archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  metais ji sustabdė beprasmišką kovą prieš kryžius 1897 metais atšaukė įsakymą kuriuo katalikai mokiniai buvo verčiami eiti į cerkves caro švenčių dienomis tais pat metais atšaukė draudimą statyti bažnyčias Taikomosios dailės muziejuje įvykusiame kultūros vakare skirtame lietuviškų pamaldų Vilniaus Šv Mikalojaus bažnyčioje 100 mečiui paminėti dalyvavo iš kairės į dešinę bažnyčios archyvaras Viktoras Petkus vyskupas Juozas Tunaitis VPU prof Vanda Zaborskaitė klebonas kun Edmundas Paulionis ir muziejaus direktorius Romualdas Budrys Dievas laimino darbus Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas savo vyskupijos grupei kunigų suteikė kanauninko titulus Kalbamės su vienu jų kanauninku Antanu Balaišiu gyvenančiu Pabiržėje Gerbiamas kanauninke prašytume papasakoti ką jums reiškia šis garbės titulas Man kaip žmogui šios žemės gyventojui malonu kad vyskupas mane prisiminė Tačiau Amžinybės požiūriu tai nereiškia nieko Gerai žinau kad Dievo yra kitokia buhalterija Į atmintį įstrigo vienos Tihamer Tohto knygos epizodas Prie Amžinybės vartų imperatoriaus paklausė Kas esi Imperatorius pasigirdo atsakymas Vartai neatsidarė Neįtiko imperatorius ir kitais atsakymais Vartai atsidarė tik tuomet kai imperatorius atsakė Esu nusidėjėlis mirtingas kaip ir visi Taigi Dievo akyse vardai laipsniai titulai yra beverčiai Šia prasme nėra skirtumo ar ant paminklo užrašys kun ar kan Kan Antanas Balaišis Laukiame motinos Marijos paskelbimo palaimintąja 1999 m gegužės 6 d Čikagoje įvyko Šv Kazimiero seserų vienuolijos įkūrėjos motinos Marijos Kaupaitės palaikų perlaidojimo iškilmės Ji perlaidota iš lietuvių Šv Kazimiero kapinių į Šv Kazimiero vienuolyno koplyčioje paruoštą sarkofagą Ekshumacijoje dalyvavo arkivyskupijos ordinaras arkivysk John Gorman Bažnytinio teismo atstovas kun Patrick Laggas arkivyskupijos notaras kun John Rolek medicinos mokslų daktarai Juan Ugartė ir John Danauskas tribunolo narys vysk Alfred L Abramowicz a a kiti istorinės komisijos nariai kapinių administracijos atstovai vienuolijos delegatės ir kiti garbingi svečiai Motinos Marijos Kaupaitės palaikai ilsisi Čikagoje Šv Kazimiero vienuolyno koplyčioje Atskirti nuo pasaulio Svečiuose pas Olandijos ūkininkus Užkratas Nedideliame Muselkanalo Musellkanaal miestelyje Šiaurės Olandijoje turinčiame apie septynis tūkstančius gyventojų ūkininkauti belikę tik trys ar keturi ūkininkai gretimuose miesteliuose dar mažiau Anksčiau ūkininkų buvę daugiau Ūkį Gysbertas Boerhavė paveldėjo iš savo tėvo Prie šių žemių dar prijungė žmonos Jani Janny tėvo jai paliktus laukus Dabar šeima turi 74 ha dirbamos žemės 68 metų ūkininkas šiais metais žada eiti į pensiją savo ūkyje jis nebebus bosas jo sūnus Henkas kuris yra baigęs žemės ūkio mokyklą perims vadovavimą o tėvas jam tik talkins kol turės jėgų Gysbertas ir Jani Boerhavės Nuo Plungės kilęs žemaitis ūkininkauja netoli Vilniaus Vadovaujasi aritmetiniu vidurkiu vienur persūdo kitur nepakankamai paberia druskos Prastokai šiemet užderėjo bulvės Ūkininkas Julius Vytautas Lankauskas jų vidutiniškai prikasė 28 tonas iš hektaro Geresniais metais tokiame pat plote bulvių užaugina iki 35 tonų Bulvių marą J V Lankauskas laiko beveik ūkininko valdoma liga Bulvienojus šiemet chemikalais purškė aštuonis kartus Brangu bet atsilygino derliumi Purkšdamas kokius tris kartus bulvių maro neįveiksi sakė nuo Plungės kilęs žemaitis Dirvos kuriose ūkininkauja J V Lankauskas labai skirtingos Jų penkių hektarų ploto viename gale smėlis kitame durpės Bepigu Panevėžio rajone kai 100 ha žemės struktūra yra vienoda Tokiose dirvose bulvių derlingumą galima padidinti 1 5 karto ir gauti 50 tonų iš hektaro nesigyrė bet savo žodžius svariais įrodymais grindė

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20011229/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  sekmadieniais paliekame kuklią auką už gyvus ir mirusius artimuosius meldžiamės šv Mišiose dalyvaujame renginiuose Vilniaus Šv arkangelo Rapolo bažnyčios parapijiečiai prie Kryžių kalno Trečias iš kairės klebonas kun Valentinas Virvičius Būti kunigu yra Dievo dovana teigia jaunas Skaistgirio klebonas Pramigo šunelis jo būdą šiandien pašiltinau todėl sutingo amtelėti įsileisdamas į vidų linksmai kalbėjo Skaistgirio klebonas kun Remigijus Katilius Buvo sutemę kai užsukau į kleboniją Belstis durysna beveik neteko netrukus jos atsivėrė Skaistgirio klebonas kun Remigijus Katilius Paberžė tebelaukia tėvo Stanislovo Kelionė Nors žiniasklaida skelbė jog tėvas Stanislovas kun Algirdas Mykolas Dobrovolskis grįžta į Paberžę jis dar tebe dirba Dotnuvoje Ir 2001 ųjų lapkričio pabaigoje kai lankė mės Dotnuvoje ten radome tėvą Stanislovą Oras tą lapkričio 24 ąją kelionei buvo ypač nepalankus drėgnas ankstyvą rytą priešpiet ėmė keistis pradėjo pastebimai šalti o apie 12 valandą dienos pasidarė visai žvarbu Didelė grupė Lietuvos universitetinės moterų asociacijos LUMA Kauno skyriaus narių specialiai nusamdytu autobusu atvyko į Dotnuvą pamatyti tėvo Stanislovo ir užduoti jam vieno itin svarbaus ir esminio klausimo Tai ką dabar mums moterims dvasiškas tėve daryti Tėvas Stanislovas Ką užsidirbu tai jau mano Panevėžiečiams nereikia nurodinėti iš kur gauti pelno Mieste daug aludžių ir vaistinių Tačiau norint gauti kokią buitinę paslaugą kartais surastam geradariui vos ne ranką tenka bučiuoti Nešiojamas reklaminis stovas su užrašu kad teikiamos kirpėjo paslaugos visai šeimai Ramygalos gatvėje prie namo pažymėto 82 uoju numeriu atsirado neseniai Pasirodo čia vyrai apkerpami litu pigiau nei kitoje eilinėje miesto kirpykloje Naujosios kirpyklos savininkė Rūta Paulauskienė mielai sutiko papasakoti XXI amžiaus skaitytojams kodėl ėmėsi kurti savo verslą Padirbėjusi Ispanijoje panevėžietė Rūta Paulauskienė Ramygalos gatvės 82 ajame name atidarė savo kirpyklą Praeitis yra praeitis S prendžiant iš Lietuvos prezidento V Adamkaus vizito į Vašingtoną rezultatų galime tikėtis kad dalykai tarptautinėje plotmėje galbūt nekryps į pačią blogiausią pusę Nepaisant deklaracijų kurios deja vis dažniau

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20020125/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  į tautą ją stiprindamas ir įkvėpdamas savo dainomis giesmėmis maldomis kokių mums nepadovanojo joks kitas lietuvių poetas Prasminga mintis ryškus savitas stilius puošni ir tauri kalba Daugiau nei trečdalis jo poezijos lobyno yra religinės temos Šventojo Rašto motyvai Su rūpintojėlių godom Viešpaties varpais B Brazdžionis kelių šimtmečių mūsų raštijos krikščioniškąją tradiciją nuo M Mažvydo K Donelaičio A Strazdo M Valančiaus A Baranausko Maironio pratęsia iki mūsų dienų Ar mes sugebėsime įvertinti didžiulį kūrybinį B Brazdžionio įnašą dvasinį grožį Lietuvos katalikams suteiktą naują spindesį iškilmingą pranašo poeziją Ar mums nepristigs jo dvasinių turtų ir idealizmo supratimo Poetas Bernardas Brazdžionis 2001 metais Kaune Poezijos pavasaryje esu tik indas Poetė Romualda Adomaitytė Chabarina yra Kauno medicinos universiteto klinikų medicinos sesuo Skaitytojų pripažinta poezijos terapeute nes rašo sakralinę gydančią poeziją kurią specialiu receptu galima skirti žmogaus palūžusiai dvasiai gydyti Yra išleidusi keturias knygas vaikams Svajonių šalis 1996 m pakartotinai 1998 ir 2000 m Kas karalius 1999 poezijos rinkinius Džiaugsmo edelveisas 1999 ir Ašara ant Amžinybės skruosto 2000 Pavasarį galbūt pražydės nauja poezijos knyga Šalpusnio šypsena Poetė Romualda Adomaitytė Chabarina Stovėjęs prie Lietuvos teatro ištakų Gabrieliaus Landsbergio Žemkalnio 150 metų gimimo sukakčiai 1852 m sausio 21 d Kolupariščiaus dvare netoli Linkuvos neturtingų bajorų šeimoje gimė didelis Lietuvos veikėjas patriotas lietuviškojo teatro organizatorius publicistas dramaturgas Gabrielius Landsbergis Žemkalnis Kaip ir visų to meto Lietuvos bajorų Landsbergių šeima buvo gerokai sulenkėjusi Nors Gabrielius jaunystėje save laikė lenku tačiau jis buvo kupinas idealizmo dvasios ėmė energingai darbuotis atgyjančiai tautai G Landsbergis mokėsi Šiaulių ir Mintaujos gimnazijose tačiau nelengvos gyvenimo sąlygos privertė nutraukti mokslą Teko persikraustyti į Rygą ir mokytis telegrafisto specialybės Ją įsigijęs gavo tarnybą Maskvos telegrafe ir ten dirbdamas įstojo laisvuoju klausytoju į Maskvos universiteto Teisės fakultetą Baltosios ir juodosios dėmės N edarniai sugiedoję valstybės himną seimūnai baigė pratęstą Seimo rudens sesiją ir išsiskirstė toliau tęsti savo

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20020130/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  universiteto ir Marijonų talkininkų centras sausio 25 26 27 dienomis organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją Šventumas visiems skirtą pal Jurgio Matulaičio mirties 75 osioms ir šv Pranciškaus Salezo vyskupystės 400 osioms metinėms paminėti Pirmoji konferencijos diena vyko Vilniuje Lietuvos mokslų akademijoje Įvadiniame pranešime vyskupas Jonas Boruta SJ nagrinėdamas dvasingumo teologijos sąvoką aiškino kad mūsų visuomenėje dažnai dvasingumas suprantamas kaip kultūrinis išprusimas domėjimasis menu muzika literatūra arba yra kažkas panašaus į humanitarinį išsilavinimą Žmogus yra būtybė turinti dvasinį pradą Kaip tikima krikščionių žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą Todėl kalbant apie dvasingumą tenka žvelgti į žmogaus pirmavaizdį Dievą Šv Mišias Šv Gertrūdos bažnyčioje aukoja arkivyskupas Sigitas Tamkevičius viduryje kun dr Vytautas Brilius MIC kairėje ir mons doc dr Vytautas Steponas Vaičiūnas Kai aš mažas buvau Kai aš mažas buvau ožių neganiau tačiau ganiau tėvų karvių ir avių bandą ir kartais sutikdavau partizanus kurių paprašytas stebėdavau apylinkę ir pamatęs ką įtartina pranešdavau jiems Tada dar nebuvo televizijos ir laidos Kai aš mažas buvau nebuvo Justas Paleckis tada dar buvo palyginti jaunas jo sūnus Justas Vincas dar visai mažas o ir vaikaičių dar nebuvo todėl jų prisiminimai televizijoje apie anuos laikus kelia abejonių Ankstyvąjį pokarį nebuvo dar ir Viktoro Gerulaičio tačiau anuos laikus jis prisimena Prisiminimus atgaivinti padeda J Paleckio bendraminčiai kinas Istorijos šiukšlyne surasti ir V Gerulaičio bei Lietuvos nacionalinės televizijos darbuotojų viešinami sovietinių kino kronikų kadrai įspūdingais vaizdais prisiminimams teikia autentiškumo regimybę Dokumentika faktai įspūdingi vaizdai štai kur kino galybė Į kieno rankas atiduosime žemę Tarp Lietuvos ūkininkų kaime žemės turinčių miestiečių įvairių organizacijų atstovų Seimo savivaldos bei kitų žinybų netyla diskusijos bei ginčai dėl žemės ūkio paskirties žemės pardavimo užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims Pagrindinį žodį dėl LR Konstitucijos 47 ojo straipsnio keitimo turėtų tarti Seimas tačiau svarstymas buvo atidėtas Be jokios abejonės reikšminga ir kitų piliečių nuomonė Keletą iš

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20020201/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  lėmė dramos kūriniai anuomet statyti ne tik Lietuvoje bet ir Sovietų Sąjungos respublikų teatruose Anot Justino Marcinkevičiaus J Grušas įsitvirtino lietuvių teatre ir sukūrė savo dramos modelį Jo vardas afišoje ar knygos viršelyje visada įdomus turi savo problematiką bruožus yra daug kuo pastovus Jo nuopelnas tragiško žmogaus sampratos įvedimas ir įteisinimas Jis atvėrė kelią didelėms aistroms tragiškoms kolizijoms Memorialiniuose kambariuose esančiuose name Kaune kur gyveno ir kūrė J Grušas viskas autentiška Kiekviena knyga meno kūriniai daiktai o erdvioje paslankioje salėje plačiai atsispindi kūrybos kelias Su gražia vizija lankytojus sutinka memorialinio namo muziejaus darbuotojos Vedėja Nijolė Majerienė prie muziejaus stendų Padovanojęs mums Laisvę Šiandien vasario 6 dieną Laisvės gynėjui Titui Masiuliui būtų sukakę 40 metų Susitikome su Tito mama Vitalija Krivickiene gyvenanča Kaune Vilijampolės mikrorajone jaukiame kotedžo tipo name Duris atvėrė malonaus veido namų šeimininkė ramiu švelniu balsu pakvietusi į svetainę išgerti puodelį kavos Svetainėje tvyrojo jaukus paprastumas židinys didelis pietų stalas daug vaikiškų žaislų Ant vienos svetainės sienos pakabinta didelė sūnaus Tito fotografija šalia jam skirtas buvusios mokytojos eilėraštis išskobtas ant medžio tošies Jau vienuolika metų kai nėra Tito Mums visiems labai jo trūksta sako jo mama V Krivickienė Kol mes vartome Tito fotografijų albumą į svetainę laiptais ima leistis mažutė papurgalvė mergytė Titas Masiulis po mirties tapęs Vyčio Kryžiaus ordino I laipsnio kavalieriumi Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys Įkūrusi pirmąją lietuvišką mokyklą Pietryčių Lietuvoje Apie Honoratą Ivanauskienę Šiandien gerai yra žinomas vieno iš Lietuvos aukštosios mokyklos kūrėjų mokslininko zoologo akademiko keliautojo ir beletristo profesoriaus Tado Ivanausko vardas Švęsdamas vieną iš brandžių savo gyvenimo jubiliejų profesorius sakė Kad aš 1918 metais grįžau į Lietuvą tai mano žmonos Honoratos nuopelnas o 1955 metais parašęs Gamtininko užrašus tituliniame lape įrašė Šį darbelį skiriu savo mirusios bendradarbės ir žmonos Honoratos Ivanauskienės atminimui Būti kūrėjo žmona jo gyvenimo drauge jį suprasti nelengva tačiau nedingti

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20020206/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  vyskupą R Norvilą Kaune arkivyskupijos kurijoje Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila Vienintelis teisingas gyvenimo kelias Utenoje penkerius metus gyveno ir dirbo iš tolimosios Brazilijos atvykusi Šv Pranciškaus Dievo Apvaizdos kongregacijos seselė vienuolė Rūta Marija Ratkevičius Tie metai tėvų žemėje prabėgo nepastebimai ir Rūta vėl išvyko į Braziliją Pasak jos Uteną palikti buvo gaila tačiau gyvenimas neleidžia prisirišti prie žmonių vietovių problemų Lietuva senelių ir tėvų žemė Rūta seselė pranciškonė priklausanti Švento Pranciškaus Dievo Apvaizdos seserų kongregacijai kurios centras yra Jungtinėse Amerikos Valstijose Pitsburge Seselė vienuolė Rūta Marija Ratkevičius antroji iš kairės su uteniškėmis Advokatės profesija privilegijų nesuteikia Ateina žmogus ir sako kad yra nekaltas Iš kur man žinoti ar jis švarus tačiau turiu juo tikėti Kaip galėčiau imtis bylos jeigu netikėčiau ginamuoju Ar iš tikrųjų taip yra tai jo sąžinės reikalas kalbėjo Dalia Survilienė dirbanti advokate Molėtuose Bažnyčios tikslas mokyti žmogų tyrumo ir sąžiningumo Jeigu žmogus nepasakė tiesos teisme ar advokatui gal ją pasakys kunigui per išpažintį O gal tai įvyks tik danguje nes žemiškajame teisme teisingumas yra tikrai sąlyginis rutuliojo savo mintis jaunoji advokatė Tikėjimas anot D Survilienės suteikia tvirtybės duoda progą nusiprausti nusivalyti atsinaujinti Kiekvieną sekmadienį ji eina į bažnyčią ir su vyru Arūnu gieda chore Dalyvavimas jo veikloje yra didžiulė atsvara ir atgaiva Molėtiškė advokatė Dalia Survilienė Olandijos karališkosios vedybos ir ekumenizmas Vasario 2 dieną Amsterdame įvykusios sosto įpėdinio santuokos apeigos parodė kad Olandijos karališkojo dvaro protestantizmas savo konservatyvumu šiek tiek panašus į Saudo Arabijos karališkojo dvaro islamizmą Kadangi princas Viljamas Aleksandras priklauso reformatų bendruomenei kalvinistams jų pradininkas buvo XVI amžiuje gyvenęs Jonas Kalvinas o jo sužadėtinė argentinietė Maksima Soregieta yra katalikė tai buvo galima tikėtis kad jų sutuoktuvių apeigos turės ekumeninį pobūdį Tai būtų visiškai atitikę šių laikų dvasią ir tą faktą kad nors Olandijos monarchai tradiciškai priklauso kalvinistų denominacijai tačiau dauguma šios šalies tikinčiųjų yra katalikai

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20020208/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  mielai sutiko duoti interviu XXI amžiaus korespondentams Rita Vileišytė Bagdonienė Prie 2002 ųjų atžymos laikas ir lūkesčiai Tik įžengus į Lietuvos karo akademijos viršininko pavaduotojo plk ltn Arūno Dudavičiaus kabinetą atkreipia dėmesį prieškario metais piešti Didžiųjų Lietuvos kunigaikščių Kęstučio ir Vytauto kunigaikštienės Birutės portretai ulonų kardas pasienio policininko fotografija Smalsesniam lankytojui kabineto šeimininkas paaiškina kad vyras policijos karininko uniforma jo senelis o kunigaikščių portretus išsaugoję jo namiškiai Plk ltn A Dudavičiaus žodžiais tariant šios relikvijos primena kaip tais laikais buvo gerbiami ir mylimi kariai akylai stebima ir saugoma Lietuvos valstybės siena Šiandien tai jau istorija o karių bendradarbiavimą su visuomene ypač jaunimu tikrai norėtume matyti tokį pat intensyvų ir nuoširdų Į XXI amžiaus klausimus atsako plk ltn Arūnas DUDAVIČIUS Plk ltn Arūnas Dudavičius Lietuviai prievartinėje karinėje tarnyboje SSRS kariuomenėje 1945 1991 metais Išėjusi dvidešimtmečių jaunystė Sovietų Sąjungos režimas vykdė fizinio ir dvasinio genocido politiką netgi karinėje tarnyboje kurioje nukentėjo Lietuvos vaikinai vyrai tėvai Dešimtmečiais plaukė į Lietuvą karstai iš karinių dalinių slinko namo suluošintieji apšvitintieji išprotėję lėtai mirčiai pasmerktieji Sunku įsivaizduoti kokią tragediją išgyveno tėvai kai sūnų išleistą į sovietų kariuomenę sveiką ir optimistiškai nusiteikusį reikėjo parsivežti cinkuotame karste arba sulaukti suluošinto silpnos sveikatos jaunuolio Dauguma Lietuvos sūnų išžudyta taikant represines priemones prievartaujant juos fiziškai ir žalojant psichiškai Deja tiksliai pasakyti kiek jų netekome negali niekas tokių duomenų paprasčiausiai nėra Laimis Trimonis stovi viduryje sovietinėje kariuomenėje 1979 m gegužės 8 d Geradariai N epraeina dienos kad valdantieji vadinamieji socialdemokratai nenustebintų jau prie visko įpratusių piliečių Šiomis dienomis net keli šimtai Vilniaus skyriaus neokomunistų kreipėsi į partijos vadus ne prašydami o reikalaudami aukštų ir gerai mokamų valstybinių postų Kaip žinoma kad neokomunistų Vilniaus skyrius vienija apie tris tūkstančius ištikimiausių partiečių buvusių kagėbistų ir šiaip visą sovietmečio partinį ūkinį aktyvą Partijos ideologas ir Informacijos centro vadovas G Kirkilas prisipažino jog yra toks

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20020213/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Baigęs Gelvonų Širvintų r vidurinę mokyklą R Jurkevičius vylėsi įgyti tokią specialybę kad galėtų dirbti su žmonėmis todėl stojo studijuoti medicinos Pritrūkus pusės balo įstoti nepavyko Teko labai išgyventi netgi buvo gėda kad nepasiekė savo tikslo Tada kad nereikėtų eiti į armiją be specialybės Vilniaus 31 ojoje profesinėje mokykloje įgijo mėsos išpjaustytojo specialybę ir kelis mėnesius dirbo Vilniaus mėsos kombinate taigi atrodė jog tarnauti būsią lengviau virėjo darbas garantuotas Kaišiadorių dekanas Žiežmarių klebonas kun Rimvydas Jurkevičius Karalienė ir Bažnyčios vadovė Prieš 50 metų į sostą įžengė Elžbieta II 1952 m vasario 6 d mirus Didžiosios Britanijos karaliui Jurgiui VI monarcho titulą paveldėjo jo 25 metė duktė Elžbieta II jau 50 metų stoikiškai vykdo valstybės vadovės pareigas Per tą pusės amžiaus laikotarpį subyrėjo didžioji britų imperija keitėsi visuomenės nuostatos o karalienės šeimos nariai tapo bulvarinės spaudos taikiniu Karalius mirė Tegyvuoja karalienė buvo prieš penkis dešimtmečius skelbiama Jungtinėje Karalystėje ir Britų Sandraugos šalyse Žinia apie tėvo karaliaus Jurgio VI mirtį jauną princesę pasiekė jai keliaujant su šeima po Afrikos šalį Keniją Ji perėmė sostą o netrukus 1952 ųjų rudenį pirmą kartą pradėjo Didžiosios Britanijos parlamento posėdį Toks yra konstitucinio monarcho vaidmuo kiekvienais metais parlamento sesijos pradžioje monotonišku balsu be pritarimo ar atmetimo ženklų perskaityti šalies vyriausybės parengtą programinę kalbą Elžbieta II per praėjusius 50 metų šias kalbas jau pateikė perskaityti dešimčiai skirtingų premjerų pradedant Vinstonu Čerčiliu ir baigiant dabartiniu vyriausybės vadovu Toniu Bleiru Vadinasi Didžiosios Britanijos karalienė valdo bet neviešpatauja kaip dažniausiai girdime apibūdinant jos simbolinį vaidmenį valstybėje Karalienė Elzbieta II prie vieno savo pirmtakų Jurgio III karaliavusio net 59 erius metus 1760 1820 portreto Bekingemo rūmuose Olimpinėse žaidynėse sportininkams padeda ir kapelionai Kai Austrijos olimpinės rinktinės sportininkai išsirengė į Solt Leik Sityje JAV Jutos valstija vasario 8 24 dienomis vykstančias Žiemos olimpines žaidynes juos kaip visada lydėjo olimpinis kapelionas salezietis kunigas

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20020215/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •