archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  seniai sapnuotas sapnas Na kaip gali vertinti savo gyvenimą Bet koks menininkas kalbėdamas apie savo gyvenimą galėtų pasakyti kad nerealizavo to ar ano Ir aš galiu pasakyti kad nesuvaidinau Medėjos Žanos d Ark Antigonės kitų vaidmenų kuriuos labai norėjau suvaidinti Bet gyvenimas turbūt vertinamas ne pagal tokius dalykus Ar gerbiama aktorė galėtų apie tai plačiau papasakoti Pirmoji mano gyvenimo dalis buvo ilgesnė Ji buvo gana sėkminga profesiniu požiūriu daug įdomių vaidmenų pakilimas susijęs su režisieriaus J Vaitkaus periodu pripažinimas vardų suteikimas žodžiu viskas apie ką gali svajoti kiekvienas aktorius Tačiau toje dalyje nebuvo tikėjimo Dievas man neegzistavo Aš augau ateistų šeimoje Mano tėvai buvo bemoksliai žmonės jie netikėjo Dievu ir nėjo į bažnyčią Jubiliejus su potekste Protestas prie Mokslų akademijos Protesto piketu prie Mokslų akademijos rūmų šeštadienį buvo sutiktas buvusio Lietuvos komunistų partijos pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus 100 ųjų gimimo metinių minėjimas kurį surengė Lietuvos socialistų partija Su emocingais plakatais Sniečkus lietuvių tautos budelis Sniečkus Lietuvos valstybės duobkasys Mokslų akademija nusikaltėlių priedanga politinių kalinių tremtinių ir rezistencijos dalyvių organizacijų sukviestos kelios dešimtys vyresnio amžiaus žmonių Gedimino prospekte pasitiko konferencijos diskusijos Tauta epocha asmenybė dalyvius Savo priešišką nusistatymą piketo dalyviai išreiškė kalbomis patriotinėmis eilėmis ir dainomis Centrinį įėjimą į Mokslų akademiją virš kurios durų irgi kabojo plakatas akylai saugojo policija Julijos Švabaitės romanas Stikliniai ramentai 1985 m sausio 20 d pelnė Draugo dienraščio pirmąją premiją Spausdiname šio romano ištrauką Stikliniai ramentai Poetė ir rašytoja Julija Švabaitė Gylienė Pasižiūriu į save veidrodyje Atrodau lyg pamišėlė nesusišukavusi karščiuojančiomis akimis suplyšusiu chalatu su teptuku nešvarioj rankoj Retai kada turiu laiko sau Kambariai suversti Kriauklėje nuo užvakar neplauti indai virtuvėlės kampe Giedrės ir Andriaus nešvarūs drabužiai Negalėjau pakelti rankų vakar O juodu pasiilgę seka kiekvieną mano žingsnį nes kartais vėlai pareinu iš darbo Jei noriu ramiai piešti turiu laukti kol užmigs Kartais susikalbu gerai gerai dabar padėsiu judviem ruošti pamokas o paskui visi piešime Va imkite šituos teptukus tapykite ką tik norite ant tų mažų drobės likučių ant šitų va popieriaus gabalėlių Jūs dabar būsite dailininkai kaip ir jūs mamytė Tik netrukdykite prašau prašau vaikučiai bent šiandien aš taip noriu pabaigti šį paveikslą Ką tu čia tapai mama Save tapau Andriau O ne ne čia ne tu čia tokia negraži ir pikta ponia ji jau sena žila o tu jauna ir Andrius neklausęs mano leidimo jau tepa storai juodų dažų sluoksnį ant mano pilkos spalvos plaukų drobėje O kodėl tu mama pieši vis tą patį veidą plėšai pyksti paskui vėl pieši iš naujo Jau išsiteplioję abu kaip aš dabar išvalysiu Giedrės mokyklinę uniformą Andriaus marškinėlius Nepastebėjau galėjau juk liepti jiems žaisti vandeniniais dažais o dabar Mano liejiniai ant grindų kilimėlio Dvi tūbelės visai išspaustos o jiems kas Vaikai prašau palikite valandėlei mane vieną bėkite pas tėtuką jis paseks jums pasaką Pas tėtuką Mes mama tėtuką labai mylim tik kad jis niekada dabar nepabaigia pasakos nutyla žiūri į sieną ir kalbasi pats su savim Vašingtonas 2 JAV Lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimo dalyviai Lietuvos ambasadoje Vašingtone Ir maža ir jauna labai norėjau keliauti Kai man buvo dvylika

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030129/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • XXI amžius
  Žemaičių Kalvarijos koplyčioms remontuoti Varnių Šv Aleksandro bažnyčiai rekonstruoti Kataliko politiko katekizmas Naujasis Tikėjimo mokslo dokumentas aptaria pasauliečių tikinčiųjų visuomeninės veiklos principus Kardinolas Jozefas Ratcingeris Pagrindinės dokumento intencijos Nors popiežius Jonas Paulius II per savo jau į 25 us metus įžengusį epochinės reikšmės pontifikatą ne kartą yra aptaręs visuomeninio gyvenimo aktualiuosius klausimus tačiau galima sakyti po 1965 metais pasibaigusio II Vatikano Susirinkimo pirmą kartą sausio 16 dieną Vatikane paskelbtas dokumentas kuriame nuosekliai išdėstomos Katalikų Bažnyčios mokymo nuostatos dėl katalikų dalyvavimo politikoje Šiame Popiežiškosios pasauliečių tarybos siūlymu parengtame ir Šventojo Tėvo patvirtintame dokumente autoritetinga Tikėjimo mokslo kongregacija pateikia doktrininės reikšmės pastabas Dėl katalikų veiklos ir elgesio politiniame gyvenime kai kurių klausimų Jo tekste reiškiamas Bažnyčios pritarimas valstybės konfesiniam neutralumui tikinčiųjų dalyvavimui šiuolaikinėje partinėje demokratijoje bet kartu katalikai politikai griežtai perspėjami nepalaikyti tų įstatymų kurie prasilenkia su moralės ir žmogaus prigimties reikalavimais Atsižvelgiant į dabartines visuomenės gyvenimo tendencijas naujajame dokumente taip pat išaiškinamas pavojingumas moralinio reliatyvizmo kuris neturi nieko bendra su demokratijai būdingu pliuralizmu ir griauna žmogiškojo bendruomeniškumo pamatus Taikos ugnis mūsų namams Garliavos jaunieji skautai svečiuojasi Šv Elzbietos vienuolyne Fredoje Kaune Juos vaišina sesuo Emanuelė Praėjusių metų gruodžio pabai goje prieš Kūčias kai kurios Lietuvos bažnyčios pakvietė savo parapijiečius į šv Mišias kurių metu visi norintys turėjo galimybę prisidegti žvakę nuo Betliejaus taikos ugnies ir parsinešti šį žiburėlį į savo namus Mačiau tuos žmones pagarbiai susikaupusius su tokia pat šviesele akyse besidalijančius šventąja ugnimi Iš kur ši šviesi ceremonija dar lyg ir negirdėta pas mus Į mano klausimą atsakė Ramutė Bekerytė Garliavos Kauno r vidurinės mokyklos tikybos mokytoja ir šios mokyklos skautų organizacijos vadovė Tai tik Lietuvoje nauja Pasaulis Betliejaus taikos ugnimi prieš Kūčias dalijasi jau seniai Šią tradiciją pradėjo Austrijos skautai prieš 20 ar daugiau metų Austrai pirmieji parsivežė į savo kraštą iš Betliejaus taikos ugnį ir per bažnyčias išdalijo tikinčiųjų namams Kiek vėliau prie jų prisijungė kaimyninės šalys Prie vieno ar kito pasienio vykdavo Betliejaus taikos ugnies perėmimas ir kiekvienos šalies skautai į savo tėvynę veždavo šią brangią ugnį Angliakasio ekslibrisai Zigmas Plėštys prie kūrybos stalo Kiekvienas darbas nors ir nedidelis patekęs į parodą užsienio šalyje yra lyg mažas pasiuntinys nes ties juo visada yra žodis Lietuva Tuo jaučiuosi atlikęs darbą Lietuvos labui ir tai teikia džiaugsmo Šitaip dailininkas Zigmas Plėštys nusako savo kūrybos paskirtį pristatydamas ją žiūrovams Meilę Lietuvai reiškia ne tik kurdamas ekslibrisus bet ir visu savo gyvenimu už priešinimąsi okupacijai pateko į Vorkutą kur 500 metrų gylyje kasė akmens anglį Nei šaltis nei sunkus darbas nepalaužė jaunuolio noro mokytis per dešimt tremties metų neakivaizdžiai baigė Maskvos statybos technikumą vėliau Kauno politechnikos institutą ir vokiečių kalbos kursus Gimė 1932 metais Panevėžio r Tvankstės k todėl grįžęs iš tremties apsigyveno šiame krašte lankė Panevėžyje dailininko K Naruševičiaus dailės studiją Spektras Iš pradžių tapė o nuo 1987 ųjų kuria ekslibrisus Jo kūrybos darbai buvo eksponuojami Argentinoje Belgijoje Italijoje Kazachstane Lenkijoje Lietuvoje Ne kartą Krekenavoje buvo surengęs savo tapybos ir ekslibrisų parodas Dabartinė jubiliejinė 80 oji vyks iki vasario 1 dienos Parodoje eksponuojama 60 ekslibrisų įvairia tematika žymūs žmonės Popiežius

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030131/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  komisarų nurodymu buvo nušauta apie penkioliką tūkstančių Niekada nemėgęs administracinio darbo Pokalbis su Vilties Prezidento Stasio Lozoraičio premijos laureatu Viktoru Alekna apie kūrybą ir politiką Viktoras Alekna su žmona Viktoras Alekna plačiai žinomas žurnalistas politinis kalinys poetas mokytojas rašytojas daug metų tyrinėjęs poetės Salomėjos Nėries kūrybą ir gyvenimą 1980 metais išleistas jo sudarytas S Nėries poezijos dažnumų žodynas vėliau pasirodė monografinis leidinys S Nėries raštų tritomis dokumentinis dviejų tomų leidinys Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos metraštis ir biografinė apysaka Salomėja Po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje V Alekna parašė monografiją Nepriklausomybės Akto signataras kun Alfonsas Petrulis dokumentinį leidinį apie Širvintų apylinkių partizanų kovas Ūžė žalia giria pasakojimą apie autoriaus giminės istoriją Ąžuolas apie Vorkutos lagerius Oi ta Vorkuta išleido eilėraščių rinkinius Pilkų dienų žingsneliai ir Saulėlydis Taip pat publikuota šimtai įvairaus žanro apybraižų analitinių straipsnių memuarų ir kt 2002 metais už knygą Vytauto klubas ankstesnių metų kūrybą ir publikacijas periodinėje spaudoje V Alekna apdovanotas Lietuvos žurnalistų draugijos įsteigta Stasio Lozoraičio publicistikos premija Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą V Alekną sutikome dailiai sutvarkytuose Tremtinių namuose esančiuose gražiame Valakampių pušyne Kosminio laivo tragedija Prieš skrydį daryta Columbia įgulos nuotrauka Joje su autografais visi septyni erdvėlaivio Columbia skrydžio STS 107 astronautai Iš kairės Deividas Braunas Rikas Hasbendas Lorel Klark Kalpana Čavla Maiklas Andersonas Viljamas Makulas ir Ilanas Ramonas Ši įgula žuvo kai iki kosmodromo buvo likę skristi 16 minučių Į Vašingtoną kaip ir po tragiškosios rugsėjo 11 osios iš viso pasaulio vėl plaukia užuojautos telegramos Praėjusį šeštadienį likus šešiolikai minučių iki nusileidimo virš Teksaso valstijos 63 kilometrų aukštyje sprogo daugkartinis erdvėlaivis Columbia kuriame buvo septynių žmonių įgula Tarp jos narių dvi moterys Erdvėlaiviu skrido pirmasis Izraelio astronautas Ilanas Ramonas taip pat Indijoje gimusi Kalpana Čavla Erdvėlaivio nuolaužos išsibarstė net 800 kvadratinių kilometrų plote Teksaso valstijoje Oficialiais pranešimais jau surastos visų septynių astronautų kūnų liekanos ir renkamos sudužusio erdvėlaivio detalės Kai kurios nuolaužos gali būti radioaktyvios Žemėje nuo krentančių skeveldrų niekas nenukentėjo Per pastaruosius 42 metus kai žmogus pradėjo skraidyti į kosmosą amerikiečiai nėra praradę nė vieno kosminio laivo nusileidimo metu 1986 m sausio 28 d pakilimo metu sprogo erdvėlaivis Challenger su septyniais astronautais Amerikos aviacijos ir kosmonautikos agentūros NASA pareigūnai linkę manyti kad 1981 aisiais pastatyto Columbia erdvėlaivio katastrofą galėjo sukelti nuo kairiojo erdvėlaivio sparno pakilimo metu atsiklijavusios apsaugos plokštelės kurios saugojo kuro bakus Apsaugos plokštės galėjo nukristi ir dėl susidūrimo su pašalinu objektu Netikrumai Daug netikrumų pasaulyje ir deja jų daugėja netikri pinigai netikri genetiškai modifikuoti augalai ir gyvūnai netikri maisto produktai jau bandoma sukurpti kloną netikrą žmogų Amžinosiomis ar bendražmogiškosiomis vertybėmis negrindžiama gyvensena tampa netikra todėl nuo jos bėga ar savu noru iš gyvenimo daugelis pasitraukia Netikros valstybės nes pamatai netikri netikras valdymas netikras valstybės reikalų tvarkymas politika Netikra politika nes netikros ne ideologijų o interesų pagrindu kuriamos partijos Netikri rinkimai todėl netikros valdžios Partijų imitavimas Valstybė kuriama ir tvirtinama tam tikros ideologijos pagrindu Lietuvos valstybė 1918 ir 1990 metais atkurta tautiniu pagrindu nes optimali tautos būsena yra savoje nepriklausomoje valstybėje Lietuva yra krikščioniška šalis kurios dorovės šaltinis krikščionybė Bažnyčia Lietuvių tauta yra

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030205/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  prezidentas Džordžas Bušas antras iš kairės jo žmona Lora kairėje astronauto Riko Hasbendo žmona Evelin antra iš dešinės ir duktė Lora dešinėje meldžiasi per žuvusių astronautų pagerbimo ceremoniją L Džonsono kosmoso centre Hiūstone Teksaso valstijoje JAV prezidentas Džordžas Bušas antradienį pirmininkavo septynių žuvusių erdvėlaivio Columbia astronautų tarp kurių buvo ir Izraelio pilietis pagerbimo ceremonijai L Džonsono kosminių tyrimų centre Hiūstone Teksaso valstijoje Prezidentas vėl užtikrino jog JAV kosminės programos bus tęsiamos Šių tyrimų ir kosminių kelionių mes nesirinkome visa tai įrašyta žmogaus širdyje kalbėjo Dž Bušas Atsidurti už oro ir svarumo ribų sena žmonijos svajonė Šiems septyniems svajonė išsipildė sakė JAV prezidentas Dž Bušas priminė kad erdvėlaivio įgula nukeliavo dešimt milijonų kilometrų ir buvo likusios tik minutės kad jie vėl sutiktų savo artimuosius bet Columbia subyrėjo šeštadienį virš Teksaso po šešiolikos parų misijos leidžiantis Floridoje Visa mūsų tauta liūdi ir didžiuojasi jais kartu su jumis kreipėsi prezidentas į astronautų artimuosius Kalbant apie žuvusiųjų vaikus Dž Bušo balsas virptelėjo Jie didžiavosi jumis o jūs galite didžiuotis jais visą savo gyvenimą sakė jis Bėda nevaikšto viena Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Socialinės paramos skyrius bene judriausia vieta Pasvalio rajono savivaldybėje Į jo darbuotojus kreipiasi beveik vien moterys visiškai jaunos ir pagyvenusios kukliai apsirengusios ir vilkinčios prabangiais kailiniais Jos ateina čia spiriamos savų problemų bei rūpesčių Tačiau Socialinės paramos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė surado laiko pokalbiui su XXI amžiaus korespondentu Broniumi Vertelka Pasvalyje nedarbas siekia 20 proc Tai vienas aukščiausių nedarbo rodiklių šalyje Kaip tai atsiliepia pašalpų mokėjimui Jaučiamas socialinių pašalpų didėjimas Tačiau mažėjant gimstamumui šiek tiek mažiau išmokama šeimos pašalpų Pernai rajone gimstamumas buvo mažesnis nei mirtingumas Demografinė situacija nėra gera Ar šito įmanoma išvengti Mano supratimu sveikatos priežiūros sistemos reforma nėra tobula nors bandoma aiškinti kad taip artėjama prie žmogaus Bet drįstu teigti kad vykdant tokią reformą tik tolstama nuo žmogaus Ypač tai matome teikdami invalidams transporto paslaugas Vis dažniau į mus kreipiasi ir sunkiai sergantys invalidumo grupės neturintys žmonės Mūsų sveikatos reforma vykdoma taip tarsi visi žmonės turėtų savo lengvuosius automobilius Žymiai sumažėjo visuomeninio transporto teikiamų paslaugų žmonės paprasčiausiai neturi kuo atvykti į polikliniką Provincijos žmonės sugeba šypsotis Iš kairės Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gruzdžių filialo vedėja Irena Petravičienė kultūros centro direktorė Jūratė Pagareckienė meno vadovė Janina Veikšienė ir pensininkas Ignas Pleskus Ten kur buvo dvaro arklidės dabar yra įsikūręs Gruzdžių kultūros centras Maža ir neapkūrenama jo salė netenkina meno atlikėjų Buvo atvejų kad jie atsisakė joje koncertuoti Tačiau Gruzdžių kultūrinis gyvenimas kaip kunkuliuojantis vanduo puode Čia veikia devyni pakankamai stiprūs saviveikliniai meno kolektyvai Jų gretose apie 100 dalyvių Ypač išsiskiria humoro grupė Bobų partija Ji susikūrė prieš keletą metų rajone rengiantis balandžio 1 ajai mat šiai dienai reikėjo kažką juokinga pateikti Tuo metu ir gimė Gruzdžių humoro grupė Bobų partija Dabar jos gretose dešimt narių aštuonios moterys ir du vyrai Bobų partijos siela kultūros centro meno vadovė Janina Veikšienė Ji Gruzdžių senbuvė Moteris 46 metus čia dirba kultūrinį darbą todėl jai geriausiai žinomos miestelio problemos Humoro grupei ji rašo scenarijus renka medžiagą apie tai

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030207/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Ciplijausko darbų paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paroda veiks iki kovo 2 dienos V Ciplijauskas žinomas kaip senosios tapytojų kartos atstovas kuris šalia J Švažo S Veiverytės J Čeponio V Gečo L Surgailio ir kitų menininkų užima savitą ir ryškią vietą lietuvių tapyboje Nors dailininkas tapė peizažus natiurmortus bei temines kompozicijas labiausiai jis mums žinomas kaip portretinio žanro atstovas išsaugojęs klasikines tapymo manieras Savo portretuose jis siekė pavaizduoti ne vien išorinį asmens panašumą bet ir atskleisti pačią žmogaus esmę jo estetinį humaniškąjį idealą persmelktą dvasingumo ir taurumo šviesos Dailininkas gimė 1927 m sausio 2 d Šunskų kaime Sūduvoje 1944 1948 metais Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute studijavo monumentaliąją tapybą ir vitražą pas profesorių S Ušinską kuris jaunam menininkui suteikė pirmuosius tvirtus piešinio kompozicijos bei formos perteikimo pagrindus Tačiau sėkmingai prasidėjusias studijas teko nutraukti 1948 1957 metus dailininkas praleido tremtyje Sibire Sugrįžęs jis vėl tęsė mokslus Vilniaus dailės institute ir studijavo tapybą pas profesorių A Gudaitį Šių dviejų ryškių asmenybių veikiamas V Ciplijauskas susiformavo kaip savarankiškas menininkas Bibliotekoje čekų literatūra Iš kairės Milada Voznicova jos vyras Čekijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Petras Voznica ir Panevėžio rajono viešosios bibliotekos direktorė Rūta Bagdonienė Panevėžys Rajono viešojoje bibliotekoje veikė paroda Čekų knyga Ją buvo galima lankyti visą mėnesį Parodoje eksponuoti XX amžiaus čekų rašytojų kūriniai Tarp jų Lietuvoje gerai žinomų Karelo Čapeko Jaroslavo Hašeko Vaclavo Havelo pastaruoju metu į mūsų kalbą daug verčiamų M K Munderos knygų Nemažai literatūros skirtos jauniesiems skaitytojams pradinių ir vidurinių mokyklų moksleiviams Netrūksta istorijos knygų Paroda atidaryta sausio viduryje Ją pristatė Čekijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Petras Voznica su žmona Milada Jų vertėja buvo Gražina Bikulčiūtė Ambasadorius bibliotekai padovanojo knygą Sveiki atvykę į Čekijos Respubliką kuri išleista čekų rusų vokiečių ir anglų kalbomis Pats diplomatas domisi poezija Susirinkusiesiems jis perskaitė vieno čekų poeto eilėraštį Garbingi svečiai elgėsi kukliai Pasirašydamas autografus kad būtų patogiau prie žemo staliuko ambasadorius priklaupė ant kelio P Voznica ir jo žmona mielai atsakinėjo į parodos atidaryme dalyvavusiųjų klausimus Amžinas kovotojas su priespauda Visą gyvenimą Vilius Bražėnas skyrė kovai už laisvę Savo rašiniais ir kalbomis Amerikoje ir jo gimtojoje Lietuvoje priešinosi tironijai Po kelių mėnesių V Bražėnas švęs savo devyniasdešimtąjį jubiliejų Per šią daugybę metų stulbinančiai energingai dirbdamas jis siekė gimtosios Lietuvos laisvės ir jos pripažinimo Jungtinėse Amerikos Valstijose 1994 aisiais prasidėjo jo ir jo mylimos žmonos Edos šį pasaulį palikusios 2000 aisiais kelionės į Lietuvą Pagrindiniai jo siekiai čia padėti Lietuvos žmonėms teisingai suprasti ir įvertinti naujausius pasaulinius pokyčius padėti tautos patriotams budinti 50 metų komunistų priespaudą kentusią šalies dvasią ir prisidėti prie to kad Lietuva ir toliau išliktų nepriklausoma Taip rašoma pradedant žinomo JAV publicisto John F McManus interviu su V Bražėnu išspausdintą žurnale New American 2003 01 13 Neseniai P Bražėnas grįžo į Lietuvą aktyviai bendradarbiauja Lietuvos spaudoje rašo ir XXI amžiui Čia pateikiame minėto interviu su V Bražėnu Prieš prašydami jūsų papasakoti apie Lietuvą šiandien norėtume kad papasakotumėte truputį apie save Jums teko išgyventi įdomų istorijos laikotarpį Mano tėvai buvo lietuviai tačiau 1913 aisiais kai aš gimiau jie gyveno kaimyninėje Latvijoje Tėvas

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030212/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  kadencijai sudaro devynių skirtingų religinių bendruomenių atstovai kuriuos skiria JAV prezidentas Senatas ir Atstovų rūmai Kiekvienais metais komisija pateikia ataskaitą apie religinės laisvės padėtį pasaulyje kurios pagrindu sudaromas gėdingas sąrašas šalių keliančių susirūpinimą dėl sąžinės ir religinės laisvės teisių pažeidimų Kraštutiniu atveju kai šalyje religinių motyvų pagrindu vyksta didelė tikinčiųjų diskriminacija komisija rekomenduoja JAV administracijai imtis atitinkamų ekonominių bei politinių sankcijų prieš žmogaus teises pažeidinėjantį režimą Kaišiadorių Katedros vargonininkė Vargonininkė Virginija Kazlauskienė Penkerių metukų Virgutė liko be mamytės Ji atgulė čia pat už Palomenės bažnyčios ant kalnelio Iš visų vaikystės prisiminimų bene ryškiausiai išliko tie sekmadieniai kai mamytė kartu su vyresniaisiais savo vaikais o jų turėjo net septynis už rankytės ją vedėsi į bažnyčią Mamytė buvo labai pamaldi sako Virginija dabar Bažnyčia jai buvo tikra atgaiva Ir mus visus vaikus mokė atjautos gerumo ieškoti Kristuje palaimos Jadvyga Tatarūnienė turėjo gražų balsą giedojo Palomenės bažnyčios chore ją ne tik kaimynai bet ir iš tolimesnių kaimų kviesdavosi giedoti per laidotuves Dukrelė Virgutė paveldėjo iš mamytės skardų balsą O kai išgirsdavo vargonų muziką tai širdis tirpte tirpdavo jos garsuose Atrodė kad nieko taip nenorėtų kaip prisiliesti prie vargonų klavišų šlovinti Dievą skambiais vargonų akordais Dešimties metukų būdama Virgutė Palomenės bažnyčios chore jau užėmė mamytės vietą giedojo Taip pakiliai su vaikišku atvirumu įsijautusi ji giesmėmis garbino Aukščiausiąjį Muzikai gabią mergaitę pastebėjo iš Vilniaus atvažiuojanti vienuolė kuri Palomenės bažnyčioje giedodavo per šv Mišias Ji kiek ir pamokydavo Virgutę Mergaitei tai buvo neapsakomos laimės valandėlės Virgutė tik vieno troško ir meldė Viešpatį būti vargonininke dainininke O dar tokia laimė nusišypsojo klebonas kun Jonas Zubrus matydamas švytinčias mergaitės akis kai ji išvysdavo muzikos instrumentus padovanojo Virgutei ne ką kitą o netgi pianiną Kiek džiaugsmo būta Pati kažkiek pramoko skambinti Atrodė kad svajonė tapti vargonininke jau netrukus bus įgyvendinama Skambūs būsimųjų vargonininkų balsai Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo dėstytoja Kristina Kondratavičienė Kristinai Kondratavičienei teko dirbti vargonininke Vilniaus Arkikatedroje ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje Ji yra baigusi Muzikos akademijos dėstytojos Renatos Marcinkutės vargonų klasę Ten įgijo magistrės laipsnį Šiuo metu K Kondratavičienė dirba Panevėžio kolegijos Rokiškio filiale vargonavimo ir bažnytinio giedojimo dėstytoja Kartu ji yra bažnytinio giedojimo studijos vadovė Po truputį daugėja Rokiškyje parengtų vargonininkų Pedagogė K Kondratavičienė džiaugėsi jeigu pernai ir užpernai jų buvo išleista po tris tai šiemet vargonavimo meno čia mokosi jau aštuoni studentai Rokiškyje parengti vargonininkai neša kultūros šviesą į miestuose ar provincijose esančias bažnyčias Buvusi K Kondratavičienės auklėtinė Kristina Vaznytė dirba Šiluvoje Nida Šulcienė vargonuoja Viešintose Rita Paurienė Juodupėje Rokiškyje vargonavimo aukštumų siekiantys studentai potencialūs giedotojai Vargonininkai privalo turėti skambius balsus Panevėžio kolegijos Rokiškio filiale veikia mišrus choras Jo vadovė iš Rietavo kilusi pedagogė K Kondratavičienė Chore devyniolika dalyvių Jų parengta programa trunka maždaug dvi valandas Joje seniausia bažnytinė muzika grigališkasis choralas lietuvių autorių kūriniai Repetuojama tai kas prie širdies studentams ir kas tinka bažnyčiai Antanas Terleckas apie Vasario 16 ąją iškraipomą istoriją ir dabarties pavojus Lietuvos valstybingumui Antanas Terleckas Prieš 15 metų 1988 metais okupuotoje Lietuvoje pirmą kartą viešai paminėta Vasario 16 oji Lietuvos Nepriklausomybės 70 osios metinės Šiomis dienomis 75 erių metų jubiliejų

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030214/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Paskutinį kartą kauniečiai ją matė prieš sovietų okupaciją 1940 m birželio 15 d Suremontuotą prieškario laikų Lietuvos vadovų rezidenciją apžiūrėjo trys prezidentai Valdas Adamkus Algirdas Brazauskas ir Rolandas Paksas taip pat Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Aukštus svečius Kaunas pasveikino senovinės patrankos šūviu Šalies vadovas V Adamkus pasveikino kelis tūkstančius kauniečių Valstybės atkūrimo dienos proga Senoji Prezidentūra Kaune buvo remontuojama nuo 1997 metų bet dėl lėšų stygiaus darbai nevyko net 20 mėnesių Namui atnaujinti buvo išleista 5 1 mln litų Statinį pašventino arkivyskupas S Tamkevičius Kaune buvo ir daugiau linksmų šventės renginių Vienybės aikštėje kur vidurdienį vyko Valstybės atkūrimo dienos minėjimas studentais sumanė iš trijų tūkstančių geltonų žalių ir raudonų balionų suformuoti didžiausią šalies vėliavą Pro Laisvės paminklą Vienybės aikštėje žygiavo kariai praskrido kovinis lėktuvas Lietuva Juozo Polio žvilgsniu Dailininkas Antanas Račas Jūratė Adomaitytė Jadvyga Bieliauskienė ir parodos autorius Juozas Polis Lietuva Tėvynė mūsų tokiu pavadinimu Vilniuje priešais Seimo rūmus įsikūrusiose Sausio 13 osios brolijos patalpose veikia fotografo Juozo Polio paroda kurios pirmas albumas buvo išleistas dar 1998 metais o antras albumas skirtas autoriaus aštuoniasdešimtmečiui bei nueitam keliui apmąstyti pasirodė 2000 metais Paroda aprėpianti du dešimtmečius labai reikšmingų ir sudėtingų Lietuvai metų buvo puiki galimybė prisiminti ne tik svarbių įvykių eigą bet ir pajusti jų dvasią iš naujo išgyventi atgimusios valstybės džiaugsmą ir skausmą Albumą Lietuva Tėvynė mūsų ypač gerai įvertino Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus J Polio fotografijas galima laikyti tiksliu fotometraščiu kuriame užfiksuoti svarbiausi politiniai bei visuomeniniai Lietuvos atgimimo įvykiai vienaip ar kitaip palietę kiekvieną iš mūsų Brolijos narė Jūratė Adomaitytė pristatydama parodą sakė kad joje atsispindi pirmieji mūsų valstybės žingsniai nerimo ir skausmo kupinos dienos išgyventos kartu su visa tauta bei džiaugsmo valandos Parodos autorius užfiksavo pirmojo 1988 metais vykusio Persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimo akimirkas bei lyderius dabar gerai žinomus politikus Visą laiką tikėjau kad Lietuva bus laisva Jadvyga

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030219/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  karo Irake priešininkas Gyvybės auka vykdant mokslinę misiją dėl žmonijos gerovės Erdvėlaivio Columbia skrydžio STS 107 astronautas pilotas Viljamas Makulas Vasario pradžioje katastrofą patyrus Jungtinių Amerikos Valstijų daugkartinio naudojimo erdvėlaiviui Columbia žuvusių septynių astronautų atminimą pagerbė popiežius Jonas Paulius II ir amerikiečių katalikų bendruomenė Popiežius apie tragediją buvo informuotas netrukus po to kai vasario 1 dieną naujienų agentūros pranešė kad erdvėlaivis lūžo ir užsiliepsnojo 16 os dienų numatyto skrydžio pabaigoje grįždamas į žemės atmosferą virš Teksaso valstijos kur turėjo nusileisti Šventojo Tėvo padėjėjai sakė kad šią žinią jis sutiko su dideliu liūdesiu ir meldėsi už visus kurie buvo nelaimės paliesti Kitą dieną susitikęs su tūkstančiais tikinčiųjų Šv Petro aikštėje Popiežius išreiškė savo dvasinį artumą žuvusiųjų šeimoms ir draugams Liūdnos naujienos apie tragišką Jungtinių Valstijų erdvėlaivio Columbia sprogimą kiekvienam sukėlė stiprias emocijas sakė Šventasis Tėvas Aš kviečiu visus pasimelsti už aukas kurios žuvo vykdydamos tarptautinę mokslinę misiją Šiuo sunkaus išbandymo momentu aš sieloje esu su jų šeimų nariais ir galiu užtikrinti kad prisimenu juos savo maldose Telšių vyskupijoje Klaipėdos dekanate Išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas kairėje kun dr Petras Smilgys ir kiti kunigai Klaipėda Vasario 13 ąją uostamiestyje apsilankęs išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas pirmiausia užsuko į Marijos Taikos Karalienės bažnyčią Jos klebonas Telšių vyskupo vikaras Klaipėdai kun dr Petras Smilgys į šį susitikimą pakvietė įvairiose uostamiesčio bažnyčiose ir aplinkinėse kaimo parapijose dirbančius kunigus geriausiai žinančius ir galinčius perteikti bendruomenių nuotaikas Kunigai su išrinktuoju Prezidentu aptarė pagrindinius Bažnyčios ir valstybės klausimus kaip galėtų glaudžiau bendradarbiauti valdžios institucijos ir dvasininkai kartu spręsdami aktualias problemas Vėliau R Paksas susitiko su Klaipėdos miesto ir rajono Šilutės Pagėgių Neringos merais miesto visuomene Kaišiadorių vyskupijoje Kaišiadorių dekanate Didvyrius su deglais pagerbė jaunieji kudirkiečiai jūrų skautai Pagerbti laisvės kovų didvyriai Kruonis Vasario 15 ąją minint Lietuvos valstybės atkūrimo 85 ąsias metines Kruonio Švč Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje buvo aukojamos šv Mišios už žuvusius laisvės kovų dalyvius tremtinius ir jų artimuosius Už tėvynės gerovę meldėsi Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis Kaišiadorių dekanas ir klebonas kun Rimvydas Jurkevičius Kalvių parapijos administratorius kun Juozas Bakšys ir Kruonio bažnyčios administratorius kun Robertas Mikalauskas kuris per pamokslą kvietė susitelkti ir vienytis Jaunas kunigas siūlė atsigręžti kiekvienam į save pamąstyti ką reikėtų pakeisti savyje ir valstybės gyvenime kad turėtume daugiau teisingumo patriotizmo užuojautos Garbinga Lietuvos istorija jos laisvės gynėjų didvyriškumas įpareigoja tęsti jų darbus ir idėjas Per pamaldas giedojo kariškių choras Margiris Panevėžio vyskupijoje Krekenavos dekanate Vyskupas Jonas Kauneckas kairėje ir Naujamiesčio klebonas kun Algirdas Dauknys Filosofo knyga buvo kaip kelrodė žvaigždė Naujamiestis Dailės galerijoje vasario 7 ąją buvo surengtas filosofo poeto Antano Maceinos 95 ųjų gimimo metinių minėjimas Pagerbti Lietuvos šviesuolio atminimą atvyko Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas rajono vicemeras Vytautas Rapolas Gritėnas savivaldybės Kultūros švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Remigijus Vilys Naujamiesčio seniūnas Antanas Katinas Susirinkusieji šiltai sutiko vyskupą J Kaunecką Jo atvykimas daugeliui buvo netikėtas Nepabūgęs gausiai iškritusio sniego bei slidaus kelio ganytojas gerokai prieš renginį pasirodė Naujamiestyje Čia jį sutiko parapijos klebonas kun Algirdas Dauknys Piligrimų turizmo agentūra JUVETURA kviečia į piligrimų kelionę į Italiją Piza Per moksleivių pavasario atostogas balandžio 12

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030221/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •