archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  buvo skaitomi žuvusiųjų vardai visame mieste aidėjo varpai Pasisakau už prisiekusiųjų teismą Improvizuotas ešafotas Vilniaus Rotušės aikštėje Susidūrimas su lietuviškąja teisėsauga menkas malonumas Net jeigu turi pakankamai pinigų profesionalaus advokato paslaugoms vis tiek nėra šimtaprocentinių garantijų jog tave teisiantis Temidės tarnas bus objektyvus sąžiningas principingas Lietuvoje teisėjams sudaryta galimybė ignoruoti net akivaizdžiausias tave ginančio advokato pastabas Teisėsaugos veiklą reglamentuojantys įstatymai surėdyti taip kad tapęs įtariamuoju arba kaltinamuoju tampi priklausomas nuo vieno trijų ar penkių teisėjų malonės arba nemalonės Baisiausia jog nenumatytos jokios sąlygos efektyviai gintis tais atvejais kai mūsų teisėjai nesivadovauja Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis Teoriškai įmanoma tačiau praktiškai ne Prisiekusiųjų institucijos idėją kurią pasirinko dauguma pasaulio demokratinių valstybių Lietuvoje bandoma sužlugdyti klastingai manipuliuojant visuomenės nuomone ir pateikiant abejotinos vertės nors ir gražiai skambančius argumentus Prisiekusiųjų institucijos priešininkai šiandien šaukia esą tokia teisinė tvarka įneštų tik dar daugiau tendencingumo prieštaravimų ir klaidų esą Lietuva mažas kraštas Čia visi vieni kitus pažįsta yra susiję subtiliausiais giminystės ir bičiulystės ryšiais Taip Lietuva ne Amerika ne Kinija Tačiau tuos pačius priekaištus dėl tendencingumo labai lengva pritaikyti ir Lietuvos teisėjams Jie taip pat turi giminių pažįstamų draugų Ko iš Lietuvos prašoma lenkų tautinės mažumos vardu Anatolijus Lapinskas Lietuvos lenkų tautinės mažumos veikėjai dažnai aiškina kad lenkų padėtis Lietuvoje pablogėjo po to kai mūsų šalis įstojo į Europos Sąjungą t y nuo 2004 metų Nemanyčiau kad tie metai kažkuo išsiskyrė Lietuvos valstybės santykių su jos lenkų mažuma atžvilgiu Šie santykiai ėmė krikti gerokai anksčiau vos atkūrus šalies nepriklausomybę kai pasipylė Lietuvos lenkų europiniai skundai pirmieji iš jų buvo adresuoti Danijos ir Švedijos Helsinkio komitetams dar 1991 metais Tarp tų skundų buvo ir tokie šedevrai Lietuvos Vyriausybė siekia iškelti ir išbarstyti po visą šalį tradiciniame lenkų regione gyvenančius lenkus Betvarkė Lietuvos ir jos Rytų kaimynių savitarpio teisinės pagalbos srityje Šiais metais kaip niekada išryškėjo betvarkė Lietuvos

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/09/14/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  kaimui jo pašventinimo renginyje dalyvavę gyventojai Rugpjūčio 27 ąją šeštadienį nemažas kaimo gyventojų būrys rinkosi į Lekėčių Šv Kazimiero bažnyčią Joje šios parapijos klebonas kun Audrius Kurapka aukojo šv Mišias už gyvus ir mirusius šio kaimo gyventojus Paskui visi atvyko į šio krašto poetės Gražinos Tulauskaitės Babrauskienės 1908 1990 tėviškės vietą kur klebonas kun A Kurapka pašventino kaimo kryžių Tebūna jis kaip padėkos ženklas Dievui už tai kad laimino lekėtiškių sodybas darbus kasdienybę sakė klebonas Ši vieta vadinama Paryžiumi o greta esantis miškas Paryžine nes prieš 200 metų traukdamiesi išbadėję Napoleono kariai čia pamatę gyvenant žmonių sušuko Paris Pensininkas Zenonas Rakauskas pasakojo kad kadaise čia stovėję gražūs namai o šalia esantis kelias iš Prūsijos per Naumiestį vedė į Kauną Keliu važiuodavę prekybininkai artimiausia didesnė gyvenvietė buvo Novaraistis Z Rakauskas prisiminė ir savo vaikystę jis pro šią vietą penkis kilometrus eidavo į mokyklą ir bažnyčią Jis taip pat sakė kad seniau žmonės gegužės mėnesį rinkdavosi pasimelsti prie kaimo kryžiaus paskui vaišindavosi bendraudavo Norėčiau kad mūsų poetės Gražinos Tulauskaitės tėviškėje prie kryžiaus bent kartą per metus susirinktų Lekėčių kaimo gyventojai kvietė Z Rakauskas Jis rinko lėšas šiam kryžiui pastatyti todėl dėkojo visiems kurie prisidėjo savo aukomis Keletą giesmių pagiedojo Lekėčių bažnyčios choras o paskui renginio dalyviai bendravo Lekėčių kultūros namuose Kryžiumi įamžino kaimą Kryžiaus šventinimo renginyje dalyvavę Naujininkų kaimo gyventojai su kun Francu Kukliu kairėje Kaimo kryžkelėj kvepia alyvos Senas kryžius paskendęs žieduos Kiek dešimtmečių jis čia prarymos Tik gegutė viena suskaičiuos Nuo seno Lietuvoje gyvuoja tradicija kryžkelėse kaimuose ar prie namų statyti kryžius Taigi susirinkę Naujininkų kaimo Pajevonio parapijos Vilkaviškio rajone gyventojai tęsdami senąsias tradicijas nutarė pasistatyti savo kaime kryžių juolab kad rėmėjų ir iniciatorių netrūko Aplankė Plungėje dirbusius kunigus Pranciškus ŽUKAUSKAS Plungiškiai prie Švėkšnos šv Apaštalo Jokūbo bažnyčios Kairėje kunigas Julius Meškauskas viduryje Švėkšnos parapijos klebonas kan Donatas Stulpinas Gražios iniciatyvos ėmėsi Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas Plungės Šv Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun Julius Meškauskas sumanęs aplankyti Plungės parapijoje dirbusius kunigus Dalyvauti šioje kiek neįprastoje piligriminėje kelionėje panoro daugiau kaip penkiasdešimt Plungės parapijos tikinčiųjų kurie su didžiule pagarba prisimena Plungėje dirbusius kunigus vikarus klebonus Beje atsirado ir daugiau norinčių juos dabar jau dirbančius įvairiose Telšių vyskupijos parapijose aplankyti Dekano klebono kun J Meškausko pajuokavimu Plungės autobusų parko autobusas nors ir didžiulis bet ne guminis todėl šį kartą teko apsiriboti pusšimčiu piligrimų Paminėjo Seinų kunigų seminarijos metines Scholastika Kavaliauskienė Jonavos jungtinis choras Žemyna prie Seinų bazilikos Į Seinų Lietuvių namų konferencijų salę rugpjūčio 28 dieną žmonės rinkosi susikaupę Rimčiai ir susikaupimui nuteikė renginio tema Seinų kunigų seminarijos 185 metinių minėjimas Grupelei alytiškių teko garbė dalyvauti šioje šventėje Konferencijoje pranešėjai buvo du Lietuvos istorijos instituto istorijos mokslų daktaras profesorius Algimantas Katilius ir istorijos mokytojas Juozas Sigitas Paransevičius Piligriminė išvyka į Latviją Nida Kaleinikovaitė Ekskursijos dalyviai žengia Šv Liudviko bažnyčios šventoriumi Kraslavoje Liepos 6 dieną 105 Kupiškio ir Antašavos parapijiečiai išvyko į klebono kun dr Rimanto Gudelio organizuotą piligriminę kelionę į rytų Latvijos apylinkes Pirmiausia piligrimai apžiūrėjo Kraslavos miestelyje esančią Šv Liudviko bažnyčią kuri yra įtraukta į Europos kultūros paveldą Klebonas kun Eduardas

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/09/16/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  dalyvių posėdis Centre Vatikano santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Dominykas Mambertis Greta jo prie mikrofono kalba Maskvos stačiatikių patriarchato atstovas Volokalamsko metropolitas Ilarijonas Pripažįstami Lietuvos pirmininkavimo nuopelnai Džiugu pripažinti tai pastebi visa tarptautinė bendruomenė kad būtent Lietuvai šiemet pirmininkaujant Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje ESBO dažnai įvairiuose forumuose nagrinėjami aktualūs religijos laisvės klausimai Vienas tokių susitikimų kurio tema buvo Prevencija ir atsakas į neapykantos incidentus bei nusikaltimus prieš krikščionis rugsėjo 12 dieną vyko Romoje Renginyje dalyvavo 56 valstybinių delegacijų ir apie 50 nevyriausybinių žmogaus teises ginančių grupių atstovai pakviestas pasisakyti ir Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius Vatikano užsienio reikalų ministras prancūzas arkivyskupas Dominykas Mambertis Šeši lemtingieji skaičiai be kurių mūsų nebūtų Prof Jonas Grigas Gyvename spiralinėje Paukščių Tako galaktikoje kurioje yra apie 100 milijardų į saulę panašių žvaigždžių Nors šviesai ją prasklisti reikėtų 100 tūkstančių metų ji tėra tik visatos dulkelė Visatoje yra apie 400 milijardų galaktikų su dešimtimis milijardų žvaigždžių ir visos jos juda Kuo galaktika tolimesnė tuo greičiau ji tolsta nuo mūsų nes visata nugalėdama milžinišką trauką vis didesniu greičiu plečiasi Tačiau iki šiol mokslui neaišku kas buvo tos didžiulės energijos šaltinis sukūręs visatą ir paleidęs ją plėstis Plėtimosi greitis atrodo yra tiksliai sutvarkytas Jei visata būtų plėtusis viena trilijonąja dalimi greičiau visa visatos materija seniai būtų išsisklaidžiusi O jei tiek pat lėčiau visata dėl traukos jėgų per pirmuosius milijardą savo egzistavimo metų būtų susitraukusi Nebūtų nei ilgaamžių žvaigždžių nei planetų ir Žemės nei gyvybės joje nebūtų ir mūsų Teisuolių pėdsakais Chaimas BARGMANAS Pasaulio tautų teisuolių medalių įteikimas Šiauliuose 2002 metais sėdi iš dešinės į kairę Rūta Ščerbavičienė Stasė Motiejūnienė Marijona Tiesnesienė Stovi iš kairės į dešinę Šiaulių žydų bendruomenės pirmininkas B Šteinas Šiaulių vyskupijos atstovas Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas S Alperavičius Izraelio pasiuntinys Latvijai ir Lietuvai Avrahamas Benjaminas Trečias iš dešinės Algirdas Beleckas Apytiksliai prieš penkiolika

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/09/21/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  apsaugos skyrius jau vienuolikti metai organizuoja šventę globėjams kurios metu jie pagerbiami specialiomis Gerumo paukštės nominacijomis Šiais metais simboliniai sparnai nutūpė šešių globėjų rankose kurios glosto rūpinasi ir suteikia meilę svetimiems vaikams Tikrųjų tėvų galbūt neatstos niekas tačiau tą gerumą kurį globotiniams dovanoja globėjai taip pat ne bet kas galėtų dovanoti Šiuo metu Šakių rajone yra 168 globojami vaikai Būtent jiems ir jų globėjams buvo skirta Gerumos paukštės šventė privertusi susimąstyti kiek daug gyvenime neteisybės ir sunkumų tenka patirti vaikams Tryliktasis ministrantų susitikimas Juozas Aukštaitis Po šv Mišių ministrantų būrys Kauno Artkikatedros Bazilikos zakristijoje nusifotografavo su aukojusiu šv Mišias mons Adolfu Grušu su jam asistavusiu diakonu Audriu Martusevičium prel prof dr Vytautu Steponu Vaičiūnu Bazilikos administratoriumi kun Evaldu Vitulskiu ir kun Nerijum Vyšniausku Popiežius Benediktas XVI rengdamasis į pasaulinį jaunimo susitikimą Madride labai gražiai nušvietė Kryžiaus aukos prasmę teigdamas kad ji yra aukščiausia Dievo meilės išraiška ir versmė iš kurios trykšta amžinasis gyvenimas Prie šios versmės šventojo Tarcizijaus dieną dar kartą prisilietė Kauno arkikatedros bazilikos įvairių kartų ministrantai dalyvavę šventų Mišių aukoje Tai buvo jų tryliktasis susitikimas kurį vėl subūrė ministrantų vadovas zakristijonas Albertas Koženiauskas Šv Mišias didelio ministrantų būrio apsuptas aukojo ministrantų dvasios vadas Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas Jam pamaldžiai asistavo diakonas Audrius Martusevičius Mišių skaitinius skaitė buvę ministrantai Juozas Bakutis Zigmas Tamakauskas Kęstutis Ignatavičius Zenonas Vaškevičius ir kiti Zigmas Tamakauskas primindamas šių metų paskirtį skaitinius papildė Maldavimų dalyje prašydamas Dievo kad 1941 metų Birželio 23 iosios sukilėliai ir kiti kovotojai paaukoję savo gyvybes dėl Lietuvos laisvės amžinybėje visada regėtų šviesųjį Viešpaties veidą Skirtingi sūnūs Kun Vytenis Vaškelis Visais laikais netrūksta dukrų ir sūnų kurie savo tėvams kviečiantiems juos padirbėti be užuolankų drebia Nenoriu Mt 21 29 Jokiu būdu neskubėkime ant savo neklusnių vaikų pykti ir moralizuoti Kai akis į akį susiduriame su papiktinančiu priešiškumu tai pirmiausia mums išbandymas Jei mes suskubsime pagalvoti Kaip mano vietoje pasielgtų Jėzus arba keliolika sekundžių tylėdami luktelėsime idant mūsų viduje išdygtų nematomos gelžbetoninės sienos sutrukdančios išsilieti tulžingai cunamio pagiežai tuomet mes savo kantrybės dorybe daugiau ar mažiau sugėdinsime priešgyniautojus kurie nesulaukę juos barančių žodžių ims ir pradės abejoti savuoju teisumu Tai bus kelio pradžia vedanti juos į neužmirštamus vidinius pokyčius nenumaldomai skatinančius ryžtis vykdyti tėvo ar motinos paliepimą Dievo gailestingumas nuo amžių beldžiasi į žmogaus širdį Alytaus piligrimai Antakalnyje prie šv sesers Marijos Faustinos Kovalskos namelio muziejaus 2011 ieji paskelbti Dievo Gailestingumo metais Šia proga rugpjūčio pabaigoje viešoji įstaiga Dienos namai pasikvietė savo pagrindinio vykdomo projekto Dorybių mokyklėlė bendradarbius Alytaus valstybinių Vaikų globos namų bendruomenės narius į šalies sostinę paminėti Dievo Gailestingumo metų aplankyti su šia tema susijusias istorines vietas įdėmiau pasižvalgyti po Vilniaus senamiestį Į kelionę susiruošė gražus būrys jaunimo lydimas Vaikų globos namų direktoriaus pavaduotojų Jūratės Žvaliauskienės bei Anelės Adamavičienės bibliotekos vedėjos Linos Klebauskienės muzikos vadovės Irinos Levendauskienės Kelionės maršrutą pasiūlė ir gide sutiko pabūti šiuo metu sostinėje gyvenanti ir dirbanti Vilniaus universiteto VU absolventė buvusi Šv Angelų Sargų parapijos jaunimo atstovė Rūta Lazauskaitė Dienos namų direktorei Kristinai Bondarevai įamžinti visus keliauninkus bei užfiksuoti kelionės įvykius padėjo įstaigos

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/09/23/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  uždavinius Pabrėždamas kad religija yra vienas iš svarbiausių pagrindų sėkmingam visuomeniniam gyvenimui jį priėmusiems šalies prezidentui Christianui Vulfui ir kanclerei Angelai Merkel popiežius Benediktas XVI nurodė kad Vokietija kartais vadinama Europos varikliu už savo pasiekimus turi dėkoti kad tautos laisvės galia buvo formuojama kaip atsakomybės prieš Dievą ir vienų už kitus pasekmė Kardinolas J Ratcingeris komunistinio saugumo akiratyje Mindaugas BUIKA Popiežius Benediktas XVI dar jaunas teologijos profesorius kuriuo pradėjo domėtis Stasi dėl apsilankymo Rytų Vokietijoje Sekimas pradėtas nuo apsilankymo Erfurte Kardinolas Jozefas Ratcingeris kaip teigia jį artimai pažįstantys asmenys yra labai inteligentiškas ir gabus greitai įsitraukia į reikalų tvarkymą Nors pokalbio partnerį pradžioje kiek trikdo jo drovumas tačiau netrukus yra patraukiamas savo asmeniniu žavesiu Tai citata iš vienos ataskaitos kurią 1984 metais apie Bažnyčios hierarchą dabartinį popiežių Benediktą XVI paruošė tuometinės komunistų valdytos Rytų Vokietijos saugumo tarnybos Ministerium für Staatssicherheit MfS arba tiesiog Stasi bažnytinius reikalus kuravusios XX valdybos bendradarbis Žinių apie kardinolo J Ratcingerio akylą sekimą ir informacijos rinkimą pastarosiomis savaitėmis vėl pasirodė Vokietijos žiniasklaidoje Šventojo Tėvo praėjusio apsilankymo savo tėvynėje proga Žaliakalnio funikulieriui 80 metų Vilija ŽUKAITYTĖ Kalba miesto meras Rimantas Mikaitis Ketvirtadienį rugsėjo 22 ąją Kaune buvo paminėtas garbingas jubiliejus 80 metų darbo sukaktį švenčia Kauno Žaliakalnio funikulierius Šis Lietuvos kultūros paminklas šiuo metu yra vienintelis Baltijos šalyse veikiantis funikulierius tebevykdantis savo pagrindinę paskirtį kelti keleivius Žaliakalnio funikulieriaus 80 mečio proga buvo atnaujinta funikulieriaus išorė restauruoti vagonėliai prižiūrimas skverelis V Putvinskio gatvėje Pagerbė didvyrę Paminėtos 180 osios 1831 metų sukilimo ir jo didvyrės Emilijos Pliaterytės žūties metinės Paminklas E Pliaterytei Rugsėjo 17 dieną šeštadienį Kapčiamiestyje Lazdijų r paminėtos 1831 metų sukilimo Lietuvoje ir šio sukilimo didvyrės grafaitės Emilijos Pliaterytės mirties 180 osios metinės Minėjime dalyvavo krašto apsaugos viceministrė Indrė Pociūtė Levickienė Lazdijų rajono meras Artūras Margelis kariuomenės atstovai Renginys prasidėjo šv Mišiomis Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčioje vėliau

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/09/28/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  vyskupas Arkivyskupo Pranciškaus Karevičiaus portreto bruožai Arkivyskupo Pranciškaus Karevičiaus Šiemet sukako 85 eri metai kai buvo įkurta Lietuvos Katalikų Bažnyčios LKB provincija 1926 m LKB centre Kaune XIX amžiuje statytuose vyskupų rūmuose M Valančiaus gatvėje rezidavo paskutinis Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius 1861 1945 Rugsėjo 30 dieną minime jo gimimo 150 ąsias metines Ta proga pagal amžininkų užrašytus istorinius šaltinius ir jo paties atsiminimus bandyta atkurti pagrindinius arkivyskupo Pr Karevičiaus asmenybės bruožus Vilkaviškio vyskupijoje Lazdijų dekanate Atlaiduose lankėsi kraštietis arkivyskupas Šv Mišias aukoja arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kairėje kan Valius Zubavičius dešinėje kan Vytautas Prajara KRIKŠTONYS Rugsėjo 4 ąją sekmadienį Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius svečiavosi savo vaikystės parapijoje ir Kristaus Karaliaus bažnyčioje aukojo šv Mišias Kartu su juo koncelebravo Lazdijų dekanato dekanas kan Vytautas Prajara ir Liškiavos parapijos klebonas kan Valius Zubavičius Savo homilijoje arkivyskupas prisiminė Krikštonių bažnyčios statytoją kun Joną Reitelaitį pristatė jį kaip nuolankaus bažnyčios tarno pavyzdį Nors tuo laiku taip pat buvo nemažai sunkumų kunigas tiesiog pats dirbo rinko aukas ir su Dievo bei parapijiečių daugiausia ūkininkų pagalba šventovę pastatė ir prieš 77 metus konsekravo Pasirūpino kad joje būtų švenčiami Švč Mergelės Marijos Gimimo Ligonių Sveikatos atlaidai Į juos plūdo minios žmonių laukai ir kalvelės buvo pilni vežimų Daug kas pasikeitė bet Krikštonių bažnyčia ir šiandien šviečia kviesdama atsigaivinti po darbų Utenos miesto 750 mečio šventėje apdovanoti ir dvasininkai Dr Aldona Vasiliauskienė Iš kairės atminimo ženklus gavusieji kun Jurgis Kazlauskas ir akademikas Jurgis Gaižutis Šalia Anykščių dekanas kan Stanislovas Krumpliauskas Seimo narė Milda Petrauskienė ir Utenos meras Alvydas Katinas Prieš 750 metų karalius Mindaugas laiške Kalavijuočių ordinui atsidėkodamas už suteiktą pagalbą perleido kai kurias lietuvių teritorijas taip pat ir Utenos žemes Tame laiške Utenos vardas buvo paminėtas pirmą kartą Jei būtų įmanoma su pasididžiavimu paspaustume karaliui Mindaugui ranką ir padėkotume kad šiandien prabėgus septyniems su puse šimtmečiams spindi garbingo jubiliejinio gimtadienio skaičiai 750 Padėkotume ir už tai kad Uteną galime vadinti vienu seniausių Lietuvos miestų su įdomia permaininga istoriniais įvykiais persunkta praeitimi veiklia teisinga dabartimi ir išmintinga bei drąsia ateitimi rašo Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas spalvotame buklete kuris išleistas lietuvių rusų bei anglų kalbomis Gausiai iliustruotame leidinėlyje jubiliejiniam gimtadieniui skirtų renginių programa rugsėjo mėnesio 1 24 dienomis Maironiečiai šventė Baltų vienybės dieną Marytė KVIETKUVIENĖ Maironiečiai Ariogalos Šv arkangelo Mykolo bažnyčioje Rugsėjo 22 dieną baltų gyvenamose ir istorinėse vietose uždegamos Baltų vienybės ugnys Lietuviai ir latviai ugnelėmis išreiškia pagarbą protėvių atminimui ir baltų vienybei Ši diena primena lietuvių ir latvių genčių pergalę Saulės mūšyje prieš kalavijuočių ordiną Tai buvo tarsi Žalgirio mūšis XIII amžiuje sustabdęs svetimųjų agresiją į baltų žemes Šiandien Saulės mūšis simbolizuoja baltų tautų bendros kilmės ir likimo idėją KT sukūrė naują šeimos koncepciją Konstitucinis Teismas KT trečiadienį paskelbė kad Seimo priimta Valstybinė šeimos politikos koncepcija įtvirtinusi tik santuokos pagrindu sukurtas šeimas prieštarauja Konstitucijai Konstitucinio Teismo nutarime pripažįstant kad santuoka kaip istoriškai susiklostęs modelis neabejotinai turįs išskirtinę vertę visuomenės gyvenime užtikrinantis tautos ir valstybės gyvybingumą bei istorinį išlikimą yra vienas iš šeimos konstitucinio instituto pagrindų šeimos santykiams kurti tačiau teigiama jog tai nereiškia kad pagal Konstituciją

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/09/30/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  culpa sustiprins vienybės siekius Tai yra svarbu ir dabartinio sekuliarizmo plėtros akivaizdoje kai tikėjimo išsaugojimui yra ypač reikalingos sutelktos visų krikščionių pastangos Legalizuotas genocidas Kai lenkai okupavo Lietuvos dalį buvo įkurta Sąjunga Vilniui vaduoti Dabar reikia sąjungos kuri bandytų tą Lietuvos dalį išsaugoti Lietuvai nes jai gresia rimtas pavojus Kai kas sako kad lenkų pagrobtoji Lietuvos dalis jau vėl prarasta Dar gerai prisimename autonomininkų jedinstveninkų ardomąją veiklą Tada vadavomės iš rusiškosios okupacijos Šiandien Vilniuje vaizdas panašus Skirtumas tik tas kad tada lietuvių tauta ir didžioji dalis tautinių mažumų buvo vieninga veikė ryžtingai o dabar bejėgiškai skėsčioja rankomis abejingai stebi kai Vilnijoje siautėjama taip kaip M Biržiškos laikais aprašytais Vilniaus Golgotos dienoraštyje Bet Lietuvos lenkai čia niekuo dėti jie primena už gerklės pagriebtą įkaitą kai grobikas reikalauja išpirkos daugiau negu terorizuojamasis gali atiduoti Kaune pristatyta M Remienės knyga Livija ŠIUGŽDIENĖ Marija Remienė pristatė naują savo knygą JAV lietuvių kultūros keliuose Kairėje Kultūros ministerijos Regionų skyriaus vedėja Irena Seliukaitė Rugsėjo 29 ąją į Maironio lietuvių literatūros muziejų susirinkę kauniečiai džiaugsmingai priėmė JAV gyvenančią lietuvę Mariją Remienę ji pristatė naujai išleistą savo knygą JAV lietuvių kultūros keliuose Šią knygą sudarytą iš įvairių autorių straipsnių aprašančių M Remienės indėlį į išeivijos kultūrinį gyvenimą bei jos organizacinius talentus pirmiausia vertino muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė apibūdindama autorę kaip vieną labiausiai prisidėjusių prie Amerikoje gyvenančių tautiečių kultūros puoselėjimo Maloniai apie M Remienę atsiliepęs ir ištraukas iš knygos skaitęs Kauno valstybinio dramos teatro direktorius Egidijus Stancikas pirmiausia perskaitė apie ją straipsnį iš XXI amžiaus o vėliau knygos įžangoje įrašytą Bernardo Brazdžionio laišką taip pat M Remienės kalbą sakytą prieš dvejus metus įteikiant J Basanavičiaus premiją Kultūros ministerijos Regionų skyriaus vedėja Irena Seliukaitė pasakojo apie įteiktus apdovanojimus M Remienei sakė kad ji vadinama išeivijos kultūros ministre papasakojo kaip 1944 metais nuo naujos okupacijos bėgantys tautiečiai ginčijosi imti ar neimti

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/10/05/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  m Jonas Strazdauskas Perkūnas g 1930 m Grybų šventėje grybų kultūros kulinarinio paveldo linksmybių ir svečių gausa Rūta Averkienė Grybavimo čempionato nugalėtojai Paluknio Krembliai su Varėnos rajono meru Elvinu Jankevičiumi Šešioliktoji Grybų šventė tradiciškai prasidėjusi devintuoju Lietuvos grybavimo čempionatu Varėnos rajono savivaldybės mero taurei laimėti Marcinkonių kaimo miškuose iki vėlaus vakaro tęsėsi daugybe renginių Varėnos miesto parke Devintajame grybavimo čempionate mažesnis nei įprastai grybų derlius Kadangi šiemet Varėnos krašto pušynėliai nelepino grybų gausa paskutinį rugsėjo šeštadienį Marcinkonių kaime įvykęs devintasis grybavimo čempionatas taip pat nenustebino pernelyg dideliu surinktų grybų kiekiu Tačiau jis vis tiek nenuvylė nei organizatorių nei dalyvių nes visi buvo svetingai sutikti ir pavaišinti Šiemet dėl Varėnos rajono savivaldybės mero įsteigtos taurės varžėsi 25 komandos iš įvairių Lietuvos regionų iš viso 100 grybautojų Žvirzdės kaimo koplytstulpis vėl džiugina K Vaitkaus dukros iš kairės Pranutė ir Juzefa Rugsėjo 24 dieną šeštadienį Raseinių rajono Nemakščių seniūnijos Žvirzdės kaime buvo atstatytas restauruotas koplytstulpis kurio autorius Raseinių krašto dievdirbys Kazimieras Vaitkus 1876 1978 Žvirzdės kaimo koplytstulpį netoli savo namų šalia kelio Nemakščiai Adakavas Skaudvilė 2 km nuo Nemakščių K Vaitkus sukūrė ir pastatė 1915 m Šio koplytstulpio atstatymui dalinai lėšų skyrė Raseinių rajono savivaldybė iš Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo darbų programos o jo atstatymo entuziastai buvo K Vaitkaus proanūkiai šių eilučių autorė bei Aidas ir Aurimas Velžiai gyvenantys Kaune Laikas yra negailestingas taigi nykstančio koplytstulpio vaizdas vertė ieškoti jo išsaugojimo galimybių Dėl šimtamečio koplytstulpio būklės dvejojome ar bus įmanoma jį restauruoti ar teks pagaminti kopiją Tikimės kad šiuolaikinių restauravimo priemonių sutvirtintas koplytstulpis džiugins dar ne vieną dešimtmetį Restauravimo darbus atliko Aidas Velžys savo gyvenimą taip pat susiejęs su medžio darbais o jam padėjo brolis Aurimas Kryžius primins išnykusį kaimą Bronius VERTELKA Išnykusio Pasodėlės kaimo gyventojai prie kryžiaus Išnykusį Pasodėlės kaimą dabar primins kryžius Rugsėjo 11 ąją jį pašventino Krekenavos dekanas klebonas kan Petras Budriūnas Mintis pastatyti gimtinėje kryžių kilo krekenavietei inžinierei Angelei Pranaitytei ne vieną kadenciją rinktai į rajono Tarybą krikščionių demokratų partijos narei Jį padarė Jonas Kalvelis iš Udrų kaimo pastatė Domas Dirsė rajono Tarybos nario Osvaldo Dirsės brolis Šiaulių vyskupijoje Radviliškio dekanate Per atlaidus pašventino atstatytą kaimo kryžių Klebonas kun Remigijus Katilius kalba prie atstatyto Beinoravos kaimo kryžiaus DAPŠIONIAI Priešpaskutinį rugpjūčio sekmadienį Beinoravos bendruomenė pakvietė krašto žmones susiburti draugėn ir turiningai praleisti vieną paskutinių vasaros dienų o progų tam sambūriui buvo net keletas Viena jų kasmetiniai tituliniai Dievo Apvaizdos atlaidai Dapšionių parapijos bažnyčioje Gausiai susirinkę parapijiečiai ir svečiai dalyvavo Sidabravo klebono kun Remigijaus Katiliaus aukojamose šv Mišiose bei eucharistinėje procesijoje aplink bažnyčią Po iškilmių bažnyčioje visi rinkosi Beinoravos kaimo centre Čia vyko atstatyto kryžiaus pašventinimas ir Beinoravos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 425 ųjų metinių minėjimas Šventę pradėjo kaimo jaunimo atstovai jie skaitė eiles apie Tėvynę Klebonas kun R Katilius kalbėjo apie kryžiaus simbolinę reikšmę svarbą jo globojančią saugojančią galią mūsų protėvių tradiciją statyti kryžius sodybose pakelėse ir dažnai žmonių lankomose vietose Jis pašventino 1901 metais pastatytą sovietmečiu nugriautą o dabar atstatytą kaimo kryžių kuris buvo Didžiojo jubiliejaus atminčiai pagerbti nes jį pastatė kaip liudija užrašas ant paminklo kaimo jaunieji

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/10/07/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •