archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  specialybę Šiuo metu Vilniaus miesto Žirmūnų seniūnijos seniūnas Jis Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Kauno miesto tarybos narys administracinės komisijos pirmininkas Socialinių reikalų komiteto narys 1996 2000 metais buvo Lietuvos Seimo narys Gyvena Kaune Artėjančiuose rinkimuose į Lietuvos Seimą balotiruojasi Kauno miesto Aleksoto Vilijampolės rinkiminėje apygardoje Bažnyčiai dovanoti varpai skelbė tikinčiųjų vilčių išsipildymą Susirinkusiems uteniškiams kalbėjo kanauninkas Gerhard Langė Utena Rugsėjo 19 dieną sekmadienį iškilmingai buvo pašventinti naujosios Dievo Apvaizdos bažnyčios varpai kuriuos šios parapijos tikintiesiems padovanojo kanauninkas Gerhard Langė iš Vokietijos Džiaugsmingai sutiko garbingus svečius Šiomis dienomis sparčiai vyksta naujosios Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios statyba kuri laikinai buvo nutraukta dėl Panevėžio apygardos administraciniam teismui žemės savininkų pateikto skundo dėl nuosavybės teisių į žemės sklypą kuriame vykdoma statyba Panevėžyje byla buvo laimėta tačiau Vilniaus vyriausiasis administracinis teismas nutartį panaikino o savininkų skundą atmetė Vilniaus vyriausiojo administracinio teismo sprendimas yra galutinis ir neapskundžiamas Jaukioje bažnyčioje įspūdingi atlaidai Kun Darius Trijonis dalija Šv Komuniją ŠILUTĖ Mieste gyvena įvairių tikėjimų žmonių todėl ir visokių šventovių čia esama Tik vienintelė raudonų plytų mūrinė katalikų Šv Kryžiaus bažnytėlė stovi netoli Šilutės autobusų stoties Maždaug prieš metus čia pradėjo klebonauti vicedekanas kan Juozas Vaičius kuris puikiai sutvarkė šios bažnyčios šventoriaus aplinką o ir pačioje bažnyčioje jauku miela ir gražu Todėl parapijos tikintieji patenkinti kan J Vaičiumi jo talkininku taip pat prieš metus pradėjusiu kunigauti Virginijumi Palioniu kuris yra puikus šios parapijos jaunųjų ateitininkų dvasios tėvas Be to dar kiekvieną sekmadienį aptarnauja ir Rusnės parapijos tikinčiuosius Rusniškiai labai džiaugiasi nuoširdžiu ir energingu kunigu Virginijumi kuris itin patraukė prie tikėjimo sekmadieninių šv Mišių Rusnės vaikus ir jaunimą Politinių verteivų kliūtis Bažnyčia Algimantas ZOLUBAS Paskelbus Lietuvos vyskupų laišką dėl rinkėjų elgesio rinkimų į Seimą akivaizdoje pasirodė tiek kai kurių politikų tiek dalies visuomenės neigiamų atsiliepimų Priekaištaujama kad Bažnyčia kišasi į politiką laiškas vertinamas kaip politinio proceso kliuvinys Tokie atsiliepimai tikrai

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/10/01/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  parapijoje ir 50 metų kunigystės sukaktis Atlaidai parapijiečių ir universiteto šventė Šv Mišias koncelebravę kunigai Žydrūnas Kulpys dr Arvydas Ramonas ir Jordanas Kazlauskas Į susirinkusiuosius kreipiasi LŽŪŪ rektorius prof Albinas Kusta kairėje TABARIŠKIAI Rugsėjo 12 ąją Kristaus Karaliaus bažnyčioje iškilmingomis šv Mišiomis pradėtas renginių ciklas skirtas Lietuvos žemės ūkio universiteto 80 osioms metinėms pažymėti Tuo pačiu metu vyko Švč Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šv Mišių koncelebracijai vadovavo Lietuvos nacionalinis delegatas Europos universitetinės sielovados komitete kun dr Arvydas Ramonas Jis sakė kad LŽŪU 80 mečio paminėjimas Tabariškių bažnyčioje yra didelė šventė ne tik akademinei bendruomenei bet ir Katalikų Bažnyčiai nes šis universitetas yra pavyzdys koks gali būti tikėjimo ir proto santykis bei kaip gali vykti Bažnyčios ir aukštosios mokyklos bendradarbiavimas Lankėsi arkivyskupas Į Girdžius atvykusį arkivyskupą Sigitą Tamkevičių antras iš dešinės su duonos kepalu pasitinka Kisielių šeima Kairėje klebonas kun Kęstutis Grabauskas dešinėje mons Adolfas Grušas viduryje kun Boleslovas Vaira Romualdo RAKAUSKO nuotrauka GIRDŽIAI Rugsėjo 19 ąją Šv Marijos Magdelietės parapijoje lankėsi ir Sutvirtinimo sakramentą teikė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Atvykusį ganytoją prie šventoriaus pasitiko Kisielių šeima Raportą apie parapiją arkivyskupui perskaitė klebonas dekanas kun Kęstutis Grabauskas Papasakojęs apie parapijos ir bažnyčios istoriją jis sakė kad iš prieš Antrąjį pasaulinį karą buvusių daugiau kaip dviejų tūkstančių katalikų šiuo metu jų tėra apie tūkstantį Į bažnyčią sekmadieniais iš jų ateina tik 8 9 proc Tai daugiausia Girdžių gyventojai nes iš aplinkinių kaimų sekmadieniais atvykti į bažnyčią būna sunku Nepaisant to kad aktyvių parapijiečių nedaug žmonės noriai dalyvauja talkose kai reikia sutvarkyti šventorių ar bažnyčią o laukdami arkivyskupo apsilankymo jie išdažė bažnyčios grindis Dabinamas šventovės vidus Naujosios Kryžiaus kelio stotys puošia Švč Trejybės bažnyčios sienas Autoriaus nuotrauka Panevėžys Ketvirtas mėnuo Švč Trejybės bažnyčios viduje vyksta remonto darbai tačiau joje nenutraukiamos pamaldos Remonto pėdsakai kruopščiai nuvalomi Bažnyčia Dievo namai todėl turi būti sutvarkyti taip kad įėjus į juos būtų gražu jauku ir miela jie džiugintų dvasią kalbėjo bažnyčios rektorius kanauninkas Bronius Antanaitis Jis neslėpė kad surinkti lėšų remontui darosi vis sunkiau todėl jam tenka suktis kaip voveraitei rate Kanauninkas sakė girdėjęs jog miesto savivaldybė yra skyrusi 20 tūkstančių litų tačiau tų pinigų dar nėra matęs Šv arkangelo Mykolo atlaiduose lankėsi kardinolas Sutvirtinimo sakramentą teikia kardinolas Audrys Juozas Bačkis dešinėje Kairėje klebonas kun Valentinas Virvičius VARĖNA Rugsėjo 26 ąją sekmadienį medinė Šv arkangelo Mykolo bažnyčia sunkiai talpino visus dalyvavusius tituliniuose Šv arkangelo Mykolo atlaiduose Jų metu kardinolas Audrys Juozas Bačkis šešiasdešimt keturiems jaunuoliams suteikė Sutvirtinimo sakramentą ir visiems dalyvavusiems atlaiduose priminė jog Sutvirtinimo sakramentas kurį turi teisę teikti tik vyskupas yra ženklas kad Jėzus Kristus pažymi krikščionį savo Dvasios antspaudu ir iš aukštybių duoda jam ypatingų jėgų būti Kristaus liudytojus Jaunuolių kaktas patepęs šventąja krizma ir ištaręs žodžius Priimk Šventosios Dvasios dovanos ženklą kardinolas juos palaimino Kryžius nekaltų aukų įamžinimo ženklas Paminėtas Klepočių tragedijos 60 metis Iš kairės vyskupas Juozapas Matulaitis kunigai Gediminas Tamošiūnas ir Rokas Puzonas Ryliškėse minint Klepočių tragedijos 60 metį Laimos STANKEVIČIŪTĖS nuotrauka Ryliškės Rugsėjo 19 dieną sekmadienį minint 60 ąsias Klepočių žudynių metines šv Mišias Ryliškių Šv Monikos bažnyčioje aukojo Kaišiadorių vyskupas

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/10/08/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  darbuose iš Bažnyčios socialinio mokymo pozicijų pasisakydami įvairių globalinių problemų aspektais Tuo pačiu yra įprasminamas popiežiaus Jono Pauliaus II rūpestis visos žmonijos bendruoju gėriu kad taika ir teisingumas įsivyrautų santykiuose tarp tautų ir kad pirmiausia būtų skatinamas silpniausių ir neturtingiausių visuomenės narių padėties gerėjimas Mes vieningi Dievuje ir tėvynėje Dr Petras BIELSKIS Sodybos steigėjai Nida Treinytė ir Vigimantas Trimonis Jau keturi šimtai metų skamba mūsų širdyse ir ausyse per M Daukšą pasakyti šie Didžiojo žemaičių vyskupo M Giedraičio žodžiai Ir tai yra mūsų sąmonės susivokimo atskaitos gairė Čia telpa mūsų fizika ir mūsų metafizika mūsų būtis ir mūsų dvasia Ir kiekvienas lietuvis privalo patikrinti save pagal tuos likiminius orientyrus Dabar atrodo kad išlikti galime tik toje dimensijoje Kiekvienas asmeniškai turime atrasti mus sukuriančius ženklus mūsų turinys privalo sudaryti tautos turinį Tad kas ir kokie tie vienybės ženklai Šviesos spindėjimas Renginio dalyviai Dešinėje prel Antanas Maskeliūnas Pagarba visada lydi tai kas dora gražu žmonės veržiasi ten iš kur sklinda šviesa Ne veltui didysis Suvalkijos švietėjas kun Antanas Tatarė Sintautuose išarė gilią kultūros vagą šviesdamas ir ieškodamas gėrio Jis rašė Tik du dalykai niekada nežūva dorybės ir mokslas Klebono kun A Tatarės rūpesčiu XIX a viduryje Sintautuose buvo pastatyta mokykla dar ir šiandien rymanti prie kelio miestelio centre Tai seniausias mokyklos pastatas visoje Zanavykijoje pasakojo A Černevičius buvęs mokyklos vedėjas ir gyvenęs šiame pastate Ši mokykla buvo šviesos židinys XIX a antroje pusėje ir XX a pradžioje Laiškai apie Dievą kančią ir meilę Dailininkas Antanas Račas prie savo tapyto partizano Juozo Lukšos Daumanto paveikslo Pirmiausia siela dvasingumas Kaune kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialiniame muziejuje visuomenei buvo pristatyta Dialogo kultūros instituto išleista knyga Ir dar valandėlė Joje sudėti Konstancijos Bražėnienės ir jos anksti vos 22 metų amžiaus mirusio sūnaus Mindaugo laiškai iš Lietuvos Rytų Vokietijos Sibiro rašyti 1944 1966 metais Yra ir kai kurių kitų giminaičių laiškų Kūrybinga ir plačiašakė asmenybė Džiuljeta KULVIETIENĖ Kun Skaidrius Kandratavičius tik dabar kai teko daugiau gyvenimo pažinti išdrįso sau pasakyti supratęs Vaižgantą Vaižgantas vaikščiojo pas Maironį į svečius todėl ir mes susirinkome į šiuos namus Juozo Tumo Vaižganto 135 ųjų gimimo metinių paminėti sakė Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė poetė Aldona Ruseckaitė pradėdama iškilmingą vakarą Muziejaus direktorė papasakojo apie Vaižganto kūrybą ir gyvenimą apie Vaižgantą rašytoją kunigą politiką remdamasi jo laiškais rankraščiais prisiminimais ir savo pačios parengta paskaita bei straipsniais pasidalijo prisiminimais apie J Tumo Vaižganto muziejaus kūrimą prieš šešerius metus Apie Lietuvos ginkluotą pasipriešinimą agresoriams Kazimieras DOBKEVIČIUS Lietuvos ir Latvijos partizanai iš kairės A Petrusevičius LLKS pirmininkas J Čeponis Latvijos karo vyrų sąjungos pirmininkas Edgardas Struja Latvių partizanų vadas Stefanas Ojarsas Spalio 9 dieną Kauno įgulos karininkų ramovės Didžiojoje salėje Lietuvos 1941 m birželio 22 28 d sukilėlių sąjunga Lietuvos laisvės kovų sąjūdis ir Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus organizavo mokslinę konferenciją Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo prieš agresorius ištakos Ši konferencija tarsi priminė kad prieš 65 erius metus buvo pasirašyti slaptieji Ribentropo Molotovo pakto protokolai kuriais Lietuvos likimas buvo nulemtas iš anksto didžiųjų grobuonių Vokietijos ir Sovietų Sąjungos sprendimu Sprogimai Bagdade sukrėtė bažnyčias viešbutį ir ligoninę Moteris

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/10/20/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  mokyklose jaunimo grupelėse ne tik Utenos bet ir Zarasų dekanatuose Rokiškyje Kupiškyje Anykščiuose Pilnų namų bendruomenė dalijasi tiesos posmais Poezijos knygos Žodžiu sparnuotu skelbiame gyvenimą viršelis Nemunaitis Čia pristatyta Pilnų namų bendruomenės narių ir bičiulių poezijos knyga Žodžiu sparnuotu skelbiame gyvenimą Tai socialinio paribio žmonių narkomanų buvusių kalinių alkoholikų benamių našlaičių besiglaudžiančių minėtoje bendruomenėje poezijos rinkinys pirmasis tokio pobūdžio mūsų tautos literatūros istorijoje Socialinės atskirties poetai tai gyvenimo šaukliai suprantantys jog kiekviena blaiviai nugyventa diena žygdarbis rašoma poezijos rinkinyje Čia atvirai kalbama apie gyvenimą aprašomas nuosmukis ir kasdienybės priklausomybių skausmas Bet čia kaip niekur kitur suspindi noras atsitiesti keistis pradėti gyvenimo rekonstrukciją kreipti žvilgsnius į Dievą Dėkojo kunigui už nueitą gyvenimo kelią Kun Alfredas Rukšta Stakliškės Rugsėjo 26 dieną Stakliškių Švč Trejybės bažnyčioje jos klebonas kun Alfredas Rukšta iškilmingai šventė savo auksinį kunigystės jubiliejų Pamokslo metu Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis padėkojo kunigui už nueitą gyvenimo kelią tarnaujant Viešpaties vynuogyne bei priminė kai kurias kunigo jubiliato biografijos detales Kun A Rukšta gimė 1926 m kovo 27 d Kazokiškių parapijoje Elektrėnų sav tačiau karo metu pasitraukė į Lenkiją dalyvavo mūšiuose ir buvo kelis kartus sunkiai sužeistas Generalvikaro kunigystės jubiliejus Gėlės kun dr Robertui Pukeniui PANEVĖŽYS Rugsėjo 17 dieną Panevėžio Katedroje sakralinės muzikos pusvalandiniu koncertu prasidėjo prieš dvidešimt penkerius metus šventimus gavusių kunigų iškilmė Į ją susirinko ir šv Mišias drauge šventė beveik penkiasdešimt kunigų iš Panevėžio Kauno Telšių vyskupijų Iškilmėms vadovavo Panevėžio vysk Jonas Kauneckas Daugiausia pagarbos ir linkėjimų susilaukė Panevėžio vyskupo generalvikaras kun dr Robertas Pukenis Šventovės skliautus virpino giesmės ir vargonų muzika Su tenoru Virgilijumi Noreika kairėje bendrauja Panevėžio Švč Trejybės bažnyčios rektorius kan Bronius Antanaitis ir vargonininkas Leopoldas Digrys Panevėžys Švč Trejybės bažnyčioje vyko vargonų ir vokalinės muzikos valanda Po šventovės skliautais aidėjo J S Bacho M Redžerio K Franko Dž Bizė kūriniai Vargonavo Leopoldas Digrys giedojo Virgilijus Noreika Abu Muzikos akademijos profesorius pristatė ir po pasirodymo jiems dėkojo bažnyčios rektorius kan Bronius Antanaitis Atėjusieji pasiklausyti giesmių ir vargonų muzikos svečius iš Vilniaus pagerbė atsistodami ir ilgai trunkančiais plojimais Ateikite pas mane visi aš jus atgaivinsiu Gieda Šarma Kai ilgėja vakaro šešėliai ir pagelsta pirmieji medžių lapai kai žemę vis dažniau drėkina rudens lietūs o sielą apgaubia vienatvės ilgesys Šilainiuose Šv Kotrynos seserų vienuolyne spalio 9 ąją buvo organizuota šventė Ateikite pas mane visi aš jus atgaivinsiu Į ją buvo pakviesti Dievo tautos nariai besijaučiantys vieniši turintys negalią sergantys ir norintys pabendrauti Šventė prasidėjo 12 val šv Mišiomis vienuolyno koplyčioje Dvasinio augimo darbai Mokslinio ugdymo konferencija Palemono vidurinėje mokykloje Kazimieras DOBKEVIČIUS Šv Mišias aukojo kunigai Rytis Gurkšnys Maksimo Bianco ir Viktoras Aukštakalnis Nedažnai mokyklose vyksta mokslinės konferencijos religine tema Šį kartą konferenciją Dorinio ugdymo integracijos reikšmė jaunimo socializacijos procese surengė Palemono vidurinės mokyklos tikybos metodikos grupės mokytojai koordinatorė L Grybaitė aktyviai talkino salezietė sesuo Liucija Liūdnas Baisogalos malūno likimas Liūdno likimo sulaukęs Baisogalos akmeninis malūnas Įlomėlėje už nedidelio asfalto keliuko prie ūkinio pastato nupjautą išdžiūvusią žolę grėbė močiutė Neskubėdama senovišku grėbliu jau tapusiu muziejine vertybe Džiaugėsi kad gavo nusigrėbti tą plotelį ožkytei Ką tik buvau apžiūrėjęs už keliasdešimt metrų

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/10/22/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  susitiko su Filadelfijos arkivyskupu kardinolu Džastinu Rigaliu Nuotrauka iš The Washington Times Ateinantį antradienį lapkričio 2 dieną bus išrinktas galingiausios pasaulio valstybės prezidentas todėl šie rinkimai Jungtinėse Valstijose bus su ypatingu dėmesiu stebimi tarptautinėje plotmėje Paskutinėmis rinkimų kampanijos savaitėmis abu kandidatai antrosios ketverių metų kadencijos siekiantis dabartinis JAV prezidentas respublikonas Džordžas Bušas ir senatorius demokratas Džonas Keris dalyvavo trijuose televizijos debatuose kurių paskutiniajame gana plačiai buvo paliesti su tikėjimu susiję klausimai ypač aktualūs religingai amerikiečių visuomenei Abu varžovai tikėjimo vaidmenį jų politiniuose sprendimuose išsamiai aptarė ir duotuose interviu populiariam žurnalui Catholic Digest kurie buvo publikuoti spalio pradžioje Jungtinių Valstijų katalikų vyskupai daugelyje savo paskelbtų dokumentų bei pasisakymų stengėsi stiprinti tikinčiųjų rinkėjų sąmoningumą atliekant pilietinę pareigą ir telkė dėmesį į principinius bendrojo gėrio ir gyvybės kultūros uždavinius Nuo 80 metų aukštumos Benjaminas ŽULYS Minėjime kalba LŽŪU rektorius prof Albinas Kusta Truputis istorijos Lietuvos žemės ūkio universiteto bendruomenė mūsų kaimo žemės ūkio specialistai pažymėjo šios aukštosios mokyklos 80 metų jubiliejų Šventė buvo pradėta šv Mišiomis LŽŪU koplyčioje Tą dieną Kauno rajono Noreikiškių gyvenvietė LŽŪU studentų miestelis centriniai rūmai fakultetų auditorijos almėte almėjo nuo studentų klegesio gausaus darbuotojų būrio šnekų įspūdžių prisiminimų O prisiminti buvo ką taip pat pakalbėti apie universiteto ateinančią dieną studijų mokslinės veiklos perspektyvas Metapoezija Julė KILČIAUSKIENĖ Kun Skaidrius Kandratavičius skaito savo knygos ištraukas Naujas žingsnis iššūkis tradicinei poezijai debiutinė kun Skaidriaus Kandratavičiaus eilėraščių knyga rinktinė Metareligija Naujas savo kryptimi ir aukščiu Čia literatūrinis mąstymas perkeliamas į kitą dar beveik nepraktikuotą lygmenį artimą minties ir garsų žaismui Lyg vaikas dėliojantis iš kaladėlių namą poetas kaip grakštus akrobatas šokinėdamas minčių ir garsų kaskadomis sukuria neįtikėčiausias žodžių reikšmes ir sąvokas pagrindinei minčiai suteikdamas daug platesnį nei įprasta spektrą ir jau diktuoja kompiuterinės eros poezijoje pradžią Iš vienos pusės liūdna ir gaila tolstančio žmogaus ir gamtos ryšio iš kitos laikotarpis pateikia savas sąlygas

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/10/27/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  17 dieną sekmadienį Klaipėdos Šv Kazimiero parapija minėjo įžengimo į naująją mūro bažnyčią penkmetį Prieš penkerius metus Šv Kazimiero bažnyčia persikėlė iš kuklios medinės bažnytėlės į naująją mūro bažnyčią Iškilmės vyko net tris dienas Nuo penktadienio iki sekmadienio vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija taip pasitiktas bažnyčios jubiliejus atsiliepiant į Jubiliejinius Eucharistijos metus Šviesus pavyzdys mūsų laikams Vyskupo kankinio Pranciškaus Ramanausko 45 osioms mirties metinėms paminėti Mons Alfonsas SVARINSKAS Vyskupas Pranciškus Ramanauskas grįžęs iš sovietinių lagerių Spalio 2 dieną Telšių Katedroje buvo paminėtos garbingojo vyskupo kankinio Pranciškaus Ramanausko 45 osios mirties metinės Telšių vyskupija įkurta 1926 metais turi du vyskupus kankinius Vincentą Borisevičių ir Pranciškų Ramanauską Pirmojo pradėta kanonizacijos byla paskelbti jį palaimintuoju Antrasis įrašytas į Lietuvos kankinių sąrašą Su vyskupu Ramanausku teko ilgus metus dalytis ir skausmu ir džiaugsmais todėl jį gerai pažinojau Darbštūs ir rūpestingi Vytautas BAGDONAS Darbštūs ūkininkai iš Kraštų Jolita ir Virginijus Vaičioniai Metų ūkio konkurse tarp gyvulininkystės ūkių nugalėtoju pripažintas Svėdasų seniūnijos Kraštų kaimo gyventojų Virginijaus ir Jolitos Vaičionių gyvulininkystės ūkis Tokį aukštą įvertinimą ir pripažinimą jauni ūkininkai iš Kraštų pelno jau ne pirmą kartą Svečiai žavisi Vaičionių ūkiu Kovo 17 ąją Vaičionių ūkiui buvo įteiktas Europos Sąjungos sertifikatas suteikiantis teisę produkciją iš fermos tiesiogiai eksportuoti į užsienio šalis nes šis pieno ūkis atitinka visus kokybei keliamus reikalavimus gali konkuruoti su geriausiais užsienio šalių ūkiais Vaičioniams pieno ūkio kokybės ir sveikatingumo ženklas buvo įteiktas vieniems pirmųjų Anykščių rajone Ūkininkas verslininkas ir maršalka Bronius VERTELKA Ūkininkas ir verslininkas Jonas Kaupas savo sodyboje Jonas Kaupas Pakruojo rajone buvo septintas žmogus kuris gavo ūkininko pažymėjimą Žemė jam buvo atmatuota pagal Valstiečio ūkio įstatymą Dabar pakruojiškis tvarkosi 110 ha ūkyje Pelningiausia kultūra cukriniai runkeliai Tinkamai įdirbta ir patręšta žemė čia subrandina neblogus derlius Kviečių užauga iki penkių miežių gauna net šešias tonas iš hektaro Mineralines trąšas ūkininkas gauna iš AB Lytagra Skolą jai pakruojiškis grąžina iškūlęs grūdines kultūras Taip žemdirbys išsiverčia be banko kretitų Šiuo metu pelningiausia yra auginti cukrinius runkelius XXI amžius mūsų katalikų laikraštis ir mes jį skaitome Kadangi jau daug metų pats skaitau XXI amžių todėl panūdau pasmalsauti kaip apie šį vienintelį krikščioniškos minties kultūros ir visuomenės laikraštį atsiliepia Žemaitijos skaitytojai patys prenumeruojantys arba nusiperkantys ir taip pat jau antrą dešimtmetį besidomintys XXI amžiumi O nuomones išgirdau ir jas užrašiau dalyvaudamas parapijų atlaiduose arba šiaip įvairiuose susitikimuose su XXI amžiaus skaitytojais Jie apsidžiaugė galimybe išsakyti savo atsiliepimus apie šį leidinį Kijeve priešrinkiminis Maskvos desantas Kandidatas į Ukrainos prezidentus Viktoras Juščenka kalba jį paremti susirinkusiems apie 10 tūkstančių žmonių Kijevo centre EPA ELTA nuotrauka Spalio 31 dieną daugelis Ukrainos piliečių su nerimu ir viltimi laukia prezidento rinkimų Tų rinkimų baigtimi labai suinteresuotos NATO ir ES valstybės kaimyninės šalys ypač Lenkija jau nekalbant apie Rusiją kuri deda milžiniškas pastangas ir žinoma didžiulius pinigus kad rinkimus laimėtų dabartinio prezidento L Kučmos klano ir Maskvos remiamas kandidatas premjeras Viktoras Janukovičius Kijeve jau keli mėnesiai V Janukovičiaus rinkimų štabe darbuojasi artimi Kremliui juodųjų technologijų meistrai praėję KGB mokyklą Tokie kaip turintis didelę įtaką Kremliuje laikomas geriausiu Rusijos rinkimų technologijų specialistu Glebas Pavlovskis ir

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/10/29/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  kairėje ir jurbarkietis Juozas Videika Rokiškyje baigėsi XI respublikinis medžio drožėjų darbų konkursas skirtas tautodailininkui Lionginui Šepkai atminti Jame dalyvavo 20 medžio meistrų iš trylikos rajonų Konkursinei parodai buvo pateikta per 150 darbų Du laureatai Vertinimo komisijai vadovaujamai panevėžiečio skulptoriaus Algimanto Vytėno teko pasiginčyti kam turėtų atitekti konkurso laureato vardas tačiau dėl vieno kandidato nepavyko jai susitarti Lygiaverčiais buvo pripažinti du drožėjai Kazys Striaupa iš Plungės rajono ir jurbarkietis Juozas Videika Plungietis savo kūryboje daugiau linksta į primityvumą o Jurbarko žemės sūnaus darbuose netrūksta profesionalumo Rokiškio rajono meras Egidijus Vilimas laureatams įteikė pinigines premijas Premijų fondą įsteigė Rokiškio rajono savivaldybė 58 akimirkos Emilija Gaspariūnaitė Taločkienė dešinėje parodos 58 akimirkos atidarymo metu Greta jos G Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytė Panevėžio dailės galerijoje Antrasis aukštas galima pamatyti Emilijos Gaspariūnaitės Taločkienės akvarelių ir fotografijų parodą 58 akimirkos Į jos atidarymą buvo atvykusi šių darbų autorė E Gaspariūnaitė Taločkienė tapytoja poetė fotografė vilnietė tačiau jos gimtinė Paįstrys miestelis netoli Panevėžio Pasvalio plento Daugelį metų žinoma menininkė gyveno ir kūrė Panevėžyje mokė jaunuosius panevėžiečius dailės Prieš penkerius metus ji išvyko gyventi į Vilnių tačiau nenutraukė ryšių su Aukštaitijos sostine ir gimtuoju Paįstriu Pristatant vilnietės parodą autorę sveikino gausus būrys jos kraštiečių Panevėžio menininkai Nuoširdų žodį E Gaspariūnaitei Taločkienei tarė poetė Elvyra Pažemeckaitė Panevėžio apskrities viršininko pavaduotoja Zita Kukuraitienė apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytė Naujai sužibusi Subartonių žvaigždė Rūta AVERKIENĖ Subartoniškiai džiaugėsi galėję pabendrauti su rajono meru Vidu Mikalausku Tylūs Subartonys rudenį Subartoniškiai sako kad tylūs todėl kad senėja nyksta kaimas Jame begyvena tik 62 gyventojai Iš jų tik trylika vaikų o pensininkai 26 Dievo rykštė nedarbas Ne todėl kad žmonės tingi dirbti Darbo čia nėra Į Varėnos darbo biržą jo ieškoti neprivažinėsi nes kelionė kainuoja o dar neaišku ar tą darbą pasiūlys abejoja žmonės Prie Mūšos ir Lėvens Senasis Vaškų malūnas Žmogus ne vien duona sotus Šiuos išmintingus žodžius ne vieną kartą su meile ir šiluma tarė Pasvalio Lėvens mokyklos istorijos mokytoja aktyvi kraštotyrininkė Pasvalio moterų katalikių draugijos kultūrinio darbo organizatorė Vlada Čirvinskienė per šios organizacijos surengtą ekskursiją į Vaškų seniūniją Pasvalio rajone Ne kartą Vlada tarė ir kitą frazę Būkime dvasingesni Vadinasi šiltesni atidesni šalia esančiajam pastabesni grožiui gėriui O ekskursijoje be moterų dalyvavo ir vaikai iš daugiavaikių Pasvalio šeimų Kompaktinis diskas apie juodžiausią Lietuvos istorijos laikotarpį Iš kairės Egidijus Vaškevičius Ignas Miniotas Limbertas Klimka Irena Seliukaitė ir Eligijus Juvencijus Morkūnas Spalio 18 dieną UNESCO rūmuose Paryžiuje atidaryta paroda Lietuviško žodžio kelias istorijos kryžkelėje skirta lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100 mečiui paminėti Į šią parodą iškeliavo ir kompaktinis diskas Iš tremties į Europą kuriame juodžiausias Lietuvos istorijos laikotarpis valstybingumo praradimas XVIII a pabaigoje ir XX a penktajame dešimtmetyje bei parodomos daugialypės kovos formos siekiant išlaikyti identitetą atsikovoti ir išsaugoti spaudą gimtąja kalba Knyga apie miesto elektros ūkį Bronius VERTELKA Kalba miesto vicemeras Petras Luomanas Sėdi knygos autoriai Joana Viga Čiplytė ir Gražvydas Jonas Gudynas Panevėžio kraštotyros muziejuje pristatyta Joanos Vigos Čiplytės ir Gražvydo Jono Gudyno knyga Panevėžio miesto elektrinei 80 Ji išleista Elektros tinklų įmonės ir

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/11/03/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Juozas Barkauskas kun Virginijus Grigutis kan doc dr Algimantas Kajackas Pagerbti naująjį apaštališkąjį protonotarą atvyko Marijampolės apskrities viršininkas Albinas Mitrulevičius Marijampolės meras Vidmantas Brazys ir kiti šių struktūrų skyrių vadovai Dvi dienos su vyskupu Vyskupas Jonas Ivanauskas ir Vadžgirio pagrindinės mokyklos direktorius Sigitas Vaitiekūnas apžiūrėjo parodas mokykloje VADŽGIRYS Spalio 21dieną popietę į Šv Juozapo parapiją susitikti su vietos iniciatyviais žmonėmis atvyko Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas ir arkivyskupijos organizacijų vadovai iš Šeimos centro Caritas Jaunimo ir Katechetikos centrų Klebonijoje rinkosi Pastoracinės tarybos nariai Caritas moterys Vadžgirio bendruomenės centro nariai katechetai jaunimas ir visi norintieji pabendrauti su svečiais Pagerbė šv Kazimierą Koplytstulpį šventina klebonas kan Jonas Petrauskis Už jo klierikai Modestas Žilius ir Darius Valančius Varniai Spalio 24 oji sekmadienis buvo paprasta Viešpaties diena Pagal Lietuvos katalikų kalendorių tą sekmadienį pasaulio tikintieji prisiminė iš Ispanijos kilusį kunigą ir vyskupą šv Antaną Mariją Klaretą Tačiau Varnių Šv apašt Petro ir Pauliaus bažnyčioje tas sekmadienis buvo skirtas ir Lietuvos globėjui šv Kazimierui kurio garbei yra paskirti šie metai Bostono šv Petro lietuvių parapija Mes dar esam Pasibaigus šv Mišioms tikintieji išėjo į šventorių statyti kryžių Pagal ankstesnius Bostono vyskupijos pranešimus spalio 31 diena sekmadienis Šv Petro lietuviškoje parapijoje turėjo būti pati gedulingiausioji diena Jau lapkričio 1 ąją bažnyčia turėjo būti užrakinta ir pradėtas jos pardavimo procesas Tačiau dar nebuvo gautas oficialusis šios bažnyčios uždarymo dokumentas su data paskutinėms šv Mišioms kas vietos lietuvių bendruomenei teikia vilčių Prieš keletą savaičių Bostono vyskupija sudarė komisiją parapijų uždarymo argumentams apsvarstyti bei pateikti rekomendacijoms dėl tolesnių vyskupijos veiksmų Atsirado viltis kad apsvarsčius šios lietuviškos parapijos rodiklius sakramentinį indeksą finansinį pajėgumą pastatų būklę parapijiečių geografiją bus leista šiai parapijai išlikti Ištikima kardinolų tarnystė Mindaugas BUIKA Kardinolas Kazimiežas Sviontekas Atsakingas pareigas Katalikų Bažnyčioje užimantys ir artimi Popiežiaus bendradarbiai Kardinolų kolegijos nariai gyvena kartais labai skirtingomis savo ganytojiško triūso sąlygomis Tačiau jie visi ištikimai tarnauja tikėjimo ir žmonių bendrojo gėrio labui rodydami charakterio tvirtumą ir pasirengimą aukščiausiajai aukai dėl Evangelijos ką patvirtina purpurinė jų drabužių spalva Europos Konstitucija patvirtinta ir Lietuvos vadovų parašais Penktadienį Romoje kur pirmosios šešios Europos Sąjungos ES įkūrėjos 1957 metais pasirašė Romos sutartį Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas užsienio reikalų ministras Antanas Valionis pasirašė Europos Konstitucijos sutartį Penktadienį Romoje rūmuose kur pirmosios šešios Europos Sąjungos ES įkūrėjos 1957 metais pasirašė Romos sutartį Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas ir užsienio reikalų ministras Antanas Valionis kartu su ES valstybių vadovais pasirašė Europos Konstitucijos sutartį Ukraina kryžkelėje Petras KATINAS Spalio 31 dieną prezidento rinkimuose Kijeve balsuoja Viktoras Juščenka Jį stebi dukterys iš kairės Kristina Vitalina ir Sofija Net 24 kandidatai buvo iškėlę kandidatūras spalio 31 dieną įvykusiuose Ukrainos prezidento rinkimuose Aišku didžioji jų dalis tiktai politiniai statistai ar norintys išgarsėti ir sureikšminti save politikieriai Pagrindiniai kandidatai į Ukrainos vadovus buvo dabartinis prezidentas L Kučma ir Maskvos remiamas premjeras Viktoras Janukovičius bei opozicijos kandidatas Viktoras Juščenka Pastarojo šalininkai ir jo rinkimų štabas jau kelias savaites prieš rinkimus taip pat Vakarų šalių žurnalistai esantys Kijeve įspėjo kad valdžia ėmėsi visų priemonių rinkimų

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/11/05/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •