archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  bazilikos arkikunigas kardinolas Virgilijus Noė buvęs Toronto Kanada arkivyskupas kardinolas Aloyzijus Metju Ambrozičius buvęs Popiežiškosios socialinės komunikacijos tarybos pirmininkas lenkas kardinolas Andžėjus Marija Deskuras Per šiuos metus taip pat mirė 130 vyskupų įskaitant lietuvių išeivių kilmės Šventojo Sosto diplomatą arkivyskupą Joną Bulaitį Talentas bilietas Kelionėje Kun Vytenis Vaškelis Koks turtingas ir dar labiau dosnus bevardis šeimininkas prieš iškeliaudamas jis atiduoda tarnams savo didžiulį turtą Mt 25 14 Kadangi Jėzaus palyginimas apie talentus yra įspraustas tarp dviejų eschatologinių temų Jo antrojo atėjimo laukimo ir paskutinio teismo įvaizdžio norisi galvoti kad toji kažkokia svetima šalis Mt 25 14 į kurią leidosi mūsų šeimininkas yra dangiškosios karalystės pirmavaizdis Buvome tiesos ir taikos piligrimai Atsiliepusiųjų į Benedikto XVI kvietimą kelionės įspūdžiai Alvyra Grėbliūnienė Serbijos stačiatikių vyskupas kalbasi su mūsų piligrimais Spalio 27 dieną Asyžiuje Tiesos ir taikos piligrimystėje į kurią pakvietė popiežius Benediktas XVI dalyvavo daugiau nei 300 įvairių religijų o taip pat netikinčiųjų atstovų Tai buvo jubiliejinis susitikimas Prieš dvidešimt penkerius metus 1986 spalio 27 d palaimintasis Jonas Paulius II pirmą kartą surengė tokį susitikimą po to sušaukė dar du 1993 ir 2002 metais Margionyse tebedega Vėlinių laužai Rūta Averkienė Prie Vėlinių laužo Margionių kaimo kapinaitėse Vėlinių tradicijos Lietuvoje skaičiuoja daugybę amžių Vieni papročiai jau grimzta istorijon o kitus lietuviai prisimena ir šiandien Šilais apsisiautusio Margionių kaimo gyventojai tebegerbia senolių papročius nuo Vėlinių aštuonias dienas degindami Vėlinių laužą ir melsdamiesi Margionių kaimo kapinaitėse Unikalias iki šių dienų išlikusias apeigas Lietuvoje galima išvysti tik čia ir dar viename išnykimo ženklu pažymėtame Zervynų kaime Išskirtinė Kalnujų vieta Asta Kriščiokaitienė Kalnujų Šv Viktoro bažnyčios griuvėsiai Motina padavė škaplierius sakydama Neužmiršk Dievo Aš žinojau tai buvo Kalnujų bažnyčios Dievas geriausiai ir teisingiausiai išklausantis Paserbentį Užmiršti Dievą užmiršti namus nes kitur jisai kitas Tie škaplieriai ilgai buvo slapstomi užanty kaip namų ir tėvų atminimas kaip šventas ryšys su

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/11/11/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • XXI amžius
  reguliuoti ekonominį vystymąsi ir finansų rinką vadovaujantis visuotiniu bendrojo gėrio principu Spalio 24 ąją paskelbtas minėtos Šventojo Sosto dikasterijos dokumentas pavadintas Į tarptautinės finansinės ir ekonominės sistemos reformavimą globalinio viešojo autoriteto kontekste daugiau buvo skirtas po dešimties dienų Kanuose Prancūzija vykusiam vadinamosios G 20 valstybių grupės vadovų susitikimui kuriame taip pat nagrinėti panašūs klausimai Be abejonės jo pasirodymui įtakos darė įvairiapusiai visuomeninio gyvenimo krizės procesai bei naujieji socialiniai sąjūdžiai Occupy Wall Street ir pan įgyjantys aiškų globalinį protestų pobūdį prieš turtinę nelygybę ir nevaržomas bankų spekuliacijas Nerami Lenkijos nepriklausomybės diena Įvairiose Varšuvos vietose lapkričio 11 ąją vyko kautynės susirėmimai tęsėsi iki pat vėlaus vakaroNuotrauka iš Rzeczpospolita Penktadienį Lenkija minėjo nacionalinės Nepriklausomybės dieną kai 1918 metų lapkričio 11 ąją Lenkijos visuomenės atstovai paskelbė nepriklausomybę Švenčiant 93 čiąsias nepriklausomybės paskelbimo metines Varšuvos gyventojai iš ryto džiugiai ėjo į oficialų paradą Šventėje Varšuvoje lankėsi prezidento Bronislovo Komorowskio pakviesta Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė Ji pasveikino Lenkijos piliečius nepriklausomybės paskelbimo proga Už jūsų ir mūsų laisvę Minint 55 tąsias Vengrijos revoliucijos metines Prof Ona Voverienė Bendras vaizdas padėjus vainiką bei gėles prie Atminimo lentos šalia Aušros Vartų Spalio 24 d Vilniuje ir spalio 26 d Kaune iškilmingai paminėtos Vengrijos revoliucijos 55 siosios metinės bei jos atgarsiai Lietuvoje Prie Aušros Vartų esančios atminimo lentos įamžinusios lietuvių tautos solidarizavimąsi su Vengrijos sukilėliais 1956 metais susirinko gausus to meto įvykių Lietuvoje dalyvių būrys bei Lietuvių vengrų bičiulių kultūros draugijos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Lietuvos moterų lygos ir Lietuvai pagražinti draugijos aktyvistų Dvigubi standartai politikoje Gintaras Visockas Kuo įsimintina praėjusi savaitė Įsiminė paskutinieji žymios Rusijos politikos apžvalgininkės Julijos Latyninos komentarai transliuojami per RTVi televiziją laidoje Kod dostupa Žurnalistė rašytoja J Latynina savo dėmesį sukoncentravo be kita ko ir į Londono teisme besibylinėjančius du Rusijos turtuolius Borisą Berezovskį ir Romaną Abramovičių Iš pirmo žvilgsnio šis konfliktas mums lietuviams

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/11/16/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Iš metalo atliekų sukonstravo šešis traktoriukus Buvo išradingas ir smalsus naujovėms apie tai rašė knygutėje Kun Kazimiero Vaičionio tikėjimo ir aukos kelias Virginija Mikalauskienė Kun Kazimieras Vaičionis Rugsėjo 18 dieną Panemunėlio bažnyčioje po šv Mišių prisiminėme kunigo Kazimiero Vaičionio gyvenimo kelią kupiną tikėjimo ir pasiaukojimo Šiemet jam būtų sukakę 90 metų Deja 2002 m lapkričio 9 d jo pavargusi širdis sustojo besimeldžiant koplyčioje Būsimasis kunigas liudyti tikėjimą mokėsi giliai tikinčioje šeimoje kurioje gavėnios metu buvo laikomasi sauso pasninko o vakarais apmąstomos Kristaus Kančios stotys Tiek mokykloje tiek ir gimnazijoje Kaziukas buvo pirmūnų gretose padedant literatūros mokytojui Juozui Tarvydui jis ėmė kurti prozos kūrinėlius ir skaityti per literatų susirinkimus bei rašyti į moksleivių laikraštėlį Kaziukas pūtė miško ragą dainavo moksleivių chore tapo vienu aktyviausių ateitininkų organizacijos narių Kai gimnazijoje ateitininkų organizacija buvo uždrausta susirinkimai vykdavo Rokiškio bažnyčios požemyje o Kaziukas gavęs iš Panemunėlio vikaro naujų religinių knygelių pristatydavo jas savo bendraminčiams dėl to būdamas paskutinėje gimnazijos klasėje 1941 m vasario 16 osios naktį suimtas patyrė nelaisvės ir brutalaus Rokiškio čekistų tardymo skonį Skaudžiai išgyveno besitraukiančių čekistų žiaurumą neteko metais vyresnio brolio Jonuko Brolio netektį minėdavo kaip auką iš nepatenkintų čekistų keiksmų supratęs kad kulkos buvo skirtos jam Mons E Simaškos pirmųjų mirties metinių paminėjimas Mons Eduardas Simaška Broniaus Vertelkos nuotrauka Spalio 28 ąją kaip įprasta paskutinį mėnesio penktadienį Šiluvoje švenčiant Ligonių dieną Švč M Marijos Gimimo Bazilikoje šv Mišiose kurių koncelebracijai vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas buvo minimos ir pernai pas Viešpatį iškeliavusio ilgamečio Šiluvos parapijos altaristo mons jubil Eduardo Simaškos pirmosios mirties metinės Prašykime kad Dievas stiprintų pasitikėjimą Juo kad mokytų sekti Kristumi kad mons E Simaškos ir kitų kunigų bei pasauliečių pavyzdys pamokytų kaip mes galime gyventi mylėdami Dievą ir artimą ragino ganytojas pradėdamas Eucharistijos liturgiją Homiliją pasakęs vysk J Ivanauskas priminė popiežiaus Benedikto XVI žodžius kuriuos jis pasakė lankydamasis Vokietijoje per šv Mišias Berlyne apie tai kad Prisikėlusysis dovanoja viltį ramybę pasitikėjimą gyvenimo džiaugsmą Šiais žodžiais pasak ganytojo Popiežius drąsina ir kviečia pasitikėti Dievu visomis gyvenimo aplinkybėmis Tai pagrindas mokantis atrasti gyvąjį Dievą ir atveriantis kelius į tikrąjį gyvenimą Monsinjoro Eduardo gyvenime šio pasitikėjimo Dievu buvo labai daug sakė vysk J Ivanauskas primindamas kad Dievu remdamasis monsinjoras ėjo lagerių kelius vėliau ilgai ir nuoširdžiai tarnavo tėvynėje Šventai atlikdamas kunigo tarnystę mons E Simaška liko pilnas išminties ir bažnytinės savimonės ir daug žmonių galėtų paliudyti kaip jis savo gyvenimu skelbė Dievo žodį Kunigo elgesys ir tikinčiųjų atsakomybė Vysk Romualdas Krikščiūnas Ričardo Šaknio nuotrauka Lapkričio 9 ąją Katalikų Bažnyčios šventės dieną kurią minimas Laterano Bazilikos pašventinimas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje buvo aukojamos šv Mišios minint pirmąsias Panevėžio vyskupo Romualdo Krikščiūno mirties metines Šv Mišių aukai vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas drauge meldėsi daugiau nei keturiasdešimt kunigų Įžangos žodyje vysk J Kauneckas priminė jog vyskupas Romualdas valdė Panevėžio vyskupiją dešimt metų Dabar palaidotas Kaune prie Mažosios Prisikėlimo bažnyčios Ganytojas kvietė maldose prisiminti ir buvusį Panevėžio vyskupijos apaštalinį administratorių arkivyskupą Julijoną Steponavičių kuriam lapkritį sukanka 100 metų mirusius kanauninkus tarp jų prel Leopoldą Pratkelį prel Kazimierą Dulksnį Pamokslą pasakė Tauragnų

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/11/18/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Izraelio religiniams vadovams Tęsiant Asyžiaus dvasia paremtą tarpreliginį taikos dialogą popiežius Benediktas XVI susitiko su Vatikane apsilankiusia Izraelio religinių bendruomenių taryba Ši unikali institucija su kurios nariais Šventasis Tėvas jau buvo pasimatęs Nazarete per savo 2009 metų vizitą Šventojoje Žemėje ir pakvietęs atvykti į Romą sudaryta palyginus neseniai 2007 aisiais ir ženklino religinių vadovų bendravimo siekį šiuo atžvilgiu galbūt jautriausiame pasaulio regione Tarybą sudaro 18 skirtingų tikybų įskaitant judėjus musulmonus krikščionis drūzus samaritiečius beduinus Krikščionis taryboje atstovauja stačiatikiai armėnai koptai anglikonai liuteronai taip pat įvairių tradicijų katalikai Titanų kova su kvailiais Linas V Medelis Tartum gličiame šaltame rūke ryškėja siluetai madingais drabužiais Veidai šviesūs putlūs entuziastingi Ir susimastę lyg apie tėvynės ateitį tautą lyg apie pilietiškumą patriotiškumą mąstytų Bet viduje giliai tartum kaip vaikystėje krapštant snarglį iš nosies lieka kažkas nemalonaus kaži kokia velniava Tada atsipeikėjęs supranti Lietuvoje tu esi tik trumpalaikių nuolat atsinaujinančių gaujų susirėmimų ir tylių karų stebėtojas arba auka toje pakelėje ta pačia proga aptalžyta Neatsitiktinai Bankas Snoras nacionalizuotas Praėjusio trečiadienio vėlyvą popietę Vyriausybė nacionalizavo Snorą paaiškėjus kad bankui gresia nemokumas Vėlų sekmadienio vakarą Lietuvos bankas sprendė kaip toliau veiks nacionalizuotas bankas Lietuvos banko valdyba išklausiusi banko Snoras laikinojo administratoriaus Simono Freakley ataskaitą ir įvertinusi jo pateiktus galimus banko pertvarkos modelius nurodė ne vėliau kaip iki trečiadienio pateikti galutinę išvadą dėl Snoro veiklos atkūrimo būdų Lietuvos banko valdyba taip pat panaikino kai kuriuos veiklos apribojimus Snoro klientams į sąskaitas bus grąžinamos lėšos kurios pateikus mokėjimo nurodymą dėl pritaikyto veiklos apribojimo nepasiekė gavėjo kitame banke teigiama Lietuvos banko pranešime Lietuvos banko valdyba lapkričio 17 d nutarimu nusprendusi leisti Snoro klientams fiziniams ir juridiniams asmenims pervesti ar išimti lėšų iki 500 litų per dieną iš kiekvienos savo sąskaitos naudojantis mokėjimo kortele leido administratoriui nuo lapkričio 23 d šias operacijas atlikti ir banko klientų aptarnavimo padaliniuose Galutinius sprendimus dėl veiksmų

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/11/23/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos toliau VSAT prie LR VRM Pagėgių rinktinės pareigūnai aktyviai bendradarbiaujantys su Lietuvos Šaulių sąjungos Marijampolės apskrities šaulių 4 ąja rinktine VSAT prie LR VRM Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardos vadas majoras Dainius Stepšys ir vyresnysis pasienietis Vygintas Kuras perskaitė pranešimus apie Lietuvos kariuomenės ir pasienio tarnybos įkūrimą Lietuvoje šių tarnybų raidą Lietuvos istorijoje ir tolimesnes perspektyvas Majoras D Stepšys pakvietė jaunuosius šaulius ir kitus šventėje dalyvavusius moksleivius ateityje rinktis garbingas kario ir pasieniečio profesijas palinkėjo sėkmės garbingai vykdyti duotus jaunojo šaulio pasižadėjimus Renginio metu 40 Šakių rajono moksleivių 20 iš Kudirkos Naumiesčio ir 20 iš Lekėčių kandidatų į jaunuosius šaulius iškilmingoje aplinkoje davė pirmąjį savo gyvenime pasižadėjimą ir tapo jaunaisiais šauliais Šia proga juos pasveikino ir tolimesnės šauliškos sėkmės palinkėjo Lietuvos Šaulių sąjungos Marijampolės apskrities šaulių 4 osios rinktinės vadas Raimundas Mertinkaitis šaulių 4 osios rinktinės Kudirkos Naumiesčio 10 osios kuopos vadas Antanas Varankovas vienas iš septynių Lietuvos vyriausiųjų policijos komisariatų kapelionų Griškabūdžio parapijos klebonas kun Sigitas Bitkauskas kuris jaunuosius šauliukus pasveikino linkėdamas Dievo palaimos jų tolimesniame kelyje Marijampolės apskrities šaulių 4 osios rinktinės vadas R Mertinkaitis ir 10 osios kuopos vadas Antanas Varankovas jauniesiems šauliams įteikė jaunojo šaulio pažymėjimus ir atminimo raštus Vėliau padėta gėlių ir uždegtos žvakutės prie paminklo atminti tragiškai žuvusius ir NKVD nukankintus Lietuvos partizanus ir patriotus Griškabūdyje jų atminimas pagerbtas tylos minute šaulys Jonas Matijošaitis paskaitė keletą poezijos posmų Šventės pabaigoje VSAT prie LR VRM Pagėgių rinktinės kinologų grupės pareigūnai renginio dalyviams papasakojo apie tarnybinių šunų dresavimą ir panaudojimą tarnyboje parodė programėlę kurioje aktyviai dalyvavo ir patys moksleiviai jiems buvo leista pabandyti duoti tarnybiniams šunims komandas juos pavedžioti dalyvauti žmogaus paieškoje Sodybvietę primins kryžius Bronius VERTELKA Renginio dalyviai Linonių kaime prie tautodailininko Jono Matulio pagaminto kryžiaus su kun Jonu MorkvėnuViršutinėje nuotraukoje Spirakių kapinėse prie paminklo Jono ir Elžbietos Viščių atminimui paminklinio kryžiaus statymo iniciatorius alytiškis Gintaras Žilionis Spalio 29 ąją Linonių kaime kur kadaise stovėjo Jono ir Elžbietos Viščių sodyba Panevėžio Šv apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras kun Jonas Morkvėnas pašventino paminklinį kryžių Jo autorius Stumbriškyje gyvenantis tautodailininkas Jonas Matulis Šventinimo ceremonijoje dalyvavo šauliai Nuo Tauragnų kilęs Jonas Viščius 1908 metais gavo eigulio vietą Spirakių girininkijos Bernatonių eiguvoje Kadangi eigulio sodyba miške tai joje baigiantis karui buvo įrengta partizanų slėptuvė 1945 metų gegužę sužinojęs apie J Viščiaus ryšius su partizanais NKVD baudžiamasis būrys sudegino sodybą su joje buvusia jo žmona Elžbieta Pats eigulys buvo suimtas išvežtas į Archangelsko srities lagerius ir ten mirė 1957 metais Vetygaloje milijonų metų senumo radiniai Vytautas BAGDONAS Tokiais laiptais nuo stataus skardžio nusileidžiama žemyn ir pakylama į viršų Vetygala nedidelis kaimas Anykščių rajone Kavarsko seniūnijoje Penkios sodybos su keturiolika gyventojų priklauso Kavarsko parapijai Zaviesiškio seniūnaitijai Nuo 1949 ųjų iki 1991 ųjų Vetygalos kaimo gyventojai kartu su aplinkinių vietovių sodiečiais triūsė kolūkyje Dabar vetygaliečiai gyvena ant savęs kas ūkininkauja kas mėgaujasi užtarnautu poilsiu kas darbą susiradęs kitur Apie gyvenimo kelią jubiliejaus sulaukus Dr Aldona Vasiliauskienė Utenos dekanas garbės kanauninkas Juozapas Kuodis Broniaus VERTELKOS nuotrauka Lapkričio 22 dieną antradienį Utenos Kristaus Žengimo į

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/11/25/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  konfederacijos prezidiumo narys VšĮ Visuomenės harmonizavimo parko įkūrėjas domisi ne vien verslo reikalais Jam svarbi verslumo plačiąja šio žodžio prasme dvasią ugdanti filosofija literatūra ir muzika Augustinas rašo knygą jaunystėje bandė kurti eiles vaikystėje groti akordeonu Tai įvairiapusė asmenybė turinti savitą požiūrį į visuomenę skleidžianti humanistines dvasios ir kūno harmonijos idėjas pabrėžianti dvasinių vertybių svarbą mūsų gyvenime Savo įžvalgomis jis sutiko pasidalyti ir su laikraščio skaitytojais Lietuvos karžygio apdovanojimai Lietuvos kariuomenės dienos proga įvertinimai už meilę artimajam tarnystę visuomenei ir pasiaukojimą Gen ltn Arvydas Pocius įteikia Karžygio statulėlę Už atleidimą ir meilę kario motinai Nijolei Buzienei Kariuomenės dienos proga lapkričio 23 ąją jau ketvirtus metus iš eilės Lietuvos kariuomenė surengė apdovanojimų Lietuvos karžygys ceremoniją Šio apdovanojimo tikslas įvertinti karių ir su kariuomene susijusių civilių kilnius poelgius tarnystę visuomenei pasiaukojimą Šiemet Lietuvos kariuomenės vado generolo leitenanto Arvydo Pociaus vadovaujama iš kariuomenės ir visuomenės atstovų sudaryta apdovanojimų komisija balsuodama įvertino vienuolika teikimų apdovanojimams Daugiausia komisijos balsų ir Lietuvos karžygio vardą pelnė žuvusio kario motina Nijolė Buzienė Už atleidimą ir meilę liudijančią istoriją N Buzienei pagrindinį apdovanojimą skulptoriaus Romo Kvinto sukurtą Lietuvos karžygio statulėlę įteikė kariuomenės vadas gen ltn A Pocius Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos pirmininkė Namida Pocienė laureatei N Buzienei įteikė specialų draugijos prizą Paminėtos Ukrainos Badmirio aukos Prie paminklo tėvai Pavlo Jachimecas OSBM ir Irenėjus Valiavka OSBM Penktadienį lapkričio 25 ąją Vilniuje prie šalia Genocido muziejaus esančio paminklo totalitarizmo aukoms atminti buvo paminėtos Ukrainoje sovietinės valdžios 1932 1933 metais vykdyto genocido dirbtinai sukelto bado aukos Tai jau šeštasis šioje vietoje vykęs paminėjimas Atimant valstiečių nuosavybę ypač maisto produkciją sukelto Badmirio holodomoro metu nuo išsekimo bado ir sukeltų infekcinių ligų mirė 4 7 mln žmonių Paminklas buvo apjuostas keliomis eilėmis degančių žvakučių Muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis pirmiausia pristatė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorę Teresę Birutę

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/11/30/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  tarp kurių buvo kunigų bei vienuolių dar prisimena šį ganytoją tremtinį ateistinės valdžios ištremtą 28 metams į Žagarę nes kolaborantinė valdžia sutrukdė jam eiti Vilniaus ir Panevėžio vyskupijų apaštališkojo administratoriaus pareigas Jis buvo tikėjimo pavyzdys Paminėtos kunigo Broniaus Laurinavičiaus 30 osios nužudymo metinės Romas BACEVIČIUS Kun B Laurinavičiaus pagerbimas Vilniuje prasidėjo prie jo žūties vietoje iškilusios skulptoriaus Antano Kmieliausko rausvo granito skulptūros kurioje pavaizduotas Jėzus nešantis kryžių Praėjo 30 metų kai vėlyvą 1981 m lapkričio 24 dieną Vilniuje Kalvarijų Žalgirio gatvių sankryžoje KGB suorganizuotoje eismo autoavarijoje žuvo Adutiškio klebonas kun Bronius Laurinavičius 1913 1944 1981 Atkaklus kovotojas už tikinčiųjų teises buvo labai neparankus tuometinei valdžiai Šio iškilaus žmogaus 30 ųjų žūties metinių minėjimai vyko lapkričio 19 dieną Švenčionėliuose o lapkričio 26 dieną Vilniuje Atidarytas pirmasis krematoriumas Kaune statys kolumbariumą Krematoriumas Kėdainiuose Penktadienį Kėdainių pramoniniame parke atidarytas pirmasis Lietuvos krematoriumas Jo simbolinę juostą perkirpo Seimo pirmininkės pavaduotoja Virginija Baltraitienė ir Seimo narė Vida Marija Čigriejienė o patalpas pašventino Kėdainių Šv Juozapo parapijos vikaras kun Tomas Trečiokas Atidaryme taip pat dalyvavo Kėdainių rajono meras Rimantas Diliūnas Seimo narys Antanas Matulas Kėdainių katalikų reformatų ir stačiatikių dvasininkai Tikrasis gailestingumas išgelbėti kitą net prarandant save Konferencijos apskritasis stalas Laimos Bobelytės nuotrauka Lapkričio 22 dieną Vytauto Didžiojo universiteto VDU Katalikų teologijos KTF fakulteto Didžiojoje auloje vyko respublikinė mokslinė konferencija Dievo gailestingumas šiandienos kontekstuose skirta Dievo gailestingumo metams paminėti Į ją susirinko teologai istorikai filosofai ir kultūrologai iš visos Lietuvos Tarp jų buvo nemažai pranešėjų dvasininkų teologų filosofų bei pedagogų iš VDU taip pat svečių iš Lietuvos Edukologijos LEU Mykolo Riomerio MRU bei Klaipėdos KU universitetų Užsienio reikalų ministerijos Atvyko ir gausus būrys dvasiniais dalykais besidominčių klausytojų Pasibaigus visiems keturiems numatytiems plenariniams posėdžiams vyko apskrito stalo diskusija su klausytojais ir monografijų pristatymas Konferencijai pirmininkavo prel prof dr Vytautas Steponas Vaičiūnas VDU Jos pabaigoje prelatas ragino visus

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/12/02/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  susitikime su šalies politiniais lyderiais ir diplomatais Dievo pagalbos siekis žmogaus prigimtyje Nors popiežius Benediktas XVI pasaulyje žinomas kaip vienas ryškiausių dabarties teologų mokslininkų tačiau pastaruoju metu jis išgarsėjo ir savo politologiniais pasisakymais Bažnyčios socialinio mokymo vystymu Plataus dėmesio susilaukė Šventojo Tėvo kalba Vokietijos parlamente Bundestage rugsėjo mėnesį vykusio vizito metu Taip pat dažnai komentuotas jo pasisakymas Benine prezidento rūmuose per lapkričio 19 dieną vykusį susitikimą su valstybinių institucijų vadovais politiniais veikėjais ir akredituotu diplomatiniu korpusu Rinkimai Rusijoje pirmoji nesėkmė V Putino partijai Balsuoja Rusijos premjeras Vladimiras Putinas Nors sekmadienį Rusijoje rinktos Valstybės Dūmos rinkimų kampanija neapsiėjo ir be tokių pigių reklaminių triukų kaip V Putino bandymas papirkti Rusijos karius rinkimų dieną juos žadino muzika ir šventiniai pusryčiai bet rinkimai buvo laimėti minimaliai Suskaičiavus Rusijos parlamento rinkimų rezultatus paaiškėjo kad valdančioji partija Vieningoji Rusija laimėjo tačiau žymiai mažesniu rezultatu nei buvo tikėtasi ji negavo 50 proc balsų Preliminariais skaičiavimais partijai pavyko gauti 49 83 balsų Komunistų partija laimėjo 19 15 proc Sąžininga Rusija 13 11 proc Rusijos liberaldemokratų partija 11 65 proc balsų Likusios trys opozicinės partijos remiantis preliminariais duomenimis į parlamentą vėl nepatenka Rinkėjai buvo ypač pasyvūs rinkimuose į Dūmą dalyvavo vos pusė t y 50 4 proc balso

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2011/12/07/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •