archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  guldė galvas Todėl turime branginti saugoti ir puoselėti šias minėtas vertybes nes jų ištakos slypi Dieve kuris yra absoliuti tiesa ir tik tas kas pažįsta ją nusimeta visas melo ir nuodėmės grandines Šv Kazimiero iškilmė ir ingreso Vilniaus Arkikatedroje 20 metis Kovo 3 dieną Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje buvo iškilmingai švenčiama Lietuvos globėjo šv Kazimiero iškilmė ir Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo Bačkio ingreso į Vilniaus arkivyskupo sostą 20 metis Ta proga pasidžiaugti karalaičio šv Kazimiero dangiška globa ir pasveikinti brangų kardinolą rinkosi Vilniaus arkivyskupijos jaunimas vilniečiai ir svečiai Iškilmėse taip pat dalyvavo daugelis Lietuvos vyskupų Vilniaus arkivyskupijos kunigai ir Vilniaus kunigų seminarijos auklėtiniai Kun Julius Sasnauskas OFM šia proga perskaitė pranešimą apie šventumą Prisimindamas pirmiausia šv Kazimierą Pal Jurgį Matulaitį ir daugelį kitų šventųjų kun J Sasnauskas pastebėjo kad jie spinduliuodami savo paslaptingą šventumą į Kristų yra daugiau negu gražūs sektini pavyzdžiai arba patikimi mūsų žemiškų darbų talkininkai kuriuos gali pasitelkti pagalbon kai esi bejėgis Šventieji tuo ir skiriasi nuo kitų genijų ar išminčių kad persikelia į kitonišką pasaulį pasiduoda jo logikai ir savo gyvenimui suteikia unikalią Dievo karalystės perspektyvą Po konferencijos buvo aukojamos iškilmingos šv Mišios kurioms vadovavo kard A J Bačkis Pamokslo metu kardinolas prisiminė savo pirmuosius žingsnius 1992 metais grįžus į ką tik iš sovietų gniaužtų išsivadavusią tėvynę Lietuvą nes tik Meilė pajėgi įveikti visus sunkumus Kardinolio homiliją spausdiname atskirai Po šv Mišių kaip padėka už 20 vadovavimo Vilniaus arkivyskupijai metų kardinolui buvo įteiktas votas kuris papuoš Šv Kazimiero koplyčią Po iškilmių Arkikatedroje jaunimas ir svečiai pakvietė kardinolą ir kitus Lietuvos vyskupus bei visus tikinčiuosius Arkikatedros aikštėje išgerti arbatos ir kartu pašokti Telšių vyskupijoje Šilalės dekanate Ir Bijotuose jau vyksta pamaldos Kun Eduardas Steponavičius kalba Bijotų Šv Kazimiero koplyčioje Eligijaus Vaitkaus nuotraukos UPYNA GIRDIŠKĖ VARSĖDŽIAI BIJOTAI Prasidėjusi Gavėnia ir vėl paskatino tikinčiuosius atsigręžti į žmogaus Kūrėją Dievą Kasmet šį pusseptintos savaitės laukimo laiką tikintieji įpratę praleisti rimtoje susikaupimo dvasioje stengdamiesi dalyvauti ne tik parapijų rekolekcijose bet ir įsijungdami į tradicinius giedojimus Penktadieniais klebono kun Eduardo Steponavičiaus aptarnaujamų Upynos Girdiškės ir Varsėdžių parapijų namuose giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai Upynoje aukojamos šv Mišios mirusiesiems atminti Jose giedama viena Graudžių verksmų dalis Klebonas kun E Steponavičius visada pasidžiaugia giedotojais kurių susirenka net iki keturiasdešimt Pagiedojus visada vyksta agapė pabendraujama pasišnekama aktualiais parapijos bendruomenės klausimais Sekmadieniais prieš kiekvienas šv Mišias kiekvienoje bažnyčioje einamas Kryžiaus Kelias Labai aktyviai Kryžiaus Kelyje dalyvauja vaikai besiruošiantys priimti Eucharistijos ir Sutvirtinimo Sakramentus Nepraraskime dėmesio ir ryžto Užsienio ir vidaus priešai nori Lietuvą paniekinti ir nužudyti Šiandien turime daug problemų girtuoklystė vagystės dvasinis abejingumas ir kt Jos nesprendžiamos ir nutylimos Tikėkimės kad šių metų Gavėnia ir susikaupimas padės mums pabusti iš dvasinio miego ir gelbėti Tėvynę Šios Gavėnios didžiausia problema Kovo 11 ąją sodomitų ruošiamas Lietuvos užpuolimas Sužinojęs šią liūdną žinią iš žmonių buvau nuėjęs į Prezidentūrą bet ten tvirtino kad nieko nežino Lankiausi Vilniaus miesto savivaldybėje ir jie prisipažino kad davė leidimą Jį parodė ir leido perskaityti bet kopiją atsisakė duoti Paaiškino kad reikia parašyti prašymą ir po 30 dienų gausiu atsakymą bet užmiršo kad

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2012/03/09/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  dėkoja gavęs apdovanojimą Centre Vilniaus dekanas Šv Mikalojaus bažnyčios klebonas kun Medardas Čeponis kairėje vienas Donato Malinausko fondo steigėjų Viktoras Jencius Butautas Kovo 11 ąją Vilniaus Šv Mikalojaus bažnyčioje minint Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo 22 ąsias metines buvo paminėtas ir Vasario 16 osios Akto signataras Donatas Malinauskas Šv Mišias aukojo mons Alfonsas Svarinskas ir parapijos klebonas Vilniaus dekanas kun Medardas Čeponis Pamoksle mons A Svarinskas prasmingai susiejo Vasario 16 osios Nepriklausomybės aktą ir jo signatarus su Kovo 11 osios įvykiais iškėlė Šv Mikalojaus bažnyčios svarbą lietuvybei Vilniuje ir Vilniaus krašte Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro D Malinausko 1869 1942 tautinio atgimimo dvasios kėlėjo kovotojo dėl lietuvybės atliktus darbus jo sektiną pavyzdį nūdienai ir jo įamžinimą šioje bažnyčioje 2012 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendija Seimo pirmininkė Irena Degutienė istorikui dr Artūrui Svarauskui įteikė 2012 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendiją Olgos Posaškovos LRS nuotrauka Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Seimo pirmininkė Irena Degutienė istorikui dr Artūrui Svarauskui įteikė 2012 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendiją Ji paskirta už mokslinės monografijos Krikščioniškoji demokratija Nepriklausomoje Lietuvoje politinė galia ir jos ribos 1918 1940 metais projektą Įteikimo ceremonijoje dalyvavo Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijos nariai Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo pirmininkas Europos Parlamento narys prof Vytautas Landsbergis Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai kiti garbūs svečiai Kai šūkiu Lietuva lietuviams ieškome priešų Gintaras Visockas Kovo 11 osios proga lietuviškoje žiniasklaidoje vėl apstu ginčų ar posakis Lietuva lietuviams korektiškas Šio pobūdžio diskusija beje tampa vis aktualesnė ir lozungų viešai demonstruojamų Lietuvai svarbių švenčių metu Vilniaus ar Kauno gatvėse pykčių ir nesusipratimų vis daugiau Kartais jau keblu suprasti ar džiaugiamės visiems lietuviams svarbia švente ir puoselėjame konsoliduojančius aspektus ar tiesiog ieškome pretekstų konfliktams tiek su saviškiais tiek su tautinėmis bendrijomis LKB kronikos puslapiuose tėvas Karolis Garuckas Irena Petraitienė Kodėl Generalinė prokuratūra nereaguoja į daugkartinius prašymus įvardinti tikruosius kun Juozo Zdebskio mirties kaltininkus Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoje

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2012/03/16/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Įžvalgos kalbėjosi Virginijus SAVUKYNAS Paminėtas pogrindžio leidinys Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos 40 metis Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos redaktorius arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir ją platinti pasaulyje padėjęs Sergejus Kovaliovas kairėje 1972 m kovo 19 ąją buvo išleistas pirmasis Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos numeris pogrindžio sąlygomis ėjęs beveik 17 metų Tai buvo ne tik periodinis informacinis leidinys bet pirmiausia dokumentas fiksuojantis Bažnyčios persekiojimus Siunčiami į laisvąjį pasaulį Kronikos numeriai skelbė tiesą apie padėtį Lietuvoje Ten jie buvo verčiami į kitas kalbas kone ištisai skaitomi ir per Vatikano radiją ir net Lietuvoje žymiai plačiau paskleisdavo Kronikos žinias negu jos galėjo pasiekti rašomąja mašinėle padaugintos Laimingas avantiūristas Kalba kovo 16 ąją Seime vykusiame konferencijoje minėjime Tiesos žodis kelias į laisvę 1972 1988 minint LKB kronikos leidimo pradžios 40 metį Sigitas Tamkevičius Kauno arkivyskupas metropolitas Veidai tų žmonių kurie prisidėjo leidžiant ir platinant Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką 1983 metų lapkritį kasdien mane kviesdavo į tardytojo kabinetą kur skaičiau savo baudžiamosios bylos tomus Priešais mane sėdėjęs KGB kapitonas R Rainys įrišinėjo šios bylos tomus ir retkarčiais persimesdavome vienu kitu žodžiu Kartą jis mane pavadino laimingu avantiūristu Į mano klausimą kodėl vadina avantiūristu atsakė kad aš geriau žinąs ką veikiau iki suėmimo į antrąjį klausimą atsakė kad buvau laimingas nes turėjau labai ištikimų pagalbininkų jeigu ne jie seniai būtų nuteisę Kai viską planuoja Dievas Vyskupas nominatas Linas Genadijus Vodopjanovas OFM Jau skelbėme kad popiežius Benediktas XVI maloningai atsiliepdamas į Telšių vyskupo Jono Borutos SJ prašymą paskyrė jam augziliarą Juo nominavo Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč Mergelei Marijai bažnyčios kleboną 39 uosius metus einantį brolį Liną Genadijų Vodopjanovą OFM suteikdamas jam Quizos vyskupo titulą Tai jauniausias vyskupas Lietuvoje ir antrasis pranciškonas po buvusio išeivijos sielovados ganytojo Pauliaus Antano Baltakio Beje jis naująjį vyskupą 1999 m liepos 10 d Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč Mergelei Marijai bažnyčioje įšventino diakonu Lietuvos Bažnyčios istorijoje daugiausia buvo vyskupų marijonų Šiai vienuolijai priklausė kardinolas Vincentas Sladkevičius arkivyskupai Pranciškus Karevičius ir Liudvikas Povilonis vyskupai Petras Pranciškus Būčys ir Pranciškus Brazys Marijonų vienuolis yra ir dabartinis Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis Šiuo metu turime dar du vyskupus jėzuitus Tai Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir Telšių vyskupas Jonas Boruta O jauniausias lietuvis vyskupu konsekruotas Vincentas Padolskis kuris konsekracijos dieną 1940 metais buvo 36 erių Daugailių klebono Petro Baltuškos kova su valdiškais ateistais sovietmečiu Daugailių klebonas mons Petras Baltuška Broniaus Vertelkos nuotrauka Knygų lentynose ieškojau vienos brošiūros ir suradau tekstą spausdintą per kalkę ant rūkomojo popieriaus Tai buvo Daugailių klebono monsinjoro nuo 2001 metų Petro Baltuškos 1979 metų pokalbis su Utenos rajono sovietiniais pareigūnais Panašių pokalbių su valdiškais ateistais per sovietmetį patyrė beveik kiekvienas vyresnės kartos Lietuvos kunigas Kovo 11 osios minėjimas Kan teol lic Andriejus Sabaliauskas Nepriklausomybės atkūrimo 22 osios metinės Telšių Žemaitės dramos teatro salėje Klier Antano Šneideraičio nuotrauka Minint Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės atkūrimo 22 ąsias metines Telšiuose už nepriklausomą Lietuvą ir jos ateitį melstasi 2 dienas kovo 10 ąją ir 11 ąją Kovo 10 dieną Telšių Katedroje 12 val buvo aukojamos šv Mišios meldžiant Lietuvos valstybei Dievo palaimos išminties Valstybę valdantiesiems Šv Mišioms vadovavo ir

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2012/03/23/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  išgalvotas nusikaltimas Kai pasigendama minimalaus ir pastovaus tikėjimo brandumo tada įmanoma per Velykų iškilmes su minia sušukti Garbė ateinančiam Dievui bet paskui grįžus namo belieka vėl būti tuo kuo esi perkeičiantį dvasios lūžį atmetusiu individu tai yra gyventi taip tarsi Kristus nebūtų nukryžiuotas ir savo prisikėlimu nepadovanojęs gyvenimo Jame Jei nesustoju ir nesusimąstau Ką man reiškia Velykos nesuvokiu kad mistiniame Bažnyčios Kūne esu pašauktas būti ne tik jo visoje gyvybinių funkcijų sandaroje organiškai bei kūrybingai veikiančiu sąnariu bet man duotas tikslas iškelia mane aukščiau visko turiu visu kuo panašėti į Kristų tai yra į visuotinės Bažnyčios Kūno Galvą Išrinkti dailiausiai rašantys Lietuvos gyventojai Nugalėtojai iš kairės Arūnas Vinciūnas Rasma Raudonienė Ramunė Stabingytė Viktorija Batvinaitė Kovo 7 dieną Lietuvių kalbos institute baigėsi antrą kartą šalyje organizuotas Nacionalinis dailyraščio konkursas Rašom Finalo metu išrinkti trys dailiausią rašyseną turintys Lietuvos gyventojai bei viena originaliausio rašto autorė Anot Lietuvių kalbos instituto direktorės Jolantos Zabarskaitės rašymas ranka yra prasmingas o informacinių technologijų amžiuje jis tampa tikru iššūkiu Nors esame įpratę spausdami klavišus į puslapius berti vienodas raides tai palengvina kasdienybę nepamirštame ir rašymo ranka sudarome pirkinių sąrašus rašome dienoraščius pasveikinimus draugams ar artimiesiems Ranka rašytas sakinys įgyja ypatingą vertę Be to rašydami mes kuriame savo portretą perteikiame mąstyseną charakterį išsilavinimą gebėjimus polinkius amžių ar netgi lytį atskleidžiame save renginio metu sakė J Zabarskaitė Pogrindžio spauda ir Eucharistijos bičiuliai Pranešimas skaitytas kovo 16 ąją Seime vykusioje konferencijoje minint Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos 40 metį Edvardas ŠIUGŽDA Man teko laimė užsiimti ta veikla apie kurią šiomis dienomis plačiai kalbama Galima būtų apie tų laikų įvykius pasakoti kokiu nors mokslinei konferencijai tinkamu būdu tačiau tai neatskleistų anų laikų aplinkybių visumos Mes senieji sovietiniais laikais pogrindyje ar pusiau legaliai dirbę asmenys jau esame pamiršę daugelį momentų Mes visi tada buvome jauni ir kun Sigitas Tamkevičius ir kun Alfonsas Svarinskas

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2012/03/30/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Kovo 20 osios vidurdienį pilnoje Zarasų Švč Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyko Šv Juozapo šventės tęsinys kunigystės dvidešimtąjį jubiliejų švenčiančių Zarasų dekano kunigo Remigijaus Kavaliausko bendrakursių susitikimas Iškilmingas šv Mišias dėkodami Dievui už kunigystės dovaną ir prašydami šv Juozapo kurso Globėjo užtarimo melsdami Viešpaties pagalbos ir toliau kantriai darbuotis Jo vynuogyne aukojo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir dar trylika kunigų Už klaidas pasiryžę atgailauti Genovaitė Baliukonytė Kunigas Masssimo Bianco ir nuteistas Stasys Ramoška dar truputį pasiliko koplytėlėje po šv Mišių Vasario viduryje į Pravieniškių antruosius pataisos namus atvirąją koloniją vykome kartu su Kauno Švč Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės Palemono parapijos klebonu italu saleziečiu kun Massimo Bianco Jis Pravieniškių pataisos darbų kolonijos kapeliono Rumšiškių Šv arkangelo Mykolo parapijos klebono kun Kazimiero Gražulio prašymu kartą per mėnesį kolonijos koplyčioje aukoja šv Mišias ir klauso kalinių išpažinčių Kunigo lankymosi dieną nedidukė koplyčia buvo pilnutėlė Čia galėjai išvysti ir jaunučių čigonų kilmės vyrukų ir į aštuntą dešimtį įkopusį tautietį Kol vieni kaliniai atskiroje koplyčios patalpoje atgailavo už savo padarytas nuodėmes keli skubėjo per likusį pusvalandį papasakoti ne tik apie savo gyvenimo vingius atvedusius už grotų bet ir apie Dievo artumo reikšmę kelyje į išganymą Jie prašė tikėjimo brolių ir sesių padėti jiems dar labiau priartėti prie Dievo Pagerbė žuvusį kleboną Kun Kristupo Čibiro žūties 70 mečiui Dr Aldona Vasiliauskienė Prie kun K Čibirui skirto stendo Iš dešinės Švenčionijos klubo pirmininkė Vanda Gumauskienė Matilda Čibiraitė Sodienė Giedrius Čibiras ir Česlava Čibirienė 1942 m kovo 23 d vakare rusų lėktuvo numesta bomba pataikė į Vilniaus Šv Mikalojaus bažnyčios kleboniją Prie darbo stalo žuvo klebonas kun Kristupas Čibiras 1888 12 14 1914 1942 03 23 buvo sužeistas kun Vincentas Taškūnas 1888 11 11 1903 1967 08 18 ir tuo metu Šv Mikalojaus bažnyčios klebonijoje kun K Čibiro pakviestas pas jį gyvenęs arkivysk M Reinys 1884 02 03 1907 1953 11 08 Nesužeistas tik kun Edmundas Basys 1907 11 13 1974 01 11 ir klebonijoje gyvenusios kunigų giminaitės Krikščionis jungianti draugija paminėjo 20 metį Šventinių pamaldų dalyviai Kovo 24 dieną Vilniaus Universitete ir Šv Jonų bažnyčioje vyko Lietuvos Biblijos draugijos LBD veiklos 20 mečiui skirti renginiai Viešpaties žodis išlieka per amžius 1 Pt 1 25 Universiteto Auloje vyko konferencija kurią sveikinimo žodžiu ir malda pradėjo Draugijos Prezidentas kun Ramūnas Mizgiris OFM o vedė Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vysk Mindaugas Sabutis Lietuvos Biblijos draugijos narius premjero Andriaus Kubiliaus vardu sveikino Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas 2012 ieji kardinolo Josyfo Slipyj metai Ukrainoje Dr Aldona Vasiliauskienė Kardinolas Josyfas Slipyj 2012 ieji Lietuvoje paskelbti Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC taip pat ir Maironio metais Ukrainoje šie metai skirti kardinolui Josyfui Slipyj Aukščiausias Graikų apeigų katalikų unitų arkivyskupas Romos Katalikų Bažnyčios kardinolas Josyfas Slipyj 1892 02 07 1917 09 30 1939 12 22 1965 01 25 1984 09 07 žinomas mokslininkas dvasinės kultūros puoselėtojas svarbus ukrainiečių katalikų gyvenime ir visos Ukrainos Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios UGAKB gyvenime Gavėnios rekolekcijos Telšių kunigų seminarijoje Telšių vyskupo V Borisevičiaus kunigų seminarijos bendruomenė su nuncijumi arkivysk dr Luigi Bonazzi Klier Antano

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2012/04/06/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  neišsemiamą mano gailestingumą tokią svarbią žinią Viešpats Jėzus antgamtiniu būdu 1935 metais per šv Faustiną Kovalską paskelbė tikintiesiems Todėl jei kartais atsitiktų jog per Atvelykį imtume ir nutylėtume Gerosios Naujienos šerdį Išganytojo prisikėlimu padovanotą nepakartojamo grožio gailestingumo šviesą tada neturėtume stebėtis kad nebylūs akmenys virstų ruporais ir galingai sušuktų Kristus prisikėlė Jo Širdį degina gailestingumo liepsnos nes visiems pasaulio nusidėjėliams Dangus atsivėrė Patarnautojų rekolekcijos Ernesta Stirbytė Patarnautojai su vyskupu Jonu Boruta SJ ir kunigais po šv Mišių Pašaukimas kurti Dievo karalystę prasideda tikint Tai yra tiek Dievo dovana tiek ir asmeninis Jėzaus Kristaus gyvenimo ir mokymo kaip skelbia Bažnyčia išpažinimas Kiekvienas trokštame kurti bendruomenę pagrįstą meile nuoširdumu pagarba ir atsakingumu Bažnyčia visa tai stengiasi ugdyti kiekvieno tikinčiojo širdyje Ypatingas dėmesys skiriamas ministrantams arba kitaip patarnautojams kurie yra dvasininko padėjėjai atliekant liturgijos apeigas Tai viena iš dažniausiai sutinkamų jaunimo veiklos formų parapijose Tauragės dekanate berniukai mielai įsitraukia į ministranto tarnystę Dalyvaudami šv Mišiose jie stengiasi šlovinti Dievą patarnaudami kunigui dalyvaudami procesijose bei kitose liturginėse apeigose Kryžiaus kelio procesija Kaune Kryžiaus kelio procesijoje Kauno Laisvės alėja eina jaunimas Didžiojo penktadienio vakarą po Viešpaties kančios pamaldų Kaune šiemet dešimtąjį kartą vyko Kryžiaus kelio procesija pirmoji procesija miesto gatvėmis surengta 2003 metų Didįjį penktadienį Joje dalyvavo beveik dvi dešimtys miesto parapijose tarnaujančių kunigų taip pat Kauno kunigų seminarijos klierikai seserys vienuolės daug jaunų žmonių šeimų su vaikais Vilniaus arkivyskupijoje Varėnos dekanate Vidinio susikaupimo savaitgalis Rekolekcijų vedėjas kun Rimas Kalmatavičius Autorės nuotraukos RATNYČIA Į dvasinio susikaupimo ir moralinio atsinaujinimo savaitgalį kovo 24 25 dienomis pakvietė Druskininkų Šv apaštalo Baltramiejaus parapijos bažnyčia Ratnyčioje Rekolekcijas vedė Ignalinos Švč M Marijos Gimimo parapijos vikaras kun Rimas Kalmatavičius Pirmąją dieną šeštadienį vyko Susitaikymo pamaldos Į jas rinkosi parapijos vaikai besiruošiantys priimti Pirmąją Komuniją Juos palydėjo tėvai ir seneliai Apeigose dalyvavo penki kunigai Vaikai pirmą kartą priėmė Susitaikymo sakramentą Ses Darutė ruošianti mokinukus Pirmajai Komunijai kartu su jaunimu virš pagrindinio altoriaus pakabino maldos žodžius Ir atleisk mums mūsų kaltes Tai privertė visus susimąstyti kaip sugebame atleisti savo artimui Pamaldų metu gražiai jausmingai giedojo parapijos jaunimo choras vadovai Asta ir Tomas kuris savo angeliškais balsais šlovino Viešpatį per kitos rekolekcijų dienos Švč Sakramento Adoraciją Vilkaviškio vyskupijoje Šakių dekanate Sėmėsi gerosios patirties iš kaimynų Susitikimo akimirka LUKŠIAI Kovo pabaigoje Lukšių Šv Juozapo parapijos Caritas nariams ir savanoriams vyko mokymai kurių metu gilintasi į tai kas yra savanorystė Iš Marijampolės atvykusi Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė supažindino su Vilkaviškio vyskupijos Caritas struktūra tikslais ir funkcijomis vykdomomis programomis ir projektais Ji priminė kad tai yra katalikiška organizacija kuri remiasi Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu bei teikia pagalbą pažeidžiamiausiems žmonėms Pasak A Adomavičiūtės viena iš Vilkaviškio vyskupijos Caritas funkcijų yra vykdyti informacinę ir švietėjišką veiklą organizuoti mokymus konferencijas seminarus skleisti karitatyvinę informaciją Savanorės iš Marijampolės mielai dalijosi patirtimi supažindino su veikla parapijose bei teikiamomis paslaugomis pasakojo apie savanorišką veiklą parodė nuotraukų kuriose užfiksuotos savanorių mokymų darbo su vaikais seneliais priklausomybių turinčiais bei nepasiturinčiais asmenimis akimirkos Vilkaviškio vyskupijoje Lazdijų dekanate Apie maldą konferencijoje Parapijiečiai šv Mišiose LAZDIJAI Kovo 26 ąją Viešpaties Apreiškimo dieną Šv Onos

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2012/04/13/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /numeriai/2012/04/20/index.html (2016-02-14)


 • XXI amžius
  ir apaštališkasis palaiminimas arkivyskupui S Tamkevičiui Vėliau šventė tęsėsi arkivyskupijos konferencijų salėje Gerojo Ganytojo avys be ragų Kun Vytenis Vaškelis Gyvename moderniausių informacijos technologijų priemonių klestėjimo laikais kai bet koks įvykis ypač susijęs su kriminaliniais bei skandalingais dalykais yra žiniasklaidos bematant paviešinamas ir kaip pripūstas balionas iškeliamas į sensacijų debesis Gerai kai sužinoję apie įvykusią kokią nors nelaimę bent savo mintyse nukentėjusiems galime pasiųsti solidarumo palaiminimą Bet labai blogai kad kai kurie laisvamaniško liberalizmo pripildyti internetiniai dienraščiai su pasimėgavimu aprašinėja skaudžių įvykių detales viešina nukentėjusius ir dėl pinigų išsižadėdami elementarių moralinių principų tendencingai eskaluoja sudėtingas įvykių situacijas Kauno arkivyskupijoje Kėdainių dekanate Kryžiaus kelio miesto gatvėmis tradicija tęsiama Pirmasis kryžių nešė Kėdainių rajono meras Rimantas Diliūnas Dešinėje klebonas kun Artūras Stanevičius Kėdainiai Šv Jurgio parapijos klebonas kun Artūras Stanevičius prie kultūros centro susirinkusiems Didįjį penktadienį nešti ir lydėti nešančiuosius kryžių miesto gatvėmis žmonėms kalbėjo Bažnyčios tradicija liudija kad po Kristaus Prisikėlimo Švč Mergelė Marija Jeruzalėje aplankydavo vietas kur jos dieviškasis Sūnus nešė Kryžių Mes vienydamiesi su Kristumi Kristaus motina Marija ir apaštalais nešame kryžių Kėdainių miesto gatvėmis Kristus nešė kryžių mieste Jį lydėjo minios žmonių Vieni buvo abejingi stebėtojai kiti troško Jėzaus mirties dar kiti Jį lydėjo su meile ir stengėsi padėti Visus juos be išimties palietė Jėzaus meilė Kauno arkivyskupijoje Raseinių dekanate Diena suteikusi palaimą arkivyskupui Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius centre ir kunigai iš kairės Juozas Čičirka Mindaugas Pukštys dekanas Juozas Kaknevičius bei klebonas Albertas Stanulis su pastoracinės tarybos nariais ir kitais susitikimo dalyviais prie Šv Kryžiaus bažnyčios VIDUKLĖ Kovo 23 dieną Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius drauge su Raseinių dekanato dekanu Girkalnio klebonu kun Juozu Kaknevičiumi lankėsi Viduklės parapijoje Šv Kryžiaus bažnyčioje svečius pasitiko Viduklės parapijos klebonas kun Albertas Stanulis zakristijonas Petras Kačiušis Arkivyskupą sudomino nuotraukomis iliustruotas bažnyčios metraštis kuriame visas parapijos gyvenimas svarbūs bendruomenės įvykiai čia dirbusių kunigų nuotraukos Visi apžiūrėjo senąją kleboniją kartu pasvarstė kaip ateityje būtų galima pagražinti parką prieš bažnyčią Aukšto dvasininko vizitas tęsėsi Viduklės seniūnijos patalpose Čia jį šiltai sutiko Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Algimantas Mielinis Viduklės seniūnijos seniūnas Gytis Šulinskas Paliepių seniūnijos seniūnė Jūratė Garliauskienė ir kiti seniūnijų darbuotojai Pokalbio metu paliestos visos gyvenimiškos temos pasidžiaugta kad miestelis gražėja plečiasi komunikacijos nenutylėta ir apie skaudulius kartais jauni žmonės palūžta ir pasitraukia iš gyvenimo Garbingą svečią domino nedarbas emigracija pagalba vargstantiems socialines pašalpas gaunančių asmenų įdarbinimas Arkivyskupo nuomone atidirbti už pašalpą teisinga nes per daug žmonės įprato imti nieko neduodami Seniūnas Gytis Šulinskas įteikė Jo Ekscelencijai pavasarinės beržų sulos ąsotį simbolizuojantį gamtos atbudimą žemės ir medžio ryšį su žmogumi Nežinia kiek dar būtų užsitęsęs bendravimas jei nebūtų laukę kiti susitikimai Vilkaviškio vyskupijoje Alytaus dekanate Velykų konferencija Pasibaigus renginiui aktyvūs šventės dalyviai svečiai bei organizatoriai įsiamžino bendroje nuotraukoje Centre kun dr Žydrūnas Kulpys ir dekanas g kan Arūnas Užupis ALYTUS Antrąją Šv Velykų dieną skambantys bažnyčių varpai bei saulėtas rytmetys vėl pakvietė alytiškius švęsti Kristaus Prisikėlimo pergalę Vidurdienį į Šv Angelų Sargų parapijos maldos namus susirinko garbingi svečiai Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun teol dr Žydrūnas Kulpys Seimo narys Julius Sabatauskas Alytaus Jaunimo centro AJC fortepijono

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2012/04/27/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •