archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2013.01.21 PAŽYMA Nr. : 4D-2012/1-1390 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  UAB K bendru raštu Nr 2012 04 18 02 Dėl VšĮ P objekto rekonstrukcijų kopija pridedama kreipėsi į Statybos inspekciją ir Savivaldybę Minėtame rašte pakartotinai paaiškinome Statybos inspekcijai kad pateiktame projekte yra nurodyti reikalaujami plotai ir kiti parametrai taip pat kad projektuojamas rekonstruojamas plotas neviršija 10 000 kv m todėl statinio kategorija turi būti nustatoma kaip nesudėtingas ir Savivaldybės Rašytinis pritarimas šio statinio projektui buvo išduotas teisėtai Siekdamas greičiau išspręsti susidariusią situaciją VšĮ P direktorius X kartu su UAB K atstovu buvo apsilankęs ir Savivaldybėje Savivaldybės Miesto plėtros departamento vedėja ir specialistai patvirtino kad Rašytinį pritarimą Savivaldybė išdavė teisėtai visapusiškai įvertinus projekto objekto rodiklius todėl nėra teisinio pagrindo šį Savivaldybės sprendimą keisti Aukščiau nurodyta informacija buvo perduota Statybos inspekcijos atstovui Juozui Matoniui Taip pat 2012 06 11 VšĮ P raštu Nr 2012 06 11 01 dar kartą pakartotinai kreipėsi į Statybos inspekciją su prašymu dėl Akto panaikinimo Į paskutinį VšĮ P prašymą Statybos inspekcija atsakė 2012 06 28 raštu Nr 2D 9584 Dėl P ir nurodė jog Savivaldybė neinformavo Skyriaus motyvuotu atsakymu apie netikslumus trūkumus skirtumus tarp išduoto Rašytinio pritarimo statinio projektui ir statinio projekto Atsižvelgiant į tai Skyrius negali spręsti 2012 12 15 savavališko statybos akto panaikinimo klausimo II TYRIMAS IR IŠVADOS Seimo kontrolierius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo toliau vadinama LRSKĮ 19 bei 20 straipsniais 2012 10 19 raštu Nr 4D 2012 1 1390 3D 3391 kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybų inspekciją prie Aplinkos ministerijos toliau vadinama Inspekcija prašydamas pateikti išsamią ir teisės aktais pagrįstą informaciją apie pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes Inspekcija 2012 11 26 Seimo kontrolierių įstaigoje raštas gautas 2012 11 28 pateikė Seimo kontrolieriui raštą Nr 23 2 2D 17256 kuriame nurodė informaciją paaiškinimus bei prie kurio pridėjo dokumentus kuriuose be kita ko buvo teigiama kad 1 Inspekcijoje karštąja linija buvo gautas anoniminio asmens pranešimas dėl statybos darbų vykdomų adresu Vilnius Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius toliau vadinama Inspekcijos Skyrius pagal kompetenciją nagrinėdamas minėtą pranešimą 2011 12 15 organizavo faktinių duomenų patikrinimą vietoje kurio metu surašė faktinių duomenų patikrinimo aktą Nr 23 31 FAK 4607 2 faktinių duomenų patikrinimo akte užfiksuota kad prie esamų susisiekimo komunikacijų kartodromo įrengta aikštelė kuri padegta asfaltbetonio danga Asfalto dangos aikštelės bendras plotas 970 m 2 tame tarpe rekonstruota kartodromo dalis takas 630 m 2 Patikrinimo metu pareiškėjas nepateikė statybą rekonstrukciją leidžiančių dokumentų 3 Inspekcijos skyrius dėl asfalto dangos aikštelės kurios bendras plotas 970 m 2 tame tarpe dalies rekonstruoto kartodromo tako bendro ploto 630 m 2 adresu Vilniuje 2011 12 15 pareiškėjui surašė savavališkos statybos aktą Nr SSA 00 111215 00242 bei 2011 12 23 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr REI 00 111223 00232 4 pareiškėjas savavališkai neturėdamas statybą leidžiančio dokumento rašytinio pritarimo statinio projektui atlikdamas statybos darbus adresu Vilniuje pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo toliau vadinama SĮ 3 straipsnio 2 dalies 2 punktą 23 straipsnio 28 dalį statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai Žin 2010 Nr 116 5944 6 priedo 3 punkto 3 2 ir 3 3

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1550 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • 2012.12.18 PAŽYMA Nr. : 4D-2011/4-515 DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  2 2 punktą jei ne nurodykite priežastis Atsakyta Savivaldybės administracijoje buvo išnagrinėtos galimybės pradėti atraminės sienutės b Kaune pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūrą Atraminė sienutė įrengta tarp a ir b c d žemės sklypų sutvirtina šlaitą saugo nuo žemės nuošliaužų nuogriuvų minėtas gyvenamąsias valdas Nekilnojamojo turto registre ji nėra įregistruota Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyta kad atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais negali būti statinių ar patalpų suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai priklausiniai kuriais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai pagal savo savybes nuolat susiję su pagrindiniu daiktu Statybos techniniame reglamente STR 1 01 09 2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 06 11 įsakymu Nr 289 statinio priklausiniai tai savarankiški pagrindiniam statiniui tarnauti skirti statiniai kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu statiniu Šiuo atveju kiemo statinys atraminė sienutė yra gyvenamojo namo priklausinys kadangi ji tarnauja pagrindiniam statiniui sutvirtina šlaitą saugo nuo žemės nuošliaužų nuogriuvų Atraminės sienutės dalis ginčo objektu tapo kai gretimų žemės sklypų a ir b savininkai naudotojai jos priežiūros nesprendė tarpusavio geranorišku sutarimu t y netvarkė neprižiūrėjo o pablogėjus jos būklei ėmė teigti kad ji neturi savininko Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4 57 straipsnio 1 dalyje nustatyta kad bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas šiuo atveju sienutės statytojas E pirmasis gyvenamojo namo a savininkas o 2 dalyje teigiama kad bešeimininkiu daiktu nelaikomas sąžiningai įgytas ir teisėtai valdomas daiktas nors daikto valdytojas įgyjamąja senatimi dar nėra įgijęs nuosavybės teisės į daiktą sienelės naudotojai b fiziniai asmenys Kadangi žinomas atraminės sienutės statytojas ir yra naudotojai negalima teigti kad atraminė sienutė neturi savininko ar savininkas nežinomas Todėl atraminė sienutė esanti b Kaune neatitinka bešeimininkio daikto sąvokos apibrėžtos Civilinio kodekso 4 57 straipsnio 1 dalyje Statinys pastatytas nesilaikant teisės aktų nustatytos tvarkos yra savavališka statyba Tai nėra nuosavybės teisės objektas ir į tokį statinį nuosavybės teisė negali atsirasti Asmenys kurių teisės ar teisėti interesai pažeidžiami pvz žemės kurioje neteisėtai pastatytas statinys savininkai taip pat statybos priežiūrą atliekančios institucijos turi teise kreiptis į teismą dėl neteisėtos statybos civilinių teisinių pasekmių taikymo CK 4 103 straipsnis Statybos įstatymo 27 28 straipsniai Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas nuostatas Savivaldybės administracijos Turto valdymo departamentas 2009 02 11 raštu Nr 301 2 41 informavo Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ir pareiškėją kad atraminės sienutės pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūrų negali vykdyti 19 Savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės saugos tarnybos vedėjo Arūno Jono Venalio 2011 07 18 rašte Nr 06 5 152 Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjui Aloyzui Pakalniškiui buvo pažymėta komisija susidedanti iš Savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės saugos tarnybos vyr specialisto Vytauto Griškonio vyr specialistės Linos Kasperavičiūtės vyresn specialisto Genadijaus Izvekovo dalyvaujant Žaliakalnio seniūnui Broniui Girdauskui 2011 07 15 buvo nuvykę į vietą prie b esančio šlaito su įrengta atramine sienele ir nustatė kad šiuo metu dėl šlaito keliamos grėsmės realaus pavojaus žmonių gyvybei nėra nes įvykus šlaito nuošliaužai pirmiausia žemėmis užgriūtų garažą ir pareiškėja patirtų materialinių nuostolių Siekiant apsaugoti nuo galimos šlaito nuošliaužos padarinių komisija pasiūlė pareiškėjai laikinai išsikelti gyventi į Savivaldybės disponuojamą laikiną būstą tačiau pareiškėja keldintis atsisakė Nustatyta kad šlaitas virš pareiškėjos gyvenamojo namo ir garažo yra dirbtinai supiltas jau prieš 10 metų siekiant pakelti žemės sklypo a lygį Šį šlaitą laiko avarinės būklės 2 5 metro aukščio betoninė atraminė sienelė kuri pasvirusi į pareiškėjos žemės sklypo pusę Ši atraminė sienelė nėra užregistruota nekilnojamojo turto registre Lyjant stipriam lietui ar liūties atveju galėtų susidaryti šlaito nuošliauža ir yra pavojus nuvirsti elektros stulpui su elektros laidais Įvertinus susidariusią situaciją Savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės saugos tarnyba raštu kreipėsi į AB LESTO administraciją dėl šio elektros stulpo iškėlimo ir jo keliamos grėsmės likvidavimo Komisija taip pat nustatė kad šlaite nėra įrengti lietaus nuotekų tinklai todėl lietaus nuotekos ir gruntinis vanduo nuteka tiesiai ant pareiškėjos garažo sandėlio gyvenamojo namo stogų ir ardo atraminę sienelę Siekiant ateityje apsaugoti nuosavybę nuo galimų šlaito nuošliaužos padarinių Savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės saugos tarnyba rekomenduoja 1 Pasiūlyti pareiškėjai savo lėšomis įrengti šlaito lietaus nuotekų drenažą 2 Kreiptis į ekspertus dėl šlaito geotechninių tyrimų atlikimo 3 Visu šlaito perimetru kapitališkai sustiprinti įrengtą gelžbetoninę atraminę sienelę 4 Dėl gelžbetoninės atraminės sienelės priklausomybės pakartotinai kreiptis nustatyta tvarka į teismą 20 Inspekcija Seimo kontrolierių informavo Inspekcija 2011 07 08 atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje toliau Patikrinimas Surašytas 2011 07 08 faktinių duomenų patikrinimo aktas Nr FAK 2241 atlikta fotofiksacija Apie numatomą Patikrinimą Skyrius 2011 07 05 raštu Nr 15 18 2D 8471 Dėl griūvančios atraminės sienutės patikrinimo vietoje informavo bei pakvietė dalyvauti Patikrinime Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus toliau NŽT ir Savivaldybės administracijos toliau KSA atstovus gretimo žemės sklypo a savininkus Y Z ir X Y ir Z Patikrinime nedalyvavo apie nedalyvavimo priežastis nepranešė Patikrinimo metu nustatyta kad žemės sklype b Kaune toliau Sklypas prie Sklypo ir žemės sklypo a skiriamosios ribos įrengta gelžbetoninė atraminė sienutė toliau Sienutė laikanti statų šlaitą Sienutės aukštis apytiksliai nuo 2 20 m iki 2 70 m Sienutė Sklype įrengta per Sklypo ilgį ir tęsiasi gretimame sklype Sienutėje kas 2 0 m ir didesniais tarpais su lygaus profilio armatūros strypais pritvirtinti lovinio profilio statramsčiai Nei Sienutė nei statramsčiai neįgilinti į žemę Sienutė suskilusi ir pasvirusi į Sklypo pusę Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1 01 07 2010 Nesudėtingi statiniai 5 1 papunkčiu atraminė sienutė inžinerinis statinys saugantis nuo griuvimo ar nušliaužimo už jo esantį gruntą Pagal šio reglamento 1 priedo 2 lentelės 12 punktą atraminė sienutė kurios aukštis yra nuo 1 0 m iki 1 5 m priskiriama II grupės nesudėtingiems statiniams Sienutei kuri yra nuo 2 20 m iki 2 70 m aukščio taikomi neypatingiems statiniams keliami reikalavimai Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 23 straipsnio 1 dalies 1 punktu Sienutės statybai reikalingas suderintas projektas ir statybos leidimas Minėti statybą leidžiantys dokumentai Sienutės statybai nebuvo išduoti X informavo kad Sienutę 1980 metais statė buvęs gretimos valdos a Kaune savininkas E kuris yra miręs tačiau tai įrodančių dokumentų nepateikė todėl konstatuotina jog Sienutės Statytojas nenustatytas NŽT atstovas patikrinimo metu pateikė Sklypo ir žemės sklypo a ribų planų kopijas Sienutės kontrolinė geodezinė nuotrauka nėra atlikta Išnagrinėjęs pateiktus dokumentus Skyrius konstatavo kad Sienutė įrengta Sklype Remiantis Valstybės įmonės Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011 07 08 išrašo duomenimis Sklypas kuriame stovi Sienutė nuosavybės teise įregistruotas dalimis Lietuvos Respublikos C ir B vardu Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1 09 06 2010 Statybos sustabdymas Savavališkos statybos padarinių šalinimas Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas toliau SIR 1 09 06 2010 33 2 punktu savavališkos statybos aktas surašomas statytojui jeigu jo nėra statinio jo dalies savininkui valdytojui ar naudotojui žemės sklypo ar jo dalies kurioje savavališkai pastatytas ar statomas statinys jo dalis savininkui valdytojui ar naudotojui Įvertinęs Patikrinimo metu nustatytus duomenis remdamasis pateiktais dokumentais bei minėtomis teisės aktų nuostatomis Sklypo naudotojui X bei Sklypo dalių savininkams C ir B dėl savavališkai Sienutės statybos Skyrius surašė 2011 07 21 savavališkos statybos aktą Nr SSA 20 110721 00082 21 Vadovaudamasis Statybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata pagal kurią statinių išskyrus susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių taip pat hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose naudojimo priežiūrą atlieka savivaldybių administracijos bei atsižvelgiant į tai jog Savivaldybės administracijos deleguotas atstovas dalyvavo Skyriaus organizuotame Patikrinime Skyrius su 2011 08 02 raštu Nr 15 18 2D 9771 kreipėsi į Savivaldybės administraciją paprašydamas siekiant išvengti nelaimingo atsitikimo numatyti priemones šlaito sutvirtinimui 22 Seimo kontrolierius prašė Savivaldybės administracijos patikslinti ar Savivaldybės administracijoje buvo gautas Inspekcijos 2011 08 02 raštas Nr 15 18 2D 9771 dėl priemonių šlaito sutvirtinimui numatymo siekiant išvengti nelaimingo atsitikimo ar buvo sprendžiamas šis klausimas kam buvo pavesta išnagrinėti spręsti nurodytą klausimą ar buvo imtasi konkrečių veiksmų nurodyto klausimo sprendimui kokių atsakymus pagrįskite oficialiai patvirtintomis dokumentų kopijomis koks sprendimas buvo priimtas išnagrinėjus Inspekcijos 2011 08 02 rašte Nr 15 18 2D 9771 nurodytą klausimą dėl priemonių šlaito sutvirtinimui numatymo ar buvo numatytos konkrečios priemonės šlaito sutvirtinimui Atsakyta Savivaldybės administracijoje buvo gautas Inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 08 02 raštas Nr 15 18 2D 9771 Dėl statinių naudojimo priežiūros registracijos Nr R20 544 Miesto tvarkymo skyrius 2011 09 30 raštu Nr 43 2 1156 informavo Inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių apie tai kad Civilinės saugos tarnybos sudaryta komisija susidedanti iš Civilinės saugos tarnybos specialistų ir Žaliakalnio seniūnijos seniūno 2011 07 15 nuvykusi į vietą nustatė kad šiuo metu dėl šlaito keliamos grėsmės realaus pavojaus žmonių gyvybei nėra grėsmė yra tik statiniui žemės sklype b Kaune Taip pat komisija nustatė kad šlaite nėra įrengti lietaus nuotekų tinklai todėl lietaus nuotekos ir gruntinis vanduo nuteka ant pareiškėjos garažo sandėlio gyvenamojo namo ir ardo atraminę sienutę Siekiant ateityje statinius b Kaune apsaugoti nuo galimų šlaito nuošliaužų Savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės saugos tarnyba pareiškėjai rekomendavo savo lėšomis įrengti šlaito lietaus nuotekų drenažą kreiptis į ekspertus dėl šlaito geotechninių tyrimų atlikimo pasitarus su specialistais kapitališkai sustiprinti atraminę sienutę Atsižvelgiant į Ekstremalių įvykių kriterijų sąrašą patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 08 24 nutarimu Nr 988 Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo avarinės būklės atraminė sienutė neatitinka ekstremalaus įvykio kriterijams ji neteisėtai įrengta ant privačių žemės sklypų ribos dėl jos kapitalinio remonto nėra abipusio žemės sklypų savininkų sutarimo todėl šis klausimas yra privačių valdų a ir b savininkų ginčo objektas kuris turėtų būti sprendžiamas teismine tvarka 23 Seimo kontrolierius prašė Inspekcijos 4 4 paaiškinti ar rengiant reikalavimą griauti atraminę sienelę buvo įvertinta tai kad 2008 12 29 Kauno miesto apylinkės teismas sprendime civilinėje byloje Nr konstatavo jog nesant projekto ir statinio būklės ekspertizės teismo manymu bet kokių darbų atlikimas tame tarpe grunto judinimo ir žemės nukasimo gali būti pavojingas Neatlikus atraminės sienelės statybos techninės ekspertizės neatlikus geodezinių matavimų neturint duomenų apie sienelės tvirtinimą nesant specialistų išvadų bet kokie griovimo darbai yra pavojingi ir iš viso negalimi Atsakyta Asmenis kuriems surašomas savavališkos statybos aktas bei reikalavimas šalinti savavališkos statybos padarinius numato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte yra reglamentuota kad Inspekcijos pareigūnas atliekantis statybos valstybinę priežiūrą pagal šio Įstatymo jam priskirtą kompetenciją nustatęs kad statinys pastatytas ar statomas savavališkai nedelsdamas surašo savavališkos statybos aktą kuriuo pareikalauja iš statytojo užsakovo jeigu jo nėra iš statinio ar jo dalies savininko valdytojo naudotojo žemės sklypo ar jo dalies kurioje savavališkai pastatytas ar statomas statinys jo dalis savininko valdytojo ar naudotojo nevykdyti jokių statybos darbų išskyrus statybos darbus kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius ir apsaugant statybvietę bei aplinką ir įteikia statytojui užsakovui ar kitam šiame punkte nurodytam asmeniui savavališkos statybos aktą pasirašytinai registruotu laišku arba kitu tinkamu būdu teisės aktų nustatyta tvarka Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir statybos techninio reglamento STR 1 09 06 2010 Statybos sustabdymas Savavališkos statybos padarinių šalinimas Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 09 28 įsakymu Nr D1 827 Žin 2010 Nr 116 5946 2011 Nr 83 4059 V dalies 23 2 punkte Įvertinus Patikrinimo metu nustatytus duomenis remiantis pateiktais dokumentais bei minėtomis teisės aktų nuostatomis Sklypo naudotojui X bei Sklypo savininkams C ir B dėl savavališkai pastatytos atraminės sienutės buvo surašytas 2011 07 21 Savavališkos statybos aktas Nr SSA 20 110721 00082 Inspekcijos specialistas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 punktu kuriame nurodyta kad Inspekcija pagal šio įstatymo jai priskirtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos faktą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pareikalauja iš statytojo užsakovo ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę 2011 07 27 surašė Reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr REI 20 110727 00090 kuriuo iš X C ir B buvo pareikalauta savo lėšomis ne vėliau kaip iki 2012 01 27 pašalinti savavališkos statybos padarinius dėl kurios buvo surašytas 2011 07 21 Savavališkos statybos aktas Nr SSA 20 110721 00082 t y nugriauti atraminę sienutę adresu b Kaune Pažymėtina kad 2011 07 27 Reikalavime pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr REI 20 110727 00090 nurodyta jog Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje nurodyta kad jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą gauna statybą leidžiantį dokumentą šio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją jis pateikia Inspekcijai kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas panaikina asmeniui pateiktą reikalavimą Taip pat nurodyta kad reikalavimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka 2011 07 21 Savavališkos statybos aktas Nr SSA 20 110721 00082 ir 2011 07 27 Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr REI 20 110727 00090 X ir C 2011 08 04 B 2011 08 02 buvo įteikti registruotu laišku Pažymėtina kad minėti savavališkos statybos aktas ir reikalavimas yra galiojantys jų atsakovai X C ir B teisės aktų numatyta tvarka neskundė 2012 02 09 Inspekcijos specialistas atliko patikrinimą ir nustatė jog atsakovai X C ir B neįvykdė 2011 07 27 Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr REI 20 110727 00090 t y nenugriovė 18 11 m ilgio atraminės sienutės su metaliniais lovinio profilio kas 2 m statramščiais b Kaune taip pat nepateikė statybą leidžiančio dokumento Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 6 dalimi kurioje numatyta kad jei statytojas per nurodytą terminą neįvykdo reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Inspekcija kreipėsi į teismą Kauno miesto apylinkės teisme šiuo metu yra nagrinėjama civilinė byla Nr pagal ieškovo Inspekcijos 2012 04 16 ieškinį Nr 2D 5726 Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo b Kaune atsakovams X C ir B tretiesiems asmenims KMSA NŽT Z y ir D dėl savavališkai pastatytos atraminės sienutės b Kaune pašalinimo Ieškiniu teismo prašoma įpareigoti atsakovus X C ir B per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos vykdyti 2011 07 27 Reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr REI 20 110727 00090 t y savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius nugriauti 2 20 m 2 70 m aukščio 18 11 m ilgio atraminę sienutę b Kaunas ir sutvarkyti statybvietę o jei šio įpareigojimo atsakovai teismo nustatytu terminu neįvykdys įpareigoti Inspekciją kodas 288600210 nugriauti 2 20 m 2 70 m aukščio 18 11 m ilgio atraminę sienutę b Kaunas ir sutvarkyti statybvietę išieškant patirtas išlaidas iš atsakovų X C ir B 4 4 Surašant minėtus aktus apie Kauno mieto apylinkės teismo 2008 12 29 sprendimą civilinėje byloje Nr buvo žinoma tačiau oficialiai jis Inspekcijoje buvo gautas 2012 05 29 kartu su atsakovų X ir A atsiliepimu civilinėje byloje Nr Atsakovai pateikė Kauno miesto apylinkės teismo 2008 12 29 sprendimą nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr kaip įrodymą remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso Žin 2002 Nr 36 1340 2011 Nr 85 4126 toliau CPK 178 straipsnyje numatyta šalių pareiga Teismas šį Kauno miesto apylinkės teismo 2008 12 29 sprendimą vertins vadovaudamasis CPK 185 straipsnio 1 dalimi kurioje reglamentuota kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių kurios buvo įrodinėjamos proceso metu išnagrinėjimu vadovaudamasis įstatymais Be to Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje Žin 1996 Nr 32 788 2001 Nr 101 3597 2006 Nr 116 4402 2009 Nr 144 6352 2010 Nr 84 4401 yra numatyta kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją užsakovą ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą 1 leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir sumokėjus šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą gauti statybą leidžiantį dokumentą išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais kai žemės sklype teritorijoje kuriame nustatyta savavališka statyba tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus jeigu jie privalomi taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos paveldosaugos saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams arba 2 nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę Taigi teismas išnagrinėjęs Inspekcijos ieškinio pagrįstumo klausimą įvertinęs visus civilinėje byloje Nr surinktus įrodymus gali priimti vieną iš Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje numatytų sprendimų atsižvelgiant į tai Inspekcijos ieškinį tenkinti arba atmesti kaip nepagrįstą Atkreiptinas dėmesys kad Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje yra reglamentuota kad asmuo kuriam pateikti šio straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte nurodyti reikalavimai turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais kai žemės sklype teritorijoje kuriame nustatyta savavališka statyba tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus jeigu jie privalomi taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos paveldosaugos saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams Taigi X C ir B vadovaudamiesi teisės aktais visą laiką galėjo kreiptis dėl atraminės sienutės įteisinimo t y teisės aktų nustatyta tvarka pasirengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą bei imtis veiksmų atraminės sienutės sutvirtinimui Tačiau kaip matyti iš Kauno miesto apylinkės teismo 2008 12 29 sprendimo X kreipėsi į teismą prašydama nugriauti atraminę sienutę kitų asmenų lėšomis ir jėgomis tuo tarpu patys atsakovai jokių veiksmų susijusių su atraminės sienutės įteisinimu nėra ėmęsi Atraminė sienutė yra avarinės būklės ir nesiimant jokių veiksmų taip pat kelia pavojų kadangi bet kuriuo metu gali nugriūti Inspekcijos funkcijos yra reglamentuotos teisės aktų Taigi Inspekcijos pareigūnai vykdydami teisės aktų jiems numatytas funkcijas vadovaudamiesi teisės aktų nuostatomis nustatę savavališkos statybos faktą atsižvelgdami į tai kad atraminės sienutės statytojas nustatytas nebuvo kaip numato Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas savavališkos statybos aktą bei reikalavimą surašė asmenims kurie pagal įstatymą yra įpareigotini šalinti savavališkos statybos padarinius t y Sklypo naudotojai X bei Sklypo savininkams C ir B Administraciniai aktai atsakovams buvo įteikti teisės aktų nustatyta tvarka taip pat pažymėtina kad įstatymų numatyta teise apskųsti Inspekcijos surašytus administracinius aktus atsakovai nepasinaudojo Taigi Inspekcijos surašyti administraciniai aktai yra galiojantys ir sukeliantys atsakovams X C ir B teisines pasekmes Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis atramine sienute turėtų rūpintis Sklypo naudotoja ir savininkai t y

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1549 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2012.12.17 PAŽYMA Nr. : 4D-2011/4-1DĖL SKUNDO PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS KLAIPĖDOS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIŲ | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  vedėjos L Misiulienės 2010 10 18 pasirašytas patikrinimo aktas Nr TP1 2357 kopija kuriuo detaliajam planui teikta teigiama patikrinimo išvada 11 2 Inspekcijos viršininko pavaduotojo A Lukošiaus 2010 12 30 įsakymas Nr 1V 176 kopija kuriuo panaikintas Inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus patikrinimo aktas Nr TP1 2357 12 Atsižvelgiant į pareiškėjos skundo turinį išskiriamos šios skundo dalys 12 1 dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų 12 2 dėl Inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus pareigūnų veiksmų Su kiekviena iš nurodytų skundų dalių susijęs teisinis reglamentavimas bei išvados bus pateikiama atskirai Dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai 13 Lietuvos Respublikos įstatymai 13 1 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas 2 straipsnis Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 4 Piktnaudžiavimas tokie pareigūno veiksmai ar neveikimas kai jam suteikti įgaliojimai naudojami ne pagal įstatymus bei kitus teisės aktus arba savanaudiškais tikslais ar dėl kitokių asmeninių paskatų naudojimosi tarnybine padėtimi keršto pavydo karjerizmo neteisėtų paslaugų teikimo ir t t taip pat tokie pareigūno veiksmai kai viršijami suteikti įgaliojimai ar savavaliaujama 13 2 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas akto redakcija galiojusi detalaus plano derinimo Savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje metu 25 straipsnis Detaliojo teritorijų planavimo procesas 1 Detaliojo teritorijų planavimo procesą sudaro parengiamasis etapas teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas sprendinių pasekmių vertinimo etapas baigiamasis etapas 5 Baigiamasis etapas 1 teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija viešas svarstymas derinimas su institucijomis ginčų nagrinėjimas 2 teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo registre 26 straipsnis Detaliųjų planų rengimas keitimas derinimas tvirtinimas ir galiojimas 1 Detaliųjų planų rengimo svarstymo derinimo tikrinimo tvirtinimo ir galiojimo tvarką nustato šis Įstatymas ir Aplinkos ministerijos patvirtintos detaliųjų planų rengimo taisyklės 5 Detalusis planas tvirtinti neteikiamas jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra neigiama 14 Kiti teisės aktai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 05 03 įsakymu Nr D1 239 patvirtintos Detaliųjų planų rengimo taisyklės akto redakcija galiojusi nuo 2010 02 04 iki 2010 10 01 X DETALIOJO PLANO DERINIMAS IR TIKRINIMAS 45 Prieš teikiant tvirtinti detaliojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai turi būti 45 1 nustatyta tvarka apsvarstyti 45 2 suderinti su atitinkamo lygmens galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų registre ir kompleksiškai suderinti Nuolatinėje statybos komisijoje 45 3 patikrinti Inspekcijoje 46 Detaliojo teritorijų planavimo dokumentų derinimo procedūra atliekama savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje kompleksiškai ir turi būti baigta per 15 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos Komisija sudaroma iš planavimo sąlygas rengiančių institucijų atstovų turinčių įgaliojimus priimti sprendimus 15 Vietos savivaldos teisės aktai Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 09 13 sprendimu Nr T2 199 Dėl Nuolatinės statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo su vėlesniais pakeitimais patvirtinti Nuolatinės statybos komisijos nuostatai galioję iki 2011 12 01 3 Komisija yra tarpžinybinė institucija kuri nagrinėja ir priima sprendimus savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų derinimo klausimais taip pat tikrina statinių projektus ir priima sprendimus išduoti arba neišduoti statybos leidimus 14 Komisijos sprendimas derinti teritorijų planavimo dokumentą priimamas jei tam pritarė visi privalantys dalyvauti Komisijos posėdyje Komisijos nariai Jeigu bent vienas Komisijos narys nepritaria teritorijų planavimo dokumento derinimui laikoma kad Komisija priėmė sprendimą nederinti teritorijų planavimo dokumento Nepritarimo derinti teritorijų planavimo dokumentą motyvai išdėstomi derinimo procedūros protokole kurį pasirašo Komisijos pirmininkas Komisijos sekretorius ir tie posėdyje dalyvavusieji Komisijos nariai kurių narių dalyvavimas nuomonės pateikimas raštu yra privalomas Komisijos narių savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir institucijų parengusių dalyvavusių rengiant teritorijų planavimo sąlygas įrašytas į planavimo sąlygų sąvadą nedalyvavusių Komisijos posėdyje nuomonę protokole įrašo Komisijos sekretorius 28 Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūros pabaiga laikoma pranešimo planavimo organizatoriui apie priimtą sprendimą pateikimo išsiuntimo diena Išvados 16 Kaip nurodyta Seimo kontrolieriaus 2011 12 06 rašte Nr 4D 2011 4 1498 3D 3255 pareiškėjai šios pažymos 3 punktas šio tyrimo dalykas yra Savivaldybės administracijos pareigūnų ir konkretaus pareigūno tuo metu Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pareigas ėjusio S Bradūno šiuo metu Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas veiksmai vykdant detaliojo plano derinimo procedūrą ir jų vertinimas Pareiškėjos nurodytas aplinkybes dėl statybos leidimo išdavimo rekonstruojamam pastatui Seimo kontrolierius ištyrė ir išvadas dėl jų pateikė 2011 11 10 pažymoje Nr 4D 2011 4 914 šios pažymos 1 punktas todėl šio tyrimo metu jos kartotinai nebus vertinamos Atsižvelgiant į pareiškėjos skundo turinį yra tiriami valstybės tarnautojo veiksmai detaliojo teritorijų planavimo baigiamajame etape vykdant detaliojo plano derinimo procedūrą kaip tai įtvirtinta Detaliųjų planų rengimo taisyklės e šios pažymos 14 punktas Pareiškėja skunde nurodė esanti įsitikinusi kad tuo metu Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pareigas ėjęs S Bradūnas galimai nevykdė jam priskirtų funkcijų kai Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010 07 21 posėdžio metu buvo nutarta derinti detalųjį planą nors Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010 05 19 kompleksinio derinimo protokolu Nr 16 10 buvo nutarta nederinti rengiamo detaliojo plano Atkreiptinas dėmesys jog detaliojo teritorijų planavimo baigiamasis etapas susideda iš dviejų stadijų 1 detalaus plano svarstymo ir derinimo procedūros bei 2 detalaus plano tvirtinimo procedūros Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas šios pažymos 13 2 punktas Šių sąvokų esmės atskleidimas ir jų atskyrimas nagrinėjamu atveju svarbus tuo jog iš pareiškėjos skundo turinio matyti kad ji mano esant negrįžtama tai jei Savivaldybės administracijoje yra pritariama detaliojo plano sprendiniams Akcentuotina tai kad įstatymo leidėjas teisės aktuose įtvirtino detaliųjų planų derinimo tikrinimo valstybinė je teritorijų planavimo priežiūros institucijoje ir tik kaip galutines detaliųjų planų tvirtinimo savivaldos institucijose procedūras tam jog būtų užtikrinamas teisės aktų nuostatas atitinkantis detalusis teritorijų planavimas kuris gali būti realizuotas tik įgyvendinus keletą detaliųjų planų sprendinių vertinimo etapų Vertindamas pareiškėjos skundžiamo tarnautojo veiksmus Seimo kontrolierius pirmiausia pažymi tai kad skundo tyrimo metu surinkta medžiaga patvirtina jog iš tiesų Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010 05 19 kompleksinio derinimo protokolu Nr 16 10 buvo nutarta nederinti rengiamo detaliojo plano Tokio Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos sprendimo pagrindai nurodyti Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010 05 12 pried e prie protokolo Nr 16 10 šios pažymos 9 1 punktas Tačiau skundo tyrimo metu taip pat buvo nustatyta šios pažymos 8 1 punktas kad detaliojo plano organizatoriaus įgaliotojo asmens R Rumšo prašymo dėl planavimo sąlygų ir sąvado patikslinimo pagrindu Kultūros paveldo

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1548 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2012.12.10 PAŽYMA Nr. : 4D-2012/1-1343 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  dokumentų patvirtintas kopijas Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio nuostatomis Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje 1 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos toliau vadinama Inspekcija viršininko pavaduotojas Antanas Lukošius 2012 11 06 raštu pateikė Seimo kontrolieriui prašomą informaciją ir dokumentus 1 1 2012 10 15 patikrinimo metu nustatyta kad pastogėje esančioje Vilniuje išgriauta naujai pastatyta mūrinė siena pertvaros inžinerinės vartotojo sistemos konstrukcijos demontuotas stoglangis išardyta stogo šiluminė izoliacija ir buvusių įrengtų pastogėje patalpų grindų sienų lubų apdaila Taip pat nustatyta kad pastogėje yra sumontuoti oro kondicionavimo sistemos įrenginiai kurie aptarnauja žemiau esančius butus Įrenginiai atitverti gipso kartoninėmis pertvaromis suformuojant patalpą Oro kondicionavimo sistemos dalis esanti pastogėje priklauso po šia pastogės dalimi esantiems butams 1 2 2009 04 10 Savavališkos statybos aktas Nr 101 11 11 60 toliau vadinama Aktas buvo surašytas dėl pastogėje įrengtų gyvenamųjų patalpų ir dėl šių gyvenamųjų patalpų išardymo yra priimtas Vilniaus miesto trečiojo apylinkės teismo 2011 04 01 sprendimas Teismas įpareigojo atsakovą Y savo lėšomis per 2 mėnesius po šio sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius t y atstatyti neįrengtos pastogės esančios Vilniuje tūrį ir konstrukcijas į pirmykštę padėtį išgriauti naujai pastatytą sieną pertvaras inžinerinės vartotojo sistemos konstrukcijas demontuoti stoglangį išardyti stogo šiluminę izoliaciją ir įrengtų pastogėje patalpų grindų sienų lubų apdailą šios ir kitų citatų kalba netaisyta Vilniaus miesto trečiojo apylinkės teismo 2011 04 01 sprendime nurodyta jog teismo posėdyje apklaustas S Mardosas paaiškino kad buvo įrengta inžinerinė įranga elektros instaliacija įrengta santechnika patalpoje kabojo šviestuvai Taip pat minėtame teismo sprendime nurodyta teismas laiko įrodyta aplinkybe kad atsakovas palėpės patalpoje virš savo buto įrengė gyvenamąsias patalpas atitvėrė šias patalpas siena pastatė pertvaras įrengė inžinerines vartotojo sistemos konstrukcijas stoglangį stogo šiluminę izoliaciją atliko įrengtoje patalpoje grindų sienų lubų apdailą 2 Iš skundo tyrimui pateiktos informacijos matyti kad savavališkos statybos aktas buvo surašytas dėl pastogėje įrengtų gyvenamųjų patalpų 2011 04 01 teismo sprendimas priimtas dėl minėtų patalpų išardymo oro kondicionavimo sistemos dalis esanti pastogėje priklauso po šia pastogės dalimi esantiems butams teismas nenagrinėjo po pastogės patalpomis esančių butų oro kondicionavimo sistemos įrengimo teisėtumo klausimų Seimo kontrolierius neturi pagrindo netikėti Inspekcijos pareigūnų 2012 10 15 atliktu patikrinimu bei pateikta informacija jog Vilniaus skyriaus specialistas S Mardosas pareigas atliko tinkamai Iš pateiktos medžiagos matyti kad oro kondicionavimo sistema esanti pastogėje priklauso po šia pastogės dalimi esantiems butams o be to teismo sprendime nėra nurodyta išardyti šią sistemą Seimo kontrolieriaus kompetencijai nepriskirta įpareigoti pareigūnus veikti kitaip nei numato teisės aktai III SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą atmesti Seimo kontrolierius Romas Valentukevičius Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1547 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2012.12.10 PAŽYMA Nr. : 4D-2012/1-1340 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  2012 09 03 paaiškinime nurodo kad dėl pastato 5a2 p 4al p vyksta teisminis ginčas 1 6 Skyrius 2012 09 05 rašte Nr 23 2 2D 12758 nurodė kad dėl statinių 5a2 p 4al p vyksta teisminis ginčas civilinėje byloje Nr todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 7 dalies nuostatomis Inspekcija pagal kompetenciją nenagrinėja skundų ir pranešimų jeigu skunde ar pranešime nurodyti klausimai nagrinėjami teisme arba šiais klausimais priimtas teismo sprendimas Inspekcija minėto klausimo nenagrinės 1 7 Pareiškėjos Vilniaus miesto 3 iajam apylinkės teismui pateiktame 2012 07 12 patikslintame ieškinyje Inspekcijoje šis patikslintas ieškinys užregistruotas 2012 07 23 Nr 1D 571 dėstoma kad Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamasi LR CPK 83 str 3 d 135 str 5 LR CK 4 103 str gerb Teismo prašau 2 Įpareigoti atsakovus Y ir Z nugriauti savavališkai pastatytus gyvenamojo namo Vilniuje priestatus 5a2 p ir 4al p terasa 3 Įpareigoti atsakovą Valstybinės įmonės Registrų centras Vilniaus filialą panaikinti gyvenamojo namo Vilniuje priestatų 5a2 p ir 4al p teisinę registraciją 1 8 Pareiškėjos 2012 08 06 prašyme nurodyti galimai savavališkai atlikti statybos darbai papildomų langų įrengimas atlikti gyvenamojo namo priestate pažymėjimas plane 5a2 p Vilniuje Be to klausimai susiję su minėtais statybos darbais nagrinėjami teisme prašoma įpareigoti nugriauti priestatą 5a2 p ir panaikinti priestato 5a2 p registraciją 1 9 Pareiškėja 2012 09 10 prašyme adresuotas Vyriausiajai ginčų komisijai Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai Aplinkos ministerijai nurodo kad į Vilniaus skyrių dėl Y ir Z vykdomų statybos darbų kreipiausi dar 2010 m spalio 29 d o 2011 m birželio 30 d pačios Statybos inspekcijos Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr 7 9 FAK 2173 nuotraukoje Nr 4 šie savavališkai įrengti langai yra užfiksuoti 1 10 2010 10 29 pareiškime nurodoma kad man nuosavybės teise priklausančiame sklype sumontavo statybinius pastolius ir man kategoriškai prieštaraujant mano nuosavybės teise priklausančiame sklype pradėjo vykdyti statybinius darbus Šiame pareiškime pareiškėja prašė nedelsiant sustabdyti neteisėtą mano nuosavybės užvaldymą ir įpareigoti Z nedelsiant pašalinti pastatytus pastolius iš man nuosavybės teise priklausančiame sklypo 1 11 2011 06 30 faktinių duomenų patikrinimas vietoje buvo vykdomas atsižvelgiant į Inspekcijoje gautą advokatės S Naidenko 2011 06 07 prašymą Šiame prašyme nekeliamas klausimas dėl papildomų langų įrengimo Patikrinimo metu buvo surašytas 2011 06 30 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas reg 2011 07 01 Nr 7 9 FAK 2173 su kuriuo pareiškėja susipažino ir jame pasirašė Akte pastabų dėl langų įrengimo pareiškėja nenurodė 2 Pagal statybos techninio reglamento STR 1 01 08 2002 Statinio statybos rūšys 10 punktą statinio kapitalinio remonto tikslas pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas nekeičiant statinio išorės matmenų ilgio pločio aukščio skersmens ir pan Laikoma kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos kai jos stiprinamos išskyrus esamų angų užtaisymą silpninamos pakeičiamos dalinai ar visos to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis Pagal šią nuostatą naujų langų įrengimas priskiriamas kapitalinio remonto darbams Pagal statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedo l punktą rašytiniai pritarimai kapitalinio remonto projektui privalomi visais atvejais Pagal Asmenų prašymų skundų pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1545 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2012.11.29 PAŽYMA Nr. : 4D-2012/1-1512 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsnių nuostatomis Seimo kontrolierius Romas Valentukevičius kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkę Laurą Nalivaikienę prašydamas pateikti teisės aktais pagrįstus paaiškinimus dėl skunde aprašytų aplinkybių bei turinčių reikšmės tyrimui dokumentų patvirtintas kopijas Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio nuostatomis Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje 1 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos toliau vadinama Inspekcija viršininko pavaduotojas Antanas Lukošius 2012 11 27 raštu pateikė Seimo kontrolieriui prašomą informaciją ir dokumentų kopijas 1 1 Inspekcija 2012 08 22 buvo gavusi pareiškėjo skundą dėl tų pačių aplinkybių kurios buvo nurodytos ir skunde Seimo kontrolieriui 1 2 To paties turinio kartotinis pareiškėjo skundas gautas 2012 09 12 1 3 Inspekcija 2012 09 17 pateikė pareiškėjui taip pat ir A garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai atsakymą 1 4 Inspekcijoje 2012 10 25 buvo gautas pareiškėjo pareiškimas kuriame jis informavo Kadangi bendrijos atstovai sureagavo į mano skundą t y sutvarkė kad per garažo lubas lietaus vanduo nebesisunkia pretenzijų statybininkams ir garažų bendrijos valdybai neturiu 1 5 Pareiškėjo minimame statybos objekte vykdomų pastato rekonstrukcijos darbų teisėtumą Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius toliau vadinama Skyrius pagal kompetenciją yra tikrinęs 2011 03 30 gauto skundo pagrindu Skyrius išanalizavęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Nacionalinės žemės tarnybos pateiktus dokumentus statinio techninį projektą konstatavo kad garažų paskirties pastato rekonstrukcijos darbai vykdomi pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius ir surašė Bendrijai savavališkos statybos aktą bei 2011 06 01 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Bendrija pateikė nustatyta tvarka suderintą techninio projekto korektūrą 1 6 Inspekcijoje 2012 10 24 gautas Bendrijos 2012 10 24 prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą Skyriaus vedėjo 2012 10 24 potvarkiu yra sudaryta rekonstruoto garažų paskirties pastato su prekybos paskirties patalpomis Vilniuje statybos užbaigimo komisija kuri vadovaudamasi statybos techninio reglamento STR 1 11 01 2010 Statybos užbaigimas 23 punktu pagal kompetenciją vizualiai patikrins statinio atitiktį statinio projektui išnagrinės visus komisijai pateiktus dokumentus ir pagal tai nustatys ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai 2 Iš skundo tyrimui pateiktos informacijos nustatyta kad Inspekcijos pareigūnams pradėjus aiškintis pareiškėjo skunde aprašytas aplinkybes kelti klausimai buvo išspręsti Pareiškėjas parašė Inspekcijai pareiškimą jog nei statytojams nei bendrijai pretenzijų neturi 3 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi skundo tyrimas nutraukiamas jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės III SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo tyrimą nutraukti Seimo kontrolierius Romas Valentukevičius Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1544 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2012.11.29 PAŽYMA Nr. : 4D-2012/1-1290 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  nutiesta pareiškėjui priklausančiame sklype Y nurodė jog Įvadas įrengtas 1996 metais bei pateikė šalto vandens tiekimo ir apmokėjimo 2002 10 31 sutartį Nr 94 1 2 UAB Elektrėnų komunalinio ūkio atstovas patvirtino faktą kad Įvadas įrengtas iki 2002 metų 1 3 Atsakymas bei informacija pareiškėjui pateikta 2012 09 21 raštu 1 4 Pateikta šalto vandens tiekimo ir apmokėjimo sutarties Nr 94 sudarytos tarp UAB Elektrėnų komunalinio ūkio ir Y kopija 1 5 Pateiktas Y paaiškinimas dėl situacijos kuriame jis nurodo kad Po šios informacijos ėmiausi tokių veiksmų individualioje įmonėje G užsakiau planą pagal kurį bus pravestos komunikacijos aplink pretenzijas man pareiškusio kaimyno teritoriją citatų kalba netaisyta 2 Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1 01 07 2010 Nesudėtingi statiniai toliau vadinama Reglamentas nuostatomis Įvadas yra I grupės nesudėtingas inžinierinis statinys Pagal statybos techninį reglamentą STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai Rašytiniai pritarimai supaprastintam statybos projektui privalomi 3 1 statant I grupės nesudėtingą statinį kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje Kai naujo nesudėtingo statinio statybos ar nesudėtingo statinio rekonstravimo atveju pagal teisės aktų reikalavimus neprivaloma parengti supaprastinto statybos projekto arba supaprastinto rekonstravimo projekto kaip statybą leidžiančius dokumentus privaloma turėti rašytinius sutikimus susitarimus 33 3 žemės sklypo savininko ar valdytojo kai statinį numatoma statyti ar rekonstruoti ne statytojui priklausančiame ar valdomame žemės sklype Visi g inčai dėl Reglamentų taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka Vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 25 punktu Šio straipsnio 1 dalies 5 punkte tais atvejais kai šios dalies 1 4 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi tačiau pagal teisės aktų nuostatas privaloma gauti žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimus šių sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai nurodyti rašytiniai sutikimai neprivalomi jeigu dėl anksčiau pastatytų statinių per vienus metus nuo statybos pradžios iš šiuos sutikimus turėjusių duoti asmenų statytojui arba statinio savininkui nebuvo pateikta pretenzijų 3 Pagal Asmenų prašymų skundų pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 39 3 punkto nuostatas skundas pranešimas susijęs su galimais pažeidimais statybos srityje nenagrinėjamas ir apie tai raštu pranešama jo pateikėjui dėl nesudėtingo statinio statybos neturint Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto statybą leidžiančio dokumento jei nuo statybos pradžios yra praėję daugiau kaip vieneri metai 4 Iš skundo tyrimui pateiktos informacijos matyti kad Inspekcijos pareigūnai vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais patikrino vietoje pareiškėjo skunde nurodomas aplinkybes bei pateikė jam atsakymą Viešojo administravimo įstatymo nuostatos nebuvo pažeistos pareigūnų biurokratizmo nenustatyta jie vadovavosi šiuo metu galiojančių teisės aktų nuostatomis Seimo kontrolieriui pagal kompetenciją nėra suteikti įgaliojimai įpareigoti pareigūnus veikti kitaip nei numato galiojantys teisės aktai Kaip matyti iš pateikto Y paaiškinimo šis asmuo pats ėmėsi priemonių kad inžinieriniai statiniai vandentiekio įvadas būtų nuvesti aplink pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą Jeigu pareiškėjas mano kad jam padaryta žala turi kreiptis į teismą dėl turtinės žalos priteisimo III SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą atmesti Seimo kontrolierius Romas Valentukevičius Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1543 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2012.11.22 PAŽYMA Nr. : 4D-2012/1-1246 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  aktuose numatytų poveikio priemonių Vilniaus skyrius 2012 09 20 raštu Nr 23 2 2D 13637 informavo pareiškėją apie kreipimąsi 2012 07 18 raštu Nr 2D 10562 į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus žemėtvarkos skyrių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyrių bei Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos 3 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu aktuali redakcija statinių naudojimo priežiūrą atlieka statinių nenurodytų šio straipsnio 1 dalies 2 punkte susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių taip pat hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose savivaldybių administracijos Pagal techninį reglamentą STR 1 12 08 2010 Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas savivaldybių administracijos atlieka priežiūrą gyvenamųjų namų ir kitų statinių išskyrus išvardytus šio Reglamento 7 1 punkte susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių taip pat hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose įtrauktų į Susisiekimo ministerijos patvirtintą sąrašą 4 Pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m gruodžio 30 d įsakymu Nr 30 1928 patvirtintų Statinių naudojimo priežiūros taisyklių toliau vadinama Taisyklės 6 punkto nuostatas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialistai vykdo statinių naudojimo priežiūros vykdytojų funkcijas Pagal Taisyklių 8 punktą Savivaldybės administracijos seniūnijų specialistai kuriems Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintuose seniūnijų nuostatuose pavesta kontroliuoti kaip statinių savininkai naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės akrų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus seniūnijų teritorijose teikia informaciją priežiūros vykdytojams apie nustatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų pažeidimus ir kt Taisyklių III skyriaus Priežiūros vykdytojo funkcijos 9 8 punkte nurodoma jog nustačius kad baigėsi laikino statinio naudojimo terminas ar kad statinys arba jo dalis yra fiziškai susidėvėję ir kelia pavojų žmonių gyvybei sveikatai ar aplinkai statinio naudojimo priežiūros vykdytojas turi 9 8 1 pateikti reikalavimus suremontuoti rekonstruoti arba nugriauti statinį statinius Taisyklių 11 punkte įvardintos statinio naudojimo priežiūros vykdytojo teisės t y paaiškėjus kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai gyvybei ar aplinkai atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį pareikalauti kad statinio naudotojas imtųsi priemonių žmonėms apsaugoti sustabdytas statinio naudojimas uždrausta bet kokia veikia statinyje jei reikia ir statinio sklype ar teritorijoje 13 2 punkte nurodoma kad suėjus reikalavimų įvykdymo terminui patikrinamas statinys ir nustačius kad pateikti reikalavimai neįvykdyti baigėsi laikino statinio naudojimo terminas o statinys nenugriautas ar kad statinys arba jo dalis yra fiziškai susidėvėję ir kelia grėsmę žmonėms bei aplinkai ir šis pavojus nepašalinamas per priežiūros vykdytojo nustatytą laiką perduoda turimus dokumentus apie statinį administracinio teisės pažeidimo bylos dokumentus Savivaldybės administracijos Teisės departamentui teisminiam procesui dėl statinio nugriovimo inicijuoti 5 Iš skundo tyrimui pateiktos informacijos matyti kad Inspekcijai situacija dėl garažų esančių Vilniuje yra žinoma nuo 2010 04 12 ir vadovaujantis galiojančiais teisės aktais sprendžiama buvo vykstama į vietą surašomi reikalavimai išvežti metalinius garažus apie situaciją informuotos kitos valstybės institucijos Seimo kontrolierius įvertinęs turimą informaciją dokumentus Inspekcijos pareigūnų veiksmuose biurokratizmo nenustatė 6 Statinio naudojimas ir

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1542 (2016-02-13)
  Open archived version from archive