archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  ganėtinai aiškūs jokios moralės padorumo sąžiningumo teisybės Šis Sovietų Sąjungos diktatorius vadovavosi taisykle mano principas neturėti principų Ištikimiausiems sąžiningiausiems darbščiausiems šalies veikėjams jis vieną dieną galėdavo įteikti garbingiausią ordiną o jau po savaitės ištremti į lagerį arba net sušaudyti Arba galėdavo pirma sušaudyti o paskui po mirties apdovanoti ordinais bei medaliais Ką norėdavo tą padarydavo kaip norėdavo taip pasielgdavo Visiškai nebijojo susilaukti atpildo už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi Toks buvo Stalinas Jo nebėra Tačiau Stalino valdymo metodai niekur nedingo Jais iki šiol naudojamasi Net Lietuvoje Žinoma lietuviški užmojai kur kas kuklesni Bet ne mažiau iškalbingi Juolab kad gyvename tarsi ir demokratinėje žmogaus teises laisves gerbiančioje šalyje Popiežius pabrėžia Vatikano bibliotekosir archyvo kultūrinę ir istorinę misiją Mindaugas BUIKA Popiežius Benediktas XVI lankosi Vatikano apaštališkoje bibliotekoje ir slaptajame archyve Kultūros ir tikėjimo sintezės įprasminimas Popiežiaus Benedikto XVI apsilankymas Vatikano apaštališkoje bibliotekoje ir slaptajame archyve sukėlė nemažą susidomėjimą tiek dėl išsakytų minčių bei palinkėjimų tiek dėl po vizito padarytų naujų paskyrimų į vadovaujančias pareigas Šventojo Sosto institucijose Pažymėtina kad Apaštališkoji biblioteka nuo liepos 14 dienos uždaroma remontui kuris truks net trejus metus nes Renesanso epochoje statytos patalpos reikalauja esminio sutvirtinimo kartu pertvarkant ir modernizuojant pagal šių dienų reikalavimus Ar visuomet graži išorė reiškia gražų

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/07/04/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  pradėjo birželio 14 ąją sutikimu prie automagistralės šalia Gargždų Jos buvo palydėtos į Kretingą Dievo Meilės misionierių Motinos Teresės kongregacijos namus Iš vienuolyno su iškilminga procesija relikvijos tą pačią dieną buvo palydėtos į Kretingos bažnyčią Birželio 15 ąją relikvijos buvo sutiktos Kartenos Švč M Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje o vakare atkeliavo į Pakutuvėnus Birželio 16 ąją relikvijos sutiktos Telšių Katedroje kur jos buvo iki birželio 18 osios popietės Parapija šventė šimtmečio jubiliejų Vajasiškio kaime šventė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir Vajasiškio parapijos klebonas kun Gediminas Jankūnas koplytstulpio šventinimo metu VAJASIŠKIS Birželio 24 dieną sekmadienį per titulinius Šv Jono Krikštytojo atlaidus į nuošalų bet brangų kraštą rinkosi Vajasiškio aplinkinių kaimų ir kaimelių žmonės paminėti gražaus jubiliejaus parapijos įsteigimo 100 metį Žmonės į jubiliejinę šventę rinkosi iš ankstaus ryto Buvusios mokyklos pastate puikavosi parapijiečių rankdarbių paroda Įvairiaspalvės lovatiesės sniego baltumo ornamentais papuoštos staltiesės unikalios servetėlės nėriniai traukte traukė lankytojų dėmesį Ne vienas ilgėliau sustodavo prie Anelės Bartaškienės Genės Valienės Aldonos Dūdėnienės Laimutės Šeduikienės Emilijos Jurelienės bei kitų audinių Grožėjosi medžio drožėjų dirbiniais tapybos darbais Čia buvo galima susipažinti ir su Vajasiškyje gyvenusio poeto Antano Miškinio kūryba taip pat iš šios parapijos kilusio Utenos rajono mero Alvydo Katino eilėraščiais Prisiminti sovietinio režimo kankiniai Monsinjoro Vincento Vėlavičiaus ir kapitono Igno Vyliaus pagerbimo iškilmės Kairėje mons Alfonsas Svarinskas Pavandenė Liepos 1 dieną sekmadienį Šv Onos parapijos bažnyčioje buvo aukojamos šv Mišios prisimenant dviejų garbingų parapijiečių sovietinio režimo kankinių brolių monsinjoro Vincento Vėlavičiaus ir kapitono Igno Vyliaus atminimą Po šv Mišių Pavandenės kaime vadinamoje Sakelinėje prie namo kuriame gimė broliai Vėlavičiai buvo pašventinta atminimo lenta pagaminta Lietuvos krikščionių demokratų partijos Telšių skyriaus rūpesčiu Kančia suartina žmones Mons Alfonsas Svarinskas s Nijolė Sadūnaitė ir dr Ramūnas Kondratas prie paminklo komunizmo aukoms atminti Vašingtone Sauliaus Kuprio Draugas Čikaga JAV nuotrauka Birželio viduryje minėjome skaudžias mūsų tautai datas 1940 metais įvykdytą sovietinės Rusijos okupacijos aktą prieš Lietuvą ir po metų vykusius pirmuosius trėmimus į Sibirą Skausmingas datas tenka paminėti dažnai tik mums patiems nes kitiems jos nerūpi Tad kai tos datos prisimenamos kartu ir kituose kraštuose tai sumažina mūsų tautos patirtų kančių skausmą Minint šias Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų bei visų buvusių komunistų valdomų tautų aukas birželio 12 dieną JAV sostinėje Vašingtone buvo atidengtas paminklas komunizmo aukoms atminti ir įamžinti Atidengtas paminklas moters laikančios fakelą statula nesiekia trijų metrų aukščio Iš bronzos nulieta statula anot paminklo statybos iniciatorių yra tarptautinė panaši į Niujorke esančią Laisvės statulą ir primins 100 milijonų komunizmo priespaudos aukų Naujas Baltijos šalių aneksijos pavojus tebėra realus Dr Aldona Kačerauskienė JAV žurnalistas Viljamas F Džasperis William F Jasper Gintaro VISOCKO nuotrauka Birželio 10 ąją į Lietuvą atvykęs JAV žinomas politologas žurnalistas žurnalo New American vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas dviejų knygų autorius Džono Berčo draugijos lektorius Viljamas F Džasperis William F Jasper be jokio atokvėpio skubėjo į Vilniaus karininkų ramovę kur jo laukė nevyriausybinių organizacijų atstovai žurnalistai visuomenės veikėjai Ilgai svajojęs pamatyti savo ilgamečio bendradarbio Džono Berčo draugijoje ir artimo bičiulio Viliaus Bražėno tėvynę tuščiai laiko neleido Jis dalyvavo konferencijoje Komunizmą į tarptautinį tribunolą aplankė žymiausias

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/07/05/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  poemą Jaunoji Lietuva Tyrinėdami Maironio kūrybą biografiją laiškus galime teigti jog viena mėgstamiausių vietų pasaulyje poetui buvo Šveicarija ir būtent katalikiškasis Liucernos kantonas 1899 m vasario 16 d laiške poetui kunigui A Jakštui Dambrauskui Maironis rašė Ketinu ant kokio pusantro mėnesio pailsėti Šveicarijoje ant krašto ežero Keturių kantonų kur jau du kartu buvau ir kur maloniaus gėrėjausi A R tarp gamtos grožybių Vadinasi Maironis į Šveicariją galėjo pirmąsyk nukeliauti apie 1894 metus nes eilėraštis Rigi Kulm išspausdintas pirmą kartą 1895 metais eilėraštis Vakaras ant Keturių kantonų ežero pirmąkart publikuotas 1904 aisiais Kadangi 1907 metais jis Šveicarijoje užbaigė poemą Jaunoji Lietuva tad keli Dainuodami lietuviai tampa artimesni dvasiškai šiltesni Šokių dienos Kaune akimirka Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotrauka Liepos 5 dieną ketvirtadienį prezidentas Valdas Adamkus priėmė Dainų šventės Būties ratu organizatorius ir rėmėjus S Daukanto aikštėje įvyko oficiali šventės atidarymo ceremonija Prezidentas pasveikino šventės dalyvius bei svečius atvykusius iš visos Lietuvos ir užsienio šalių Dainuodami lietuviai tampa artimesni atlaidesni dvasiškai šiltesni ir labiau pasitikintys šalia esančiu žmogumi Tikriausiai čia ir glūdi mažas tautos kūrybos stebuklas kurį Justinas Marcinkevičius pavadino žmogiškumo laužu ištisus dešimtmečius šildančiu Lietuvos žmones sakė šalies vadovas kreipdamasis į susirinkusiuosius Derybos dėl kolonos Rūta AVERKIENĖ Lietuvos Lenkijos prezidentų konsultacinio komiteto nariai Varėnoje Derybos dėl kolonos žuvusiems lenkų kariams Varėnoje atstatymo tęsiasi Ši kolona buvo nugriauta 2005 m rugpjūčio 10 d Tuo tikslu birželio 27 dieną Varėnoje lankėsi Lietuvos Lenkijos prezidentų konsultacinio komiteto nariai Jie išklausė rajono savivaldybės mero Vido Mikalausko nuomonę dėl paminklo atstatymo lankėsi Varėnos Šv arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje kur iki nugriovimo stovėjo apirusi betoninė kolona padėjo gėlių vainikus ant Varėnos miesto kapinėse perlaidotų lenkų karių kapų Varšuvos simfoninis orkestras Kaune Pirmąkart Lietuvoje koncertavo Nikola Paganinio smuikininkų konkurso laureatas Mariušas Patyra naujoji Lenkijos muzikos žvaigždė Pirmą kartą Lietuvoje o kartu Kaune lankėsi Varšuvos filharmonijos simfoninis orkestras meno vadovas ir

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/07/11/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  karsto dalelė tikinčiųjų padovanota šv Mišių taurė Antrojoje salėje eksponuojamos Palaimintojo nuotraukos ir knygos susijusios su jo asmenybe Katalikų Memorandumas grįžo į Lietuvą Kazimieras Dobkevičius Arkiv Sigitas Tamkevičius SJ ir Kestono instituto įkūrėjas kan Maiklas Bordo grąžinęs Memorandumą Lietuvai Liepos 9 dieną po ilgai trukusių liūčių pro debesų šydą išsivadavusi saulė nušvietė Kauno Senamiesčio bažnyčių bokštus akinančiai sušvito Rotušės bokšto paauksuota vėtrungė Baltosios gulbės kaip pirmas meiliai Rotušę pavadino kan Juozas Tumas Vaižgantas iškilmių menėje rinkosi Lietuvos Bažnyčios hierarchai kunigai miesto valdžia diplomatai katalikiškojo pogrindžio aktyvistai visuomenės atstovai Iškilmingo susirinkimo priežastis prieš 36 metus sovietų pavergtoje Lietuvoje tikintieji negalėdami toliau kęsti tikinčiųjų teisių pažeidimų suvaržymų nutarė paskelbti Memorandumą ir slaptai rinkti parašus po juo kad pasaulio visuomenė sužinotų tikrąją tikinčiųjų padėtį Sovietų Sąjungoje Per du mėnesius buvo surinkti 17 054 parašai Lietuvai kovojant su sovietiniu režimu Memorandumo pasirodymas buvo didelis smūgis komunistinei ideologijai Daug triukšmo dėl milijonus kaštuojančio paveikslo Gintaras Visockas Kolekcionieriaus aktoriaus Vinco Steponavičiaus dukra Vincė Karosienė šiandien trokšta tik vieno kad visuomenė žinotų kokiomis aplinkybėmis Lietuvos dailės muziejui 1951 metais atiteko XVI amžiaus italų dailininko paveikslas Trys moterys prie Kristaus kapo Autoriaus nuotrauka Sudėtingas painus XVI amžiaus italų dailininko Antonio Kampi Antonio Campi drobės Trys moterys prie Kristaus kapo likimas Lietuvos dailės muziejuje šis meno kūrinys saugomas maždaug nuo 1952 metų Prieš tai jis priklausė kolekcionieriui Vincui Steponavičiui Drobę iš žymaus lietuvių kolekcionieriaus sovietų valdžia konfiskavo 1951 aisiais o patį ištrėmė į lagerį kaip didžiausią nusikaltėlį Kokiais būdais pas lietuvį V Steponavičių atsidūrė dabar 1 mln 280 tūkst litų suma vertinamas italų menininko tapytas darbas niekas tiksliai nežino Neatmestina versija kad kolekcionierius aktorius inteligentas V Steponavičius meno kūrinį įsigijo iš rusų kareivių 1945 m balandžio 27 d apiplėšusių Sansusi rūmus Potsdame Paminėjo miestelio jubiliejų Rumšiškių himno autoriai Asta Veverskytė ir Stanislovas Abromavičius Rumšiškės Birželio 30 dieną šeštadienį Šv

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/07/13/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Teigiamai jį vertina ir ekleziologijos ekspertai nurodydami Šventojo Tėvo siekimą stiprinti Bažnyčios vienybę ir įsiklausyti į tikinčiųjų pageidavimą Susilaukta ekskomunikuoto arkivyskupo Marselio Lefebvro sekėjų padėkos taip pat nepagrįstos žydų organizacijų kritikos Prasminga vasaros stovykla Rukloje Gintaras VISOCKAS Moksleiviai iš kairės kuršėniškis Gediminas Lesutis ir iš Punsko atvykęs Tomas Marcinkevičius teigė esą patenkinti Rukloje organizuota stovykla Praėjusią savaitę Rukloje baigėsi savaitę trukusi moksleivių vasaros stovykla Ne bet kokia o labai graži prasminga stovykla Ruklos mokomajame pulke ilsėjosi apie 50 vyresniojo amžiaus vaikų besidominčių Lietuvos istorija Visi jie Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorijos konkurso laureatai Ši atranka organizuojama jau dešimt metų iš eilės Norintys dalyvauti konkurse privalo pateikti rašinių apie pokario partizanų kovas Lietuvoje Brandžiausių labiausiai pavykusių kūrinių autoriai kviečiami į stovyklą Konkurso organizatoriai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras LGGRTC Tą vakarą buvo Karalius atėjęs Kęstutis Kasparas Festivalis Akacijų alėja Kulautuvos Pušų amfiteatre Tą vakarą saulė buvo nuleidus savo kasas upės gelmėn Prie Nemuno Kulautuvos šile Pušų amfiteatre liepos 14 dieną vyko jau tradiciniu tapęs bardų arba lietuviškai dainuojamosios poezijos festivalis Akacijų alėja Kas tai yra žanriniu požiūriu atrodo nesutaria net patys atlikėjai sprendžiu iš ginčo tarp renginio vedėjo folkpionieriaus Alfredo Kukaičio ir aktoriaus Sauliaus Bareikio apie tai kuo gi skiriasi bardas nuo autoriaus dainuojančio savo kūrybos dainas rašančio sau muzikinį dienoraštį Matyt nereiktų ginčytis Šį kartą renginio organizatoriai Kauno rajono savivaldybė pasikvietė autorių ir bardų ne tik iš sostinių Kauno ir Vilniaus bet ir iš užsienio artimosios Žemaitijos ir tolimosios Airijos atsarginės lietuvių ir tikrosios keltų bardų palikuonių dainuojančio gitaristo Brendan Monaghan ir jam pritariančio smuikininko Niall McClean gimtinės Laisvė Dievo dovana Skirmantas Valiulis Režisieriaus A Baranskio filmo Broliukas fragmentas Tarptautiniame kino festivalyje Lagove Lenkija režisierius Cezaris Ciševskis papasakojo kaip kūrė valandos ilgio dokumentinį filmą Laisvė yra Dievo dovana Režisierius trejetą metų gyveno kartu su narkomanais Varšuvos

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/07/18/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Šlovinsiu Viešpatį visą gyvenimą Jaunimo eisena atvyko į Šv Juozapo bažnyčią Kėdainiuose Liepos 13 14 dienomis Kėdainiuose vyko šio dekanato Eucharistinis kongresas skirtas Švč M Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų būsimam jubiliejui Pirmasis tam skirtas renginys pavasarį surengta piligriminė Kėdainių rajono tikinčiųjų kelionė į Šiluvą Prieš 70 metų Kėdainiuose vyko Kauno arkivyskupijos Eucharistinis kongresas skirtas krikščionybės Lietuvoje 550 osioms metinėms pažymėti Paparčių dominikonų vienuolynas Ramunė DRIAUČIŪNAITĖ Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto I kurso magistrantė Paparčių dominikonų vienuolyno vartai Šiemet Paparčių parapija mini 358 ąsias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždininko Stanislovo Beinarto fundacijos metines Ši iškili data sugrąžina į XVII a vidurį kai vyskupo kankinio šv Stanislovo globojamas ir Šv Dvasios įkvėptas didikas Paparčiuose įkurdino dominikonų vienuolius Jų įsikūrimas lėmė kad atoki vietovė tapo reikšmingu religiniu ir kultūriniu centru kuriame daugiau nei du šimtus metų buvo skelbiamas Dievo žodis skleidžiama Vakarų Europos kultūra Prasmingą darbą nutraukė nesėkminga 1863 metų sukilimo baigtis Atokvėpis Palėvenėje Bronius VERTELKA Iš kairės Kupiškio dekanas ir klebonas kan Vladas Rabašauskas dominikonas vienuolis Jonas Grigaitis ir Naujamiesčio klebonas kun Algirdas Dauknys Niaukstėsi bandė lyti tačiau ir tokios staigios oro permainos nė kiek nesugadino Palėvenės dominikonų vienuolyne birželio 23 24 dienomis vykusios septintosios sakralinės muzikos ir teatrų šventės Sielos ilgesys Vaizdingoje vietovėje kuri savo grožiu nenusileidžia pasaulio perlui Šveicarijai pasirodė žinomi aktoriai muzikantai Atėjusieji čia galėjo nepirkdami bilieto matyti iš arti veidus tų kurie rodomi televizijų ekranuose ar sutinkami laikraščių puslapiuose Nuo įspūdžių kuriuos teko patirti pirmą šios šventės dieną galva tiesiog svaigo Konferencijoje kalbėjo apie nuveiktus darbus Rima Brilienė MOPT viešųjų ryšių koordinatorė Iš kairės MOPT prezidentas dr Vitas Šimkonis Viduklės skyriaus vadovė Gerda Visockienė ir MOPT generalinis sekretorius Arvydas Bružas su kolegomis Jūkainių draustinyje Birželio 30 dieną įvyko Maltos ordino pagalbos tarnybos MOPT metinė ataskaitinė konferencija Kasmet šis renginys organizuojamas vis kitoje vietovėje pasižyminčioje aktyvia maltiečių veikla Šįmet garbė rengti konferenciją teko Viduklės MOPT skyriui Renginio programa buvo sudaryta taip kad iš visos Lietuvos susirinkę žmonės ne tik išgirstų apie nuveiktus svarbiausius MOPT darbus bet ir pabendrautų pasidžiaugtų jaunųjų Viduklės maltiečių meniniu pasirodymu aplankytų puikiai sutvarkytą Jūkainių geomorfologinį draustinį pasisemtų žinių mokomajame seminare Radiniai žemėje liudija buvus bažnyčią Bronius VERTELKA Archeologė Alfreda Petrulienė įsitikinusi savo teisumu Panevėžyje Senamiesčio gatvėje atliekant statybos darbus buvo aptikta keletas įdomių akmenų Manoma kad vienas iš jų numindžiotas kojų nugludintu paviršiumi buvo pirmosios miesto bažnyčios slenksčiu Rado vertingų daiktų UAB Panevėžio gatvės įrengiant aikštelę meniniam akcentui kuriuo bus pažymėta pirmosios bažnyčios Aukštaitijos sostinėje vieta buvo kasama duobė tam kad sustiprintų jo pamatus Tada ir buvo pastebėti įdomūs akmenys Sustabdžius statybos darbus imtasi archeologinių tyrinėjimų Jų metu buvo nustatyta kad tarp akmenų yra vienas kojų nuvaikščiotas nugludintu paviršiumi Spėjama kad tai iš pirmosios bažnyčios slenksčio Kiti akmenys į duobę buvo suversti statant vaikų darželį kartu su kitomis statybinėmis atliekomis Šventimai ir vyskupo konsekravimo 10 metis Vyskupai Juozas Žemaitis MIC ir Rimantas Norvila bei vyskupijos kunigai su neopresbiteriais prie Vilkaviškio Katedros altoriaus Birželio 29 dieną penktadienį Vilkaviškio Švč Mergelės Marijos Apsilankymo Katedroje Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila suteikė du kunigystės ir du diakono šventimus Kunigystės šventimus

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/07/20/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  gausiuose vyskupijos dešimtmečiui skirtuose renginiuose kurie prasidėjo dar prieš Naujuosius metus Paminėsim tik keletą Sutvirtinimo sakramento šventė Vyskupas Jonas Kauneckas ir Kupiškio dekanas bei klebonas kan Vladas Rabašauskas dešinėje šventoriuje mielai fotografavosi su priėmusiais Sutvirtinimo sakramentą KUPIŠKIS Birželio 30 osios dieną šeštadienio vakarą prie Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios lūkuriavo šventiškai pasipuošę jauni žmonės Šventovė juos džiugino savo didingumu puikia akustika Dairantis po milžinišką bažnyčios erdvę ji man priminė Paryžiaus Dievo Motinos katedrą kurioje teko būti Prie altoriaus laiptų buvo paklotas ąžuolo lapų vainikas Jį dovanojo tikintieji vyskupui J Kauneckui jiems suteikus Sutvirtinimo sakramentą Bažnyčios ir varpinės jubiliejaus šventė Įėjimas į Švč Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią kuri yra vienas didžiausių medinių maldos namų Lietuvoje Tverai Švč Mergelės Marijos Apsilankymo parapija yra bene viena iš atokiausių parapijų šiame dekanate Tverai mažas miestelis kurio vardas aptinkamas XIII a kryžiuočių karo kelių į Lietuvą aprašymuose Miestelis tiksliau Švč Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia garsėja šiuo titulu pavadintais atlaidais kurie tveriškių yra vadinami senoviškai Švč Panos atlaidais Šiemet liepos 8 ąją sekmadienį į juos suplaukė minios tikinčiųjų Nepaisydami smarkiai žliaugusio lietaus jau iš pat ryto visais keturiais keliais vedančiais į miestelį atskubėjo tikintieji iš aplinkinių parapijų pagarbinti Dievo Motinos pasimelsti prie stebuklingojo jos paveikslo Primicijos parapijos šventė Po primicijų šv Mišių kun Romas Budrevičius laimino kunigus vienuoles ir tikinčiuosius Rumbonys Švč Trejybės parapijos bažnyčioje pirmąsias šv Mišias aukojo šioje parapijoje augęs kunigas Romas Budrevičius Prie šventoriaus vartų tik ką kunigo šventimus priėmusį brolį Romą pasitiko Rumbonių parapijos klebonas monsinjoras Leonas Jakimavičius kiti Alytaus dekanato kunigai Kun R Budrevičius vadovavo iškilmingoms pamaldoms sutapusioms su Šv Petro ir Povilo atlaidais vėliau suteikė palaiminimą broliams kunigams Švč Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos MVS seselėms šimtams parapijiečių Koplyčia avarinės būklės kur melstis Kun Elijas Anatolijus Markauskas sakė kad Vilniaus arkivyskupijos kurijos Ekonomo tarnyba Panočių koplyčią įvertino kaip avarinės būklės Dešinėje Varėnos rajono meras Vidas Mikalauskas Panočiai Vos prieš penketą metų iškilmingai pašventinta buvusiose Panočių vaikų darželio patalpose Panočių koplytėlė šiandien atrodo nejaukiai Iš abiejų jos pusių negyvenamos patalpos apgriuvusios per liūtis vanduo sunkiasi ir į pačią koplytėlę Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas paskutiniuoju metu keletą kartų susitiko su Panočių kaimo gyventojais ir drauge su jais bei Dubičių parapijos klebonu kun Elijumi Anatolijumi Markausku ir Kaniavos seniūnijos seniūne Janina Pavilioniene aptarė šio kaimo bendruomenei aktualią problemą koplyčios remontą Mintimis ir darbais su šventove Rokiškio klebonas ir dekanas kan Juozas Janulis Rugsėjo 23 iąją ruošiamasi pažymėti Rokiškio Šv apaštalo evangelisto Mato bažnyčios 130 metų sukaktį Artėjančio jubiliejaus proga su Rokiškio klebonu ir dekanu kan Juozu JANULIU kalbėjosi XXI amžiaus korespondentas Bronius VERTELKA Didinga šventovė atrodys dar puošnesnė Atlikus centrinės miesto aikštės rekonstrukciją visu grožiu atsivėrė didinga Rokiškio bažnyčia Naktį ji iš lauko pusės netgi apšviečiama Prisimintas nuoširdus kunigas Liepos 4 dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje gedulingomis pamaldomis paminėtos buvusio Kauno kunigų seminarijos rektoriaus monsinjoro Pranciškaus Tamulevičiaus 1923 01 29 2006 07 04 mirties metinės Tai buvo labai pamaldus darbštus nuoširdus dėmesingas kunigas atsidavusiai dirbęs Bažnyčiai iki pat žemiškojo gyvenimo pabaigos Didžioji mons P Tamulevičiaus kaip kunigo darbo dalis

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/07/27/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  tris savaites Kestono instituto Oksforde prezidentas kanauninkas dr Mišelis Bordo Michael Bourdeaux lankėsi Lietuvoje Po 36 metų saugojimo Anglijoje jis grąžino į Kauną arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui reikšmingą Lietuvos nepriklausomybės istorijai 1971 metų Memorandumą Šis Memorandumas pasirašytas 17 050 Lietuvos tikinčiųjų buvo adresuotas sovietų komunistų partijos generaliniam sekretoriui Leonidui Brežnevui Pasirašiusieji pabrėžė tebesitęsiančius tikinčiųjų persekiojimus Lietuvoje reikalavo tikėjimo laisvės Tokio galingo pareiškimo pasiekusio Vakarus iki tol dar nebūta Kelionės į Lietuvą išvakarėse kan dr M Bordo savo namuose Oksforde sutiko prisiminti šio svarbaus dokumento istoriją Kovo 11 osios Akto signataras Rimantas Astrauskas Demokratija Lietuvoje mėgaujasi tik finansiniai politiniai klanai Gintaras VISOCKAS Kovo 11 osios Akto signataras Rimantas Astrauskas mano kad Lietuvą šiandien valdo ne teisingumas bet finansiniai politiniai klanai Autoriaus nuotrauka Komunistams globalistams kagėbistams neturiu jokių priekaištų Jie atkakliai įžūliai išmintingai gina savo interesus niekad nepalieka vienas kito bėdoje Verčiasi per galvą ieškodami išeičių net iš beviltiškų padėčių Jie veiklos žmonės Mane labiausiai skaudina ir neramina saviškių patriotų elgesys Arba bijo imtis konkrečių veiksmų arba netiki kad įmanoma pasipriešinti arba laukia kad kas nors kitas už juos imtųsi darbo Todėl Lietuva ir neišbrenda iš skandalų liūno todėl mus po vieną ir traiško Šie viename privačiame susitikime išgirsti publicisto rašytojo žurnalisto Viliaus Bražėno žodžiai paliko gilų įspūdį Vaikų poetui atminti paminklas ir skulptūrų parkas Rūta Averkienė Prie paminklo Martynui Vainilaičiui jo žmona Zofija Vainilaitienė Mergežerio kapinėse Paminėtos vieno žymiausių vaikams rašiusių poetų daugybės eiliuotų pasakų poemų eilėraščių rinkinių autoriaus vertėjo Martyno Vainilaičio pirmosios mirties metinės Pašventintas jo amžinojo poilsio vietoje gimtojo Mergežerio kaimo kapinaitėse pastatytas paminklas žymaus skulptoriaus Antano Kmieliausko skulptūra Angelas o poeto sodyboje Vaitakarčmio kaime M Vainilaičio atminimą bei kūrybą įamžino devynios skulptūros jo kūrybos motyvais Tėvynės šviesulių golgotos į Laimės žiburį Iš kairės knygos sudarytoja Natalija Gudonytė s Nijolė Sadūnaitė ir Algirdas Endriukaitis Valentino Juraičio nuotrauka 2006 ųjų gruodį

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/08/01/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •