archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  Nepavargstantis krašto švietėjas Bernardas ALEKNAVIČIUS Jaunasis kunigas Vincentas Vizgirda JAV Nuotrauka iš kun Vincento Dvaranausko rinkinio kurį išsaugojo kun Pranas Račiūnas MIC Lietuvoje Vizgirdų pavardė gan reta Paplitusi ji tik Zanavykijoje 1940 metais Šakių apskrityje gyveno net 66 proc visoje Lietuvoje gyvenančių Vizgirdų Galima manyti jog Vizgirdos į Zanavykiją galėjo atsikelti iš Mažosios Lietuvos Plačiai žinomas dailininkas Viktoras Vizgirda gal kiek primirštas kanauninkas Vincentas Vizgirda 1874 1966 jo sūnėnas buvęs Šakių Žiburio gimnazijos pirmos laidos abiturientas anksti miręs kun Jonas Vizgirda 1902 1943 iš Vilkeliškių kaimo Sintautų vls kilę rezistencinio karo Lietuvoje dalyviai Žalgirio rinktinės būrio vadas Antanas Vizgirda 1918 1947 bei jo broliai Leonas ir Vitas Vizgirdos Kai postai svarbiau už principus Artūras Paulauskas Viktoras Uspaskich ir Algirdas Brazauskas susitarė dėl valdančiosios daugumos Mykolo Ambrazo ELTA nuotrauka Tėvynės sąjungos lyderis Seimo narys Andrius Kubilius dar nesiima vertinti būsimos valdančiosios koalicijos ministrų kabineto ir programos tačiau jo nuomone galima jausti būsimosios Vyriausybės kvapą nomenklatūrinės stagnacijos kvapą Tuskulėnų žemė priglaudė nužudytų partizanų kūnus Tuskulėnų tragedijos 60 osioms metinėms Alfonsas ZUBRECKAS Daugiau kaip 700 sovietinio teroro aukų rado amžinojo poilsio vietą Tuskulėnų parke Vilniuje Šioje rimties ir susitaikymo vietoje Vėlinių dieną pagerbtas 1944 1947 metais KGB sušaudytų ir Tuskulėnų parke užkastų žmonių atminimas Nuo šiol visų čia surastų aukų palaikai beveik dešimtmetį laikyti Lietuvos genocido aukų muziejuje ilsėsis baigtame statyti kolumbariume Vos tik Lietuvoje nutilo karo salvės šalyje pradėjo kurtis partizanų būriai kovai su rusų okupantais Ir kasdien jų gretos gausėjo Tai itin siutino NKVD NKGB MGB darbuotojus gyventojų teroro organizatorius pokario Lietuvoje Todėl jau 1944 m lapkričio 13 d laikinasis tuometinės Lietuvos prokuroras Fiodoras Girko tuometiniam Sovietų Sąjungos prokurorui Konstantinui Goršeninui rašė Esant dabartinei padėčiai reikalingos energingos ryžtingos priemonės bauginimo ir negailestingumo priemonės 1945 metų pavasarį NKVD įgaliotinis Kačkinas susitikime su Čekiškės gyventojais pasakė Ne mylėti mane turi vietiniai gyventojai bet

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/11/10/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • XXI amžius
  rinkimų į LR Seimą dieną Kartu su šv Mišias aukojusiais Metelių Simno bei Seirijų parapijų vadovais kan Vytautu Prajara kun Gediminu Bulevičiumi kun Vytautu Insoda atlaidų dalyviai meldėsi prašydami Dievo ir Švč M Marijos užtarimo Lietuvos piliečiams teisingai ir išmintingai pasirenkant naujojo Seimo narius vienybės bei artimo meilės kartu kuriant socialinę gerovę mūsų valstybėje Kunigas kardinolas Popiežiaus draugas Kardinolas Gustavas Josas Popiežius Jonas Paulius II pareiškė užuojautą dėl savo jaunystės draugo 81 metų belgo kardinolo Gustavo Joso mirties Jis mirė lapkričio 2 dieną Landskuterio miestelyje kur dirbo parapijos klebonu nuo 1970 metų Užuojautos telegramoje pasiųstoje Briuselio arkivyskupui kardinolui Godfrydui Danielsui Šventasis Tėvas priminė drauge su velioniu kartu praleistus studijų metus Romoje tuoj po Antrojo pasaulinio karo Meldžiu kad mūsų Viešpats priimtų į savo Karalystę ištikimą savo tarną kuris ilgai ėjo pastoracines pareigas rašė Jonas Paulius II Kregždutė turi išlikti XXI amžiaus ir Kregždutės skaitytojai jau seniai išgyvena dėl šių katalikiškų laikraščių padėties Pastaruoju metu jie ypač susirūpinę Kregždutei iškilusia uždarymo grėsme Šiame numeryje spausdinamas skaitytojo ir nuoširdaus abiejų laikraščių platintojo iš Šilalės laiškas p 4 tai krikščioniško susirūpinimo katalikiškos spaudos likimu pavyzdys Šis laiškas paskatino ir mus atsiliepti į opią katalikiškos spaudos išlikimo problemą ypač dėl šiemet minimo lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečio Šįkart labiau paliečiame vaikams skirto laikraštėlio Kregždutė likimą Ar nepadarome nuodėmės neparemdami katalikiškos spaudos Spalio 19 osios rytą per radiją klausydamasis mano labai mėgstamos Mažosios studijos laidos išgirdau kad nuo ateinančių metų nutraukiama žurnalo Katalikų pasaulis leidyba Nustebau Jeigu būtų stalinizmo arba brežnevizmo laikai patikėčiau bet dabar gyvename nepriklausomoje valstybėje dargi esame Europos Sąjungoje ir štai mes katalikai nebepajėgiame išlaikyti ir nenorime skaityti katalikiško žurnalo Juk Katalikų pasaulis tik dėl mažo tiražo uždaromas Gal jau ir Bažnyčios nebepajėgsime išlaikyti Pamenu sovietmečiu tikintieji taip troško gauti nors ir nedidelį katalikišką leidinėlį o dabar nebereikia Tikėjimo jėga Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Lapkričio mėnesį nuo medžių krintantys lapai primena mirtį ir skatina pasvarstyti koks likimas laukia žmogaus ar viskas baigiasi mirtimi Šia tema reikėtų dažniau pamąstyti nes kol žmogus mano esąs tik labiau išsivystęs gyvis jam gresia pavojus tapti silpnesnius už save draskančiu žvėrimi Kriminalinė kronika kasdien pateikia vienas už kitą šiurpesnių nusikaltimų kuriuos padaro mirties kultūros aukomis tapę paaugliai Apie amžinybės perspektyvą praradusius žmones apaštalas Paulius rašo Daugelis elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai Jų galas pražūtis jų dievas pilvas ir jų garbė gėda Jie temąsto apie žemės daiktus Fil 3 Anei pyragėlio Petras KATINAS Kardinolas Gustavas Josas Labai įdomų ketureilį apie vykstančias aršias valdžios postų dalybas parašė vienas žinomas savo taiklia ironija garsėjantis ir Kaune gyvenantis lietuvių poetas gana dažnai atsiliepiantis į politines šalies aktualijas Visi politikus visaip vanoja O tie bjaurybės neraudonuoja Gal raudonuoja tik mes nematom Nes jie raudoni nuo ANO meto Durta kaip pirštu į akį Parodoksalu kad dar nenurimus rinkimų aistroms akivaizdžiausiai pasitvirtino jau tapęs įpročiu dalykas rinkėjų valia vėl atsidūrė absoliutaus nulio vietoje Tik šį kartą tai buvo padaryta dar akiplėšiškiau ir ciniškiau netgi nelaukiant VRK oficialių rinkimų rezultatų paskelbimo Tai padarė Premjeras ir socdemų vadas pareiškęs jog maža ką partijos lyderiai žada prieš rinkimus rinkimai

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/11/12/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  susitiko su Irako ministru pirmininku Ajadu Alaviu EPA ELTA nuotrauka Popiežiaus solidarumas kenčiantiems irakiečiams Susitikime su Irako laikinosios vyriausybės premjeru Ajadu Alaviu popiežius Jonas Paulius II patvirtino Bažnyčios solidarumą daug iškentėjusiai irakiečių tautai ir kartu pabrėžė poreikį šaliai ryžtingai žengti demokratijos ir stabilizacijos keliu Susitikime kuris Vatikane įvyko lapkričio 4 ąją Popiežiaus vardo šv Karolio Boromiejaus dieną taip pat buvo išreikštas susirūpinimas dėl padažnėjusių išpuolių prieš Irako krikščionių šventoves kurie be materialinių nuostolių ir žmonių aukų stiprina netikrumo ir nesaugumo atmosferą tikinčiųjų bendruomenėje skatina jos narių migraciją iš tėvynės Tu žaidei su savimi nors kvepėjai dangumi Poetas ir gitaristas Edmundas Janušaitis Rudeniškai spalvingai pasipuošusią spalio 22 ąją Maironio lietuvių literatūros muziejaus svetainėje ant fortepijono ramiai plevenant aukštos žvakės liepsnelei literatūrologė Eugenija Vaitkevičiūtė taip pat ramiai ir kartu žaismingai pradėjusi poeto ir gitaristo Edmundo Janušaičio jubiliejinį kūrybos vakarą profesionaliai pristatė ir įvertino jo eilėraščių rinktinę Ekvinokcija Yra du kūrybos pradai kuriantis ir destruktyvus sakė E Vaitkevičiūtė Jei abu šie pradai sutrinka sutrinka ir pasaulio harmonija Kartais per anksti išeikvojęs save kūrėjas jau negali giedru žvilgsniu pažvelgti į žolę medį debesis juolab žmogaus sielą Lietuvio fotografijos iš Danijos Fotomenininkas Aleksandras Šiekštelė Nieko nebestebina kad tautiečiai išvyksta uždarbiauti į užsienį Svarbu kad jie ten nepadarytų tokių darbų kurie darytų gėdą giminėms artimiesiems ar visai Lietuvai Kad jų talentai gabumai ir toliau ten būtų vystomi kad apie jų darbus sužinotų visa gimtoji šalis Vienas tokių yra fotomenininkas Aleksandras Šiekštelė Į Daniją jis išvyko prieš septynerius metus Iš meninės fotografijos kaip ir Lietuvoje taip ir svetimoje šalyje nepragyvensi Įsidarbino spaustuvėje Bet fotoaparato neužmetė Gyvena legendomis ir įvairiausiais pasakojimais apipintame viename sostinės rajonų pavadintų Kristianijos vardu Fotomenininkui šis rajonas daug kuo panašus į Vilniaus Užupį Tačiau čia jo akimis daugiau sumaišties prekiaujama narkotikais vietinės pramonės gaminiais ir dar daug kuo Poezijos rudens šventė V Šlaito premija įteikta poetės Reginos Pakėnienės vyrui Vytautui Pakėnui Šiais metais kaip teigė Ukmergės literatai jų susitikimas surengtas šiek tiek pavėluotai Galbūt neatsitiktinai Sugrįžimai vyko prieš pat Vėlines o uždegtose žvakelėse ir margaspalviuose rudeniniuose lapuose skleidėsi poezijos grožis Susirinkusiųjų sielos stygas virpino vaikų muzikos mokyklos mokytojo altininko T Strimaičio muzika Literatų klubo pirmininkas K Klevinskas apdovanojo visus Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centro VIII konkurso dalyvius Ukmergės rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas J Zareckas pasidžiaugė atgimusia rajono literatūrine V Šlaito premija kuri rajono savivaldybės atstovų ir literatų bendru pritarimu po mirties paskirta knygelės Paslėpsiu tave nuo pasaulio autorei Reginai Pakėnienei Nežinomybė Petras KATINAS Jau legendiniu tapusio palestiniečių lyderio Jasiro Arafato laidotuvių dieną pradėjo pildytis pačios niūriausios ir pesimistiškiausios politikų ir politologų prognozės kad jam mirus prasidės kruvinas chaosas Pirmiausia pačioje Palestinoje Taip ir atsitiko Kalašnikovais ginkluota milžiniška minia atrodė tarsi paklaikusi Tai buvo aiški preliudija į dar nepalyginti didesnį sąmyšį kilsiantį Palestinos autonomijoje Netgi jeigu Izraelis paklustų ES reikalavimams išvesti visas karines pajėgas iš Vakarų Kranto kad palestiniečiai galėtų išsirinkti savo naująjį vadą nieko iš to neišeitų Mat jau Alacho soduose esantis J Arafatas kuris ne kartą buvo pareiškęs jog jo vienintelė sužadėtinė ir žmona tiktai Palestina o daugiau niekas kitas nepaliko savo

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/11/17/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  į jo Dėkoju už tai kad jūs laikydamiesi jau įsigalėjusios tradicijos pakvietėte mane dalyvauti šioje svarbioje ceremonijoje ir kalbėti pirmajame naujai išrinkto Seimo posėdyje Man apaštaliniam nuncijui ir diplomatinio korpuso vadovui didelė garbė ir malonumas Vilniuje akredituotų ambasadorių diplomatinių misijų vadovų ir tarptautinių organizacijų atstovų vardu pasveikinti jus gerbiamieji Seimo nariai ir perduoti jums mūsų geriausius linkėjimus Aš taip pat esu dėkingas už galimybę šia istorine proga trumpai pasidalyti mintimis apie kai kuriuos mus vienijančius principus Kad įstengtumėte ištikimai atlikti jums pavestas pareigas Dievas yra mūsų prieglauda ir stiprybė todėl šiandien pradedant darbą dar vienam nepriklausomos Lietuvos Seimui kreipiamės į Aukščiausiąjį nuo kurio priklauso viskas danguje ir Žemėje Prašydami Jo palaimos visai mūsų tautai ir mūsų išrinktiems atstovams Esate išrinkti pagal Dievo valią ir įpareigoti tarnauti Dievui ir žmonėms Netrukus prisieksite sąžiningai garbingai ir ištikimai vykdyti parlamentarų pareigas Maldaujame kad šią iškilmingą akimirką ir kiekvieną būsimos kadencijos valandą Viešpats kreiptų į jus savo maloningą žvilgsnį Tebūna Viešpats nuolat pasirengęs jus sustiprinti jums padėti bet drauge tirti jūsų sąžinę jūsų norus ir jūsų pasiryžimus Prašykime Aukščiausiojo kad jūsų ištartas priesaikos žodis būtų tiesos žodis Pirmasis reikalavimas paskirtiems reikalų tvarkytojams kad jie būtų patikimi Dievas yra tiesa ir Jis reikalauja kad ir mes gyventume tiesoje Jis reikalauja kad mes laikytumėmės mūsų ištartų žodžių Ypač šiandien kai esate pasiryžę prisiekti ypatinga ištikimybę Lietuvos valstybei Advokatas vertindamas klientą tampa psichologu Advokatas Vytautas Krikščiūnas Panevėžyje gyvenantis ir dirbantis teisininkas advokatas Vytautas KRIKŠČIŪNAS sutiko kalbėtis su XXI amžiumi tik su sąlyga jeigu jis nebus iškeltas aukščiau savo kolegų Ar svajonę būti advokatu puoselėjote nuo mažens Augau Rabikių kaime kurį galima pasiekti važiuojant nuo Krekenavos Truskavos link Vaikystėje labai mėgau techniką norėjau būti vairuotoju ar karininku nes mėgau karinius dalykus ginklus uniformas piešdavau tankus Tarnavau oro desantinėse pajėgose Tarnyba armijoje buvo susijusi su šuoliais iš lėktuvų ir ginklais reikalavo didelių fizinių sugebėjimų todėl buvo artima širdžiai Valančiukų žygis Už blaivią Lietuvą Valančiukai Lūginėje Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio tėviškėje Apsiniaukusį spalio 7 osios vidurdienį Marijampolės valančiukai leidosi į žygį kurio tikslas Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio tėviškė Lūginės kaime už penkių kilometrų nuo Marijampolės Šio žygio metu didelis būrys vaikų ir jaunimo su Blaivystės sąjūdžio vėliavomis ir užrašais Blaivi tauta laisva tauta norėjo atkreipti dėmesį kaip svarbu jiems ir jų bendraamžiams išlikti blaiviems ir doriems sekti savo garsaus tėvynainio uoliai besidarbavusio Bažnyčios ir Tėvynės naudai pėdomis Žygis prasidėjo nuo Marijampolės 6 osios vidurinės mokyklos Jame dalyvavo ir Ryto bei Marijonų vidurinių mokyklų Varnupių Daukšių ir Liucinavo pagrindinių mokyklų valančiukai bei blaivystės idėjoms prijaučiantys moksleiviai taip pat būrelis skautų ir kudirkaičių EKOLOGIŠKI PRODUKTAI SVEIKATOS SAUGIKLIAI Bronius VERTELKA Pakruojiškiai Rimvydas ir Laimutė Gasparavičiai Parduotos sodiečių vasaros Klovainiuose Pakruojo r lankiausi dar vasaros pradžioje Laimutė ir Rimvydas Gasparavičiai tuo metu šiltnamyje sodino pomidorų daigus Tai padaryti vėlavo nes nebuvo baigtas statyti naujasis šiltnamis Su talkininkais miške rinko sausuolius iš jų pjovė karkasui tinkamą statybos medžiagą Apvalių kartelių atsisakė nes polietileno plėvelė ant jų ilgai nesilaiko Triūsiant prie šiltnamio statybos pas Gasparavičius užsuko belgas Svečias filmavo fotografavo tokį objektą Užsienietis pakruojiškius kalbino su

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/11/19/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  muziejų paskolinti dokumentai fotografijos meno kūriniai primins šventojo kultą XIX XX amžių Lietuvoje Parama Afrikai Europos Bažnyčios rūpestis Mindaugas BUIKA Dėl prastos mitybos ir ligų kas mėnesį Darfūre gyvybių netenka maždaug 10 tūkstančiai žmonių Nuotraukoje Kalmos stovykloje iškeldintiesiems sudaniečiams Pietų Sudane savo vaiką rankose laiko sudanietė Lietuvos Bažnyčia rodo atsakomybę už Afrikos pažangą Bendrystė ir solidarumas tarp Afrikos ir Europos tokia prasminga tema buvo nagrinėjama lapkričio 10 13 dienomis Vatikane vykusiame pirmajame abiejų žemynų vyskupų simpoziume Istoriniame susitikime kuriame dalyvavo 50 ganytojų iš Afrikos ir 50 iš Europos atstovavusiems daugiau kaip 60 šalių buvo pabrėžtas poreikis aktyviau dalytis šių kontinentų Bažnyčios turimais resursais bei sielovadiniu patyrimu Vyskupų simpoziumą organizavo Europos vyskupų konferencijų taryba CCEE ir Afrikos bei Madagaskaro vyskupų konferencijų forumas SECAM talkinant Šventojo Sosto Tautų evangelizavimo kongregacijai Jame taip pat dalyvavo kitų Vatikano dikasterijų bei solidarumo plėtra suinteresuotų tarptautinių katalikiškų organizacijų atstovai Skylanti Ukraina Petras KATINAS Daugiau kaip 30 tūkstančių žmonių pirmadienį Kijeve dalyvavo demonstracijoje prieš rinkimų rezultatų klastojimą EPA ELTA nuotrauka Prieš antrąjį Ukrainos prezidento rinkimų ratą tapo visiškai aišku jog Maskva metė visus savo pagrindinius kozirius kad juos pralaimėtų provakarietiškas liberaliu reformatoriumi vadinamas opozicijos lyderis Viktoras Juščenka Pats Rusijos prezidentas V Putinas net tris kartus apsilankė Ukrainoje ir tarėsi su dabartiniu prezidentu Leonidu Kučma Kaip praneša Rusijos laikraščio Nezavisimaja gazeta apžvalgininkė Tatjana Ivženko paskutinis V Putino ir L Kučmos susitikimas buvo ypač slaptas Nežinia kokias instrukcijas gavo L Kučma ir Maskvos viltis dabartinis premjeras Viktoras Janukovičius Tiesa kurios Lietuvos teisėsauga nenori pripažinti Prisimenant išėjusį Amžinybėn karį Alvydas SEMAŠKA Bronius Butėnas 1943 metais po Stalingrado apsupties Jau metai kai į paskutinę kelionę išlydėjom buvusį karį likimo nublokštą į Antrojo pasaulinio karo sūkurį vyresnįjį puskarininkį Bronių Butėną Karas ir okupacija jį užklupo bebaigiantį Kauno karo mokyklą Iškentėta neįsivaizduojamai daug prievartos smurto ir pažeminimo tiek karo tiek pokario metais Skaudu

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/11/24/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  svečius apaštalinį nuncijų arkivyskupą dr Peterį Stephaną Zurbrigeną Panevėžio vyskupą emeritą Juozą Preikšą bei didelį būrį dvasininkų Utena Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios bendruomenė atšventė visai parapijai svarbų įvykį Šviesioje ir suremontuotoje bažnyčios presbiterijoje spalio 27 dieną iškilmingai konsekruotas naujasis bažnyčios altorius pultas Dievo stalas ir krikštykla Iškilmėse dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr Peteris Stephanas Zurbrigenas jo patarėjas monsinjoras Danielis Balvo Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas iš įvairių Lietuvos vyskupijų atvykę kunigai Dievo žodį skaitė aktorė Virginija Kochanskytė giedojo bažnyčios chorai solistė Rita Preikšaitė vargonavo pianistė Rūta Blaškytė Šventė Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių vienuolyne Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventino naująjį Žaliakalnio vaikų dienos centrą Kaunas Lapkričio 18 dieną vienuolyno koplyčioje šv Mišiomis kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Prisikėlimo bažnyčios klebonas dekanas kun Vytautas Grigaravičius vikaras kun Saulius Pavalkis ir kun Leonardas Jagminas SJ prasidėjo graži šventė kurioje gausiai dalyvavo Žaliakalnio vaikų dienos centro auklėtiniai vadovaujami seserų Eufrozinos ir Donatos Kauno miesto savivaldybės vicemeras Kazimieras Kuzminskas vienuolijos seserys kai kurių vaikų tėveliai Vyskupas E Bartulis per pamokslą kvietė visus būti pamaldžius rasti laiko religiniam susikaupimui apmąstymui mylėti artimą kaip save patį Per šv Mišias ir maži ir dideli gražiai giedojo Tai sesers Eufrozinos mokymo vaisiai Tėvynę darbais mylėjo Atlaidų Krikštonyse organizatoriai ir svečiai Viduryje rajono meras Romas Apanavičius arkivyskupas Sigitas Tamkevičius klebonas kun Vytautas Juozas Insoda ir Alytaus apskrities viršininko pavaduotoja Onutė Balevičiūtė Krikštonys Praėjusį sekmadienį parapijoje vyko dviguba šventė Kristaus Karaliaus atlaidai ir kunigo Jono Reitelaičio 1884 11 23 1966 11 30 parapijos įkūrėjo 120 ųjų gimimo metinių iškilmės Šv Mišias aukojo ir pamokslą sakė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ Jis atlaidų dalyvius tarsi sugrąžino į 1934 metus kai per Kristaus Karaliaus šventę buvo konsekruoti šie naujai pastatyti maldos namai Kristus Karalius atėjo mylėti tarnauti gelbėti tačiau Jis yra ir reiklus Todėl turime laiku apsispręsti su kuo eisime su Kristumi ar su Jo niekintojais Realybės šou organizatoriais interneto kavinių su smurtą propaguojančiais žaidimais savininkais su pinigų vergais tautos duobkasiais Lietuvos kariuomenei atiteko karių globėjo Šv Ignoto bažnyčia Vilniaus Šv Ignoto bažnyčia Po daugiau kaip 50 metų pertraukos Vilniaus Šv Ignoto bažnyčioje lapkričio 23 iąją buvo aukojamos šv Mišios Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvaujant Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių valstybės kariuomenės vadovams bei Apaštalų Sosto atstovams Šv Ignoto bažnyčią dedikavo pagrindine kariuomenės Ordinariato bažnyčia Ukrainoje revoliucijos grėsmė Petras KATINAS Viktoras Juščenka dėkoja savo šalininkams Neoficialiai paskelbus kad rinkimus trijų procentų persvara laimėjo Maskvos remiamas kandidatas ministras pirmininkas V Janukovičius opozicijos kandidatas V Juščenka kreipdamasis į milžinišką savo rėmėjų minią pareiškė kad valdžia grubiai suklastojo rinkimų rezultatus V Juščenka rėmėsi Rusijos Jurijaus Levados sociologinio centro kurio kompetencija pripažįstama visame pasaulyje duomenimis skelbiančiais kad už V Juščenką balsavo 54 proc rinkėjų o už V Janukovičių 43 proc Todėl V Juščenka paragino neabejingus valstybės likimui piliečius pradėti pilietinio nepaklusnumo akcijas panaikinti balsavimo rezultatus Lugansko ir Donecko srityse kuriose į balsavimo apylinkes nebuvo įsileisti opozicijos stebėtojai Kad rinkimų rezultatai buvo klastojami ir pažeidimų buvo kur kas daugiau nei per pirmąjį rinkimų ratą pripažino ir Europos Sąjungos bei Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos ESBO

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/11/26/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  mediniais puodais Vientisa kančia ir klaidomis Alfas PAKĖNAS Vakaras Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje Jo vedėja Dalia Poškienė Salomėjos Nėries kūrybą pamėgo vaikystėje Zenono Baltrušio nuotrauka Šimtasis Salomėjos Nėries ruduo Lapkričio 17 ąją Salomėja Nėris peržengė savo šimtmečio slenkstį Šiame pasaulyje išgyveno 40 metų Kitų metų vasarą sueis 60 metų kai poetė išėjo Amžinybėn Čia paliko savo kūrybą savo sielos veidrodį eilėraščius dienoraščius poemas laiškus ir beletrizuotas tautos pasakas Anot rusų lyriko Sergejaus Jesenino kurį poetė labai mėgo jo eilėraščių yra vertusi į gimtąją kalbą kas dega tasai ir užgęsta belieka tiktai pelenai Poetės kūnas jau virto laiko pelenais dulkele Petrašiūnų kapinėse o jos kūryba ligi šiol gyva verčianti jaudintis grožėtis Ir prisiminti kūrėją Tie tekstai kažkada sugėrę poetės sielos gėlos jaunystės džiaugsmo syvus grožio ilgėjimąsi ir šniokščiančius tėviškės vėjus dabar alsuoja mums laikiniems šios žemės keleiviams Šokti ir dainuoti Lietuvos liaudies buities muziejaus etnografiniam ansambliui 30 Kazimieras DOBKEVIČIUS Lietuvos liaudies buities muziejaus etnografinės grupės 30 mečio susitikimas Daugelis mūsų atkeliavome iš žaliųjų kaimo sodybų Anot poeto esame antroji gal trečioji karta nuo žagrės Mūsų šaknys ten kur žydinčios pievos skaidrios upės žydri ežerai ošiančios girios kur tėvų ir protėvių prakaitu laistyta žemė juos maitinusi ir rengusi Iš gėlių ir žiedlapių Tautodailininkė Asta Ramoškienė Paveiksluose marguoja vasara Laukuose karaliauja lapkritis lietaus ašaromis apverkiantis vis trumpėjančias dienas paskutinius žemėn krintančius medžių lapus kaskart vis daugiau pabarstant sniego jau čia pat žiema Tačiau ne visur niūru ir nejauku Bent trys Utenos kraštotyros muziejaus salės žydi gėlėmis dovanojančiomis vasaros siausmą spalvų margumą šviesos ir šešėlių žaismą muziejuje pirmąją personalinę floristinių kompozicijų ir atvirukų parodą sutampančią su gražiu autorės gimtadieniu surengė tautodailininkė Asta Ramoškienė Kunigas pranciškonas poetas Džiuljeta KULVIETIENĖ Kun Leonardas Andriekus Sakoma kad XII amžiuje šv Pranciškus pamatė pranašišką sapną išgirdo žodžius Eik ir atstatyk begriūvančią Bažnyčią ir pradėjo atstatinėti sugriuvusias bažnytėles Dirbo kol vieną dieną suvokė yra vidinė Bažnyčia kurią reikia nuolat atstatyti Vienuoliui pranciškonui poetui Leonardui Andriekui šiemet būtų suėję 90 metų Šią datą spalį minėjo Maironio lietuvių literatūros muziejus Kaune ir Šv Pranciškaus mažesniųjų brolių ordinas Jaunimo kelias Ir ne vien tai Benjaminas ŽULYS Ambasadorius dr Vytautas Antanas Dambrava kairėje susitikime su Kauno visuomene Sėdi trečias iš kairės Juozas Kojelis Mokytojas ne profesija o pašaukimas Kaune Kardinolo Vincento Sladkevičiaus muziejaus memorialinio buto svetainėje įvyko Kauno miesto pedagogų susitikimas su fondo Į laisvę nariais buvusiu pedagogu ambasadoriumi dr Vytautu Antanu Dambrava bei žymiu išeivijos visuomenės veikėju pedagogu Juozu Kojeliu Susitikimo programoje buvo numatyta aptarti aktualias švietimo dorinio dvasinio ugdymo ir kitas temas Ar senutė jau pavargo Savąją tautinę kultūrą gali išlaikyti tik tauta o ne valdžia Julė KILČIAUSKIENĖ Algirdas Patackas Širdyje virpa mintis sunki kaip prinokęs obuolys rodos atsiskirs nuo jos ir bumbtelės kam nors tiesiai į pakaušį Liks guzas o gal dar baisiau Taigi bijodama kad taip neatsitiktų pati tyliai nuraškau ją ir dalijuos su jumis ar išgyvens lietuviškoji kultūra Galima nustebti ir šūktelėti nesąmonė Tokios problemos nėra Tačiau jei įsiklausysime į pulsą kuriuo plaka tautos širdis jei apsižvalgysime po jos kaimelius ir miestelius pagaliau jei ilgėliau pasėdėsime prie visų lietuviškų

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/12/01/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  1949 m vasario 16 d deklaracija prieš penkerius metus buvo įvertinta kaip reikšminga Lietuvos valstybės tęstinumui ir pripažinta Lietuvos valstybės teisės aktu Mes linkę nuvertinti savo istoriją aukojimąsi tėvynei suplakti su kolaborantišku pragmatizmu Reikėjo ar nereikėjo priešintis toks klausimas dar kai kam lieka svarbiausias Todėl neišvengiamai supaprastinama rezistencijos drama pasiaukojusių žmonių psichologinės ir moralinės ypatybės V Juščenka buvo apnuodytas dioksinu teigia britų toksikologas Viktoras Juščenka nusifotografavo kai buvo iškeltas kandidatu į Ukrainos prezidentus Jo veidas vėliau staiga pasikeitė apsipylė spuogais spėjama jog jis buvo apnuodytas dioksinu EPA ELTA nuotrauka Kai Kijeve ginčijamasi kas laimėjo Ukrainos prezidento rinkimus britų toksikologas patvirtino jog opozicijos kandidatas Viktoras Juščenka rinkimų kampanijos metu galėjo būti apnuodytas V Juščenka buvo paguldytas į ligoninę rugsėjo mėnesį o vėliau paskelbta jog jį mėginę nunuodyti premjero Viktoro Janukovičiaus šalininkai Džonas Henris Londono Šv Marijos ligoninės toksikologas dirbantis dar ir konsultantu Didžiosios Britanijos nacionaliniame nuodų informacijos centre sakė jog vien palyginus ankstesnes ir vėlesnes V Juščenkos nuotraukas matyti kaip staiga pasikeitė jo veidas Anot mediko spuogai veide galėjo atsirasti nuo dioksino Dioksinai yra chlororganinės medžiagos atsparios irimui daugelio pramoninių procesų šalutinis produktas beje jos išsiskiria ir deginant atliekas Dioksino aplinkoje atsidūrę žmonės dažniau suserga vėžiu kyla reprodukcijos ir augimo sutrikimų rašoma žurnale Nature Meilės giesmę žemė girdi Sintautų bažnyčios choristai ir jo vadovė Birutė Garmuvienė priekyje SINTAUTAI Lapkričio 20 ąją į bažnytinių chorų šventę Giesmė 2004 Sintautų Švč M Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje iš Marijampolės Vilkaviškio ir Šakių dekanatų suvažiavo bažnytinių ir ne tik chorų giesmininkai savo širdį ir sielą atidavę giesmei Dievui Marijai ir dangiškajai chorų globėjai šv Cecilijai kurios dieną minime lapkričio 22 ąją Pasak Sintautų kultūros centro direktorės Laimos Girdauskienės ir renginių organizatorės Vlados Čeplevičienės tokia šventė Sintautuose prasidėjo nuo pavienių entuziastų šiandien ji įgavo pagreitį išsiliejo į didesnį chorų judėjimą Nesitikėjome jog į šventę atvyks vaikų ir jaunimo chorai Tai jaudina reikalauja ypatingos meilės ir rūpesčio Ateitininkų įžodžio šventė bažnyčioje Ženklelis įsegamas Kauno Juozo Grušo vidurinės mokyklos ateitininkei Brigitai Utkaitei Kaunas Smagu dalyvauti dvasinio atgimimo renginyje kur svarbios tradicinės tautos vertybės Lapkričio 21 dieną Šilainių Šv Dvasios bažnyčioje klebonas mons Lionginas Vaičiulionis aukojo šv Mišias kuriose gausiai dalyvavo parapijos žmonės Po šv Mišių 28 ateitininkų kandidatai davė ateitininko įžodį Visi kandidatai ateitininkai susikaupę klausėsi pamokslo skirto jaunimui Klebonas pasidžiaugė kad organizaciją papildo vis nauji nariai ir kvietė įsitraukti daugiau jaunimo Ateitininkų organizaciją papildė net devyni nariai Daugiausia iš Rasos gimnazijos Vyskupijos muzikai susibūrė į draugiją Bronius VERTELKA Pasvalio klebonui kun Algiui Neverauskui ir vargonininkui Antanui Šaukliui reikėjo būti korektiškiems renkant draugijos valdybą Panevėžio vyskupijos bažnyčiose dirbantys vargonininkai ir chorų vadovai susirinko į Aukštaitijos sostinę ir įsteigė Vyskupijos bažnytinės muzikos šv Cecilijos draugiją Jos valdybos pirmininku tapo 32 metus vargoninkaujantis ir vargonų remonto bei statybos įmonę turintis Antanas Šauklys Pavaduotojo pareigos patikėtos Panevėžio Švč Trejybės bažnyčios vargonininkui maestro Jonui Grubliauskui Apie Telšių vyskupijoje veikiančią Šv Cecilijos draugiją Panevėžyje gyvenantis A Šauklys sužinojo prieš trylika metų Jos narių nuotrauką išspausdintą XXI amžiuje jis tebesaugo iki šių dienų Pastaraisiais metais A Šauklys palaikė glaudžius ryšius su Telšių vyskupijos

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/12/03/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •