archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  pavojingas ir mažiau agresyvus Tačiau atsirado išorinio priešo pakaitalas vidinis priešas kuris yra ir gudresnis ir pavojingesnis Laisvė apginta širdyse Jolita ŽURAUSKIENĖ Ukmergės Švč Trejybės bažnyčios Eucharistijos bičiuliai centre klebonas kun Petras Purlys prie šilkais siuvinėtos jų vėliavos Kovo 11 oji geriausiai suprantama tiems kurie okupacijos metais kentėjo patyrė didžiausius praradimus kurių širdyje degė meilė Lietuvos žemei Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą didžiulį smūgį patyrė Bažnyčia tikintieji Nepaisant persekiojimų trėmimų 1969 metais Lietuvoje gimė Eucharistijos bičiulių judėjimas kuris turėjo savo įstatus palaikė ne tik religinę bet ir tautinę dvasią Ukmergės Švč Trejybės Eucharistijos bičiulių judėjimas įsikūrė vėliau Kitąmet jis švęs gražų trisdešimties metų jubiliejų Moterys prisipažįsta kad sovietų laikais kai tikėjimas buvo draudžiamas jos dirbo su didesniu užsidegimu Gydanti sielas žodžiu raštu ir asmeniniu gyvenimu Bronius VERTELKA Birutė Žemaitytė ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas Į susitikimą su knygos Ateinu Tėve autore Birute Žemaityte Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos galerijoje Antrasis aukštas atėjo nemažas būrys miestelėnų Tai buvo pirmasis šio kūrinio pristatymas visuomenei Renginyje kuris vyko pirmosios pavasario dienos popietę dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir Upytės klebonas mons Juozapas Antanavičius Pristatyme buvo akcentuota kad B Žemaitytė savo kūryba sugeba suteikti stiprybės gydo sielas žodžiu raštu ir savo asmeniniu gyvenimu Šiluvos Švč M Marijos paveikslo kelionė Šiluvos Švč M Marijos paveikslo kopija Lapių Šv Jono Krikštytojo bažnyčioje LAPĖS Kovo 1 dieną ketvirtadienį Lapių Šv Jono Krikštytojo parapijos delegacija sudaryta iš šešių vaikinų ir keturių merginų vadovaujama Stepo Linkevičiaus atvyko į Domeikavos bažnyčioje vykusias atsisveikinimo su Šiluvos Švč M Marijos paveikslo kopija šv Mišias Po jų paėmę paveikslą ir knygą lydimi giesmių ir varpų gaudesio išvyko į Lapes Čia paveikslas dalyvaujant tikintiesiems skambant giesmėms ir varpams iškilmingai įneštas į Šv Jono Krikštytojo bažnyčią kurioje vyko šv Mišios Pamokslą sakė kun Vitas Kaknevičius Šv Kazimiero atlaidai Vyskupas Jonas Boruta kalba apie šv

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/03/09/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • XXI amžius
  vyskupijų skelbiamos specialios rinkliavos jos vyksta ypač Didįjį penktadienį skirtos Šventosios Žemės krikščionių reikalams Jėzus ir Magdalietė viename kape Ne archeologija o tik nepagrįsta sensacija Kęstutis A TRIMAKAS Vėl bandoma spekuliuoti dėl Evangelijos tikrumo Kai neva mokslinė išvada pirma paleidžiama ne mokslo konferencijoje o paskleidžiama žiniasklaidoje pagrįstai kyla įtarimas juk vengiama mokslininkų patikrinimo Amerikiečių Discovery Communications žiniasklaidos kompanija šių metų kovo mėnesį pradėjo rodyti televizijos programą Pražuvęs Jėzaus kapas The Lost Tomb of Jesus Programa tariamai dokumentuotai įrodo jog atrastas kapas kuriame užtikti Jėzaus Marijos Magdalietės ir jų vaiko palaikai 1980 metais kasant žemę naujam pastatui Jeruzalės priemiesčio Talpioto priemiestyje buvo rastas akmeninis kapas o jame buvo kelios kalkakmenio kaulų dėžės su įrėžtais Jėzaus Marijos Magdalietės Jėzaus sūnaus Judo ir kitais palaidotųjų vardais Čia nesustota Jau kuriamas filmas kurio gamybai vadovauja Simša Jakobovičius ir pagarsėjęs už filmą Titanikas Oskaro žymenį gavęs Džeimsas Kameronas Jie kuria filmą nepaisydami kad mokslininkai atmeta jų išvadas Kovo 16 oji Knygnešio diena Alė Rūta ieškojo deimančiukų Reda Kiselytė Rokiškio Romuvos gimnazijos bibliotekos vedėja Alė Rūta su dukra Vijole Livijos ŠIDLAUSKAITĖS nuotrauka Knygos minties laivai plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą F Bekonas Pavasarėja Minėsime ir knygnešio dieną Beprotiškai įdomu klajoti po knygų pasaulį Tačiau šį kartą ne apie knygnešių ir daraktorių įmintas pėdas bet prisiminsime žmones kurie tausoja brangina knygas lietuvišką žodį kurie galvoja apie knygų tikrąjį gyvenimą jų vertę ilgaamžiškumą Alė Rūta Elena Nakaitė Arbačiauskienė prozininkė poetė kuri Rokiškio Romuvos gimnazijos bibliotekai jau trečią kartą dovanoja autografuotų jai skirtų leidinių su įrašais kolekciją Paskutinėje siuntoje apie 150 leidinių Knygnešio dienos proga paanalizuosiu autentiškus įrašus Kūrybos puokštė šv Kazimierui Rokas VAIDOTAS Romano Kaip ir anuomet ištrauką skaito Kotryna Brazaitytė Kairėje autorius Liudas Gustainis Kovo 5 dieną ramią sekmadienio popietę Lekėčių bendruomenės centre įvyko penktasis jubiliejinis respublikinis rašytojų kūrybos

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/03/14/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Marijos paveikslo kelionė Vandžiogalos klebonas kun Albinas Graužinis kalbėjo apie šv Kazimierą didį Švč M Marijos šlovintoją Po Kauno arkivyskupijos parapijų bažnyčias keliauja Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija Šios iškilmės skiriamos Švč Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui Apsireiškimas buvo didelė reikšminga dovana istorijos audrų blaškomai mūsų tautai Bažnyčiose tikintiesiems aiškinama Apsireiškimo Šiluvoje reikšmė paveikslo kopijos dvasinė vertė Jausdami begalinį dėkingumą Dievo Motinai Marijai ir suvokdami krikščionišką atsakomybę už gyvenamą metą pradėjome dvejus metus truksiantį pasirengimo Jubiliejui laikotarpį sako susitikimuose su tikinčiaisiais mūsų dvasininkai Per šiuos metus bus siekiama atnaujinti ir sustiprinti krikščionišką tikėjimą ir gyvenimą parapijose Ypatingas dėmesys skiriamas Eucharistijos slėpinio šventimui pamaldumui į Dievo Motiną Mariją šeimų krikščioniško gyvenimo ir dvasinių pašaukimų ugdymui Marijos Apsireiškimo šviesai atverti savo širdis kviečiami visi geros valios žmonės ieškantys Dievo gyvenimo prasmės ir tiesos Šis pasirengimas galėtų būti kelionė per mūsų krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo slėpinį sujungiantį visus draugėn ir kviečiantį garbinti Vienatinį Dievo Sūnų tapusį Marijos Sūnumi dabar pabrėžiama per šv Mišias bažnyčiose Didžiuokimės savo šalimi ir jos žmonėmis Valdas Adamkus Lietuvos Respublikos prezidentas Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus Esame istorinėje vietoje iš kur Lietuva prieš septyniolika metų pasauliui paskelbė grįžtanti į laisvų valstybių šeimą Kovo 11 osios Akte esmingai sutapo signatarų politikų ir visos lietuvių tautos valia Vieningi Lietuvos piliečiai tapo nepriklausomybę paskelbusio Seimo užnugariu ir moraline ir politine ir fizine prasme Turbūt svarbiausiu to meto Lietuvos ženklu buvo piliečių pasitikėjimas savo rinktais parlamentarais ir parlamentarų atsakomybė piliečiams Politikai atstovaudami žmonėms ne tik deklaravo laisvės siekį bet ir dėjo visas pastangas kad jis taptų realybe Balsuodami už Sąjūdį piliečiai tikėjo programa bus vykdoma Tai buvo moralės mokykla tikrosios politinės atsakomybės mokykla Šiandien klausiu ko galėtume tikėtis jei analogiška situacija pasikartotų Ar sulauktume tokios minios piliečių pasiryžusių ginti savo Seimą ir jo skelbiamus idealus Vasario 16 oji Briuselyje

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/03/16/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  TAMKEVIČIUS ir Vilniaus dailės akademijos dėstytojas dailininkas Virginijus KAŠINSKAS Kovo 11 oji Notingeme Kun dr Vytautas Brilius MIC viduryje aukojo šv Mišias už Lietuvą Kovo 11 ąją Notingemo Šv Barnabo katedroje Lietuvos marijonų provincijos vyresnysis kun dr Vytautas Brilius MIC aukojo iškilmingas šv Mišias už Lietuvą Dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasados patarėjas Jonas Grinevičius su šeima Vidurio Anglijos Kolumbo riteriai Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrijos atstovai Notingemo universitetų lietuviai studentai vietos ir apylinkių lietuviai atvykę net iš Peterboro vietos jaunimas anglai katalikai Iškilmingas lotyniškas giesmes giedojo Notingemo universiteto choras Ukraina lietuvių veiklą įvertina ordinais Dr Aldona VASILIAUSKIENĖ Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Borysas Klimčiukas įteikė Ukrainos I laipsnio ordiną Už narsumą Lietuvos ir Ukrainos Helsinkio grupių nariui Viktorui Petkui Gilios ne kartą tarpusavyje persipynusios Lietuvos ir Ukrainos valstybių istorinės kultūrinės šaknys apie kurias kas kartą galima sužinoti kažką nauja svarbu bei aktualu ir lietuviams ir ukrainiečiams Valstybėms tapus nepriklausomomis Lietuvos spaudoje nemažai randama medžiagos įvairiais opiais Ukrainos klausimais Daug dėmesio ukrainiečių religinei ir dvasinei veiklai skiriama XXI amžiaus puslapiuose Rytų apeigų Katalikų Bažnyčios padėčiai vienuolijoms vienuoliams Daugiau kaip prieš mėnesį 2007 m sausio 24 d Nr 7 išspausdintas straipsnis Garbingas apdovanojimas liudijantis Ukrainos valstybės dėmesį lietuvių veiklai Šventė Kovinio rengimo centre Dr Aldona KAČERAUSKIENĖ Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro salėje vykusio minėjimo dalyviai Nuo Vilniaus pavažiavus 20 kilometrų Švenčionių link privažiuojame Nemenčinę Pirmasis mūsų dėmesį patraukęs objektas Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras Sovietmečiu čia veikė Civilinės gynybos štabo ryšių mazgas su požemine vadaviete būdavo organizuojami respublikiniai civilinės gynybos kursai 1991 metų rudenį pastatai buvo perimti iš Rusijos kariuomenės Kaip šis objektas pavirto į modernią europinius standartus atitinkančią karinę mokymo įstaigą pasakoja Gediminas Radvilas atsakingas už ryšius su visuomene Pasivaikščiojimai minčių pakrantėm Poeto dramaturgo ir pedagogo Antano Gustaičio 100 osioms gimimo metinėms Marija MACIJAUSKIENĖ Žodžio sakytojų ketveriukės literatūros vakaro įvykusio 1968 m rugsėjo 29 d Čikagoje programa Iš viršaus į apačią Pulgis Andriušis Bernardas Brazdžionis Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras Dabar braidydama po pokarinės lietuvių išeivijos pievas jaučiuosi kaip vaikas atsidūręs nematytam stebuklų pasauly O esu lituanistė bet kaip žinoma kažkada mes neturėjome progos nei pamatyti nei susipažinti su šia literatūra Šiandien dar vienas šimtametis atveria mums savo sielos pasaulio erdves Tai poetas dramaturgas ir pedagogas Antanas Gustaitis Trumpi enciklopediniai duomenys Gimė 1907 m kovo 12 d Gustaičiuose Marijampolės apskr Baigė Marijampolės mokytojų seminariją Pedagogu dirbo trumpai nes ėmė studijuoti Kauno universitete 1936 1940 metais dirbo Kauno ir Klaipėdos radiofonuose 1940 1941 metais Vilniaus dramos teatro direktorius 1944 metais kaip ir dalis Lietuvos inteligentų vengdami tremčių ir kitų represijų pasitraukė į Vakarus Įvairiašakis aktoriaus talentas Bronius VERTELKA Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Romualdas Urvinis Baigiantis sausiui Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktoriui Romualdui Urviniui suėjo 70 metų Pasveikinti jubiliato nepamiršo jo talento gerbėjai o teatras spektakliu Miškais ateina ruduo kur panevėžietis sukūrė pagrindinį vaidmenį pažymėjo savo kolegos sukaktį Žingsniai sunkėja atsakomybė scenoje didėja Aktorius sirguliavo tačiau išimties tvarka sutiko priimti mane savo namuose Kada jubiliatą fotografavau jis kalbėjo į diktofoną Jis neslėpė jog vis prisidedantys metai daro

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/03/21/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  ir br kun Benediktu Sigitu Jurčiu OFM trečias iš dešinės Kovo 17 dieną Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč Mergelei Marijai bažnyčios Kankinių koplyčioje vyko šventė naujokyno pradžios ir įžadų apeigos Šv Mišių metu kurias celebravo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv Kazimiero provincijos Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč Mergelei Marijai vienuolyno gvardijonas br kun Benediktas Sigitas Jurčys OFM Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras br Nerijus Čapas OFS į Pasauliečių pranciškonų ordino naujokyną priėmė aštuonis kandidatus iš Kretingos Plungės Palangos Klaipėdos ir Telšių Po šių apeigų giedant Šv Dvasios himną naujokyną baigiantys du broliai ir šešios sesės iš Kretingos leidosi į Kankinių koplyčios kriptą kur prie pranciškonų kankinių altoriaus br Nerijaus Čapo OFS ir br kun Benedikto Sigito Jurčio OFM akivaizdoje vienas davė amžinuosius o septyni laikinuosius įžadus Iš kriptos į koplyčią su degančiomis žvakėmis sugrįžusius tik ką įžadus davusiuosius sveikino čia susirinkę jų artimieji pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas kuris beje nuostabiai giedojo šios šventės metu Gera naujiena Kovo 11 ąją Kovo 11 ąją Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje buvo gausu jaunimo ŽALIAKALNIS Kovo 11 ąją Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje 11 valandą aukojamose šv Mišiose gausiai dalyvavo Kauno miesto moksleiviai švietimo darbuotojai vicemeras Kazimieras Kuzminskas atsakingoji už socialines reikmes Loreta Kudarienė ir kiti savivaldybės nariai Šv Mišias skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai aukojo kun Gintaras Vitkus SJ Homiliją sakė parapijos klebonas kun Vytautas Grigaravičius kuris atkreipė dėmesį į ypatingą šios Gavėnios kelią skatinantį kiekvieną susimąstyti apsispręsti iš tikrųjų atsinaujinti Kauno dekanate Šiluvos Švč Mergelės Marijos paveikslo kelionė Knygoje pasirašo į Kulautuvą atvykęs vyskupas Jonas Ivanauskas KULAUTUVA Po dekanato parapijas keliaujanti stebuklingo Šiluvos Dievo Motinos Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija čia buvo atvežta iš Babtų kovo 11 ąją sekmadienį Skambant varpui giesmei Marija Marija šviečiant žvakėms ji iškilmingai įnešta į bažnyčią ir pastatyta šalia altoriaus Šv Mišias Švč Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje aukojo klebonas kun Šarūnas Petrauskas Jis savo pamoksle pabrėžė kad visi turime sekti Marijos pavyzdžiu ir mylėti visus žmones ištiesti jiems pagalbos ranką užjausti ligoje kitoje nesėkmėje Mūsų širdys galėtų būti jautresnės švelnesnės tokią širdį turėjo Marija Interpretuodamas Šv Raštą klebonas pabrėžė kad Mozės artėjimas prie degančio krūmo taip pat nebuvo lengvas Ir mes artėdami prie Dievo per Švč M Mariją turime paruošti savo širdį ir dvasią turime atsisakyti savo vergavimo visokioms ydoms kasdieniniame gyvenime O tai yra sunkiausia sakė klebonas Zyplių dvare depresijos laikai jau praėję Gintarė MARTINAITIENĖ Beveik prieš 30 metų į Lukšius gyventi atsikėlęs Vidas Cikana nemanė kad taip aktyviai įsitrauks į dvaro atkūrimo veiklą Jau maždaug prieš pusmetį buvo paskelbta kad Ūkio ministerijos Turizmo projektų atrankos komitetas atmetė abu šakiečių projektus Zyplių dvaro pritaikymas turizmui ir Mobiliųjų prieplaukų statyba plėtojant Nemuno turistinę trasą Tačiau nuolat Zyplių dvarą puoselėjantis ir negailintis jėgų Lukšių seniūnas Vidas Cikana nenusimena galbūt patvirtins kitais metais Kiek žinoma dabar visi dvarai yra surašyti į eilę pagal svarbą o Zyplių dvaras yra 28 asis Šiais metais buvo patvirtinti devyni stambesni projektai kurių vertė siekia 19 ir daugiau milijonų litų o Zyplių dvaro vertė devyni milijonai tad galima viltis jog ateinančiais metais Turizmo projektų atrankos komitetas finansuos daugiau

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/03/23/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  seržantų susitikimas su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi kuris papasakojo Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos istoriją Atrodo jau nurimo nuogąstavimai dėl šalies sienų saugumo bet buvusių vaduotojų kėslai anaiptol nepasikeitė Agresyviai nusiteikusių politikų ypač karingųjų generolų pareiškimai vienareikšmiai byloja kad Rytų kaimynė nėra patenkinta kai buvo priversta pripažinti jog NATO skydas iš tikrųjų yra patikima Baltijos šalių kartu ir Europos Sąjungos sienų apsauga Tačiau vidaus politikoje nesiliaujančios sumaištys pagrįstai kelia nerimą Esame stipriai veikiami Lietuvos valstybingumui priešiškų svetimų jėgų O gyvenimas teka plačia upe ir iš svetur pakurstomi neramumai nesuardo pilietinei visuomenei būdingo ritmo Mūsų pasieniečiai verčiami skursti Gintaras VISOCKAS Vilniaus rinktinės pasieniečiai aprūpinti moderniausiais ginklais ir amunicija Ar matėte kaip mūsų pasieniečiai sulaiko kontrabandininką į Lietuvą nelegaliai bandžiusį atgabenti kelis tūkstančius pakelių kontrabandinių cigarečių Reginys įspūdingas Kaip tikruose koviniuose filmuose Krepšiais nuo galvos iki kojų apsikarstęs vyriškis lėtai sėlina mišku Baimingai dairosi į šalis Aplink nė gyvos dvasios Sienos pažeidėjas tikriausiai įsitikinęs kad jo niekas nestebi Tačiau tyla apgaulinga Kai džiaugdamasis kontrabandininkas esą valstybinė siena sėkmingai kirsta praranda budrumą priešais jį iš krūmų staiga išnyra pasienietis Liepia sustoti padėti ant žemės krepšius pakelti aukštyn rankas Kontrabandininkas nepaklūsta Meta ant žemės ryšulius bando sprukti atgal Būtent tada pati įdomiausia akimirka Lietuvos totorių istorijos pėdsakais Kazimieras Dobkevičius Parodos atidaryme garbių svečių nestigo Viduryje Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas dr Peteris Stephanas Zurbriggenas Šiais metais sukanka 610 metų kai Vytautas Didysis prie Trakų įkurdino pirmuosius totorius Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojai vertindami Lietuvos totorių nuopelnus Lietuvai nutarė pristatyti visuomenei parodą Lietuvos totoriai kariai Ją rengiant talkino Lietuvos nacionalinis muziejus ir Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga Ta pačia proga išleistas gražus informatyvus spalvotas parodos katalogas Jame supažindinama su parodos išdėstyta tematika eksponatais atspindinčiais Lietuvos totorių karinę veiklą ginkluotę nuo Vytauto Didžiojo iki šių laikų nes šiandien Lietuvos totorių vaikaičiai sėkmingai tarnauja dabartinės Lietuvos kariuomenėje dalyvauja karinėse

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/03/28/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Vladas Lapienis kun Robertas Grigas žymūs kultūros veikėjai Jadvyga Damušienė Juozas Kojelis kiti garbūs svečiai miesto visuomenė Kristaus gyvybės jėga šv Mišių aukoje Remiantis Katalikų Bažnyčios katekizmu įsidėmėtina kad popiežius Jonas Paulius II jį pavadino patikima bei galiojančia priemone nušviečiančia mums kelią į niekieno netemdomą Dangaus karalystės šviesą Bažnyčios liturgijoje Kristus pirmiausia ženklina ir sudabartina savo velykinę paslaptį Žemiškojo gyvenimo metu Jėzus ją skelbė mokydamas žmones ir savo veiksmais tiesė jai kelią Jo valandai atėjus Jis išgyvena vienintelį istorijoje įvykį kuris nesibaigia Jėzus miršta būna palaidotas keliasi iš numirusių ir sėda Tėvo dešinėje vieną kartą visiems laikams Rom 6 10 Žyd 7 27 9 12 Tai tikras įvykis atsitikęs mūsų istorijoje bet ir vienintelis visi kiti istorijos įvykiai vienąkart įvyksta praeina ir nugrimzta praeitin Velykinė Kristaus paslaptis atvirkščiai negali likti vien tik praeityje nes savo mirtimi Jis sunaikino mirtį o visa kas yra Kristus visa ką Jis yra padaręs ir iškentėjęs už visus žmones dalyvauja Dievo amžinybėje ir dėl to pranoksta visokį laiką visada esti dabar Kryžiaus ir Prisikėlimo faktas išlieka ir visa traukia į Gyvenimą Šiluvos Švč Mergelės Marijos paveikslo kelionė Vilkijos klebonas kun Leonas Kalinauskas meldžiasi prie paveikslo VILKIJA Kovo 18 ąją sekmadienį iš Paštuvos atvežtą Šiluvos Švč Mergelės Marijos paveikslo kopiją iškilminga procesija pasitiko Vilkijos klebonas kun Leonas Kalinauskas ir parapijiečiai o klebonas tą dieną aukojo šv Mišias už parapijos jaunimą Vilkijos Šv Jurgio bažnyčioje šalia pagrindinio altoriaus paveikslo kopija išbuvo visą savaitę iki kovo 25 osios Kiekvieną dieną bažnyčioje buvo aukojamos šv Mišios rytais ir vakarais vykdavo Švč Sakramento adoracija buvo kalbamas rožinis Kovo 19 dieną bažnyčioje vyko Šv Juozapo atlaidai šv Mišias už parapijos šeimas aukojo Žeimių klebonas kun Audrius Mikitiukas kovo 20 ąją klebonas aukojo šv Mišias už sergančiuosius Parapijiečiai džiaugiasi klebono darbštumu Klebonas kun Mykolas Petrauskas aukoja šv Mišias Autoriaus nuotraukos PAJŪRIS Nuo

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/03/30/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  padalinį Lietuvos skyrių TILS Jam vadovauja Rytis Juozapavičius Per trejetą metų jo vadovaujama visuomeninė organizacija surengė dešimtis aktualių apklausų apie kyšininkavimo lygį įvairiausiose Lietuvos gyvenimo srityse Informacinių technologijų plėtros įtaka kūrybiškumui Jurgita Davidavičienė dailininkė dailės mokytoja Jurgita Davidavičienė Jau aštuntą kartą parodų centre Litexpo surengta knygų mugė Parodą aplankęs prezidentas Valdas Adamkus pritarė mugės organizatorių sprendimui šiemet atsigręžti į mažuosius skaitytojus vaikus ir moksleivius ir paraginti juos skaityti o gal net ir rašyti knygas Ar svarbu šiandien eksponuoti propaguoti knygą raginti ją skaityti jei yra televizija su filmuose inscenizuotais kūriniais internetas Nepaisant visų patogumų teikiamų informacinių technologijų knygą būtina propaguoti Konferencijoje kraštiečių mokslininkų pranešimai Rūta AVERKIENĖ Knygos Akademikas Aleksandras Čyras Gyvenimo spalvos autorius Juozas Stražnickas Varėnos rajone vyko dvi dienas trukusi mokslininkų kilusių iš šio krašto konferencija skirta merkiniškio Vilniaus Gedimino technikos universiteto įkūrėjo pirmojo rektoriaus Optimaliosios statybos mechanikos mokyklos kūrėjo akademiko Aleksandro Čyro 1927 2001 80 mečiui paminėti Mokslinėje konferencijoje prasidėjusioje Varėnos viešojoje bibliotekoje dalyvavo per dvidešimt kraštiečių mokslininkų Iš tiesų jų yra žymiai daugiau tačiau dėl didelio užimtumo atvykti į tėviškę galėjo ne visi Pasirodo kad Varėnos rajonas yra garsus ne tik miškais grybais menininkais bet ir iš čia kilusiais mokslo žmonėmis Jie nešė lietuvišką žodį Jaunimo ir J Paukštelio pagrindinės mokyklos moksleivių literatūrinė muzikinė kompozicija Kėdainių M Daukšos viešosios bibliotekos skaitytojai ir Jaunimo mokyklos moksleiviai su pagarba ir dėkingumu prisiminė knygnešius Knygnešio dienos minėjimas tai sudėtinė Jaunimo mokyklos vykdomo pilietinio ugdymo projekto Kad mes gyventume ir būtume jų verti dalis Projektą parašė Elena Žičkienė Stasė Baltmiškienė ir Danguolė Petrauskienė Aušros spindulių sušildyti Laima MACYTĖ Knygos muziejaus puošmena prezidentinis stalas Rimtimi ir pagarba sutinkamas skaitytojas Radviliškio viešosios bibliotekos Kraštotyros skaitykloje Čia kelio pradžia besidomintiems krašto istorija dabartimi aktualijomis Puiki materialinė bazė gausus kraštotyrinės literatūros fondas išsami ir operatyvi specialistų konsultacija visais lankytojui rūpimais klausimais tokia skyriaus darbuotojų kasdiena Skaitykloje saugoma visa kraštotyrinė periodika kraštiečių gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje išleisti leidiniai teminiai aplankai ir kraštotyros darbai apie visą Radviliškio kraštą Tremtinio peizažai Vida GRIGALIŪNAITĖ Mykolas Dirsė viduryje su grupe parodos dalyvių Nijolės PAŠKAUSKIENĖS nuotrauka Vasario 16 oji Ukmergėje Tvyrant šventinei nuotaikai Kultūros centro Dailės galerijoje atidaroma buvusio tremtinio Mykolo Dirsės paveikslų paroda Prieš tai ji kurį laiką džiugino Veprių miestelio gyventojus Už tai gausiai parodą lankę smalsuoliai dėkingi Veprių organizacijos SOS Vepriuose direktoriui Romui Petrui Šauliui vietos muziejininkui mokytojui Jonui Ženteliui Bėgte paskui laiką Nijolė Lukšytė prisimena tėvą Prieškarinės kartos pradinukus žavėjo rašytojo ir pedagogo Motiejaus Lukšio 1907 1996 knygos Skaitydami jausdavosi esą įvykių dalyviai Nors buvo prastas oras ir siautė gripas į Vaikų literatūros muziejų Kaune susirinko smalsučiai Jie ne tik ištyrinėjo ekspozicijas savo bendraamžių karpinius bet ir ilgėliau užsibuvo prie M Lukšiui vasario 22 ąją suėjo 100 metų nuo jo gimimo skirtos parodos Graži šventė mažoje mokykloje Rūta AVERKIENĖ Vydenių pagrindinės mokyklos šventėje dalyvavo daug svečių Tądien į Vydenių pagrindinę mokyklą atvykę svečiai šypsojosi nesupratę į kokį jubiliejų važiavo Mat prieš dešimtį metų Vydenių mokytojai ir moksleiviai įsikūrė naujame mokyklos pastate Tačiau iš tikrųjų dabar vydeniškiai šventė Vydenių mokyklos įkūrimo 55 ąsias metines o šventę pavadino Aukime

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/04/04/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •