archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Statinio laikančiųjų konstrukcijų pertvarkymas (2015-04-30) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  visais atvejais apie leistinų darbų mastą arba apie reikalingas priemones kurios kompensuotų laikančiųjų konstrukcijų laikančiosios galios praradimą gali spręsti tik kvalifikuoti specialistai t y projektuotojai arba ekspertai Laikančiosios konstrukcijos nepertvarkomos statinio paprastojo remonto metu Kitais atvejais rekonstravimo ar kapitalinio remonto pertvarkomos Jei pertvarkomos statinio laikančiosios konstrukcijos nekeičiant statinio išorės matmenų tokia statybos rūšis yra statinio kapitalinis remontas Jam atlikti kai kuriais atvejais būtina gauti statybą leidžiantį dokumentą rašytinį pritarimą kapitalinio remonto projektui Šie atvejai išvardyti STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai žr http www vtpsi lt node 1050 6 priede Daugiabučio namo kapitalinio remonto jei nekeičiama statinio išorės išvaizda atveju minėtas rašytinis pritarimas neprivalomas tačiau būtina pasirengti kapitalinio remonto projektą ir jei pastatas yra ypatingas atlikti projekto ekspertizę Laikančios sienos yra daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai t y pastato savininkų bendrosios dalinės nuosavybės objektai žr Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalį Pagal Civilinio kodekso 4 85 straipsnį tokie objektai valdomi ir naudojami butų ir kitos paskirties savininkų daugumos sutarimu Gaisrinės saugos klausimai nepriskirti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos kompetencijai Šiais klausimais siūlome kreiptis į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos Rubrika 6 Statinių statybos rūšys Žymės 6 Statinių statybos rūšys Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2262 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Statinio statybos rūšies nustatymas ir statybos užbaigimo procedūrų atlikimas, pasikeitus teisiniam reguliavimui (2015-03-17) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  rekonstravimo projekte ir statybos leidime ir kokios statybos užbaigimo procedūros taikytinos siekiant užbaigti tokius statybos darbus ATSAKYMAS 2015 03 17 Nr 8 4 2D 3698 Teikiame nuomonę dėl rašte išdėstytų klausimų Informuojame kad ši konsultacija teikiama pagal paklausime pateiktus teiginius nenagrinėjant pridėtų dokumentų Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 20 dalį statinio kapitalinis remontas statybos rūšis kurios tikslas pertvarkyti statinį pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas nekeičiant statinio išorės matmenų ilgio pločio aukščio ir pan Jūsų rašte teigiama kad atliekant statybos darbus pastato išorės matmenys nebuvo keičiami t y atliekamas statinio kapitalinis remontas Vadovaujantis STR 1 11 01 2010 Statybos užbaigimas 53 punkto nuostatomis nagrinėjamu atveju statytojas turi teisę pasirinkti kokiu būdu atlikti statybos užbaigimo procedūras kreiptis dėl statybos užbaigimo akto išdavimo jei atlikti rekonstruoto statinio statybos užbaigimo procedūras pagal projekte ir statybos leidime nurodytą statybos rūšį rekonstravimą arba kreiptis dėl Deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo jei atlikti statybos užbaigimo procedūras pagal faktinę nustatomą pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą statybos rūšį statinio kapitalinį remontą Rubrika 6 Statinių statybos rūšys Žymės 6 Statinių statybos rūšys 20 Statybos užbaigimas Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2217 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Drenažo sistemos remontas (2015-03-05) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  pateikdamas tokį produktą į rinką parengia jo eksploatacinių savybių deklaraciją Statybos techninis reglamentas STR 1 01 04 2013 Statybos produktų neturinčių darniųjų techninių specifikacijų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas tikrinimas ir deklaravimas Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas toliau Reglamentas nustato statybos produktų neturinčių darniųjų techninių specifikacijų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo tikrinimo ir deklaravimo reikalavimus bandymų laboratorijų ar sertifikavimo įstaigų skyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą tvarką Reglamento 7 punkte nustatyta kad statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus išduoda paskirtosios įstaigos bandymų laboratorijos ar sertifikavimo įstaigos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įgaliotos atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą atlikusios visus eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistemose numatytus veiksmus 3 Statybos techninio reglamento STR 1 08 02 2002 Statybos darbai 18 5 papunktyje ir 4 priedo 1 punkte nustatyta kad statybos darbų žurnalą toliau Žurnalas privaloma pildyti kai statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir ar Europos Sąjungos biudžeto lėšomis ir tais atvejais kai pagal teisės aktų reikalavimus privaloma skirti ar samdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją išskyrus ne didesnių kaip 500 m 2 bendrojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybos ūkio būdu atvejus Statybos techninio reglamento STR 1 09 05 2002 Statinio statybos techninė priežiūra 3 punkte nustatyta kad statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis 3 1 statybos projektu 3 2 rekonstravimo projektu 3 3 pastato atnaujinimo modernizavimo projektu 3 4 kapitalinio remonto projektu 3 5 griovimo projektu 3 6 griovimo aprašu Statybos techninio reglamento STR 1 01 07 2010 Nesudėtingi statiniai priedo 2 lentelės 2 4 punkte nustatyta kad nuotekų tinklai kurių vamzdyno išorinis skersmuo yra nuo 160 iki 200 mm priskirtini II grupės nesudėtingiems statiniams Statybos techninio reglamento STR 1 01 08 2002 Statinio statybos rūšys 1 priedo 3 punkte nustatyta kad nuotekų šalinimo tinklų kapitaliniam remontui priskiriama 3 1 nuotekų šalinimo tinklo ar jo dalies arba tarp dviejų gretimų šulinių vamzdynų keitimas nekeičiant trasos to paties tipo ar kito tipo to paties skersmens vamzdynais 3 5 šulinių kamerų perdangos sienų keitimas Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta kad kapitalinio remonto aprašas nesudėtingo statinio kapitaliniam remontui rengiamas Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais Aplinkos ministerijos nustatyti atvejai yra statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedo 4 punkte rašytinis pritarimas kapitalinio remonto aprašui privalomas 4 1 atliekant II grupės nesudėtingo statinio visuomeninės paskirties pastato kapitalinį remontą mieste konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje kai keičiama pastato išvaizda išskyrus atvejus kai būtina skubiai atlikti statybos darbus reikalingus avarijos grėsmei jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti arba kai keičiamos laikančiąsias savybes praradusios pavienės konstrukcijos nesusilpninant ir nepašalinant kitų laikančiųjų konstrukcijų 4 2 atliekant nesudėtingo statinio kapitalinį remontą kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis Atsižvelgiant į paklausime pateiktą informaciją ir aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas manome kad paklausime nurodytu atveju nuotekų šalinimo tinklų II grupės nesudėtingo

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2197 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Vandens malūno remontas (2014-12-05) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  planuojate įrengti lieptą toje vietoje kur yra užtvanka t y šio statinio užimtame žemės paviršiaus plote liepto kaip statinio statyba negalima Nagrinėjamu atveju ant užtvankos atramos būtų įrengiamos papildomos konstrukcijos kurios neatitinka Statybos įstatymo 2 straipsnio 68 dalyje nurodytų laikančiųjų konstrukcijų požymių nes nėra skirtos statinio užtvankos mechaninio atsparumo ir pastovumo užtikrinimui Todėl šios konstrukcijos nelaikytinos statinio užtvankos laikančiosiomis konstrukcijomis Statybos darbai kuriais nekeičiamos ir nepertvarkomos laikančiosios konstrukcijos priskirtini statinio paprastajam remontui Atvejai kada statinio paprastojo remonto darbams privaloma parengti atitinkamą projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą nustatyti STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priede žr http www vtpsi lt node 1050 Šiame priede inžinerinio statinio paprastajam remontui atlikti prievolė parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą nenumatyta Apibendrinant be projekto ir statybą leidžiančio dokumento galite atlikti Jums nuosavybės teise priklausančio statinio paprastojo remonto darbus įrengdami nelaikančias konstrukcijas skirtas Jūsų rašte nurodytiems tikslams Rubrika 6 Statinių statybos rūšys Žymės 6 Statinių statybos rūšys Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2057 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Statybos rūšies nustatymas (2014-09-30) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  statinio elementai kurių svarbiausia paskirtis laikyti apkrovas konstrukcijų įrenginių sniego vėjo žmonių grunto ir pan ir užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą Jei apsiuvimas buvo numatytas ir kaip ryšiai tarp kolonų tikslu užtikrinti pastato mechaninį pastovumą jis laikytinas laikančiąja konstrukcija ir apsiuvimo išmontavimo sumontavimo darbai laikytini statinio kapitaliniu remontu Kitu atveju apsiuvimo pertvarkymas laikytinas statinio paprastuoju remontu Atkreipiame dėmesį kad vadovaujantis STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai http www vtpsi lt node 1050 6 priedo nuostatomis rašytinis pritarimas atitinkamam statinio projektui statybą leidžiantis dokumentas ne visuomeninės paskirties pastato kapitalinio remonto ar paprastojo remonto atvejais neprivalomas Ši konsultacija parengta pagal jo pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 6 Statinių statybos rūšys Žymės 6 Statinių statybos rūšys Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1965 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Dėl statinio statybos rūšies nustatymo (2014-02-19) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  02 19 Nr 8 4 2D 2756 Informuojame kad pateikti paklausime duomenys netikrinami atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis Pateikus papildomos informacijos konsultacijos turinys gali keistis Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 20 dalimi statinio kapitalinis remontas statybos rūšis kurios tikslas pertvarkyti statinį pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas nekeičiant statinio išorės matmenų ilgio pločio aukščio ir pan Statinio rekonstravimas apibrėžtas šio straipsnio 18 dalyje Statinio rekonstravimas statybos rūšis kurios tikslas perstatyti statinį pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas pakeičiant statinio išorės matmenis ilgį plotį aukštį ir pan Atkreiptinas dėmesys kad įstatyme nurodytas nebaigtinis statinio išorės matmenų sąrašas t y statinio išorės matmenų pasikeitimai gali būti matuojami pagal bet kuriuos kriterijus pvz statinio aukščio matmenys nuo statinio aukščiausios iki labiausiai įgilintos laikančiosios konstrukcijos ir kt Atsižvelgiant į tai kad pagal Jūsų rašte pateiktus duomenis bus keičiamos įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos kurios pastato apatinėje dalyje bus ilgesnės už esamas laikančiąsias konstrukcijas juostinius pamatus mūsų nuomone laikytina kad numatomi atlikti darbai priskirtini statinio rekonstravimui kadangi dėl naujų laikančiųjų konstrukcijų įrengimo pasikeis padidės pastato vertikalūs matmenys nors šie matmenų pasikeitimai ir neįtakos statinio kadastro duomenų bylos duomenų Ši konsultacija teikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 6 Statinių statybos rūšys Žymės 6 Statinių statybos rūšys Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1741 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Statinio kapitalinis remontas (2014-02-06) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  teisę atliekant kapitalinio remonto darbus visame pastate ATSAKYMAS 2014 02 06 Nr 8 4 2D 2069 Informuojame kad elektroniniame paklausime pateikti duomenys netikrinami atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis Papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes nenurodytas paklausime gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos konsultacijos turinys Civilinio kodekso XVIII skyriaus septinto skirsnio 6 530 straipsnio 1 dalyje nurodyta kad pagal pastatų statinių ar įrenginių nuomos sutartį nuomotojas įsipareigoja už užmokestį perduoti nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti arba laikinai naudoti pastatą statinį ar įrenginį o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį Atsižvelgdami į elektroniniame paklausime pateiktą informaciją ir aukščiau nurodytų teisės akto nuostatas manome kad paklausime teisingai nurodoma kad atliekamas statinio o ne statinio dalies kapitalinis remontas nors statybos darbai gali būti numatomi tam tikroje statinio dalyje Jeigu numatomi kapitalinio remonto darbai toje statinio dalyje kurios nuomininkas nevaldo jokiu teisiniu pagrindu turi būti sudaryta papildoma sutartis tarp nuomotojo ir nuomininko dėl įgaliojimų suteikimo vykdyti statybos nuomos sutartimi nevaldomoje statinio dalyje Civilinį kodeksą galite rasti Seimo interneto svetainėje www seimas lt Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje Rubrika 6 Statinių statybos rūšys Žymės 6 Statinių statybos rūšys Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1695 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Statinio statybos rūšis - kapitalinis remontas (2013-12-02) | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  5372 2010 Nr 116 5942 10 punkte numatyta statinio kapitalinio remonto tikslas pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas nekeičiant statinio išorės matmenų ilgio pločio aukščio skersmens ir pan Laikoma kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos kai jos stiprinamos išskyrus esamų angų užtaisymą silpninamos pakeičiamos dalinai ar visos to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis Manome kad statinio statybos rūšis kuomet statinio viduje atliekami paklausime išvardinti statybos darbai yra statinio kapitalinis remontas Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje Žymės 6 Statinių statybos rūšys Struktūra ir kontaktai Kontaktinė informacija Priimamojo darbo grafikas Valdymo struktūros schema Inspekcijos viršininkė Struktūriniai padaliniai Komisijos ir darbo grupės Kaip mus rasti Teisinė informacija Teisės aktai Viršininko įsakymai Statybos techniniai reglamentai Teisės aktų archyvas TP reglamentuojantys teisės aktai Teisės aktų projektai Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Teisės aktų projektų archyvas Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos planas Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos Teisės aktų reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje sąrašas Tyrimai ir analizės Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m įvykdyti viešieji pirkimai 2015 m planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos ataskaitos ir skelbimai Anoniminiai pranešimai apie viešųjų pirkimų pažeidimus Vykdomi projektai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema Infostatyba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema Kokybės vadybos sistemos atitinkančios LST EN ISO 9001 2008 kokybės standartą idiegimas ir darbuotojų apmokymas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Ūkio subjektų priežiūra Teisinė informacija Planuojami patikrinimai Patikrinimams naudojami

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1612 (2016-02-13)
  Open archived version from archive