archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  10 metų kai netekome kardinolo Vincento Sladkevičiaus Kilęs iš neturtingų Guronių kaimo valstiečių šeimos jis tapo garsus visame pasaulyje Gimė 1920 metais rugpjūčio 20 dieną dabartiniame Kaišiadorių rajone Žaslių parapijoje Guronių kaime Mokėsi Kaišiadorių Kauno jėzuitų gimnazijose 1939 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją Kunigu įšventintas 1944 m kovo 25 d Piligriminė kelionė Sekminių žygis į Šiluvą Šv Mišias Ariogalos bažnyčioje aukoja kunigai Gintautas Jankauskas ir Kęstutis Genys Jono Pauliaus II piligrimų centras ir Kauno pirmojo dekanato jaunimo centras organizavo jaunimo kelionę pėsčiomis iš Ariogalos į Šiluvą Pradėjome kelionę šv Mišiomis Ariogalos Šv arkangelo Mykolo bažnyčioje Džiaugiamės klebono kun Gintauto Jankausko nuoširdžiu priėmimu Po šv Mišių susiskirstėme į grupeles Susėdę ant žolės šventoriuje dalijomės maistu Užkandę pajudėjome link Betygalos Nuo Ariogalos iki Betygalos 15 kilometrų Šį atstumą įveikėme per 3 valandas Betygaloje mus pasitiko klebonas kun Viktoras Aukštakalnis su parapijiečiais Klebonas papasakojo apie parapiją bažnyčią parodė savo šuniuką Rokį Nakvojome kultūros namuose ir parapijos namuose Iš ryto šventėme šv Mišias ir meldėmės Švč Mergelės Marijos litaniją Papusryčiavome ir leidomės į piligrimų nuotykį Antrą dieną nuėjome 25 kilometrus Eidami laiminome miestelius jų gyventojus pagarbinome kiekvieną kelyje sutiktą kryžių Pavargę fiziškai bet sustiprėję dvasiškai vakare atėjome į Šiluvą čia šventėme šv Mišias Po vakarienės visi susirinkome Šiluvos Bazilikoje kur šventėme Sekminių išvakarių vigiliją ir klausėmės klebono kun Erasto Murausko mokymo apie Šventąją Dvasią šlovinome Dievą klausėmės liudijimų ir meldėmės Šventosios Dvasios malonių Vigiliją užbaigėme visi kartu išėję į Šiluvos šventovės aikštę Lietuvos jaunimas kviečia Kelkis ir eik Birželio 26 27 dienomis Panevėžyje įvyks didžiausias Lietuvoje krikščioniškas jaunimo renginys Lietuvos jaunimo dienos 2010 Kelkis ir eik renginio tema ir pavadinimas tai citata iš Naujojo Testamento Evangelijos pagal Morkų Ji primena tikėjimo pergalę prieš fizinį ir dvasinį paralyžių bei kviečia jaunus žmones turėti viltį bei stiprinti kitus Šeštadienį šventė prasidės atidarymu centrinėje miesto aikštėje po pietų dalyviai klausys paskaitų ir diskutuos teminiuose užsiėmimuose Vakare Panevėžio CIDO arenoje vyks susitaikinimo pamaldos Jauniems žmonėms patarnaus ir jų išpažinčių klausys per 70 kunigų iš visos Lietuvos Sekmadienį tūkstantinė minia arenoje šlovins Kūrėją giesmėmis ir kartu švęs šv Mišias Numatoma kad į šventę susirinks per 6 tūkstančius dalyvių iš Lietuvos taip pat prisijungs apie 200 lietuvių išeivių iš rytų Europos šalių Baltarusijos Ukrainos Rusijos Į LJD ruošiasi atvykti lietuvių tremtinių vaikai iš Sibiro bei jaunieji tautiečiai iš Šiaurės Amerikos Žurnalistams Lietuvoje ne lengviau nei Rusijoje Gintaras Visockas Žurnalo Veidas leidėjas Algimantas Šindeikis Gegužės 7 ąją žymi žurnalistė Jevgenija Albac televizijos laidoje Osoboje mnenije pasakojo kaip Rusijos milicija žiauriai susidoroja ne tik su demonstrantais bet ir su jų eitynes aprašančiais žurnalistais J Albac prisipažino ir pati neseniai pakliuvusi į Rusijos sostinės OMON rankas Tik milicininkai žurnalistės žodžiais tariant nedrįso jos ilgai kalinti areštinėje Ji gana žinoma ne tik Rusijoje bet ir Vakaruose Todėl milicijos papulkininkis ją netrukus paleido nors žinoma neturėjo teisės jos sulaikyti iš viso J Albac dėvėjo švarką su stambiu užrašu presa be to nekėlė jokio pavojaus nei visuomenės rimčiai nei aplinkiniams Ji tik atėjo pažiūrėti Marš nesoglasnych eitynių kad paskui savo įspūdžius galėtų pateikti populiarioms

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/06/11/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  misijų veiklą pradėję apaštalai šv Barnabas ir šv Paulius Per dutūkstantmetę savo istoriją mūsų Bažnyčia patyrė didelio dvasinio vaisingumo ir klestėjimo laikotarpius su pasididžiavimu kalbėjo arkivyskupas Chrizostomas Dvasiškai apsišvietę mūsų vyskupai dalyvavo visuose Ekumeniniuose Bažnyčios Susirinkimuose kuriuose dažnai vaidino vadovaujantį vaidmenį Kipro Bažnyčios primas pažymėjo kad nors jo bendruomenė narių skaičiumi nėra didelė apie 700 tūkstančių tačiau tradiciškai užima svarbią vietą stačiatikybėje ir plėtoja broliškus santykius su visomis Bažnyčiomis Ekumeniškai gana aktyvus arkivyskupas Chrizostomas kuris buvo vienas pirmųjų stačiatikių vadovų 2006 metais Vatikane aplankęs popiežių Benediktą XVI pripažino kad dabartinis XXI amžius yra dialogo amžius todėl tarpbažnytinis bendradarbiavimas turi būti stiprinamas siekiant abipusio supratimo suartėjimo ir susitaikymo Minima okupacijos 70 mečio sukaktis Minėjimo dalyviai su plakatais Katedros aikštėje Sekmadienį okupacijos 70 metį paminėjo Lietuvos Sąjūdis ir apie 20 kitų patriotinių organizacijų Minėjimas prasidėjo parodos Tai neturi pasikartoti atidarymu Lietuvos Sąjūdžio būstinėje Vidurdienį Vilniaus Arkikatedroje aukotose šv Mišiose už tautą ir tėvynę meldėsi politinių kalinių ir tremtinių organizacijų Lietuvos Sąjūdžio nariai dalyvavo Europos Parlamento Lietuvos Seimo ir Vyriausybės nariai okupacijos aukų artimieji Pirmą kartą Arkikatedroje buvo iškelti okupantų režimo kankintų ir nužudytų Lietuvos visuomenės veikėjų dvasininkų karininkų politikų portretai juos čia o vėliau ir eisenoje vykusioje Gedimino prospekte bei mitinge Lukiškių aikštėje laikė jaunieji savanoriškosios tarnybos kariai Kapsukas įveikė Vytautą Didįjį Vytauto Didžiojo paminklas atsidūrė parko gilumoje ir tapo menkai pastebimas Ričardo Šaknio nuotrauka Gegužės 22 dieną Marijampolėje iškilmingai atidengtas ir pašventintas paminklas Vytautui Didžiajam sukurtas skulptoriaus J Narušio Paminklas pastatytas parko gilumoje menkai pastebimas paskendęs tarp medžių mažai lankomoje vietoje Jau dabar kalbama kad paminklą reikės perkelti į tinkamesnę vietą o tam tektų surinkti dar ne mažiau kaip 50000 litų Miesto vyr architektas A Lukoševičius sako kad paminklas pastatytas neparengus viso parko sutvarkymo projekto tačiau vietos Vytautų klubas skelbia Mūsų paminklas yra pergalės paminklas Kodėl šis paminklas atsidūrė krūmuose Devynis kartus pamatuok Ruošiamasi atidengti paminklą Vytautui Didžiajam Manto Pilkausko nuotrauka Pavasarį Marijampolės savivaldybės administracijoje buvo svarstomas Vytauto parko rekonstrukcijos projektas kurį rengė UAB Travėja Su projektu buvo supažindinta visuomenė ir kaip matyti iš atsiliepimų spaudoje buvo pareikšta pastabų ir abejonių Susipažinus su projekto eskizais ir pasivaikščiojus po senąjį Marijampolės parką kilo noras išreikšti savo požiūrį į parko tvarkymą Užkrečiantys pavyzdžiai Trisdešimtoji Žirgelio šventė Vytautas Bagdonas Įspūdinga kompozicija lietuvių darbų ir apeigų ciklas Saulės kelias Birželio 5 ąją Anykščių seniūnijos Niūronių kaime šurmuliavo respublikinė žirginio sporto ir tradicinės kultūros šventė Bėk bėk žirgeli kurią organizavo Anykščių rajono savivaldybė Nuo pat ankstyvo rytmečio pradėjo veikti tautodailės ir prekybos mugė kurioje įvairiausių suvenyrų tautodailės darbų ir visokiausių skanėstų siūlė iš visos Lietuvos suvažiavę prekeiviai Rytą Arklio muziejaus Legų sodyboje buvo demonstruojama kaip skaldyti akmenį o tautodailininkai iš ąžuolo skobė skulptūras Vėliau šventei baigiantis tie darbai buvo parduoti aukcione Savo amato subtilybes demonstravo tautinių juostų ir drobių audėjos krepšių pynėjai arklių kaustytojai kalviai Duris lankytojams atvėrė Arklio muziejus veikė fotografijos ir piešinių skirtų žirgui parodos Traupio ir Ažuožerių teatro mylėtojai vadovaujami režisierės Alvyros Simanonienės Striukų sodybos klojime parodė Kazio Binkio vieno veiksmo vaizdelį Dešimt litų ir gyvybė o traupiečiai vadovaujami režisierės Janinos Savickienės suvaidino

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/06/16/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Nemanis Nusipjauti ąžuolą savo miške leido Vadoklių seniūnijos gyventoja Koplytstulpį padarė Juozas Nemanis Dirbo už ačiū kadangi Juozas pats kilęs iš Užugojų kaimo Prisiminęs Užugojų kaime bėgusias savo vaikystės dienas 72 metų J Nemanis teigė jog jame gyveno darbštūs religingi geranoriški žmonės Tarp jų nebuvo skundikų J Nemanis medžio darbų ėmėsi išėjęs į pensiją nors prieš tai daugiau nei 40 metų turėjo reikalų su metalu Jam teko prisidėti ir prie Vadoklių bažnyčios remonto Ir tai darė kaip auką Užkrečiantys pavyzdžiai Pagerbtos daugiavaikės motinos Kan Bronius ŠLAPELIS Tauragnų parapijos daugiavaikės motinos su klebonu kan Broniumi Šlapeliu Gegužės 30 dieną Tauragnų Šv Jurgio parapijos daugiavaikės motinos buvo pagerbtos ir apdovanotos vyskupo Jono Kaunecko padėkos palaiminimo raštais ir atminimo dovanėlėmis Vyskupo tekste sakoma Jūsų gyvenimo auka Dievo palaiminta Tai didžiulė dovana visai Lietuvai ir reikšmingas indėlis Lietuvos istorijai Telaimina ir tesaugo Dievas Jus Jūsų šeimą Jūsų vaikus ir kitus Jūsų artimuosius Jūsų darbus ir sumanymus Vyskupo padėkos bažnyčioje įteiktos penkiolikai daugiavaikių motinų Bronė Jauniškienė iš Gaidelių kaimo pagimdžiusi aštuonis vaikus dėl ligos negalėjo dalyvauti todėl jai skirtą apdovanojimą paėmė jos dukra Onutė Štai tos motinos kurios pagimdė ir gražiai išaugino visą būrį vaikų Elena Vaišnorienė iš Stuglių kaimo pagimdžiusi dvylika vaikų Elena Ilčiukienė iš Sėlės kaimo pagimdžiusi dešimt vaikų Janina Biriukienė iš Pavarlio kaimo pagimdžiusi aštuonis vaikus Bronė Jauniškienė iš Gaidelių kaimo pagimdžiusi aštuonis vaikus Irena Kovarskienė iš Tauragnų Veronika Juodvalkienė iš Beržatilčio kaimo Veronika Stankelienė iš Sėlės kaimo pagimdžiusios septynis vaikus Julija Deveikienė iš Tauragnų Ona Dausienė iš Juodiškių kaimo ilgametė bažnyčios choristė Liucija Kulbačiauskienė iš Tauragnų Genovaitė Kulienė iš Bajorų kaimo Veronika Balaišienė iš Tauragnų užauginusios šešis vaikus Genovaitė Jurgelevičienė iš Tauragnų ilgametė bažnyčios choristė Eleonora Godienė Ruzgienė iš Sėlės kaimo Veronika Grašienė iš Tauragnų Stasė Gaivenienė iš Sėlės kaimo Janina Jučienė iš Vilkablauzdės kaimo Ona Pošiūnienė iš Sėlės kaimo Adelė Bivainienė iš Sėlės kaimo užauginusios penkis vaikus Užkrečiantys pavyzdžiai Dvasinės atgaivos šaltinis Vytas Rutkauskas Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Rietavo klebonas kunigas Antanas Gutkauskas dėkoja koplyčios fundatoriams Birutei ir Povilui Griguoloms Rietavo savivaldybės Daugėdų kaimo ūkininkai Birutė ir Povilas Griguolos prieš dvejus metus įgyvendino ilgai puoselėtą svajonę erdviame savo sodybos kieme pastatė ir įrengė medinę koplyčią 2008 m pavasarį ją pašventino ir pirmąsias šv Mišias aukojo tuometinis Rietavo parapijos klebonas kun Egidijus Jurgelevičius Tada kunigas linkėjo kad mažieji Griguolų maldos namai taptų nesenkančiu visos Daugėdų gyvenvietės dvasinės ramybės ir atgaivos šaltiniu Bendruomenėse Zarasų krašto sentikių trijų amžių istorija Petras IVANOVAS Kryžiaus šventinimas Samanių dabar Barovkos kaimo kapinėse Šiais metais sentikiai švenčia trijų šimtų metų įsikūrimo jubiliejų Lietuvos žemėje Šia proga Senųjų stačiatikių pomorų bažnyčios aukščiausioji taryba paruošė turiningą šventinių priemonių programą Dar 1679 metais įsikūrė pirmieji sentikiai Lietuvoje o 1710 metais dabartinio Rokiškio rajono teritorijoje susibūrė pirmoji sentikių bendruomenė Tai ir tapo akstinu įsikurti Senųjų stačiatikių cerkvei Užkrečiantys pavyzdžiai Poezijos šventė Alovėje Birutė Jarusevičienė Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alovės filialo bibliotekininkė Alovės parapijos klebonas kun Stanislovas Stankevičius su literatais ir šventės dalyviais Gegužės 26 dieną Alytaus apskrities literatai atvyko į dešimtąją poezijos šventę Kai ilgesio gėlė pražysta kuri

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/06/18/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Makejevas o aktorius Ramūnas Rudokas pristatė kitus savo kolegas garsiausi tarp kurių Rimantas Bagdzevičius Kęstutis Jakštas Andrius Bialobžeskis Algirdas Gradauskas Tik temstant ant dvaro arklidės sienos sumontuoto ekrano buvo pradėti rodyti žadėti filmai dokumentinis Šarūnas Bartas vienas lauke karys rež Guillaume Coudray trumpametražis Lernavan rež Marat Sargsyan ir pilnametražis Zero 2 rež Emilis Vėlyvis Pirmieji du filmai sulaukė šiltų žiūrovų atsiliepimų o pradėjus rodyti trečiąjį dalis vyresnių žiūrovų su mažamečiais anūkais išskubėjo namo Jie nepanoro klausytis be perstojo šio filmo herojų pilamų keiksmažodžių o ir kitiems lietuviškoji gangsterių gyvenimo realybė didelio susižavėjimo nesukėlė Vis dėlto kiekvienas atėjęs pasižiūrėti kino pasidarė savo išvadas Užkrečiantys pavyzdžiai Anykštėnai apie tautos gedulą ir viltį Vytautas Bagdonas Valstybės vėliavą iškelti patikėta tremties baisumus iškentėjusiam Albertui Paškevičiui ir jaunajam šauliui Žilvinui Žąsinui Birželio 14 osios vidurdienį Anykščiuose prie paminklo Laisvei iškilmingai paminėta Gedulo ir vilties diena prisiminti tremties baisumus patyrę kraštiečiai Tradicinėje anykštėnų sambūrių vietoje aidint valstybės Himnui pakelti Trispalvę garbė suteikta aktyviam LPKTS Anykščių skyriaus nariui Albertui Paškevičiui ir S Dariaus ir S Girėno šaulių būrio nariui Žilvinui Žąsinui Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius pabrėžė šios įsimintinos dienos svarbą Juk pasak mero gedint tautos genocidą patyrusių žmonių lieka viltis kad daugiau tai jau niekad nepasikartos Buvusi politinė kalinė LPKTS Anykščių skyriaus pirmininkė rajono Tarybos narė Vyčio ordino Karininko kryžiaus apdovanojimą neseniai gavusi Prima Petrylienė prisiminė tragiškas birželio dienas kai ešelonai vežė nekaltus tautiečius tolyn iš gimtųjų vietų žmonių patirtas kančias tremtyje išsakė priesakus jaunimui rūpintis savo šalies Laisve ir Nepriklausomybe Tylos minute buvo pagerbtas visų Anapilin iškeliavusių tremtinių atminimas Prie Laisvės paminklo tremtinių dainas dainavo Anykščių tremtinių choras vadovaujamas Rimvydo Griauzdės jaunieji meno mylėtojai O Anykščių kultūros centro šokėjos atlikusios meninę kompoziciją prie paminklo gėles įteikė garbaus amžiaus tremtiniams Gedulo ir Vilties ar Okupacijos diena Vytautas Visockas Pirmoji okupacijos auka pasienietis Aleksandras Barauskas Apie bolševikinės okupacijos pradžią po septynių dešimtmečių dar kartą bandome kalbėti iš esmės be išlygų Omenyje turiu Seime pateiktą rezoliucijos projektą kuriuo siūloma minint Birželio 15 osios ir pasieniečio Aleksandro Barausko žūties 70 metį aiškiai pasakyti kad ginkluotas Ūtos pasienio užkardos užpuolimas ir jos sargybos viršininko Aleksandro Barausko nužudymas yra vienas iš faktų kurie paneigia sovietų skleistus prasimanymus apie tai kad prieš Lietuvą nebuvo panaudota ginkluota jėga ir ji savo noru įsileido SSRS ginkluotąsias pajėgas Liudininko parodymais nepatikėjo Kodėl mūsų teisėsauga į laisvę paleido buvusį omonininką Igorį Gorbanį Gintaras Visockas Prokuroras Algimantas Kliunka skeptiškai įvertino vienintelio išlikusio gyvo Medininkų posto pareigūno Tomo Šerno parodymus Autoriaus nuotrauka Jau ketvirtą kartą rašome apie keistą Medininkų žudynių bylos tyrimą Kai kurios šio tyrimo aplinkybės verčia suklusti ar pagrįstai Lietuvoje kalinamas buvęs OMON o milicininkas Konstantinas Michailovas Nikulinas Pavyzdžiui birželio 16 osios teismo posėdyje prokuroras Rolandas Stankevičius liudininko Alberto Karkino pasiteiravo ar šis turįs įrodymų jog Lietuvoje kalinamas Konstantinas Michailovas Nikulinas nedalyvavo Medininkų skerdynėse Kolumbijos lietuvis prezidentu netapo Antanas Mockus tesurinko 27 4 proc balsų Buvusiam Kolumbijos sostinės Bogotos merui Antanui Mockui nepavyko iškovoti šios šalies prezidento posto Antrajame prezidento rinkimų rate jis pralaimėjo buvusiam gynybos ministrui Juanui Manueliui Santosui kuris sekmadienį per antrąjį rinkimų ratą

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/06/23/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  kaip Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas viešai tvirtino esą draugystė tarp Lietuvos VSD ir Rusijos FSB lietuviškai FST neįmanomas dalykas Vertindamas viešojoje erdvėje pasirodančius įtarimus jog tarp VSD ir FSB šiandien vis dėlto audžiami keisti bendradarbiavimo voratinkliai Seimo NSGK pirmininkas dievagojosi girdi bendradarbiavimo tikrai nėra ir negali būti o jei tokio pobūdžio bičiulystės iškiltų į paviršių jas be abejo derėtų laikyti skandalingomis Tačiau netrukus Lietuvos Generalinės prokuratūros prokuroras Algimantas Kliunka Seime surengtoje spaudos konferencijoje prisipažino jog Vilniuje apklausiant terorizmu įtariamą Eglę Kusaitę dalyvavo ir Rusijos FSB atstovai Tiesa Rusijos FSB atstovai pasak prokuroro ne tik nemušė įtariamosios kaip teigia merginos artimieji bet net ir klausimų jai nepateikė Suprask svečiai iš FSB tik klausėsi kaip terorizmu įtariamą lietuvę tardė lietuviai saugumiečiai Nacionalinio elito paslaptys Giedrius Grabauskas Karoblis Paskutiniu metu Lietuvoje vykstantys procesai akivaizdžiai parodo kad vis didėja atotrūkis tarp visuomenės ir valdančiosios biurokratijos Be to karti šiandienos patirtis liudija kad daugiau galių mūsų krašte turi ne pažangūs už tiesą kovojantys Seimo nariai o savo postuose įsitvirtinę vidutinio rango biurokratai bei korumpuoti prokurorai Garliavos proveržis parodė jog visuomenė jau kyla į kovą už savo teises Aktyvūs piliečiai ir juos palaikantys pažangūs politikai yra pasiryžę siekti esminių permainų Dabartinė apgailėtina padėtis susiformavo palaipsniui ir tai daugiausia nulėmė klestinti korupcija bei kai kurių atsakingų pareigūnų godumas Oficialaus bei šešėlinio verslo teisėsaugos užkulisius gerai žinantis verslininkas J V teigia kad būtent kriminalinio pasaulio vadeivų ir korumpuotų prokurorų sandėriai nulemdavo daugelio stambių finansinių aferų tyrimų vilkinimus ir nutraukimus Tai kad ši informacija teisinga liudija ir konkretūs pavyzdžiai Štai birželio 21 dieną STT pareigūnai netoli Kauno suėmė Generalinės prokuratūros prokurorą Eriką Vaitiekūną Jis įtariamas paėmęs 30 tūkstančių litų kyšį už tai kad būtų nutrauktas ikiteisminis tyrimas Buvo mylimas už nuoširdumą A A plk g kan Juozas GRAŽULIS 1956 1982 2010 Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas garbės kanauninkas Juozas Gražulis Birželio 14 dieną ištiktas širdies smūgio į Viešpaties namus iškeliavo Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas buvęs Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas ir LR kariuomenės ordinaro generalinis vikaras Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninkas Juozas Gražulis Kun J Gražulis gimė 1956 m vasario 21 dieną Mankūnų kaime Miroslavo parapijoje Alytaus rajone gausioje penkiolikos vaikų katalikiškoje Monikos ir Antano Gražulių šeimoje Iš dzūkiško kaimo laukų iš motinos švelnios meilės rūpestingų tėvo rankų augo ir brendo jo meilė gimtam kraštui pagarba ir dėmesys žmogui sąžiningas uolus tarnavimas kitiems negailint savęs J Gražulis 1963 1974 metais mokėsi Miroslavo vidurinėje mokykloje 1977 1982 metais studijavo Kauno tarpdiecezinėje Kunigų seminarijoje 1982 m birželio 6 dieną įšventintas kunigu bei paskirtas Simno parapijos vikaru Nuo 1984 m gegužės 23 dienos Šakių parapijos kurioje klebonavo būsimasis vyskupas Juozas Žemaitis vikaras 1986 m kovo 18 ąją paskirtas Keturvalakių parapijos klebonu Atvykęs į Keturvalakius nustebo neradęs bažnyčios o tik sutrešusį baraką Gyventi čia galėjo tik sukiužusioje špitolėje Religinis parapijiečių gyvenimas buvo apmiręs bet kokie geri norai atsimušdavo tarsi į sieną ankstesnieji vyresnio amžiaus klebonai jau buvo praradę viltį ką nors daryti Vis dėlto nors buvo dar sovietmetis jaunojo klebono rūpesčiu padedant architektui Vytautui Jakučiui imtasi bažnyčios remonto o

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/06/26/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  ir daugelyje kitų buvusių sovietinių respublikų prasidėjo prieštaringi procesai korumpuotų režimų įsigalėjimas Rusijos emisarų įtaka Dorybių mokyklėlė baigė ketvirtuosius metus Komisijos nariai Šv Angelų Sargų parapijos kun Vytautas Mazirskas globos namų auklėtojos Liudmila Prokofjeva bei Regina Lietuvininkienė atidžiai stebėjo jauniausių moksleivių darbą egzamino metu Alytuje Viešojoje Dienos namų įstaigoje veikianti Dorybių mokyklėlė baigė ketvirtąjį veiklos sezoną Baigiamąjį egzaminą išlaikė per keturiasdešimt neformalaus ugdymo programos lankytojų visi jie Alytaus valstybinių vaikų globos namų auklėtiniai Programą kurios paskirtis ugdyti laisvos demokratinės valstybės piliečius remiantis krikščioniškosios kultūros tradicijomis ir Katalikų Bažnyčios mokymu lavinti moksleivių socializacijos įgūdžius skatinti meninę saviraišką bei artimo meilės darbus šiemet lankė ir grupė suformuota iš mažųjų žengiančių pirmuosius žingsnius mokslo ir gyvenimo vertybių įsigijimo keliu Šventė mokyklos sukaktį Atnašas neša mokyklos direktorius Antanas Jacikas ir moksleivių prezidentas Mantas Zubrickas Gegužės viduryje Gargždų Minijos vidurinė mokykla šventė 65 metų veiklos sukaktį Seniausia Gargždų miesto vidurinė mokykla šiemet išleido jubiliejinę šešiasdešimtąją abiturientų laidą Šventė prasidėjo šv Mišiomis Gargždų bažnyčioje Mokytojai moksleiviai lydimi Gargždų vaikų muzikos mokyklos dūdų orkestro su mokyklos ir Lietuvos vėliavomis iškilmingai atžygiavo Gargždų miesto gatvėmis į bažnyčią Šv Mišias koncelebravo keturi kunigai Du iš jų Gargždų Minijos vidurinės mokyklos auklėtiniai kun prof teol dr Andrius Narbekovas ir kun relig m mgr teol lic Andrius Vaitkevičius Šv Mišių koncelebracijai vadovavo kun A Vaitkevičius prasmingą pamokslą pasakė kun prof A Narbekovas Mokyklos direktorius mokytojai moksleivių atstovai iškilmingai atnešė atnašas Mišiose giedojo Gargždų ateitininkų organizacijos mergaičių ansamblis Telšių vyskupijoje Žemaičių Kalvarijos dekanate Atgijusi parapija Medingėnų jaunimas kalba Švč Jėzaus Širdies litaniją MEDINGĖNAI Parapijos tikintieji stebisi kad pastaruoju metu labai atgijo jų parapija Visą gegužės mėnesį atnaujintoje gėlėmis išpuoštoje Medingėnų Švč Trejybės bažnyčioje vyko gegužinės pamaldos Jas nuoširdžiai vedė iš Rietavo atvažiuojantis ir Medingėnų parapiją aptarnaujantis kunigas Arvydas Mačiulis Iš pradžių buvo kiek neįprasta kad vakarais iš Rietavo atvažiuoja kunigas ir čia

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/07/02/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  kai buvo minima Pasaulinė pabėgėlių diena popiežius Benediktas XVI kvietė šioje posovietinėje Vidurinės Azijos valstybėje atstatyti taiką o nukentėjusiems skubiai suteikti humanitarinę paramą Žalgirio mūšis Kaune Salaspilio mūšis Vilniuje Pieterio Snayerso apie 1619 metus sukurtas paveikslas Salaspilio mūšis Liepos 6 ąją minint 600 metų Žalgirio mūšio jubiliejų Mindaugo karūnavimo dieną originalaus dydžio J Mateikos paveikslo Žalgirio mūšis reprodukcija atkeliavo į Kauną Čia Vytauto Didžiojo karo muziejuje jis bus eksponuojamas Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejaus minėjimo bei akmens skirto vėliavnešiui atidengimo renginyje Paveikslo Žalgirio mūšis reprodukcija sukurta Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir Ragučio iniciatyva Iniciatorių sumanymu garsiojo paveikslo reprodukcija buvo pagaminta tam kad jubiliejiniais Žalgirio mūšio minėjimo metais su paveikslu galėtų susipažinti plačioji Lietuvos visuomenė Drąsa ir nuoširdumas gali išgelbėti tautą Kaunietis skulptorius ir politikas Stasys Žirgulis Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka Kaunietis skulptorius ir politikas Stasys Žirgulis yra surengęs daug personalinių parodų dalyvavęs įvairiose tarptautinėse parodose Jis jau daug metų dirba dėstytoju Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete S Žirgulis žinomas ir kaip ryžtingas politikas Kauno tarybos narys Jis buvo prieš skandalingą įstatymą kuriuo padidinti mokesčiai už šiukšlių išvežimą Deja įstatymas vis dėlto buvo priimtas mokesčiai už šiukšlių išvežimą pakilo net dvigubai Tai rodo kad mūsų krašte dažnai prastumiami korumpuotų valdžios veikėjų proteguojami

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/07/07/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  autentiškais styginiais instrumentais atliekamiems gotikos ir renesanso epochos kūriniams Seimo parodų galerijoje pristatyta Vytauto Didžiojo karo muziejaus paroda Lietuvos karys Žalgirio mūšyje Taip pat atidaryta Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus surengto vaikų ir jaunimo kūrybos konkurso Žalgirio mūšiui 600 laureatų kūrybos darbų paroda bei apdovanoti parodos nugalėtojai Pirmąją vietą vertinimo komisija skyrė ir Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės įsteigtu prizu Žalgirio mūšiui 600 apdovanojo Gediminą Lukošių Prizą įteikė Seimo kancleris Jonas Mileris Apie laidojimo apeigas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis Vilniaus arkivyskupas metropolitas Brangūs tikintieji šiomis dienomis gausūs viešųjų asmenų bei žiniasklaidos darbuotojų komentarai apie šermenis ir laidotuvių apeigas galėjo sukelti nerimo katalikams paskatinti abejones ir svarstymus kodėl malda už mirusįjį ir kūno palydėjimas į kapines ne visur ir ne visada atliekamas vienodai Žinodamas kad net nuoširdūs Bažnyčios nariai supratimą apie liturgiją dažnai įgyja vien iš savo patirties o ne autoritetingų religinio ugdymo šaltinių noriu šia proga bent trumpai priminti katalikiškų laidotuvių prasmę ir paaiškinti apeigų tvarką Libanietiška tolerancija Libanietis Hišamas Ibrahimas tvirtina jog Libane saugiai jaučiasi ir musulmonai ir krikščionys Su libaniečiu Hišamu Ibrahimu susipažinau Lietuvos tautinių mažumų tarybos posėdyje Tądien pirmininko Mahiro Gamzajevo vadovaujamoje taryboje buvo audringai ginčijamasi kokių pagrindinių nuostatų turėtų laikytis mūsų tautinės bendruomenės bendraudamos su Lietuvos valstybe Jauno libaniečio Hišamo Ibrahimo pozicija man pasirodė kur kas konstruktyvesnė nei kai kurių kitų posėdyje kalbėjusių bendruomenių atstovų Todėl ir nusprendžiau paprašyti jį interviu Pokalbis vyko lietuvių kalba nes libanietis H Ibrahimas lietuviškai šneka beveik be akcento Istorija ir dabartis Pagerbti krašto partizanai Scholastika Kavaliauskienė Prie kryžiaus Žiūronių kaime Su vėliava Alfonsas Vitkauskas Prienų rajono Balbieriškio seniūnijoje susikūrusi kaimo bendruomenė Vidupis jungia Sūkurių Žiūronių Mackių Vaivos Premezio Žagarių Kieliškio Kirmėliškės Rudžiakampio kaimus Gal ne visus ir paminėjau kai kuriuose iš jų likę tik po kelis gyventojus tačiau visi šie kaimai turi savo praeitį dažnai gana skaudžią verčiančią susimąstyti ir nulenkti galvas Bendruomenės pirmininkas žiūroniškis Alfonsas Vitkauskas yra iš tų žmonių kurie įsitikinę kad nėra ateities be praeities ir kad praeities pamiršti negalima Žiūrioniškiai broliai Vincas ir Pranas Račkauskai pokario metais buvo Lietuvos partizanai Jiems abiem žuvus J Račkauskas brolių atminimui prie tėviškės sodybos beržo prikalė kryžių Kitoje kelio pusėje A Vitkausko sumanymu pastatytas gražus medinis kryžius Bendruomenėse Tiltagalių tradicija Bronius VERTELKA Subačiaus klebonas kun Algirdas Butė kairėje bendrauja su Tiltagalių kultūros centro direktore Regina Kopūstiene ir vietos bendruomenės pirmininke Regina Matuzevičiene Anksčiau Tiltagaliuose netrūkdavo Antanų ir Antaninų todėl švęsti Antanines čia jau tapo tradicija Birželio 12 ąją į kraštiečių šventę rinkosi tiltagaliečiai ir iš čia kilę Šventė prasidėjo pavakare šv Antano atlaidais Tiltagalių kapinėse stovinčioje akmenų mūro koplyčioje Atsirasti jai leidimą davė vyskupas M Valančius Koplyčią vietos ūkininkai statė savo lėšomis 1859 metais iškilusi šventovė dabar pripažinta architektūros paminklu yra saugoma valstybės Atliko didžius darbus Bronius VERTELKA Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir s Ona Pranskūnaitė parodos atidarymo metu Pogrindinė spauda iš vyskupo Jono Kaunecko ir s Onos Pranskūnaitės asmeninių bibliotekų taip pavadinta paroda pristatyta birželio 3 ąją Panevėžio kraštotyros muziejaus filiale Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje Joje XX amžiaus 8 9 dešimtmetyje pogrindyje išleisti leidiniai Panevėžio

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/07/09/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •