archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  24 ųjų metinių inauguracijos proga Apaštalinė nunciatūra Lietuvoje surengė priėmimą Visus svečius maloniai pasitiko nuncijus arkivyskupas Peter Stephen Zurbriggen ir patarėjas monsinjoras Charles Daniel Balvo Tarp svečių atvyko kardinolas Audrys Juozas Bačkis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius vyskupai Jonas Boruta Jonas Kauneckas Juozas Preikšas krašto apsaugos ministras L Linkevičius kultūros ministrė R Dovydėnienė Europos komiteto prie Lietuvos Vyriausybės atstovas P Auštrevičius vyrų ir moterų vienuoliškųjų kongregacijų vyresnieji ir vyresniosios Lietuvoje reziduojančių užsienio ambasadų atstovai Į priėmimą taip pat buvo kviesti katalikiškų mokyklų direktoriai kai kurie kunigai daugiausia dirbantys vyskupijų kurijose katalikiškos žiniasklaidos atstovai dalyvavo XXI amžiaus redaktorius Lietuvos Respublikos reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas ką jis siūlo visuomenei Rašyti paskatino spalio 7 dieną LTV laidoje Paskutinė kryžkelė diskutuotas Lietuvos Respublikos reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas Nors tai dar tik projektas norėtųsi atkreipti įstatymo projekto iniciatorių ir rengėjų dėmesį į kai kurias mums abejonių keliančias ir labai diskutuotinas vietas Įstatymo projekto 2 o straipsnio 3 iu punktu mėginta apibrėžti sąvoką Draugiškos paslaugos Draugiškos paslaugos vartotojui palankios specifinius jo poreikius atitinkančios paslaugos Iš karto neaišku apie kokį vartotoją ir apie kokius specifinius poreikius kalbama kokio amžiaus vaikams bus taikomas įstatymas neapibrėžiama kas laikomas paaugliu Jeigu Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2 ame straipsnyje teigiama kad Vaikas yra žmogus neturintis 18 metų išskyrus atvejus kai įstatymai numato kitaip Reprodukcinės sveikatos įstatymo projekte visiškai neaišku kokio amžiaus vaikai laikomi paaugliais ir nuo kada jie anot Reprodukcijos įstatymo projekto 10 o straipsnio 1 os dalies gaus moksliniais įrodymais pagrįstą suprantamą reprodukcinės sveikatos informaciją ir jiems skirtas draugiškas paslaugas Prieš prekybą moterimis Tarptautinė konferencija Esene vykusi birželio 26 liepos 4 dienomis Eseno konferencijos dalyvės iš kairės Ona Gustienė Lietuva sesuo Eugenija Bonetti Italija Natalija Bandera Ukraina Marcela Ulloa Ispanija Prekyba žmonėmis yra sukrečiantis įžeidimas žmogiškajam orumui ir grėsmingas esminių žmogaus teisių pažeidimas Jau II Vatikano Susirinkimas yra atkreipęs dėmesį į vergovę prostituciją moterų ir vaikų pardavinėjimą bei žeminančias darbo sąlygas kur žmonės yra laikomi pasipelnymo įrankiais o ne laisvais ir atsakingais individais kaip į niekšybę nuodijančią žmogiškąją civilizaciją ir labiau pažeminančią tai darančiuosius negu skriaudžiamuosius Tai skaudžiausiai užgauna Kūrėjo garbę Gaudium et Spes 27 Popiežius Jonas Paulius II Laiškas Vatikano sekretoriui tarpvalstybiniams santykiams arkivyskupui Jean Louis Tauran konferencijos Dvidešimt pirmojo amžiaus vergovė proga 2002 m gegužės 15 d Dovanojo savo talentą Vienuolės Stasės Kazlauskaitės širdies gaida parašyti eilėraščiai S Kazlauskaitės poezijos knygos Puokštė pristatyme Tą rudenišką spalio 9 osios vakarą jaukioje Švč Jėzaus Širdies tarnaičių seserų kongregacijos salėje susirinkusiems poezijos mylėtojams buvo pristatyta S Kazlauskaitės Pašešupio Ramunės poezijos knyga Puokštė Ji pasiekė mus leidyklos Atmintis leidėjo Domo Akstino ir redaktoriaus poeto Roberto Keturakio pastangomis Vakare dalyvavo S Kazlauskaitės brolis monsinjoras pro fesorius net 38 metus skleidęs tiesos žodį per Vatikano radiją Vytautas Kazlauskas mons prof Pranciškus Tamulevičius Aleksoto Šv Kazimiero bažnyčios klebonas kun Kęstutis Bekasovas skaitovė Daina Kazlauskienė kongregacijos seserys žmonės artimai pažinoję seserį S Kazlauskaitę 1925 2001 Savo seserį prisimena Petronėlė Kazlauskaitė Prėnienė kuri poezijos knygos Puokštė įvade rašo Vos pramokusi skaityti labiausiai pamėgo Maironio eilėraščius Iškreipti veidrodžiai Daugiau nei akivaizdu jog dabar toks laikas kai visi

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20021025/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • XXI amžius
  lydėjo vyskupijos kancleris Remigijus Čekavičius monsinjorai Kleopas Jakaitis ir Antanas Bitvinskas Vyskupo viešnagės tikslas Sutvirtinimo sakramento teikimas tikintiesiems ir Baisogalos Šv Trejybės bažnyčios 120 ies metų sukakties minėjimas Aukštojo ganytojo sutikti susirinko minios tikinčiųjų ne tik iš miestelio bet ir iš atokesnių kaimų bei seniūnijų Taip pat iškilmėse dalyvavo choristai generolo P Plechavičiaus šaulių rinktinės Baisogalos atskirojo būrio šauliai jaunieji šauliai kitų organizacijų įstaigų atstovai su bažnytinėmis ir valstybinėmis vėliavomis Vyskupą E Bartulį pasitiko ir Baisogalos klebonas mons P Ščepavičius seniūnas R Kalvaitis taip pat būrys vaikų ir jaunimo Iškilmingą sutikimo maršą grojo Pakiršinio kaimo pučiamųjų orkestras vadovas V Stulginskas o mergaitės pasipuošusios tautiniais drabužiais tautinių juostų pynėmis pasitiko garbųjį ganytoją Sveikinimo žodžius tarė Baisogalos bažnyčios klebonas mons P Ščepavičius ir seniūnas R Kalvaitis kuris įteikė atminimo suvenyrą o moterys padovanojo lietuvišką sūrį Opus Dei švenčia savo įsteigėjo kanonizaciją Ch Eskriva 1974 m birželio 24 d Buenos Airėse Argentina laimina kūdikį 2002 m spalio 6 d dalyvaujant keliems šimtams tūkstančių žmonių tarp jų ir keliems šimtams iš Lietuvos iškilmingose šv Mišiose Jonas Paulius II paskelbė šventuoju Chosėmariją Eskrivą Josemaria Escriva ispanų kunigą Opus Dei įsteigėją Ch Eskrivos mūsų laikų šventojo gyvenimą popiežius rodo kaip pavyzdį visiems ieškantiems šventumo Spalio 7 dieną Opus Dei prelatas vadovavo padėkos šv Mišioms Šv Petro aikštėje po kurių popiežius bendravo su visais dalyvavusiaisiais Spalio 8 dieną šv Brigitos bažnyčioje šv Mišias lietuvių kalbą laikė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius Taip pat dalyvavo Telšių vyskupas Jonas Boruta Spalio 10 dieną po iškilmingų Mišių Šv Eugenijaus bazilikoje naujo šventojo palaikai buvo grąžinti į Švč Marijos Taikos Karalienės bažnyčią kuri yra Opus Dei būstinėje Džiaugsminga daugiau kaip 300 tūkst žmonių minia spalio 6 dienos ankstyvą rytą užtvindė Šv Petro aikštę bei jos apylinkes laukdama Opus Dei įsteigėjo Ch Eskrivos kanonizacijos Apie 10 val papomobiliu atvyko Jonas Paulius II Aikštėje griaudėjo minios keliamos ovacijos ir skambios giesmės giedamos 37 chorų iš įvairių pasaulio šalių Prieš prekybą moterimis Tarptautinė konferencija Esene įvykusi birželio 26 liepos 4 dienomis Šioms afrikietėms imigrantėms pasisekė jos globojamos Eseno katalikų vienuolių netaps gyvosiomis prekėmis Autoriaus nuotraukos Spaudos konferencija Birželio 28 dieną Šelenbergo pilies salėje surengtoje spaudos konferencijoje europinio kovos prieš prekybą žmonėmis tinklo idėją žurnalistams pristatė dalyvaujančių šalių Caritas policijos ir nevyriausybinių organizacijų NVO atstovai Taigi turėjome progą supažindinti Eseno konferencijos dalyvius ir su Lietuvos Caritas projektu vykstančiu jau apie metus Projekte kuriam lėšas skyrė Vokietijos katalikų solidarumo akcija su Vidurio ir Rytų Europos žmonėmis RENOVABIS teikiama sielovadinė psichologinė socialinė ir būtiniausia materialinė pagalba moterims prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms Iš projekto lėšų mokamas atlyginimas kelioms socialinėms darbuotojoms kurios neabejotinai yra pagrindinės šio sumanymo sėkmės garantės Tikrai galima stebėtis jų krikščioniška motyvacija motinišku atsidavimu su kuriuo jos stengiasi padėti dažnai fiziškai ir dvasiškai palaužtoms moterims Taip pat ir jų drąsa juk objektyviai mūsų veikla stoja skersai kelio kriminalinėms struktūroms kur sukasi dideli pinigai žinovų nuomone prekeivių žmonėmis pajamos lygiuojasi į pelningiausios ginklų ir narkotikų kontrabandos pelnus Informacija apie galimą pagalbą skleidžiama per žiniasklaidą per kolegiškas nevyriausybines organizacijas per policiją Patys prisišaukė bėdą Maskvos cerkvėje meldžiamasi

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20021101/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centro polichromuotos medienos restauravimo grupėje penki specialistai Grupės vadovė aukščiausios kategorijos restauratorė Vilniaus universitete chemiją baigusi Laima Kruopaitė Nesi kantrus nėra ko ir dirbti Restauratoriai privalo turėti atitinkamą išsilavinimą Jiems reikalingos ir chemijos žinios todėl tarp restauratorių yra ir universitetą baigusių chemikų Pradėjusiam dirbti restauratoriui nors ir turinčiam atitinkamą išsilavinimą patikimi mažiau sudėtingi darbai Tik po tam tikro laiko jis gali būti atestuojamas Yra keturios restauratorių kategorijos Kiekvienai jų priskiriami atitinkamo sudėtingumo darbai Ar nori kelti kvalifikaciją priklauso ir nuo paties žmogaus Turintis aukštąjį išsilavinimą tikėtis aukščiausios pirmosios kategorijos gali tik po dvylikos darbo metų o žmogaus su aukštesniuoju išsilavinimu tokią pat restauratoriaus kategoriją gali įgyti tik po šešiolikos metų Ar tinkamas tokiam darbui mato pats žmogus Buvo tokių kurie privalėjo palikti Centrą Restauratoriaus darbas labai specifinis reikalaujantis begalinės kantrybės ir pasiaukojimo Gal todėl kai kurie patys ir išeina Tačiau buvo tokių kurie padirbėję kitur atgal sugrįžo Jie suprato kad dirbti Centre jų pašaukimas Čia dar tebeatmenami Prezidento žingsniai Prie paminklinio akmens prezidentui A Smetonai Užulėnyje Važiuojantys automagistrale Vilnius Panevėžys Ukmergės rajono Taujėnų seniūnijos teritorijoje be abejo pastebi rodykles nurodančias į prezidento Antano Smetonos gimtinę Pavažiuoji keletą kilometrų ir atsiduri Lėno krašte Čia daug kas mena prieškario Lietuvos prezidento Antano Smetonos žingsnius Gali surasti ir senolių dar menančių savo kraštietį ir jo giminaičių Tose apylinkėse gyveno ir tebegyvena nemažai žmonių turinčių Smetonos pavardę Užulėnis nedidukas kaimas jame likę tik keletas sodybų Tačiau būtent čionai važinėja ekskursijos stabteli pro šalį važiuojantys žmonės Netoliese yra Užugirio kaimas Baudžiavos laikais ta vietovė priklausė Taujėnų valdytojams didikams Radviloms Užugiryje gimė baudžiauninkas Jonas Smetona paveldėjęs iš tėvo Kazimiero ketvirtį valako žemės ir pusę dūminės pirkios Jis vedė Julijoną Kartanaitę iš Kartanų kaimo Kaip teigiama Broniaus Kviklio enciklopediniame žinyne Mūsų Lietuva jaunikis J Smetona savo nuotaką išsipirko iš Šilų dvaro sumokėdamas dešimt rublių ir tris gorčius medaus Smetonų šeima įsikūrusi Užulėnyje susilaukė septynių vaikų Antanas buvo šeštasis gimęs 1874 m rugpjūčio 10 ąją Jis vėliau tapo žymiu laikraštininku valstybininku politiku pirmuoju ir paskutiniuoju Nepriklausomos Lietuvos Respublikos prezidentu Smetonų sodybos neišliko Šiuo metu čia galima pamatyti tik išlietus pamatus kur kadaise stovėjo pastatai Stūkso nedidelis paminklinis akmuo su bronziniu A Smetonos bareljefu M A Palonio freskose arkivyskupo šv Brunono misija Lietuvoje LDK kanclerio Kristupo Zygmanto Paco portretas Lietuvai atstačius nepriklausomybę 1990 metais į Pažaislio vienuolyną sugrįžo Šv Kazimiero kongregacijos vienuolės jau keleri metai vyksta pasaulyje žinomas Pažaislio tarptautinis muzikos meistrų virtuozų festivalis koncertai Pažaislio baroko architektūros ansamblis vėl minimas menininkų architektų muzikų recenzijose kaip pasaulietinės muzikos geriausių atlikėjų erdvė Atgaivinta Pažaislio architektūros šedevrų kūrėjų Mykolo Archangelo Palonio ir Delbene tapytų freskų paveikslų prasmė išliekamoji vertė Pastaruoju metu Lietuvoje ypač lietuvių išeivių susidomėta šv Brunono veikla ir M A Palonio tapytomis freskomis šia tema Pažaislio vienuolyno koridoriuje priešais buvusią zakristiją Arkivyskupo šv Brunono misija Lietuvoje 1009 metais ir kunigaikščio Netimero krikštas kartu su 300 karių yra žinomas istorikams besigilinantiems į senovės baltų istoriją Įkurta aukštoji mokykla maloni staigmena Panevėžio kolegijos laikinasis direktorius Petras Miniukas Trečias mėnuo mieste prie Nevėžio upės

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20021106/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  pradžioje po šv Mišių Švč Trejybės bažnyčioje įvyko šios mokslininkės organizuotas parapijiečių tai yra Rytų apeigų katalikų ukrainiečių popietė pokalbis su lietuviais besidominčiais tautinių mažumų problemomis Lietuvoje Dar neišblėso įspūdžiai iš prieš metus Šiauliuose ir Vilniuje vykusios mokslinės konferencijos Bazilijonai Lietuvoje ir Ukrainoje skirtos tėvų bazilijonų veiklai aptarti Konferenciją organizavo ir pranešimą tuomet skaitė dr A Vasiliauskienė Ji mielai sutiko pasikalbėti su XXI amžiaus korespondente dr Aldona Kačerauskiene Prašytume papasakoti kaip kilo sumanymas domėtis Bazilijonų ordino istorija jų veikla Susidaro įspūdis jog tai jūsų mokslinio darbo objektas Tai nėra mano mokslinio darbo tiesioginis objektas Tačiau nederėtų pamiršti kad Bazilijonų ordino istorija tai ne tik religinė tematika bet ir tautų bendradarbiavimo reikšmingos sąsajos tai Vilniaus ir Lietuvos kultūros istorijos dalis kurią reikėtų puoselėti prikelti iš užmaršties pakeliant į mokslinių tyrinėjimų lygmenį ir populiarinant Visa tai sovietmečiu nebuvo įmanoma padaryti Tik dabar šiems darbams atsivėrė galimybės Taip pat reikėtų prisiminti kad Lietuvių katalikų mokslo akademijos iniciatorius vyskupas profesorius Pranciškus Petras Bučys MIC 1872 1951 1930 metais Romoje buvo pakeltas Rytų apeigų katalikų tituliniu Olimpo vyskupu ir pasivadino Petru Tai vienintelis lietuvis Rytų apeigų vyskupas Jis mano tyrinėjimuose tapo jungiamąja grandimi tarp Lietuvių katalikų akademijos ir vienuolių bazilijonų Ekumeninių santykių stiprinimo keliu Popiežius Jonas Paulius II ir Rumunijos stačiatikių patriarchas Teoktistas I Šv Petro aikštėje pirmojo iškilmingo susitikimo Vatikane metu Popiežiaus ir Rumunijos patriarcho draugiškumas Esant dabartinei sudėtingai situacijai katalikų ir stačiatikių ekumeninių santykių srityje gana kontrastingai atrodė vykęs ypač draugiškas Rumunijos stačiatikių patriarcho Teoktisto I priėmimas jo vizito Vatikane metu spalio 7 13 dienomis Visų trijų Rumunijos Stačiatikių Bažnyčios metropolitų ir kitų vyskupų atlydėtas į Romą 87 erių metų patriarchas Teoktistas I savo viešnagės metu buvo įkurdintas Šv Mortos rūmuose Domus Sanctae Martae kuriuose paprastai įsikuria į konklavą Popiežiaus rinkimus atvykę kardinolai Vatikano atstovai pažymėjo jog Šventasis Tėvas savo garbingą svečią iš Rumunijos norėjo priimti ypač iškilmingai kad galėtų deramai atsilyginti už jo parodytą svetingumą Katalikų Bažnyčios vadovui 1999 metų gegužės mėnesį Bukarešte Tuometis popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas į Rumuniją buvo pirmasis apsilankymas stačiatikių daugumos šalyje Iš 23 mln Rumunijos gyventojų 18 mln arba 78 proc yra stačiatikiai Vėliau Popiežius apsilankė ir kitose stačiatikių šalyse Gruzijoje Graikijoje Bulgarijoje Ukrainoje tačiau niekur nebuvo taip draugiškai vietos Stačiatikių Bažnyčios hierarchų priimtas kaip Rumunijoje Galbūt tai priklausė ir nuo paties patriarcho Teoktisto charakterio kuris buvo pirmasis ir kol kas vienintelis iš Rytų Europos pokomunistinių šalių Stačiatikių Bažnyčių dvasinių vadovų priėmęs kaltinimus dėl bendradarbiavimo su buvusiu totalitariniu režimu 1989 metais patriarchas Teoktistas I dėl tokio pobūdžio prasižengimų netgi nusprendė atsistatydinti ir pasitraukė gyventi į nuošalų vienuolyną Tačiau Rumunijos Stačiatikių Bažnyčios sinodas jam atleido ir pakvietė sugrįžti į patriarcho sostą Kaip sekasi naujam dekanui Gegužės 7 dieną Ukmergės Šv Petro ir Povilo parapijai bei Ukmergės dekanatui ėmė vadovauti Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sprendimu paskirtas dekanas kun Gintautas Kabašinskas Klebonas ganytojišką veiklą atlieka Ukmergės šv Petro ir Povilo bažnyčioje Iki šiol ilgus metus dekano pareigas ėjo monsinjoras Jurgis Užusienis tačiau pablogėjus sveikatai atsisakė šio atsakingo darbo Kaip teigia dekanas kun G Kabašinskas jis parapijos bei dekanato darbe

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20021108/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Fabijoniškėse Valančiukai panoro nusifotografuoti su Seimo nare Irena Degutiene viduryje ir TS Lietuvos konservatorių Fabijoniškių skyriaus pirmininku Romualdu Liutkumi kairėje Pasaulinės akcijos randa atgarsį ir mūsų tėvynėje Australijoje prasidėjęs judėjimas Išvalykime pasaulį jau kelinti metai prisimenamas sostinėje Arčiausiai šio judėjimo yra seniūnijos Jos organizuoja teritorijos valymą šiukšlių rinkimą medelių sodinimą Tačiau ne vien tai Pasakoja Tėvynės Sąjungos Lietuvos konservatorių Vilniaus Fabijoniškių skyriaus pirmininkas Romualdas Liutkus Idėją suvokiame ir plačiau ir giliau Išvalykime pasaulį tai ne vien šiukšlės pakėlimas nuo žemės Juk per penkiasdešimt sovietinės okupacijos metų užsiteršė žmonių sąmonė Reikia viską išvalyti išmokyti žmones bendravimo meno Norisi kad iš talkos sugrįžę žmonės neliktų abejingi vieni kitiems prieitų prie verkiančio vaiko sulaikytų narkotikų prekeivį ar nusikaltėlį apgintų silpnesnį už save Įsižiūrėkime į mūsų partijos emblemą Gediminaičių stulpai tai Lietuvos karžygių laikus menantis simbolis ąžuolo šaka su gilėmis tvirtumo stiprybės simbolis Šia akcija norėjosi pabudinti žmonių pilietiškumą paskatinti gintis nuo išorinių ir vidinių negerovių ugdyti nesenstančias vertybes Nepaliki po saule vienų Mokytoja ir poetė Valerija Vilčinskienė Tik Tavo valioj Mūsų atradimai Dienų tėkmė Ir ašara skaudi Mažučiais mes Bejėgiais gimę Tavoj Palaimoj Dideli Šiomis eilutėmis Zanavykų žemės mokytoja ir poetė Valerija Vilčinskienė tarsi užkoduoja žmogaus būtį žemiškoj kelionėje jo brandoje dvasios polėkiuose meilėje visame kas Viešpats duota nuo gimimo Nuostabiausia gyvenime žodžių širdies malda kuri veržiasi iš dvasios buveinės sako ji Privalome ugdyti valią Valia tarsi jausmas ir logika padedantys suvokti Jėzaus žodžių reikšmę ir prasmę Kas palieka manyje ir aš jame tas duoda daug vaisių nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti šie Jėzaus žodžiai augo ir kerojo Valerijos dvasios buveinėje skleidėsi mokytojos talentu poetės žodžiu dukters motinos Meile ieškant savosios būties esmės Vaikystė ir mokslo metai Valerija kaimo vaikas Tėvai gyveno gražioje pamiškėje Voverių kaime Sintautų parapijoje Šakių rajone Vaikystėje Valerija susidomėjusi klausydavosi tėvų skaitomų knygų skleidžiančių tikėjimo tiesas Yra vaikeli Dievas yra Tik mes negalime pamatyti sakydavo jai tėvai Kiek daug tokių palaimintų akimirkų išgyventa kiek palytėta tikrais jausmais ir širdimi Pasirinkai skausmingą kančios kelią Vilkaviškiečiai surado antrojo R Kalantos Antano Kalinausko kapą Antanas Kalinauskas Lietuvos Respublikos Seimas gegužės 14 dieną paskelbė atmintina diena Prieš 30 metų Romo Kalantos žygdarbis atkreipė pasaulio dėmesį į Lietuvos okupaciją ir tarsi deglas pradegino geležinę izoliacijos uždangą R Kalantos vieša dvasinė akcija sujaudino ne vieno jaunuolio lietuvio širdį ir protą šiais žodžiais į Vilkaviškio rajono gyventojus kreipėsi Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius Antanas Žilinskas Esu tų įvykių liudytojas mano atmintyje liko jūreivio griškabūdiečio Simo Kudirkos netrukus sugrįšiančio iš JAV į Lietuvą ir įsikursiančio Pilviškiuose ryžtas ir pasipriešinimas okupacijai Dar vaikystės prisiminimuose iškyla tie atmintini vakarai kai visi kaimo gyventojai susirinkdavo į kudirkynę paklausyti Simo tautos patriotizmo žadintojo minčių Vilkaviškiečiai gali didžiuotis antruoju Kalanta jaunuoliu kuris pasuko jo keliu Tai Antanas Kalinauskas Jis paimtas į okupacinę sovietų armiją 1976 metais iš jos pabėgo Motina įkalbėjo sūnų grįžti į dalinį Abu su motina traukiniu nuvyko į Gulbino miestą Latvijoje kur Antanas tarnavo 1976 m rugpjūčio 10 d motina liko stotyje laukti žinios iš kareivių o sūnus kareivinėse apsipylė benzinu ir liepė kareiviams žiūrėti kaip už Lietuvą

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20021113/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  nuodėmės Tai atliekama ne tik per didžiąsias šventes bet ir kurios nors bažnyčios vardo šventėje per pagrindinius atlaidus Vykstant Aušros Vartų Gailestingumo Motinos didiesiems atlaidams Šv Teresės Aušros Vartų parapijos klebonas mons Edvardas Rydzikas lapkričio 12 ąją pakvietė žurnalistus į pokalbį Atlaidai šiuolaikiniame mieste pragiedrulis ar trukdis Diskusijoje dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis mons E Rydzikas kun Vaclovas Aliulis MIC kun Julius Sasnauskas OFM Vytautas Ališauskas Paulius Subačius Buvo prisiminti tradiciniai parapijų atlaidai XX a pirmojoje pusėje ir vėliau Iki pat sovietų okupacijos 1940 metais parapijų atlaidai buvo religinė šventė su daugelio tikinčiųjų išpažintimi ir Komunija įspūdingu pamokslu religinių ir tautinių organizacijų kultūrine visuomenine programa Tai buvo ir kaimyninėse parapijose gyvenančių giminaičių bičiulių pažįstamųjų susitikimas Kolumbijoje pagrobtas arkivyskupas Lotynų Amerikos vyskupų konferencijos pirmininkas Sipakviros arkivyskupas Chorchė Chimenesas EPA ELTA nuotrauka Pirmadienį Kolumbijoje kairieji sukilėliai pagrobė arkivyskupą Lotynų Amerikos vyskupų konferencijos pirmininkas Sipakviros arkivyskupas Chorchė Chimenesas kartu su kun Desiderijumi Orchuela buvo pagrobti netoli Bogotos Manoma kad atsakomybė už dvasininko pagrobimą tenka marksistinei grupuotei Kolumbijos revoliucinės ginkluotosios pajėgos FARC Kartu su arkivyskupu piktadarių rankose atsidūrė jį lydėjęs kunigas Už 40 kilometrų nuo šalies sostinės esančio Sipakviros miesto meras Evertas Bustamentė papasakojo kad pirmadienį anksti rytą arkivyskupas automobiliu išvažiavo į Pačo miestelį esantį už 20 kilometrų dalyvauti religinėse iškilmėse Vidurdienį vairuotojas ir hierarchą lydėjęs vienuolis grįžo į Sipakvirą ir pranešė apie arkivyskupo ir kunigo pagrobimą Pasak jų incidentas įvyko netoli Bogotos Topaičio vietovėje Bažnyčia atidžiai seka Europos Konstitucijos rengimą Europos Konvento pirmininkas Valery Žiskaras d Estenas V Žiskaro d Esteno apsilankymas Vatikane Nėra ko labai stebėtis kad spalio 28 dieną Briuselyje paskelbus būsimosios Europos Konstitucijos preliminarinį projektą jį rengusio Europos Konvento pirmininkas buvęs Prancūzijos prezidentas Valery Žiskaras d Estenas pirmiausia apsilankė Vatikane kur su naujuoju projektu supažindino popiežių Joną Paulių II Spalio 31 dieną vykusiame susitikime Šventasis Tėvas vienas atidžiausių Europos integracijos

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20021115/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  metų labai domėjosi džiazu tačiau vėliau gilesnės prasmės pradėjo ieškoti religijos filosofijoje Dvylika pastarųjų metų laisvalaikiu nuodugniai studijuoja patristiką ir Šventąjį Raštą Norėdamas geriau pažinti Šventąjį Raštą yra sudaręs net Jono evangelijos žodyną Gražvydą Paukštę kalbina Elona Gubavičiūtė Tyrinėdamas visatą žymus mokslininkas John Eccles yra pastebėjęs kad kuo labiau jis studijuoja visatos architektūrines detales tuo daugiau randa įrodymų kad visatos kilmė jos struktūra veda prie tos pačios išvados yra Dievas Vieni būtent taip ir galvoja kad tikras mokslininkas yra tas asmuo kuris artėja prie Jo Tačiau kiti teigia kad Dievas ir mokslas visiškai nesuderinami dalykai Jūs esate inžinierius ir neabejotinai turite racionalų mąstymą Kaip manote ar mokslas turi metafizinį aspektą Keturios savaitės šalyje su vienu veikiančiu šviesoforu Anesteziologas reanimatologas gydytojas Auksentas Morkevičius Praėjusio pavasario keturias savaites anesteziologas reanimatologas Auksentas Morkevičius darbavosi Gambijoje Šioje šalyje panevėžiečio žiniomis prieš jį dirbo dar du medikai iš Lietuvos Patiko pasiūlymas Prieš kelerius metus Birštone vyko Pasaulinės anesteziologų federacijos organizuoti gydytojų kvalifikacijos kėlimo kursai Baltijos šalių anesteziologams Juose skaitė paskaitas geriausi JAV Anglijos ir kitų Vakarų Europos šalių lektoriai Vienas jų skaitė paskaitą apie savo darbą laive Anastazis Afrikoje Lektorius supažindino su jame dirbančiųjų buitinėmis ir darbo sąlygomis Kartu pasiteiravo gal kas iš kursuose dalyvaujančių medikų norėtų ten padirbėti Visi dirbantys laive pradedant jo kapitonu ir baigiant paprastu darbininku yra savanoriai Už darbą jie negauna atlyginimo Be to už praleistą parą laive jie patys moka po 16 litų Padirbėti Afrikoje tuomet pareiškė norą A Morkevičius Rekomendaciją rašė vienuolis Anglo atsakymas į Panevėžį atkeliavo tik praėjusių metų spalį Užsienietis A Morkevičiui teisinosi jog buvo užmetęs lapelį su jo adresu Už savo neapdairumą anglas panevėžiečio atsiprašė Darbo sušventinimas svarbiausia sąlyga teisingumui visuomenės vystymesi Kunigas šv Chosėmarija Eskriva Opus Dei asmeninės prelatūros įkūrėjo kunigo šv Chosėmarijos Eskrivos 1902 1975 kanonizacija sukėlė platų atgarsį taip pat ir pasaulietinėje žiniasklaidoje Apie naujo šventojo asmenybę ir idėjas apie Opus Dei veiklos principus ir tuometines socialines bei politines sąlygas Ispanijoje kur gimė ir nemažą gyvenimo dalį praleido šv Ch Eskriva buvo svarstyta Svoboda radijo laidoje Krikščioniškasis požiūris Pateikiame kiek sutrumpintą variantą diskusijos kurioje dalyvavo žurnalistas Jakovas Krotovas Europos švietimo centro Helsinkyje Suomija direktorius Aleksandras Havardas kuris yra Opus Dei narys ir rašytojas Aleksandras Zorinas J Krotovas 2002 metų spalio 6 dieną sekmadienį Vatikane popiežius Jonas Paulius II vadovavo iškilmingai ceremonijai kurioje šventuoju buvo paskelbtas galbūt pats žymiausias XX amžiaus ispanas Ch Eskriva gimė 1902 m sausio 9 d Jis sunkiai sirgo vos nenumirė ir laimingi tėvai laikė jį kūdikiu tarsi sugrįžusiu iš kito pasaulio todėl priklausančiu ne tik jiems bet pirmiausia Dievui Tačiau kai sulaukęs penkiolikos metų Chosėmarija nusprendė tapti dvasininku tėvas tai priėmė labai skausmingai Pusbrolis Motiejus Prof Vytauto Landsbergio knyga apie Stasį Lozoraitį Literatūrinio vakaro knygos Pusbrolis Motiejus pristatymo metu iš kairės LŽD pirmininkė Gražina Petrošienė prof Egidijus Aleksandravičius ir knygos autorius prof Vytautas Landsbergis Kauno apskrities Viešosios bibliotekos salėje nebuvo kur obuoliui nukristi kai čia buvo pristatoma prof Vytauto Landsbergio naujausia knyga Pusbrolis Motiejus apie įžymųjį mūsų diplomatą Vilties prezidentą Stasį Lozoraitį sudaryta iš jo laiškų ir pasisakymų Prof

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20021120/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Kunigas netvėrė džiaugsmu kad daugelis anykštėnų jį atpažino svetingai sutiko gražiai pagerbė nors per tą dešimtmetį smarkiai pasikeitė ir Anykščiai ir anykštėnai Ir pats dvasininkas pasikeitė Parapijiečiai įpratę matyti vikarą su kunigo sutana dabar jį išvydo su rudu vienuolio bernardino abitu Paskyrimas į Anykščius Vaikinas nuo jaunų dienų svajojo būti katalikų kunigu Tačiau sovietmečiu tokios kunigų seminarijos SSRS veikė tik Kaune ir Rygoje Ukrainoje seminarijos nebuvo Jis norėjo stoti į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją tačiau nemokėjo lietuviškai ir tai buvo pirmoji kliūtis trukdžiusi išsipildyti jo svajonei Veiklių žmonių dvasinis centras Paminėtas Lietuvių katalikų mokslo akademijos 80 metis Vaizdai iš minėjimo iš kairės kun dr Artūras Jagelavičius mons prof Vytautas Kazlauskas Kauno kunigų seminarijos rektorius kun Aurelijus Žukauskas 1922 m spalio 22 d Kaune vyko Lietuvių katalikų mokslo akademijos LKMA steigiamasis susirinkimas Tad šį rudenį LKMA Vilniuje Kaune bei kitose vietovėse paminėjo 80 ąsias veiklos metines Spalio 25 dieną Vilniuje Šv Kazimiero bažnyčioje šv Mišių koncelebracijai vadovavo vysk J Boruta SJ pasakęs pamokslą bei taręs įžanginį žodį surengtoje konferencijoje Dr A Vasiliauskienė apžvelgė LKMA genezę apie LKMA humanitarines veiklos kryptis bei perspektyvas kalbėjo akademikas Antanas Tyla tiksliuosius mokslus pristatė akad Sofija Kanopkaitė Kaune LKMA jubiliejus paminėtas spalio 26 dieną Katalikų teologijos fakultete Šv Mišias fakulteto koplyčioje aukojo Kauno kunigų seminarijos rektorius kun Aurelijus Žukauskas mons prof Vytautas Kazlauskas ir kun dr Artūras Jagelavičius pasakęs pamokslą kuriame taip perteikė daugelio žymių mokslininkų mintis apie tikėjimą mokslo ir tikėjimo santykį Rašytojas Maksimas Gorkis vaizduoja vieną nakvynės namų gyvenimo sceną Ankstyvą rytą vienas po kito pabunda keliauninkai ir žiovaudami pradeda savo dieną Tarp jų mahometonas Jis atsiklaupęs pasineria į rytmetinę maldą pokalbį su Dievu su Aukščiausiąja pasaulio Tiesa Nakvynininkai sustoję už jo smalsiai žiūri ir niekaip nesupranta kaip galima tikėti Dievą ir viešai Jam melstis Bet jie sielos gelmėse junta paslaptingą ilgesį bei norą tikėti šviesos pasaulį esantį virš žemės tamsybių anapus materijos Istorinis Popiežiaus apsilankymas Italijos parlamente Popiežius Jonas Paulius II sveikina Italijos parlamento narius Sudėtinga Bažnyčios ir valstybės santykių istorija Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas Italijos parlamente nebuvo pirmasis jo apsilankymas aukščiausioje įstatymdavystės institucijoje jis jau yra buvęs ir pasakęs kalbas Australijos San Marino ir Lenkijos parlamentuose o taip pat Europos parlamente Strasbūre Ir vis dėlto lapkričio 14 dieną Šventojo Tėvo iškilmingą priėmimą Italijos deputatų rūmų ir senato bendrame posėdyje jį plačiai nušvietusi tarptautinė žiniasklaida beveik vieningai pavadino istorinės reikšmės įvykiu Tai kad iki šiol nė vienas Popiežius nebuvo pakviestas į vos pusantro kilometro nuo Vatikano kitame Tiberio krante esančius Montečitorijo rūmus pirmiausia yra susiję su sudėtinga Šventojo Sosto ir Italijos santykių istorija šios valstybės audringame vienijimosi procese XIX amžiuje Tokia jau istorijos ironija kad labiausiai katalikiškos italų tautos vienijimasis kartu reiškė Popiežiaus valdytos bažnytinės valstybės Stato Pontificio žlugimą Nors Bažnyčia priešinosi sukilimų kovų ir prievartos kupinai eigai naujosios Italijos valstybės ir Vatikano santykiai ypač popiežiaus Pijaus IX pontifikato laikotarpiu 1846 1887 buvo pasiekę žymiausią priešiškumo lygį turėjusį įtakos vėlesnių dešimtmečių įvykiams Butaforija ir realybė Didžiajai žiniasklaidai atėjo tikras pjūties metas Partijos kandidatai į Prezidento postą be paliovos kemša į didžiųjų dienraščių

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20021122/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •