archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  Kristaus išdavystės keliu ir atverdamas širdį šėtonui sudegino savojo išganymo vilties tiltą jungiantį žmogaus ir Dievo širdžių krantus prabilo tiesakalbis Jėzus asmeniniu pavyzdžiu paliudydamas kad nevalia kiaulėms mesti perlų nes jų turinys gali būti šventvagiškai paniekintas plg Mt 7 6 Akivaizdu kad piktoji dvasia kaip juoda dėlė įsisiurbusi į Judo vidų ir piktdžiugiškai šėldama dėl sumedžioto nekasdienio laimikio trukdė Jėzui išlieti savo širdį Tėvo bei Jo mokinių akivaizdoje Todėl tik dingus Judui Jis galėjo atviriausiai tarti žodžius žr Jn 13 31 32 kurių tiesa pranoksta kiekvieno žmogaus mąstymo ribotumą bei vaizduotės spalvingumą nes Žmogaus Sūnaus šlovinimo viršūnė pasiekiama ne ant žemės paviršiaus o ten kur nebėra jos traukos jėgų kurios maldininkui pavyzdžiui įkopusiam į kalnus ir pakerėtam jų viršukalnių bei saulėlydžio žaismo užsimiršusiam bei pernelyg prisiartinusiam prie skardžio briaunos galėtų grasinti gyvybės netekties pavojumi Didžioji Lietuvos negalia Gintaras Visockas Prieš keletą dienų teko dalyvauti Laisvosios bangos radijo laidoje kur buvo diskutuojama apie vieną didžiausių Lietuvos valstybės bėdų trūksta politikų kurie būtų ir populiarūs o įtakingi ir korupcijai nomenklatūrai bei nusikalstamumui nebijotų mesti rimto iššūkio išmanytų kaip tai padaryti Žurnalisto Audriaus Antanaičio vestoje radijo laidoje tiek politologas Gintaras Ronkaitis tiek Europos centro muziejaus atstovas Gintaras Karosas tiek šių eilučių autorius laikėsi nuomonės jog valstybės padėtis nepavydėtina Valstybę kamuoja daug bėdų o tų kurie ne tik nebijotų bet ir mokėtų imtis rimtų reformų vos vienas kitas Net ir tie vienas kitas drąsiųjų bei išmaniųjų politikų grupei priskirtini tik su išlygomis bei didelėmis abejonėmis Šv Jurgis Kun dr Žydrūnas Kulpys Tradiciškai šv Jurgio dieną į laukus išgenami gyvuliai pradedama pavasarinė sėja Gera proga prisiminti Evangelijos žemdirbišką palyginimą apie sėjėją kuriam besėjant vieni grūdai nukrinta prie kelio ir atskridę paukščiai juos sulesa Kiti grūdai krinta ant uolų kur nedaug žemės Jie greit sudygsta nes neturi gilesnio žemės sluoksnio bet saulei patekėjus daigai nuvysta ir neturėdami šaknų sudžiūva Kiti krinta tarp erškėčių Erškėčiai išauga ir nusmelkia juos Dar kiti nukrinta į gerą žemę ir duoda derlių vieni šimteriopą grūdą kiti šešiasdešimteriopą dar kiti trisdešimteriopą Jėzus užbaigia Kas turi ausis teklauso Mt 13 4 9 Margaret Tečer religingumas Mindaugas BUIKA Margaret Tečer sūnus Markas su žmona Sara laidotuvių dieną Tikėjimas skirtas ne tik sekmadieniui Neseniai mirusi buvusi Jungtinės Karalystės ministrė pirmininkė Margaret Tečer buvo giliai religinga moteris Jai buvo svetimas daugeliui šiuolaikinių šios lyties veikėjų būdingas feminizmas sakralizuojantis ne meilę šeimai ir vaikams bet karjerą lipant per kitų galvas ir malonumus nesibodint netgi negimusių kūdikių žudymo abortų jeigu jie trukdo tiems siekiams Didžiąją Britaniją nuo 1979 iki 1990 metų valdžiusi ir esmingai atnaujinusi politikė pradėdama savo kaip vyriausybės vadovės pareigas padarė pareiškimą kuris faktiškai buvo garsaus XII XIII amžiaus vienuolio šv Pranciškaus prasmingos maldos perfrazavimas Viešpats padarė mane savosios taikos įrankiu kad ten kur yra nesutarimas mes neštume darną ten kur yra klaidos neštume tiesą kur yra abejonės neštume tikėjimą ten kur yra nusivylimas neštume viltį Šiomis nuostatomis ji vadovavosi priklausydama vadinamajam triumviratui kurį sudarė popiežius Jonas Paulius II Jungtinių Valstijų prezidentas Ronaldas Reiganas ir premjerė M Tečer esmingai prisidėjusiam prie sovietinio komunizmo blogio imperijos sunaikinimo

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2013/04/26/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Seime daugėja parlamentarų pritariančių reikalavimui visiškai uždrausti abortus Lietuvai būtina pasekti Lenkijos Airijos Maltos ir kitų šalių kurių įstatymai juos draudžia pavyzdžiu Kauno Šv Petro ir Pauliaus Arkikatedra Bazilika Lietuvos pulsuojanti širdis Irena Petraitienė Kauno Arkikatedra Bazilika Šiemet 600 ąsias metines mininti Kauno Šv Petro ir Pauliaus Arkikatedra Bazilika kaip parapijos bažnyčia minima 1413 m balandžio 22 d rašte kuriuo Vilniaus vyskupas Mikalojus suteikia jai atlaidų privilegiją Manoma kad ji buvo pastatyta 1408 1413 metais Žemaičių krikšto įamžinimo proga Spėjamas fundatorius Didysis Lietuvos Kunigaikštis Vytautas 1584 metais Kauną aplankęs kardinolo Jurgio Radvilos kancleris Liudvikas Fulgiens rašė popiežiaus nuncijui Lietuvoje Būdamas Kaune kardinolas mano globėjas Dangun Ėmimo šventės dieną giedojo Mišias parapinėje bažnyčioje kuri būtų pakankama ir katedrai jeigu būtų baigta nes tokie yra dideli jos pagrindai Ši bažnyčia tikrai ieško ir šaukiasi karaliaus Stepono maloningumo kad jis šią bažnyčią užbaigtų ir kad miestas galėtų didžiuotis bažnyčia taip gražia kokios yra pačios gražiausios Vilniuje ir galbūt visoje karalystėje Žemaičiai švenčia krikšto jubiliejų Kan Andriejus Sabaliauskas Elena GUBOVIENĖ Eucharistinė procesija Naujojoje Akmenėje 2013 ieji Tikėjimo ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejiniai metai Ta proga Telšių vyskupijos parapijose vyksta nenutrūkstanti Švč Sakramento adoracija per parapijas keliauja altorėlis su dviem Dievo Motinos atvaizdais Trakų ir buvusios Varnių Katedros paveikslų kopijomis bei dekanatų centruose organizuojami iškilmingi eucharistiniai kongresai Balandžio 14 dieną Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ iškilmingomis šv Mišiomis pradėjo nenutrūkstančių adoracijų ir maldų parapijose laiką Klykolių Švč Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos kuri priklauso Akmenės dekanatui bažnyčioje Gausiai susirinkę šios parapijos tikintieji dalyvavo šv Mišiose klausėsi Telšių ganytojo pamokslo Ši parapija turi gilias maldingumo tradicijas nes čia ir giliame sovietmetyje dirbo uolūs ir pasišventę kunigai tokie kaip Andriuška Jonas Paliūkas ir kiti Ir šiandien šioje 1901 metais statytoje bažnyčioje kur yra stebuklingoji Švč Mergelės Marijos statula vasaromis renkasi šios parapijos namuose stovyklaujantis katalikiškasis jaunimas dažnai rekolekcijas atliekantys Maltos ordino nariai Kauno arkivyskupijoje Kauno I dekanate Parapijos 15 metų sukaktį šventė kelias dienas Koplytstulpis Dainavos kaimo gyventojams atminti Gerojo Ganytojo bažnyčios šventoriuje DAINAVA Balandžio 19 dieną penktadienį šalia Gerojo Ganytojo parapijos švenčiančios 15 ąsias įkūrimo metines bažnyčios klebono kun Jono Stankevičiaus ir Dainavos seniūno Alvydo Malinausko iniciatyva buvo pastatytas koplytstulpis Dainavos kaimo gyventojams atminti Koplytstulpį iš ąžuolo išdrožė skulptorius Linas Heningas Po jo stogeliu sumontuotos Gerojo Ganytojo šv Jono Krikštytojo šv Izidoriaus ir šv Petro skulptūrėlės Koplytstulpio pastatymui talkino Kauno statybininkų rengimo centro meistrai vadovaujami direktoriaus Stanislovo Janukaičio Vilkaviškio vyskupijoje Marijampolės dekanate Kunigystės 50 metį šventė tėviškėje Kan Juozas Barkauskas kunigai Viktoras Juozas Brusokas Jonas Survila ir Vytautas Užkuraitis po šv Mišių Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose DAUKŠIAI Saulėtas Gerojo Ganytojo sekmadienis Daukšių parapijoje šiemet buvo kitoks Savo 50 metų kunigystės jubiliejų švęsti atvyko iš šios parapijos kilęs 1963 m balandžio 10 d įšventintas kun Viktoras Juozas Brusokas Jubiliatą iš Marijampolės kur jis gyvena atlydėjo būrys giminių gausiai rinkosi parapijiečiai pažįstami ir draugai Šventėje dalyvavo trys vyskupai ir 6 kunigai Šv Mišių aukai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC Tą sekmadienį Šv Jurgio bažnyčioje dar

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2013/05/03/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Bonazzi dėkodamas Popiežiaus pagerbimo renginyje dalyvaujantiems svečiams paminėjo Lietuvos vyskupus ypač kardinolą Audrį Juozą Bačkį kuris jau keletą dienų yra arkivyskupas emeritas po to kai vadovavo Vilniaus arkivyskupijai 21 metus ir naująjį Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą kuris pradeda savo nuotykį Nuncijus pasveikino Seimo pirmininką Vydą Gedvilą bei Lietuvos valdžios atstovus ir diplomatinio korpuso narius Toliau nuncijus kalbėjo Kai šių metų vasario 11 ąją popiežius Benediktas XVI paskelbė naujieną apie savo ketinimą atsistatydinti aš pagalvojau kad Bažnyčia liks skurdi Tikėjau kad kaip pavyzdžiui po Bethoveno mirties žmonija liko daug skurdesnė taip pat ir popiežiaus Benedikto XVI pasitraukimas paliks Bažnyčią nepalyginamai skurdesnę Kronika Pristatė psalmių romansų ir giesmių rinkinius Romas BACEVIČIUS Chorvedys pedagogas vargonininkas kompozitorius Pranas Jurkonis pasakoja apie savo kūrybą Balandžio 28 ąją sekmadienį Kaune Šv Jurgio bažnyčioje po šv Mišių kurias aukojo kun Paulius Bytautas OFM vyko gražus ir prasmingas renginys dviejų knygų pristatymas Tik tos knygos ne poezija proza ar atsiminimai o psalmių su natomis rinkinys Prisilietimai 2012 ir Dainos romansai giesmės 2013 Šių rinkinių autorius žymus Lietuvos chorvedys pedagogas vargonininkas ilgametis dainų švenčių dirigentas kompozitorius Pranas Jurkonis neseniai šventęs 75 metų jubiliejų Bažnyčioje vykusioje sakralinės muzikos valandoje skambėjo daugiau kaip dešimt pagal šio autoriaus muziką sukurtų psalmių ir giesmių Jas giedojo Kauno sakralinės mokyklos chorai Pastoralė vadovė ir direktorė Nijolė Jautakienė ir Giesmė vadovė Salvinija Jautakaitė Hargreaves chormeisteriai Reda Dapšauskienė Vilimas Morkūnas Irena Semėnaitė koncertmeisteriai Dalia Krunglevičienė Dileta Kubilienė Greta Drenseikaitė ir Egidijus Bavikinas Kronika Kunigo fotoalbumo pristatymas Kun Gintautas Jankauskas pasakoja apie savo fotoalbumą Kryžių kalnas tikėjimo šviesoje Vyresnieji raseiniškiai puikiai prisimena 1992 1998 metais Raseinių Švč Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Kalnujų Šv Viktoro ir Alėjų Švč Trejybės parapijų klebonu dirbusį kun Gintautą Jankauską Šiltai bendravęs su parapijiečiais greitai radęs bendrą kalbą ir su senais ir su jaunais jis savu tapo ir rajono kultūros darbuotojams Kunigo dėka Raseinių viešojoje bibliotekoje keletą metų vyko susitikimai su žymiais dvasininkais kultūros veikėjais Gaila kad vėliau kunigui teko persikelti į Seredžių ten dirbti Šv Jono Krikštytojo parapijos klebonu Tačiau nuo 2002 m kovo 28 d gerbiamas kunigas grįžo arčiau Raseinių buvo paskirtas Ariogalos Šv arkangelo Mykolo ir Lesčių Dievo Apvaizdos parapijų klebonu Penktadienio pokalbiai Tarmė kuria betarpiškumą Etninės kultūros globos tarybos vyresnioji specialistė Audra Daraškevičienė 2013 metai Lietuvoje paskelbti Tarmių metais Dar iki jų Etninės kultūros globos taryba atliko apklausą apie jaunimo požiūrį į tarmes skirtinguose šalies regionuose Apie šią apklausą ir tarmių skirtumus tarmiško žodžio reikšmę mūsų gyvenime kalbėjomės su Etninės kultūros globos tarybos vyresniąja specialiste žemaite nuo Salantų Audra Daraškevičiene Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ir mero A Zuoko veiksmų Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminklo paramos fondo Lietuvos Laisvės kovų dalyvių sąjungos Alytaus Kauno Marijampolės Prienų ir Vilkaviškio skyrių rezoliucija Paminklas kun Broniui Laurinavičiui Vilniuje Kunigo Broniaus Laurinavičiaus skvere Žalgirio ir Kalvarijų gatvių sankryžoje Mes Lietuvos Laisvės kovų dalyviai esame pasipiktinę dėl Lietuvos sostinės Vilniaus vadovybės 2012 metų spalį Kunigo Broniaus Laurinavičiaus skvere įrengto viešo tualeto Kunigas B Laurinavičius žuvo 1981 m lapkričio 24 d Vilniuje Žalgirio ir Kalvarijų gatvių sankryžoje kai piktų jėgų buvo pastumtas po sunkvežimio ratais Kunigo

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2013/05/10/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  širdžiai ypatingai artimi palaimintojo popiežiaus vizito Lietuvoje Latvijoje ir Estijoje 1993 metais prisiminimai Tada mūsų akivaizdoje įvyko tikras stebuklas Įvyko tai kas dar prieš keletą metų atrodė neįtikėtina suvokiant imperijos vadintos Sovietinių Socialistinių Respublikų Sąjunga politinę svarbą ir karinę galią Dar kartą paaiškėjo kad Dievas yra istorijos Viešpats ir Jis savo rankoje laiko žmonių likimus Tai Dievas priminė likimą pavergtų tautų iš kurių per ištisus dešimtmečius buvo atimta teisė į apsisprendimą į nepriklausomybę į laisvę Tai Dievas priminė likimą žmogaus pasmerkto gyventi bedieviškoje ir totalitarinėje komunistinėje santvarkoje iš kurio buvo atimta teisė į laisvę taip pat ir į religijos laisvę Telšių vyskupijos ministrantų suvažiavimas Kan teol lic Andriejus Sabaliauskas Telšių vyskupijos ministrantai Palangos bažnyčioje su Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikais Telšių vyskupu Jonu Boruta SJ ir augziliaru vysk Linu Vodopjanovu OFM Gegužės 4 dieną Palangoje vyko tradicinis Telšių vyskupijos ministrantų susitikimas Jį organizavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija ir Palangos parapija vadovaujama klebono ir dekano kun Mariaus Venskaus Ministrantai iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų atvyko ryte ir jiems čia buvo organizuojami įvairūs teminiai užsiėmimai kuriuos parengė Telšių kunigų seminarijos klierikai Prieš 13 val šv Mišias nuo Palangos klebonijos pajudėjo procesija kurioje dalyvavo daugiau nei aštuoniasdešimt ministrantų apsirengusių liturginiais rūbais Šv Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vysk Linas Vodopjanovas OFM Telšių kunigų seminarijos rektorius kan Viktoras Ačas vicerektorius kan Remigijus Saunorius prefektas kan Andriejus Sabaliauskas Pamokslą šv Mišiose pasakė vyskupas augziliaras Jis jaunuoliams priminė esmines tikinčiam žmogui būtinas priedermes praktikuojant tikėjimą pasidalino įžvalgomis apie Krikšto sakramentą jo priėmimą ir tikrąjį krikščioniškumą Pirmoji Komunija Bergene Lietuvių vaikai Norvegijoje per Motinos dieną Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentus priėmė lietuviškai Mantė Bendoraitytė Pirmosios Komunijos šventėje lietuvių vaikai uždega žvakutes Iki šiol Norvegijoje dar nėra buvę Pirmosios Komunijos gimtąja kalba Bergeno lietuvių vaikai turėjo unikalią galimybę pradėti šią gražią tradiciją svetur Pirmąjį gegužės sekmadienį bergeniečių šeimoms buvo dviguba šventė Pirmoji Komunija mažiesiems Bergeno lietuviams bei Mamos diena St Paul o katalikų bažnyčioje šv Mišios lietuvių kalba aukojamos vieną kartą per mėnesį Gegužės 5 osios sekmadienį pirmą kartą Norvegijoje penkiolika jaunųjų lietuvaičių šv Mišių metu priėmė Pirmąją Komuniją lietuvių kalba Lietuvos klierikai Žemaičių Kalvarijoje ir Palangoje Kunigų seminarijų bendruomenių susitikimas ir gegužinių pamaldų Telšių vyskupijoje pradžia Su turtinga Žemaičių Kalvarijos istorija bei jo dabartimi supažindino Telšių kunigų seminarijos prefektas kan Andriejus Sabaliauskas kairėje Gegužės 1 dieną Žemaičių Kalvarijoje rinkosi Lietuvos kunigų seminarijų vadovybė ir klierikai Kauno tarpdiecezinės Vilniaus Šv Juozapo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijų vadovai bei klierikai susirinkę meldėsi šv Mišiose kurios buvo laikomos Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje Šv Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ koncelebravo Kauno kunigų seminarijos rektorius mons Aurelijus Žukauskas Vilniaus kunigų seminarijos rektorius mons Žydrūnas Vabuolas Telšių kunigų seminarijos rektorius kan Viktoras Ačas šių seminarijų prefektai vicerektoriai dvasios tėvai Pamoksle Telšių vyskupijos ganytojas J Boruta SJ susirinkusiesiems papasakojo stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo istoriją kalbėjo apie šią stebuklais garsėjančią šventovę ir kvietė visus pašaukimo kelyje atrasti Dievo Motinos pavyzdžio svarbą Eucharistiniai kongresai Telšių vyskupijoje Gargždų dekanate Šv

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2013/05/17/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  vadovavo Telšių vyskupas J Boruta SJ kartu meldėsi jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai bei klierikai Telšių vyskupijos dekanatų dekanai parapijų klebonai vikarai kai kurių Telšių vyskupijos miestų ir rajonų bei savivaldybių merai ir administracijų atstovai ir žinoma tikinčiųjų minia Sukilimo 150 metis paženklintas paminklu Bronius VERTELKA Paminklą pašventino Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas pulkininkas leitenantas kun RimasVenckus Daug žmonių karštą gegužės 19 osios sekmadienį rinkosi į Paberžę Čia buvo švenčiami ne tik Sekminių atlaidai bet ir paminėtas 1863 metų sukilimo 150 metis Lietuvos kariuomenės ir visuomenės vienybės diena pagerbti partizanuai Prieš dvyliktą varpų dūžiai pakvietė į Švč Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią dalyvauti šv Mišiose Jas aukojo Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas kun Rimas Venckus ir kun Saulius Paulius Bytautas OFM iš Kauno Giedojo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos choras Kariūnas Šventovė nesutalpino visų norinčių Pamoksle kun R Venckus sakė jog jeigu laisvės kovų dalyvių širdyse nebūtų buvę gėrio laisvės troškimo ir tikėjimo kažin ar šiandien būtume galėję čia susirinkti didžiuotis protėvių drąsa ir eiti iškeltomis galvomis Tikėjimas Dievu teikė drąsos stoti į kovą su Rusijos caro priespauda o pokario metais eiti į miškus partizanauti Kunigas pastebėjo didžią Lietuvos kariuomenės vado dovaną pastatyti paminklą Paberžėje minint 1863 metų sukilimo 150 metį Padėjusiems rengti šventę ir susirinkusiesiems dėkojo Paberžės klebonas kun Skaidrius Kandratavičius Švč Trejybė ir Jos paveikslas žmogus Kun Vytenis Vaškelis Kai pasaulio sukūrimo priešistorėje Dievo aukščiausiame prote ir meilės perpildytoje širdyje nuo amžių glūdinti mintis Tegul iš nebūties gilumų atsiranda būties gyvybės ir gyvenimo simfonija tapo regimu bei apčiuopiamu kūrinijos egzistencijos pradu šiame nepakartojamos kūrybos procese dalyvavo ne trys skirtingi dievai bet vienintelė nesukurta ir amžinai egzistuojanti Esybė visagalis Viešpats visuomet esantis trijuose Asmenyse Tėvas Sūnus ir Šventoji Dvasia Nors viso kūrimo vyksmas labiausiai priskiriamas Tėvui tačiau Šventoji Dvasia teikia bet kokios gyvybės struktūrai alsavimo pagrindą o Sūnaus vaidmuo neprilygstamas nes Jis savo krauju ant kryžiaus atpirko Visatą sutaikė žmoniją su Tėvu ir atsisėdo Jo dešinėje plg Žyd 1 3 ir veda ją į tobulumo aukščiausią viršukalnę Dangų nes pasak teologo K Ranerio žmogus savo prigimtimi yra būtis ateičiai Nesenstantis didžiausias kaimas Domeikava Eugenijus IGNATAVIČIUS Knygos Domeikava sudarytojas Antanas Pocius kalba Domeikavos gimnazijos salėje Įvertinti tūkstančio puslapių knygą Domeikava sudarytojo Antano Pociaus pristatytą jos sutiktuvių šventėje kovo 23 dieną sausakimšoje Domeikavos gimnazijos salėje vienu straipsniu neįmanoma Ją tinkamai ir visapusiškai aptarti prireiktų kelių dienų konferencijos Vien pervertus šią 984 puslapių apimties knygą su šimtais vaizdingų spalvotų net iš paukščio skrydžio darytų nuotraukų senoviškų juodai baltų įamžinusių praėjusio amžiaus pradžios gyvenimo akimirkas apima pasigėrėjimas ir liūdesys va kad turėtume tokių knygų iš Vytauto Gedimino ar V Kudirkos laikų arba kaip gera būtų kad koks keistuolis praeities vertybių tyrinėtojas parašytų ir apie kitus kaimus Gyvenimą paskyręs lietuviškos muzikos kūrimui Vilmantas KRIKŠTAPONIS Kompozitorius Česlovas Sasnauskas XIX amžiaus pabaigoje kartu su atgimstančia tautiškumo sąmone meno srityje išryškėjo pirmieji lietuvių muzikos kūrėjai Tarp tokių reikėtų paminėti J Naujalį M Petrauską ir Česlovą Sasnauską Ši trijulė mūsų tautinės originaliosios muzikos pionieriai kaip tikri tautos sūnūs muzikos menu kėlė ją

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2013/05/24/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  ir keliaujantįjį altorėlį iškilmingai palydėjo į Pievienų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią Šioje medinėje 1788 metais pastatytoje su trimis altoriais bažnyčioje vyko pamaldos ir tikintieji meldėsi adoruodami savo Viešpatį esantį Eucharistijoje Viekšnių Šv Jono Krikštytojo mūrinėje bažnyčioje kuri pastatyta 1854 metais yra penki altoriai Šioje šventovėje altorėlio sutikime ir Švč Sakramento adoracijoje gausiai dalyvavo ir meldėsi Viekšnių parapijos jaunimas aktyvi ateitininkų kuopa Nenutrūkstanti Švč Sakramento adoracija vyko ir Židikų Šv Jono Krikštytojo 1821 metais statytoje akmeninėje bažnyčioje Iš čia nešiojamasis altorėlis iškilmingai sutiktas Mažeikių Švč Jėzaus Širdies bažnyčioje kuri yra mūrinė suprojektuota žymaus architekto Vytauto Lansbergio Žemkalnio ir pastatyta 1936 metais Pagrindinę Mažeikių dekanate Eucharistinio kongreso dieną pamaldos vyko naujoje Mažeikių Šv Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje Čia gegužės 19 dieną 12 30 val buvo aukojamos pagrindinės šv Mišios kurioms vadovavo Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM koncelebravo Mažeikių dekanato kunigai Gausiai susirinkusiems tikintiesiems vyskupas L Vodopjanovas OFM kalbėjo apie Šv Dvasios veikimą Bažnyčioje ypač kvietė pajusti jos įtaką šiais Tikėjimo ir Žemaičių krikšto jubiliejaus metais atnaujinti savo tikėjimą iš naujo atrasti santykį su Dievu ir įgyti drąsos liudyti savąjį tikėjimą pasaulyje Po šv Mišių Mažeikių gatvėmis vyko iškilminga eucharistinė procesija saulėtą šiltą dieną tikinčiųjų minia paskui savo Viešpatį esantį Eucharistijoje patraukė giedodama ir liudydama savo tikėjimą Apie tėvystę Artėja krikščioniškai šeimai labai svarbi šventė Tėvo Diena Ta proga pamąstykime apie tėvystę ir tėvo vaidmenį šiandieninėje šeimoje Ar šiandieninė šeima suvokia kokią svarbią rolę privalo vaidinti tvirtos šeimos tėvas jos kasdieniniame gyvenime Laiške korintiečiams rašoma Jei kas tariasi ką nors žinąs tai jis nė nežino kaip reikia pažinti Bet kas myli Dievą tas yra jo pažintas Devynis vaikus išauginusiam tėvui ir dabar pritrūksta laiko Bronius VERTELKA Devynių vaikų tėvas Aloyzas Kuodis iš Šilagalio Šilagalyje gyvenantys Aloyzas ir Emilija Kuodžiai kartu išgyveno 50 metų išaugino devynis vaikus sulaukė 18 anūkų ir vieno proanūkio Tėvo dienos išvakarėse jų auksinių vestuvių iškilmės vyks jaukiame Žemaitijos kampelyje Pakutuvėnuose Tokią dovaną tėvams pateikė jų vaikai Kartu bus minimas Aloyzo 80 metis Aloyzas yra kilęs iš Vabalninko parapijos Čypėnų kaimo Tėvai Dominykas ir Morta buvo ūkininkai turėjo 25 hektarus žemės Tiek jos gavo keldamiesi iš kaimo į vienkiemį Žemė buvo krūmais nusėta prastoka tad vargo su ja turėjo Tėvai buvo religingi Sekmadieniais jokių darbų išskyrus gyvulių priežiūrą Į bažnyčią vykdavo pasikinkę arklius Vykstant kolektyvizacijai ir juos atėmus šeima 10 kilometrų kelią įveikdavo pėsčiomis basa tik prie miestelio apsiaudavo Artėdami prie Vabalninko sutikdavo vis daugiau žmonių o prie bažnyčios jų būdavo jau didžiulis būrys Šventovėje senų žmonių būdavo mažai vis vaikai jaunimas moterys Ypač gražu buvo tai kad apie motinas apstodavo po 5 6 vaikus Tuo metu buvo gausios šeimos Vaikams tėvų žodis buvo šventas Kuodžių šeimoje augo broliai Aloyzas ir Pranciškus dar du vaikai maži mirė Brolis už Aloyzą buvo devyneriais metais vyresnis tad jaunesnįjį visaip globojo Nusipirkęs dviratį pasisodindavo jį ant kartelės ir abu vėju lėkdavo į bažnyčią Tėvai nuo mažens vaikus pratino prie darbo Sutiko ir išlydėjo maldininkus Bronislava Buchienė Tytuvėniškių dovaną piligrimų grupės vadovui Gintarui Naudžiūnui įteikia Gyvojo Rožinio draugijos pirmininkė Teresė Barkauskienė Švęsdami Tikėjimo metus

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2013/05/31/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Tamkevičius sakydamas pamokslą ypatingą dėmesį skyrė šeimai kuri yra Bažnyčios ir Valstybės pamatas Ganytojas pastebėjo kad kiekvienais metais tikinčiųjų gretos retėja tačiau išlieka ištikimiausi ir pareigingiausi Arkivyskupas ragino šeimas stiprinti tikėjimą ir jį perduoti savo atžaloms paskui pašventino naujus paveikslus kurie papuošė koplytėles Šiais metais buvo įvykdytas projektas kurio dėka koplytėlės pasipuošė bareljefiniais šventais paveikslai Iki šių Sekminių koplytėlės buvo tik plytų statinys Šventi paveikslai jose būdavo pakabinami tik prieš šventes o po švenčių ir vėl nuimami Norėjosi tuos statinius sutvarkyti kad tikintieji galėtų paveikslais džiaugtis nuolat apie įvykdytą projektą pasakojo VO SOS Vepriuose vadovas R P Šaulys Iš gipso ir betono bareljefus koplytėlėms padarė Veprių skulptorius Viktoras Žentelis Pirmąją koplytėlę puošia bareljefas Atsisveikinimas su apaštalais fundatorius Ramūnas Garbaravičius Antrąjį bareljefą Alyvų darželyje tikintiesiems padovanojo pats arkivyskupas S Tamkevičius Trečiąjį bareljefą Kristaus suėmimas finansavo vietos ūkininkas Vytautas Pakėnas Po šv Mišių arkivyskupas S Tamkevičius mons A Grušas kartu su parapijiečiais ėjo Kristaus kančios kelius Kauno arkivyskupijoje Ukmergės dekanate Šventė bajorų maršalkos statytoje bažnyčioje Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius teikia Sutvirtinimo sakramentą Kairėje mons Adolfas Grušas VIDIŠKIAI Gegužės 26 ąją sekmadienį Švč Trejybės bažnyčioje buvo didelė šventė nes apsilankė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Per Švč Trejybės šventę jis vadovavo šv Mišių koncelebracijai kurioje dalyvavo Ukmergės dekanas kun Gintautas Kabašinskas ir kurijos kancleris mons Adolfas Grušas Klebonas kun Darius Auglys pradžioje pateikė arkivyskupui ataskaitą apie parapiją Šiaulių vyskupijoje Kelmės dekanate Džiaugsmingas dvidešimtmetis Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos vadovė Nijolė Gylienė skaito Visuotinę maldą Prie altoriaus iš kairės kun Evaldas Alūza vysk Eugenijus Bartulis kun Rimvydas Adomavičius ir kun Ramūnas Norkus Tytuvėnai Prieš pusmetį Gyvojo Rožinio draugija šventė oficialios veiklos penkmetį Jau tada draugijos siela Teresė Barkauskienė džiaugėsi kad pavasarį kai žemę gausiai papuoš žiedai draugija minės tikrąjį jubiliejų dvidešimt metų nuo pirmųjų neformalių tikinčiųjų susitikimų Visą labai greitai prabėgusį laiką pagrindinis į Gyvojo Rožinio draugiją susibūrusių tytuvėniškių tikslas malda Sekmadieniais po Votyvos šv Mišių ir kiekvieną vakarą prieš šventas Mišias adoruodami išstatytą Švč Sakramentą išsakytomis intencijomis draugijos nariai meldžiasi Rožinio malda Jie dėkoja Švč Mergelei Marijai už patirtas malones maldauja neapleisti ne tik jų bet ir tų kurie dar nepažįsta Dievo Be to draugijos atstovai užsiima labdara padeda silpniesiems ir užjaučia ligonius atstumtuosius ar netekusius artimųjų tvarko bažnyčią bei šventorių atlieka daug kitų gerų darbų Panevėžio vyskupijoje Zarasų dekanate Kiekvieną širdį palietusi šventė Dusetų klebonas kan Stanislovas Krumpliauskas ir Pirmąją Komuniją priėmę vaikai DUSETOS Gegužės 19 ąją visas krikščioniškas pasaulis šventė Sekmines Šventosios Dvasios nužengimo į žemę dieną Dusetų Švč Trejybės bažnyčioje šią dieną vyko ne tik Sekminių apeigos parapijos vaikučiai priėmė Pirmąją Komuniją Bažnyčia tradiciškai buvo papuošta berželiais Atėjusių pasimelsti žvilgsnius patraukė šventiškai papuošti baltais kaspinais dekoruoti klauptai paskirti vaikučių priimančių Pirmąją Komuniją tėveliams seneliams broliukams ir sesutėms kad jie iš arčiau galėtų stebėti pirmuosius svarbiausius tų vaikučių žingsnius į gyvąjį tikėjimą Kaišiadorių vyskupijoje Alytaus dekanate Vieno kurso kunigai dėkojo už tarnystės dovaną 1988 1993 metais studijavusieji Kauno kunigų seminarijoje prie Pivašiūnų bažnyčios altoriaus PIVAŠIŪNAI Gegužės 30 dieną ketvirtadienį dar prieš vidurdienį iš Švč Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios per garsiakalbius

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2013/06/07/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Vytenis Vaškelis Artimiausią sekmadienį kai kuriose Lietuvos parapijose ir Kauno Šv Antano Paduviečio bažnyčioje bus švenčiami Šv Antano Paduviečio kuris 1231 m birželio 13 d sulaukęs tik 36 metų Viešpaties buvo pašauktas į amžinąją karalystę atlaidai Per palyginus neilgą laiką jis buvo taip išgarsėjęs kaip pavyzdingo bei sektino krikščioniško gyvenimo žmogus ir įtaigiausias pamokslininkas kad nepraėjus nė metams nuo mirties jau buvo popiežiaus Grigaliaus IX paskelbtas šventuoju 1946 metais popiežius Pijus XII jį paskelbė Bažnyčios mokytoju Kronika Paroda apie Žemaičių vyskupijos istoriją Kan teol lic Andriejus Sabaliauskas Telšių vyskupai Jonas Boruta SJ ir Linas Vodopjanovas OFM Telšių rajono meras Vytautas Kleiva Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai su vadovais Lietuvos nacionaliniame muziejuje Gegužės 24 dienos popietę Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta paroda Žemaičių vyskupijos istorija skirta Žemaičių krikšto 600 metų sukakčiai paminėti Joje pristatoma Žemaičių vyskupijos istorija nuo žemaičių krikšto pradžios 1413 aisiais ir vyskupijos įkūrimo 1417 aisiais Krikščionybė Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje įvesta XIV amžiaus pabaigoje Žemaičiai tada liko vienintelė Europoje pagoniška sala Kryžiuočių ordinas kuriam Žemaitija priklausė nieko žemaičių krikščionybės labui nenuveikė todėl pasipiktinę žemaičiai parašė skundą kurį 60 bajorų delegacija iškilmingai perskaitė 1415 metais Konstancos visuotiniame Bažnyčios susirinkime Telšių vyskupijoje Žemaičių Kalvarijos dekanate Gegužinių pamaldų vyskupijoje užbaigimas Padėkos žodį visiems taria Plungės klebonas ir Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas kun Julius Meškauskas PLUNGĖ Gegužės 31 osios vakarą prie Plungėje esančio Lurdo Telšių vyskupijoje iškilmingai buvo užbaigtas Marijai skirtas mėnuo gegužė 18 val Plungės Šv Jono Krikštytojo bažnyčioje Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ aukojo iškilmingas šv Mišias kurias koncelebravo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai Plungės parapijoje dirbantys kunigai dalyvavo Telšių kunigų seminarijos klierikai ir gausus būrys tikinčiųjų Šv Mišiose pamokslą pasakė Telšių vyskupijos ganytojas kuris kalbėjo apie Švč Mergelės Marijos mokyklą nuolankumo ir pasitikėjimo Dievu mokyklą kurioje visi esame pakviesti tobulinti save Jis priminė Marijos ištikimybę Dievui ir duoto pažado gyventi skaisčiai ir tarnauti jam nepaisant pasitaikančių sunkumų ir neišvengiamų išbandymų vykdymui kvietė drąsiai sekti Marija ir jos sūnumi Jėzumi Kristumi Telšių vyskupijoje Telšių dekanate Devintinės ir adoracija Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ su Švč Sakramentu TELŠIAI Birželio 2 ąją visas katalikiškas pasaulis šventė Devintines Švč Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę bei minėjo Tėvo dieną Tą dieną Telšių Katedroje iškilmingoms 12 val Sumos šv Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ koncelebravo Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan Remigijus Saunorius ir Telšių vyskupijos kurijos sekretorius kun Modestas Ramanauskas Šv Mišiose giedojo Telšių Katedros Sumos choras o Telšių vyskupas pasakė pamokslą kalbėjo apie šios šventės svarbą ir priminė Bažnyčios mokymą apie Švč Sakramentą Po šv Mišių nemažas tikinčiųjų būrys iškeliavo į Telšių miesto gatves sekdamas savo Viešpatį esantį Švč Sakramente kurį monstrancijoje nešė Telšių ganytojas Eucharistinės procesijos metu skambėjo eucharistinės giesmės grojo pučiamųjų orkestras prie įrengtų altorėlių keturiose vietose Telšių mieste buvo skaitomos Evangelijų ištraukos sakomi pamokslai Procesijos pusiaukelėje prie maldininkų iš Telšių Katedros prisijungė Telšių Mažosios bažnytėlės parapijos choras ir tikinčiųjų būrys Procesija nukeliavo prie Telšių Mažosios bažnyčios kur Telšių vyskupas J Boruta SJ visus procesijos dalyvius palaimino ir pakvietė į tos dienos vakarą vyksiančią Švč Sakramento adoraciją kartu maldoje

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2013/06/14/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •