archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  dalyko programos dalijamasi dėstymo patirtimi Prieš kurį laiką į Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnaziją buvo susirinkę rajono tikybos mokytojai Dalyvaujant klebonui dekanui kan P Merliūnui ir Laukuvos bažnyčios klebonui kun Stasiui Toleikiui gimnazijos direktorės pavaduotojai Irenai Chramelienei tikybos mokytojai stebėjo parodomąją pamoką trečioje klasėje kurią vedė šios mokyklos tikybos mokytoja Vida Kačinienė Pamokos tema buvo Susitikimas su Jėzumi keičia žmonių gyvenimą Pamoka buvo sklandi vaikams patraukli Remtasi gyvais pavyzdžiais ne vien tikybos bet ir apskritai dorinio ugdymo požiūriu diskutuota su vaikais apie tai iš kur ateina gerumas Trečiokai aktyviai dalyvavo pamokoje Stebėtą pamoką tikybos mokytojai aptarė drauge su kunigais Po to mokytojai išklausė kan P Merliūno nuostatas apie tikybos mokymą vaikų rengimą Pirmajai Komunijai ir t t Tuo pačiu dekanas paragino vaikams skaityti jiems skirtą laikraštuką Kregždutė o mokytojams laikraštį XXI amžius ir kitus katalikiškus leidinius kelti kvalifikaciją Daug ligų ir persekiojimų iškentęs A A kun jubil Jonas Palukaitis 1904 1927 2003 Kun jubil Jonas Palukaitis Balandžio 6 dieną mirė Prienų parapijos altaristas kunigas jubiliatas Jonas Palukaitis Velionis pernai atšventė 75 metų kunigystės jubiliejų o šiemet buvo bebaigiąs 99 uosius amžiaus metus Kun Jonas Palukaitis gimė 1904 m balandžio 29 d Kudirkos Naumiesčio tuomet Vladislavovo parapijoje Kasikėnų kaime Mokėsi Vladislavovo pradinėje mokykloje Žiburio gimnazijoje Šakiuose ir Kudirkos Naumiestyje 1921 metais įstojo į kunigų seminariją Gižuose kurią baigė 1927 aisiais ir Vilkaviškio vyskupo Antano Karoso buvo įšventintas kunigu Iki 1941 metų kun J Palukaitis vikaravo Šventežeryje Seirijuose Žemojoje Panemunėje Šakiuose Vilkaviškio Katedroje ir Virbalyje Vėliau buvo paskirtas Zapyškio klebonu o 1950 aisiais perkeltas į Vilkaviškį šios parapijos klebonu ir dekanu 1952 metais kun J Palukaitis buvo areštuotas nuteistas 25 eriems metams lagerio ir išvežtas į Sibirą bet po dvejų metų grąžintas į Lietuvą Iki 1960 metų ėjo altaristo pareigas Kauno Arkikatedroje Sintautuose ir Alytaus Šv Angelų sargų parapijoje Porą metų vikaravo Veisiejuose o 1962 aisiais paskirtas Krosnos parapijos klebonu Po metų už vaikų katechizavimą valdžia iš jo atėmė registracijos pažymėjimą ir neleido eiti pareigų 1964 metais kun J Palukaitis buvo paskirtas altaristu į Leipalingį paskui po vienerius metus vikaravo Kalvarijoje ir Kapsuke Marijampolėje Nuo 1967 metų ėjo klebono pareigas Sangrūdoje o nuo 1970 ųjų Alksninėje 1975 metais buvo paskirtas altaristu į Kalvariją o po metų iškeltas į Prienus šios parapijos altaristu su vikaro teisėmis ir pareigomis Prienų parapijoje darbavosi daugiau nei du dešimtmečius Dėl sveikatos amputavus iš pradžių vieną o po to ir kitą koją kun jubil J Palukaitis nuo 2001 metų iki mirties gyveno pas savo giminaičius Teresę ir Vilių Valeckus Vilniuje kur buvo jų rūpestingai slaugomas ir globojamas Mirė ilgametis Girdžių klebonas A A kun jubil Viktoras Šauklys MIC 1908 1933 2003 Kun jubil Viktoras Šauklys MIC Balandžio 14 dieną eidamas 96 uosius amžiaus ir 70 uosius kunigystės metus mirė Girdžių parapijos Jurbarko r altaristas kunigas jubiliatas Viktoras Šauklys MIC Kun V Šauklys gimė 1908 m sausio 13 d Raseinių rajone Stakių parapijos Gudžiūnų kaime Mokėsi gimtinės pradžios mokykloje Baigė Marijampolės marijonų gimnaziją kurioje įsitraukė į marijonų gretas Po studijų Kauno kunigų seminarijoje 1933 m birželio 25 d buvo įšventintas

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030523/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  V Tamoliūno darbuose augalų motyvai nėra naujiena ar atsitiktinumas Nauja galbūt tai kad šiuose darbuose žolynai įgavo mistinį švytėjimą Dailininkas prisipažino kad jo dažnai klausia kaip jis kuria paveikslus ar tai kompiuterinė grafika ar skaitmeninė spauda Ypač dažnai to klausiama Vokietijoje kurioje surengta ne viena paroda Užsieniečiai nustemba sužinoję kad tai tapyta rankomis Jie skuba viską daryti greitai O Vytauto paveikslai reikalauja daug laiko čia milijonai brūkšnelių sudėliota vienas prie kito Žiūrovų simpatijos provincijos muziejaus teatrui Kraštotyros muziejaus direktorė Vita Povilionienė ir jo teatro režisierius Gintaras Kutkauskas Maždaug prieš porą metų Lietuvoje vyko mėgėjiškų teatrų festivalis konkursas Atspindžiai kurio metu buvo renkamas geriausias šio žanro saviveiklinis kolektyvas Tokiu buvo pripažintas Pasvalio kraštotyros muziejaus teatras Namo jis parsivežė Aukso paukštę Pernai pasvaliečių teatras buvo pakviestas į Kupiškio dekanato ir šio rajono kultūros centro organizuotą sakralinio meno festivalį Jis vyko Palėvenės vienuolyne Pasvaliečiai į jį nuvežė spektaklį Kilkime ir aukime Šis vaidinimas buvo pakankamai aukštai įvertintas Ar galimi nauji poslinkiai Vatikano ir Maskvos santykiuose Artimiausi sąjungininkai Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Aleksijus II ir prezidentas Vladimiras Putinas Pastaruoju metu ir diplomatiniuose ir bažnytiniuose sluoksniuose pasirodė svarstymų dėl galimų pozityvių poslinkių tiek Rusijos ir Šventojo Sosto tiek Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių santykiuose Netgi kalbama apie tikėtiną popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Rusijoje pakeliui į Mongoliją kur vizitas kol kas oficialiai nepatvirtintas planuojamas rugpjūčio mėnesiui Šį pavasarį įvyko keli trumpi bet reikšmingi Rusijos aukštų pareigūnų vizitai į Romą ir Vatikaną taip pat formaliai atnaujintas Šventojo Sosto ir Maskvos patriarchato ekumeninis dialogas Kaip geros valios gestą galima suprasti ir naujo katalikų vyskupo paskyrimą Irkutsko diecezijai vietoje Rusijos valdžios išvaryto ankstesnio ganytojo Taip pat neseniai vienam išvarytam katalikų kunigui buvo leista sutvarkius dokumentus grįžti sielovadiniam darbui į Sankt Peterburgą Išlikęs tautos širdyje Adolfo Ramanausko Vanago 85 ųjų gimimo metinių minėjime prof Vytautas Landsbergis partizano duktė Auksė Skokauskienė jaunesnioji sesuo Aldona Ramanauskaitė Sujetienė Balandį Alytuje buvo paminėtos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio LLKS tarybos pirmininko pirmojo pavaduotojo LLKS pajėgų vado dimisijos brigados generolo Adolfo Ramanausko Vanago 85 osios gimimo metinės Ta didžia proga miesto Šv Angelų Sargų bažnyčioje buvo aukotos šv Mišios Jas aukojo Lietuvos kariuomenės kapelionas kan Juozas Gražulis mons Alfonsas Svarinskas ir Alytaus įgulos kapelionas kun Remigijus Butkevičius Po to Alytaus kraštotyros muziejuje įvyko žymiojo kovotojo už Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę minėjimo iškilmės Jų metu atidaryta šiai progai skirta paroda Minėjime dalyvavo A Ramanausko Vanago dukra Auksė Skokauskienė jaunesnioji sesuo Aldona Ramanauskaitė Sujetienė dabar gyvenanti Lazdijų rajone Į iškilmes atvyko Lietuvos Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof Vytautas Landsbergis Alytus tokiai datai paminėti buvo pasirinktas todėl kad tuometinėje Mokytojų seminarijoje A Ramanauskas dirbo pedagoginį darbą tai jo jaunystės miestas Kaunas parodoje įspūdingas Parodą atidaro ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas centre ir Kauno miesto mero pirmasis pavaduotojas Kazimieras Starkevičius Plėtros galimybės Kaunas ne kartą buvo kritikuojamas kai kuriomis progomis ir pasišaipoma esą jis kone provincija kad jį savo ekonomine kultūrine veikla lenkia ne vien sostinė Vlnius bet ir Klaipėda Esą kauniečiai nesugeba pritraukti solidžių verslininkų investuotojų iš užsienio tai atsiliepia miesto biudžetui bendram įvaizdžiui Kauniečiai nutarė tarsi paneigti tokius gandus

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030528/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  kūrinius Didžiojoje muziejaus salėje parodos lankytojams pristatomi net 145 eksponatai Didžioji jų dalis XIX a pabaigos XX a pradžios daiktai naudoti bažnytinėse apeigose Tarp eksponatų daugiausia liturginių drabužių Tai arnotai kapos manipulai mitros stulos umbrakulai veliumai Labai įdomūs arnotų viršutinių katalikų kunigo liturginių drabužių siūtų iš atlaso damasto brokato aksomo ir kitų brangių audinių siuvinėjimai šilku tauriųjų metalų siūlais biseriu ar žvyneliais Ypač reti eksponatai yra iš Kuktiškių Šv Jono Krikštytojo bažnyčios gautas arnotas stula ir veliumas pasiūti iš Slucko kontušinių juostų Šių juostų augaliniai ornamentai austi iš auksinių ir sidabrinių gijų Mažas jubiliejus dideli darbai Centro lankytojus ir darbuotojus sveikina Vincė Vaidevutė Margevičienė Stovi iš kairės Algirdas Šimoliūnas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Loreta Kudarienė ir klebonas kun Virginijus Veprauskas Šiais Neįgaliųjų metais Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras KNJUC rodos dar taip neseniai įsikūręs jau minėjo savo nedidelį jubiliejų Gegužės 12 dieną Centre buvo švenčiama penkerių veiklos metų sukaktis Šventės programa tikra to žodžio prasme tęsėsi nuo ryto iki vėlaus vakaro Per oficialų šventės atidarymą Centro lankytojus ir darbuotojus sveikino nemažas būrys svečių renginio globėjas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Kauno apskrities Viršininko administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Vincė Vaidevutė Margevičienė Kauno miesto savivaldybės Socialinių reikalų komiteto atstovė Loreta Kudarienė Spindulio spaustuvės generalinis direktorius Donatas Jazukevičius AB Ortopedijos technika gen direktorius Artūras Teišerskis buvusi Kauno vaikų invalidų globos draugijos pirmininkė Danutė Borutienė Kauno sporto klubo Santaka pirmininkas Artūras Zumaras Lietuvos paraplegikų asociacijos Kauno skyriaus pirmininkė Gražina Lekavičienė leidyklos Gardenija savininkė Lolita Baziukienė ir kt Smuiku griežė Lijana Žiedelytė Mirė žinomas išeivijos poetas pranciškonas ilgametis Aidų žurnalo redaktorius A A kun dr Leonardas Andriekus OFM 1914 2003 Kun dr Leonardas Andriekus OFM Eidamas 90 uosius metus gegužės 19 osios vakarą Jungtinėse Amerikos Valstijose mirė žinomas lietuvių išeivių poetas kunigas pranciškonas teologijos daktaras Leonardas Andriekus OFM Velionis gimė 1914 m liepos 15 d Barstyčių kaime Skuodo rajone Jaunystėje L Andriekus įstojo į Kretingos pranciškonų vienuolyną ir mokėsi Kretingos pranciškonų progimnazijoje Prieš Antrąjį pasaulinį karą pranciškonų vyresnieji jį išsiuntė studijuoti teologiją į universitetus Austrijoje ir Italijoje kur apsigynė daktaro disertaciją Nuo 1946 metų L Andriekus gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose aktyviai dalyvavo lietuvių išeivių veikloje ėmėsi leisti ir redaguoti Aidų žurnalą dabar leidžiamą Lietuvoje Naujojo židinio Aidų pavadinimu jo garbės redaktoriumi buvo iki pat mirties Tėvynės sąjungos suvažiavimas naujovės tendencijos siekiai Naujai išrinktą Tėvynės sąjungos pirmininką Andrių Kubilių dešinėje sveikina Vytautas Landsbergis Kaip ir buvo žadėta Tėvynės sąjunga šeštąjį savo suvažiavimą surengė praėjus porai savaičių po pasisekusio referendumo išreiškusio žmonių valią būti Europos Sąjungos tautų šeimoje Suvažiavimas vyko gegužės 24 25 dienomis Nacionaliniame dramos teatre Pakili nuotaika truko abi įtempto darbo dienas buvo pilna salė delegatų ir svečių Girdėjom optimizmą keliančių kalbų Anot prof V Landsbergio dabar yra ypatingos užsienio politikos sąlygos po referendumo Lietuva tapo saugi ir neteks per petį žvalgytis į didijį brolį Valdančiąja dauguma žmonės nusivylė ir atsisuka į dešiniuosius Pasakyta daug vadovų sveikinimų Perskaitytas Lietuvos Respublikos prezidento R Pakso žodis puikus buvo prezidento V Adamkaus įvertinimas pasakytas iš tribūnos Buvote ir esate stipri partija tiesianti europinį kelią Tėvynei reikia sąjungos kuri

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030530/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  žmonių nebesugrįžusių namo Pagerbiame šiandien ir gerbsime visados Skamba kunkliai atataria lamzdžiai Vilniaus universiteto Didysis kiemas idealiai atitiko šių metų festivalio Skamba skamba kankliai kamerinį pobūdį Skamba skamba kunkliai atataria lamzdžiai yra vienos sutartinės žodžiai bet folklorinės muzikos festivaliai pritaikę šias skambias eilutes savo pavadinimams yra du Ką tik pasibaigė gegužės 28 birželio 1 dienomis vykęs Vilniaus tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai o prieš tai prasidėjęs kartu su Kauno dienomis laikinojoje sostinėje nuvilnijo net devynias dienas trukęs Kauno folkloro festivalis Atataria lamzdžiai Vilniaus festivalis švenčiamas nuo 1973 metų o šiemet vykstantis jau 31 kartą turi susiformavusias senas tradicijas Vilniečiai neabejingi etninei kultūrai jo laukia kiekvieną pavasarį paskutinę gegužės savaitę Kauno folkloro festivalis susikūrė daug vėliau ir pasak vilnietės etnomuzikologės Zitos Kelmickaitės yra tik Vilniaus festivalio atitarimas Kaune Aštuntoji Pažaislio vasara Pažaislio muzikos festivalio žiūrovai Jau aštuntą kartą Pažaislio vienuolynas atvėrė vartus muzikai kuri nuskambėjusi pirmajame festivalio koncerte viename gražiausių Lietuvos gamtos meno ir architektūros kampelių bus atliekama ir kitose Kauno miesto ir rajono bažnyčiose muziejuose Vytauto Didžiojo universitete ir Kauno pilyje Rotušėje filharmonijoje Žemaitkiemio dvare Pociūnų aerodrome žada pasiekti ir Plungę Šios erdvės suteiks mums galimybę išgirsti atlikėjus iš trylikos pasaulio šalių Be Lietuvos menininkų festivalyje klausysimės atlikėjų iš Austrijos Gruzijos JAV Vokietijos Japonijos Rusijos Lenkijos Belgijos Šveicarijos Italijos Prancūzijos Slovėnijos Tai trys simfoniniai ir trys kameriniai orkestrai keturi chorai ir kvartetai trys trio ir trys ansambliai bigbendas ir kvintetas Diriguos vienuolika dirigentų iš JAV Vokietijos Japonijos Lenkijos Italijos Prancūzijos ir žinoma Lietuvos dalyvaus apie 80 solistų ir aktorių numatomos penkerios premjeros Skambės V Kudirkos Maironio ir K Bradūno poezija Išrinkti skulptūrų simpoziumo laureatai Geriausio darbo autoriumi išrinktas pirmą kartą simpoziume dalyvavęs skulptorius Stasys Juraška sukūręs išraiškingą skulptūrą Saldus miegas Gegužės 22 ąją Vilnojos ežero pakrantėje Sudervėje baigėsi trečiasis tarptautinis Lauko akmens granito skulptūrų simpoziumas Vilnoja 2003 Geriausio darbo autoriumi išrinktas pirmą kartą simpoziume dalyvavęs skulptorius Stasys Juraška sukūręs išraiškingą skulptūrą Saldus miegas vaizduojančią užsimerkusio berniuko galvą padėtą ant rankos Antrąją premiją pelnė skulptorius Algirdas Kuzma už prieš trejus metus pradėtą kurti skulptūrą Kryptis 3 trečią viešnia iš Armėnijos žinoma skulptorė Mariam Akobjan už vieną iš dviejų Vilnojos skulptūrų parkui sukurtų skulptūrų Didysis sprogimas Jei žmonės norės geresnės Lietuvos Prof Vytautas Landsbergis Sąjūdžio suvažiavime Penkiolika metų per mažas atstumas kad būtų galima iki pat gelmių suvokti Lietuvos Sąjūdžio esmę jo reikšmę visos tautos ir kiekvieno žmogaus gyvenime Tais nepamirštamais milžiniškų mitingų laikais kai rodos visa Lietuva buvo tapusi vienu kūnu į mūsų šalį perimti Sąjūdžio pamokų slapčiomis vykdavo patriotai iš įvairių buvusių sovietinių respublikų o ne vienas buvęs kokio Rusijos rajono funkcionierius sutikęs svečią iš Lietuvos baugiai apsidairęs su nenusakoma veido išraiška tyliai paklausdavo Negi iš tikrųjų Sąjūdis išves Lietuvą iš Sovietų Sąjungos Išvedė Didžiulė Lietuvos Sąjūdžio įkūrimo penkiolikos metų minėjimo programa vyko šeštadienį Vilniaus kongresų rūmuose surengtu Lietuvos Sąjūdžio aštuntuoju suvažiavimu Birželio 2 dieną Vilniaus universiteto centriniuose rūmuose surengta konferencija Pilietiškumo ir valstybingumo atkūrimo kelias Rašytojų sąjungos būstinėje vakaras Lietuvos rašytojai ir Sąjūdis Birželio 3 dieną padėjus gėlių ant Sąjūdžio veikėjų kapų vyko sukakčiai skirtas iškilmingas Lietuvos Respublikos

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030604/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  kuriame buvo suburta Sąjūdžio iniciatyvinė grupė atidengta atminimo lenta Rusvai pilko granito lentoje rašoma Šiame name 1988 m birželio 3 d buvo išrinkta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė 1988 1990 m čia posėdžiaudavo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimas Sąjūdis žadino tautą Atgimimui Garbė atidengti lentą buvo patikėta Sąjūdžio siela vadinamai Angonitai Rupšytei kartu su jaunosios kartos ir tuomečio Sąjūdžio atstovais rajonuose Lentos atidengimo ceremonijoje dalyvavo buvę Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir tarybos nariai Seimo miestų ir rajonų savivaldybių atstovai žinomi kultūros ir meno veikėjai užsienio svečiai Liaudies dainų padainavo Veronika Povilionienė pritariant visiems susirinkusiems Kelis šimtus ceremonijos dalyvių Lietuvos mokslų akademijos vardu pasveikino jos viceprezidentas Algis Piskarskas Pasak profesoriaus Sąjūdis dar jaunas ir gali dar daug nuveikti Lietuvos labui o Mokslų akademija visada buvo ir yra laisvos dvasios bei minties vieta Lietuvos Sąjūdžio VIII suvažiavimas Lietuvos Sąjūdžio VIII suvažiavime Praėjus mažiau nei metams po 1987 ųjų rugpjūčio 23 iosios mitingo prie A Mickevičiaus paminklo Vilniuje kur drąsiausių tautos žmonių buvo duotas impulsas siekti laisvės ir nepriklausomybės 1988 m birželio 3 d buvome kviečiami į Mokslininkų rūmų Didžiąją salę Vienas po kito į tribūną lipo jauni žmonės ir sakė tuomet dar tebetvyrant sovietmečio įvarytai baimei drąsias kalbas Per rankas pasiuntus registracijos lapą buvome paraginti pasirašyti nes dalyvavusiųjų pavardės įeis į Lietuvos istoriją Tuomet ir buvo įkurta Sąjūdžio iniciatyvinė grupė prasidėjo Atgimimo laikotarpis pažymėtas gausybe mitingų patriotinių dainų viešai reiškiamo laisvės troškimo Vilniaus arkivyskupijoje Vilniaus dekanate Vargonų gausmas Iš kairės prof Leopoldas Digrys vargonų meistras Laimis Pikutis ir vargonų intonatorius Norbertas Špėtas iš Vokietijos Vilnius Šv Kazimiero bažnyčioje sumontuoti ir jau baigti intonuoti puikūs mechaniniai Oberlinger firmos vargonai Beveik keturių milijonų litų sąmatinės vertės instrumentą kaip sakė Šv Kazimiero bažnyčioje veikiančio Religinės muzikos centro vadovas prof Leopoldas Digrys pavyko įsigyti už simbolinę kainą Tai galima vadinti daline Vokietijos Karlsruhės miesto evangelikų bažnyčios labdara Vargonai istoriniai teko kai ką restauruoti atstatyti balsus XVIII amžiaus fasadą Vargonus intonavo vienas geriausių šios srities specialistų iš Vokietijos Norbertas Špėtas Lėšų šiems vargonams yra skyrusi Lietuvos Vyriausybė ir Vilniaus savivaldybė Juk jau dvylika metų Šv Kazimiero bažnyčioje vyksta nemokami sekmadieniniai koncertai visuomenei vadinami religinės muzikos ir susikaupimo valandomis Prisiminimai apie kardinolą V Sladkevičių V Sladkevičiaus atminimui skirtos knygos pristatyme kalba kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus dešinėje Gegužės 28 ąją Vilniuje Lietuvos dailės muziejuje visuomenei pristatyta kardinolo Vincento Sladkevičiaus atminimui skirta knyga Padaryk mane gerumo ženklu Pristatymas vyko muziejaus padalinyje Taikomosios dailės muziejuje kur veikia paroda Krikščionybė Lietuvos mene Kardinolas V Sladkevičius buvo vienas pirmųjų šios parodos globėjų Knyga Padaryk mane gerumo ženklu yra kardinolo V Sladkevičiaus memorialinio buto muziejaus leidinys Ją sudarė ir parengė Irena Petraitienė Knygoje surinkti kardinolo amžininkų mokinių bičiulių ir bendražygių prisiminimai sudėta daug vertingos dokumentinės medžiagos atskleidžiančios kardinolo asmenybę užrašyti V Sladkevičiaus pamokslai kėlę ir stiprinę žmones istorinių permainų metu Popiežius priėmė JAV valstybės sekretorių Popiežius priėmė JAV valstybės sekretorių Koliną Pauelą Popiežius Jonas Paulius II pirmadienį Romoje privačios audiencijos metu priėmė JAV valstybės sekretorių Koliną Pauelą Šis susitikimas laikomas iki šiol svarbiausiu žingsniu normalizuojant santykius tarp Katalikų Bažnyčios ir Jungtinių Valstijų kuriuos gerokai aptemdė

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030606/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Tamulaitį Stepą Zobarską Liudą Dovydėną Stasį Būdavą Dar po karo mokėmės iš nepriklausomybės laikų vadovėlių Pasak poeto jau Jurbarke mokantis gimnazijoje jam buvo prieinami visi nepriklausomos Lietuvos metų literatūriniai žurnalai antologijos Tad perskaičiau geriausią lietuvių meno kūrybą Gyvenimo baladė Stefanija Kazlauskienė Gimiau ne laiku ir ne vietoje Nieko nenudžiuginau tiktai išgąsdinau Mama pirmą kartą mane išvydusi pagalvojo kad būsiu nesveika Tačiau spigiai surikusi tuojau nusiraminau ir čepsėjau storomis lūpomis Aš buvau labai smulkutė ir liesoka Tai buvo deja ne gimdymo namai o mamos bičiulių gyvenančių Kaune svetainė Geri žmonės nuoširdžiai priėmė pas save besilaukiančią moterį atvykusią iš Šiaulių Mamą enkavėdistai persekiojo už tai kad buvo bėglė iš Sibiro tremties Tą pačią naktį ir gimiau prieš laiką Mamos draugės vyras surado vienuolę pribuvėją kuri pasakė kad mergaitė gyvens nes yra pakankamai stipri o mamai būtinai teks kreiptis į chirurgą Kad nepakenktume draugės šeimai mes su mama atsidūrėme Kauno klinikose o iš ten valdiškuose namuose pro Kauno kalėjimą į Lukiškes Tai buvo 1950 metai pirmieji mano gyvenimo metai Toje pačioje kameroje buvo dar vienas kūdikis berniukas Man vėliau pasakojo kad mus abu kartu maudydavo Lietuvių godos Susitikimas su Daniela Daniela Lozoraitienė centre su jai ir jos vyrui artimais žmonėmis Lietuvoje Tada prieš ketverius metus 1999 metų birželį atrodo 16 dieną lietuviškai vasarai skleidžiantis aš radijo žurnalistas ėjau susitikti su Daniela Lozoraitiene nes norėjau prisiminti ir visiems viešai priminti apie Stasį Lozoraitį Lietuvos Respublikos nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių JAV 1993 metais turėjusį tapti nepriklausomos Lietuvos Prezidentu Tada 1999 aisiais jo jau nebuvo Fizine prasme Bet mūsų sąmonėje ir dvasioje jis buvo kaip ir dabar Tai didis žmogus Aš akcentuoju pirmiausia žmogus Mokėjęs mylėti tėvynę ir iki paskutinio atodūsio rūpinęsis ja Rašau taip nes įsitikinęs to žmogaus būdo taurumu ir šeimos požiūriu šeima jam tautos pagrindų pagrindas Bet apie tai tegul paliudys S Lozoraičio žmona jo numylėta Daniela savo pokalbiu su manimi Lietuvos Sąjūdis žaižaruojanti laisvės pašvaistė Rezistentas politinis kalinys Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas Albinas Staugaitis Lietuvos Sąjūdžio aktyvieji nariai atsakė į vieną konkretų klausimą Sąjūdis tarsi Dievo dovana Lietuvai nuėjo trumpą žaibišką meteorito kelią tarytum stebuklinga pašvaistė nuvilnijo per Lietuvą Sąjūdžio dėka Lietuva tapo nepriklausoma Tai lyg impulsas Lietuvos laisvei visos tautos prisikėlimui Kaip vertinate Sąjūdžio veiklą jo reikšmę Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus tarybos pirmininkas rezistencijos kovų dalyvis politinis kalinys Albinas Staugaitis jaudindamasis prisimena kad Sąjūdis Lietuvoje prasidėjo ne tą lemtingą 1988 m birželio 3 d o daug anksčiau Mano senelis buvo kaimo daraktorius Pas jį caro laikais rinkdavosi daug vaikų kartais iki 30 ties Liepdavo ką nors atsinešti dirbti pinti vyti pančius verpti drožinėti Jei pasirodytų žandaras atseit visi mokosi amatų Netoliese Gražiškiuose buvo katalikų koplyčia kurios altoriuje buvo slepiamos lietuviškos knygos Ar tai nebuvo Sąjūdis kovoje už lietuvybę lietuvišką žodį Prie aukuro sielos pokylyje Gydytojo P Butkevičiaus dukra Ramunė su Mindaugėliu Į eilinį neeilinį renginį kardinolo V Sladkevičiaus bute muziejuje vėl pabūti kartu prisiminti šviesią gydytojo Povilo Butkevičiaus asmenybę pakvietė muziejaus direktorė Irena Petraitienė sakiusi įsivaizduoti ne tik tai lyg gydytojas čia būtų kaip jo dar reikėtų o tai lyg

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030611/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  į Aukštaitijos sostinę Ar ilgam joje žadate apsistoti Panevėžyje gimiau augau ir baigiau vidurinę mokyklą Čia gyvena kelios mano seserys Viešėti ilgai neketinu po šv Velykų turėjau laisvą savaitę Mat Vatikano radijas dirba be poilsio dienų o aš dirbdamas jame per didžiąsias šventes įgijau progą gauti laisvų dienų Kažkada jums teko dirbti Karsakiškio parapijos klebonu Ar šios viešnagės metu stengsitės ten apsilankyti Mieste jau buvau sutikęs dabartinį Karsakiškio kleboną Jis mane pakvietė nors trumpai paviešėti savo parapijoje Su didžiule nostalgija prisimenu to krašto žmones daugelio jų žinau vardus ir pavardes jie man išliko labai artimi Kaip kunigas jūs turite labai neįprastą pomėgį lėktuvu ar sklandytuvu pakilti į dangaus žydrynes Būdamas gimtajame mieste ar bandysite tai padaryti Panevėžio aeroklubo viršininkas Bronius Zaronskis neblogas mano draugas Ketinu į miestą pasidairyti iš paukščio skrydžio Telšių vyskupijoje Mažeikių dekanate Šventinės procesijos akimirka Minint bažnyčios pašventinimą Renavas Šv Izidoriaus bažnyčioje kasmet gegužės mėnesį švenčiami atlaidai Šiais metais minimas šios bažnyčios pašventinimo 70 metų jubiliejus Šv Mišias aukojo kun Brunas Bogužas kuris renaviškiams yra tarnavęs ketverius metus Tik kunigas Petras Mitkus užsibuvo ilgėliau vienuolika metų Kun P Mitkus buvo didelis menininkas bažnyčios skliautuose ištapė paveikslus sutvarkė šventorių Man teko didelė garbė patarnauti šiems kunigams per šv Mišias Šiuo metu išmintingai ir sumaniai dirba kun Vytautas Vaidila kuris sėkmingai tęsia pradėtus kun Rimanto Gudlinkio bažnyčios vidaus restauravimo darbus Jurbarko dekanate Iš lauko akmenų pastatytas paminklas prie Šimkaičių kur stribai išniekindavo ir užkasdavo partizanus Paminėjo generolą Joną Žemaitį Šimkaičiai Gražų gegužės 30 osios rytą papuošė šaulių kariūnų kareivių buvusių partizanų tautiniais rūbais apsirengusios merginų ir gausiai susirinkusių lietuvininkų drabužių margumynais Didelė šventė Susirinkta paminėti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos pirmininko generolo Jono Žemaičio paėmimo į nelaisvę 50 metį Tautos patriotai atsimena ir gerbia savo didvyrius Nedidelėje Šimkaičių bažnytėlėje dalyvauti šv Mišiose tilpo tik dalis susirinkusiųjų Partizano sūnus istorijos mokytojas Mileris apžvelgė Šimkaičių apylinkėse partizanų kovą P Girdzijausko pranešimas buvo ypač turiningas faktais Mokytoja Klimaitienė partizano sesuo prie 1989 metais iš mokinių ir gyventojų surinktų lauko akmenų pastatyto partizanų išniekinimo vietoje paminklo autorius A Balčaitis perskaitė žuvusių partizanų biografijas Bendras darbas dėl vaikų Linkuvos klebonas kun Saulius Paliūnas tarp jaunųjų linkuvių Linkuvos mokykloje Pakruojo r gerai dėstomos tikybos pamokos vaikai mokomi šokti Ypač išsiskiria keletas mokytojų kurios nuoširdžiai dirba su mokiniais Tokios yra tikybos ir šokių būrelių mokytojos Kad ir kokios būtų šventės ar religinės iškilmės ar valstybiniai minėjimai jos organizuojamos sutarus su kultūros namų direktore Aldona Dukauskiene ir kultūros namų darbuotoja Zita Lesčinskiene A Dukauskienė planuodama renginius visada tariasi su klebonu kun Sauliumi Paliūnu Klebonas per pamokslą pakviečia visus parapijiečius švęsti kartu Apie renginius galima sužinoti ir perskaičius miestelyje skelbimus Neapleidžiama ir religinė savišvieta Kun Virginijus Palionis turi apie ką pasikalbėti su Vaitimėnų parapijos žmonėmis Mūsų nuošalią Tauragės rajono Šilalės dekanatas Vaitimėnų parapiją jau nebe pirmus metus aptarnauja iš Šilalės atvažiuojantis kunigas Virginijus Palionis Jis nuoširdžiai rūpinasi mūsų bažnyčia ir parapijiečiais Ypač šis jaunas visuomet maloniai nusiteikęs kunigas stengiasi patraukti bažnyčion jaunimą ir vaikus Kun V Palionio dėka čia gražiai praeina visos iškilmingesnės šventės bei atlaidai Šilališkių kunigas

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030613/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Donaldas Kajokas dr Regimantas Tamošaitis ir Rima Tamoliūnienė Birželio 5 dieną Kauno apskrities viešoji biblioteka Kauno visuomenę pakvietė į Nacionalinės premijos laureato Donaldo Kajoko kūrybos vakarą skirtą poeto eseisto 50 metų jubiliejui ir pavadintą Buvimo akimirkos Kaip sakė vakaro vedėja Rima Tamoliūnienė mes nuolat gyvename tarp to kas buvo ir to kas dar bus tuo tarpu tikrosios buvimo akimirkos teikiančios džiaugsmą čia ir dabar lieka nepastebėtos Tad susirinkusieji buvo kviečiami tiesiog pabūti kartu pasinaudoti proga ir dalyvauti atvirame pokalbyje su jų pamėgtu rašytoju nes visų mūsų ateities atkarpa nepastebimai senka ir to kas dar bus vis mažėja Kad pokalbis būtų turiningesnis renginio organizatoriai pasikvietė svečią Vilniaus universiteto docentą dr Regimantą Tamošaitį kuris ne tik kalbino vakaro kaltininką bet ir dalijosi pastebėjimais D Kajoko kūrybos refleksijomis Kaime kultūrą palaiko entuziastai Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas kultūrai Remigijus Vilys Panevėžio rajone veikia 31 kultūros centras per 30 viešosios bibliotekos filialų keliolika muziejų Apie kultūros padėtį provincijoje XXI amžiaus korespondentas Bronius VERTELKA kalbasi su rajono Savivaldybės Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausiuoju specialistu kultūrai Remigijumi VILIU Dešimt metų esate atsakingas už rajono kultūrą Kaip vertinate prabėgusį laiko tarpą Kada žmonės dalijosi žemes ir turtus kultūra buvo nustumta į šoną Tačiau ji nesunyko ji užsigrūdino Į kultūros centrus sugrįžta menui neabejingi žmonės Po truputį auga ir stiprėja saviveikliniai kolektyvai Tarp jų vyksta sveika konkurencija Rengiami konkursai tai kaip variklis skatinantis tobulėti ir plėstis tam meno žanrui Per pastaruosius kelerius metus buvo suremontuota 19 kultūros centrų Kultūros įstaigos tarsi apsirengė švaresniais rūbais Dauguma jų pernai aprūpinta inventoriumi ir muzikos aparatūra Liko pagrindinė patalpų šildymo problema Dabar kultūros centrai dažniausiai yra didžiuliai pastatai su išklerusiomis šildymo sistemomis Privalu juos racionaliai išnaudoti kad atsipirktų tokių namų šildymas Svarbu ir naujas įstaigas įkurdinti kultūros centruose ir naują būrį žmonių įtraukti į meno saviveiklą Moterų duetas Marytė Gurevičienė kairėje ir Diana Stomienė yra ne tik galerijos savininkės bet ir bendramintės Marytė Gurevičienė ir Diana Stomienė anksčiau turėjusios meno galerijas ir dėl to susibičiuliavusios šiandien dirba kartu Vilnietės yra auksakalių gildijos galerijos Meno niša savininkės Abi turi aukštųjų meno mokyklų diplomus Nusišypsojo laimė Iš kolegų išgirdusios jog Vilniaus miesto savivaldybė skelbia konkursą dailiųjų amatų etnografinių verslų ir mugių programai laimėti M Gurevičienė ir D Stomienė nusprendė jame dalyvauti Abi vilnietės turėjo maždaug dešimt metų darbo galerijose patirtį Dėkinga buvo numatyta vieta J Basanavičiaus ir Pylimo gatvių kampas Tarp senosios ir naujosios miesto dalių nebuvo tokio kultūros centro Salės tiko juvelyrikai auksakalystei eksponuoti bei rengti kamerinėms parodoms Prieš tai čia buvo antikvarinis knygynas Išliko jo gera aura Patalpos nereikalavo itin didelio remonto Priimtina buvo ir jų nuomos kaina Savivaldybė padėjo pakeisti langus ir duris Buvo atidengtos sienų nišos Nuo jų ir galerijos pavadinimas Iki galo neišsiaiškinta kokiame amžiuje statytas pastatas Manoma jog tai XIX amžiaus statinys Pamilusi lietuvišką dainą Jūratė Martinkutė Ukmergės vardą garsina jau du dešimtmečius Ukmergės kultūros centro didžiojoje salėje vos tilpo ukmergiškiai ir svečiai sugužėję į koncertą skirtą Jūratės Martinkutės kūrybinės veiklos 20 mečiui Šios energija trykštančios moters vardas gerai žinomas ne tik

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030618/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •