archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  kvietė daugybė renginių ir reginių Tomis dienomis Anykščiuose vyko jubiliejinis Penktasis pasaulio anykštėnų suvažiavimas ir tradicinė Miesto šventė Meile gimtinei tvirti mes Šie du dideli ir reikšmingi renginiai sutapo ir su tradiciniais labai populiariais daugelį metų Anykščių krašte švenčiamais Šv Onos atlaidais Džiugios dienos Lietuvos žemės ūkio universitete Angelė Pabricaitė Vyskupai Rimantas Norvila ir Jonas Ivanauskas iškilmėse Žemės ūkio universitete Lauros Žemaitienės nuotrauka Penktadienį liepos 27 dieną eksploatacijai atiduoti Lietuvos žemės ūkio universiteto Mokslo ir technologijų parkas ir 350 vietų renovuotas bendrabutis kuriuos pašventino Kauno vyskupas augziliaras dr Jonas Ivanauskas ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila Iškilmingoje renovuotų pastatų perdavimo LŽŪU rektoriui prof Romualdui Deltuvui ceremonijoje dalyvavo LR Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas žemės ūkio ministrė prof Kazimira Danutė Prunskienė PAO generalinis sekretorius Hansas Spikeris IF Wexpo Heidelberg GmbH vykdančioji direktorė Rita Hopfner statybininkai projektuotojai svečiai ir kt Vardan tos Lietuvos Bronislava TAMULYNIENĖ Vyresnieji Šv Angelų Sargų bažnyčioje Kai karšta liepos saulė virš miesto dosniai žarstė savo spindulius Alytaus apskrities valstybiniuose vaikų globos namuose vyko prasminga trijų įstaigų draugystės šventė kurią inicijavo VšĮ Dienos namai direktorė Kristina Bondareva pagal kultūros projektą Dorybių mokyklėlė vaikams ir suaugusiems Į svečius atvyko Valkininkų globos namų Spengla direktorius Saulius Zubkauskas ugdytiniai Šventėje dalyvavo Alytaus apskrities viršininko administracijos Socialinių reikalų švietimo ir kultūros departamento vyresnioji specialistė Diana Simanynienė Vasaros kursai ir katalikiškoji etninė kultūra Inesė RATNIKAITĖ Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aptaria monografiją Dešinėje Šiaulių Šv Cecilijos krikščioniškos muzikos ansamblis kairėje prof Alfonsas Motuzas prof Romualdas Apanavičius ir Kelmės krašto Žalpių giesmininkai Tautos kultūra formuojasi šimtmečius ir kisdama pagal laikų tėkmę remiasi į savo šaknis stiprybės savitumo artumo pamatus Dažnai girdime ir patys kalbame apie lietuvių liaudies papročių tautosakos folkloro saugojimą ir puoselėjimą Retai bet prabylama ir apie katalikišką etninę kultūrą Ji savą vietą turi kasmet Kelmėje vykstančių tradicinių žemaičių etnomuzikavimo ir liaudies amatų vasaros kursuose Ganytojo keliu Vyskupas Antanas Vaičius Ričardo Šaknio nuotrauka Šiomis dienomis Telšiuose visoje Telšių vyskupijoje tarp tikinčiųjų vyrauja pakilios nuotaikos sukako 25 eri metai kai Kauno Arkikatedroje Bazilikoje vyskupu buvo konsekruotas Antanas Vaičius Kitaip nepasakysi iškili asmenybė uolus Kristaus vynuogyno darbininkas Dievo meilės skleidėjas nuoširdus tikinčiųjų ganytojas ir guodėjas Būdamas ganytoju vyskupas regi jaučia žmonių nuotaikas rūpesčius nerimus skausmus ne vienam padėjo ir padeda nubraukti sielvarto ašarą drauge pasidžiaugia jei kam nors nutinka gera džiaugsminga pasiseka gyvenime Tik gaila silpnėjanti sveikata jau daug ką stabdo ir neleidžia visavertiškai dalintis džiaugsmu Bet vyskupystės 25 mečio jubiliejaus iškilmėse įvyksiančiose rugpjūčio 6 ąją 12 val Telšių Katedroje kartu su jį mylinčias žmonėmis mielai susitiks Pagerbė kleboną Varėnos turizmo ir verslo centro direktorius Algirdas Juškevičius kairėje padovanojo kun Pranciškui Čiviliui dešinėje savo išskobtą medžio skulptūrą Šv Pranciškus Asyžietis Senoji Varėna Senosios Varėnos Akmens ir Babriškių parapijų kleboną kun Pranciškų Čivilį jo jubiliejaus 50 ųjų gimimo metinių proga pagerbė gausus būrys žmonių Vakarines šv Mišias Šv arkangelo Mykolo bažnyčioje liepos 2 dieną aukojo pats jubiliatas klebonas kun P Čivilis jose giedojo Varėnos mišrus choras Varpilė Į jas atėjo ne tik gausi Senosios Varėnos bendruomenė bet ir nemažai garbių svečių Po šv Mišių pasveikinti kunigo išsirikiavo eilė per visą

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/08/03/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  teorinių grigališkojo choralo bei katalikų liturgijos paskaitų dalyvavo praktinėse giedojimo pratybose liturginėse valandose šv Mišiose dvasinėse konferencijose tradiciškai aplankė Palendrių Šv Benedikto vienuolyną Savaitę vainikavo iškilminga dalyvių eisena prasidėjusios šv Mišios kurias lotynų kalba aukojo kursų vyriausiasis mokytojas Domas Danielius Saulnieris OSB iš Prancūzijos Po šv Mišių Pažaislio bendruomenė ir svečiai klausėsi kursų dalyvių surengto trumpo koncerto kuriame skambėjo XI XIII amžiaus giesmės Patriarcho Teoktisto iniciatyvų ir gyvenimo pamokos Mindaugas BUIKA Popiežius Jonas Paulius II ir Rumunijos stačiatikių patriarchas Teoktistas Popiežiaus užuojauta ir Vatikano delegacijos dalyvavimas laidotuvėse Rumunijos stačiatikių patriarcho Teoktisto mirtis paskatino dar kartą prisiminti popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato ekumeninio dialogo iniciatyvas ir jų įgyvendinimo problemas pokomunistiniame Rytų Europos regione Patriarchas Teoktistas kuris jau buvo sulaukęs garbingo 92 metų amžiaus mirė sostinėje Bukarešte liepos 30 dieną jam atliekant prostatos operaciją Rumunijos Stačiatikių Bažnyčios dvasinio vadovo laidotuvių pagrindiniu celebrantu rugpjūčio 3 dieną buvo Konstantinopolio stačiatikių ekumeninis patriarchas Baltramiejus I Apie spaudą valdžią ir mokesčius Praėjusią savaitę mus pasiekė kai kurių mūsų skaitytojų nerimastingi klausimai gal kas negera atsitiko gal sunki jūsų finansinė padėtis juk neleidžiate keletos trečiadienio numerių Sunerimusius skaitytojus patikinome kaip dabar patikiname ir visus kitus skaitytojus kad XXI amžius eis ir toliau Tik mes kaip ir visi žmonės dirbdami per metus pavargstame ir norime nors po dvi tris dienas pailsėti Nes mūsų darbas yra gana sunkus Su Lietuva širdy suvažiavo patriotai Kazimieras Dobkevičius LLKS atstovai iš kairės štabo viršininkas dim mjr Vyčio kryžiaus ordino kavalierius Vytautas Balsys vėliavnešys Stasys Dovydaitis Estijos atstovas Ago Anelas ir LLKS valdybos pirm dim plk Vyčio kryžiaus ordininkas Jonas Čeponis Jau septynioliktą kartą į tradicinį partizanų politinių kalinių tremtinių ryšininkų rėmėjų sąskrydį prie Dubysos Ariogaloje rinkosi tūkstančiai tautos atstovų iš visų Lietuvos miestų miestelių kaimų ir kaimelių Kiekvienais metais kovotojų už laisvę gretos retėja tačiau į šį sąskrydį atvyko 10 12 tūkstančių

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/08/10/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  iš Telšių vyskupijos o koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J Boruta SJ Šv Mišių metu giedojo Klaipėdos Švč M Marijos Taikos Karalienės didysis Sumos choras vadovaujamas prof Purlio Padėkos ir vilties eisena į Šiluvą Antanas RAČAS Rugpjūčio paskutinį sekmadienį kviečiami žmonės dalyvauti eisenoje iš Tytuvėnų arba nuo Raseinių pusės iš Dubysos slėnio į Šiluvą Gera proga Laisvės dienos išvakarėse susirinkti pamąstyti kokioje situacijoje atsidūrusi mūsų tėvynė kartu prašyti Dievo Motinos pagalbos mūsų kraštui O pagalba tikrai reikalinga Daugybė Lietuvos žmonių prarado vertybinius orientyrus Televizijos kanalai dažnai propaguoja elegantiškų turtuolių gyvenimą smurtą nepaisymą moralinių normų Turto valdžios ir malonumų siekimas tampa geidžiamiausiais dalykais Alkoholizmo narkomanijos ir kitų blogybių plitimas gramzdina Lietuvą į bedugnę Gyvojo rožinio kalbėtojų piligrimystė Kun Justas JASĖNAS Anykščių Šv apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaras Su galinga rožinio malda Guronyse kard V Sladkevičiaus tėviškėje Rožinio slėpinių parke Birželio pradžioje per 500 Panevėžio vyskupijos Švč Mergelės Marijos Gyvojo rožinio draugijos narių vadovaujamų šio straipsnio autoriaus ir panevėžietės Nijolės Gylienės dalyvavo piligriminėje kelionėje į Kaišiadorių vyskupiją Piligriminė kelionė buvo skirta kardinolo Vincento Sladkevičiaus MIC 1920 2000 atminimui pažinčiai su jo darbais bei dvasingumu Sulaukta ir rožinio maldos mylėtojų iš Varėnos Susitikimo metu ne vien melstasi bet išgyventa bendrystė drauge dalytasi suvežtinėmis vaišėmis susipažinta su Kaišiadorių apylinkėmis istorija kultūra dvasiniu paveldu Maldininkus nuoširdžiai lydėjo su jais bičiuliavosi Kaišiadorių vyskupijos ganytojas Juozapas Matulaitis Parapijos ir miestelio šventė Pranciškus ŽUKAUSKAS Sutvirtinimo sakramentą teikia prel Juozas Šiurys antras iš dešinės Šalia jo kun Pranas Bartasūnas Vaiskus ir saulėtas išaušo liepos 22 osios sekmadienio rytas Laukuvos padangėje Tą sekmadienį Laukuvos Šv Kryžiaus Atradimo bažnyčioje vyko Švč Mergelės Marijos Škaplierinės pagerbimas Tai sutapo su Laukuvos miestelio kurio kaip ir Laukuvos dvaro vardas jau minimas XVI amžiuje gimtadieniu Rūpestingo kunigo administratoriaus Prano Bartasūno ir jo pagalbininkų dėka Laukuvos Šv Kryžiaus Atradimo bažnyčia buvo išdabinta žaliais vainikais ir gėlėmis Miestelio aikštė irgi buvo pasipuošusi nes tą šventadienį Laukuva šventė 754 ąjį gimtadienį Supratingi laukuviškiai nuolat paraginami savo parapijos kun P Bartasūno dalyvauti sekmadienio šv Mišiose ir šį kartą pirmiausia skubėjo ne po miestelį pasižvalgyti o į bažnyčią pagarbinti Viešpatį o tą sekmadienį dar ir Švč Mergelę Mariją Škaplierinę Prisijaukino Senamiesčio bažnyčia Bronius VERTELKA Panevėžio Šv apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vaikų ir jaunimo choro vadovė Liuda Vėžytė Ji nemėgsta kad apie ją rašytų Ji tai Panevėžio Šv apaštalų Petro ir Povilo miestelėnų dažniau vadinamos Senamiesčio bažnyčios vaikų ir jaunimo choro vadovė Liuda VĖŽYTĖ Vaikšto pėsčiomis mina dviratį Sutarėme susitikti prie Senamiesčio bažnyčios prie Liudai mieliausios šventovės Pasirodė ji taip nelauktai tarsi kaip paukštukas būtų purptelėjęs nuo šakos Liuda dažniausiai vaikšto pėsčiomis tik retais atvejais jeigu būtina skubėti lipa autobusan Patikima transporto priemone panevėžietė laiko dviratį Kartą juo važiavo iš Vilniaus į Druskininkus bendraminčių kompanijoje 130 kilometrų kelias neprailgo Šiaip mindama dviratį aplanko savo pažįstamus draugus gimines Dar nėra praradusi patogios dviratės transporto priemonės jos nepalieka neprirakintos Didžiausias turtas mylėti žmogų Jonas PETRONIS Smalvų kaimo gyventoja Ona Balsienė jau šimtametė Tokia šventė atkeliauja į retai kieno namus Šimtojo gimimo metų jubiliejus svarbus ne tik jubiliatui jo giminei artimiesiems bet ir

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/08/17/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  ąsias metines Lietuvos Sąjūdis kviečia susitelkti pilietinei akcijai sostinėje Vilniuje Šv Mikalojaus bažnyčioje 17 valandą bus aukojamos šv Mišios o po jų bus organizuojama eisena prie Adomo Mickevičiaus paminklo kur 18 val prasidės minėjimas Po mitingo žmonės kviečiami Gedimino kalne prisiminti prieš 18 metų surengtą įspūdingąjį Baltijos kelią Kaip teigiama Sąjūdžio kvietime Molotovo Ribentropo pakto pasmerkimo renginiuose kalbės sesuo Nijolė Sadūnaitė kunigas Robertas Grigas prof Vytautas Landsbergis Sumanymas džiugus ir sveikintinas Organizatoriams belieka palinkėti gero oro ir dalyvių gausos 1939 m rugpjūčio 23 d Ribentropo Molotovo pakto pasekmės apsisprendimas tarp karo būsenos ir taikos Kęstutis Kasparas Viačeslavas Molotovas stebint J Ribentropui ir J Stalinui pasirašo Vokietijos ir SSRS nepuolimo sutartį 1939 m rugpjūčio 23 d Maskvoje pasirašyta Vokietijos ir SSRS nepuolimo sutartis Molotovo Ribentropo paktas ir jos slaptasis papildomas protokolas nusakė dviejų agresorių sandėrį lėmusį Antrąjį pasaulinį karą neutralių Baltijos valstybių tarp jų ir Lietuvos nepriklausomybės praradimą penkiasdešimčiai metų Kažkada slapti dokumentai šiandien studijuojami kiekvienoje Lietuvos mokykloje Pasidalyti kai kuriomis mintimis šia tema paskatino kelių Rusijos istorikų kompetentingi atsakymai į istorines limitrofų pretenzijas pareikšti 2007 metų pradžioje Maskvoje Jie parengti dėl nesibaigiančių Baltijos šalių istorikų pastangų peržiūrėti Antrojo pasaulinio karo išdavas bandant parodyti SSRS ir rusų tautą kaip agresorius įtvirtinti Lietuvos Latvijos ir Estijos visuomenės sąmonėje sovietinės okupacijos koncepciją ir eksportuoti jos ideologinį pagrindą į Gruziją Moldovą Azerbaidžaną ir Ukrainą populiarinti ją ir Vakaruose ir Rusijoje Slibinai Algimantas Zolubas Dailininkė grafikė knygų iliustratorė skulptorė Domicėlė Tarabildienė 1912 1985 Vytauto Mikalausko muzika Justino Marcinkevičiaus eilėraščiui Lopšinė gimtinei ir motinai Kiek rovė neišrovė Kiek skynė nenuskynė Todėl kad tu šventovė Todėl kad tu Tėvynė lietuvių lūpose ausyse ir širdyse jau skamba kaip liaudies daina Dailininkė grafikė knygų iliustratorė skulptorė Domicėlė Tarabildienė 1912 1985 ankstyvą savo gyvenimo saulėlydį įkvėpta šių eilių dar sovietmečiu nutapė paveikslą kurio kilmės priežastį ir pavadinimą žinojo tik jai artimi ir patikimi žmonės Greta kitų paveikslų jis buvo demonstruojamas vienoje iš jos parodų Ten tuometinė ministrų tarybos pirmininko pavaduotoja L Diržinskaitė Piliušenko paprašė paaiškinti paveikslo turinį Nors autorė aiškinusi kad tai galėtų būti pasakos motyvas ministrė įtarusi jog paveikslas gali būti suprastas ir kitaip Likimo kryžkelėse Algis Augustaitis Zitos BELIAUSKIENĖS nuotrauka Kėdainių Mikalojaus Daukšos bibliotekos renginių salėje vyko Juozo Augustaičio knygos Likimo kryžkelėse pristatymas J Augustaitis gimė 1921 m kovo 11 d Kiaulupiuose Sintautų valsčiuje Tai buvo puikus Lietuvos ūkininkas tremtinys politinis kalinys statybininkas rašytojas bei poetas Trim tame krašte gimusiems Augustaičių šeimos vaikams teko skirtingi likimai Juozui kančios kupina tremtis nepalaužusi iki skausmo idealizuotos meilės gimtinei ir artimiesiems Marytei karo metų emigracija lėmusi nuolatinį tėvynės ilgesį gyvenant svetimoje šalyje Jonui pareiga gelbėti brolį ir sovietinis pedagogo darbas bei meilė lietuvių kalbai Mintį įprasmina akmenyje Eugenijus Šidlauskas paminklu nori įamžinti pokaryje kritusių kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą Raguvos miške 1953 iaisiais kartu su kitais kovotojais už Lietuvos laisvę krito Stasys Šidlauskas palikęs našlaičiais tris savo vaikus Toje vietoje buvo pastatytas kryžius S Šidlausko sūnus Eugenijus kaip per rūką prisimenantis tėvą kadangi jo neteko būdamas penkerių metų sumanė įamžinti jo atminimą kartu taip pagerbti ir kitus žuvusius partizanus Tokią mintį

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/08/22/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Jonas Kauneckas vyskupas emeritas Juozas Preikšas Gyvojo rožinio Šveicarijoje vadovas Adolfas Fugelis kunigai vienuolės Porciunkulės atlaidai Vyskupas Jonas Kauneckas mielai fotografavosi su jaunaisiais iškilmių dalyviais ANČIŠKIS Rugpjūčio 5 dieną Šv apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje buvo švenčiami Porciunkulės atlaidai Parapijiečiams tai buvo dviguba šventė nes po daugelio metų čia buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas jį teikė apie dviem dešimtims jaunų žmonių Kartu su vyskupu atvyko jo generalvikaras kan dr Robertas Pukenis Jie aukojo ir Sumos šv Mišias Homilijoje vyskupas kalbėjo apie jaunimo ir daugelio žmonių smukusį tikėjimą elgesio kultūrą pageidavo kad jaunos merginos ir moterys nevaikščiotų nepridengtais pečiais ir plikais pilvais nes tai nepadoru Giesmės girioje Vyskupą Joną Kaunecką sutiko su juodos duonos kepalu BIKIŠKIAI Žaliojoje girioje už kelių kilometrų nuo Geležių gyvenvietės stovi Bikiškių koplyčia Rugpjūčio 4 dieną čia vyko Kristaus Atsimainymo atlaidai Švęsti jų atvyko ne tik Geležių parapijos bet ir iš šios vietovės kilę tačiau kitur gyvenantys žmonės Aplink koplyčią yra kapinės todėl kai kam pasitaikė gera proga tuo pačiu atvykimu patvarkyti juos mintimis pabūti su amžinajam poilsiui atgulusiais artimaisiais Per atlaidus prisiminta senos miškakirčių gyvenvietės istorija Vyskupas Juozas Žemaitis atvežė Popiežiaus palaiminimą Balbieriškio gydytojai Angelei Sidaravičienei Dešinėje klebonas g kan Robertas Bruzga Balbieriškis Prieš 505 metus Birštono girioje trijų upių Nemuno Peršėkės ir Ringio santakoje buvo įkurta miškakirčių ir sielininkų gyvenvietė Balbieriškis Šiemet per didžiuosius Šv Magdalenos atlaidus buvo paminėta ši miestelio sukaktis Į šventę sugužėjo tūkstančiai kraštiečių ir svečių Kunigas Steponas Žiūkas atvyko iš Bostono JAV Už Atlanto gimęs ten mokslus baigęs kunigas žinojo jog jo prosenelė kilusi iš Balbieriškio Atlaidų metu kun S Žiūkas susipažino su pedagogų Irenos ir Alfonso Žiūkų šeima ir išsiaiškino esantys giminės Be to Žiūkų dukra Loreta išvykusi į JAV ir lanko Bostono lietuvių bažnyčią kurioje klebonu darbuojasi kun S Žiūkas Svarbūs renginiai Šv Onos atlaidų Sumos šv Mišių koncelebracijai vadovavo vysk Juozas Preikšas Iš kairės kunigai Andrius Vaitkevičius Viktoras Daujotis ir Kęstutis Vosylius Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos GRIŠKABŪDIS Liepos 21 dieną šeštadienį šios parapijos Rygiškių kaime kun Vytautas Užkuraitis pašventino stogastulpį čia gimusiam garsiam XIX amžiaus Sūduvos švietėjui kun Antanui Tatarei Ąžuolą skulptūrai padovanojo Patašinės kaimo gyventojas Jonas Janušaitis stogastulpį sukūrė ir padovanojo medžio drožėjas Andrius Bieliukas o saulutę nukalė tautodailininkas Valdas Paukštys Šiluvos Švč Mergelės Marijos paveikslo kelionė Jaunieji Ariogalos parapijiečiai su mažomis Šiluvos Švč Mergelės Marijos paveikslo kopijomis kurias gavo dovanų iš klebono už aktyvią veiklą bažnyčioje Kun Gintauto JANKAUSKO nuotraukos Ariogala Liepos 22 dieną prieš vidurdienį Šiluvos Švč M Marijos paveikslas pasiekė 33 iąją piligriminės kelionės vietą Ariogalą Šiam įvykiui buvo ruoštasi labai aktyviai suburta pasirengimo grupė parapijos interneto svetainėje paruoštas naujas skyrelis Pasirengimas Šiluvos jubiliejui Jame yra Ariogalos Šv arkangelo Mykolo parapijos švenčių ir renginių 2007 metų kalendorius ir Šiluvos Švč M Marijos paveikslo apsilankymo Ariogaloje programa Ši programa buvo išsiuntinėta šeimoms Skelbimų lentose iškabinti plakatai kviečiantys į paveikslo sutikimo iškilmę ir apie 800 šeimų šią informaciją gavo mobiliaisiais telefonais Paminėjo Švč Mergelę Mariją Škaplierinę Upynos bažnyčioje besiburiančio jaunimo choras Priekyje vadovė Renata Beišytė UPYNA Tarp visų svarbių katalikiškų švenčių ne mažiau garbingas yra

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/08/24/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Algimantas Zolubas Eisena Vilniaus gatvėmis iš Šv Mikalojaus bažnyčios A Mickevičiaus paminklo link Jono ČESNAVIČIAUS nuotrauka Mitingas prie A Mickevičiaus paminklo Baltijos kelias buvo tarsi vienkartiniai veiksmai išreiškiantys susikaupusius siekius ir viltis tačiau kokį tęstinumą jie įgijo Vienkartinis veiksmas jei jis iš tikrųjų reikalingas paskatina kitų labai reikšmingų ir prasmingų veiksmų seką grandininę reakciją Po tokių veiksmų grandinės Lietuva atgavo laisvę ir nepriklausomybę Išvengus Bulbalandijos likimo Algimanto Lisausko knygos Iš pragaro angos sutiktuvės Edmundas SIMANAITIS Buvusi politinė kalinė Laima Lisauskienė surinko vyro paskelbtus straipsnius kalbų tekstus rankraščius ir viską sudėjo į knygą Liepos 12 dieną Vilniaus įgulos karininkų ramovėje buvo pristatyta Vyčio kryžiaus kavalieriaus po mirties Algimanto Lisausko knyga Iš pragaro angos Autorius 1944 metais buvo įstojęs į Vietinės rinktinės karo mokyklą Marijampolėje Vokiečiams likvidavus rinktinę pasitraukė ir įstojo į Lietuvos laisvės armiją Vėliau tapo Didžiosios kovos apygardos partizanu leido pogrindžio laikraštį Laisvei bundant 1948 metais buvo suimtas ir okupacinio karinio tribunolo nuteistas mirties bausme vėliau pakeista 25 metais lagerio ir penkeriais metais tremties Atkūrus Nepriklausomybę aktyviai dalyvavo Vietinės rinktinės karių klubo veikloje ėjo partizanų Didžiosios kovos apygardos vado pareigas redagavo laikraštį Kovo 11 oji buvo išrinktas į Trakų rajono savivaldybės tarybą Mirė pradėjęs eiti 74 uosius metus Atgaivinkime liaudies vaidinimus Dr Egidijus Mažintas Akimirka iš Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklio Žemaitės komedijos Piršlybos rež L Pocevičienė Siekiant palaikyti ir atgaivinti liaudies vaidinimų tradicijas atkreipti visuomenės dėmesį į mėgėjų meninę teatrinę kūrybą Telšiuose rugpjūčio 3 4 dienomis vyko teatrinis festivalis Iš šimtmečio sėklų išaugom Festivalio dienomis Kultūros centre parodyti Panevėžio lėlės vežimo teatro spektaklis vaikams pagal Kostą Kubilinską Uodega vedega rež R Driežis Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklis Žemaitės komedija Piršlybos rež L Pocevičienė Kalvarijos Titnago teatro S Žemaičio komedija Mirta Činčibiraitė arba 15 000 litų rež K Krasnickas Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo studijos Savi laiškų spektaklis

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/08/29/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  kurie užklydėliais nesidžiaugė ir tokių kurie laukė prie vartelių per kaimynus kvietėsi ekspedicijos dalyvius prieidavo prie jų gatvėje ateidavo į Socialinių paslaugų centrą kur šie buvo apsistoję Kelionė į Žolinę Latvijoje Irena BRAIKO Akmenės Šv Onos parapijos tikintieji Žolinės atlaiduose Latvijoje prie Agluonos bazilikos Akmenės šv Onos parapijos tikinčių kelionė autobusu į Žolinės atlaidus Latvijoje Agluonos bazilikoje prasidėjo ankstyvą rugpjūčio 14 dienos rytą Dar niekada neteko keliauti į piligriminę kelionę taip toli už 440 kilometrų Ne vienas abejojo ar verta taip toli vykti Tačiau nugalėjo noras pagerbti Švč Mergelę Mariją ir paprasčiausias žmogiškas smalsumas noras pamatyti baziliką ir stebuklingąjį Agluonos Dievo Motinos paveikslą esantį bazilikoje pasimelsti prie jo Švč Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šimtmetis Viename iš bažnyčios jubiliejaus renginių Iš kairės Palangos klebonas dekanas kan dr Algis Genutis Palangos miesto meras Remigijus Alvydas Kirstukas architektas Laimutis Mardosas ir Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys bei kiti Gedimino GRIŠKEVIČIAUS nuotrauka Palanga Šiais metais sukanka šimtas metų nuo Švč M Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatymo Šiam gražiam jubiliejui paminėti rugpjūčio 17 dieną buvo surengta mokslinė konferencija Palanga Žemaičių vyskupijos istorijos kontekste Konferencijoje savo išsamius mokslinius pranešimus skaitė Telšių vyskupas dr J Boruta SJ kun doc teol dr A Ramonas prof V Žulkus dr V Vaivada E Miltakis Konferencijos metu Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys tapybos restauratorė Janina Bilotienė restauravimo technologas Rapolas Vedrickas tapybos restauratorius Algimantas Vaineikis pasidalijo savo įžvalgomis apie Palangos Švč M Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios didžiojo altoriaus XVII amžiaus paveikslo Švč Mergelė Marija su Vaikeliu tyrimą ir atliktą restauravimą Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre Kristaus Atsimainymo šventė Gieda Gargždų Šv arkangelo Mykolo bažnyčios didysis choras vadovaujamas Petro Katauskio POŽERĖ Kristaus Atsimainymo bažnyčioje buvo švenčiami jos tituliniai atlaidai Parapiją aptarnaujantis Laukuvos administratorius kun Pranas Bartasūnas pasitelkęs pagalbininkų kruopščiai pasirengė šiai šventei išpuošė išdabino bažnytėlę pasirūpino gėlėmis ir vainikais sutvarkė bei pagražino šventoriaus aplinką Laukuvos seniūnija vadovaujama seniūno Stasio Skalausko pasirūpino lauko suolais kad senyvo amžiaus žmonėms būtų kur prisėsti Bažnyčios 100 mečio šventė Arkivyskupas pašventino skulptoriaus J Videikos išdrožtą kryžių JURBARKAS Praėjusį penktadienį šeštadienį ir sekmadienį čia vyko Švč Trejybės bažnyčios 100 mečio šventė Prasmingos parodos Dar rugpjūčio 23 dieną ketvirtadienį Krašto istorijos muziejuje atidaryta paroda Religinė spauda Lietuvoje Ji parengta pagal kraštotyrininko Vytauto Lekučio surinktą medžiagą Kaip pasakojo muziejininkė Adelija Meizeraitienė čia eksponuojamus religinius laikraščius žurnalus knygas maldaknyges ir kitus leidinius tikimasi parodyti netrukus vėl į mokyklas susirinksiantiems mokiniams O Švč Trejybės bažnyčioje atidaryta rajono mokinių piešinių paroda Bažnyčia mano širdyje kurioje beveik šimtas Jurbarko bažnyčios 100 mečiui skirtų darbų Šv Baltramiejaus atlaidai vyskupijos pakraštyje Į atlaidus atėjo daug parapijiečių ir svečių ŠLIENAVA Gražiai sutvarkytoje parapijoje kasmet rugpjūčio pabaigoje vyksta Šv Baltramiejaus atlaidai Ir šiemet rugpjūčio 26 dieną sekmadienį šių atlaidų iškilmės sutraukė daug dalyvių pilna žmonių buvo ir šios Vilkaviškio vyskupijos pakraštyje esančios parapijos bažnyčioje ir jos šventoriuje Prieš Sumos šv Mišias vyko procesija aplink bažnyčią Du pamokslus per Votyvą ir Sumą sakęs svečias iš Vilniaus monsinjoras Alfonsas Svarinskas palietė skaudžias temas apie šių dienų pavojus ir tikėjimui ir tautai Per televiziją

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/08/31/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  primadoną Ireną Milkevičiūtę jos dukrą jau pagarsėjusią dainininkę Asmik Grigorian garsųjį tenorą Virgilijų Noreiką baritoną Eduardą Kaniavą ir jo mokinį Deivį žavingąjį ekspresyvųjį baritoną Vytautą Juozapaitį ir jo mokinį Merūną Vitulskį Skambėjo dzūkų dainos Rūta AVERKIENĖ Dainuoja Žiūrų kaimo etnografinis ansamblis Liepos 22 ąją sekmadienį iki vėlaus vakaro Marcinkonys aidėjo nuo dzūkiškų dainų į Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje esančių etnografinių ansamblių subuvimą Teka teka skaisti saulė kuris buvo švenčiamas Marcinkonių etnografijos muziejaus klojime susirinko ne tik aplinkinių kaimų ansamblių dainininkai bet ir liaudies dainų pasiilgę svečiai Marciaus kiemo šventė Rūta Averkienė Marciaus kiemo šventėje koncertuoja Raskila Pastaruoju metu Marcinkonys tapo kone Varėnos krašto kultūrinių renginių Meka čia koncertuoti suvažiuoja ne tik rajono bet ir respublikos bei užsienio meno kolektyvai vyksta tradicinės šventės Viena jų kaimo šventė daugelį metų švenčiama rugpjūčio viduryje Šiemetinė kaimo šventė vykusi rugpjūčio 18 dieną prasidėjo tradiciniu bėgimo maratonu jaunimas bėgo nuo bažnyčios kalno papėdės iki Kastinio ežero vėliau čia vyko krepšinio tinklinio ir kitų sporto šakų varžybos Vakarop marcinkoniškiai ir gausiai kaime vasarojantys svečiai rinkosi į lauko estradą šalia Kastinio ežero Čia jiems koncertavo Marcinkonių etnografinio ansamblio dainininkai Birštono folkloro ansamblis Raskila įdomią programą pademonstravo cirko artistai alytiškiai broliai Kundrotai apie kaimo nūdieną savo humoristiniame spektaklėlyje Dingo vaidino Marcinkonių humoro grupės Spanguolė artistai Paminėtas muziejaus jubiliejus Vytautas Bagdonas Muziejuje atkurtos senosios klasės suole šalia Svėdasų J Tumo Vaižganto gimnazijos šeštokių Simonos ir Miglės smagiai jautėsi garbaus amžiaus garsus išeivijos rašytojas žurnalistas ir politologas Vilius Bražėnas Rugpjūčio 18 dieną buvo iškilmingai paminėtas Svėdasų krašto muziejaus populiariai vadinamo Vaižganto muziejumi 20 metis Į Kunigiškių kaime dar carizmo laikais statytame ir prieš dvi dešimtis metų restauruotame buvusios pradžios mokyklos pastate veikiantį muziejų besirenkantys jubiliejinio renginio dalyviai pirmiausia turėjo progos apžiūrėti atnaujintas gerokai papildytas muziejines ekspozicijas įvairias parodas Dailininko akvarelėse sustingusi muzika Rasa GRIŠKEVIČIENĖ Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė Parodos autorius Albinas Purys džiaugėsi galėdamas savo kūrybą pristatyti gimtinės žmonėms Albino KULIEŠIO nuotrauka Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje veikia kraštiečio dailininko architekto Vilniaus dailės akademijos docento Albino Purio tapybos darbų paroda Daugiau kaip prieš 50 metų baigęs Antano Smetonos gimnaziją ir išvykęs studijuoti į Vilnių išmaišęs daugiau kaip pusę pasaulio didžiosiose parodų salėse pristatinėjęs Lietuvos meną ir kultūrą rengęs žymiausių autorių parodas kitose šalyse vadovavęs Maskvos olimpinių žaidynių parodos ekspozicijos įrengimui tris kartus mūsų šalies ekspozicijų Frankfurto knygų mugėje apipavidalinimui Vilniaus dailės akademijos docentas A Purys su savo darbais pagaliau užsuko ir į gimtąjį miestą Jo akvarelių paroda Viešojoje bibliotekoje pirmoji Ukmergėje per visą jo kūrybinės veiklos laikotarpį O ir šie metai dailininkui ypatingi jubiliejiniai pavasarį jam sukako 75 eri Be tėvynės be namų lyg paukščiai be sparnų Donata VITKIENĖ Vilniaus dailės akademijos prof Valentinas Antanavičius menotyrininkė Irena Baltrušaitienė ir dailininkė Vida Krištolaitytė Tėvynės ilgesys gimtųjų vietų trauka lyg tuos paukščius išskridusius žiemoti šaukia grįžti po pasaulį išsibarsčiusius mūsų tautiečius Vieni grįžta kad savo Tėvynėje pasitiktų gyvenimo saulėlydį kiti tik pasisvečiuoti dar kiti savo darbais atiduoti duoklę gimtinei Rugpjūčio 19 dieną Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje buvo pristatyta Amerikos lietuvės Žemaitijos krašto dukros Vidos Krištolaitytės tapybos darbų paroda Į ją

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/09/05/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •