archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rengiamo detaliojo plano vertinimas (2015-09-10) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  planavimo įstatymas 25 straipsnio 2 dalyje be kita ko nurodyta jog kompleksinio teritorijų planavimo dokumento proceso parengiamuoju etapu planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus numato planuojamą teritoriją parengia ir patvirtina planavimo darbų programą kurioje numato konkrečius planavimo uždavinius nurodo ar turi būti atliekami tyrimai galimybių studijos ar rengimo etapu bus rengiama teritorijos vystymo koncepcija ir ar numatoma atlikti koncepcijos nepriklausomą profesinį vertinimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m sausio 2 d įsakymu Nr D1 8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 270 punkte nustatyta kad planavimo organizatorius planavimo darbų programoje nurodo ar bus atliekamas koncepcijos arba preliminarių detaliojo plano sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas Teritorijų planavimo įstatyme nenustatyta nepriklausomo profesinio vertinimo tvarka nenumatyta prievolė ją nustatyti kitais teisės aktais Inspekcijos nuomone planavimo organizatorius įvertindamas planuojamos teritorijos geografinius socialinius kultūrinius kraštovaizdžio architektūrinį urbanistinį bei kitus ypatumus gretimų teritorijų urbanistinės ir gamtinės aplinkos įtaką sprendžia koks profesinis vertinimas konkrečiu atveju turi būti atliekamas Manome kad nepriklausomas profesinis vertinimas turėtų būti atliekamas tik išskirtiniais atvejais įvertinant ypatingą urbanistinę situaciją 2 Atsižvelgiant į tai kad teisės aktuose nėra apibrėžti nepriklausomo ekspertinio vertinimo privalomumo atvejai Inspekcija šiuo klausimu nuomonės pateikti neturi galimybių 3 4 Inspekcijos nuomone nepriklausomas profesinis vertinimas laisva ir savarankiška planavimo organizatoriaus pasirinkto pasirinktų atitinkamos srities specialisto specialistų nepavaldaus nepavaldžių planavimo organizatoriui ir teritorijų planavimo rengėjui atskirai ar kolegialiai pateikta nuomonė Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 3 3 Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas Žymės 3 3 Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2467 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • LVAT 2014-01-07 nutartis Nr. A-556-2447/2013 | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  2 Teismų praktika Failas nutartis byloje A 556 2447 13 pdf Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN ISO 9001 2008 kokybės standartą idiegimas ir darbuotojų apmokymas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Ūkio subjektų priežiūra Teisinė informacija Planuojami patikrinimai Patikrinimams naudojami aktai klausimynai Konsultacijos Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų reikšmės Ūkio subjektų nuomonės teikimas apie Inspekcijos veiklą Istorija Veiklos ataskaitos Veiklos uždaviniai Tarptautinis bendradarbiavimas Asmens duomenų apsauga Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės Inspekcija ir žiniasklaida Atstovas ryšiams su visuomene Paslaugos Asmenų aptarnavimas Bendra informacija Asmenų prašymų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo tvarka Administracinės paslaugos Administracinių paslaugų aprašymai Elektroninių laikmenų formavimas Prašymai ir jų formos Tvarkomos informacijos rinkmenos Leidimai branduolinės energetikos objektams Teritorijų planavimas Patvirtinti detalieji

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1645 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Koks turėtų būti rengiamas projektas detaliojo plano koregavimas ar keitimas, norint jį sudalinti į 5 gyvenamosios paskirties sklypus (2015-10-01) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  nurodyta kad galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami kai numatomas detaliojo plano sprendinių keitimas atitinka nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius Vadovaujantis Taisyklių 318 4 5 1 2 punkto nuostatomis detaliojo plano esmės nekeičiantys pakeitimai gali būti atliekami galiojančiame detaliajame plane parengtame pagal iki 2014 m sausio 1d galiojusį teisinį reguliavimą nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių vykdant nustatytų žemės sklypų ribų ir ploto pakeitimus ir ar prijungiant naujus žemės sklypus Vadovaujantis Taisyklių 319 2 punkto nuostatomis koreguojant galiojančio detaliojo plano parengto pagal iki 2014 m sausio 1 d galiojusį teisinį reguliavimą sprendinius koreguojamos teritorijos ribos sutampa su tos pačios suplanuotos teritorijos ribomis išskyrus atvejį kai koreguojami detaliojo plano sprendiniai anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje koreguojama teritorija mažesnė už anksčiau suplanuotą teritoriją planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui registruotais laiškais informavus koreguojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie koreguojamus detaliojo plano sprendinius jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais ir nurodžius kur galima susipažinti su parengto detaliojo plano pataisomis Įvertinus pirmiau išdėstytas teisės aktų nuostatas bei paklausime išdėstytas faktines aplinkybes manome kad norint pakeisti detaliuoju planu suplanuoto žemės sklypo iš komercinės paskirties objektų teritorijos į gyvenamųjų namų statybai skirtą teritoriją ir sudalinti į penkis atskirus žemės sklypus reikėtų inicijuoti galiojančio detaliojo plano koregavimą vadovaujantis Taisyklių nuostatomis 2 Kaip minėta pirmiau Taisyklių 319 2 punkte nustatyta kad koreguoti galiojantį detalųjį planą galima planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui informavus koreguojamos teritorijos t y žemės sklypo kad Nr ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie koreguojamus detaliojo plano sprendinius jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais ir nurodžius kur galima susipažinti su parengto detaliojo plano pataisomis Atsižvelgus į pirmiau išdėstyta manome kad būtina tik informuoti registruotais laiškais koreguojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus o sutikimai nėra privalomi 3 Atkreiptinas dėmesys kad vadovaujantis Taisyklių 320 punktu detaliojo plano sprendinių koregavimas neturi pažeisti ar suvaržyti teisės aktuose garantuojamų ir saugomų trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų labiau negu iki tokių korekcijų atlikimo arba turi būti gauti šių asmenų rašytiniai sutikimai susitarimai dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo Manome kad atliekant detaliojo plano koregavimą dokumentų rengimas neigiamos įtakos tokios kaip pvz disponavimo žemės sklypais ar apribojimais statybai juose kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams neturės Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 3 4 Viešinimo procedūrų atlikimas Žymės 3 4 Viešinimo procedūrų atlikimas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2503 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Detaliojo plano viešinimas (2015-07-28) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  kad dėl to taip pat reiktų kartoti viešo svarstymo susirinkimą ATSAKYMAS 2015 07 28 Nr 8 4 2D 11106 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos toliau Inspekcija išnagrinėjusi el paklausimą dėl reikalavimų projektavimui techninių sąlygų išdavimo pateikia nuomonę jame išdėstytais klausimais Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi iki šio įstatymo įsigaliojimo nuo 2014 01 01 pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų gali būti baigiami rengti derinami tikrinami ir tvirtinami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą Detalusis planas buvo rengiamas derinamas ir tikrinamas vadovaujantis minėta Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo nuostata vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatyme galiojusiame iki 2014 01 01 ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose apibrėžtu teisiniu reguliavimu Atsižvelgiant į tai šio konkretaus Detaliojo plano tikrinimui taikomos Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo redakcijos 13 1 punkte nustatyta kad Priežiūros institucija turi reikalauti pakartoti Dokumento viešumo užtikrinimo ir ar derinimo procedūras jei patikrinimo metu nustato kad atlikus šias procedūras buvo pakeisti Dokumento sprendiniai ne dėl jų neatitikties Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams Detaliojo plano rengimui galiojusios Teritorijų planavimo įstatymo redakcijos 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte buvo nustatyta kad rengiant detaliuosius planus privalomai nustatoma statinių statybos zona Šio straipsnio 2 dalyje be kita ko nustatyta kad tais atvejais kai planuojamoji teritorija yra svarbi paveldosaugos požiūriu privalomas teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimas papildomas kultūros paveldo vertybių apsaugos reikalavimais Šio straipsnio 3 dalyje be kita ko nustatyta kad reikalavimai dėl papildomo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatomi išduodant planavimo sąlygas Paklausime nurodoma kad Kultūros paveldo departamento skyriaus sąlygose įrašyta sprendinius derinti koncepcijos stadijoje tačiau Inspekcija neturi duomenų ar reikalavimas nurodyti sąlyginę pastatų vietą buvo įrašytas į Kultūros paveldo departamento skyriaus planavimo sąlygas Atsižvelgiant į išdėstytą manome kad vadovaudamasi Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo redakcijos 13 1 punktu Inspekcija neturėtų reikalauti pakartoti detaliojo plano viešumo užtikrinimo ir ar derinimo procedūrų jei detaliojo plano tikrinimo metu būtų nustatyta kad Kultūros paveldo departamento skyrius pakeitė detaliojo plano sprendinius dėl jų atitikties Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 3 4 Viešinimo procedūrų atlikimas Žymės 3 4 Viešinimo procedūrų atlikimas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2419 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM informavimas apie pradedamą rengti detalųjį planą (2013-06-06) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  vietos ar buveinės adresu Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Žin 1994 Nr 34 620 2004 Nr 28 868 2010 Nr 72 3616 2 straipsnio11 dalyje nustatyta kad ž emės naudotojas yra žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo užsienio organizacija juridinio asmens ar užsienio organizacijos filialas kurie naudoja žemę įstatymų administracinių aktų teismo sprendimų sandorių ar kitu teisiniu pagrindu ir 26 dalyje nustatyta kad ž emės valdytojas yra žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo užsienio organizacija juridinio asmens ar užsienio organizacijos filialas įstatymų kitų teisės aktų teismo sprendimo sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu įgiję teisę valdyti privačią žemę taip pat valstybės ar savivaldybės nuosavybės teisę įgyvendinantis subjektas kuriam teisės aktų nustatyta tvarka valstybinė ar savivaldybės žemė perduota patikėjimo teise Vadovaudamiesi aukščiau išdėstytu manome kad paklausime nurodytu atveju planavimo organizatorius planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojams NŽT ir naudotojams UAB privalo raštu pateikti informaciją atlikti viešumą užtikrinančią procedūrą apie pradedamą rengti detalųjį planą Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 3 4 Viešinimo procedūrų atlikimas Žymės 3 4 Viešinimo procedūrų atlikimas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1221 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Viešojo svarstymo pradžia (2013-04-29) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  apie supaprastinta tvarka rengiamą specialųjį ar detalųjį planą skelbia savivaldybės interneto tinklalapyje ir raštu informuoja planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresais nurodydamas galimybes susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu arba su šiuo dokumentu supažindina juos asmeniškai Nuostatų 33 2 punkte numatyta kad jeigu planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojų ir naudotojų negalima rasti Nekilnojamojo turto registre nurodytais jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresais planavimo organizatorius turi paskelbti informaciją apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą vietos laikraštyje ir savivaldybės interneto tinklalapyje Atsižvelgiant į tai supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka atliekant viešumą užtikrinančias procedūras jų pradžia kai nėra Nuostatų 33 2 p nurodytų aplinkybių turėtų būti laikytinas skelbimo savivaldybės interneto tinklalapyje patalpinimas ir registruotų laiškų planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams išsiuntimas Ši konsultacija teikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 3 4 Viešinimo procedūrų atlikimas Žymės 3 4 Viešinimo procedūrų atlikimas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1176 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Viešojo svarstymo procedūrų kartojimas pasikeitus žemės sklypo riboms (2013-04-25) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  dokumentu organizuojamas viešas susirinkimas teritorijų planavimo dokumento sprendiniams jų alternatyvoms bei pateiktiems pasiūlymams aptarti Detaliųjų planų rengimo taisyklių Žin 2004 Nr 79 2809 2006 Nr 114 4364 39 2 punkte nurodyta kad parengto teritorijų planavimo dokumento detaliojo plano vienas iš brėžinių yra žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys žemės sklypų planas su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis kraštinių ilgiais valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje Vadovaujantis aukščiau išdėstytu manome kad jau viešo svarstymo metu pateiktas brėžinys turėjo būti su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis kraštinių ilgiais valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje Kadangi viešo svarstymo metu tokio brėžinio nebuvo manome kad parengus tokį brėžinį žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis kraštinių ilgiais valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje reikėtų kartoti viešo svarstymo procedūrą Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 3 4 Viešinimo procedūrų atlikimas Žymės 3 4 Viešinimo procedūrų atlikimas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1175 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Sutikimai rengiant detalųjį planą, kai yra sklypo apribojimai (2012-12-28) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  konsultacijos turinys Teisės aktai nenumato kad rengiant žemės sklypo detalųjį planą privaloma gauti gretimų žemės sklypų savininkų sutikimus kai jų sklypams planuojama nustatyti apribojimus specialiąsias žemės naudojimo sąlygas Rengiant detalųjį planą kurio metu planuojama nustatyti gretimiems žemės sklypams apribojimus specialiąsias žemės naudojimo sąlygas gretimų žemės sklypų savininkai apie planuojamus jų žemės sklypams apribojimus informuojami per viešumą užtikrinančias procedūras nurodytas Detaliųjų planų rengimo taisyklių Žin 2004 Nr 79 2809 2006 Nr 114 4364 2010 Nr 112 5698 bei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų Žin 1996 Nr 90 2099 2007 Nr 33 1190 2010 Nr 78 4010 nuostatose Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Rubrika 3 4 Viešinimo procedūrų atlikimas Žymės 3 4 Viešinimo procedūrų atlikimas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1028 (2016-02-13)
  Open archived version from archive