archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  viduryje Spalio 27 dieną Skuodo Švč Trejybės bažnyčioje būta didelių iškilmių vyskupui emeritui Antanui Vaičiui kilusiam iš Skuodo rajono Geidučių kaimo įteiktos Skuodo garbės piliečio regalijos Tai jau tryliktasis Skuodo garbės pilietis Tądien aukotos šv Mišios kuriose dalyvavo Telšių vyskupas Jonas Boruta generalvikaras prelatas Juozas Šiurys dekanato kunigai vyskupo sūnėnas kanauninkas Juozas Vaičius ir kiti garbingi svečiai Savo tautos laisvės siekė gyvendamas užsienyje Bronius VERTELKA Kun Kazimieras Kuzminskas prie Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos tomų Livijos ŠIDLAUSKAITĖS nuotrauka Kun Kazimiero Kuzminsko savo gyvenimą aukojusio Lietuvos laisvinimui tiesos žodžiu 100 osios gimimo metinės buvo paminėtos Panevėžio kraštotyros muziejaus filiale Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje Vyko parodos Anapus geležinės uždangos pristatymas Joje panaudota Panevėžio kraštotyros Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos muziejų Lietuvos išeivijos instituto bei Panevėžio apskrities G Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos rankraščių skyriaus medžiaga Ne tik meldėsi bet ir gražiai pabendravo Bendra nuotrauka po atlaidų Kairėje klebonas kun Julius Meškauskas dešinėje vikaras kun Kęstutis Motiejaitis Prieš porą metų Šilalės rajone Pajūrio seniūnijoje esančioje Visdžiaugų gyvenvietėje buvo pastatyta medinė koplyčia savo dydžiu ir architektūra labiau primenanti nedidelę bažnytėlę Tiesa kadaise toje vietoje stovėjo bažnyčia bet laikas ją sunaikino Pagal iš Šilalės architekto gautą projektą buvo užsimota vietoj buvusios bažnyčios pastatyti erdvią koplyčią Šios iniciatyvos ėmėsi Lileikėnuose gyvenusios Skolastika ir Kazimiera Kairytės S Kairytė Šerpytienė visą laiką gyveno Lileikėnuose o Kazimiera Kairytė Kriauza Amerikoje Prie šios koplyčios pastatymo prisidėjo ne tik paminėtos koplyčios sumanytojos S ir K Kairytės bet ir Rietavo miškų urėdija Pajūrio seniūnija vadovaujama seniūno Pranciškaus Brinkio Šios koplyčios statybos meistras Stasys Bernotas Kryžių išniekino buvęs kunigas Ekskunigo E Atkočiūno pastatyta antkapinė skulptūra širdis užkelta ant akmens apjuosta grandine ir užrakinta spyna Palangoje gyveno nepaprasto pamaldumo Emilija Atkočiūnienė su dukrele Virginija Po dukros mirties motina Kretingos kapinėse pastatė didelį ąžuolinį kryžių su Kristaus kančia dail V Vaičiūnas Mama nepaprastai mylėjo dukrą nuoširdžiai

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2006/11/10/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  jo pirmtako Pijaus XI pontifikatu 1922 1939 metai sukėlė visuotinį istorikų susidomėjimą Iš tikrųjų tas laikotarpis ženklino trijų didžiųjų totalitarinių režimų Europoje Musolinio fašizmo Italijoje Hitlerio nacizmo Vokietijoje ir Stalino komunizmo Rusijoje stiprėjimą atvedusį į Antrojo pasaulinio karo tragediją su sunkiomis pasekmėmis taip pat ir Katalikų Bažnyčiai Mokslininkai diskutavo apie tautinio tapatumo išsaugojimą Europos Sąjungoje Kristina BORKERTAITĖ Tarptautinėje mokslinėje teorinėje praktinėje konferencijoje Tautinio tapatumo išsaugojimas Europos Sąjungoje Iš kairės prof dr Mario Trapani prof dr Gian Luigi Falchi kan dr Robertas Pukenis prof dr Džonas Shamuana Mabenga tribūnoje prof Alfonsas Motuzas Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete KTF lapkričio 10 11 dienomis vyko tarptautinė mokslinė teorinė praktinė konferencija Tautinio tapatumo išsaugojimas Europos Sąjungoje Konferencijos tikslas kurti laisvą be sienų krikščionišką Europą paskatinti žmones aktyviai dalyvauti tokios Europos kūrime ir viešajame diskurse Mokslininkai diskutavo apie tautinio tapatumo išsaugojimą Europos Sąjungoje Kristina BORKERTAITĖ Tarptautinėje mokslinėje teorinėje praktinėje konferencijoje Tautinio tapatumo išsaugojimas Europos Sąjungoje Iš kairės prof dr Mario Trapani prof dr Gian Luigi Falchi kan dr Robertas Pukenis prof dr Džonas Shamuana Mabenga tribūnoje prof Alfonsas Motuzas Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete KTF lapkričio 10 11 dienomis vyko tarptautinė mokslinė teorinė praktinė konferencija Tautinio tapatumo išsaugojimas Europos Sąjungoje Konferencijos tikslas kurti laisvą be sienų krikščionišką Europą paskatinti žmones aktyviai dalyvauti tokios Europos kūrime ir viešajame diskurse 1831 metų sukilimo Lietuvoje didvyrė Grafaitės Emilijos Pliaterytės 200 osioms gimimo metinėms Grafaitė Emilija Pliaterytė Nuotrauka iš leidinio 1831 metų sukilimio didvyrė grafaitė Emilija Pliaterytė Lapkričio 13 dieną sukako du šimtai metų kai 1806 metais Vilniuje grafų Pranciškaus Ksavero Broel Pliaterio ir Onos Platerienės mergautinė pavardė Ana fon Mol šeimoje gimė pirmagimė mergytė kuri buvo pakrikštyta Emilijos vardu Džiaugsmas būtų buvęs kur kas didesnis jei būtų gimęs berniukas mat grafas Pranciškus Ksaveras tikėjosi sūnaus Tuo metu niekas negalėjo pagalvoti kad po kurio laiko būtent ši

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2006/11/15/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  premjeroje dalyvaus filmo režisierė Katerina Hardvik Catherine Hardwicke aktoriai Šorehas Agdašlu Shohreh Aghdashloo ir Oskaras Isakas Oscar Isaac prodiuseriai Martis Bovenas Marty Bowen ir Vikas Godris Wyck Godrey scenarijaus autorius Mikas Ričis Mike Rich ir septyni tūkstančiai kviestinių svečių Renginio metu surinktos lėšos bus skirtos mokyklos statybai mažame Izraelio miestelyje Mughare esančiame netoli Nazareto Prisiminė mirusius Kaišiadorių vyskupijos kunigus Kun dr Algirdas Jurevičius Prel Jonas Jonys Ričardo ŠAKNIO nuotrauka Lapkričio 9 dieną Kaišiadorių vyskupijos kunigai susibūrė Katedroje šv Mišioms už prieš metus mirusį ilgametį Kaišiadorių vyskupijos kurijos kanclerį ir vyskupo generalvikarą prel Joną Jonį bei kitus vyskupijos kunigus nuo Kaišiadorių vyskupijos įsteigimo 1926 metais mirė 179 kunigai darbavęsi vyskupijoje Šv Mišioms už mirusius kunigus vadovavo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis koncelebravo 35 kunigai pamokslą sakė Kaišiadorių vyskupo generalvikaras kun dr Algirdas Jurevičius Po Mišių visi pasimeldė prie velionio kapo buvo pašventinta atminimo lenta paminklas Vėlinių šviesa muzikoje ėjime ir arbatos puodelyje Inesė Ratnikaitė Glorija Gospel iš Panevėžio Juozo DapŠausko nuotrauka Vėlinės Visų Šventųjų diena susimąstymo apie prisikėlimą bei amžinąjį gyvenimą laikas Šiaulių vyskupijoje ieškoma būdų kaip prasmingiau paminėti šias dienas Ne tik paminėti bet ir prabilti apie tai kas iš tiesų svarbu Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centras kvietė heloviną keisti į šventę Holy wins Šventieji laimi Šiauliuose ši originali šventė švenčiama jau antrą kartą Spalio 27 dieną Šiaulių kultūros centre buvo organizuotas koncertas Susirinkusieji klausėsi garsiausių šiuolaikinės krikščioniškos muzikos grupių Lietuvoje Gyvai iš Vilniaus bei Glorija Gospel iš Panevėžio Tikėjimo patirtimi dalijosi Veiklių žmonių bendrijos atstovai Šia šventumo akcija koncertu siekiame ugdyti dvasinį psichologinį ir fizinį sveikumą kad visuomenė dvasiškai kultūriškai ir ekonomiškai taptų turtinga sakė Katalikų evangelizacijos centro direktorius Juozas Dapšauskas Margionyse tebedega Vėlinių laužai Rūta Averkienė Vėlinių dieną kapinaitėse Šilais apsisiautusio Margionių kaimo Dzūkijoje gyventojai tebegerbia senolių tradicijas aštuonias dienas po Visų Šventųjų dienos degindami Vėlinių laužą ir melsdamiesi

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2006/11/17/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  pareiškimą kuriame pakvietė į esminį pilietinį ir nepartinį šio klausimo aptarimą kuris galėtų daug ką nulemti Ganytojai akcentavo savo viltį kad bus atsisakyta praėjusioje rinkimų kampanijoje vyravusios skaldytojiškos retorikos bei rėksmingų ir lėkštų debatų kurie iškraipo esamą realybę ir galimus sprendimus Irake redukuoja iki kraštutinių pasirinkimų viską palikti ir išbėgti arba išlaikyti visiškai nepakeistą kursą Irako konfliktas tapo sunkiai pakeliama našta netgi tokiai pasaulio galingiausiai supervalstybei kokios yra Jungtinės Amerikos Valstijos Šalies įsiskolinimas viršijo 9 trilijonus dolerių o karinis biudžetas siekė beveik 500 milijardų dolerių O kur dar kasmetinės šimtamilijardinės sumos skirtos Irakui atstatyti nors užuot realiai atsikūrusi šalis atsidūrė kone permanentinio chaoso ar netgi prie pilietinio karo slenksčio Per pastaruosius pustrečių metų nuo invazijos pradžios Irake žuvusių amerikiečių karių skaičius artėja prie trijų tūkstančių o civilių amerikiečių prievartinės netekties mastas iš tikrųjų įspūdingas šalies vyriausybės duomenimis šalis neteko 150 tūkst o kai kuriais tarptautiniais vertinimais apie pusės milijono ar netgi dar daugiau žmonių Šviesos erdvynuose Marija MACIJAUSKIENĖ Rikardas Gustavas V Česas Dž Verdžio operoje Kaukių balius 1967 m Ričardo ŠAKNIO fotokopijos Man menininkas primena tamsią ir nepaliestą leliją o gal žemčiūgą senovės lietuvių darželiuose Tos gėlės reikalauja rūpesčio ir meilės kasdieninės bet kai pražysta tarsi nušvinta visas pasaulis Tai Viešpaties dovana kurią paveldi ir būsimasis menininkas solistas smuikininkas ar Visos kūrybinės jėgos srute srūva jei mokėsime jas vertinti saugoti ir Viešpaties patikėtam darbui aukotis Taip mąsčiau ketindama rašyti apie subtilaus balso ir kitais talentais Dievo apdovanotą įžymųjį mūsų operos tenorą sukūrusį scenoje net 52 ryškius vaidmenis Vladą Česą kurį pirmąkart išgirdau dar pokary kai Kaune pradėjo atgauti jėgas opera Juk vengdami tremčių artėjant antrajai sovietinei okupacijai ne tik rašytojai dailininkai bet ir didžiuma ryškių dainininkų pasitraukė į Vakarus be rytdienos vizijos svarbu buvo išlikti gyvam nebūti numarintam Stiklo menininko grįžimas Stiklo menininkas Vygantas Paulauskas Autoriaus nuotrauka Šimtai tūkstančių Lietuvos

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2006/11/22/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  žmonėms padedant iš tiesų daug nuveikta Visa tai džiugina ir paties ganytojo širdį Su giesme žengiantys Kun Saulius STUMBRA Šv Mišios seminarijos koplyčioje Artėjant Šv Cecilijos bažnytinės muzikos globėjos šventei Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje lapkričio 20 dieną rinkosi vyskupijos vargonininkai Šv Cecilijos draugijos nariai Susirinkę į visuotinį susirinkimą paminėti jau trečių atkurtos Šv Cecilijos bažnytinės muzikos draugijos metinių vargonininkai pirmiausia dalyvavo atviroje chorinio meistriškumo pamokoje kurią vedė Klaipėdos universiteto profesorius kompozitorius Gediminas Purlys Paskaitos metu repetuotos giesmės mišių dalys profesorius dalijosi savo ilgamete chorvedžio dirigento patirtimi Aukštaičiai pagerbė buvusį savo vyskupą Bronius VERTELKA Vyskupą emeritą Juozą Preikšą sveikina G Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytė Trylika metų Panevėžyje vyskupu darbavosi iš Zanavykijos Šakių krašto kilęs Juozas Preikšas Pagerbti jį sulaukusį 80 ojo gimtadienio lapkričio l6 ąją rinkosi žmonės į Panevėžio apskrities G Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salę Čia įvyko pirmasis renginys neseniai duris atvėrusioje knygų šventovėje Norinčių patekti į salę pabūti su tebemylimu ir tebelaukiamu Panevėžyje vyskupu emeritu J Preikšu buvo tiek daug kad pritrūko sėdimų vietų Susitikime buvo pristatyta knyga Žodžiai J E vyskupas Juozas Preikšas Bombos sugriovė daugelį tiltų bet meilės tilto niekas nesugriaus Gintarė Prūsaitė Spalio 29 dieną Vilniaus jėzuitų gimnazijoje įvyko neįprastas renginys pavadintas Brolybės tinklu Į šį renginį buvo pakviestos įvairios Lietuvos jaunimo bendruomenės Atvyko Ateitininkų federacijos Skautų draugijos pranciškoniškojo jaunimo atstovai taip pat jaunimas iš San Damiano bendruomenės Dievo gailestingumo šventovės ir kt Susitikimą inicijavo ir organizavo Lietuvos fokoliarų judėjimo nariai Į jį buvo pakviesti atvykti ir latvių jaunuoliai taip pat dalyvaujantys fokoliarų judėjime Paminėjo pirmąjį Telšių vyskupą Vysk Justino Staugaičio 140 osios gimimo metinės Kan teol lic Andriejus Sabaliauskas Pirmasis Telšių vyskupas Justinas Staugaitis Lapkričio 14 dieną Telšių Katedroje buvo paminėtos pirmojo Telšių vyskupo ir 1918 m vasario 16 osios Nepriklausomybės Akto signataro Justino Staugaičio 1866 1943 140 osios gimimo metinės Per vyskupo gimtadienį Telšių Katedroje 12 val vyko šv Mišios kurių metu buvo meldžiamasi už pirmąjį Telšių vyskupą bei kitus jau amžinybėn iškeliavusius šios vyskupijos ganytojus taip pat maldoje buvo prisimenami ir mirę Telšių vyskupijos prelatai kanauninkai kunigai Šv Mišių iškilmingai liturgijai vadovavo Telšių vyskupas dr Jonas Boruta SJ šv Mišias koncelebravo Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius Telšių Katedros kapitulos kanauninkai prelatai Šv Mišiose dalyvavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė bei klierikai ir gausus būrys tikinčiųjų giedojo Palangos parapijos didysis Sumos choras Šakių dekanato muziejus pažymėjo įkūrimo sukaktis Šakių dekanato muziejaus ekspozicijos dalis Gedimino JOKŪBAIČIO nuotrauka Lapkričio 18 dieną paminėjome Šakių dekanato muziejaus įkūrimo penkmetį Tai oficiali šio muziejaus atidarymo data o praktinei jo veikla jau vyksta visą dešimtmetį Muziejus buvo įkurtas tuo metu buvusio Šakių šv Jono Krikštytojo parapijos klebono kun Deimanto Brogio iniciatyva ir rūpesčiu Nesant kitų patalpų muziejus buvo įkurdintas Šakių parapijos namų mansardoje paprasčiau tariant palėpėje Kiauras stogas stogo šlaitinis nuolaidumas reikalavo nemažai sumanumo įkuriant ekspozicijas bet viskas buvo išspręsta ir viskas atrodė visai neblogai Muziejus jau nuo 1996 metų tapo lankomas čia kai kurių mokyklų katechetės jame pamokas vesdavo mokiniams Nužudytas KGB užsakymu Kunigo Broniaus Laurinavičiaus 1913 1981 žūties 25 osioms

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2006/11/24/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Atvykęs į Turkijos sostinę Ankarą 1979 metų lapkričio pabaigoje popiežius Jonas Paulius II pirmiausia pabučiavo šios šalies žemę Prasmingas apsikeitimas delegacijomis Savaime suprantama kad sudėtingomis dabartinės tarptautinės padėties kuriai daro įtaką vadinamoji civilizacijų sandūra sąlygomis vakar prasidėjusio popiežiaus Benedikto XVI vizito į Turkiją metu daug dėmesio skiriama tarpreliginių krikščionių ir musulmonų santykių aspektams Tačiau vis dėlto svarbiausias šios Šventojo Tėvo kelionės tikslas yra piligrimystė į Konstantinopolį ir Katalikų Bažnyčios ekumeninės bendrystės su Stačiatikių Bažnyčią plėtra Kalendorius padėsiantis kopti į dvasines aukštumas Inesė Ratnikaitė Visus vienijanti pabaigos giesmė po kurios keli šimtai kalendorių buvo iškart išgraibstyti Lapkričio 8 osios vakarą Šiaulių P Višinskio viešojoje bibliotekoje buvo pristatytas 2007 metų kalendorius Kryžiai Europos kalnuose Renginį vedė Šiaulių dramos teatro režisierė Regina Steponavičiūtė Ji teigė jog šis kalendorius graži Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio dovana šiauliečiams Pristatymas buvo spalvingas rodomomis kalendoriaus nuotraukomis į salę netilpusiais žmonėmis sakralinio Šv Cecilijos ansamblio atliekamais kūriniais sveikinimais gėlių žiedais Prisimintas skulptorius J Zikaras Bronius VERTELKA Parodos įkvėpėja Vilniuje gyvenanti dailininkė Emilija Gaspariūnaitė Taločkienė kairėje ir Panevėžio dailės galerijos direktorė Jolanta Lebednykienė Įžymųjį skulptorių Juozą Zikarą su Panevėžiu siejo artimi ir stiprūs ryšiai Menininko 125 osioms gimimo metinėms pažymėti lapkričio 17 ąją miesto Dailės galerijoje buvo atidaryta tapybos darbų paroda Laisvės spalva Jai savo kūrinius pateikė Panevėžio ir Vilniaus dailininkai pristatę 15 darbų Atidarydama parodą galerijos direktorė Jolanta Lebednykienė teigė jog jos įkvėpėja yra Emilija Gaspariūnaitė Taločkienė buvusi panevėžietė dabar Vilniuje gyvenanti profesionali menininkė J Lebednykienė ir pakvietė ją vesti J Zikaro jubiliejui skirtas iškilmes Paminklas Laisvei ir Lietuvai Visuomenėje vykstant diskusijai dėl paminklo Vilniaus Lukiškių aikštėje norėčiau pateikti savąjį paminklo Laisvei ir Lietuvai regėjimą Kad ir kokie būtų išraiškingi granitiniai betoniniai marmuro ar kiti monumentai jie dažniausiai būna pilki niūrūs ir nuobodžiai vienodi na skulptoriaus išradingumas gyvesnė forma kartais tai pataiso kaip Antano Kmieliausko darbuose bet esmę tai

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2006/11/29/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Mindaugas BUIKA Popiežius Benediktas XVI dešinėje ir Kenterberio anglikonų arkivyskupas Rovanas Viljamsas Kenterberio arkivyskupo vizitas Vatikane Popiežius Benediktas XVI tęsia savojo pontifikato prioritetines ekumeninio bendradarbiavimo pastangas Šiuo aspektu buvo svarbus praėjusią savaitę įvykęs jo susitikimas su Anglikonų Bažnyčios dvasiniu vadovu Kenterberio arkivyskupu Rovanu Viljamsu Susitikimo metu buvo paskelbta deklaracija įvertinanti dabartinę tarpkonfesinio dialogo būklę Arkivyskupo R Viljamso ir jo palydos vizitas Vatikane lapkričio 21 26 dienomis buvo skirtas paminėti 40 osioms metinėms istorinio susitikimo tarp tuometinio Kenterberio arkivyskupo Maiklo Ramzio ir popiežiaus Pauliaus VI Tuo susitikimu pradėta nauja katalikų ir anglikonų santykių era Kiekvieną mėnesį kalnas su kryžiumi Kristina BORKERTAITĖ Vyskupas Eugenijus Bartulis sako kad kryžius pergalės ženklas Septynerius metus kantriai nešęs kasdienybės pareigų kryžių Kauno Arkikatedroje dabartinis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis atrado aistrą keliauti ir pajuto kalnų trauką Per trisdešimt kelionių metų vyskupas su savo bendražygiais sukaupė nemaža patirties patyrė daug nutikimų Iki šiol atminties kertelėse saugo kvapą gniaužiančius prisiminimus o albumuose fotografijas su kelionių akimirkomis Vilties ir meilės žygis Neįgalių žmonių procesija nuo Misionierių bažnyčios Aušros Vartų link Pamaldžiai sudėtos rankos skausmų išvagotas veidas viltingas žvilgsnis ir šypsena lūpose Tokie žmonės Piligriminio komiteto pakviesti lapkričio 18 dieną rinkosi prie Misionierių bažnyčios Ne į labdaros koncertą ar kad gautų puodelį nemokamos kavos Kas lazdele pasiramsčiuodamas kas sėdintis neįgaliojo vežimėlyje kas suspaustas fizinių ar dvasinių kančių o kas su nuoširdžia meile atėjęs padėti silpnesniesiems Vieni iš Vilniaus Kauno kiti net iš Anykščių Visi jie buvo pasirengę piligriminiam žygiui į Aušros Vartus prie Gailestingumo Dievo Motinos Bažnyčios veikla ekstremaliomis sąlygomis Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Lapkričio 24 ąją Vilniuje LR Seimo rūmuose įvyko konferencija 1991ųjų sausis rugsėjis nuo SSRS agresijos iki tarptautinio pripažinimo skirta tarptautinio Lietuvos pripažinimo 15 metų sukakčiai Pranešėjai perskaitė daug įdomių ir reikšmingų pranešimų Tarp tokių reikia paminėti prof Vytautas Landsbergis Aukščiausioji Taryba 1991 metais kovose už Lietuvos valstybę arkivyskupas

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2006/12/01/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  ir dalyvės Arūno GIRAIČIO nuotrauka Šiemet minime iš Anykščių krašto kilusio Kazio Inčiūros gimimo šimtmetį K Inčiūra įvairiais talentais apdovanota asmenybė poetas dramaturgas aktorius ir skaitovas vienas pirmųjų Radiofono Kaune ir Vilniuje diktorių Rašė ir prozą vertė buvo aktyvus literatūrinių vakarų dalyvis Visi pažinoję jį tvirtina kad pasižymėjo ypatinga inteligencija buvo taktiškas jautrus visada geros nuotaikos ir giedro veido spinduliavo aukštą kultūrą ir dvasingumą Nepaprastai prisirišęs prie tėviškės mylėjęs artimuosius o motiną amžina nemaria meile poezijoje ir gyvenime ieškojęs gėrio ir grožio tą skatinęs daryti ir kitus Tolstančio švyturio šviesoj Marija MACIJAUSKIENĖ Rašytojas Kazys Jankauskas Rodos tiek daug apie rašytoją Kazį Jankauską žinau tiek daug kartų apie jį rašiau tiek daug bendravome o kai reikia jubiliejinį lapkričio 24 dieną suėjo 100 metų nuo K Jankausko gimimo straipsnį rašyti ieškai to skaitytojams mažiau žinomo bruožo to jo hamsuniško charakterio tiek darbuose tiek kasdieniniam bendravime Mano prisiminimuose K Jankauskas vientisas ir savo poelgiais ir rašytiniu žodžiu Kai prieškariu su tėvais gyvenau Linksmučiuose ten buvo Pakruojo miškų urėdija kurios vadovas buvo mano tėvas Petras Žakavičius žinojau kad miestelyje gyvena vienas žinomas rašytojas Mykolas Dagilėlis Šeižys kuris buvo ne tik mano mokytojas bet ir jo eilėraščių būdavo elementoriuje Biržų istorijos apybraižos Pasvalyje Knygos Biržų istorijos apybraižos viršelis Rugsėjo viduryje į bibliotekoje vykusius tradicinius Mariaus Katiliškio skaitymus kraštietis leidėjas Danielius Mickevičius atsivežė naują spaustuvės dažais tebekvepiančią solidžią knygą intriguojančiu pavadinimu Biržų istorijos apybraižos Pavadinimas raginte ragino tuoj pat knygą atsiversti ir leistis pasvalietiškon kelionėn juk negali būti kad mūsų kaimynai biržiečiai moksliniu istoriniu žodžiu kalbėdami apie savo kraštą neužkabintų mūsiškio Ir tai pasirodo gryna tiesa Pasvalietiškų realijų knygoje apstu O kad jos kaip ir visas Biržų kraštas taptų artimesnės ir žinomesnės nusprendėme lapkričio pradžioje Pasvalio visuomenei pristatyti naująją knygą Graži ir prasminga buvo toji sunkaus rudens diena kai bibliotekos salėn rinkosi visi kam ramybės neduoda

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2006/12/06/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •