archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Žemės sklypų valdytojų ir naudotojų informavimas rengiant vietovės lygmens specialiuosius planus, numatant D2 kategorijos gatves, pavienius vietines reikšmės kelius (2013-05-09) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Žin 1995 Nr 107 2391 2004 Nr 21 617 bei Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų Žin 1996 Nr 90 2099 2004 Nr 112 4189 2007 Nr 33 1190 2010 Nr 78 4010 nustatyta tvarka Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24 3 punkte nurodyta kad rengiant vietovės lygmens specialųjį planą planavimo organizatorius raštu pateikia šių nuostatų 24 1 punkte nurodytą informaciją planuojamos teritorijos žemės sklypų valdytojams ir naudotojams taip pat planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresu Vadovaujantis aukščiau išdėstytu manome kad paklausime nurodytu atveju rengiant vietovės lygmens susisiekimo komunikacijų specialųjį planą numatant D2 kategorijos gatves pavienius vietinės reikšmės kelius esamoms gatvėms suteikiant kategorijas apie numatomą planavimą reikia informuoti planuojamos teritorijos žemės sklypų valdytojus ir naudotojus taip pat planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus Rubrika 2 3 Viešinimo procedūrų atlikimas Žymės 2 3 Viešinimo procedūrų atlikimas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1190 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Detaliojo plano viešinimas (2012-01-02) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  naudotojų ir gretimų žemės sklypų savininkų ir ar naudotojų negalima surasti jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresais arba tokių savininkų ir naudotojų daugiau negu 10 plano rengėjas gali informaciją apie parengtą žemės sklypo planą paskelbti vietos spaudoje ir savivaldybės interneto tinklalapyje Pranešime turi būti nurodytas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų terminas per kurį galima susipažinti su parengtu žemės sklypo planu ir pareikšti dėl jo pasiūlymus savivaldybės administracijai Kai žemės sklypo planas rengiamas formuojant valstybinės žemės sklypus susisiekimo komunikacijoms aikštėms miestų miškams parkams skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti kultūros paveldo objektų ir vietovių užimamiems žemės sklypams vadovaujantis Aprašo 30 punktu plano rengėjas su parengtu žemės sklypo planu asmeniškai supažindina pertvarkomų žemės sklypų savininkus ir ar valstybinės žemės naudotojus arba žemės sklypų suformavimu suinteresuotus asmenis nurodydamas kad jie dėl žemės sklypo plano gali pareikšti pasiūlymus savivaldybės administracijai Vadovaujantis Nuostatų 24 3 punktu planavimo organizatorius raštu pateikia informaciją apie pradedamą rengti detalųjį planą kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresu Atsižvelgiant į tai planavimo organizatorius turėtų raštu informuoti žemės sklypo kuriam detaliuoju planu numatoma nustatyti servitutą savininką Manome kad tuo atveju kai žemės sklypas yra įkeistas hipoteka planavimo organizatorius turėtų informuoti tiek žemės sklypo savininką tiek subjektą kuriam šis žemės sklypas įkeistas Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 2 3 Viešinimo procedūrų atlikimas Žymės 2 3 Viešinimo procedūrų atlikimas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/991 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Gretimų žemės sklypų savininkų sutikimai, rengiant sanitarinių apsaugos zonų specialųjį planą (2012-08-17) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresai Civilinio kodekso 4 39 straipsnio 1 dalyje nurodyta kad nuosavybės teisė gali būti apribota paties savininko valia įstatymų arba teismo sprendimo Teisės aktai nereglamentuoja jog turi būti gautas gretimų žemės sklypų savininkų sutikimas Tačiau vadovaujantis Žemės įstatymo Žin 1994 Nr 34 620 2010 Nr 72 3616 22 straipsnio 9 dalimi žemės savininkas ar kitas naudotojas dėl nuostolių patiriamų dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo atlyginimo turi teisę kreiptis į teritorijų planavimo dokumento rengimo ar patikslinimo organizatorių arba tiesiogiai į teismą dėl nuostolių atlyginimo teismo tvarka Žemės savininkas ar kitas naudotojas į teritorijų planavimo dokumento rengimo ar patikslinimo organizatorių dėl nuostolių atlyginimo gali kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo pranešimo apie papildomų specialiųjų sąlygų žemės sklypui nustatymą gavimo dienos Žemės savininko ar kito naudotojo patirtų nuostolių dydis ir atlyginimo terminai nustatomi teritorijų planavimo dokumento rengimo ar patikslinimo organizatoriaus ir žemės sklypo savininko ar kito naudotojo susitarimu Šalims nesusitarus ginčus dėl nuostolių atlyginimo Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka sprendžia teismas Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 2 4 Derinimo procedūrų atlikimas Žymės 2 4 Derinimo procedūrų atlikimas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/992 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Per kiek laiko valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai visuomenės atstovai gali pateikti skundus (2015-02-13) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  į instituciją ginančią visuomenės viešąjį interesą srityje kurioje buvo padarytas visuomenės viešojo intereso pažeidimas arba į prokurorą su prašymu kad būtų ištirti galimi visuomenės viešojo intereso pažeidimų atvejai Prašome paaiškinti tuo atveju jei planavimo organizatorius ar plano rengėjas neatsako į visuomenės pateiktus klausimus jei į visuomenės pateiktus pasiūlymus ir pastabas nepagrįstai neatsižvelgiama ir planas pagal šiuos siūlymus ir pastabas nėra koreguojamas per kiek laiko kokiais Viešojo administravimo įstatymo kitų teisės aktų punktais vadovaudamiesi ir kokiai valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai visuomenės atstovai šilumos vartotojų teises ginančios organizacijos gali pateikti skundus ATSAKYMAS 2015 02 13 Nr 8 4 2D 2317 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos toliau Inspekcija išnagrinėjusi raštą Dėl visuomenės galimybių apskųsti planavimo organizatorių ar plano rengėjo veiksmus valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai pateikia nuomonę jame išdėstytais klausimais Pažymėtina kad paklausime minimas Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo mieste specialusis planas pradėtas rengti iki 2014 01 01 t y galiojant ankstesnės redakcijos teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta kad iki 2014 01 01 įsigaliojusios naujos Teritorijų planavimo įstatymo redakcijos pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų gali būti baigiami rengti derinami tikrinami ir tvirtinami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą Teritorijų planavimo įstatymo galiojusio iki 2014 01 01 toliau TPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta kad pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu taip pat konsultavimosi metu TPĮ 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta kad planavimo organizatorius išnagrinėjęs visuomenės pateiktus pasiūlymus parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą su paaiškinimais kaip atsižvelgta į visuomenės nuomonę visuomenės pasiūlymų kopijas arba šių pasiūlymų kopijas kompiuterinėje laikmenoje ir kartu su parengtais teritorijų planavimo dokumentais teikia teritorijų planavimo dokumentą derinančioms institucijoms Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu Atsakymas gali būti apskųstas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Valstybinę priežiūrą atliekanti institucija per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuotą atsakymą kuris įstatymų nustatyta tvarka gali būti apskųstas teismui Atkreiptinas dėmesys kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 2 punkto nuostatomis skundai ar pranešimai dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo teisėtumo nenagrinėjami apie tai raštu informuojant skundą ar pranešimą pateikusį asmenį jeigu nuo sprendimo patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą praėjo daugiau kaip vieni metai išskyrus atvejus kai dėl šio dokumento patvirtinimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų kad yra pažeistas viešasis interesas Rubrika 2 5 Skundų prašymų ir ginčų nagrinėjimas Žymės 2 5 Skundų prašymų ir ginčų nagrinėjimas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2167 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Dėl specialiojo plano | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN ISO 9001 2008 kokybės standartą idiegimas ir darbuotojų apmokymas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Ūkio subjektų priežiūra Teisinė informacija Planuojami patikrinimai Patikrinimams naudojami aktai klausimynai Konsultacijos Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų reikšmės Ūkio subjektų nuomonės teikimas apie Inspekcijos veiklą Istorija Veiklos ataskaitos Veiklos uždaviniai Tarptautinis bendradarbiavimas Asmens duomenų apsauga Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės Inspekcija ir

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2318 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Kokia valstybinė institucija pagal kompetenciją atlieka gyvenamųjų vietovių (administracinių) ribų specialiojo plano valstybinę priežiūrą (2015-06-19) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  d įsakymu Nr 1V 80 bei kitais teisės aktais Apraše nustatyti Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų apskričių ir savivaldybių ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų rengimo reikalavimai ir procedūra planų rengimo organizatoriai ir planus rengiantys asmenys Atkreiptinas dėmesys kad Paklausime minėto specialiojo plano rengimo procedūroms užbaigti Inspekcijos patikrinimo aktas nėra reikalingas Kadangi Ribų planai nėra priskiriami teritorijų planavimo dokumentams todėl jiems nėra taikomos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 3 straipsnio nuostatos Atsižvelgdami į paklausime pateiktą informaciją ir pirmiau nurodytų teisės aktų nuostatas manome kad manome kad Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m išdėstyta Inspekcijos pozicija dėl Ribų planų yra teisėta ir teisinga todėl siūlome specialiojo plano rengimo procedūras baigti vadovaujantis Taisyklių nuostatomis Susipažinimui teikiame pridedama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos toliau Ministerija 2015 m vasario 11 d parengtą pažymą toliau Pažyma Nr NV 509 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m birželio 3 d nutarimo Nr 651 Dėl administracinių vienetų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo pakeitimo projekto Pažymoje Ministerija pabrėžia kad nutarimo projektu siūloma panaikinti reikalavimą minėtus teritorijų planus t y Ribų planus ir dokumentus derinti su Ministerija Nutarimo projekto teikime rašoma kad šie dokumentai yra ne teritorijų planavimo dokumentai o Ministerija kaip ir Inspekcija pagal kompetenciją dalyvauja teritorijų planavimo procedūrose Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 2 6 TPD tikrinimas Žymės 2 6 TPD tikrinimas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2345 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Detaliojo plano keitimas (2015-12-09) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m sausio 2 d įsakymu Nr D1 8 nustatytą tvarką Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 3 2 Planavimo sąlygų planavimo sąlygų sąvadų išdavimas Žymės 3 1 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriai ir organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN ISO 9001 2008 kokybės standartą idiegimas ir darbuotojų apmokymas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Ūkio subjektų priežiūra Teisinė informacija Planuojami patikrinimai Patikrinimams naudojami aktai klausimynai Konsultacijos Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų reikšmės Ūkio subjektų nuomonės teikimas apie Inspekcijos veiklą Istorija Veiklos ataskaitos Veiklos uždaviniai Tarptautinis bendradarbiavimas

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2651 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Detaliojo plano rengimas (2015-08-21) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  naudojimo režimas statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos To paties įstatymo 23 straipsnyje nurodyta kad rengiant detaliuosius planus nustatomas šis privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas 1 konkretus teritorijos naudojimo tipas 2 leistinas pastatų aukštis 3 leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas 4 leistinas sklypo užstatymo intensyvumas 5 statinių statybos zona 6 užstatymo tipas išreikštas tekstiniu apibūdinimu ir grafiškai statinių statybos zona statybos riba ar linija 7 servitutai 8 susisiekimo sistemų organizavimas Analogiškos nuostatos dėl detaliajame plane numatomų sprendinių pateiktos Lietuvos Respublikos Detaliųjų planų rengimo taisyklėse patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m gegužės 3 d įsakymu Nr D1 239 toliau Taisyklės Pažymėtina kad nei vienas iš teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų apibrėžtų TPĮ ir Taisyklėse neapima reikalavimo detaliajame plane nustatyti konkrečių asmenų nuosavybės teisių į detaliuoju planu suplanuotus žemės sklypus todėl detaliajame plane nesprendžiami klausimai susiję su konkrečių asmenų nuosavybės teisių į suplanuotus sklypus nustatymu Paklausime nurodytu atveju detaliojo plano aiškinamajame rašte visgi yra preliminariai nurodyti konkretūs asmenims ir jiems priskirtini detaliuoju planu suplanuoti sklypai Atsižvelgiant į tai kad teisės aktuose nėra numatyta jog rengiant detalųjį planą turi būti nustatytos konkrečių asmenų nuosavybės teisės į detaliuoju planu suplanuotus sklypus manytina kad minėta informacija nurodyta nagrinėjamame detaliajame plane laikytina pertekline kuri neturi įtakos detaliojo plano sprendinių teisėtumui Be to atkreiptinas dėmesys kad ir pačiame nagrinėjamo detaliojo plano aiškinamajame rašte nurodyta jog šis sąrašas yra preliminarus 2 Teisės aktuose nėra konkrečiai įvardinta kokią teisinę galią turi detaliojo plano titulinis lapas tačiau manytina kad titulinis lapas yra informacinio pobūdžio dokumentas kuriame be kita ko yra nurodyta informacija apie planavimo organizatorius plano rengėjus plano pavadinimą ir pan 3 Pažymėtina kad detaliuoju planu yra tik suplanuojami žemės sklypai ir jiems nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas Detaliojo plano sprendiniai susiję su suplanuotų žemės sklypų ribomis įgyvendinami atliekant žemės padalinimo atidalijimo ir kt procedūras vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nuostatomis Nagrinėjamu atveju paaiškintina kad žemės sklypai detaliuoju planu yra suplanuoti padalinti tačiau pats sklypų padalinimas atliekamas įgyvendinant detaliojo plano sprendinius pagal Žemės įstatymo nuostatas Pažymėtina kad žemės sklypų formavimo tarp jų padalijimo atidalijimo ir kt klausimus spręsti pagal kompetenciją priskirta Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos 4 Taisyklių 27 2 3 punkte nurodyta kad užbaigus koncepcijos nustatymo ir sprendinių konkretizavimo stadijas turi būti gautas planavimo organizatoriaus pritarimas Manome kad rengiant detalųjį planą turi būti gautas planavimo organizatoriaus pritarimas detaliojo plano sprendiniams Toks pritarimas turėtų būti matomas detaliojo plano sudėtyje aiškinamajame rašte brėžiniuose procedūrų dokumentuose Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 3 1 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriai ir organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimas Žymės 3 1 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriai ir organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2443 (2016-02-13)
  Open archived version from archive