archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  aikštę meldėsi ir verkė Ir lietuviai reiškė šiam Popiežiui didelę meilę Ir štai jis jau iškeliavo pas Dievą Apie iškeliavusį Popiežių rašo ir rašys šimtai ir tūkstančiai Bažnyčios tarnų įvairių žurnalistų ir draugų ir priešų Bus daug straipsnių ir lietuvių kalba Susitikimai su Šventuoju Tėvu Šventasis Tėvas Jonas Paulius II palaimino Ukmergės kultūros centro ansamblio Cantilena vadovę Daivą Petrikienę centre kardinolas Audrys Juozas Bačkis Pasaulis nusilenkia popiežiui Jonui Pauliui II kuris ne vien žodžiais bet ir savo gyvenimu skleidė pasauliui Evangelijos tiesas artimo meilę taurumą teisingumą priminė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus Šiomis susikaupimo maldos dienomis mintimis sugrįžome į 2000 ųjų metų Šventąją žemę Romą kuomet ukmergiškiai turėjo galimybę susitikti su popiežiumi Jonu Pauliumi II ir papildyti dvasinių lobių kraitį Statykime bažnyčias ten kur žmonėms būtų arčiau atvykti į šv Mišias Kardinolas Audrys Juozas Bačkis Mykolo Ambrazo ELTA nuotrauka Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis nepritaria Vilniaus mero Artūro Zuoko pareikštam siūlymui sostinės centre statyti ir popiežiaus Jono Pauliaus II vardu pavadinti Antano Vivulskio suprojektuotą bažnyčią kurios neleido pabaigti sovietai Per Jono Pauliaus II laidotuves nežinantis pažvelgęs į jo karstą galėjo pagalvoti kad jame koks visai paprastas žmogus Todėl didingos šventovės statymas miesto centre kur apstu bažnyčių būtų visai priešinga Jono Pauliaus II veiklai ir minčiai Šventajam Tėvui rūpėjo žmonių sielovada o ne Bažnyčios didybė Eltai praėjusią savaitę sakė kardinolas Popiežiaus palaiminimas pasiekė ypatingą dieną Gražiškių parapijos klebonas kun Algirdas Petras Kanapka po šv Mišių Anelę Klimašauskaitę pakvietė pasirodyti visai bažnyčiai ir įteikė garbingą Popiežiaus palaiminimą Gražiškiai Atvelykio sekmadienis išaušo su liūdna žinia apie Popiežiaus mirtį didmiesčių šventovių varpų paskelbtą dar naktį Šią dieną vidudienio pamaldoms atėjusieji į Gražiškių bažnyčią tapo parapijai nepaprastai reikšmingo fakto kurį galima įvardyti ir ypatingu ženklu liudytojais Klebonas kun Algirdas Petras Kanapka paskelbė jog popiežius Jonas Paulius II Eucharistijos metais dėkodamas už ilgą ir uolią

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2005/04/15/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  beprecedentė Katalikų Bažnyčios vadovo įtaka ne tik tarptautiniam bažnytiniam bet ir visuomeniniam gyvenimui Visi demokratiškai rinkti tautų lyderiai ar net diktatoriai jautė pareigą pagerbti mirusį Šventąjį Tėvą ir tai neįprastai tapo globalizuoto pasaulio moralinės vienybės išraiška Tuo buvo visiškai patvirtintas Jono Pauliaus II taikos laisvės ir gyvybės gynimo diplomatijos teisingumas Pašto ženklai Popiežiui atminti Ketverius metus pašto ženklus kolekcionuojantis Telšių kunigų seminarijos klierikas Marius Dyglys pristatė parodą popiežiui Jonui Pauliui II atminti Telšių K Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje balandžio 9 ąją pristatyta Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klieriko Mariaus Dyglio pašto ženklų paroda skirta popiežiui Jonui Pauliui II atminti Jau šeštąją personalinę parodą surengęs M Dyglys minėjo jog tai visiškai neplanuota ekspozicija Žemaitijos sostinėje Idėja surengti tokią parodą 21 metų jaunuoliui kilusiam iš Naujosios Akmenės kilo sužinojus apie Popiežiaus mirtį Poezijos saulabrolis Poezijos saulabrolio 70 mečio minėjime iš kairės Ąžuolyno rengėja Daina Kazlauskienė aktorė Rūta Staliliūnaitė ir renginio herojus poetas Robertas Keturakis Nebėra gyvojo žodžio almanacho Ąžuolynas apskrities viešojoje norėčiau rašyti vienišojoje bibliotekoje Tiems vakarams kuriuos rengdavo Daina Kazlauskienė tebejaučiu nostalgiją Tačiau čia ir toliau vyksta literatūriniai renginiai knygų pristatymai sutiktuvės rašytojų jubiliejų šventės bei parodos Pavasarį paskelbė Aukso paukštės Rūta JONUŠKIENĖ Vieversos jaunimo grupė su vadove po apdovanojimo Vilniaus kultūros pramogų ir sporto rūmuose Kovo mėnesį atskrido net dvi Aukso paukštės aukščiausi mėgėjų meno kolektyvų įvertinimai kuriuos už iškiliausius darbus skiria Lietuvos kultūros ministerija Lietuvos liaudies kultūros centras ir Dainų švenčių fondas Šiuos garbingus apdovanojimus ir geriausiųjų 2004 ųjų metų meno kolektyvų bei jų vadovų vardus pelnė Utenos kultūros centro Žaliaduonių teatras režisierė Alma Eigerdienė ir šio centro vaikų ir jaunimo šokių ir dainų ansamblis Vieversa ansamblio meno vadovė ir vyriausioji choreografė Roberta Macelienė Penkerių metų triūsas tilpo vienoje knygoje Bronius VERTELKA Knygos pristatymo metu iš kairės pirmojo lietuviško knygyno įkūrėjo vaikaitė Karolina Masiulytė Paliulienė knygos Juozas Masiulis knygnešys ir knygininkas autorė Joana Viga Čiplytė ir Lietuvos knygos bičiulių draugijos pirmininkė doc prof Irena Kubilienė Joanos Vigos Čiplytės knyga Juozas Masiulis knygnešys ir knygininkas antrasis tokio pobūdžio leidinys šalies istorijoje Pirmoji skaitytoją pasiekusi 2000 aisiais buvo prof Vlado Žuko knyga apie Marijos ir Jurgio Šlapelių knygyną Vilniuje Neseniai pasirodęs panevėžietės J V Čiplytės kūrinys apie J Masiulį pristatytas jo vardu pavadintame knygyne Respublikos gatvėje Kultūros židinys šiemet švenčia savo 100 metų jubiliejų Angelas ir paukštis neišsemiama tema Parodos dalyviams apie paukščius ir angelus dainavo Antanas Snukiškis Autorės nuotraukos Utenos kraštotyros muziejuje baigėsi tarptautinė paroda konkursas Angelas ir paukštis ekslibrise tapyboje vizualinėje poezijoje virtualiame mene ir skulptūroje Idėja surengti tokią parodą kilo dailininkui Klemensui Kupriūnui o jo sumanymą įgyvendinti padėjo Utenos savivaldybės Kultūros skyrius miesto kraštotyros muziejus Utenos apskrities viršininko administracija Seimo narys A Matulevičius ir Tado Vėbros dailės dirbtuvės Pagerbė paskutinįjį Aukštaitijos partizaną Audronė DRISKIUVIENĖ Susirinkusieji tylos minute pagerbė žuvusiųjų atminimą Devintajame kelio Utena Vilnius kilometre galima išvysti rodyklę su nuoroda Partizano Antano Kraujelio žūties vieta 1 5 km Pavažiavus nurodyta kryptimi Utenos rajono Papiškių kaime prie pat kelio stovi sodyba ir paminklinis akmuo kuriame užrašyta 1965 III 17 šioje sodyboje žuvo paskutinis Lietuvos partizanas Antanas Kraujelis Siaubūnas Šiandien

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2005/04/20/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  pašaukia kunigą į savo vynuogyną ir šis tampa Jo bendradarbiu Kaip gražu savo gyvenimo dienas užpildyti darbais tokio pašaukimo kuris duoda progos daryti gailestingumo ir meilės darbus Padėti žmonėms kelyje į Dievą darbuojantis įvairiose gyvenimo srityse labdaros pastoracijos socialinėje švietimo auklėjimo spaudos bei talkinant katalikiškiems sambūriams toks kunigo pašaukimas bei pareiga toks yra Vilkijos Šv Jurgio parapijos klebonas kun Leonas Kalinauskas Į jo gyvenimo juostą įaustas auksinis kunigystės jubiliejus 80 asis gimtadienis veikla paženklinta nuolatine kova už tautos idealus dvasinį atgimimą Gilios pėdos Tikėjimo Tiesos ir Meilės link Lietuvių katalikų mokslo akademijos garbės narei dr Antanei Kučinskaitei 90 metų Dr Aldona Vasiliauskienė Dr Antanė Kučinskaitė sulaukė 90 mečio Jono Puodžiūno nuotrauka Didžiajam Meilės Vilties ir Tikėjimo skelbėjui Šventajam Tėvui Jonui Pauliui II iškeliavus į Amžinojo Tėvo namus Lietuvos TV ekranuose mirgėjo vaizdai iš jo 1993 metų kelionės Lietuvoje manau kiekvienas turėtų padėkoti LTV laidų kūrėjams už tas brangias valandas Ne kartą rodytame Šventojo Tėvo susitikime su intelektualais Šv Jonų bažnyčioje pirmoje eilėje šalia prof Vytauto Landsbergio matėme sėdinčią ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos mokslinę sekretorę visų vadinamą profesore dr Antanę Kučinskaitę Šio straipsnio autorė itin dėkinga profesorei sudariusiai galimybę taip pat dalyvauti tame susitikime su Šventuoju Tėvu patirti neišdildomai brangias minutes pajusti ant galvos uždėtas ypatingą šilumą ir ramybę skleidžiančias laiminančias rankas Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio užtarimu patiriamos malonės Pal Jurgis Matulaitis 1871 1927 Katalikų Bažnyčioje lietuvių kurie būtų pasiekę altorių garbę nėra daug Atšventėme vienintelio oficialiai kanonizuoto Lietuvos šventojo karalaičio Kazimiero 400 metų kanonizacijos jubiliejų Kitąmet balandžio 13 dieną minėsime Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo 125 metų jubiliejų o 2007 metais jo beatifikacijos dvidešimtmetį Ar sulauksime Palaimintojo Jurgio kanonizacijos paskelbimo šventuoju To meldžia ne tik Lietuvos bet ir viso pasaulio katalikai Antai Kielcuose Lenkijos mieste į kurį aštuoniolikmetis J Matulaitis atvyko pusbrolio Jono Matulevičiaus dėka ir kuriame pradėjo studijas kunigų seminarijoje įsteigta parapija ir pastatyta bažnyčia Palaimintojo Jurgio Matulewicz titulu Kanonizacijos bylos vicepostulatoriaus Lietuvai marijonas kunigas Vaclovas Aliulis sakydamas pamokslą Marijampolės bazilikoje teigė kad J Matulaičio kanonizacijos procese esminė žmogaus darbo dalis jau atlikta ištirti visi Palaimintojo raštai apklausti liudytojai Norint kad J Matulaitis būtų paskelbtas šventuoju būtina ištirti ir patvirtinti kokį nors stebuklą jo užtarimu įvykusį po 1987 metų beatifikacijos Prelato Mykolo Krupavičiaus požiūris į privačią nuosavybę ir Bažnyčios mokymas Ramūnas LABANAUSKAS Mykolas Krupavičius Lietuvos žemės ūkio ministras Iškilaus Lietuvos visuomenės veikėjo ir kunigo Krikščionių demokratų partijos vieno iš kūrėjų ir ilgamečio jos vadovo Mykolo Krupavičiaus jo 120 ąsias gimimo metines minėsime šių metų spalio 1 dieną vardas pirmiausia siejamas su prieškariu vykdyta žemės reforma Jis buvo jos iniciatorius pats ją ir realizavo Dabar praėjus daugiau nei 80 metų nesunku kalbėti apie žemės reformos lemiamą reikšmę lietuvių tautos likimui tačiau pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos metais radikali kun M Krupavičiaus propaguota žemės reforma susilaukė daugybės priešininkų jam teko stoti ne tik prieš sulenkėjusius dvarininkus bet ir prieš nemažą dalį lietuvių dvasininkų jam oponavo net kai kurie jo vadovaujamos Krikščionių demokratų partijos vadovai kurių nuomone dvarininkų žemės nusavinimas neatlyginant jos tikrosios vertės prieštarauja Bažnyčios mokymui Iki monarchijos saulėlydžio dar toli Velso princas

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2005/04/22/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Popiežius apie sekuliarizmo iššūkius Europoje Mindaugas BUIKA Popiežius Benediktas XVI EPA ELTA nuotrauka Skirtingai nuo savo pirmtako Jono Pauliaus II kuris iki išrinkimo į šv Petro sostą ėjo ganytojišką tarnystę Europos provincijoje Lenkijoje todėl jo pontifikato pradžia buvo su daugeliu nežinomųjų naujasis popiežius Benediktas XVI pastaruosius 24 metus vadovavo Romos Kurijos svarbiajai Tikėjimo doktrinos kongregacijai ir buvo viešojo dėmesio centre Todėl jo mokymas ir nuostatos dėl esminių Bažnyčios ir visuomenės gyvenimo dalykų yra gerai žinomos ir komentatoriai iš anksto bando nuspėti prasidėjusio pontifikato pagrindinius akcentus Kraičio skrynioje tautos kultūros lobiai Rūta JONUŠKIENĖ Šventės Atverkim kraičio skrynią organizatorė Laimutė Kulakauskienė su ansamblių vadovais Zigmu Sliesoriūnu Elena Kiškiene Sigute Mudinienė ir Liuda Griciuviene Kol šventasis Jurgis dar neatrakino žemės ir neprasidėjo didieji pavasario darbai pamiklinti kojų pasiklausyti ar darniai skamba dainos pasižiūrėti ar nesudūlėjo skryniose laikomi spalvingi tautiniai drabužiai į Utenos Aukštakalnio pagrindinę mokyklą susirinko folkloriniai ansambliai Į jau ketvirtus metus vykstančią šventę Atverkim kraičio skrynią juos pakvietė Utenos mokytojų folkloro kolektyvas Levindra ir nenuilstančioji jo vadovė mokytoja Laimutė Kulalauskienė Keliantis žmonių dvasią Kauno įgulos karininkų ramovės moterų chorui Indraja 50 Kazimieras DOBKEVIČIUS Paminklinės Prisikėlimo šventovės klebonas dekanas kun Vytautas Grigaravičius ir Indrajos moterų choro vadovė Zinaida Gerasina džiaugėsi pavykusiu koncertu Lietuva visada garsėjo chorų kolektyvais ypač Kaunas Mat jame 1924 metų vasarą P Vileišio aikštėje Žaliakalnyje įvyko pirmoji jungtinė vyrų ir moterų chorų šventė Tvirtai galima teigti jog Kaunas chorinio dainavimo centras Deja šiuo metu Kaune veikia tik keletas chorinio dainavimo kolektyvų Vieno senesnių kolektyvų Saulės dukros Indrajos vardu pavadinto moterų choro istorijos pradžią ženklina 1965 metų pavasaris Chorą subūrė ir visą dešimtmetį jam vadovavo Vytautas Pučinskas globojo Žemprojekto kolektyvas Nuo 1970 ųjų iki 1994 metų choru rūpinosi ir jį globojo Lietuvos vandens ūkio projektavimo institutas Tik nuo1996 metų choras tapo Kauno Įgulos karininkų ramovės kolektyvu Muziejuje drobių pasaulis Liaudies tapytoja

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2005/04/27/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Kristaus džiaugsmą Kaip viso pasaulio katalikai taip ir Lietuvos tikintieji su džiaugsmu sutiko naujojo Popiežiaus išrinkimą Kaip žinoma juo tapo kardinolas Jozefas Ratcingeris pasirinkęs Benedikto XVI vardą Tai 265 pontifikas Aukščiausiojo valia kardinolų sprendimu ėmęs eiti šias itin atsakingas ir reikšmingas vyriausiojo Katalikų Bažnyčios hierarcho pareigas Apie šį esminį pokytį Amžinybėn išėjus šviesaus atminimo Jonui Pauliui II po naujojo Popiežiaus išrinkimo XXI amžiaus laikraščio redakcija apie tai gavo ne vieną atsiliepimą Su mūsų laikraščio skaitytojais mintimis jau dalijosi Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun Robertas Grigas kun Vytenis Vaškelis O kitą dieną po Benedikto XVI išrinkimo mūsų redakciją aplankė monsinjoras Alfonsas SVARINSKAS išreikšdamas savo džiaugsmą naujuoju pontifiku ir pasidalydamas savo mintimis apie naująjį Popiežių jo požiūrį į Bažnyčios ir pasauliečių gyvenimą Dera prisiminti kad monsinjorui 1990 metais su tuometiniu kardinolu J Ratcingeriu teko bendrauti Australijos kardinolas apie praėjusį pontifikatą ir naujojo iššūkius Mindaugas BUIKA Popiežius Jonas Paulius II ir kardinolas Džordžas Pelas Bažnyčia buvo gerose rankose Tarptautinėje katalikų žiniasklaidoje pagrindiniai Bažnyčios hierarchai kardinolai ir kiti dvasininkai toliau dalijasi epochinio popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato vertinimais svarstydami problemas kurias turės spręsti naujasis Popiežius tęsdamas savo pirmtako darbus Tolimosios Australijos didžiausios Sidnėjaus diecezijos arkivyskupas kardinolas Džordžas Pelas paprašytas apibūdinti balandžio 2 dieną mirusį Šventąjį Tėvą prisiminė tuo metu Romoje iškabintas dideles jo fotografijas su užrašu Un Bravo Uomo Didis Žmogus Būtent tokį jį visam laikui prisimins dauguma australų katalikų jiems popiežius Jonas Paulius II buvo geras žmogus ir didis katalikas Motina man saulė tavo veidą mena Zigmas TAMAKAUSKAS Motinos diena į mūsų namus ateina kartu su pavasariu su pirmaisiais žibučių žiedais su sodų žydėjimu su gamtos atbudimu Pravėrę namų duris dar kartą pabandykime širdimi pažvelgti į savo gyvąją mamą arba atnaujinti namų židinio blyksniuose tikriausiai niekada nepamirštos jau mirusios mamos šviesųjį paveikslą Palaiminga motinos globa net ir po mirties lydi vaikus Motinos paveiksle

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2005/04/29/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  kalbos kultūros kvalifikacijos komisijai Nuo 1994 metų kalbininkas kartu buvo ir Vilniaus pedagoginio universiteto docentas dėstydamas kurį laiką ėjo Lietuvių kalbos katedros vedėjo pareigas Durys į uždraustą kambarį Vytautas Bložė ir Nijolė Miliauskaitė prie Nemuno apie 1999 metus Nuotrauka iš Benitos Miliauskaitės archyvo Giliai giliai manyje kažkur pačiame mano esybės dugne yra kažkas kas visados budi ir viską stebi viską atsimena viską žino Renka po kruopelytę įspūdžius vaizdus garsus ir spalvas krauna tamsiame lobyne ir palieka ten fermentuotis keistis transformuotis Prireikus atneša kartais ir į eilėraštį Nesikišu į tai tiesiog esu 1999 metais prieš savo ankstyvą išėjimą į Amžinybę rašė žinoma poetė Nijolė Miliauskaitė tarsi nusakydama savo pašaukimo ir kūrybos tikrąją esmę Ji buvo budinti moteris su gėlėta suknele ir lauko gėlėmis rankose Liucija Eglė Perednytė Liucija Zorubaitė Aš norėjau tylėti Visą laiką norėjau tylėti Kalbėjo jinai Aš jaučiau jos tikrumą nemeluotą nesuvaidintą Aš dėkinga už tai Atsigavo širdis Liucija Liucija Zorubaitė Lėlių teatro aktorė Kodėl prie vieno žmogaus traukia siela pailsi o kitas tave sujaukia išdrasko Būna žmonių su kuriais norisi susėsti ir išgerti arbatos gali net nekalbėti nuo jų dvelkia ramybė ir pastovumas Aš gyvenime nekenčiu vaidybos tik ant scenos jeigu pavyksta Viską gyvenime reikia daryti švariai Bet deja deja taip nėra Senoji vaistininkystė Knygos Senoji vaistininkystė Rašytinės trejos devynerios autorius Tauras Mekas Pasaulis tai didelė vaistinė o Aukščiausiasis vyriausiasis vaistininkas Paracelsas Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje pristatyta Tauro Antano Meko knyga Senoji vaistininkystė Rašytinės trejos devynerios Knygą išleido uždaroji dizaino ir leidybos AB Kopa Autorius apžvelgia vaistininkystės istorijos vingius samprotaudamas apie vaistinę vaistininką ir vaistą Prisimena visuomenės užmirštus globėjus ir vaistininkystės ženklų prasmę savitai interpretuoja reklamą ir konkurencijos apraiškas per šimtmečių tėkmę apibendrina istorijos žinias apie signatūras receptų nuorašus pamirštus ir liaudies padavimais apipintus vaistus Sriubos teatre pasotinama ir siela ir skrandis Pagrindinį Pulkininkienės vaidmenį šmaikščioje premjeroje Svečiuose pas pulkininko našlę atlieka aktorė Milė Šablauskaitė Aliaus Koroliovo ELTA nuotrauka Kauno valstybinis dramos teatras ketvirtadienį per pietus pirmą kartą pakvietė žiūrovus į Sriubos teatrą Pirmo aukšto fojė prie staliukų susėdę pusšimtis žmonių gardžiavosi sriuba bei valandos trukmės šmaikščia premjera Svečiuose pas pulkininko našlę kuri buvo rodoma greta sėdinčių žiūrovų Kauno dramos teatre startuojanti nauja rubrika Sriubos teatras tai pietų metu rodomas spektaklis kurio metu žiūrovai vaišinami sriuba Teatras siūlo žmonėms per pietų pertrauką praturtėti dvasiškai ir kartu užkąsti Tokią teatro formą kauniečiai nusižiūrėjo iš užsieniečių Knyga apie laisvės kovas Knygos Dejavo žemė ir žmonės sudarytojas Balys Juodzevičius pirmas iš dešinės su pokario metų įvykių dalyviais Gediminu Pusliu Jonu Abukausku Jonu Kairiu Eugenija Kazliene ir Jane Jazgevičiene Utenos kraštotyros muziejuje visuomenei pristatyta Balio Juodzevičiaus parengta Utenos apylinkių partizanų ir rėmėjų atsiminimų knyga Dejavo žemė ir žmonės Šį leidinį Utenos kraštotyros muziejaus lėšomis nedideliu 300 egzempliorių tiražu išleido UAB Utenos spaustuvė Utenos kraštotyros muziejuje sukaupta ir saugoma daug partizaninės kovos eksponatų partizanų jų ryšininkų ir rėmėjų atsiminimų archyvinės medžiagos apie to meto įvykius Laikas bėga ir nusineša žmonių gyvenimus užmaršties dulkėmis padengia įvykius ir istorinius faktus todėl labai svarbu išsaugoti autentiškus atsiminimus ir eksponatus Metų bibliotekininkas P Zurlys Metų

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2005/05/04/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  audiencijų salėje susitikęs su keliais tūkstančiais žurnalistų visam pasauliui nušvietusių pastarojo meto istorinius įvykius Vatikane Dzūkai pagerbė savo klebono suvalkiečio atminimą Kun Konstantinas Ambrasas Leipalingis Balandžio 17 dieną Gerojo Ganytojo sekmadienį leipalingiečiai nuoširdžiai paminėjo ilgamečio savo parapijos klebono kun Konstantino Ambraso 1922 1985 mirties dvidešimtąsias metines Leipalingio Švč Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje šv Mišias už kunigą ir jo artimuosius aukojo dabartinis parapijos klebonas kun Jonas Alesius kun K Ambraso brolis kun Kazimieras Ambrasas SJ iš Leipalingio kilęs kun Robertas Grigas Po bendros maldos šventovėje gausiai dalyvavę parapijiečiai ir svečiai rinkosi į parapijos salę kur broliškoje agapėje toliau dalijosi krikščionišku artumu ir prisiminimais apie didelį autoritetą parapijoje turėjusį kunigą Konstantiną Chorų šventė Draugystės daina Baisogalos choras ir jo vadovas Vladas Skuja BAISOGALA Sekmadienį balandžio 26 ąją Švč Trejybės bažnyčioje po sumos įvyko chorinės muzikos koncertas Choristus ir parapijiečius sveikino parapijos klebonas kun Tomas Kedušis Tą dieną buvo minimas Baisogalos kultūros namų mišraus choro gimtadienis šiemet jam sukako septyneri metai Švč Mergelės Marijos stebuklingi paveikslai kilmė įvairovė ir simboliai Kazimieras DOBKEVIČIUS Trakų Švč Mergelės Marijos stebuklingas paveikslas Kadangi Senasis Testamentas paveikslų garbinimą draudžia o Naujajame Testamente nieko apie juos nerašoma tad suprantama kodėl pirmųjų amžių Bažnyčia buvo atsargi šiuo klausimu To meto krikščionims atsivertusiems iš stabmeldžių stabų garbinimo pavojus buvo dar labai didelis Šv Dvasios vadovaujama Bažnyčia pradėjo naudoti paveikslus Priskilės katakombose Švč M Marijos paveikslų aptinkama II amžiuje Šv Petro ir Marselijono katakombose III amžiuje Bet jie dar nebuvo garbinami ir buvo reti Prie doros tiesos ir šviesos apaštalo kapo A A monsinjoras Leonardas Musteikis 1911 1938 2005 Mons Leonardas Musteikis Kovo 28 dieną pas Viešpatį sugrįžo ištikimas Jo tarnas monsinjoras Leonardas Musteikis Jis gimė 1911 m rugpjūčio 16 d Laučiūniškių kaime Salako parapijoje ūkininkų Vincento ir Teofilės Musteikių šeimoje Leonardas jauniausias sūnus turėjo dar penkis brolius Vincentą Antaną Augustiną Mečislovą Liudviką Musteikių šeima garsėjo pamaldumu 1924 metais tėvai nusipirko 24 hektarų sklypą Luodžių dvarelyje Naujame ūkyje reikėjo statyti trobesius dirbti kitus darbus Čia tėvams padėjo sūnūs 1924 1931 metais mokydamasis Zarasų aukštesniojoje komercijos mokykloje Leonardas aktyviai dalyvavo skautų ir ateitininkų veikloje Šiose organizacijose dvasiškai subrendo ir 1932 metais pravėrė Kauno kunigų seminarijos duris 1938 m birželio 11 d Kauno Arkikatedroje arkivyskupas Juozapas Skvireckas įšventino kunigu Dovanojo save kitiems Paminėtos širdietės vienuolės Stasės Kazlauskaitės išėjimo Amžinybėn penktosios metinės Angelė BUŠKEVIČIENĖ S Stasė Kazlauskaitė 1989 rudenį audiencijoje pas Joną Paulių II Vatikane Kiekvienos kartos erdvėje yra asmenybių kurios gyvena ne dėl savęs o dėl kitų artimų ir tolimų Tai dovanojantys žmonės Galimas dalykas kad yra pasaulyje toks pašaukimas dovanoti kitiems ne tik duoną drabužį ramybę gerumą bet ir savo laiką talentą kantrybę visą savo šviesumą kaip derlingą savo tylą teigia poetas Robertas Keturakis Ekspremjeras meta pirštinę V Putinui Petras KATINAS Buvęs Rusijos premjeras Michailas Kasjanovas sieks prezidento posto EPA ELTA nuotrauka Buvęs Rusijos premjeras Michailas Kasjanovas garsėjo ne tik puikia savo išvaizda brangiais kostiumais puikiu anglų kalbos mokėjimu bet ir sugebėjimu bendrauti su kitų šalių premjerais ir prezidentais Tai nepatiko prezidentui V Putinui ir prieš metus M Kasjanovas buvo išvarytas

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2005/05/06/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  buvo paminėtos Rusijos pergalės Didžiajame tėvynės kare 60 osios metinės Antrojo pasaulinio karo užbaigimas kurį nulėmė nacistinės Vokietijos kapituliacija prieš antihitlerinės koalicijos sąjungininkus Maskvoje faktiškai buvo nepaminėta Tad ir tie keletas vadinamųjų antihitlerinės koalicijos veteranų lietuviškomis ir rusiškomis pavardėmis iš Lietuvos į Maskvą vyko paminėti tik pergalės didžiajame tėvynės kare o ne Antrajame pasauliniame kare 60 ąsias metines Pasirengimas ekumeniniam bendradarbiavimui Mindaugas BUIKA Popiežius Benediktas XVI sveikinasi su Anglikonų Bažnyčios dvasiniu vadovu Kenterberio arkivyskupu Rovanu Viljamsu Ekumenizmas bus vienas pagrindinių iššūkių prasidėjusiame popiežiaus Benedikto XVI pontifikate todėl pirmieji Šventojo Tėvo pasisakymai dėl jo įsipareigojimo darbuotis krikščionių vienybės labui buvo atidžiai išklausyti ir teigiamai įvertinti visose krikščioniškose Bažnyčiose ir bažnytinėse bendrijose Taip pat ir daugelio konfesijų dvasinių lyderių atsiųsti sveikinimai Popiežiui jo išrinkimo proga bei pastarojo meto pareiškimai žiniasklaidai reiškė įsitikinimą dėl tęsimo dialogo su Katalikų Bažnyčia kuris daugeliu atvejų išskyrus problemas su Rusijos stačiatikiais buvo gana veiksmingas Jono Pauliaus II ilgamečio valdymo laikotarpiu Nepabūgęs kovų nei vargų Algimantas Petrauskas 1953 metų nuotrauka iš asmeninio archyvo Algimantas PETRAUSKAS gimė Pakapurnyje gražiame žemaičių raseiniškių krašte prie Dubysos netoli Alkupio intako augo Beržytės kaime kur buvo tėvų sodyba Mokėsi Raseinių gimnazijoje Paauglystės ir jaunystės metus visam gyvenimui paženklino Antrasis pasaulinis karas ir sovietų okupacija 1944 metų rugpjūtį iš Rytų priartėjus frontui šeima bandė pasitraukti į Vakarus tačiau juos pasivijo raudonarmiečiai ir teko sugrįžti į sodybą Beržytėje Sodyba buvo sudeginta kas tik galima išplėšta sunaikinta laukuose paliktos minos Tautinis ir pilietinis ugdymas Lietuvos mokykloje Kazimieras DOBKEVIČIUS Mokslinės konferencijos dalyviai Sėdi kairėje Lietuvos moterų lygos Kauno skyriaus pirmininkė Virgilija Randienė Tokiu pavadinimu balandžio 29 dieną Kauno apskrities pedagoginiame muziejuje įvyko mokslinė konferencija kurią vedė Lietuvos moterų lygos Kauno skyriaus pirmininkė Virgilija Randienė ir Kauno apskrities pedagoginio muziejaus direktorė Živilė Jakaitė Šios abi organizacijos ir surengė šį mokslinį forumą Spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienai Du

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2005/05/11/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •