimo kontrolierius prašė pateikti informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus 9 Steigiamų ir veikiančių maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimų išdavimo atsisakymo išduoti galiojimo sustabdymo galiojimo sustabdymo panaikinimo galiojimo panaikinimo ir maisto tvarkymo subjektų registravimo ir išregistravimo tvarką nustato Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m spalio 15 d įsakymu Nr B1 527 patvirtinti Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimai toliau vadinama Reikalavimai Subjektų maisto tvarkymo veiklos sąlygų kontrolę Vilniaus mieste vykdo Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m birželio 28 d nutarimu Nr 744 patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais Pagal Reikalavimų 18 punktą Subjektų maisto tvarkymo veiklos sąlygas tikrina teritorinių VMVT Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pareigūnai Jie tikrina ar 18 1 teritorija pastatai transporto priemonės sandėliai buitinės patalpos maisto tvarkymo patalpos jų apšvietimas vėdinimas vandentiekis kanalizacija technologiniai įrenginiai ir kitos sąlygos bei priemonės atitinka maisto tvarkymą saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus 18 2 tinkamai įgyvendinama RVASVT Rizikos veiksnių analizė ir svarbiausiųjų valdymo taškų principais pagrįsta savikontrolės sistema 18 3 laboratoriniai tyrimai atliekami akredituotose ar atestuotose laboratorijose jei juos atlikti privaloma Pagal Reikalavimų 20 punktą Nustačiusi kad subjekto jei subjektas tvirtinamas veiklos sąlygos atitinka maisto tvarkymą maisto saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus teritorinė VMVT išduoda pažymėjimą nurodo jame visas ekonominės veiklos rūšis kurias leista vykdyti Subjektą kuriam išduotas pažymėjimas teritorinė VMVT įrašo į VMVT Maisto tvarkymo subjektų registrą Iš skundo tyrimui pateiktos informacijos nustatyta kad vadovaujantis patikrinimo medžiaga bei galiojančiais teisės aktais UAB P vegetariško maisto restoranui S esančiam Vilniuje 2012 02 17 buvo išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas 10 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m spalio 4 d įsakymu Nr V 885 patvirtintų Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių nuostatomis 8 1 1 jei skundas atitinka Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus skundą nagrinėjanti institucija ne vėliau kaip per 7 darbo dienas sudaro Komisiją iš ne mažiau kaip 3 asmenų į kurią įtraukia savo leidimą licenciją atitinkamai ūkinei komercinei veiklai išdavusios institucijos bei savivaldybės kurios teritorijoje yra ūkinės komercinės veiklos vykdytojas administracijos atstovus 8 1 2 Komisija su pareiškėju suderintu laiku nuvyksta į pareiškėjo skunde nurodytą gyvenamąją aplinką ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietą ir įvertina ar pareiškėjo gyvenamosios aplinkos ore bei ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietoje yra jaučiamas kvapas ar šis kvapas gali būti siejamas su skunde nurodyta ūkine komercine veikla Komisija atlikusi galimo kvapo vietoje patikrinimą užpildo pažymą apie kvapą 8 1 4 galimo kvapo vietoje patikrinimo metu Komisijai nustačius kad gyvenamosios aplinkos ore kvapas nėra jaučiamas arba jaučiamas kvapas negali būti siejamas su pareiškėjo skunde nurodyta ūkine komercine veikla pažymos apie kvapą išvadose nurodoma kad kvapas nėra jaučiamas arba negali būti siejamas su ūkine komercine veikla 8 1 5 Komisijai nustačius kad gyvenamosios aplinkos ore jaučiamas kvapas gali būti siejamas su pareiškėjo skunde nurodyta ūkine komercine veikla pažymos apie kvapą išvadose nurodoma kad kvapas yra jaučiamas ir gali būti siejamas su ūkine komercine veikla 8 2 II etapas ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas Komisijai nustačius kad gyvenamosios aplinkos ore jaučiamas kvapas gali būti siejamas su pareiškėjo skunde nurodyta ūkine komercine veikla 8 3 III etapas cheminių medžiagų teršalų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1558 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2013.04.05 PAŽYMA Nr. : 4D-2013/1-285 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  2 3 2008 metais buvo parengtas Kauno sen kvartalo Nr 22 pastatas kiemo archeologinių tyrinėjimų apibendrinimas Pastato Kaune projekto pakeitimų poveikio įvertinimas taip pat Pastato Kaune istorinė apžvalga 2 4 Pasikeitus projektui ir patikslinus techninius rodiklius Kauno miesto savivaldybės administracija 2010 01 29 išdavė statybos leidimą Nr LNS 21 100129 00058 Inspekcijos Kauno skyrius 2010 04 02 išdavė pažymą apie statinio rekonstravimą be esminių nukrypimų Nr NSP 20 100402 00038 2 5 2011 metais buvo parengtas objekto Administracinių pastatų 1B2p 2B2p ir ūkinio pastato 3F3p remonto TDP Pritaikymas viešbučiui Projekto papildymas projektuotojas UAB architektūros studija Pagal šio statybos projekto Aiškinamąjį raštą projekto papildymas rengiamas dėl angų įrengimo vakariniame brandmūryje riboje su kaimyniniu sklypu adresu Projekto papildyme pateikiama vakarinės sienos išklotinė M1 100 Statybos projektui 2011 10 25 pritarė Departamento Kauno teritorinio padalinio specialistas Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrius 2012 02 29 išdavė Rašytinį pritarimą statinio projektui Nr 40 24 107 2 6 Departamento Kauno teritoriniame padalinyje gavus pareiškėjos A 2012 05 22 prašymą Dėl pastato Kaune rekonstrukcijos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 22 straipsnio l dalimi pradėta administracinė procedūra Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą asmens teisę dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje Departamento Kauno teritorinio padalinio specialistas dalyvaujant pareiškėjai A ir statinio statybos techninės priežiūros vadovui atliko faktinių duomenų adresu Kaune patikrinimą vietoje Minėto patikrinimo metu Departamento Kauno teritorinio padalinio specialistas nustatė kad langų angos pietinėje pastato Kaune sienoje neįrengtos pažymėtos numatytos įrengti langų angų vietos Patikrinimo metu pareiškėjos A išsakyta nuomonė pastato Kaune pietinėje sienoje langų įrengimu į jos ir kitų bendrasavininkų kiemą Kaune yra pažeidžiamas jos ir kitų pastato Kaune bendrasavininkų privatumas Pasak pareiškėjos įrengiant langus pastate Kaune kuris pritaikomas viešbučiui turėjo būti gautas jos ir kitų namo Kaune bendrasavininkų kaip gretimos valdos savininkų sutikimas Patikrinimo metu statybos techninės priežiūros vadovas ginčijo šią nuomonę ir informavo patikrinimą atlikusį Departamento Kauno teritorinio padalinio specialistą kad langų įrengimas pastate Kaune yra teisėtas vykdomas pagal su kompetentingomis institucijomis suderintą statybos projektą o statybos techniniai reglamentai tokiu atveju nenumato minėtų sutikimų būtinumo Po patikrinimo Departamento Kauno teritoriniam padaliniui buvo pateikta kvalifikacijos atestato kopija taip pat aukščiau šiame rašte nurodytų Inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 04 02 Pažymos apie statinio rekonstravimą be esminių nukrypimų Nr NSP 20 100402 00038 bei Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2012 02 29 Rašytinio pritarimo statinio projektui Nr 40 24 107 kopijos 2 7 Departamento Kauno teritorinio padalinio specialistas atlikęs patikrinimą pareiškėjai A ateityje pasiūlė fiksuoti pastate Kaune vykdomus darbus ir apie pastebėtus pažeidimus informuoti Departamento Kauno teritorinį padalinį bei Inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių Departamento Kauno teritorinio padalinio specialistas taip pat informavo pareiškėją kad pažeistos asmenų teisės gali būti ginamos teismine tvarka 2 8 Departamento Kauno teritorinio padalinio specialistui atlikus patikrinimą vietoje bei surinkus reikalingą informaciją Departamento Kauno teritorinis padalinys 2012 06 01 raštu Nr 2K 975 Dėl pastato Kaune rekonstrukcijos atsakė į pareiškėjos A 2012 05 22 prašymą Dėl pastato Kaune rekonstrukcijos 2 9 2012 10 30 Departamento

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1557 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2013.03.21 PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRĄ, VALSTYBINĘ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBĄ, VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  1994 12 12 nutarimu Nr 1244 patvirtinti Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatai 2010 07 14 redakcija toliau vadinama Nuostatai Pagal Nuostatų 4 punktą žemės kontrolę vykdantys asmenys tikrina ar žemės savininkai ir kiti žemės naudotojai naudoja žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį naudojimo būdą ir pobūdį bei laikosi įstatymų reikalavimų Dėl šios priežasties Seimo kontrolieriaus nuomone būtų tikslinga šią aplinkybę patikrinti Dėl asmeninio ūkio žemės sklypo privatizavimo 8 Pažymėtina kad Seimo kontrolierių įstaigoje jau buvo nagrinėtas X skundas dėl Z suteikto asmeninio ūkio žemės sklypo įteisinimo jo vardu Tuometė Seimo kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė ištyrusi pareiškėjo skundą 2004 12 15 pažymoje Nr 4D 2004 03 802 rekomendavo tuomečiam laikinai einančiam Vilniaus apskrities viršininko pareigas Feliksui Kolosauskui vadovaujantis Žemės reformos įstatymo 15 straipsniu priimti spendimą konstatuojant kad Z asmeninio ūkio žemė buvo suteikta ir ji šia žeme naudojosi Taip pat įstatymo nustatyta tvarka spręsti valstybinės žemės pardavimo X klausimą Vykdydami šią rekomendaciją tuometės Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus specialistai patikrino Z ir X duomenis ir asmeninio ūkio suteikimo galimybes Tuometė Seimo kontrolierė buvo informuota kad 2004 07 13 priimtame Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatyme buvo nurodyti reikalavimai kuriuos turi atitikti pilietis prašantis įteisinti parduoti jam asmeniniam ūkiui naudojamą žemę X prašymo įteisinti mirusios Z naudotą sklypą kaip asmeninio ūkio žemę ir dokumentų nepateikė Be to Z 1997 04 24 mirus paveldėti jos žemę galėjo kitas šeimos narys jei ši žemė būtų buvusi įteisinta jos vardu kaip asmeninio ūkio žemė X prisiregistravo Z bute 2000 04 17 t y po Z mirties Pagal Žemės reformos įstatymo 15 straipsnio 6 punktą naują redakciją kuri įsigaliojo 2001 08 17 Z įpėdinis X nebuvo jos šeimos narys kartu negyveno bei nevedė bendro ūkio todėl neįgijo teisės gauti nuosavybėn mirusios naudotą žemę Kaip matyti iš skundo pareiškėjui kelia abejonių Z skirto ir jos naudoto žemės sklypo įteisinimas A o vėliau Y vardu Atsižvelgus į tai kad X kaip Z įpėdinis negalėjo pretenduoti į šį sklypą darytina išvada kad jo suteikimo A faktas pareiškėjui negalėjo sukelti teisinių pasekmių ir dėl šios priežasties negalėjo būti pažeistos jo teisės Atsižvelgus į tai kas nurodyta šiame pažymos punkte darytina išvada kad ši pareiškėjo skundo dalis nepagrįsta Dėl pareiškėjo skundų nagrinėjimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje 9 Pareiškėjas 2012 10 05 telefonu kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą toliau vadinama VMVT pranešdamas kad žirgyno savininkas neteisėtai išplėtė žirgyno ribas išardė kelią ir stato maniežą prie pat gyvenamųjų namų Jis prašė įvertinti ar toks žirgyno išplėtimas atitinka higienines normas VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai 2012 10 08 pagal pirmiau minėtą pranešimą atliko Y žirgų laikymo vietos patikrinimą kurio metu gyvūnų sveikatos ir gerovės reikalavimo pažeidimų nenustatė patikrinimo akto kopija skundo tyrimui pateikta VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai 2012 10 09 pareiškėjo pranešimą pagal kompetenciją persiuntė nagrinėti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrui VMVT direktoriaus pavaduotojas V Paulauskas 2013 02 12 raštu Nr B6 1 19 452 Seimo kontrolierių informavo kad VMVT 2013 01 09 buvo gautas Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto 2013 01 07 raštas Nr S2013 106 prie kurio buvo pridėti pareiškėjo pateikti dokumentai VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai 2013 01 14 kartotinai atliko Y žirgų laikymo vietos patikrinimą ir nustatė kad Y jam priklausančiame žemės ūkio ir kitos paskirties žemės sklype laiko 38 sportinius žirgus kuriuos treniruoja greta arklidžių esančiame aikštyne tačiau gyvūnų sveikatos ir gerovės reikalavimų pažeidimo nenustatė patikrinimo akto kopija skundo tyrimui pateikta 10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 06 28 nutarimu Nr 744 patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų 1 punkte nustatyta kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba toliau tarnyba yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga Tarnyba dalyvauja formuojant valstybės politiką maisto ir pašarų saugos kokybės ženklinimo informacijos apie prekes įskaitant kainų nurodymą teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi maisto šalutinių gyvūninių produktų pašarų pašarų priedų veterinarinių vaistų ir veterinarinių priemonių tvarkymo gyvūnų sveikatos ir gerovės bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų vartotojų teisių apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse ir šią politiką įgyvendina 11 Kaip matyti iš skundo tyrimo metu nustatytų aplinkybių VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai du kartus vietoje atliko skundžiamų aplinkybių patikrinimą dėl žirgyne V laikomų gyvūnų sveikatos ir gerovės t y pagal jiems priskirtą kompetenciją Skundo tyrimui pateiktame pareiškėjo pranešime kopijoje nurodyta kad Y plečia žirgyną ardo kelią stato maniežą Kaip matyti iš šiame pažymos punkte pacituotų nuostatų tokių aplinkybių tyrimas nepriskirtas VMVT kompetencijai Dėl šios priežasties darytina išvada kad ši skundo dalis yra nepagrįsta Dėl pareiškėjo skundų nagrinėjimo Visuomenės sveikatos centre 12 Vilniaus visuomenės sveikatos centras toliau vadinama Vilniaus VSC atsižvelgęs į VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012 10 09 raštu persiųstą X pranešimą 2012 11 19 raštu Nr U 17 9 2 4831 kreipėsi į atsakingas institucijas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių toliau vadinama Inspekcijos Vilniaus skyrius bei Vilniaus rajono savivaldybės administraciją prašydamas pagal kompetenciją įvertinti sporto klubo V vykdomos maniežo statybos teisėtumą bei atitikimą teritorijų planavimo ir statybos norminių teisės aktų reikalavimams Nagrinėjant 2013 m sausio mėnesį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą pareiškėjo skundą prašymą buvo nustatyta kad žemės ūkio paskirties žemėje ūkinė komercinė žirgyno sporto klubo veikla vykdoma galimai pažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nuostatas nustatančias kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį naudojimo būdą bei pobūdį laikytis žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų reikalavimų savo naudojamuose žemės sklypuose vykdydami ūkinę ir kitą veiklą nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų Vilniaus VSC 2013 02 01 raštu Nr 13 17 2 1 2 572 kartotinai kreipėsi į Inspekcijos Vilniaus skyrių bei Vilniaus rajono savivaldybės administraciją prašydamas raštu informuoti Vilniaus VSC bei pareiškėjus apie jų priimtus sprendimus nagrinėjant pareiškėjų skundą prašymą Vilniaus VSC 2013 02 01 raštu Nr 13 17 2 1 2 573 kreipėsi ir į Tarnybos Vilniaus rajono skyrių prašydamas pagal kompetenciją atlikti sporto klubo V

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1556 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2013.03.06 PAŽYMA Nr. : 4D-2012/1-1475 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  dokumentas pagal statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai Žin 2010 Nr 116 5944 2011 Nr 61 2915 2012 Nr 135 6933 48 punkto reikalavimus tad statytojai neįgyvendino Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Žin 1996 Nr 32 788 2001 Nr 101 3597 2010 Nr 84 4401 2012 Nr 76 3921 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytos statytojo teisės 2 4 Atsižvelgus į nustatytus pažeidimus sprendžiamas klausimas dėl kreipimosi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl Deklaracijos galiojimo panaikinimo 2 5 Informuota kad pagal kadastrinių matavimų duomenis pastatytas Pastatas turi daugiabučio 6 ų butų gyvenamojo namo požymių 2 6 Skyrius išnagrinėjo Detaliojo plano sprendinius pagal Detaliojo plano tvirtinimo metu galiojusio aplinkos ministro 1999 m gruodžio 16 d įsakymu Nr 402 patvirtinto Laikinojo detaliųjų planų sprendiniais nustatomo teritorijos tvarkymo režimo reglamento toliau vadinama Laikinasis reglamentas l priedo 5 lentelėje pateiktą kitos paskirties žemės naudojimo būdų ir pobūdžių turinį įvertino galiojusio Vilniaus miesto tarybos 1998 m gruodžio 18 d sprendimu Nr 292 patvirtinto Vilniaus miesto bendrojo plano reg Nr 301 toliau vadinama Bendrasis planas Nr 301 sprendinius ir UI užstatymo intensyvumo lentelėje reglamentuotą užstatymo intensyvumo rodiklį taip pat Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m vasario 14 d sprendimu Nr 1 1519 patvirtinto galiojančio Vilniaus miesto bendrojo plano reg Nr 1771 nagrinėjamos teritorijos žemės naudojimo būdą ir pobūdį 2 7 Inspekcijos nuomone Pastato turinčio daugiabučio namo požymių paskirtis galbūt neprieštarauja Detaliajame plane nustatytam pagrindinės kitos paskirties žemės naudojimo būdui pobūdžiui pagal galiojusiame Laikinajame reglamente nurodytą mažaaukščių statinių žemės naudojimo būdo ir pobūdžio turinį ir nepažeidžia Bendrajame plane Nr 301 nagrinėjamoje teritorijoje nustatytos žemės naudojimo paskirties o esamas Sklypo užstatymo intensyvumas 0 63 nepažeidžia Bendrajame plane Nr 301 nagrinėjamoje teritorijoje 2 3 aukštų pastatams reglamentuoto užstatymo intensyvumo 0 8 ir Detaliajame plane nustatyto užstatymo intensyvumo 1 0 Vilniaus miesto bendrojo plano reg Nr 1771 Pagrindinio brėžinio tekstinių reglamentų 11 punkte nurodyta kad BP nepanaikina galiojančių SP ir DP sprendinių rengiant naujus TPD privaloma vadovautis BP sprendiniais 3 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio nuostatomis Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 1 tikrina ar statybą leidžiantys dokumentai išduoti teisėtai 2 tikrina visų naujai statomų ir rekonstruojamų ypatingų statinių statybos teisėtumą kitais atvejais statybos teisėtumą tikrina pasirinktinai 3 šio Įstatymo nustatytais atvejais sustabdo statybą 4 atlieka savavališkos statybos prevenciją ir padarinių šalinimą 5 Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas arba teikia šias bylas teismui 6 dėl neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų panaikinimo kreipiasi į šiuos sprendimus priėmusius subjektus arba į teismą ir kt Šio įstatymo 27 straipsnio 10 dalyje numatyta Už statybos valstybinės priežiūros tvarkos pažeidimus šią priežiūrą atliekantys pareigūnai atsako teisės aktų nustatyta tvarka 4 Vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatomis 4 Iki statinio įregistravimo nekilnojamojo turto registre deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimą gali panaikinti statytojas arba teismas po statinio įregistravimo teismas 5 Neteisėtai išduoto statybos užbaigimo akto galiojimą panaikina teismas Statybos užbaigimo akto kuriame padarytos tik techninio pobūdžio klaidos nurodytos Viešojo administravimo įstatyme galiojimą iki

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1554 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2013.02.11 PAŽYMA Nr. : 4D-2012/4-1541 DĖL SKUNDO PRIEŠ KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ, VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą Planavimo sąlygų sąvadą kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti pagal Taisyklių 2 priede pateiktą formą išduoda savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas savivaldybės vyriausiasis architektas Planavimo sąlygų sąvadas išduodamas arba motyvuotas atsisakymas išduoti tokį sąvadą pateikiamas per 20 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo gavimo III PLANAVIMO DARBAI Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti 45 1 Žemės ūkio paskirties žemėje išskyrus miestams po 1995 m birželio 1 d nustatyta tvarka priskirtas teritorijas ūkininko sodyba ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties fermų ūkio šiltnamių kaimo turizmo pastatai projektuojami nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype ne mažesniame kaip 0 5 hektaro 45 2 Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti rengiamas kai 45 2 1 parenkama vieta naujai ūkininko sodybai gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties fermų ūkio šiltnamių kaimo turizmo pastatais reikalingais ūkininko veiklai vykdyti 45 3 Sprendinių brėžinyje pažymima 45 3 1 ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties fermų ūkio šiltnamių kaimo turizmo pastatų teritorija 45 4 Ūkininko sodybos teritorija ir plotas nustatomi atsižvelgiant į ūkinės veiklos pobūdį nurodytą planavimo organizatoriaus prašyme planavimo sąlygų sąvadą ir teisės aktų reglamentuojančių teritorijos planavimą statiniams išdėstyti nuostatas 45 4 1 Statybos techninį reglamentą STR 2 02 01 2004 Gyvenamieji pastatai patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m gruodžio 24 d įsakymu Nr 705 Statybos techninį reglamentą STR 1 01 07 2002 Nesudėtingi tarp jų laikini statiniai patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m balandžio 16 d įsakymu Nr 184 Organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1 14 01 1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m rugsėjo 30 d įsakymu Nr 310 45 4 2 Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m gegužės 12 d nutarimu Nr 343 45 6 Leidimas statyti ūkininko sodybą išduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu Išvados 12 Analizuodamas pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes susijusias su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais dėl Projekto suderinimo Seimo kontrolierius pirmiausia atkreipia pareiškėjo dėmesį į tai kad Projekto suderinimas Savivaldybės administracijoje negali būti panaikintas administracine tvarka nes šio skundžiamos institucijos suderinimo pagrindu buvo surašytas Nacionalinės žemės tarnybos 2012 09 18 teritorijų planavimo dokumento patikrino aktas Nr TPA 8 16 2410 bei priimtas Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos skyriaus vedėjo 2012 09 18 įsakymas Nr 14VĮ 14 14 2 969 kuriuo Projektas buvo patvirtintas Kadangi Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos skyriaus vedėjo 2012 09 18 įsakymas Nr 14VĮ 14 14 2 969 yra individualus administracinis teisės aktas jis gali būti panaikintas tik Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo šios pažymos 10 1 punktas nustatyta tvarka Dėl kitų skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius tyrimo metu nustatė kad pareiškėjo nuomonė dėl to jog Savivaldybės administracija 2012 10 08 pateikdama jam atsakymą į jo 2012 09 07 skundą pažeidė teisės aktuose tokiems atsakymams pateikti nustatytus terminus yra nepagrįsta nes skundo tyrimo metu surinkti duomenys šios pažymos 7 2 ir 8 1 punktai patvirtina kad pareiškėjo skundas Savivaldybės administracijoje buvo registruotas 2012 09 12 ir atsakymas jam buvo pateiktas nepažeidus teisės aktuose nustatyto 20 darbo dienų termino Seimo kontrolierius taip pat pažymi kad nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo skunde pateiktu argumentu jog Savivaldybės administracija Projektą suderino neatsižvelgusi į pareiškėjo 2012 09 07 skundą ir jame nurodytus teisės aktų pažeidimus Kaip matyti iš skundo tyrimo metu surinktos medžiagos šios pažymos 6 ir 7 2 punktai Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja vyriausioji architektė R Kasnauskė Projektą suderino 2012 09 11 o pareiškėjo skundas Savivaldybės administracijoje buvo gautas ir užregistruotas jau po Projekto suderinimo t y 2012 09 12 Pažymėtina ir tai kad nors pareiškėjo nuomone Savivaldybės administracija 2012 10 04 negalėjo išduoti A specialiųjų architektūros reikalavimų neišnagrinėjusi pareiškėjo 2012 09 07 skundo tačiau įvertinus šios pažymos 10 5 ir 11 punktuose nurodytą teisinį reglamentavimą konstatuotina jog statinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais šiuo atveju Projektu kuris Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos skyriaus vedėjo 2012 09 18 įsakymu Nr 14VĮ 14 14 2 969 jau buvo patvirtintas ir galiojo nes teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo panaikintas Vadinasi Savivaldybės administracija neturėjo pagrindo neišduoti A specialiųjų architektūros reikalavimų vienbučio gyvenamojo namo statybos projektui Tačiau Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį į pareiškėjo nurodytą aplinkybę dėl A 2012 09 12 surašyto administracinio nurodymo dėl savavališkos statybos žemės sklype b todėl Seimo kontrolierius daro išvadą jog Savivaldybės administracija prieš išduodama A statybos leidimą vienbučiam gyvenamajam namui žemės sklype b statyti privalo išsiaiškinti šias aplinkybes ir į jas atsižvelgti Be to Seimo kontrolierius akcentuoja ir tai jog Savivaldybės administracija prieš išduodama A statybos leidimą vienbučiam gyvenamajam namui privalo įvertinti ar A įvykdė 2012 11 30 melioruotų sklypų apžiūros akte Nr KL5 205 nurodytą faktą dėl drenažo sistemos rekonstrukcijos būtinumo ir VĮ Valstybės žemės fondo duotą įpareigojimą iki 2013 05 01 įgyvendinti drenažo sistemos žemės sklype b pertvarkymo projektą šios pažymos 9 3 ir 9 4 punktai 13 Vertindamas pareiškėjo skunde Seimo kontrolieriui nurodytus pagrindus kuriais remdamasis skundo autorius teigia kad Projekto sprendiniai neatitinka teisės aktų reikalavimų Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį į Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių šios pažymos 11 punktas nuostatose įtvirtintus reikalavimus ir neaiškumą dėl jų apimties nuostatus taikant Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 45 1 45 6 punktuose šios pažymos 11 punktas įtvirtinti reikalavimai kuriuos privalu įgyvendinti rengiant Kaimo plėtros projektus ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti Vienas iš tokių reikalavimų yra sprendinių brėžinyje pažymėti ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties fermų ūkio šiltnamių kaimo turizmo pastatų teritoriją Šiuo atveju tiek Savivaldybės administracija tiek Nacionalinė žemės tarnyba savo paaiškinimuose laikosi pozicijos jog Kaimo plėtros projektai ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti yra tik koncepcija o ne konkrečių sprendinių tokių kaip konkreti ūkininko sodybos statinio vieta nustatymas Tokios pat nuostatos skundžiamos institucijos laikosi ir dėl 45 3 4 punkte nustatyto reikalavimo pažymėti žemės sklype esančius inžinerinius įrenginius bei dėl 45 4 1 punkte įtvirtinto reikalavimo ūkininko ūkio sodybos teritoriją ir plotą nustatyti pagal tam tikrus statybos techninius reglamentus ir specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas Kaip matyti iš skundo tyrimo metu surinktos medžiagos 2012 09 07 skundo esmė ir yra tai jog pareiškėjas akcentavo jo nuomone Projekto sprendinių neatitikimus teisės aktams bei siekė kad už Projekto derinimą tikrinimą bei tvirtinimą atsakingos institucijos šiuos jo argumentus įvertintu galimų jo teisių pažeidimo aspektu Tačiau Savivaldybės administracijai laikantis nuostatos jog į pareiškėjo skunde nurodytas pastabas galėtų būti atsižvelgta tik rengiant ūkininko sodybos statinių techninį statybos projektą šios pažymos 7 3 ir 7 5 punktai pareiškėjo pastabos nebuvo įvertintos iš esmės Seimo kontrolierius pažymi kad įvertinus tai jog statinių techninio statybos projekto rengimo metu teisės aktai nenumato tokių projektų sprendinių svarstymo ir derinimo su visuomene proceso kaip kad tai privalu atlikti rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektus nėra aišku ar Savivaldybės administracijos ir Nacionalinės žemės tarnybos pozicijos dėl trečiųjų asmenų interesų užtikrinimo statinių techninio statybos projekto rengimo bet ne Projekto rengimo ir derinimo stadijose yra pagrįstos Taip pat analizuojant Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 45 1 45 6 punktuose įtvirtintas nuostatas nėra aišku ar jose numatyti reikalavimai yra pakankami jei pagal juos parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniai yra tik koncepcija nesuteikiantys galimybės tretiesiems suinteresuotiems asmenims sužinoti konkrečių kaimo plėtros žemėtvarkos projekto įgyvendinimo sprendinių Tuo remdamasis Seimo kontrolierius daro išvadą kad tikslinga jog Žemės ūkio ministerija ir Aplinkos ministerija kaip institucijos rengusios Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykl es įvertint ų Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių nuostatas kiek tai susiję su k aimo plėtros projektų ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti rengimo ir įgyvendinimo reglamentavimu ir pateiktų išvadą 1 ar šiuo metu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykl ėse nustatytas teisinis reguliavimas įpareigoja kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ūkininko sodybos vietai parinkti planavimo organizatorius projekte numatyti konkrečius o ne koncepcinius projekto sprendinius bei 2 ar remiantis dabartinėmis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykl ių 45 1 45 6 punkt uose įtvirtintomis nuostatomis yra užtikrinama trečiųjų suinteresuotųjų asmenų teisė žinoti galutinius planuojamos teritorijos specialiojo planavimo dokumento sprendinius 14 Seimo kontrolierius skundo tyrimo metu gavęs paaiškinimus iš Savivaldybės administracijos taip pat nustatė jog Savivaldybės administracijos direktoriaus V Domarko pasirašytą 2012 12 07 raštą Nr 6 18 D3 5538 rengė Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja vyriausioji architektė R Kasnauskė t y ta pati tarnautoja kuri rengė pareiškėjui 2012 10 08 atsakymą Nr 6 23 D3 4500 jį Seimo kontrolieriui skundė pareiškėjas bei 2012 10 04 raštu Nr 6 33 D3 4449 tvirtino specialiuosius architektūros reikalavimus vienbučio gyvenamojo namo statybos projektui pagal A prašymą Seimo kontrolierius pažymi kad remiantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalimi šios pažymos 10 2 punktas d raudžiama persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui valstybės tarnautojui ar darbuotojui kurių veiksmai yra skundžiami Todėl Seimo kontrolierius pabrėžia kad Savivaldybės administracijos tarnautojams nagrinėjantiems asmenų ir institucijų skundus privaloma laikytis minėtojo reikalavimo Atsižvelgdamas į nustatytas ir pirmiau nurodytas aplinkybes Seimo kontrolierius konstatuoja kad pareiškėjo skundo dalis dėl Savivaldybės administracijos veiksmų pripažintina pagrįsta Dėl Inspekcijos pareigūnų veiksmų Skundo dalies tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės 15 Inspekcijos viršininko pavaduotojas Antanas Lukošius 2012 11 27 raštu Nr 16 17 2D 17365 Seimo kontrolierių informavo Inspekcijoje 2012 09 11 buvo gautas pareiškėjo X 2012 09 07 skundas dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti Inspekcija 2012 09 17 raštu Nr 6 5 2D 14816 informavo pareiškėją X kad skunde keliami klausimai nepriskirti Inspekcijos kompetencijai todėl nagrinėjami nebus Jokių kitų duomenų ir informacijos kiek tai susiję su Jūsų prašyme keliamais klausiniais Inspekcija neturi Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai 16 Kiti teisės aktai 16 1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 07 09 įsakymu Nr 349 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 06 25 įsakymo Nr D1 530 redakcija patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatai 10 Inspekcijos veiklos tikslai 10 1 užtikrinti kad teritorijų planavimas būtų vykdomas teisėtai 11 Inspekcija atlieka šias funkcijas 11 1 įgyvendindama 10 1 punkte nurodytą tikslą 11 1 1 tikrina ar planavimo sąlygos valstybės Vyriausybės Vyriausybės įgaliotos institucijos apskrities ir savivaldybės lygmens bendrojo bei specialiojo teritorijų planavimo dokumentams išskyrus žemėtvarkos schemoms rengti atitinka teisės aktų reikalavimus ar šių dokumentų sprendiniai atitinka planavimo sąlygas ar atliktos visos teritorijų planavimo dokumentų rengimo svarstymo derinimo procedūros ir sprendiniai atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus 16 2 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 09 28 įsakymu Nr D1 831 3D 868 aktuli akto redakcija galiojanti nuo 2012 11 14 patvirtintas Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašas 2 Priežiūrą sudaro 2 1 planavimo sąlygų ir planavimo sąlygų sąvadų atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimas 2 2 bendrųjų specialiųjų ir detaliųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimo svarstymo ir derinimo procedūrų kontrolė 2 3 teritorijų planavimo dokumento sprendinių atitikties Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams tikrinimas 3 Priežiūros subjektai 3 1 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos toliau VTPSI 4 Priežiūros subjektų kompetencija 4 1 VTPSI atlieka valstybės Vyriausybės Vyriausybės įgaliotos institucijos lygmens bendrojo bei specialiojo teritorijų planavimo išskyrus žemėtvarkos schemas kaimo plėtros žemėtvarkos projektus žemėvaldos projektus bei planus miškų tvarkymo schemas ir valstybės sienos krašto apsaugos ir strateginės reikšmės objektų teritorijų detaliojo planavimo dokumentų taip pat savivaldybės lygmens bendrojo specialiojo teritorijų planavimo dokumentų ir detaliųjų planų priežiūrą Išvados 17 Atsižvelgdamas į Inspekcijos teiktus paaiškinimus šios pažymos 15 punktas bei remdamasis šios pažymos 16 1 ir 16 2 punktuose nurodytu teisiniu reglamentavimu Seimo kontrolierius konstatuoja kad Inspekcija pagal teisės aktais jai priskirtą kompetenciją neatlieka kaimo plėtros žemėtvarkos projektų valstybinės priežiūros todėl pareiškėjo skundo aplinkybės dėl galimo Inspekcijos pareigūnų neveikimo nagrinėjant jo 2012 09 07 skundą nepasitvirtino ir ši pareiškėjo skundo dalis atmetama kaip nepagrįsta Dėl Nacionalinės žemės tarnybos pareigūnų veiksmų Skundo dalies tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės 18 Nacionalinės žemės tarnybos direktorius Vitas Lopinys 2012 12 12 rašte Nr 1SS 8 5 2357 pateikdamas paaiškinimus dėl pareiškėjo 2012 09 07 skundo nagrinėjimo šioje tarnyboje atsakė į Seimo kontrolieriaus rašte suformuluotus klausimus 18 1 nurodyti ar pareiškėjui buvo pateikti atsakymai į jo 2012 09 07 ir 2012 09 23 skundus Atsakymas Tarnyba gavo Y kuris kartu su X ir Z bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo žemės sklypą a 2012 10 23 skundą dėl žemės sklypo b nuosavybės teise priklausančio A ribų atlikus kadastrinius matavimus nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje toliau kadastriniai matavimai teisingumo ir dėl Tarnybos Kretingos skyriaus veiksmų Atkreiptinas dėmesys kad siekiant objektyviai įvertinti X skunde keliamus klausimus visų pirma buvo būtina nustatyti žemės sklypo b kadastrinių matavimų teisėtumą Todėl X buvo atsakyta Tarnybos 2012 12 06 raštu Nr 1SS 8 5 2320 po to kai Tarnyba 2012 11 30 raštu Nr 1SS 10 5 2264 pateikė savo nuomonę dėl Y skunde pateiktų klausimų susijusių su gretimo žemės sklypo kadastrinių matavimų teisėtumu 18 2 informuoti ar Projekto organizatorius A pateikė Nacionalinei žemės tarnybai dokumentus įrodančius kad kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir ar naudotojai buvo informuoti apie galimybes susipažinti su Projekto sprendiniais o kaimyninių žemės sklypų valdytojų ir ar naudotojų pastabos dėl Projekto sprendinių Projekto rengėjo buvo įvertintos ir dėl jų minėtieji asmenys informuoti Atsakymas atliekant Projekto valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą Projekto byloje buvo pateikti dokumentai įrodantys kad apie rengiamą Projektą 2012 08 17 buvo paskelbta Kretingos rajono savivaldybės internete tinklalapyje nurodant kad su Projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2012 08 20 iki 2012 08 31 UAB K patalpose skelbime nurodytas adresas ir tel Nr Taip pat Projekto byloje yra gretimų žemės sklypų savininkams tarp jų ir X 2012 08 17 išsiųstų registruotų laiškų kopijos bei tai patvirtinantys kvitai Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio l dalį pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu taip pat konsultavimosi metu Atsižvelgiant į Projekto byloje esančius dokumentus nustatyta kad X raštu planavimo organizatoriui pastabų ir pasiūlymų nepateikė 18 3 informuoti ar priimant Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos skyriaus vedėjo 2012 09 18 įsakymą Nr 14VĮ 14 14 2 969 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tvirtinimo Kretingos rajone buvo vertintos pareiškėjo 2012 09 07 skunde išdėstytos pastabos Atsakymas X 2012 09 07 skunde išdėstytos pastabos buvo įvertintos atliekant Projekto žemėtvarkos planavimo dokumento valstybinę priežiūrą Tarnybos Kretingos skyriaus vedėjas 2012 m rugsėjo 18 d įsakymu Nr 14VĮ 14 14 2 969 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tvirtinimo Kretingos rajone patvirtino Projektą atsižvelgdamas į 2012 09 18 teritorijų planavimo patikrinimo aktą Nr TPA 8 16 2410 kuriame nurodyta kad Projekto planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus taip pat yra atliktos visos dokumentų rengimo svarstymo derinimo procedūros Pažymėtina kad priežastys dėl kurių nebuvo atsižvelgta į X skunde pateiktas pastabas nurodytos Tarnybos 2012 12 06 rašte Nr 1SS 8 5 2320 19 Iš kartu su Nacionalinės žemės tarnybos 2012 12 12 raštu Nr 1SS 8 5 2357 pateiktų dokumentų nustatyta 19 1 pareiškėjo 2012 09 07 skundas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių Nacionalinėje žemės tarnyboje gautas 2012 09 11 registracijos Nr 1GS 2193 Atsakymas pareiškėjui pateiktas 2012 12 06 raštu Nr 1SS 8 5 2320 Minėtame institucijos rašte konstatuojama jog pareiškėjo 2012 09 07 skunde nurodytos aplinkybės dėl kaimo plėtros projekto sprendinių neatitikimo teisės aktams nebuvo patvirtintos 19 2 pareiškėjo brolio Y žemės sklypo a bendraturčio 2012 09 07 skundas dėl 2012 06 25 atliktų žemės sklypo b kadastrinių matavimų teisėtumo Nacionalinėje žemės tarnyboje gautas 2012 09 10 registracijos Nr 1GS 2183 19 3 Y 2012 10 22 pateikė skundą Nacionalinei žemės tarnybai dėl šios tarnybos Kretingos skyriaus 2012 10 15 atsakymo Nr 14SD 14 14 104 1773 kurį išnagrinėjusi Nacionalinė žemės tarnyba pateikė Y 2012 11 30 atsakymą Nr 1SS 10 5 2264 nurodydama šio institucijos sprendimo apskundimo tvarką Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai 20 Kiti teisės aktai 20 1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 09 28 įsakymu Nr D1 831 3D 868 aktuli akto redakcija galiojanti nuo 2012 11 14 patvirtintas Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašas 3 Priežiūros subjektai 3 2 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos toliau NŽT 4 Priežiūros subjektų kompetencija 4 2 NŽT atlieka žemėtvarkos schemų kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ir žemės valdos projektų Priežiūrą 5 Jei fiziniai ir juridiniai asmenys raštu pateikė pasiūlymus dėl šio Tvarkos aprašo 4 1 4 2 ar 4 3 punktuose nurodytų teritorijų planavimo dokumentų per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu taip pat konsultavimosi metu pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m rugsėjo 18 d nutarimu Nr 1079 reikalavimus ir gavo planavimo organizatoriaus motyvuotą atsakymą per mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos apskundė šį atsakymą Priežiūros subjektui pagal šio Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytą kompetenciją Priežiūros subjektas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos turi pateikti šiems fiziniams ir juridiniams asmenims motyvuotą atsakymą 6 Šio Tvarkos aprašo 4 1 4 2 ir 4 3 punktuose nurodyti teritorijų planavimo dokumentai teikiami tikrinti pagal kompetenciją Priežiūros subjektui pasibaigus šio Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytam apskundimo terminui 8 1 3 NŽT tikrina ar šio Tvarkos aprašo 4 2 punkte nurodyti teritorijų planavimo dokumentai parengti nepažeidžiant šio Tvarkos aprašo 8 1 2 1 8 1 2 21 punktuose nurodytų įstatymų kitų teisės aktų ir šių teisės aktų reikalavimų 8 1 3 1 Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m rugpjūčio 11 d įsakymu Nr 3D 476 D1 429 20 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 09 18 nutarimu Nr 1079 aktuali akto redakcija galiojanti nuo 2012 07 18 patvirtinti Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai VII SUPAPRASTINTA VISUOMENĖS DALYVAVIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESE TVARKA 33 1 Planavimo organizatorius apie supaprastinta tvarka rengiamą specialųjį ar detalųjį planą skelbia savivaldybės interneto tinklalapyje ir raštu informuoja planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresais nurodydamas galimybes susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu arba su šiuo dokumentu supažindina juos asmeniškai 33 2 Jeigu planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojų ir naudotojų negalima rasti Nekilnojamojo turto registre nurodytais jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1553 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2013.01.29 PAŽYMA Nr. : 4D-2010/4-1057 DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  priskirtą valstybės išperkamai žemei ir žemę kurios susigrąžinti turėtoje vietoje pilietis nepageidauja Grąžinamos natūra laisvos neužstatytos žemės plotas sumažinamas iki 1 ha ploto žemės sklypo dydžio jeigu jame yra suprojektuoti žemės sklypai perduodami neatlygintinai piliečiams individualiai statybai pagal šio straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jų negalima suprojektuoti kitose miesto teritorijose dėl laisvos neužstatytos žemės šiame mieste trūkumo Laisvos neužstatytos žemės plotuose grąžinamų natūra turėtoje vietoje žemės sklypų formavimą ir jų planų rengimą Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis organizuoja ir planus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius 3 perduodant neatlygintinai nuosavybėn piliečiui naują Vyriausybės nustatyta tvarka įrengtą arba neįrengtą žemės sklypą Vyriausybei patvirtinus jo dydį tame mieste kuriame buvo turėtoji žemė išskyrus Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją arba piliečių pageidavimu mieste kuriame jie gyvena išskyrus Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio Alytaus Marijampolės Druskininkų Palangos Birštono miestus ir Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją Miestų teritorijų dalyse kurios įrašytos į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą kultūros vietovių sąrašą nauji žemės sklypai individualiai statybai bei kitai paskirčiai nuosavybėn neperduodami išskyrus atvejus kai šioje teritorijoje pagal teritorijų planavimo dokumentus piliečiui nuosavybės teise turėtoje žemėje numatoma individuali statyba neatlygintinai nuosavybėn perduodami naudojami žemės sklypai tik tiems asmenims kuriems šiose miestų teritorijų dalyse nuosavybės teise priklauso gyvenamieji namai arba kiti pastatai 25 Pagal 2004 06 03 sprendimo Nr T 335 ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo metu galiojusias 1995 12 12 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr I 1120 su pakeitimais nuostatas 2 straipsnis Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos 1 Bendrasis planas teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas kuriame atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai Valstybės ar apskrities teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas kuriame atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai vadinamas bendruoju generaliniu planu 2 Bendrasis teritorijų planavimas kompleksinis planavimas teritorijos erdvinio vystymo politikai teritorijos naudojimo ir apsaugos prioritetams bei svarbiausioms tvarkymo priemonėms nustatyti 3 Detalusis planas teritorijų planavimo dokumentas kuriame yra nustatytos žemės sklypųribos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos 4 Detalusis teritorijų planavimas savivaldybės teritorijos dalių planavimas žemės sklypo riboms nustatyti naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms nustatyti pakeisti arba panaikinti 5 Formuojamas žemės sklypas žemės sklypas kurio planuojamoje teritorijoje nustatomos ribos plotas pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas 48 Žemės sklypo naudojimo būdas teritorijų planavimo dokumentuose numatyta veikla kuri teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemėje 49 Žemės sklypo naudojimo pobūdis tam tikrame žemės sklype teisės aktų nustatyta tvarka leidžiamos vykdyti veiklos specifika 26 Pagal 2004 06 03 sprendimo Nr T 335 priėmimo metu galiojusias 1994 04 26 Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr I 446 2004 01 27 įstatymo Nr IX 1983 redakcija su pakeitimais nuostatas 2 straipsnis 15 Žemės sklypo naudojimo būdas teritorijų planavimo dokumentuose numatyta veikla kuri teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemėje 16 Žemės sklypo naudojimo pobūdis tam tikrame žemės sklype teisės aktų nustatyta tvarka leidžiamos vykdyti veiklos specifika 13 straipsnio 2 dalis 2 Laisvos valstybinės žemės fondo žemė perleidžiama nuosavybėn perduodama naudotis ar išnuomojama atlikus būtinus teritorijų planavimo žemės tvarkymo darbus nustačius žemės sklypų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį naudojimo būdą ir pobūdį specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir suformuotus žemės sklypus įregistravus Nekilnojamojo turto registre Civilinio kodekso šio Įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka 21 straipsnio 1 dalis Žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo 1 naudoti žemę pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį naudojimo būdą bei pobūdį 24 straipsnis 4 Vadovaujantis apskrities viršininko sprendimu pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį taip pat tais atvejais kai nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pagal teritorijų planavimo dokumentus keičiamas žemės sklypo naudojimo būdas ar pobūdis perskaičiuojama žemės sklypo vertė ir žemės savininko ar apskrities viršininko ar jo paskirto apskrities viršininko administracijos darbuotojo prašymu patikslinami Nekilnojamojo turto kadastro duomenys ir įrašai Nekilnojamojo turto registre 5 Žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis būdas ir pobūdis registruojami Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo kadastro duomenis įrašant į Nekilnojamojo turto kadastrą ir žemės sklypą registruojant Nekilnojamojo turto registre Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka 6 Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis nustatomi ir keičiami pagal teritorijų planavimo dokumentus Žemės sklypams nustatomi šio Įstatymo 25 29 straipsniuose nurodyti žemės naudojimo būdai 27 Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatas 4 straipsnis visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka 28 Pagal 2004 06 03 sprendimo Nr T 335 priėmimo metu galiojusios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 09 29 nutarimu Nr 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 1999 11 11 nutarimo Nr 1274 redakcija su pakeitimais nuostatas 34 Nuosavybės teisės į žemę iki 1995 06 01 buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose atkuriamos grąžinant natūra laisvą neužstatytą žemę turėtoje vietoje piliečiui ar piliečiams bendrosios nuosavybės teise taip pat piliečiui nuosavybės teise turinčiam pastatus jo naudojamą teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žemės sklypą išskyrus žemę pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei ir žemę kurios susigrąžinti turėtoje vietoje pilietis nepageidauja perduodant neatlygintinai nuosavybėn piliečiui naują pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 12 03 nutarimą Nr 1324 Dėl naujų žemės sklypų dydžio miestuose detaliųjų planų rengimo ir teritorijų inžinerinės įrangos įrengtą arba neįrengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 07 23 nutarimu Nr 920 Dėl naujų žemės sklypų dydžių miestuose patvirtinimo patvirtinto dydžio žemės sklypą tame mieste kuriame buvo turėtoji žemė išskyrus Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją arba piliečių pageidavimu mieste kuriame jie gyvena išskyrus Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio Alytaus Marijampolės Druskininkų Palangos Birštono miestus ir Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją Grąžinamos natūra laisvos neužstatytos žemės plotas sumažinamas iki 1 hektaro žemės sklypo dydžio jeigu jame yra iki 2002 04 19 pagal detaliuosius planus suformuoti žemės sklypai perduodami neatlygintinai piliečiams individualiai statybai pagal šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jų negalima suprojektuoti kitose miesto teritorijose dėl laisvos neužstatytos žemės šiame mieste stokos Grąžinant piliečiams žemę natūra tokiose teritorijose pilietis turi teisę buvusioje žemės valdoje pasirinkti pageidaujamą grąžintino žemės sklypo vietą Grąžinama laisva neužstatyta žemė suformuojama atskirais žemės sklypais turinčiais pagal miestų teritorijų bendruosius planus nustatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir pagal parengtus detaliuosius planus nustatytą teritorijos tvarkymo režimą 37 Piliečiams nauji žemės sklypai individualiai statybai ar kitai paskirčiai perduodami neatlygintinai nuosavybėn šia eilės tvarka piliečiams pasirinktoje jų turėtos žemės vietoje kai šie sklypai toje vietovėje yra numatyti detaliajame plane 106 Piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į žemę esančią miestuose nagrinėja turto buvimo vietos žemėtvarkos skyrius Apskrities viršininkas sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę esančią miestuose perduodant neatlygintinai nuosavybėn piliečiui naują žemės sklypą individualiai statybai taip pat daržui sodui ir kitoms panašioms reikmėms priima pagal detalųjį teritorijos kvartalo planą piliečiui pasirinkus žemės sklypą pagal nustatytąjį eiliškumą Apskrities viršininkas sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę iki 1995 06 01 buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose natūra priima pagal savivaldybių tarybų patvirtintus žemės sklypų planus 29 Pagal pirminės žemės sklypo b 2004 10 23 registracijos metu galiojusias 2000 06 27 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr VIII 1764 2003 05 27 įstatymo Nr IX 1582 redakcija su pakeitimais nuostatas 2 straipsnis 2 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys duomenys apibūdinantys nekilnojamojo daikto dislokaciją žemės gamtines ir ūkines savybes statinių geometrinius parametrus bei nekilnojamųjų daiktų naudojimo sąlygas 3 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas procesas kurio metu atliekami nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai ar kiti teisės aktų nustatyti veiksmai parengiami dokumentai kurių reikia naujo nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą ar jau įrašytiems duomenims pakeisti ir parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar papildoma jau sudaryta byla 4 Nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai veiksmai kuriais identifikuojamas nekilnojamasis daiktas nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės nekilnojamųjų daiktų geometriniai ir techniniai parametrai apskaičiuojami žemės sklypo bei jame esančių žemės naudmenų plotai ir kiti šį daiktą apibūdinantys faktiški kadastro duomenys 5 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą sukomplektuotas rinkinys 30 Pagal žemės sklypo b kadastro duomenų fiksavimo 2004 07 04 metu galiojusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 04 15 nutarimu Nr 534 patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų reikalavimus 11 Kadastro tvarkytojo padaliniai 11 1 priima ir registruoja prašymus įrašyti pakeisti ar išbraukti nekilnojamojo turto objekto duomenis kadastre atlikti kitus duomenų tvarkymo darbus 11 2 šių nuostatų nustatyta tvarka įrašo nekilnojamojo turto objekto duomenis į kadastro duomenų bazę Pasikeitus vietovės pataisos koeficientams ar kitiems nekilnojamojo turto objekto vidutinę rinkos vertę veikiantiems veiksniams išskyrus tuos kurie įeina į nekilnojamojo turto objekto formavimo procedūrą perskaičiuoja nekilnojamojo turto objekto vidutinę rinkos vertę 11 3 šių nuostatų nustatyta tvarka patikrina nekilnojamojo turto objektams įrašyti į kadastrą pateiktus dokumentus spausdina išrašus apie kadastre įrašytus nekilnojamojo turto objektus ir teikia juos fiziniams ir juridiniams asmenims 11 4 šių nuostatų nustatytais atvejais taiso duomenų įrašymo klaidas ir praneša apie tai raštu suinteresuotiems asmenims 11 5 užtikrina kad kadastro duomenų bazėje nebūtų klaidingų arba neišsamių duomenų 15 Į kadastro duomenų bazę įrašomi šie nekilnojamojo turto objektų duomenys 15 2 žemės sklypo kadastro duomenys 15 2 1 žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis nustatyta valdymo institucijų sprendimais 15 2 2 žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis nustatytas pagal teritorijų planavimo dokumentus 17 Kadastro duomenų bazės sistemos klasifikatorių kūrimo pildymo ir naudojimo tvarką nustato kadastro tvarkytojas 18 Nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenims aprašyti kadastro duomenų formose naudojami šių nuostatų nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti klasifikatoriai 35 Nekilnojamojo turto objekto formavimo metu atliekami nekilnojamojo turto objekto kadastriniai matavimai ir parengiama kadastrinių matavimų byla žemės reformos metu Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka formuojant žemės sklypus žemės tvarkymo byla 44 Žemės sklypų kadastrinių matavimų metu 44 9 parengiama žemės sklypo kadastro duomenų forma kurios turinį ir pildymo tvarką patvirtina Žemės ūkio ministerija 44 10 parengiama kadastrinių matavimų byla žemės tvarkymo byla 31 Pagal valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus Kęstučio Sabaliausko 2003 10 13 įsakymo Nr v 127 Dėl klasifikatorių patvirtinimo nuostatas 1 Tvirtinu 1 1 Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties klasifikatorius 1 3 Žemės ūkinės veiklos pobūdžio klasifikatorius 2 Nustatau 2 1 Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties klasifikatorius 1 priedas 2 3 Žemės ūkinės veiklos pobūdžio klasifikatorius 3 priedas Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus Kęstučio Sabaliausko 2003 10 13 įsakymo Nr v 127 priede patvirtintos Žemės ūkinės veiklos pobūdžio klasifikatoriaus reikšmės 9 Privataus gyvenamojo namo statybai ir eksploatavimui 80 11 Daugiabučių gyvenamųjų namų statybai ir eksploatavimui 100 Išvados 32 Pareiškėjai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų netinkamai sprendžiant klausimus susijusius su žemės sklypo b formavimu privatizavimui 33 Pagal žemės sklypo b formavimo metu galiojusį teisinį reglamentavimą laisvos valstybinės žemės fondo žemė turėjo būti perleidžiama nustačius žemės sklypo naudojimo pobūdį įregistravus žemės sklypus Nekilnojamojo turto registre žr pažymos 26 punktą Registruojant žemės sklypus Nekilnojamojo turto registre turi būti laikomasi Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų reikalavimų žr pažymos 30 punktą Viena iš žemės sklypo kaip nekilnojamojo turto objektų kadastro duomenų rūšių kuri turi būti registruota Nekilnojamojo turto registre yra žemės sklypo naudojimo pobūdis žr pažymos 30 punktą Žemės sklypo naudojimo sąvoka pateikta ir Teritorijų planavimo įstatyme žr pažymos 25 punktą ir Žemės įstatyme žr pažymos 26 punktą Žemės sklypo naudojimo pobūdis nustatomas pagal teritorijų planavimo dokumentus žr pažymos 30 punktą 34 Pažymėtina kad nors Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikdama informaciją Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui nurodė jog žemės sklypo b naudojimo pobūdis nebuvo nustatytas žr pažymos 22 punktą tyrimo duomenys rodo jog nekilnojamojo turto registre žemės sklypas b buvo registruotas kaip kitos paskirties sklypas individualiems namams statiniams statyti ir eksploatuoti žr pažymos 6 ir 18 punktus Pagal nekilnojamojo turto kadastro nuostatus žemės sklypų kadastrinių matavimų metu parengiama žemės sklypo kadastro duomenų forma žr pažymos 30 punktą Žemės sklypo b kadastro duomenų lentelėje buvo užfiksuotas ūkinės veiklos pobūdis 80 žr pažymos 14 punktą Pagal nekilnojamojo turto kadastro nuostatus nekilnojamojo turto kadastro duomenims aprašyti kadastro duomenų formose naudojami šių nuostatų nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti klasifikatoriai žr pažymos 30 punktą Pagal sklypo pirminės registracijos metu galiojusias valstybės įmonės registrų centro direktoriaus 2003 10 13 įsakymu patvirtintas žemės ūkinės veiklos pobūdžio klasifikatoriaus reikšmes skaitmeniu 80 buvo registruojama privataus gyvenamojo namo statybai ir eksploatavimui naudotina žemė žr pažymos 31 punktą 35 Atkreiptinas dėmesys į tai kad pagal žemės sklypo b privatizavimo 2004 10 12 sprendimais Nr 5247 ir Nr 5248 įregistravimo 2004 10 23 metu galiojusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 04 15 nutarimu Nr 534 patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų reikalavimus į kadastro duomenų bazę be kitų žemės sklypo kadastro duomenų turėjo būti įrašomas ir žemės sklypo naudojimo pobūdis nustatytas pagal teritorijų planavimo dokumentus žr pažymos 30 punktą Tuo tarpu pagal Bendrojo plano sprendinius sklypo formavimo vietoje buvo numatyta daugiaaukščių statinių teritorija žr pažymos 9 ir 43 punktus 36 Apibendrinant tenka konstatuoti kad žemės sklypas b individualiems namams statiniams statyti ir eksploatuoti buvo suformuotas teritorijoje kuri pagal galiojančius Bendrojo plano sprendinius dar 2003 metais buvo patvirtinta kaip daugiaaukščių statinių teritorija Be to pažymėtina kad žemės sklypo naudojimo pobūdžio keitimo fakto būtinumas rengiant detalųjį planą žr pažymos 40 punktą tik patvirtina žemės sklypo naudojimo pobūdžio neatitikimą Bendrajame plane nurodytam teritorijos tvarkymo režimui 37 Atkreiptinas dėmesys ir į tai kad žemės sklypas b privatizuotas tuomečio Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimais perduodant nuosavybėn neatlygintinai naujus žemės sklypus turėtoje vietoje įskaitant ir žemės sklypą b žr pažymos 16 17 punktus Naujas žemės sklypas mieste įstatymų leidėjo yra apibrėžtas kaip žemės sklypas skiriamas individualiai statybai taip pat daržui sodui ir kitoms panašioms reikmėms žr pažymos 24 punktą Kaip jau minėta sklypo pirminės registracijos metu naudojimo pobūdis buvo fiksuotas individualiems namams statiniams statyti ir eksploatuoti Taigi darytina išvada kad nuosavybės teisės atkurtos perduodant nuosavybėn neatlygintinai naują sklypą individualiai statybai turėtoje vietoje Tuo tarpu Savivaldybės administracijos teigimu žemės sklypas buvo suformuotas kaip laisva neužstatyta žemė natūriniam grąžinimui žr pažymos 20 punktą Pažymėtina kad nuosavybės teisių atkūrimas perduodant naują žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai turėtoje žemėvaldoje ir natūra grąžinant žemę buvusioje vietoje yra du skirtingi nuosavybės teisių atkūrimo būdai žr pažymos 24 ir 28 punktus Įstatymų leidėjas nustatęs skirtingą žemės sklypų formavimo tvarką nurodytų atkūrimo būdų įgyvendinimui atkūrimo natūra atveju sklypas suformuojamas buvusios žemėvaldos ribose pagal žemės sklypo planą naujo žemės sklypo perdavimo nuosavybėn neatlygintinai atveju perduodamas sklypas suformuotas detaliuoju planu Tenka konstatuoti kad nors naujas žemės sklypas b perduotas nuosavybėn neatlygintinai individualiems namams statiniams statyti ir eksploatuoti duomenų patvirtinančių kad šis sklypas iki jo privatizavimo būtų buvęs teisės aktų nustatyta tvarka žr pažymos 28 punktą suformuotas detaliuoju planu tyrimo metu nebuvo gauta 38 Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui tikslinga siūlyti atkreipti dėmesį į pažymoje nurodytas aplinkybes dėl naujo žemės sklypo individualiems namams statiniams statyti ir eksploatuoti formavimo privatizavimui teritorijoje pagal Bendrojo plano sprendinius skirtoje daugiaaukščiams statiniams Generaliniam prokurorui siūlytina inicijuoti tyrimą kurio metu įvertinus šioje pažymoje nurodytas aplinkybes būtų nustatyta ar sprendžiant žemės sklypo b formavimo privatizavimui klausimą nebuvo galimai nusikalstamos veikos Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir 17 straipsnio 4 dalį skundo tyrimo metu paaiškėjus kad skundą tikslinga nagrinėti kitoje institucijoje tyrimas nutraukiamas Atsižvelgiant į tai kad tolimesnis aplinkybių dėl žemės sklypo b suformavimo privatizavimui įvertinimas galimas tik ikiteisminio tyrimo metu vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu X ir kitų Kauno miesto a namo gyventojų skundo dalies tyrimas dėl žemės sklypo formavimo privatizavimuinutrauktinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 12 punktu siūlant Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui inicijuoti tyrimo atlikimą dėl galimai nusikalstamos veikos 39 Aplinkos ministerijai tikslinga siūlyti pateikti specialistų išvadą ar galimas naujo žemės sklypo individualiems namams statiniams statyti ir eksploatuoti suformavimas teritorijoje kuri pagal Bendrojo plano sprendinius numatyta kaip daugiaaukščių statinių teritorija nepakeitus Bendrojo plano sprendinių Dėl Inspekcijos pareigūnų veiksmų Nustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės 40 Pagal detaliojo plano aiškinamajame rašte užfiksuotą informaciją Vadovaujantis administracijos direktoriaus 2006 08 29 įsakymu Nr A 3266 perduotos detaliojo plano organizatoriaus teisės UAB R išduotas planavimo sąlygų sąvadas Planavimo tikslas suplanuoti esamą sklypą b pakeisti sklypo naudojimo pobūdį į daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statyboms nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo pagrindinius sprendinius vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės bendruoju planu numatyti gyvenamojo namo statybą Sklype numatoma statyti septynių aukštų gyvenamąjį namą 41 2008 02 19 Savivaldybės administracijos direktoriaus Vyganto Gudėno įsakymu Nr A 638 patvirtintas 1740 kv m žemės sklypo b detalusis planas žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis kitos paskirties žemė naudojimo būdas gyvenamosios teritorijos naudojimo pobūdis daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos 42 Inspekcijoje atlikus detaliojo planavimo dokumentų sprendinių atitikimo planavimo sąlygoms dokumentų rengimo viešo svarstymo derinimo procedūrų ir sprendinių atitikimo Teritorijų planavimo įstatymui ir kitiems teisės aktų reikalavimams patikrinimą esminių pažeidimų nenustatyta Apie tai pareiškėjai buvo informuotiInspekcijos viršininkės Lauros Nalivaikienės 2010 09 03 raštu Nr 15 2 2D 10510 pažymint pakartotinai peržiūrėjome archyve turimą uždarosios akcinės bendrovės R nuosavybės teise valdomo 0 1740 ha žemės sklypo b naudojimo pobūdžio pakeitimo į daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybai teritorijos tvarkymo naudojimo režimo ir statybos reglamento nustatymo detaliojo plano toliau Detalusis planas pateikto tikrinti 2007 07 19 Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui kopiją Minėtas detalusis planas patikrintas ir 2007 08 06 parengtas Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr TP 56 su teigiama patikrinimo išvada Detalusis planas parengtas vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 08 29 įsakymu Nr A 3266 2006 09 25 sudarius Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr 40 11 382 su uždarąja akcine bendrove R Detaliojo plano sprendiniai parengti pagal Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2006 11 10 išduotą planavimo sąlygų sąvadą ir planavimo sąlygas Nr R 5995 kitų institucijų išduotas specialiąsias sąlygas bei suderinti 2007 03 07 Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokolu Nr 40 12 SK100 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 12 28 įsakymu Nr D1 696 LR aplinkos ministro 2006 02 03 įsakymo Nr D1 70 ir vėlesnių pakeitimų redakcija patvirtintų Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 16 punkto reikalavimais savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos nariai derindami patikrino kad pateiktas derinti detalusis planas atitinka specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius sąlygas išdavusių institucijų reikalavimus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo Detaliojo plano aiškinamajame rašte

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1552 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2013.01.22 PAŽYMA Nr. : 4D-2012/1-1592 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  dalyje nurodytų taisyklių nustatyta tvarka 3 Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 25 26 ir 28 punktuose įtvirtinta kad teritorijų planavimas savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas savivaldybės saugomų teritorijų steigimas apsauga ir tvarkymas kraštovaizdžio nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga savarankiškosios savivaldybių funkcijos Siekdama jas vykdyti rengdama Specialųjį planą Savivaldybės administracija privalo užtikrinti teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus bei maksimaliai suderinti valstybės savivaldybės ir gyventojų interesus Atsižvelgus į pirmiau išvardintus teisės aktus savivaldybės gali savarankiškai nepažeidžiant įstatymų priimti sprendimus teritorijų planavimo klausimais 4 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės toliau vadinama Taisyklės nustato nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų toliau vadinama dokumentai sudėtį šiais dokumentais nustatomas teritorines apsaugos priemones šių dokumentų rengimo viešo svarstymo derinimo tvirtinimo keitimo ir galiojimo tvarką Taisyklės privalomos planavimo organizatoriams dokumentų rengėjams specialiojo planavimo dokumentų sprendinius derinančioms valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančioms specialiojo planavimo dokumentų sprendinius tvirtinančioms institucijoms ir fiziniams bei juridiniams asmenims dalyvaujantiems specialiojo planavimo procese Pagal Taisyklių 4 punktą dokumentai rengiami kai 4 1 juos numatyta rengti pagal įstatymus ar kitus teisės aktus 4 2 bendrojo teritorijų planavimo dokumentai nėra parengti 4 3 galiojančiuose bendrojo detaliojo ar specialiojo planavimo dokumentuose nėra nustatyta nekilnojamojo kultūros paveldo sistema jos dalių plėtros bendroji strategija paveldosaugos reikalavimai arba būtina keisti detalizuoti šią sistemą strategiją paveldosaugos reikalavimus keisti kultūros paveldo objektų teritorijų vietovių apsaugos zonų ribas 5 Iš skundo tyrimui pateiktos informacijos matyti kad Vilniaus miesto savivaldybės dalies teritorijos vadinamos Žvėrynu nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas Vilniaus miesto teritorijos BP iki 2015 metų patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 02 14 sprendimu Nr 1 1519 maksimalus aukštingumas numatytas aukštais Rytinėje Žvėryno apsaugos zonoje galioja dvi funkcinės zonos mažaaukščių statinių statybos maksimalus aukštingumas 3 aukštai ir vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos maksimalus aukštingumas 4 aukštai Specialiajame plane Rytinėje apsaugos zonoje rekomenduojamas aukštingumas ne aukštais o metrais iki 12 metrų o atskirose vietose galimas užstatymas iki 21 metro aukščio Pažymėtina kad Inspekcijos pareigūnai negalėjo pateikti informacijos kelių aukštų pastatą atitinka 10 metrų 12 metrų 21 metras motyvuodami jog teisės aktais tai nereglamentuota Įvertinęs tai kad teisės aktais nereglamentuojamas pastatų aukštų skaičiaus ir pastatų aukščio metrais santykis bei vadovaudamasis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis Seimo kontrolierius daro išvadą jeigu Bendrajame plane numatytas aukštingumas aukštais tai ir Specialiajame plane pastatų aukštis taip pat turėtų būti nurodytas aukštais t y Specialiojo plano sprendiniai numatantys statinių aukštį negali prieštarauti Bendrojo plano sprendiniams Tokie neatitikimai pareigūnų pateikti atsakymai ir sukėlė pareiškėjai abejonių dėl Specialiojo plano sprendinių atitikimo Bendrajam planui bei pareigūnų veiksmų Seimo kontrolieriaus nuomone specialieji planai turi būti rengiami vadovaujantis teisės aktų nuostatomis o ne pasitelkiant logiką samprotavimus ir kt Seimo kontrolieriaus nuomone siekiant kad ateityje nekiltų tokių konfliktinių situacijų neatsirastų prielaidų interpretavimui tikslinga siūlyti aplinkos ministrui aiškiau reglamentuoti specialiųjų planų rengimą sprendinių atitikimą bendrųjų planų dokumentams 6 Valstybinė teritorijų planavimo priežiūra tai tikrinimas ar planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus bendrųjų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1551 (2016-02-13)
  Open archived version from archive