archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kristus ir pasaulis - Archyvas
  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Balandis Gegužė Birželis P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Liepa Rugpjūtis Rugsėjis P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Spalis Lapkritis Gruodis P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/arch_krist_2015.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • Kristus ir pasaulis
  myli Tai ir mes naujieji evangelizuotojai tai svarbu kiekvienam sąmoningam Bažnyčios nariui turime taip elgtis jausdami dabartinio pasaulio išgyvenamas gal jo ateičiai netgi lemtingas problemas karus smurtą Būtų lengviau pagalvoti kad tai išoriniai skirtumai neapykantos kupina kova tarp šalių jų priešiškų sąjungų ir nesuderinamų interesų grupių visuomenėje Išsiplėtojęs individualizmas mus tikinčiuosius pastato vienas prieš kitą kaip kad nuodėmė klastingai tūno kiekvieno žmogaus širdyje ir sukelia tiek asmenines problemas tiek dideles kančias kiekvienoje visuomenėje ir visoje kūrinijoje Ir kaip tik į tokį rūpesčių kupiną pasaulį su visomis asmeninio bei grupinio egoizmo apraiškomis Jėzus mus dabar siunčia kalbėjo popiežius Pranciškus beje priklausantis Jėzuitų vienuolijai Ir mes į tai turime atsiliepti ne abejingumu ar skundais dėl resursų stokos šiam darbui bei suvokdami kad problemos pernelyg didelės Ne mes turime Jėzaus kvietimą priimti kaip malonę ir iššūkį būdami vienybės kūrėjais tuose atsinaujinimo siekuose Kaip kad pakako stiprybės atsiliepti į nacionalinės laisvės kvietimą Lotynų Amerikos žmonėms prieš 200 metų ar Rytų Europos tautoms prieš daugiau nei du dešimtmečius vaduojantis iš sovietinio komunizmo taip ir naujojoje neatidėliotino evangelizavimo misijoje gali būti tarpusavyje suvienytos ir suderinti mūsų rūpesčiai viltys idealai ir netgi utopiniai požiūriai siekiant šviesesnės ateities Pavyzdžiui Šventajam Tėvui prabilus apie atskirais tarpsniais vykstantį Trečiąjį pasaulinį karą su smurtiniais konfliktais ir sustiprėjus tarptautiniam terorizmui krikščionys savosios evangelizacijos misijos užduotyje tvirtai pabrėžia pagarbos vieni kitiems intenciją stengiasi užgydyti nesutarimų žaizdas tiesti tiltus stiprinančius žmonių ir tautų santykius padėti vieni kitiems nešti gyvenimo naštą Šį vienybės ir dvasinio atsinaujinimo siekį skatina visus sunkumus padedantis įveikti evangelizavimo džiaugsmas ir įsitikinimas kad žmonės turi didžiulius sielos turtus kuriais gali dalintis ir tapti stipresni ir jautresni kitų poreikiams Taip skatinama veikla kad būtų aprėpti visi gyventojų sluoksniai kad būtų išvengta savanaudiškumo ir toliau vystomas bendravimas nepamainomas dialogas ir bendradarbiavimas tarp visų vengiant bet kokio įtarumo ir nepasitikėjimo Popiežius Pranciškus vėl perspėjo kad šis vienybės siekis sunkiai skinsis kelią jeigu bus stiprus priešiškumas ir vaidai dvasiškai nevaisingas valdžios prestižo malonumų ar vadinamo ekonominio saugumo gerovės kitų sąskaita siekis ypač jeigu tai bus daroma skriaudžiant varginguosius atstumtuosius pažeidžiamuosius kurie irgi pagrįstai stengiasi išsaugoti savo žmogiškąjį orumą nepaisydami kasdien patiriamų nepriteklių ir kitų gyvenimo smūgių Gerojo Samariečio pavyzdys Toks aktyvus ir vieningas evangelizacinis veikimas kad pasaulis įtikėtų jokiu būdu nereiškia pastangų į savo pusę patraukti kitų tikybų išpažinėjus nes anot Šventojo Tėvo tai būtų evangelizavimo karikatūra Naujasis evangelizavimas pirmiausia vyksta nuolankiai ir įtikinamai liudijant tiems kurie dėl kokių nors priežasčių yra nutolę nuo Dievo ir Bažnyčios kurie jaučiasi pasmerkti ir įskaudinti ar tiesiog save laiko tobulais be dėmės ir jiems nereikalingas dieviškasis gailestingumas Norėdami patraukti ir susigrąžinti atsiskyrusius išbaidytus ar abejingus mes jiems sakome kad Viešpats su savo didžiąja meile ir pagarba kviečia vėl prisijungti ir būti Jo tautos dalimi nes Dievas gerbia ir rodo gailestingumą netgi didžiausiems nusidėjėliams ir kaip tvirtinama Apreiškimo knygoje beldžiasi į mūsų širdžių duris nuolankiai prašydamas įsileisti Jis nesiveržia nedaužo durų neplėšia spynos bet mandagiai spaudžia skambučio mygtuką švelniai beldžia ir laukia nes toks yra mūsų Dievas aiškino popiežius Pranciškus Jis nurodė kad Bažnyčia sakramentinėje išganymo misijoje suvokdama savąjį

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/priedai/kristus/kristus_01.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Kristus ir pasaulis
  skirtingos socialinės grupės yra pašauktos dalintis bendra atsakomybe ir darbuotis dėl pilietinio vieningumo tautos ir visuomenės pažangos Demokratinėje santvarkoje įtvirtinta laisvė yra geriausia atmosfera išmintingiems mąstytojams kūrėjams skirtingoms asociacijoms žiniasklaidai su atsidavimu atlikti savo funkciją bendrojo gėrio tarnystėje nurodė Šventasis Tėvas Krikščionys yra pašaukti būti visuomenę ugdančiu raugu ir perduoti jai Kristaus mokymą Evangelijos šviesa nėra Bažnyčios nuosavybė ji tik tarnauja Evangelijai kad jos žinia pasiektų žemės pakraščius Taigi krikščioniškasis tikėjimas yra šviesa kuri ne apakina ir klaidina bet nušviečia gyvenimo kelius vadovauja sąžinei tiek kiekvieno asmens tiek ir visos visuomenės garantuoja sėkmingą galutinio tikslo pasiekimą kuriant bendrąjį gėriį ir šviesesnę ateitį Todėl yra gyvybiškai svarbi religijos laisvė kuri sąlygoja kad tikėjimas neapsiribotų subjektyviu patyrimu bet darytų teigiamą įtaką visiems socialiniams projektams per skleidžiamą dvasingumą dorą skaidrumą krikščionis įpareigojančioje veikloje Pranašiškas vyskupų balsas Tarp įvairių viešojo ir asmeninio gyvenimo struktūrų kurios pelno didesnį valstybės rūpinimąsi popiežius Pranciškus nurodė tradicine santuoka grindžiamą šeimą kurios kasdienybėje dabar iškilusios ypatingos grėsmės buitinis smurtas alkoholizmas įvairios priklausomybės seksizmas nedarbas urbanistinė sumaištis vaikų palikimas gatvės auklėjimui senelių apleidimas Šių problemų sprendimui dažnai bandoma primesti įvairius amoralius pseudsprendimus paremtus feminizmu genderizmu neįpareigojančia partneryste Tai Šventasis Tėvas įvardija kaip šeimos ideologinę kolonializaciją ir griovimą Tokia stiprėjanti nepagarba šeimai šią labai pažeidžiamą struktūrą palieka be jokios apsaugos o su reikiama pagalba pati šeima galėtų ramiai išspręsti daugelį socialinių problemų Pabrėždamas kad bendrojo gėrio siekianti tauta negali užsidaryti savyje ir turi stiprinti santykių su kitomis tinklą Popiežius ypač nurodė aktualią migracijos problemą Yra svarbu gerinti valstybių nesavanaudiškus diplomatinius santykius kad būtų išvengta gresiančių konfliktų tarp tautų kurias jis pavadino sesėmis ir būtų vystomas atviras nuoširdus dialogas visais klausimais Užuot sienas stačius reikia tiesti tiltus ragino Šventasis Tėvas Juk visoms problemoms kad ir kokios jos būtų sudėtingos galima rasti bendrus išmintingus tolygius ir ilgalaikius sprendimus Sklindantis agresyvumas pagieža ir priešiškumas tik blogina padėtį ir apsunkina net paprastų dalykų aiškinimąsi Bolivijos ir kiekvienos pasaulio šalies istorijos patirtis yra rimtas iššūkis šiandienos politikai kultūrai ir religinei bendruomenei siekiant augimo tautų bendrijoje kuriant naują kultūrinę sintezę Kaip būtų puiku jei šiame kelyje būtų įveiktas paralyžiuojantis nepasitikėjimas ir skirtumų integravimas taptų naujosios pažangos faktoriumi linkėjo popiežius Pranciškus Ekonominio politinio ir socialinio gyvenimo klausimus jis palietė ir iškilmingame susitikime La Paso oro uoste nes jo laukė keli šimtai tūkstančių žmonių ir tai tapo rimtu mitingu Šventasis Tėvas teigiamai įvertino naująją Bolivijos konstituciją sakydamas kad ji pripažįsta individų ir nacionalinių mažumų teises pabrėžia rūpinimąsi gamtine aplinka su tam skirtų institucijų steigimu Nurodęs pilietinio bendradarbiavimo ir dialogo atmosferos reikalingumą ir visų visuomenės sluoksnių prasmingą dalyvavimą jis sakė kad integrali tautos pažanga reikalauja aiškios konvergencijos į bendruomeniškumo idealus nes tik taip galimas bendradarbiavimas be jokios atskirties ar svarbių dalykų neįvertinimo Vėlgi jeigu valstybės dėmesys bus sutelktas tik į materialinius dalykus neišvengiamai iškyla naujų nesutarimų pavojus ir vienų gerovė bus kuriama kitų skurdo ir nepriteklių sąskaita Siekiant to išvengti kartu su institucijų skaidrumu ir visuomenės telkimu yra reikalingas pilietinis ugdymas turi esmingai prisidėti ir Bažnyčia Popiežius Pranciškus sakė kad svarbus yra vyskupų balsas kuris turi būti pranašiškas ir kalbantis

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/priedai/kristus/kristus_02.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Kristus ir pasaulis
  pradėjo rinktis žmonės tokie pat apylinkėse bandą prižiūrėję piemenys Kai jie gavo žinią kad gimė Jėzus skubiai atvyko apžiūrėti kas ten įvyko gal kuo nors padėti taip tapdami pirmaisiais Šventajai Šeimai solidarumą rodžiusiais kaimynais aiškino popiežius Pranciškus Taip visi jie tapo šeima Marijai ir Juozapui tapo Jėzaus šeima Kontempliuodamas šiuos evangelinius įvykius jis darė Bažnyčios socialiniam mokymui reikšmingą išvadą kad tokio solidarumo iššūkio akivaizdoje atsiduriame kiekvienas kai Jėzus įžengia į mūsų gyvenimą kai tampame krikščioniško tikėjimo išpažinėjais Tikėjimas mus suartina tikėjimas mus daro kaimynais tarpusavyje kaimynais kitiems sakė Šventasis Tėvas Tikėjimas pažadina mūsų solidarumą Taigi solidarumas yra krikščioniška ir bendražmogiška vertybė kurią įsisavinti privalo kiekvienas tikintysis nes tikėjimas kuris neskatina solidarumo yra miręs tikėjimas yra apgavystė Pasipriešinti skaldytojiškoms šėtono užmačioms Toliau kalbėdamas popiežius Pranciškus pastebėjo jog kai kurie gali sakyti kad yra tikintieji katalikai nes kiekvieną sekmadienį dalyvauja šv Mišiose Tai žinoma gerai bet ar žino kokia situacija yra vargšų gyvenamuose kvartaluose panašiuose į Banjadą ar yra ten apsilankę suteikę pagalbą paliudiję praktinį solidarumą Nesvarbu kaip dažnai dalyvauji sekmadienio šv Mišiose bet jeigu tavo širdis uždara kitiems jeigu nesidomi kaip gyvena tautos žmonės jeigu ignoruoji jų vargus tada tavo tikėjimas yra silpnas nesveikas ar iš viso miręs svarią ir taiklią išvadą darė Šventasis Tėvas Nes tikėjimas be solidarumo tikėjimas be Kristaus tikėjimas be Dievo be brolių ir seserų Kad aiškiau išreikštų minėtą mintį popiežius Pranciškus pateikė ir tokią formuluotę Dievas be tautos tauta be brolių ir seserų be Jėzaus Juk įsikūnijimu Dievas įžengė į žmonių gyvenimą jų širdis pasirinko būti jų bendrijoje pasiuntė Sūnų kad jiems neštų išganymą juos išgelbėtų ir visokeriopai padėtų Ir Jėzus su savuoju dievišku nuolankumu nedvejodamas save pažemino aukodamasis iki gyvybės atidavimo kryžiaus mirties už kiekvieną iš mūsų išreikšdamas tobuliausią brolišką solidarumą kuris ateina iš Jo meilės Tėvui ir meilės mums Taigi visada reikia atsiminti kad jeigu tikėjimas nerodo praktinio solidarumo ženklų tai nėra Jėzaus tikėjimas tvirtino Šventasis Tėvas Jis sakė kad būtent tam ir norėjo atvykti į vargingąjį Banjadą kad pasielgtų kaip tie piemenys atbėgę į Betliejų norėjo būti tų žmonių kaimynu palaiminti jų tikėjimą jų rankas jų bendruomenę Tai savotiška padėkos Dievui raiška kad tikėjimas tapo viltimi kuri skatina švelnią meilę Tikėjimas kurį Jėzus pažadina mumyse yra tikėjimas įgalintis jus svajoti apie ateitį ir darbuotis dėl jos čia ir dabar kalbėjo popiežius Pranciškus susitikimo dalyviams Todėl aš ir noriu paraginti jus toliau būti kaip tik tokio tikėjimo sklaida gatvėse ir alėjose Tai tikėjimas kuris mus vienija solidarume vienija mus su vyresniuoju Broliu Jėzumi ir mūsų Motina Švč Mergele Marija Tokiame solidarumą reiškiančiame tikėjime dabar pirmiausia reikia rūpintis nelengvus išbandymus išgyvenančiais jaunais žmonėmis ir seneliais pagelbėti jaunoms šeimoms ir toms kurios išgyvena sunkią krizinę situaciją Galingiausia žinia kurią krikščionys dabar turi skelbti pasauliui yra vienybė solidarume nes šėtonas nori kad mes būtume žinomi tarpusavio vaidais ir taip stengiasi mus suskaldyti ir nugalėti pagrobti mūsų tikėjimą Solidarumas tarp brolių ir seserų yra tikėjimo gynimas ir plėtra veiksmingas įnašas į naująją evangelizaciją Baigdamas pokalbį Šventasis Tėvas sakė kad meldžiasi Šventajai Šeimai kad jos liudijimas ir pavyzdys būtų

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/priedai/kristus/kristus_03.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Už laisvę-Archyvas
  Balandis Gegužė Birželis P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Liepa Rugpjūtis Rugsėjis P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A T K P Š S

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/arch_uzlaisv_2006.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Už laisvę-Archyvas
  Gegužė Birželis P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Liepa Rugpjūtis Rugsėjis P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A T K P Š S

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/arch_uzlaisv_2007.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Už laisvę-Archyvas
  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Balandis Gegužė Birželis P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Liepa Rugpjūtis Rugsėjis P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Spalis Lapkritis Gruodis P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/arch_uzlaisv_2008.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Už laisvę-Archyvas
  Gegužė Birželis P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Liepa Rugpjūtis Rugsėjis P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A T K P Š S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A T K P Š S

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/arch_uzlaisv_2009.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •