archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  dieną Bosnijos mieste Banja Lukoje popiežius Jonas Paulius II paskelbs palaimintuoju iš čia kilusį Ivaną Mercą 1896 1928 kuris taps pirmuoju pasauliečiu pakeltu į Bažnyčios altoriaus garbę per visą trylikos amžių kroatų tautos katalikybės istoriją Katalikas intelektualas ir jaunimo apaštalu vadinamas I Mercas nebuvo gimęs šventuoju augo gana liberalioje aplinkoje Tačiau gilūs mąstymai studijos bei asmeninė žiaurių Pirmojo pasaulinio karo kovų patirtis paskatino jį pripažinti krikščioniškojo tikėjimo teisingumą ir savo trumpu vos 32 metų gyvenimu tobulai įgyvendinti Evangelijos principus Jo liudijimas ir mokymas liko aktualūs Dievo ieškantiems šių dienų sekuliarizuotos Europos jauniesiems žmonėms Jaunystės išgyvenimai 1896 m gruodžio 16 d gimusio I Merco tėvas buvo čekų tautybės Austrijos kariuomenės karininkas ir vadovavo Banja Lukos geležinkelio stočiai motina turėjo vengrų ir žydų kraujo Iki Pirmojo pasaulinio karo Bosnija Kroatija Čekija Vengrija priklausė austriškajai Habsburgų imperijai Tėvai savo vienturčiam sūnui suteikė gerą viduriniajam visuomenės sluoksniui būdingą auklėjimą tačiau liberalių nuostatų besilaikančioje šeimoje stipresnio tikėjimo nebuvo Į krikščionybę buvo žiūrima daugiau kaip į tradiciją formalumą ar socialinės priklausomybės ženklą kuris katalikiškoje Austrijoje buvo svarbus aukštesnio lygio valdininkui ar karininkui Ministras Pirmininkas sklaido Bažnyčios vadovų abejones Premjeras Algirdas Brazauskas kairėje Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis dešinėje ir Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius viduryje Trečiadienį ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas susitiko su Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku Vilniaus arkivyskupu kardinolu Audriu Juozu Bačkiu ir Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi Susitikimo metu buvo aptarti Bažnyčiai priklausiusių kultūros vertybių ateities statuso klausimai kalbėta apie moksleivių lytinio švietimo programą Katalikų Bažnyčios kilnojamųjų ir nekilnojamųjų vertybių neteisėtai nusavintų nuo 1940 m birželio 15 d iki 1990 m kovo 11 d ateities statusą atsižvelgiant į jų religinę vertę turės nustatyti Lietuvos Vyskupų Konferencija kartu su kultūros ministrės įsakymu sudaryta nuolatine komisija Nuvertinamos pagrindinės žmogiškosios vertybės Lietuvos Respublikos Prezidentui Rolandui Paksui Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Mykolui Brazauskui Žmogaus teisių apsaugos medicinos srityje tarybai

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030620/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Kauno skyriaus R Šumano centro vadovės Birutės Strakšienės organizuotoje popietėje aktorius Romualdas Ramanauskas pristatė du kartus laimėjusį literatūrinę Gonkūrų premiją prancūzų rašytoją vilnietį Romeną Gari Romain Gary Rašytojo gerbėjų klubai veikia Tokijuje Londone Paryžiuje taip pat ir Vilniuje kuriam vadovauja R Ramanauskas Aktorius tikisi jog šio klubo veikla susidomės artimi rašytojui ir menui žmonės Prancūzų rašytojui sielos broliui gerbėjų klubas atidengė atminimo lentą J Basanavičiaus g 18 Vilniuje taip pat yra parengtas monumentas Klubo prezidentas R Ramanauskas stebėjosi kad vilniečio rašytojo laimėjusio Gonkūrų premijas lietuvių kalba teturime tik trejetą kūrinių Tai Gyvenimas dar prieš akis 1992 m Aušros pažadas 1999 m ir Europietiškas auklėjimas 2001 m Paskaitos metu buvo išdėstytas rašytojo požiūris į gyvenimą jo filosofinės idėjos Aktorius skaitė R Gari romano ištrauką nagrinėjo keletą įdomesnių minčių R Gari žavėjosi cirko artistais mėtančiais šešis kamuoliukus ir visada svajojo įjungti septintąjį bet tai neįmanoma Karalius Mindaugas sujungė lietuvius abipus Atlanto Aktoriaus įspūdžiai sugrįžus iš keliones po JAV Kompozitorius Raigardas Tautkus ir aktorius Egidijus Stancikas Kauno menininkų namuose aktorius Egidijus Stancikas ir kompozitorius Raigardas Tautkus su savo parengta programą Lietuvos valstybei karaliaus Mindaugo karūnavimui 750 lankėsi JAV Šią programą galėjo pamatyti Amerikos lietuvių bendruomenės nariai dvidešimtyje JAV miestų programa buvo atlikta 25 kartus Grįžę iš JAV Kauno menininkų namuose surengtame vakare programos kūrėjai ir atlikėjai dalijosi kelionės įspūdžiais Prieš kelionę aktorius E Stancikas žadėjo pasidalyti savo įspūdžiais būtent su XXI amžiaus skaitytojais Aktorius savo pažadą įvykdė Ypatingas draugas ir retas poetas Jono Juškaičio 70 mečiui Jonas Juškaitis stovi kairėje ir Juozas Girdzijauskas poeto 70 mečio minėjime Jurbarko kultūros centro salėje birželio 5 dieną Jonas Juškaitis yra mano draugas Tuo džiaugiuosi ir didžiuojuosi Susipažinome 1953 metais kai įstojome į Vilniaus universitetą studijuoti lituanistikos Buvome viename kurse ir vienoje akademinėje grupėje Ne per toliausiai viena nuo kitos ir mūsų gimtinės J Juškaitis gimė Kuturiuose netoli Jurbarko prie Imsrės ir Nemuno Apie 30 km į šiaurę nuo Kuturių už Vadžgirio už Bebirvos ir Šaltuonos buvo mano gimtasis kaimas Kalupiai Mūsų vaikystės laikais pasiekti Jurbarką arkliais buvo ne taip jau lengva bet vis tiek kartais atvažiuodavom čionai į Šv Petro ir Povilo atlaidus Mano gimtinė visą laiką priklausė Raseinių apskričiai vėliau Raseinių rajonui tik paskui stambinant kolchozus ir sovchozus atsidūrė Jurbarko rajone Taip pasidariau J Juškaičio ne tik bendraklasis bet ir kraštietis jurbarkiškis Dvi dailininkės sukaktys Dailininkė Stasė Medytė Žinoma dailininkė Stasė Medytė neseniai šventė dvi svarbias sukaktis savo gyvenimo 55 ąsias ir kūrybinio darbo 35 ąsias metines Šia proga panevėžietė galerijoje 2 asis aukštas surengė savo brandžios kūrybos parodą Jai yra pateikusi ekslibrisų paveikslų vieną portretą Dailininkė sako kad vaikystėje jai didžiausia meno akademija buvusi it gulbė balta Panevėžio Katedra Mergaitė taip užsižiūrėdavo į maldos namuose sukabintus paveikslus jog užmiršdavusi kada žegnotis kada klauptis Jai be galo buvo smalsu kaip žmonės juos sugebėjo nutapyti Potraukį menui turėjusi S Medytė tuomečiame Kauno S Žuko taikomosios dailės technikume įgijo tekstilininkės specialybę Studijavo vaizdinę agitaciją dizainą vienoje Klaipėdos aukštųjų mokyklų Ji yra surengusi apie 20 personalinių ir dalyvavusi per 40 tarptautinių parodų S Medytė

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030625/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Kauno Šv Kryžiaus karmelitų bažnyčios klebonas kun Emilis Jotkus Balninkų bažnyčios klebonas kun Rimantas Laniauskas Ukmergės Šv Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas dekanas kun Gintautas Kabašinskas Šešuolių ir Zibalų bažnyčių klebonas kun Stasys Linda Žemaitkiemio bažnyčios klebonas kun Šarūnas Petrauskas Kavarsko bažnyčios klebonas kun Norbertas Martinkus Vilkaviškio vyskupijoje Aleksoto dekanate Poezijos vakaro Ringauduose dalyviai Antras iš dešinės Tabariškių klebonas kun Jordanas Kazlauskas šeštas iš kairės Gražiškių klebonas kun dr Algirdas Kanapka Poezijos vakaras TABARIŠKIAI Jau treti meta birželio pradžioje Ringauduose prie Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčios organizuojami poezijos vakarai Pirmaisiais metais buvo nedrąsus bandymas Savo poeziją skaitė kultūros ir švietimo darbuotojos Tai Janina Brazauskienė Jūratė Dailidėnienė Vera Vasiljeva Zita Pranckevičienė ir ringaudiškė rašytoja Janina Giedraitienė Kitais metais be poečių Zitos Gaižauskaitės ir J Giedraitienės savo eiles skaitė ir jaunieji Noreikiškių vidurinės mokyklos kūrėjai Jiems tai didelis išbandymas juk jų klausosi tikri poetai Vilkaviškio vyskupijoje Vilkaviškio dekanate Iškilmingos šventės dalyviai iš kairės kun Vytautas Kajokas mons Vincentas Bartuška vyskupas Rimantas Norvila kun Vladas Bilius ir vyskupas Juozas Žemaitis Ypatingas jubiliejus Virbalis Šiame viename seniausių Vilkaviškio vyskupijos miestų dar vadinamame karališkuoju nes prieš 500 metų Sūduvos girių glūdumoje pačioje Paprūsėje Nova Volios vardu jį įkūrė karalienė Bona per Sekmines vyko neįprastos iškilmės Parapiją lankė Vilkaviškio vyskupai Rimantas Norvila ir Juozas Žemaitis Jie aukojo dvejas šv Mišias Virbalio ir aplinkinių parapijų jaunimui teikė Sutvirtinimo sakramentą Sumos šv Mišios buvo ypatingai iškilmingos Jų liturgiją atnašų procesija ir įsitraukdami į visuotinę maldą giesmėmis paįvairino bažnytinės organizacijos mokyklos bendruomenė ir sutvirtinamieji Kartu su vyskupais ir vyskupijos generalvikaru mons kun Vincentu Bartuška už parapiją jos žmones maldą aukojo Virbalio altaristas kun Vladas Bilius minėdamas savo kunigystės 70 ies metų sukaktį Kaip gyveni kaimo žmogau Žemės ūkių surašinėtojui Virginijui Nausėdai ūkininkai Marija ir Petras Šikšniai pasakoja apie savo gyvenimą Surašymas ne dėl akių Respublikoje vyksta visuotinis žemės ūkių surašymas Apie penki tūkstančiai surašinėtųjų visą šį mėnesį lankosi pas ūkininkus kitus žemės savininkus kurie turi nors kiek žemės gyvulių technikos pastatų Tokių objektų Lietuvoje apie 700 tūkstančių tad kampanijos organizatoriams statistikos tarnyboms o ypač surašinėtojams darbo apstu Prisimintina kad iki šiol nepriklausomoje Lietuvoje vienintelis surašymas įvyko 1930 metais Europos Sąjungos šalyse tokie surašymai rengiami maždaug kas dešimt metų Todėl šiose valstybėse visuomet gerai žinoma kada ir kokios paramos reikia ūkininkams Nuo šiol taip bus ir Lietuvoje Neseniai žemės ūkių surašymas baigėsi Lenkijoje ir Latvijoje Beje kaimyninėje Lenkijoje žemės ūkiai surašomi kas penkeri metai Gyvos Bernatonių pamokos Bernatonių žemės ūkio bendrovės mechanizatorius Arūnas Šabonas direktorius Petras Brukas Lauko dienoje jautėsi tikrais šeimininkais Tradicija virto poreikiu Nors žemės reforma dar nebaigta tačiau veiklūs ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės nesėdi sudėję rankų nelaukia kol kas nors jiems iš šalies atneš apsčiai pelno ir gerovės o dirba ieško su atida žvelgia į ateinančią dieną Tokia yra AB Lytagra kuri gyvu pavyzdžiu propaguoja ir platina našią šiuolaikinę vakarietišką žemės ūkio techniką pažangiausias technologijas Visa tai bendrovės specialistai išbando savo antrinėje žemės ūkio bendrovėje Bernatoniai įsikūrusioje Raudondvario seniūnijoje Kauno r Bernatonių gyvenvietėje Šiame ūkyje taikomos pažangiausios žemės ruošos pašarų gamybos technologijos naujausią techniką bendrovės šeimininkai

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030627/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  metais Kanuose laimėjo Metų kompozitoriaus vardą o 2001 aisiais už pasiekimus meno srityje buvo apdovanotas Prince Asturia Award premija Santara Šviesa kalba apie atvirą visuomenę Šnekučiuojasi konferencijos dalyviai Dešinėje prezidentas Valdas Adamkus ir buvęs jo patarėjas Raimundas Mieželis Prieš 50 metų išeivijoje susibūręs lietuvių Santaros Šviesos judėjimas birželio 26 29 dienomis pakvietė į konferenciją kuri Lietuvoje vyko jau dešimtą kartą Pastaraisiais metais Santaros Šviesos bendrija aktyviausiai veikia Kaune todėl neatsitiktinai pirmąją konferencijos dieną jos dalyviai šį kartą rinkosi į Laikinąją sostinę Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto restauruotus rūmus kuriuos prieškariu už savo pinigus pastatė Tarnaičių zitiečių draugija Kitas tris dienas konferencija vyko Anykščiuose Laisvų žmonių organizacija be organizacijos taip istorikas ir politologas Antanas Kulakauskas įvardijo Santaros Šviesos sambūrį kurio pagrindinis iniciatorius ir įkūrėjas JAV buvo Vytautas Kavolis Subtili tapybinė klausa R Stankevičiaus drobėse Romualdas Stankevičius Tapytojui Romualdui Stankevičiui šiemet būtų sukakę 70 metų Prieš dvylika metų iškeliavęs Amžinybėn jis paliko gausų kūrybinį palikimą 310 tapybos kūrinių apie 1400 piešinių 200 akvarelių kuriuo nuoširdžiai rūpinasi ir dailininko atminimą saugo jo gyvenimo bendrakeleivė žmona Aldona Stankevičienė Jos iniciatyva birželio 13 dieną Nacionalinio M K Čiurlionio dailės muziejaus Kauno paveikslų galerijoje buvo atidaryta ketvirtoji tapytojo pomirtinė paroda 1970 metais baigęs Vilniaus dailės instituto Kauno vakarinį skyrių ir tapęs interjero specialistu R Stankevičius pradėjo aktyviai dalyvauti įvairiose parodose tiek Lietuvoje tiek už jos ribų surengė dvi personalines parodas Kauno dailininkų sąjungoje bei personalinę parodą Kauno paveikslų galerijoje Jo darbų yra įsigijęs Nacionalinis M K Čiurlionio dailės muziejus Lietuvos dailės muziejus bei Lietuvos valstybinis komercinis bankas Keliaujant su kun Kazimieru Ambrasu Su nauja autoriaus knyga rankoje Kun Kazimieras Ambrasas sėdi antras iš kairės su Australijos lietuviais Jei būčiau prie jūros Jei būčiau net Marse Ar skrisčiau galaktikų Šviesmečiais tolin Vis vien TU būtum Vis tiek nepaleistum Mane TU lydėtum Žvilgsniu budriu Kun Kazimieras Ambrasas Apvaizda 2002 metais Lietuvoje buvo išspausdinta nauja kun Kazimiero Ambraso SJ knyga Kengūrų ir koalų pašonėje Pokalbis su Australijos lietuviais Išleido Judex leidykla 1999 2002 349 p Ši trečioji kelionių aprašymų knyga įsijungia į tokio pobūdžio knygų seriją pavadintą Po šalis plačiausias Dvi ankstesnės yra Taboro kalno šalis 1995 ir Kilimandžaras 2000 Be akmens užantyje Vytauto Čepliausko kūrybos vakaras Vytautas Čepliauskas Gražu yra gimti pačiame birželio vidury gražu paminėti jubiliejus o dar gražiau kai tie jubiliejai santūriai nutylimi sukviečiant artimiausius kolegas į kūrybos vakarą kuriame pristatomi tik ką sunokę kūrybos vaisiai Atminties vartai taip vadinosi Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus surengtas ir Kauno menininkų namuose vykęs Vytauto Čepliausko kūrybos vakaras kuriame buvo kalbama ne tik apie netikėtą ir sėkmingą muziko posūkį literatūron bet skambėjo ir V Čepliausko sukurtos dainos kurias atliko jo dukra pianistė Šviesė Čepliauskaitė ir dainininkė Vida Miknevičiūtė o vakaro kaltininko eiles skaitė aktorė Virginija Kochanskytė Ekumeninis mokymas apie kūrinijos globą Naujaisiais laikais ekologinė grėsmė Baltijos jūrai yra reali Svarbu užtikrinti kad nebūtų pažeistas Dievo planas Apžvelgti Bažnyčios mokymu paremtas ekologines nuostatas paskatino popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas Konstantinopolio stačiatikių patriarchui Baltramiejui I kurio iniciatyva birželio pradžioje buvo surengtas penktasis tarptautinis simpoziumas laive dėl to jis dar vadinamas plaukiojančia

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030702/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  kada puoselėjo mintį surengti tokią sudėtingą piligriminę kelionę atsakė kad jau ankstesnės kelionės po Lietuvą į Kryžių kalną aplink Lietuvą po Žemaitiją aplankant šventąsias vietas išsijojo maldininkų grupes sutelkė aktyvą fiziškai pasirengusius ištverminguosius piligrimus Turime patirtį tikimės Dievo palaimos Į mus lydintį autobusą susidėjome maisto atsargų drabužių kitos mantos Kaip žinote per dieną reikės nueiti apie 30 kilometrų Tuo pačiu autobusu grįšime namo Seniai prognozuoti įvykiai Raseiniuose Po to kai Raseiniuose žmonės nepasitikėdami policija ėmė steigti savigynos būrius šiame mieste lankėsi ir XXI amžiaus korespondentas Jam teko susitikti su žmonėmis kalbėtis apie gyventojų ir policijos kuri turi juos ginti nuo nusikaltėlių santykius Kone visi rėžė tiesą į akis tačiau jų paprašius fotografuotis ar bandant užrašyti pokalbį į diktofoną kaipmat drąsa išblėsdavo Miestelėnai bijojo išsiduoti Žinote auginu dukrą teisinosi viena laikraščių pardavėja Tačiau buvo ir nebailokų raseiniškių Už nusikaltimą privalo atsakyti Naujuoju laikinuoju policijos komisariato vadovu yra paskirtas Algirdas Stončaitis Žurnalistą jis sutiko priimti komisariate pasibaigus darbo dienai Raseiniškiai pasiilgo ramybės Kada jie galės jaustis saugiai Žinau kad žmonės bijo Raseiniuose padėtis nėra dramatiška ar išskirtinė Anksčiau policijos komisariatas buvo sukoncentravęs savo jėgas tirti rezonansinėms byloms Ir jas puikiai ištyrė Tačiau nebuvo skiriamas reikiamas dėmesys gatvės nusikaltimams chuliganizmui Dabar dedamos pastangos smulkiems nusikaltimams tirti Žmonės gana jautriai į tai reaguoja Gatvės chuliganizmas kartais paliečia didesnį būrį žmonių nei rezonansinis nusikaltimas kaimo vietovėje Šiandien galima daryti išvadas kad pajėgos kurios skirtos viešosios tvarkos apsaugai aiškiai yra per mažos Komisariate šiuo metu yra 17 laisvų etatų Žmonės jausis saugiau kai gatvėse matys patruliuojančius pareigūnus Dabar dirba patruliai iš Kauno bei kitos apsaugos pajėgos Miesto gyventojai įvairiomis formomis bus kviečiami bendradarbiauti su policija Vilkaviškio vyskupijoje Vilkaviškio dekanate Vištyčio valančiukai su savo vėliava po pamaldų nužygiavo į kultūros namus Valančiukų šventė Vištytis Kai prieš penkerius metus P Kriaučiūno vidurinės mokyklos mokytojas Vitalius Gaidys gavo auklėjamąją penktokų klasę Lietuvoje jau veikė Vyskupo M Valančiaus blaivystės sąjūdis į organizaciją būrėsi valančiukai Mokytojas paskatintas parapijos klebono kan J Baranausko Vištyčio mažuosius pamažėl sudomino šiuo judėjimu Pirmosios valančiukų kuopos narės šiemet devintokės su malonumu prisimena stovyklas įvairius renginius Mergaitės jaučiasi svarbios ir atsakingos nes koordinuoja žemesniųjų klasių moksleivių kuopų veiklą Tai vienintelė rajono mokykla kurios moksleiviai organizuotai dalyvauja tokioje veikloje Šis judėjimas jau penkeri metai kuria ir brandina savas tradicijas Vaikai noriai įsitraukia į įvairias katalikiškas akcijas Pernai dalyvavo maldos žygyje per Lietuvą buvo Lietuvos blaivystės sąjūdžio suvažiavimo delegatai kasmet M Valančiaus gimtadienio proga mokykloje rengia meninio skaitymo konkursus Dalyvaudami tarptautiniame konkurse holokausto tema Mūsų senelių prosenelių kaimynai žydai laimėjo antrąją vietą šalyje ir prieš Velykas turėjo galimybę lankytis Lenkijoje Krokuvoje Osvencime Teikia laimę kitiems Šv Mišias už Kolpingo draugijos veiklą aukojo arkivyskupai Sigitas Tamkevičius ir apaštalinis nuncijus dr Peteris Stephanas Zurbriggenas Kolpingo draugija šiais metais mini savo veiklos Lietuvoje dešimtmetį Jubiliejinį birželio 21 osios rytą kolpingiečiai rinkosi Kauno Arkikatedroje kurioje šv Mišias už draugijos veiklą ir jos narius aukojo Kolpingo draugijos Lietuvoje globėjas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius bei apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr P S Zurbriggenas Šv Mišių metu pašventintas kryžius kurį sekmadienio rytą Kolpingo draugijos nariai pastatė Kryžių

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030704/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  jėgas ir energiją skirianti labdaros bei kultūros darbams kaip ji pati save vadina lietuvė iš Amerikos M Remienę draugai apibūdina taip Jai įdomu įkopti į kiekvieną viršukalnę ir pasidairyti nuo jos į atsivėrusį horizontą Kiekvieno darbo ji imasi su įkvėpimu kaip kad muzikantas imasi mokytis jį sužavėjusio kūrinio Šį kartą Marijos atkaklumas siekiant savojo tikslo ir A Kmieliausko dirbtuvėse aidintys plaktuko dūžiai virto tikra akmens simfonija išraižiusia akmenyje tėvynės ilgesį tos tėvynės kurioje gėris nugalėtų blogį ir kurioje gyventume saugiai kaip savo dvasios namuose Man svarbiausia kas lieka žmonėms Kompozitoriaus Kšyštofo Pendereckio mintys XXI amžiaus skaitytojams Kšyštofas Pendereckis Prisikėlimo bažnyčioje koncerto metu Pokalbis su įžymiuoju kompozitoriumi kurio muziką jau daugelį metų atlieka viso pasaulio garsiausi muzikiniai kolektyvai ir solistai žmogumi kurio didžiojo muzikos pažinimo stebuklo vaisių prisipildo visų klausytojų širdys įvyko tuoj po koncerto Kaune Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje Kšyštofu Pendereckiu sutikusiu atsakyti į laikraščio XXI amžius korespondento klausimus Maestro muzika seniai tapo bendražmogiška vertybe artima ir suprantama skirtingų tautų ir valstybių piliečiams Kokie įspūdžiai po puikaus įspūdingo pasirodymo Kauno sakralinėje Prisikėlimo bažnyčioje kuri simbolizuoja visą lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės prisikėlimą Manau kad akustika bažnyčioje šiuo metu nėra geriausia Man regis kai bus baigti remonto darbai tikriausiai pagerės ir akustika Tikiu kad taip bus Ne per geriausiai girdisi orkestras ir choras tačiau tai akivaizdu itin svarbi vieta Lietuvai Į Kauną atsivežiau savo kūrinį Te Deum Tau Dieve nes dar tą dieną kai buvo išrinktas popiežiumi kardinolas Karolis Vojtyla pradėjau rašyti šį kūrinį Tai labai svarbi diena ne tik lenkams bet ir pasauliui Man visada įsimintinas momentas kai diriguoju orkestrui ir chorui atliekantiems šį kūrinį Spektaklis su Mindaugo karūna Spektaklio Mindaugas Vorutos vilkolakio giesmė vykusio Kauno pilies papėdėje fragmentas Pažaislio festivalio renginių pastovūs lankytojai įvairiai susidėliojo akcentus išskyrė mėgstamiausius renginius vieniems tai buvo čigonų teatro koncertinė grupė kitiems šiuolaikinės klasikos žvaigždė K Pendereckis Dar kiti laukė Valstybės dienos išvakarių ir jai skirtos premjeros draminės kompozicijos pagal V Krėvės J Marcinkevičiaus ir M Zyverto kūrinius Mindaugas Vorutos vilkolakio giesmė Spektaklio režisierius Vytautas Grigolis prieš metus Pažaislio festivaliui pastatęs istorinę kroniką Karūnos vėtra pagal B Sruogos ir J Grušo kūrinius Kauno pilies papėdė prie Šv Jurgio bažnyčios jau tapo tradicine vieta Valstybės dienai pažymėti po Pažaislio festivalio vėliava Tai unikalus reiškinys ne tik Pažaislio festivalių programoje bet ir Lietuvos teatro istorijoje 1996 metais čia matėme J Marcinkevičiaus dramą Mindaugas 1997 aisiais išgyvenome J Grušo dramą Barbora Radvilaitė 1998 aisiais išvydome A Mickevičiaus istorinę sakmę Konradas Valenrodas 1999 aisiais žiūrovai gėrėjosi J Grušo Herkumi Mantu o 2000 metais jie iš naujo atrado Vinco Mykolaičio Putino dramą Valdovas 2001 metais vėl stebėjome naujai atgimusį visų mėgstamą kūrinį apie mylimą tautos valdovę J Grušo dramą Barbora Radvilaitė Visus šiuos spektaklius pastatė režisierė Irena Bučienė Dievas Tėvynė Žmogus Pirmąsias Bernardo Brazdžionio mirties metines minint Poetas Bernardas Brazdžionis Jau metai kai netekome Poeto Bet likome su Juo su Kunigaikščių miestu ir Viešpaties žingsniais su Didžiąja kryžkele ir Vidudienio sodais su daugybe posmų išmoktų dar pradinės mokyklos suole kartotų studijų auditorijose partizanų žeminėse Sibiro sniegynuose ir Čikagos priemiesčiuose Ir

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030709/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  rezidentas kunigas Liudas Serapinas Šis jubiliejus sutapo su 55 metų kunigystės sukaktimi pažymėta balandžio 25 dieną Palangos bažnyčioje Kunigo gimtinė Babrungėnų kaimas netoli Platelių ežerais miškingomis kalvelėmis ir slėniais padabintas kraštas Gimtasis kaimas prigludęs prie Babrungo upės krantų alsavo gamtos ir Dievo artumos dvasia Būsimasis kunigas Liudas pasaulį išvydo 1923 m birželio 8 d Jis buvo pirmagimis septynių vaikų šeimoje Kunigas mena pirmąsias vaikystės šv Mišias mažutėje Beržoro bažnytėlėje netoli tėviškės Jis dar vaikystėje jaunesniosioms sesutėms ir broliui procesijas rengęs Pirmieji mokslo žingsniai Babrungėnų vėliau Didvyčių pradžios mokyklose 1934 metais būsimasis kunigas pirmą kartą išvyksta iš tėviškės vienerius metus mokosi Plungės gimnazijoje išlaikomoje kapucinų Vienuolių kapucinų dvasia padaro gilų įspūdį jaunai imliai sielai Mane žavėjo šv Pranciškaus dvasia iki šiol menu vienuolyno vadovą tėvą Manfredą pamokslininką bei dvasios tėvą Hermaną kurie mano sieloje paliko gilų būsimų idealų formavimo pėdsaką sakė kunigas Vilkaviškio vyskupijoje Vilkaviškio dekanate Valstybės ir Katedros jubiliejus sveikino varpai Vyskupui Rimantui Norvilai mažą varpelį padovanojo meistras Adamas Kruševskis Vilkaviškis Prieš penkerius metus liepos 11 ąją buvo konsekruota atstatytoji Vilkaviškio Švč M Marijos Apsilankymo Katedra Ši data nuo praėjusių metų minima visose vyskupijos bažnyčiose Vilkaviškio Katedroje kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį aukojamos šv Mišios už Katedros statytojus aukotojus geradarius prašant Dievo Motinos užtarimo ir globos Šis kuklus jubiliejus Vilkaviškyje buvo paminėtas kiek anksčiau liepos 6 ąją švenčiant titulinius atlaidus bei minint Valstybės dieną Šią dieną buvo pašventinti ir pirmąkart suskambo Katedros varpai Sumos šv Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupai Rimantas Norvila ir Juozas Žemaitis generalvikaras mons prof dr Vincentas Bartuška keletas vyskupijos kunigų prelatas Liucijanas Svieškovskis iš Varšuvos Giedojo Katedros ir kultūros centro choras vadovaujamas Albino Venclovos Vilkaviškio dekanas prel Vytautas Gustaitis juos net pavadino metų piligrimais nes iškilmėse pagiedoti atvyko iš Dainų šventės ir vėl atgal išskubėjo kad suspėtų dalyvauti eisenoje Vilniuje ir dainuoti Vingio estradoje Skambiais balsais džiugino ir giesmininkai iš Lenkijos Vilkaviškio vyskupijoje Šakių dekanate Nuostabi šventė Pilnutėlėje bažnyčioje belaukiant Sutvirtinimo sakramento Šakiai Džiaugsmas ir gera šventinė nuotaika aplankė šakiečius liepos 3 iosios pavakare Šią dieną nemažai parapijos jaunimo susirinko į Šv Jono Krikštytojo bažnyčią kurioje Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir vyskupas emeritas Juozas Žemaitis teikė Sutvirtinimo sakramentą Šv Mišias aukojo vyskupai Per homiliją vyskupijos ganytojas džiaugėsi kad ši diena sutapo su šv Tomo įtikėjimo Prisikėlusiu Kristumi diena Ypač gyvai kalbėjo apie tikėjimo tvirtumą kurio taip reikia šių laikų žmonėms ypač jaunimui Svarbiausia kad žmonės drįstų įeiti į Dievo namus Keletą kartų pakartojo žodžius Ramybė jums Kvietė ateiti pas Jėzų nes čia visų mūsų namai Viešpats yra mūsų pagalba stiprybė paguoda Palaiminti kurie tiki nematę bet sužinoję įtiki Svarbu pasitikėti Dievu Jį geriau pažinti atsiverti ir pamilti Kaišiadorių vyskupijoje Širvintų dekanate Keliais sakiniais Gelvonai Jau dešimtą kartą Gelvonuose buvo iškilmingai paminėta Gedulo ir vilties diena Į minėjimą buvo suvažiavę daug garbingų svečių iš Kauno Širvintų Gelvonų apylinkių suėjo tremtiniai buvę partizanai Į susitikimą atvyko Kauno Didžiosios Kovos apygardos partizanų vadas Augustinas Švenčionis partizanų vado Alfonso Morkūno Plieno duktė Elvida Čaplikienė tos pačios apygardos partizanė Salomėja Užupienė Rūta Dalyvavo Gelvonų vidurinės mokyklos jaunieji šauliai vadovaujami 1 ojo atskirojo būrio

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030711/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  gatvėje negalėjau parodyti Bet svarbiausia ne patalpa ar vieta svarbu kaip dirbi Į finansinius dalykus mažiausiai kreipiau dėmesio Čia negalima užsidirbti pinigų nors daug kas to niekas nesupranta Kitam atrodo jeigu atidarei galeriją vadinasi vos ne rieškučiomis samstysi litus Iš tikrųjų to nėra Kūryba kyla iš sielos gelmės Dailininkė Aspazija Surgailienė su vyru Leopoldu ir sūnumi Andriumi Utenos kraštotyros muziejuje veikia jubiliejinė šalyje ir užsienyje gerai žinomos dailininkės daugelio knygų iliustratorės grafikės Aspazijos Surgailienės kūrybos paroda Šios menininkės knygų iliustracijų ar estampų niekada nesupainiosi su kitų dailininkų darbais A Surgailienės kūryba pasižymi tik jai vienai būdinga ir savitai interpretuojama lietuvių liaudies meno tradicija dekoratyvumu lakoniškumu ir ryškiomis spalvomis Piešinyje ar lino raižinyje prasminga net menkiausia detalė net balta jokia spalva jokia linija neužpildyta erdvė Apie gyvenimą paskirtą kūrybai uteniškė žurnalistė Rūta Jonuškienė kalbėjosi su dailininke Aspazija Surgailiene daug laiko praleidžiančia savo vyro tapytojo Leopoldo Surgailio gimtuosiuose namuose Utenoje Užpalių gatvėje Pasaulio lietuvių dainų šventės atgarsiai Vingio parko estradoje dainavo pusė tūkstančio chorų dirigavo garsiausi Lietuvos ir išeivijos chorvedžiai grojo per 70 pučiamųjų instrumentų orkestrų Pirmąją liepos savaitę Vilniuje šurmuliavo Pasaulio lietuvių dainų šventės dalyviai Į ją susirinko apie 37 tūkstančius dainininkų šokėjų muzikantų iš Lietuvos Latvijos Lenkijos Ukrainos Rusijos Vokietijos Didžiosios Britanijos Jungtinių Amerikos Valstijų Australijos Argentinos Brazilijos Kanados Pirmosiomis savaitės dienomis įvairiose sostinės vietose vyko repeticijos pasirengimas pagrindiniams koncertams Šventės dalyviai miegojo mokyklose ant savo atsivežtų čiužinių svečiai iš užsienio buvo apgyvendinti bendrabučiuose Iš įvairių Lietuvos vietų atvykusieji sostinės svečiai į repeticijas buvo vežiojami savivaldybių skirtu transportu o maitinami irgi už jų skirtas lėšas Buvo ir tokių kuriems savivaldybė neskyrė nei transporto nei maitinimo Dabartinė dailininko aistra keramika Dailininkas ir žurnalistas Vaidotas Žukas atidarė naujausių keramikos darbų parodą Lietuvos visuomenė Vaidotą Žuką gerai pažįsta kaip žurnalistą Jo balsą dabar išgirstame radijo bangomis per publicistines laidas Vasaros studija su Vaidotu Žuku ir Akis į akį Net septynerius metus jis vadovavo Mažajai studijai 2000 2001 aisiais buvo LRT generalinis direktorius už radijo laidas Vėjai Tiltai 1999 metais pelnė Stasio Lozoraičio žurnalistinę premiją tais pačiais metais parengė ir išleido knygą apie skulptorių Vilių Orvidą V Žukas diplomuotas dailininkas Baigęs Lietuvos dailės akademiją jis surengė net 25 asmenines tapybos parodas Jo darbai saugomi Vakarų Europos JAV Australijos privačiose kolekcijose pasklidę Lietuvoje Dailininko kūrinių yra įsigiję Vilniaus Kauno Kretingos muziejai V Žukas su žmona Aukse surinko ir restauravo vertingą žemaitiško sakralinio meno kolekciją Birželio 25 dieną V Žukas pakvietė vilniečius į naujai bandomo žanro keraminių reljefų parodos atidarymą fotogalerijoje Rėmelių dizainas Iš kone 70 eksponuojamų darbų dauguma turi sakralinės dailės požymių Bene dvylika Madonų pavadintų įvairiais vardais Aušros Vartų Marija Marijos figūra ir kt dažniausiai apsuptų malonės spinduliais devyni angelai Angelas juodame fone Angelas ir širdis Serafinas raudoname fone Širdis ir angelo veidai Angelas su žvake Angelo galvutė Angelas baltu rūbu ir kt du Nukryžiuotieji Atnaujintas sostinės prospektas Atnaujintas Gedimino prospektas džiugins vilniečius ir svečius Svarbiausioji šalies sostinės gatvė Gedimino prospektas Liepos 1 dieną įvyko rekonstruotos Gedimino prospekto dalies ir Savivaldybės aikštės atidarymo iškilmės Susirinko didelis būrys žmonių grojo Trimitas Juostą prospekto pradžioje ties

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030716/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •