archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  eilę su kitomis tikėjimo šventėmis Ir galbūt visiškai nepelnytai ji nustumiama į kapinių patvorius į ten kur žmonių gyvenimai kad ir kokie jie būtų buvę vis labiau dengiami marmuro plokštėmis kad neduok Dieve jokia gyvybė iš po plokštės neprasikaltų į ten kur vis mažiau atsakomybės už gyvenimą maldos ar bet kokio gero žodžio saviesiems Atrodo kad ji vis labiau mūsų gyvenamai aplinkai asocijuojasi su kraštutinumais nei su pašaukimo pilnatve Todėl ir tenka matyti ašaras ant šios šventės kuri visiškai nepelnytai painiojama su vaiduoklių siautėjimu destrukcija veido Norisi kviesti kad šią šventę šiemet išgyventume gyvai Vis dėlto reikia nuvalyti užmaršties dulkes ir ašaras nuo šventumo veido net dėl to kad nepaisant rudens visi šios šventės atributai mums alsuote alsuoja grožiu ir harmonija medelio šaka pasipuošusia pačiu ištvermingiausiu ir gražiausiu lapeliu chrizantemos žiedu giliai įspaustu žmogaus rankose ir gyvenime ir viltimi Man ši šventė yra be galo brangi Kartu su Visais Šventaisiais jungiuosi į bendrą chorą šlovinti garbinti ir aukštinti Tą kuris panorėjo savo šventumu dalytis su mumis kukliais kūriniais atliekančiais piligrimystę žemėje Kaskart šioje šventėje prisimenu ir Motiną Teresę ir Joną Paulių II tokius be galo artimus tuos kurių veidus savo atmintyje galiu kontempliuoti tuos kurie buvo tokie patys šioje žemėje

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2015/10/30/liet_04.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  2012 metai 2013 metai 2014 metai 2015 metai Prieš Vėlines ne tik kapus puoškime bet ir už mirusiuosius pasimelskime Vėlinės mirusiųjų pagerbimo diena Tada skubame į kapines pagerbti Amžinybėn išėjusių atminimą Lapkričio 2 ąją jau nuo pat ryto didesnėse ir mažesnėse kapinėse šurmuliuoja žmonės Prasideda mirusiųjų pagerbimo karnavalas ant mirusiesiems supiltų kauburėlių ar prie įmantriausių kartais net didžiulių paminklų pastatomi ir uždegami įmantriausi žibintai su storiausiomis žvakėmis kurios gali degti net savaitę Apie gėles jų įvairovę jų begalę neverta ir bekalbėti puokštės didžiausios brangiausios jomis nuklojamas visas kartais net viso didžiulio kapo plotas Prie taip prabangiai papuošto kapo kiek pastovima patylima ir nueinama Tiesa dar šiek tiek pavaikštoma pasmalsaujama kaip papuošti kitų mirusiųjų kauburėliai o išvydus kuklų kapelį su vazoje pamerktu chrizantemos žiedu dviem degančiomis pailgomis bažnyčioje pašventintomis žvakėmis ir tamsiai apsirengusią moterėlę su anūkėliu besimeldžiančią prie šio kuklaus kauburėlio nustembama jog šiais laikais dar esama ir tokių kapelių Keisčiausia kad tų prabangių kapinių lankytojai itin prašmatniai išdabinę savo artimųjų kapelius nebesuranda vienos geros valandos užsukti į parapijos bažnytėlę kurioje jų mirusieji ir jie patys buvo pakrikštyti priėmė Pirmąją Komuniją ją lankė Kodėl taip skubiai išdundama prabangiomis automašinomis Vėlinių dieną bažnyčioje aukojamos šv Mišios už kapinėse palaidotus artimuosius ir gimtosios

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2015/10/30/laik_01.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  pagundomis ydomis ir geismais kad neįmanoma būti nenuodėmingiems kad kiekviena nuodėmė neša bausmę Galime jau čia žemėje tą bausmę įvairiais būdais atlikti sumokėti malda apsimarinimu auka išmalda pasninku gerais darbais Tai užmokesčio būdai už tą bausmę Viešpats Dievas leidžia patirti kaip ligos nelaimės netektys kurios mūsų priimamos su nuolankumu atsiduodant Dievo valiai yra priemonė atsilyginti jau čia žemėje už padarytų nuodėmių pasekmes Galbūt kai kurie jau čia žemėje patiria tiek kančių kad iki mirties akimirkos sugeba apsivalyti prieš Viešpatį Dievą Normalu jog kiekvienas žmogus iš prigimties nuodėmingas turi po mirties kelyje į dangų sustoti skaistykloje Todėl pamąstykim apie ją galinčią mus kažko pamokyti Sielos kurios ten yra kenčia Bet turi tai kas jas džiugina išganymo garantiją Jos žino kad ankščiau ar vėliau joms atsivers dangus Jos kažkaip nugali savo likimą Pragaras nebegresia Galima kažkuria prasme pavydėti skaistyklos sieloms Jos garantuotos dėl išganymo Mes dar nesame užtikrinti kad mirties akimirką būsime pašvenčiamoje malonėje todėl turime prašyti maldoje laimingos mirties Jeigu skaistyklos sielos yra geresnėje padėtyje negu mes tai ar reikia joms padėti Taip Netgi pagonys tai jautė Skaistyklos sielos kenčia Šv Augustinas ir šv Tomas Akvinietis tvirtino kad pati mažiausia skaistykloje kenčiančios sielos kančia yra didesnė negu galėtume čia žemėje įsivaizduoti Reikia joms padėti kad sutrumpėtų jų kančios laikotarpis Štai pavyzdys Buvo maža mergaitė vardu Eugenija Žaidė su draugėmis bėgo paskui drugelį Staiga sustojo ir sako joms Ar žinote apie ką galvoju Klausykite jums pasakysiu Jeigu viena iš mūsų būtų įkalinta ugnyje ir jeigu mums būtų duota vienu žodžiu išlaisvinti ją iš ten kaip greitai mes tai padarytume Draugės nieko nesuprato iš tos kalbos bet Eugenija joms aiškino Tai yra asmeninis apvalymas ten yra įkalintos sielos ugnies nelaisvėje Dievo teisingumas laukia mūsų maldų kad jas išlaisvintume o mes tų maldų neduodame Persiėmusi tų sielų likimu mergaitė apie tai vis galvojo Bėgo

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2015/10/30/laik_02.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  pradžios Aiški tik XX amžiaus 3 ojo dešimtmečio 1929 metų epitafija Sudiev brangioji Vincute Rengeisi duoti mano džiaugsmui sūnų O palikai man skausmui šaltą kapą Yra keletas epitafijų užrašytų prieškario laikotarpiu Šioje epitafijoje nurodomi gimimo ir mirties mėnuo ir diena SIMANAS BASTYS G 1877 X 15 D M 1939 XII 4 D 1939 Mėnesiai ir dienos rašomos iki XX amžiaus 5 ojo dešimtmečio nuo XX amžiaus 6 ojo dešimtmečio jau nematyti tokių užrašų Nedaug išlikę užrašų iš Antrojo pasaulinio karo laikotarpio Juose dažnai įrašomas mirusio amžius NIJOLYTĖ ZOBIELAITĖ UŽMIGUSI VIEŠPATYJE EIDAMA 8 METUS 1943 5 12 VIEŠPATIE AŠ TAVE REGĖSIU Kitoje epitafijoje galimai įvardijamas paminklą pastatęs asmuo ILSĖKIS RAMYBĖJE TĖVELI PASKUTINĖ AUKA SŪNAUS JONO 1940 Ypač gausu XX amžiaus 7 ojo 8 ojo 9 ojo dešimtmečio epitafijų Jas galime suskirstyti žanriniu atžvilgiu Galime išskirti epitafijas palinkėjimus Dažniausiai rašoma Ilsėkitės ramybėje Ilsėkis ir lauk mūsų Yra ir toks palinkėjimas ŠLAMĖKIT MOTINĖLIAI BERŽAI ŽALI 1976 Galime išskirti dar vieną grupę užrašų epitafijas apgailestavimus JŪS JAU AMŽINYBĖJE O MES KELYJE be datos Jei meilė galėtų stebuklus daryti Tai ašaros gailios jus prikeltų 1951 NORS DAUG VARGŲ PASAULYJE PAŽINOT VISTIEK PER GREITAI JUOS PALIKOT 1960 Randame užrašų kuriuos galėtume laikyti epitafijomis pažadais Kur benublokštų mus likimas Nors mintimis suklupsime prie Jūsų kapo 1975 Dažni užrašai epitafijos prašymai PRIIMK VIEŠPATIE JOS VĖLĘ KAD JI MIRUSI PASAULIUI TAU GYVENTŲ 1969 Rasta užrašų kurias pavadintume epitafijomis padėkomis Brangiai motinai dėkinga duktė be datos Vaikams skirtose epitafijose išreikštas didelis tėvų skausmas ir liūdesys laidojant vaikus ILSĖK MAŽYTI MŪSŲ ŠALTAM MIRTIES SAPNE KOL SIELVARTO KELIU ATEISIM PAS TAVE 1943 Jaunų žmonių antkapiniai užrašai išsiskiria ypatingu jausmingumu skausmą ir neviltį išliejančiu lyriškumu Tėveli jau niekad nepramerks blakstienų Tos akys rūpestingos Jau nebeglostys mus nei vieno Balta ranka sustingus 1970 Dažnai žemėje likę mirtingieji skundžiasi sunkia dalia LIŪDI TAVO DUKRELĖ ŠIOS

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2015/10/30/laik_03.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  savojo teisumo Pagaliau pasitikinti ir viltinga malda reiškia širdies atvėrimą Dievui numalšinimą savyje visokių nusiteikimų kad tyloje ir sielos ramybėje būtų išgirstas Dievo balsas Be pasitikinčio leidimo būti vadovaujamiems Šventosios Dvasios visi sprendimai tebus tik dekoracijos Ir užuot iškėlus Evangelijos principus jie liks uždengti ir nuslėpti o mūsų mokymas tebus žodžiai neduodantys naudos aiškino Šventasis Tėvas Jis kvietė Vyskupų Sinodo dalyvius prieš akis turėti ne savo asmeninę nuomonę bet tikėjimą į Dievą ištikimybę magisteriumui Bažnyčios gerovę ir salus animorum sielų sveikatą Cum Petro et sub Petro Šiuos apmąstymus popiežius Pranciškus tęsė fundamentalioje ir plačiai komentuotoje kalboje spalio 17 dieną surengtame Vyskupų Sinodo 50 mečio minėjime Šis minėjimas vyko Vatikano didžiojoje audiencijų salėje ir jame kartu su pastarosios asamblėjos dalyviais taip pat dalyvavo platesnės tarptautinės bažnytinės bendruomenės atstovai su čia pasisakiusiais kardinolais iš kiekvieno kontinento Pradėdamas pagrindinį ir visų lauktą pranešimą popiežius Pranciškus priminė kad nuo pat savosios Romos vyskupo tarnystės pradžios jis norėjo iškelti Sinodo kaip ypač brangaus Vatikano II Susirinkimo paveldo reikšmę Buvo prisiminta kad ir palaimintasis Paulius VI įkurdamas Vyskupų Sinodo instituciją norėjo kad ji būtų gyvas visuotinio Susirinkimo atvaizdas išreiškiantis aktyvaus bendravimo ir svarstymo dvasią ir metodą Šventasis Jonas Paulius II po dvidešimties metų 1985 aisiais sušaukęs neeilinę Vyskupų Sinodo asamblėją Vatikano II Susirinkimo sprendimą įgyvendino Aptarimui irgi akcentavo tolesnio kolegialios pastoracinės atsakomybės stiprinimo svarbą Popiežius Benediktas XVI savaisiais 2006 metais paskelbtais potvarkiais stengėsi Ordo Synodi Episcoporum labiau suderinti su naujomis Kanonų teisės kodekso nuostatomis Mes turime tęsti šį kelią tvirtino popiežius Pranciškus pabrėždamas jog toks kolegialumas yra gyvybiškai svarbus pajėgų sutelkimui trečiojo tūkstantmečio Bažnyčios misijoje su naujosios epochos sudėtingumu ir prieštaringumu moralinėje ir dvasinėje plotmėje Iš tikrųjų apibrėžti Sinodą plačiąja prasme kaip visos Bažnyčios pasauliečių tikinčiųjų ganytojų Romos vyskupo žengimą kartu žodžiais nėra sunku tačiau tai įgyvendinti praktikoje dabar nėra paprasta Pasiremdamas Vatikano II Susirinkimo dogmine konstitucija Lumen Gentium Šventasis Tėvas sakė kad Dievo tauta sudaryta iš visų pakrikštytųjų yra paženklinta būti dvasine buveine ir šventa kunigyste Ji yra ta tikinčiųjų visuma kuri gavusi šventojo patepimą negali klysti tikėjimo reikaluose ir apreiškia šią ypatingą savo savybę visos Dievo tautos antgamtinio tikėjimo suvokimu kad nuo vyskupų iki eilinio tikinčiojo išreiškia visuotinį sutarimą tikėjimo ir moralės dalykuose LG 12 Taigi kiekvienas tikintis asmuo nepriklausomai nuo atliekamų funkcijų Bažnyčioje ar teologinio išsilavinimo laipsnio yra aktyvus evangelizacijos subjektas ir būtų šiuo atžvilgiu visiškai netinkama vienus išskirti kaip kvalifikuotus veikėjus o likusiąją tikinčiųjų tautą kaip tik jų veiksmų ir mokymo priėmėją Juk taip ir pats sensus fidei tikėjimo pojūtis draudžia griežtą Ecclesia Bažnyčios kaip visumos atskyrimą nuo Bažnyčios mokymo ir jo pažinimo Ecclesia docens discens kadangi pati tikinčiųjų kaimenė turi antgamtinį instinktą įžvelgti naujus kelius ir veikimo būdus kuriuos Viešpats apreiškia Bažnyčiai Priminęs kaip rengiantis pastarosioms dviems 2014 ir 2015 metų jo sušauktoms šeimos sielovadai skirtoms Vyskupų Sinodo asamblėjoms pasaulio tikinčiųjų bendruomenėse vyko platūs generalinio sekretoriato vyskupams atsiustų klausimynų ir anketų aptarimai kad būtų išgirstas pačių šeimų balsas apie jų džiaugsmus rūpesčius ir viltis popiežius Pranciškus sakė jog tai yra geras pavyzdys kaip sinodinė Bažnyčia yra klausanti Bažnyčia Iš tikrųjų tikintys

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2015/10/30/krsiand_01.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  sostą veidais žemėn ir pagarbino Dievą giedodami Amen Palaima ir šlovė ir išmintis ir dėka ir garbė ir galybė ir stiprybė mūsų Dievui per amžių amžius Amen Apr 7 9 12 Šie laimingieji skendi jau pasiekto Viešpaties džiūgavimo triumfe o žemiškosios kelionės piligrimams tai dar siekiamybė Šventieji būdami ramūs dėl savo laimės amžinybėje meldžiasi už visus pasaulio žmones ir laimina juos Pasak katekizmo nėra geresnių pavyzdžių už šventuosius ir nėra geresnių pagalbininkų bei užtarėjų nei jie Vadintis kokio nors šventojo vardu vadinasi turėti draugą pas Dievą Bet čia būtinai turi būti dialogas Jei tas asmuo už kurį pavyzdžiui meldžiasi jo angelas sargas pats niekada nesikreipia į šį savo globėją nes abejoja ar netiki jo teikiama pagalba tuomet dėl to žmogaus tikėjimo stokos blokuojamas angelo sargo antgamtinis veikimas Matome kad dažnas šiuolaikinis žmogus ne tik nepajėgia malda kreiptis į savo šventuosius globėjus bet stokoja pradinio bendrystės ryšio ir su pačiu Jėzumi Pasak rašytojo Maurice o Robertso tikintysis atsiduria dvasiniame pavojuje jei leidžia sau nors trumpai atsitraukti nuo Kristaus meilės Kai mūsų širdies nebepasiekia Kristaus teikiamas šventėjimas mūsų sielos tyliai patraukia ieškoti kitų mylimųjų Štai kodėl Jėzus yra labai rimtai kalbėjęs apie radikalų vidinį žmogaus pasikeitimą Jei neatsiversite visi taip pat pražūsite Lk 13 5 Jėzus ne gąsdina pražūtimi bet primena nieku kitu nepakeičiamą kiekvieno žmogaus atsivertimo būtinybę Šis atsivertimas ne žmogaus prigimtį žalojančio kraštutinio apsimarinimo praktikos bet dažni bei širdingi atodūsiai Ateik Viešpatie Jėzau Apr 22 20 Jėzau pasitikiu Tavimi ar Viešpatie Jėzau gyvojo Dievo Sūnau pasigailėk manęs nusidėjėlio ir kasdienybės darbai liudijantys kad jis iš tiesų stengiasi taip elgtis kaip geriausias Mokytojas moko Kaip bet koks žmogaus atsiribojimas nuo savo sąžinės balso ir Dekalogo individą laipsniškai nužmogina jo pastangos vis labiau atsiverti netrukdomam dieviškos malonės savyje veikimui vis giliau padeda suvokti savo teisingo gyvenimo poziciją nes anot šv Grigaliaus Nazianziečio

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2015/10/30/krsiand_02.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  dalyvavo Šeduvoje gyvenusių dirbusių kūrusių ir čia mirusių ir sušaudytų žydų atminimo ceremonijoje ir Šeduvos žydų memorialinio fondo projekto Prarastas štetlas atidarymo iškilmėse Šeduvoje jie aplankė unikalias atskurtas žydų kapines tris žydų masinių žudynių vietas dalyvavo paminklo Šeduvos žydams atidengimo ceremonijoje Šeduvos centre Privačios iniciatyvos dėka dviejose masinių žudynių vietose Liaudiškių miške ir vienoje Pakutenių miške tuos kurie atvyksta pagerbti holokausto aukas sutinka skulptoriaus Romualdo Kvinto architektūrinės kompozicijos Visose masinių žudynių vietose skambėjo Kadišo malda už mirusiuosius kiekvienoje atmintinoje vietoje Šeduvos žydų memorialinio fondo steigėjas Sergejus Kanovičius pasakojo apie projektą Prarastas štetlas apie tragišką Šeduvos žydų likimą Paminklo Šeduvos žydams atidengimo ceremonijoje skambėjo skaudžiais atsiminimais besidalijančių žydų pasakojimai apie tai kaip jų tėvai išsigelbėjo nuo gresiančios mirties Vieni spėjo pasitraukti į kitas šalis kitus priglaudė ir nuo žūties slėpė vietos gyventojai Jautriai prie paminklo Šeduvos žydams kalbėjo Pinchas Nol paskutinis Šeduvoje gimęs žydas į iškilmes atvykęs kartu su savo sūnumi Marflena Saul Englander Šeduvos žydų palikuonė kurios mama iki šiol prisimena Šeduvoje gyvenusių žydų šeimas Prezidentė Dalia Grybauskaitė paminklo Šeduvos žydams atidengimo ceremonijai atsiuntusi sveikinimą dėkojo projekto Dingęs štetlas sumanytojams ir įgyvendintojams Džiaugiuosi kad turime vis naujų iniciatyvų išsaugoti mūsų visų bendrą praeitį Šeduvos žydų memorialinio fondo projektas Dingęs štetlas reikšmingai prisideda prie Lietuvoje gyvenusių žydų kultūrinio paveldo išsaugojimo visuomenės švietimo Lietuvoje gyvenusių žydų atminimo pagerbimo lietuvių ir žydų abipusio dialogo sveikinime rašė ji Šeduvoje gyveno labai daug žydų deja šiandien jų nėra Tai vieni skaudžiausių puslapių žmonijos istorijoje Lietuvoje buvo 200 vietų kuriose gyveno gausios žydų bendruomenės Šiandien turime 200 vietų kuriose yra masinės žydų sušaudytų Antrojo pasaulinio karo metu kapavietės Linkiu jaunimui nepamiršti istorijos juk žydų litvakų istorija yra didelė Lietuvos istorinio paveldo dalis sakė Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky Premjeras A Butkevičius pabrėžė kad Šeduvos pavyzdžiu galėtų sekti ir kiti Lietuvos miestai ir miesteliai Ceremonijoje dalyvavo

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2015/10/30/istdab_02.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  pati Adoracija nėra teofilinė nenutrūkstanti Sesutė papasakojo kad Švč Sakramento adoracija ne amžina Pirmadienis išeiginė diena o likusiomis savaitės dienomis adoracija vyksta tik dienomis Antrasis sustojimas Krekenava Nors ši vieta ir nesusijusi su vysk T Matulionio gyvenimu tačiau pravažiuoti pro ją nesustojus negalima Krekenavą garsina Švč Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Bazilika Ji labai didinga jos aukštis 56 m o ant jos stovintis metalinis kryžius yra 7 m ilgio Krekenavoje Žolinės atlaidai vyksta visą savaitę kaip ir Pivašiūnuose Bazilikoje didžiajame altoriuje yra stebuklingas Švč Mergelės Marijos paveikslas prie kurio ant sienų lentelėse yra sukabinti votai liudijantys apie stebuklingą paveikslo galią Tiesa šiuo metu altoriuje yra tik paveikslo kopija nes tikrasis paveikslas yra restauruojamas Parapija didžiuojasi Gyvojo Rožinio kalbėtojų ir Marijos legionierių būriu Viena legiono narė pasakojo apie Baziliką o kitos narės parapijos salėje vaišino karšta kava ir arbata sumuštinukais bei saldumynais Iš šio krašto kilęs kryždirbys Vincas Svirskis sukūręs per 200 įvairių kryžių Bažnyčioje trejus metus dirbo poetas prelatas Jonas Mačiulis Maironis Pamatėme namą kuriame jis gyveno tačiau jo po gaisro išliko tik mūrinis kaminas Privaišinti krekenaviškių leidomės į tolimesnę kelionę į ten kur Teofilius užbaigęs šios žemės kelionę užgimė Dangui į Šeduvą Kai po devynerių metų praleistų Mordovijos kalėjime vyskupas grįžo į Lietuvą apsigyveno Kaune pas brolienę tačiau pablogėjus sveikatai atvyko į Birštoną pasigydyti Po mėnesio praleisto besigydant tuometinis Birštono klebonas kan Jonas Jonys suremontavęs savo butą ir užleidęs vieną kambarį priėmė vyskupą gyventi pas save Begyvendamas Birštone vyskupas Teofilius jautė kad jo sveikata silpnėja kad Kaišiadorių vyskupijai valdyti reikalingas kitas vyskupas ėmėsi ieškoti naujo vyskupo ar sau padėjėjo Iš numatytų trijų kandidatų vyskupas pasirinko vieną Vincentą Sladkevičių Gavęs iš Šventojo Tėvo Pijaus XI leidimą slaptai nuo sovietinės valdžios ankstų 1957 metų Kalėdų rytą savo privačioje koplyčioje jį konsekravo vyskupu O tai ir buvo pagrindinė priežastis dėl kurios paskutinius gyvenimo metus jam teko praleisti tremtyje Šeduvoje 1958 m spalio 17 d vidurnaktį aštuoni saugumiečiai neklusnųjį vyskupą Teofilių pagrobė iš lovos ir išvežė į Šeduvą Čia vyskupas buvo apgyvendintas name esančiame šalia bažnyčios buvusioje špitolėje Dabar apie tai byloja ant išorinės namo sienos pakabinta marmurinė lenta su užrašu Šeduvos Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio parapijos namai Šiame name 1958 1962 m gyveno tremtinys ir kankinys arkivyskupas Teofilius Matulionis Popiežius Pijus XI Garbė lietuvių tautai davusiai tokį didvyrį 2002 08 23 Rekonstruotą namą pašventino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Apie vyskupo Teofiliaus gyvenimą Šeduvoje pasakojo dabartinis Šeduvos klebonas kun Virginijus Kazaitis nors šioje parapijoje dirba tik vienerius metus ir dar nėra gerai su ja susipažinęs Šeduvoje vyskupas buvo apgyvendintas trijuose mažuose kambarėliuose kad klebono pasakojimu miegamajame atsirėmusi į langą vos tilpo lova Tačiau vyskupas ir tuo mokėjo pasidžiaugti sakydamas kad Birštone turėjęs tik vieną kambarį Klebonas mums rodė langą prie kurio užgeso vyskupo gyvybė Ant sienos kabo nuotraukos menančios įvairius jo gyvenimo epizodus Dabar šis namas tarnauja kaip Šeduvos parapijos namai kuriuose vyksta vaikų ir paauglių ruošimas pirmiesiems sakramentams ir kiti parapijos renginiai Gyvendamas Šeduvoje vyskupas lankydavo ten dirbusius kunigus tačiau daugiausia bendravo su kun Augustinu Pronskiečiu 1886 1986 buvusiu liudininku Petrapilyje slaptai konsekruojant

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2015/10/30/mraso_01.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive



 •