archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  neragaus mirties per amžius Jn 11 25 26 Mieli broliai kunigai vienuoliai ir vienuolės brangūs tikintieji Kokią nuostabią tiesą šiandien mums visiems taip gyvai ir aiškiai atskleidžia Išganytojas Jis garantuoja Kiekvienas kuris gyvena ir tiki mane neragaus mirties per amžius ir klausia Ar tai tiki Į šį nepaprastai svarbų klausimą mes turime kiekvienas asmeniškai atsakyti ne žodžiais bet gyvenimu Ir kartu su apaštalais prašyti Viešpatie sustiprink mūsų tikėjimą Lk 17 5 Viešpaties gailestingumas niekad nenustoja veikęs Broliai ir Seserys su džiaugsmu su dideliu džiaugsmu sveikinu visus Linksma diena mums nušvito visi troškom džiaugsmo šito tegul niekada nenutyla Jūsų širdyse ši sena vyskupo Baranausko sukurta Velykų giesmė Šią dieną laimingą Viešpats padarė džiūgaukim kelkim linksmybes Ps 117 24 Velykų Mišių įžangos priegiesmyje Jėzus sako Prisikėliau ir dabar esu su tavimi Nuo dabar esu visada su tavimi sako Kristus kiekvienam iš mūsų Nugalėjau pragarą ir prisikėliau Gyvenu ir esu visada su tavimi Esu su tavimi visuose tavo skausmuose tavo vienatvėje tavo abejonėse visą tavo gyvenimą ir net tavo mirties valandą Schellenberger Tikroji taika neįmanoma be ramybės žmonių širdyse Brangūs tikintieji šiais Dievo Gailestingumo metais Šv Velykas sutikime atkreipdami ypatingą dėmesį į Viešpaties Prisikėlimo iškilmės mums suteikiamas malones Apmąstykime jas kad galėtume patirti ne tik pavasarišką gamtos pakilimą ne tik šventišką nuotaiką bet ir tikrą iki pačių gelmių mus persmelkiantį džiaugsmą kurį mums neša Kristaus pergalė Misionieriškų iššūkių akivaizdoje Dievas apstus gailestingumo iš didžios meilės kuria mus pamilo mus mirusius nusikaltimais prikėlė gyventi su Kristumi Ef 2 4 Brangūs broliai ir seserys Kristuje Dievo gailestingumo metai ypatingai mus ragina atsiversti ir tikėti Evangelija Mk 1 15 pasitikėti Viešpaties meile ir gerumu ir tapti gailestingais taip kaip mūsų Dievas yra kantrus ir gailestingas mums Lk 6 36 Jėzus apreiškė savo gailestingumą per savo pamokymus ir gyvenimo veiklą Ypač per kryžiaus kančią ir prisikėlimą Jis išreiškė savo amžiną meilę ir gailestingumą visai žmonijai Gailestingumo dvasia kviečia paremti tuos kurie gyvena skurde ir per savo tikėjimą liudyti atleidimą ir viltį artimui Neužmirštamam Popiežiui altoriaus garbė Kun Vytenis Vaškelis Motinos diena Dievo Gailestingumo šventė ir popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija Štai tokia šiemet spalvinga Atvelykio sekmadienio švenčių puokštė ir neišardoma jų kompozicinė jungtis Vos devynerių metų sulaukęs Karolis Vojtyla neteko mamos Emilijos kuri savo vaikams ir vyresniajam sūnui Edmundui nuo pat kūdikystės skiepijo meilę Jėzui ir Marijai Todėl nenuostabu kad savo pontifikato pradžioje popiežius pasišventė Dievo Motinai pasirinkdamas šūkį Totus Tuus Visas Tavo Jonas Paulius II neabejojo kad 1981 m gegužės 13 dieną į jį turko M A Agdžos paleistą kulką į šalį nukreipė Mergelė Marija 1982 m gegužės 13 dieną Popiežius nuvyko į Fatimą padėkoti Marijai už išgelbėtą gyvybę ir nuvežė iš jo kūno išimtą kulką Šv Mišios prie Prisikėlusio Kristaus Birutė Vasylienė Šv Mišios Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje prie pašventinto Vytauto Kašubos horeljefo Prisikėlęs Kristus Tarsi akimirka prabėgo Didžioji savaitė jausmingi potyriai Didįjį tridienį Velyknakčio Vigilijos džiaugsmingo Aleliuja skambesys Šv Velykų sekmadienio iškilmingas šventimas Kaune Kristaus Prisikėlimo parapijoje klebonas mons Vytautas Grigaravičius vikaras kun Nerijus Šmerauskas jiems talkinantys kan prof Robertas Pukenis teol lic kun

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/04/29/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  dieną italų televizijos RAI laidoje jis atsakinėjo į iš anksto pateiktus žiūrovų klausimus Toje pirmą kartą popiežystės istorijoje parengtoje programoje Šventasis Tėvas kalbėjo ne tik apie katalikiškojo tikėjimo dalykus bet ir apie politikos tarpreliginio dialogo atsiliepimo į stichines nelaimes ir žmogiškąją kančią reikalus Sumanytoje laidoje iš pradžių galvota kalbėti tik apie Jėzų bet pasiekus tūkstančiams klausimų iš viso pasaulio temos buvo išplėtotos ir vietoj planuotų trijų Popiežius atsakė į septynis parinktus klausimus Ar toks televizinis pasirodymas didžiųjų švenčių proga taps tradicija parodys ateitis tačiau pagrindo tikėtis yra jau prieš praėjusias Kalėdas britų televizija BBC transliavo specialiai įrašytus Benedikto XVI Dienos pamąstymus Jonas Paulius II paskelbtas palaimintuoju Palaimintojo Jono Pauliaus II portretas Šv Petro bazilikos fasade Atvelykio ir Dievo Gailestingumo sekmadienio šv Mišiose Romoje kurias koncelebravo kardinolai ir ganytojai iš viso pasaulio daugiau kaip milijono tikinčiųjų akivaizdoje popiežius Benediktas XVI priėmė Romos vikaro kardinolo Agostino Valinio prašymą įrašyti į palaimintųjų sąrašą Garbingąjį Dievo tarną Joną Paulių II Kaip skelbiama iškilmingoje beatifikacijos formulėje nuo dabar Jonas Paulius II gali būti vadinamas palaimintuoju ir jo liturginė šventė nustatytose vietose ir suderinamai su teisės normomis bus minima spalio 22 dieną Netrukus buvo atidengta Palaimintojo Jono Pauliaus II nuotrauka Šv Petro bazilikos fasado centre ir išstatyta jo relikvija Ampulę su palaimintojo Jono Pauliaus II krauju nešė dvi vienuolės buvusi pal Jono Pauliaus II namų vedėja Vatikane lenkė sesuo Tobiana ir palaimintojo užtarimu stebuklingai išgijusi prancūzė sesuo Marie Simon Pierre Relikvijorių su ampule jos nunešė popiežiui Benediktui XVI paskui iškėlė ant altoriaus ir išstatytą relikviją pagerbė su keliais Romos ir Prancūzijos jaunimo atstovais Ciniškas prokurorų ir teisėjų jėgos demonstravimas Kaltinimai Eglei Kusaitei grindžiami duomenimis surinktais pagal Rusijos terorizmo sampratą Kiprijonas Tvirbutas Eglė Kusaitė Jono ČESNAVIČIAUS nuotrauka Balandžio 28 ąją Žinių radijo laidoje Raktas buvo kalbama apie terorizmu kaltinamos Eglės Kusaitės bylą Ar Lietuvos visuomenė žino dėl

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/05/04/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  partijos komiteto komjaunimo komiteto sekretoriai ir jiems pavaldžios dirbusios Raudonojo kampelio vedėjos turėjo teisę kontroliuoti spaudą ir nurodyti apie ką rašyti ir ko jokiu būdu negalima viešinti Taip buvo ir tąkart spaudoje turėjo atsispindėti tik teigiami herojai laikytini pavyzdžiais kitiems jaunuoliams Tokio herojaus amplua labai atitiko ką tik iš Afganistano sugrįžęs ir už gerą tarnybą sovietinės armijos vadų apdovanotas garbanotas šviesiaplaukis apdailos cecho darbininkas Alvydas Interviu su juo fabriko laikraštėlyje turėjo būti tik pradžia kitaip tariant žurnalistinis apšilimas rimtesniam darbui Taigi po kiek laiko minėto interviu pagrindu parašiau apybraižą apie karo baisumus patyrusį jaunuolį ir išsiunčiau į tuo metu jaunimo mėgiamą žurnalą Jaunimo gretos Už publikacijas respublikinėje spaudoje vietinių laikraštėlių korespondentams buvo dedami pliusiukai turėjusieji įtakos karjerai ir premijoms todėl apie šį savo darbą pasigyriau fabriko Raudonojo kampelio vedėjai Šioji pašiurpo Kaip parašei Kodėl išsiuntei nesuderinusi O ką čia derinti atšoviau taigi žmogus žinomas apie jį fabriko laikraštyje jau rašiau patys susirinkime gyrėte O ką jis dabar padarė Į kunigų seminariją įstojo drėbtelėjo politrukė ir puolė skambinti į Jaunimo gretų redakciją Taigi tokia praeitame amžiuje buvo spaudos laisvė Vertėtų šiandien tai prisiminti ir labiau vertinti tą žodžio laisvę kurią dabar turime Todėl artėjančios Spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienos proga nutariau dar kartą pakalbinti buvusį savo herojų paprašyti prisiminti nueitą gyvenimo kelią pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais patirtimi ir mintimis su XXI amžiaus laikraščio skaitytojais Kauno arkivyskupijoje Raseinių dekanate Tegul sklinda garsas ne vien būgnų aidais Klebonas kun Albertas Stanulis Rolandas Žakys ir vargonininkė J Urbonienė su jaunaisiais būgnininkais Viduklė Šv Kryžiaus bažnyčia viena pirmųjų Žemaičių krašto bažnyčių pastatyta Vytauto dekretu Šios bažnyčios svarba ir autoritetas nuolat augo Jau XIV amžiuje parapija buvo vertinama kaip viena stipriausių Žemaitijoje vėliau tapo dekanato centru Viduklės bažnyčios istorijoje atsispindi Žemaitijos krikščionybės raida Nacionalinei Žemaičių krašto ir Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejinei programai vykdyti Kauno arkivyskupijai atstovauja Viduklės Šv Kryžiaus parapijos klebonas kun Albertas Stanulis Jis padedant parapijos žmonėms nuolat įgyvendina naujas idėjas Neseniai buvo užbaigtas tvarkyti bažnyčios šventorius Raseinių savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr specialistė kultūros paveldui Gražina Pečkaitienė džiaugiasi klebono entuziazmu noru veikti todėl Raseinių rajono savivaldybės administracija neatsisako paremti Šv Kryžiaus parapijos veiklos finansiškai Šiais metais numatyta nudažyti skardinį bažnyčios stogą Yra planų tvarkyti parką priešais bažnyčią eilės laukia nuostabus architektūros statinys senoji klebonija Prie visų šių gerų sumanymų ir darbų noriai darbais ir aukomis prisideda parapijos tikintieji Už visa tai jiems nuoširdžiausiai dėkoja parapijos klebonas Vilkaviškio vyskupijoje Alytaus dekanate Velykų konferencija Alytaus dekanas g kan Arūnas Užupis ir mons Alfonsas Svarinskas Velykų konferencijoje su renginio organizatoriais jaunaisiais atlikėjais ir Miroslavo atstovais ALYTUS Antrąją Velykų dieną šventiškai nusiteikę alytiškiai vienuoliktąjį kartą rinkosi į tradicinę konferenciją Šv Angelų Sargų parapijos bažnyčioje pasisemti dieviškos išminties pagilinti savo tikėjimą Šv Mišias už Lietuvos atgimimą krikščioniškų tradicijų puoselėjimą šeimose jaunimo dvasinį atsinaujinimą aukojo Lietuvos partizanų kapelionas monsinjoras Alfonsas Svarinskas kartu su Alytaus dekanu garbės kanauninku Arūnu Užupiu Liturgijoje dalyvavo Miroslavo Švč Trejybės parapijos atstovai Šv Vincento Pauliečio vienuolijos seserys ir kiti Konferenciją organizavo VšĮ Dienos namai direktorė Kristina Bondareva su parapijos klebonu g kan

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/05/06/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  ir pastoracinė veikla bet ir gausus mokymo paveldas Beatifikacijos iškilmė vyko gegužės 1 ąją todėl joje kaip šv Mišių homilijoje nurodė popiežius Benediktas XVI buvo celebruojamas ne tik Dievo gailestingumo sekmadienis ir pirmoji Marijai skirto mėnesio diena bet ir liturginis darbininkų globėjo šv Juozapo paminėjimas Ta proga verta prisiminti ir palaimintojo Jono Pauliaus II įnašą Bažnyčios socialinei doktrinai Į altorių garbę iškelto Šventojo Tėvo paskutinioji socialinė enciklika Centesimus Annus buvo paskelbta lygiai prieš du dešimtmečius kaip tik Šv Juozapo darbininko šventėje 1991 m gegužės 1 dieną Lietuviškos spaudos mirties akivaizdoje Paminklas knygnešiams kurių dėka lietuviška spauda atlaikė caro valdžios persekiojimus Kokį paminklą pastatysime nepriklausomos Lietuvos valdžios atstovams spartinantiems šių dienų spaudos mirtį Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotrauka Gražu kai Spaudos dieną žurnalistai apdovanojami Vinco Kudirkos Vytauto Gedgaudo ar Mato Šalčiaus premijomis Tačiau premijomis spaudos problemos neišsprendžiamos Taip pat jos neišsprendžiamos ir prezidento institucijos pareikštomis mintimis Prezidentė Dalia Grybauskaitė sveikindama su Spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena ragino pagalvoti kaip įveikti naujus kalbai ir spausdintam žodžiui kylančius iššūkius Modernėjančiame pasaulyje gimtajai kalbai ir spausdintam žodžiui kyla kitų pavojų ir jiems įveikti vėl reikia sutelktų dabarties knygnešių pastangų Visi esame atsakingi už gimtosios kalbos lietuviškos knygos ir spaudos bei tautos identiteto išsaugojimą Gražūs žodžiai Bet realybė yra tokia kad jau 15 metų vadinamasis Spaudos rėmimo fondas vykdo savo destrukcinę diskriminacinę politiką spaudos atžvilgiu vienus leidinius remia didžiulėmis sumomis kitus veda į prarają Ir politikams tai visiškai nerūpi visi skundai nuo jų nuteka kaip vanduo nuo žąsies Mirė legendinė aktorė Aktorė Rūta Staliliūnaitė Ričardo ŠAKNIO nuotrauka Eidama 74 uosius metus mirė ilgametė Kauno valstybinio dramos teatro aktorė Nacionalinės premijos laureatė Rūta Staliliūnaitė Rūta Staliliūnaitė gimė 1938 m sausio 21 dieną Šiauliuose 1953 1956 metais mokėsi Kėdainių rajono Krakių vidurinėje mokykloje 1956 1959 Kauno J Gruodžio muzikos mokykloje 1959 1963 metais studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Aktorinio

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/05/11/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  diagnozuoja žmogaus vidinio sugedimo vėžį Dėl aiškumo Jo metaforą truputį išplėskime Jei kas bijodamas sargo į avių gardą neina pro vartus bet į mūrinį aptvarą be stogo įkopia slapčia per žemą jo sieną tas yra vagis ir plėšikas plg Jn 10 1 Senovės Palestinoje buvo daugybė ganyklų kuriose ganėsi avys ožkos jaučiai asilai Nakčiai palestiniečiai gyvulius sugindavo į iš akmenų suręstus gardus Rytmetį piemuo prieidavo prie aptvaro ir šaukdavo avis O jos išgirdusios pažįstamą balsą sekdavo paskui jį Anuomet piemenų darbas buvo pavojingas nes reikėdavo bandą saugoti ne tik nuo laukinių žvėrių bet ir nuo vagių Kartais piemenys gelbėdami kaimenę būdavo sužeidžiami ar net žūdavo Drąsūs piemenys nusipelnydavo pagarbos Gausus švenčių sekmadienis nuo Aleksoto iki Jonavos Artūras Šulcas Jonavos Šv apaštalo Jokūbo parapijos klebonas kun Audrius Mikitiukas rodo kiek pinigėlių sutaupė vaikai Paskutinis balandžio sekmadienis buvo turtingas reikšmingų švenčių Visos jos paminėtos ir Kauno Aleksoto Šv Kazimiero parapijos bažnyčioje Ryto šv Mišiose vikaras kun Mindaugas Martinaitis pasveikino visas mamas ir močiutes Pasak kunigo jos nusipelnė didelės padėkos ir pagarbos Juk tapdamos mamomis moterys aukoja savo karjerą laisvalaikį pomėgius ir poilsį Maži vaikai nusėdi mamai kelius o dideli gali užgauti jos širdį Motinos yra palaimintos nes prisiėmė naujos gyvybės išnešiojimą auginimo ir auklėjimo rūpesčius Iki sielos gelmių atsidavęs idealizmui A A kun prof Arvydas Petras Žygas 1958 2000 2011 Kun prof Arvydas Petras Žygas Jono KUPRIO nuotrauka Gegužės 7 dieną Saint Louis JAV ligoninėje po sunkios ligos mirė buvęs Lietuvos ateitininkų federacijos pirmininkas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto antropologijos profesorius kunigas Arvydas Petras Žygas Paskutiniais metais gilindamasis į mokslus ir dirbdamas JAV jis priklausė Kauno arkivyskupijai taip vis dar jungdamasis su tėvų žeme be kurios jis gyveno didžiąją trumpo bet prasmingo gyvenimo dalį Sovietinės okupacijos metais negalėdamas aplankyti tėvynės jautė nuolatinę nostalgiją ir atvykdavo pas tautiečius bent prie Lietuvos sienos pas Punsko krašto lietuvius O vėliau jau galėdamas nors trumpai dirbti Lietuvoje tą idealizmą meilę tėvų kraštui perdavė per darbą tėvynei Lietuvai Tai buvo kunigas ir mokslininkas visuomenės veikėjas iki sielos gelmių atsidavęs idealizmui Apdovanojo tyresne už gėlę šypsena Alfonsas Vitkauskas dešinėje šv Mišių aukai neša duonos kepalą Neseniai per katalikišką pasaulio dalį nusirito pagarbos Motinai banga Motinos dienos šventė paminėta ir Prienų rajono Žiūronių kaime Balandžio 30 ąją į Vidupiu pavadintos keletą kaimų jungiančios bendruomenės namus susirinko nemažas būrys vietinių žmonių svečių iš Kauno Alytaus Marijampolės ir Prienų Iš pradžių žmonės grupelėmis lūkuriavo kieme prie stogastulpio Šiluvos Marijai pastatyto Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio metais Šįmet stogastulpis apjuostas originalia rožinio formos tvorele maldos vainiku Jau tradicija tampančios Motinos dienos šventės metu parapijos kunigas Remigijus Veprauskas jį apšlakstė šventuoju vandeniu ir perskaitė kauniečio kun A Kazlausko sukurtą ir stogastulpio postamente įrėžtą maldą už Lietuvą Panevėžio vyskupijoje Panevėžio dekanate Jurginės bažnyčioje ir Angelų slėnyje Kaimiškos ruginės duonos kepalą klebonui kun Rimantui Visockiui įteikia Miežiškių seniūnas Albinas Jacevičius Miežiškiai Motinos dienos ir Atvelykio šventės išvakarėse Miežiškiuose jau ketvirtą kartą vyko seniūnijos pavasario darbų pradžios šventė Jurginės Šv Mišias Miežiškių Švč Mergelės Marijos bažnyčioje aukodamas klebonas kun Rimantas Visockis populiariai aiškino apie Jurgines linkėjo žemdirbiams išauginti

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/05/13/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Seimo narius svarstančius dirbtinio apvaisinimo įstatymų projektus visuomenėje sukėlusius nevienareikšmiškas diskusijas kreipimasis spausdinamas priede Pro vita Arkivyskupas S Tamkevičius tvirtino jog didysis mūsų rūpestis tie politikai kurie tik deklaruoja savo krikščioniškąsias vertybes todėl ir atsirado krikščioniškojo požiūrio į žmogaus gyvybę neatitinkantis Dirbtinio apvaisinimo įstatymas Kariuomenės šventėje apie istoriją ir nūdieną Livija ŠIUGŽDIENĖ Teatralizuotoje eisenoje įvairių laikotarpių Lietuvos kariai Šeštadienį Kaune vyko svarbiausi tradicinės Kariuomenės ir visuomenės šventės renginiai ir partizanų bei laisvės gynėjų pagerbimo iškilmės Teatralizuotoje eisenoje nuo Kauno Šv arkangelo Mykolo Įgulos bažnyčios iki Santakos kur vyko pagrindiniai šventės renginiai žygiavo teatralizuota eisena kurioje buvo matyti XIV amžiaus Lietuvos kariai Vytautas Didysis su viduramžių riterių palyda 1831 metų sukilėliai ir Emilija Pliaterytė 1918 metų savanoriai pokario partizanai taip pat dabartiniai kariai Šventėje prisistatė visos keturios kariuomenės pajėgų rūšys eksponuota karinė technika ir ginkluotė vyko karinės operacijos veikė specialios stovyklos kariniai atrakcionai Pirmą kartą šventėje pasirodė šiuo metu NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys Prancūzijos kariai Šventę aplankė krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė pasveikinusi kariuomenės vadą ir su švente ir su gimtadieniu ir Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Susitikimai su Popiežiumi nepamirštami Mons Alfonsas Svarinskas savo kambaryje Popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija ir su ja susijusios iškilmės Romoje sukėlė didelį džiaugsmą daugelio tikinčiųjų širdyse Palaimintasis yra tapęs artimu viso pasaulio tikintiesiems kuriuos su meile glaudė prie savo širdies kviesdamas dar labiau sekti Kristumi Jis artimas net ir kitų tikėjimų žmonėms nes siekė suprasti jų vertybes pripažino jų teisę tikėti savo religija Jonas Paulius II ypač artimas lenkams nes jie teisėtai gali didžiuotis šiuo kilniu savo tautos sūnumi Jis artimas ir lietuviams nes ne kartą parodė savo meilę ir supratimą Dievo Gailestingumo sostinėje Vilkaviškio vyskupijos kunigai prie seselės Faustinos namelio Gegužės 10 dieną Vilkaviškio vyskupijos kunigai drauge su savo ganytoju Rimantu Norvila bei vyskupu emeritu Juozu Žemaičiu minėdami visoje Lietuvoje švenčiamus Dievo Gailestingumo metus dalyvavo piligriminėje kelionėje į Vilnių Piligrimystė prasidėjo Vilniaus arkivyskupijos kurijoje iš kurios vyskupo Arūno Poniškaičio lydimi keliavo į Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejų kuriame dr Sigita Maslauskaitė papasakojo apie muziejaus koncepciją tikslus bei supažindino su pagrindinėmis muziejuje saugomomis vertybėmis bei jų vidine prasme Fatimos apsireiškimui lietuviškos šv Mišios Aušros Vartų koplyčioje Šv Mišiose Fatimos Dievo Motinos garbei prie Aušros Vartų koplyčios altoriaus mons Alfonsas Svarinskas ir kun Alionidas Budrius Grupė tikinčiųjų kreipėsi į Aušros Vartų koplyčios kleboną prašydami leisti lietuviams kunigams gegužės 13 ąją aukoti šv Mišias Dievo Motinos Švč M Marijos apsireiškusios Fatimoje Portugalija garbei Į šv Mišias susirinkęs nedidelis būrys tikinčiųjų labai sutartinai sugiedojo Marijai skirtą giesmę Po giesmės šv Mišias aukojo mons Alfonsas Svarinskas ir kun Alionidas Budrius Mons A Svarinskas priminė jog nedidelė grupė tikinčiųjų pasirūpino kad būtų paminėtas Fatimos Dievo Motinos apsireiškimas Jis sakė kad Velykos buvo švenčiamos iškilmingai o štai Fatimos šventė Lietuvoje švenčiama blankiai Mons A Svarinskas sakė kad šios šv Mišios aukojamos už Lietuvą ir dvasinį atsinaujinimą Po Šventojo Rašto skaitinių mons A Svarinskas iš laikraštėlio Dieviškojo Gailestingumo šviesa perskaitė kelias mintis iš 1951 metais t y per 34 ąsias Marijos apsireiškimo Fatimoje metines keturių Lietuvos vyskupų tremtyje J

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/05/20/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  nuotrauka Gegužės 17 dieną Vilniuje Panerių memoriale vyko Lietuvos vietinės rinktinės karių savanorių prieš 67 erius metus sušaudytų Aukštuosiuose Paneriuose pagerbimo ceremonija Joje dalyvavo krašto apsaugos viceministrė Indrė Pociūtė Levickienė krašto apsaugos ministrės patarėjas atsargos generolas Jonas Algirdas Kronkaitis laikinai einantis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijų tyrimo centro direktoriaus pareigas Arūnas Bubnys mons Alfonsas Svarinskas gyvieji istorijos liudininkai Lietuvos vietinės rinktinės kariai kiti svečiai A Kubiliaus pergalė sustiprins jo pozicijas Linas ŠALNA Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionys demokratai TS LKD praėjusią savaitę dalyvavo šou renginyje rinko partijos pirmininką Rinkimuose rungtyniavo du kandidatai dabartinis lyderis premjeras Andrius Kubilius ir partijos pirmininko pavaduotoja Seimo pirmininkė Irena Degutienė Kiti iškelti kandidatai buvo atmesti iš anksto pagal parinktas demokratines nuostatas Suskaičiavus balsus paaiškėjo kad konservatoriams ir toliau vadovaus A Kubilius už jį balsavo 5546 TS LKD nariai už I Degutienę 4628 I Degutienė sako nesijaučianti labai pralaimėjusi nes kaip ji sakė atvirai pasakius galvojau kad pralaimėsiu daugiau Iš pradžių suskaičiavus dviejų trečdalių skyrių balsus pirmavo I Degutienė surinkusi 2878 o A Kubilius tuo laiku buvo gavęs 2519 balsų Esminis lūžis po kurio A Kubilius ėmė pirmauti įvyko suskaičiavus Kauno balsus Išties jeigu toks gana gausus skyrius kaip Kauno būtų balsavęs kitaip pavyzdžiui 600 balsų iš turėtų 1128 balsų daugiau būtų skyręs I Degutienei pergalė būtų atitekusi jai Savo balsavimu konservatyvieji Kauno konservatoriai išgelbėjo modernistą reformatorių Kubilių mat jie šiuo atveju balsavo už jiems palankesnį sprendimą už generalinę partijos liniją Lemtingo pasirinkimo metas Giedrius Grabauskas Karoblis Savaitgalį vykę valdančiosios Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko rinkimai nebuvo sensacingi Kaip ir prognozuota partijos lyderiu vėl tapo A Kubilius Tam kad būtų pasiektas A Kubiliui palankus rezultatas buvo pasitelkti ir administraciniai resursai kai kurių TS LKD skyrių vadovai atkakliai agitavo tik už dabartinį premjerą Tad pergalė pasiekta remiantis savo valdžia ir net grūmojant kad Kubiliui netapus pirmininku

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/05/25/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  žmonėms 1981 m gegužės 31 dieną įšventintas į kunigus Povilas Klezys penkerius metus aptarnavo tikinčiuosius Panevėžio Katedroje ir Kupiškio bažnyčioje o 1986 metų rugpjūčio mėnesį buvo paskirtas į Utenos rajono Spitrėnų Švč Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapiją Klebono kun P Kleizio tarnystė nėra lengva jam tenka aptarnauti tris parapijas bei koplyčią Kiekvieną šventadienį jis aukoja šv Mišias Spitrėnų Švč Mergelės Marijos Taikos Karalienės Sudeikių Švč Mergelės Marijos Biliakiemio Švč Mergelės Marijos Vardo bažnyčiose ir Radeikių koplyčioje Tikras pašaukimas tarnauti Dievui tikėjimo liudijimai dvasingi pamokslai traukia tikinčiuosius ateiti pasimelsti todėl visos šventovės yra gausiai lankomos o per atlaidus susirenka kelios parapijiečių kartos giminės ir net tikintieji iš kitų parapijų kad kartu dalyvautų šv Mišių aukoje nuoširdžiai pasimelstų išpažintų nuodėmes ir priimtų šventąją Komuniją iš visų gerbiamo klebono kunigo rankų Pasimeldę ir pabendravę tarpusavyje tikintieji išeina dvasiškai pakylėti palydėti klebono padėkos už šventas giesmes nuoširdžią atgailą gausų dalyvavimą palinkėjimų dorai ir krikščioniškai gyventi mylėti savo artimą padėti vieni kitiems bėdoje ligoje ar nelaimėje Šiltas ir pagarbus klebono elgesys sušildo sielą pakelia nuotaiką sunkiomis gyvenimo valandomis Kardinolo tėviškėje Veronika Živilė BALTUŠNIKAITĖ Prie koplyčios iš kairės skulptorius Arūnas Sakalauskas grafikė Jūratė Račinskaitė vienuolė dailininkas Antanas Kmieliauskas architektas Ričardas Krištapavičius Gegužės 8 dieną kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje Guronyse seserys eucharistietės pasitiko atvykusius svečius Seimo narę Vaidevutę Margevičienę Kauno vyrų chorą Perkūną meno vadovas ir dirigentas doc Romaldas Misiukevičius koncertmeisteris Dainius Kepežinskas Gyvojo rožinio maldininkes iš Pivašiūnų Daugų Užuguosčio ir kitų parapijų Prie koplyčios susitiko architektas Stasys Petrauskas tapytojas skulptorius prof Antanas Kmieliauskas ir skulptorius Arūnas Sakalauskas sukūręs šv Juozapo skulptūrą koplyčios altoriui Šv Mišių patarnautojų diena Kan teol lic Andriejus Sabaliauskas Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ laimina šv Mišių patarnautojus Gegužės 7 dieną Žemaičių Kalvarijos šventovėje vyko kasmetinis Telšių vyskupijos parapijų patarnautojų susitikimas Šiais metais į susitikimą susirinko 150 šv Mišių patarnautojų Ryte Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai registravo jaunuolius 12 val buvo aukojamos šv Mišios kurių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Šv Mišių metu giedojo Telšių kunigų seminarijos klierikai pamokslą sakė Telšių vyskupijos ganytojas Susirinkusiesiems vyskupas kalbėjo apie Žemaičių Kalvarijos Šventovę čia esantį stebuklingąjį Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslą saugomą didžiausią Pabaltyje šv Kryžiaus relikviją papasakojo apie Žemaičių vyskupus kurių portretai saugomi Bazilikoje Jurgį Tiškevičių Antaną Tiškevičių Joną Lopacinską Motiejų Valančių Taip pat kalbėta apie Telšių vyskupus Vincentą Borisevičių ir Antaną Vaičių Telšių vyskupas J Boruta pabrėžė Dievo veikimą žmogaus gyvenime ir žmogaus Dievo malonei atvirumo pasekmes Visi šventieji bei minėti ganytojai yra akivaizdus pavyzdys jog draugystė su Viešpačiu yra tikrasis prasmingasis gyvenimas Šv Mišių patarnautojams vyskupas linkėjo karščiau pamilti Viešpatį ir nepasiduoti pasaulio dvasiai tolinančiai žmones nuo Dievo Dalijosi išgyvenimais ir patirtimi Alvyra Grėbliūnienė Šv Mišių auka Kairėje kun Kęstutis dešinėje kun Algis Vilniaus arkivyskupijos Caritas priklausomų asmenų reintegracinė bendruomenė Aš esu įregistruota pernai spalio mėnesį Jos vadovas kun Kęstutis Dvareckas kuris pats buvo pasiekęs dugną Tačiau išsigelbėjo nes įtikėjo į Dievą patikėjo kad Dievui reikia jo Dabar yra visiškai atsidavęs Jam stengiasi vykdyti Jo valią Todėl šiuo metu yra su tais kam reikalinga pagalba Tai įrašyta ir Aš esu

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/05/27/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •