archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  uolus krikščionybės skelbėjas ir jam dar gyvam esant imtas vadinti Ardėnų apaštalu Mirė 727 metais jis yra Lježo vyskupijos centro kur vyskupavo medžiotojų miškininkų medžioklinių šunų globėjas Dėl šakotų elnio su kryžiumi ragų globoja ir metalo apdirbėjus Jo prašoma išgydyti nuo pasiutligės vadinamos šv Huberto liga ir apsaugoti nuo pasiutusių šunų bei nuodingų gyvačių įkandimo Krikščioniškame mene vaizduojamas dvejopai kaip vyskupas bet dažniausiai kaip medžiotojas klūpantis prieš elnią su kryžiumi tarpuragėje Dievo tarno vyskupo V Borisevičiaus 100 osios kunigystės metinės Kan teol lic Andriejus Sabaliauskas Šv Mišių koncelebracijai Telšių Katedroje vadovauja Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila centre dešinėje vysk Jonas Boruta kairėje kan prof dr Kęstutis Žemaitis Lapkričio 18 dieną Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko mokslinė konferencija skirta Dievo Tarno kankinio Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigystės 100 ųjų ir nukankinimo 64 ųjų metinių paminėjimui Mokslinės konferencijos tema Vyskupo V Borisevičiaus mokymo ir sielovadinio modelio aktualumas šių laikų Bažnyčiai visuomenės kultūrinių ir socialinių iššūkių kontekste Tą dieną į Telšių kunigų seminarijos didžiąją aulą rinkosi Telšių vyskupijos kunigai seminaristai Kaip įprasta kunigų susirinkimuose konferencija prasidėjo bendra malda po kurios konferencijos dalyviams sveikinimo ir įžangos žodį tarė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ po jo konferencijos dalyvius pasveikino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila Mokslinę konferenciją vedė Telšių Vyskupo V Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan relig m mgr Jonas Ačas Džiaugėmės nuveiktais darbais Ona Seibutienė Rokiškio dekanato Gyvojo Rožinio vadovė Rokiškėnai meldžiasi Kupiškio bažnyčioje Aldonos RAMANAUSKIENĖS nuotrauka Lapkričio 7 dieną Rokiškio šv Mato bažnyčioje buvo aukojamos šv Mišios už gyvus ir mirusius Gyvojo rožinio draugijos narius Po šv Mišių kaip ir kiekvieną sekmadienį sukalbėję rožinį apie pusantro šimto draugijos narių iš visų dekanato parapijų rinkomės į naujai pastatytą Jaunimo centrą Dalyvavo kun kanauninkas Petras Žiukelis ir vikaras kun Audrius Vogulis Obelių parapijos Gyvojo rožinio nariai parodė muzikinę programėlę apie Švč M Mariją giedojo Obelių ir Žiobiškio choristai Įteikti slaugos ir sielovados kursų baigimo pažymėjimai Bronius VERTELKA Medicinos ir socialinių mokslų fakulteto dekanas Vytautas Paliukas bei prodekanė Laima Užaitė kalbasi su Lietuvos Caritas atstove Jūrate Matikoviene centre Spalio 8 ąją Panevėžio kolegijos Didžiojoje auditorijoje buvo įteikti slaugos ir sielovados kursų baigimo pažymėjimai kurių savininkais tapo 23 panevėžiečiai Iškilmės prasidėjo netradiciškai pirmiausia buvo parodytas šypsenų ir plojimų sulaukęs spektakliukas kurį režisavo savanorė Daiva Svirelienė o vaidmenis atliko jos bendraminčiai Tai kas buvo suvaidinta gali atsitikti gydytojo slaugytojo ar savanorio kasdieniniame darbe Telšių vyskupijoje Gargždų dekanate Su 60 mečiu pasveikino dekaną Kanauninkas Jonas Paulauskas su bažnyčios choro vyrų grupe Gargždai Lapkričio 7 ąją sekmadienį į Sumos šv Mišias žmonės rinkosi su gėlėmis Mat lapkričio 10 ąją parapijos klebono Gargždų dekanato dekano kanauninko Jono Paulausko 60 metis Kanauninkas J Paulauskas gimė 1950 m lapkričio 10 dieną Centralnij Chazan kaime Sibire 1957 metais su tėvais iš tremties sugrįžo į Tauragę 1970 metais buvo paimtas į sovietinę kariuomenę grįžęs dirbo Tauragės MSV 1974 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją o 1979 m gegužės 27 dieną įšventintas kunigu Padirbęs keliose parapijose vikaru 1988 metais iš Papilės klebono pareigų buvo paskirtas Gargždų parapijos klebonu Čia teko ne tik klebono bet ir statybininko pareigos

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/11/26/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  įgyja ekumeninis antropologinių kultūrinių bei socialinių problemų aptarimas kuriam savo dėmesį skiria prieš kelerius metus įkurtas Katalikų ir stačiatikių forumas Tvirti savanorių žingsniai Benjaminas ŽULYS Kalba Torūnės universiteto profesorius Waldemar Razmer Garbingosios sukaktys Prieš 20 metų lapkričio 23 dieną Kaune Vytauto Didžiojo karo muziejaus VDKM sodelyje buvo priimta atkurtos Lietuvos kūrėjų savanorių priesaika ir paminėta Nežinomojo kareivio perlaidojimo 20 ies metų sukaktis Ta proga Vytauto Didžiojo karo muziejuje įvyko tarptautinė mokslinė konferencija Savanorystės idėja tada ir dabar Renginį organizavo Karo muziejus ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno apskrities skyrius Konferencijoje buvo prisimintos Širvintų ir Giedraičių kautynės Dvi laureatės J Basanavičiaus premiją pasidalijo M Remienė ir I A Čepienė Marija Remienė Šių metų Valstybinė Jono Basanavičiaus premija Vyriausybės nutarimu skirta dviem žinomoms kultūros veikėjoms išeivijos meno mecenatei Marijai Remienei už tautinės tapatybės puoselėjimą Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenėje ir pastangas grąžinti kultūros vertybes į Lietuvą bei etnologei Irenai Aušrelei Čepienei už etninės kultūros tyrinėjimą puoselėjimą ir švietėjišką veiklą 65 tūkst litų premiją Lietuvos kultūros ir meno taryba nusprendė padalyti lygiomis dalimis abiem laureatėms Premijas įteikė premjeras Andrius Kubilius ir kultūros ministras Arūnas Gelūnas Atmintis stiprina valstybę Vytautas Landsbergis Prof Vytautas Landsbergis kalba Minaičiuose atidarant 1949 m vasario 16 osios deklaracijos signatarų memorialinį bunkerį Čia labai svarbi vieta Labai svarbi ši valanda Atmintis brandina žmogų ir stiprina valstybę Mes dažnai prisimename netektis aukas bet ypač svarbu ypač daug reikšmės turi valia prisiminti ir permąstyti didžiuosius darbus jėgas kurios buvo atiduotos ginant savo šalį Lietuvos valstybę kad ji būtų gyva širdyse mintyse ir vėl prisikeltų iš atrodytų nebepakeliamos svetimųjų okupacijos Vėl maršas už teisingumą Giedrius Grabauskas Karoblis Kaune vykusios pilietinės demonstracijos Teisingumo maršas akimirkos Lapkričio 26 dieną Kauno centre įvyko pilietinė demonstracija Teisingumo maršas Renginys prasidėjo 16 valandą bet kai kurie demonstracijos dalyviai atvykę anksčiau svarstė paskutines aktualijas tai kad teisėjai Neringai

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/12/01/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  šalis kuri dabar vadinasi Rusijos Federacija o anksčiau vadinosi SSRS Nėra nei mažiausios abejonės kad nežiūrint pasikeitusio pavadinimo bei dar kai kurių detalių KGB pulkininkas Vladimiras Putinas turėjo omenyje vieną ir tą pačią šalį Taisykime Viešpačiui kelią Kun Vytenis Vaškelis Kalėdų laukimo laikotarpiu tarsi feniksas iš pelenų iškyla Jėzaus šauklys Jonas Krikštytojas Jo išskirtinį vaidmenį per atgailą paruošti izraelitus Dievo Sūnaus atėjimui aiškiai nurodė evangelistas Matas O jis buvo tasai apie kurį pranašas Izaijas pasakęs Dykumoje šaukiančiojo balsas Taisykite Viešpačiui kelią Ištiesinkite Jam takus Mt 3 3 Keliai keliams nelygu Kuo lygesnis kelio paviršius tuo lengviau juo judėti Yra žinoma kad keli šimtai metų prieš Kristų prie senovės Artimųjų Rytų šventyklų buvo įrengti procesijų keliai antai neseniai Egipto archeologai Luksore pirmą kartą atrado ir atidengė sfinksų kelią jungusį Luksoro ir Karnako šventyklas kuriais senovės egiptiečiai ir babiloniečiai nešdavo savo garbinamų stabų atvaizdus Tų procesijų keliai buvo prižiūrimi ir lygūs nes pagoniškų eisenų dalyviai turėjo oriai bei iškilmingai pasiekti šventyklas Pagerbtas darbštus klebonas Antalieptėje Juknėnuose Daugailiuose ir Utenoje gražiai paminėtas monsinjoro Petro Baltuškos 80 metis Dr Aldona Vasiliauskienė Monsinjorą Petrą Baltušką dešinėje sveikina Zarasų rajono meras Arnoldas Abramavičius už jo stovi Loreta Alaunienė Monsinjoras Petras Baltuška 1954 m rugsėjo 12 dieną įšventintas į kunigus vikaravo Palėvenėje Anykščiuose Zarasuose o 1970 m balandžio 28 dieną paskirtas klebonu į Daugailių Šv Antano Paduviečio bažnyčią kurioje darbuojasi 40 metų šiuo metu dar aptarnaudamas Antalieptės bažnyčios parapijiečius bei Juknėnų koplyčios tikinčiuosius Lapkričio 20 dieną monsinjoras Petras Baltuška minėjo savo 80 metį Keturias dienas trukę jubiliejiniai renginiai vyko Antalieptėje Juknėnuose Daugailiuose Utenoje Tarp lietuvių Lebeniškiuose sugyvena stačiatikiai ir katalikai Bronius VERTELKA Lebeniškių stačiatikių seniūnas Genadijus Chotenovičius Prie miško prisiglaudęs kadaise buvęs didelis Lebeniškių kaimas šiandien 100 gyventojų nebesurinktų Didžiausia jo vertybė stačiatikių Šv kankinio Nikanoro cerkvė Ne kartą ją aplankė vagys duris išlaužė išnešė vertingiausius daiktus Dabar duris atverti sugeba tik Genadijus Chotenovičius G Chotenovičiaus gyvenimo istorija verta storokos knygos Valdant carui jo tėvas buvo karo gydytojas tarnavo prie Rusijos sienos su Persija Keičiantis valdžioms patraukė namo Važiuojant įvyko traukinio avarija kurios metu buvo kontūzytas ir prarado klausą Dirbti gydytoju nebeleido Tada jo tėvas šventikas sūnui patarė eiti jo pėdomis Šis būdamas tikintis žmogus žinodamas stačiatikių apeigas išlaikęs egzaminus tapo šventiku Paskyrimą į Lebeniškius gavo jau pokario metais Čia ir mirė Palaidotas šalia Šv kankinio Nikanoro cerkvės Amatai Pirmasis nestandartinių baldų gamintojas Bronius VERTELKA Stalius Edmundas Alekna Pelėdnagiuose gyvenantis medžio meistras Edmundas Alekna Kėdainių Šv Jurgio parapijos Caritui padarė ąžuolinius kubelius rožiniui Kubelius darė maždaug tris dienas ir atlygio už darbą atsisakė E Alekna yra baigęs buvusią Kauno 4 ąją profesinę technikos mokyklą Grįžęs iš armijos darė prieškambario baldus Niekas rajone tada tokių baldų negamino Pirkti plokščių važiuodavo į Kauną jų gaudavo per pažintis Didžiulis deficitas buvo ir faneruotė Edmundo daryti baldai dešimtmečius stovi kaip nauji Savo laiką aukoja kitiems Bronius VERTELKA Šv Jurgio parapijos Caritas vadovė Malenija Pivorienė kairėje ir jos pavaduotoja Laimutė Misevičienė Kėdainių šv Jurgio parapijos Caritas šiuo metu turi 40 savanorių tarp kurių penki vyrai ir penkios šeimos Spalio 10 ąją švenčiant

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/12/03/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  episkopatų atstovai lapkričio 24 26 dienomis rudens sesijoje Briuselyje paminėjo šios institucijos įkūrimo 30 ąsias metines Susitikime COMECE nueitą kelią ir svarbiausius uždavinius apžvelgė jos vadovas Roterdamo Olandija vyskupas Adrianas van Luynas Jis pažymėjo kad ši tarptautinė bažnytinė institucija vystėsi lygiagrečiai Europos integracijai žemyno vyskupams stebint proceso ypatumus ir atsiliepiant partnerystės dialogui su politinių struktūrų Europos Parlamento ES komisijos vadovybe Kai istoriją geriau išmano teisėjai Istorikas Petras Stankeras besidomintis Antruoju pasauliniu karu Mūsų žemėje dedasi keisti dalykai Nors Lietuva oficialiai vadinama demokratine šalimi tačiau praėjusią savaitę Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis išdrįso pareikalauti kad iš tarnybos savo noru pasitrauktų ilgametis VRM sistemos darbuotojas Petras Stankeras Motyvas daugiau nei absurdiškas Kodėl P Stankeras negali dirbti VRM sistemoje Pasirodo keliems Lietuvoje akredituotiems ambasadoriams nepatiko jo publikacija Antrojo pasaulinio karo tema Dar tiksliau tariant išvyti ilgametį darbuotoją iš VRM buvo būtina dėl to kad jo rašiniu pasipiktino Simono Vyzentalio centras Nors kaltės įrodymų nesurinkta Ką Medininkų žudynių byloje nutylėjo Lietuvos apeliacinio teismo teisėja Violeta Ražinskaitė Gintaras Visockas Buvęs Rygos omonininkas Konstantinas Michailovas Nikulinas apie kurio dalyvavimą Medininkų skerdynėse mūsų teisėsauga nėra surinkusi jokių įrodymų tebėra įkalintas Autoriaus nuotrauka Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta Ražinskaitė šių metų lapkričio 26 ąją atmetė buvusio Rygos OMON milicininko Konstantino Michailovo Nikulino bei advokatų Arūno Marcinkevičiaus ir Ingridos Botyrienės skundus dėl griežčiausios kardomosios priemonės suėmimas panaikinimo Taigi Lukiškių tardymo izoliatoriuje buvęs OMON milicininkas K Michailovas praleis dar mažiausiai tris mėnesius Jei reikėtų vienu sakiniu apibūdinti teisėjos V Ražinskaitės poziciją čia labai tiktų sakinys iš oficialaus Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžio Suėmimą pratęsęs teismas nepažeidė Konstitucijos ir Konvencijos nuostatų nurodančių jog niekam negali būti atimta laisvė kitaip kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras kokias yra nustatęs įstatymas Wikileaks atskleidžia paslaptis Giedrius Grabauskas Karoblis Pastarąsias kelias savaites Wikileaks pavadinimas dominuoja pasaulio žiniasklaidoje Wikileaks interneto svetainė skelbia daugybę

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/12/08/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Boruta SJ nemažas būrys kunigų Šv Mišių metu giedojo Telšių parapijų jungtinis choras Sakydamas pamokslą Panevėžio vyskupas priminė žymųjį lietuvių mąstytoją A Maceiną kuris savo raštuose kalba apie dangaus atspindį žemėje celibato besilaikančiuosius Vyskupas gausiai susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo apie kunigystės svarbą šių dienų pasaulyje ir dvasininkų misiją visuomenėje Pamokslininkas dėkojo velioniui vyskupui A Vaičiui už jo ypatingą paprastumą meilę ir atidumą žmogui tikėjimo liudijimą sunkiais tikėjimo persekiojimo metais Jis buvo mano mokytojas mokęs savo pavyzdžiu ir mokėjęs džiaugtis viskuo kas buvo gera sakė Panevėžio vyskupas Po šv Mišių kurias transliavo Marijos radijas vyskupai kunigai tikintieji garbiojo velionio artimieji meldėsi prie jo ir kitų Katedros šventoriuje palaidotų vyskupų bei kunigų kapų Po pamaldų Telšių kunigų seminarijoje vyko Telšių vyskupo A Vaičiaus atsiminimų knygos Pašaukimo keliu pristatymas ir prisiminimų apie garbųjį velionį prisiminimų popietė Vyskupijos choristai Šv Cecilijos šventėje Kan teol lic Andriejus Sabaliauskas Telšių vyskupijos parapijų choristai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje Broniaus Kleinausko nuotrauka Jau tapo tradicija kad chorų ir vargonininkų globėjos šv Cecilijos dieną Telšių vyskupijos parapijų chorai renkasi Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje Lapkričio 21 dieną čia susirinko net 10 bažnytinių chorų Viekšnių šv Jono Krikštytojo parapijos choras vadovas Vitalijus Lizdelis Akmenės šv Onos parapijos choras vadovė Žydrūnė Kazlauskaitė Mažeikių šv Pranciškaus Asyžiečio parapijos choras vadovė Virginija Letukienė Tauragės Švč Trejybės parapijos choras vadovas Saulius Bernotas Kivylių Švč M Marijos Dangum ėmimo parapijos Akmenės r choras vadovė Ona Lechavičiūtė Telšių Švč M Marijos Dangum ėmimo parapijos Mažosios choras vadovė Elena Žirgulienė Tirkšlių Kristaus Karaliaus parapijos choras vadovas Vytautas Poškus Skuodo Švč Trejybės parapijos choras vadovas Bronislovas Anužis Plungės šv Jono Krikštytojo parapijos choras vadovas Tomas Ambrozaitis Žemaičių Kalvarijos Bazilikos choras vadovė Kristina Kondratavičienė Bazilikoje šv Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupijos šv Cecilijos draugijos pirmininkas Akmenės dekanato dekanas kan Egidijus Zulcas koncelebravo Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan Jonas Ačas ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas kan Andriejus Sabaliauskas Šv Mišių metu kuriose giedojo galingas jungtinis choras buvo meldžiamasi už gyvus ir mirusius vargonininkus bei choristus Sakydamas pamokslą kan E Zulcas pabrėžė giedojimo svarbą liturgijos šventime ir vargonininkų choristų vaidmenį Jis kvietė vertinti klausos ir balso dovanas išnaudoti jas Dievui pagarbinti ir patiems augti dvasia bei tikėjimu kad parapijose chorai taptų tikėjimo dvasios sklaidos aktyvūs dalyviai Bendruomenėse Atlaidai bažnyčioje sakralinių giesmių šventė gimnazijoje Pranciškus ŽUKAUSKAS Bendra giesmė Dieve laimink Lietuvą Kasmet gruodžio pirmąjį sekmadienį Šilalės dekanato Kvėdarnos parapijos tikintieji švenčia titulinius Švč Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidus Gruodžio 5 ąją kartu su šia Dievo Motinos iškilme jau vienuoliktą kartą vyko ir sakralinių giesmių šventė skirta Adventui Šventės sumanytojas ir iniciatorius yra buvęs Kvėdarnos parapijos klebonas kun Kazys Žąsytis šiuo metu dirbantis Pajūralio parapijoje Po jo kasmetines sakralinių giesmių šventes tęsė Kvėdarnoje klebonu dirbęs dabar Plungės Šv Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun Julius Meškauskas Šie garbūs kunigai neleido išblėsti jau tradicija tapusiai sakralinių giesmių šventei į kurią kasmet suvažiuoja jaunieji giedorėliai iš įvairių Žemaitijos vietų Dabar šia tradicine sakralinių giesmių švente rūpinasi jaunas energingas ir visokiausių sumanymų kupinas klebonas kun Juozas Rudys Jam talkina Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos ir Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/12/10/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  2010 Kazimieras Dobkevičius Kauno mišrus vokalinis ansamblis Acusto festivalyje Cantate Domino laimėjo Didįjį prizą 1992 metais jaunas chorų vadovas Rolandas Daugėla inicijavo pirmąjį jaunimo kamerinių chorų sakralinės muzikos festivalį Cantate Domino kuris vėliau išaugo į tarptautinį renginį Jo tikslas atgaivinti ir puoselėti sakralinę muziką Lietuvoje Iš viso festivaliuose dalyvavo per 170 kolektyvų Solidžias programas atliko Kauno valstybinis choras meno vadovas prof Petras Bingelis Norvegijos Bergeno miesto Šv Marijos bažnyčios pučiamųjų ansamblis vad Espen Selvik bulgarų kamerinis choras Ars musica Shoumen vad Juliana Panova Vilniaus berniukų ir jaunuolių choras Ąžuoliukas meno vad prof Vytautas Miškinis Vilniaus kamerinis choras Psalmos vad Modestas Pitrėnas Rygos kamerinis choras Salve vad Verners Kreslin Marijampolės Č Sasnausko kamerinis choras vad Mindaugas Radzevičius Venesuelos choras Grupo Coral Venezziola ir daugelis kitų puikių Lietuvos bei užsienio šalių chorų Ekspedicija į lietuvių kalinimo ir tremties vietas Bendrijos Lemtis nariai Rusijos Federacijoje Permės srityje ieškojo tautos atminties pėdsakų Lenino paminklas Kudymkare Metams bėgant mažėjant gyvųjų amžininkų skaičiui vis sunkiau surasti liudininkų kurie bylotų skaudžią istorinę tiesą ir buvusių represijų mastą Muziejai atviri juose daugybė eksponatų informacijos ir medžiagos tačiau gyvosios istorijos kasmet lieka vis mažiau Siekdama puoselėti ir išsaugoti Lietuvos istorijos paveldą bei pagerbti sovietų okupacijos laikotarpiu nukentėjusius lietuvius bendrija Lemtis tęsia jau prieš daugelį metų pradėtą darbą Per dvidešimt veiklos metų bendrija surengė 22 ekspedicijas į lietuvių trėmimų ir įkalinimo vietas visoje Rusijos Federacijos teritorijoje Dar dešimtyje dalyvavo bendrijos nariai Bendruomenėse Druskininkiečių fotografijose bažnytiniai renginiai Alvyra Grėbliūnienė Ratnyčios bažnyčioje Iš kairės Alvydas Lukoševičius Alfonsas Šuliauskas Rimantas Kvaraciejus Dešinėje klebonas kun Žydrius Kuzinas Druskininkų fotografų klubo įkūrimo iniciatoriai druskininkiečiai Vytautas Valentukevičius Gintaras Žilys ir Rimantas Kvaraciejus Pastarasis išrinktas ir klubo vadovu 2008 metais jų darbai džiugino Grand SPA Vilnius lankytojus šįmet stabtelėjo Druskininkų vandens parke ir iškeliavo į Vilniaus mažąjį teatrą po to Aplinkos ministeriją Parodą planuojama demonstruoti ir Gardine Baltarusija Ėriškietė idėjų nestokoja Bronius VERTELKA Ėriškiuose gyvenanti menininkė Renata Laučkienė Naujamiesčio dailės galerijoje veikė Ėriškių kultūros centro meno vadovės Renatos Laučkienės tapybos paroda Moters veidas Nors užaugo Panevėžyje Renata jau treti metai gyvena Ėriškiuose vien todėl kad čia daugiau erdvės kūrybai Piešia nuo vaikystės Neturėdama sąlygų darbui augindama du vaikus iš rankų nepaleisdavo teptuko Renatą labiausiai domina žmogus Ji sako kad gamtą galima nufotografuoti bet perteikti vidinį žmogaus charakterį jo grožį neįmanoma Tai liudija ir naujoji kūrėjos paroda Moters veidas Gyvenimo kelyje sutinki daugybę žmonių nemažai įsimeni jų veidų o labiausiai patikusį labiausiai į tavo širdį įstrigusį bandai atkurti paveiksle sako Renata Laikas ir žmonės Nuotraukose Japonija Kamilės akimis Gintarė Martinaitienė Kamilė Zaleskytė sako kad parodos tikslas į Šakius parvežti dalelę tolimos šalies Japonijos kuri užvaldė autorės protą ir širdį Dariaus Pavalkio nuotrauka Šakių bibliotekos Žiemos sode veikė iš Šakių kilusios dabar Vokietijoje studijuojančios Kamilės Zaleskytės fotografijos darbų paroda Kvadratiniais keliais atgal Grįžtant į Japoniją Taip Pienės slapyvardžiu pasivadinusi Kamilė norėjo supažindinti su tolima šalimi užvaldžiusia jos protą ir širdį Bibliotekoje veikusi paroda Kamilei pirmoji ir ypatinga nes ji galėjo atskleisti dvi savo aistras meilę Japonijai ir fotografijai Šios parodos tikslas nėra sužavėti žiūrovus profesionalumu ar laimėti visų simpatijas

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/12/17/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  burtis į bendruomenę Bendruomenė oficialiai įregistruota 1952 metais Beveik 10 metų 1991 1999 jai vadovavo šviesaus atminimo daug Lietuvai nusipelnęs Vaclovas Dargužas iš jo pareigas perėmė Janina Survilaitė Vaitkevičienė 1999 2006 nuo 2006 metų Šveicarijos lietuviams vadovauja Jūratė Kaspersen Caspersen Prisiminė garsųjį dailės istoriką ir muziejininką Paminėtas Vlado Drėmos 1910 1995 100 metis Livija ŠIUGŽDIENĖ Prisiminimais apie tėvą dalijasi Gražina Drėmaitė Vilniaus paveikslų galerijoje buvo prisimintas dailės istorikas muziejininkas dailininkas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kultūros paveldo tyrėjas ir puoselėtojas Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Vladas Drėma 1910 1995 atidaryta jo kūrybos paroda 1928 1939 m Vakaro dalyvių laukė maloni staigmena visi ant kėdžių rado padėtą jo knygą Iš Lietuvos teatro istorijos šaltinių 1761 1853 Menininko dukra Gražina Drėmaitė šią knygą įteikė literatūrologei Viktorijai Daujotytei Aloyzo Stasiulevičiaus kūrybos centras Vilnius Aloyzas Stasiulevičius parodos atidarymo metu Autoriaus nuotrauka Vilniaus senamiestyje Pylimo galerijoje neseniai veikė žinomo dailininko tapytojo Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos darbų paroda skirta Vilniui Paveikslai buvo tapyti įvairiu laiku pradedant 1968 aisiais Ta proga mūsų korespondentas Stasys POVILAITIS pakalbino dailininką Kiek parodų esate surengęs kuo reikšminga ši Pylimo galerijoje eksponuota Užkrečiantys pavyzdžiai Kur fantazija paverčiama realybe Bronius VERTELKA Vilnietė keramikė Jurgita Jasinskaitė Lapkričio 29 ąją Panevėžyje prasidėjo XVIII tarptautinis keramikų simpoziumas Jame dalyvauja trys mūsų šalies menininkai viena Latvijos atstovė dvi Rusijos ir vienas Ukrainos kūrėjas Jų darbų parodos atidarymas bei simpoziumo uždarymas vyks gruodžio 18 ąją miesto Dailės galerijoje Profesionalūs menininkai darbuojasi Dembavos gyvenvietėje įsikūrusioje Midenės bendrovėje garsėjančioje keramikos dirbiniais Čia sukaupta pažangiausia keramikos darbų gamybos technologija Tautos istorija saugoma muziejuje Vytautas Bagdonas Nedidelė dalis tautos skaudžiai praeičiai ir kančioms skirtos ekspozicijos Svėdasų krašto Vaižganto muziejuje saugomas ne tik kraštiečių menininkų atminimas čia prisimenama ir skaudi praeitis tremtis partizanų kova už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę Labai daug knygų muziejui dovanojo buvusi kunigiškietė Ukmergėje gyvenusi dabar jau šviesaus atminimo Danutė Šilinienė Ši patriotiškai nusiteikusi kraštietė labai stengėsi kad Kunigiškių kaime būtų išsaugota buvusi pradžios mokykla ir restauravus ją čia įsikurtų muziejus O kai daugiau kaip prieš dvidešimtį metų muziejus Kunigiškiuose pradėjo veikti D Šilinienė jam dovanojo daug eksponatų Žvilgsnis į istorinį Biržų rajoną Vygandas Skimundris Papilys Pradinė mokykla pastatyta 1907 metais Ją baigė ir joje mokytojavo poetas Kazys Binkis Liepos mėnesį grupelė keliautojų lankėsi šiauriausiame Lietuvoje Biržų rajone pasirinkę rečiau turistų lankomas vietas bei objektus Mieleišiai Aplankėme gražiai prižiūrimas kapinaites ir koplyčią Prie jos sienos pritvirtinta atminimo lenta su užrašu Čia ilsisi poetas tautosakininkas Kalevalos vertėjas karo kapelionas kanauninkas Adolfas Sabaliauskas Žalia Rūta 1873 1950 Turininga jo biografija Mokėsi Šiaulių gimnazijoje Kauno kunigų seminarijoje studijavo Šveicarijoje Friburgo universitete dirbo įvairiose Lietuvos parapijose buvo karo ligoninės karo policijos ir Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas Kartu su suomiu A R Niemiu 1869 1931 surinko daug liaudies dainų Biržų Vabalininko Nemunėlio Radviliškio Papilio Šimonių Svėdasų Kupiškio ir kt apylinkėse ir jas paskelbė Suomijos mokslų akademijos išleistame rinkinyje Lietuvių dainos ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje 1911 Nuo pirmųjų laisvės kovų iki naujų pretenzijų Mokslinė konferencija Kauno miesto savivaldybėje Kazimieras Dobkevičius Konferencijos dalyviai Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga Lietuvos Sąjūdis ir Vilnijos draugija lapkričio pabaigoje Kauno miesto savivaldybėje surengė konferenciją

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/12/22/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  parpuolimas prieš mažąjį Jėzų ir Jo kaip Dievo pagarbinimas iškyla mirtinas pavojus Erodas ieškos kūdikio norėdamas jį nužudyti Mt 2 13 Bendruomenėse Simno motina lauks savo vaikų Kęstutis PRANCKEVIČIUS Po beveik 20 metų trukusių atkaklių svarstymų ir paieškų Alytaus rajone Simno miestelio centre išdygo 4 metrų aukščio paminklas krašto istorijai Garsaus menininko ir skulptoriaus Alytaus krašto garbės piliečio profesoriaus Antano Kmieliausko sukurta skulptūra Motina laukianti savo vaikų įprasmina ne tik žuvusių partizanų ir tremtinių šviesų atminimą bet ir primena mūsų tautiečius išsibarsčiusius po visą pasaulį Gruodžio 12 osios popietę po šv Mišių į paminklo šventinimo ceremoniją susirinkę simniečiai sutiko nemažą būrį svečių tarp kurių buvo ir kūrinio autorius prof A Kmieliauskas rajono meras Algirdas Vrubliauskas savivaldybės administracijos direktorius Aurimas Truncė ir kt Renginį vedė Alytaus rajono savivaldybės skyriaus atstovė Alma Purvinytė Misionierė Sicilija apie save Indiją Lietuvą Vakarus misijas Sesuo Sicilija Kretingoje 2010 ruduo Autoriaus nuotraukos Kretingoje gyvena labai įdomi moteris tamsaus veido simpatiška Švč Širdies pranciškonių Misionierių kongregacijos sesuo Sicilija kilusi iš Pietų Indijos XXI amžiaus korespondentas Stasys POVILAITIS kalbėjosi su šia įdomios biografijos vienuole Iš kur ir kada atvykote į Lietuvą Esu indė Pagal dokumentus aš Sicily Matew Mundiyankal Kretingoje jau 12 metų Prieš tai misijose dirbau Prancūzijoje Italijoje ir Kamerūne Čia mane vadina seserimi Sicilija Turtingiausia Liūdynės moteris Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Liūdynės filialo vyr bibliotekininkė Stanislava Steponavičienė Autoriaus nuotrauka Jei žmogui suteikiu informacijos aš džiaugiuosi man gera Jei pasakyčiau kad nėra tokios knygos jis ateis antrą kartą tačiau trečią kartą nepasirodys Pagalvos ko eiti jeigu sėdžiu nieko neveikdama sako Panevėžio rajono Savivaldybės viešosios bibliotekos Liūdynės filialo vyr bibliotekininkė Stanislava STEPONAVIČIENĖ Su kultūros įstaigos darbuotoja kalbasi XXI amžiaus korespondentas Bronius VERTELKA Laikas ir žmonės Kūryba teikia džiaugsmą ir laimę Jonas PETRONIS Parodos autorė Onutė Šukštulienė Zarasų krašto muziejuje eksponuojama zarasiškės Onutės Šukštulienės tapybos darbų paroda Tai jau trečioji šios moters personalinė paroda Parodą Onutė parengė savo gražaus jubiliejaus išvakarėse o skiria ją šeimyninio gyvenimo auksiniam jubiliejui Į parodos atidarymą susirinko jos artimi žmonės bičiuliai draugai Zarasų krašto muziejaus darbuotoja Danutė Juodkienė pasakojo apie sudėtingą kūrėjos kelią į meną Mergina baigusi Zarasuose vidurinę svajojo apie tapybą tačiau gyvenimas padiktavo savo kelią Onutė baigė Vilniaus finansų ir kredito technikumą po jo daugiau nei keturiasdešimt metų dirbo Zarasų fabrike Zarasaitis buhaltere finansininke Tik retkarčiais laisvalaikiu paimdavo teptuką ir tapydavo Darbas šeima atimdavo daug laiko tačiau noras tapyti buvo toks didelis kad vis tiek rasdavo laiko Suprasdavo ir talkindavo vyras Jonas gamino rėmelius paveikslams įrėmindavo juos Užkrečiantys pavyzdžiai Sveiko maisto šventėje ir jaunoji ir vyresnioji karta Jolita ŽURAUSKIENĖ Nugalėtojai su renginio vedėjomis Dėdenyte ir Agotėle Ukmergės sveikuolių klubo rengiama sveiko maisto šventė buvo skirta Advento laikotarpiui Joje dalyvavo mūsų miesto sveikuoliai Užupio vidurinės Dukstynos pagrindinės mokyklos Jono Basanavičiaus gimnazijos vaikų darželio Nykštukas kolektyvai Lyduokių Varinės bendruomenės nariai Sližių moterų klubo Seklyčia astmininkų pedagogų veteranų Dar ne ruduo Bočių atstovai Tėviškės lobiai Vienuolyne darbuojasi restauratoriai Bronius VERTELKA Sieninės tapybos restauratorė vilnietė Lina Navikienė Tytuvėnų bernardinų vienuolyne įkurtame XVII a pradžioje nuo vasaros vidurio triūsia sieninės tapybos restauratoriai iš Vilniaus ir Kauno

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/12/24/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •