archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  popiežiaus Benedikto XVI apaštalinis vizitas į Austriją bus atidžiai sekamas ne tik tos šalies katalikų trys ketvirtadaliai iš 8 1 mln Austrijos gyventojų yra Katalikų Bažnyčios nariai bet ir visos Europos krikščionių bendruomenės Kaip tikimasi vizito metu Šventasis Tėvas savo homilijose ir kalbose įvertins šiuolaikinio sekuliarizmo bruožus aktualius didžiajai daliai kontinento visuomenės Iš tikrųjų tai ką šiandien išgyvena Austrijos katalikybė įtampa tarp pasauliečių ir Bažnyčios hierarchų dvasinių pašaukimų stoka menkėjantis dalyvavimas sekmadienio šv Mišiose mirties kultūros plėtra tradicinės šeimos institucijos krizė būdinga beveik visam Vakarų pasauliui Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio kongresas Kun Remigijus KAVALIAUSKAS Zarasų dekanas Agapėje visiems buvo linksma ir smagu grojant Salako kapelai susirinkusieji nesidrovėjo pašoktiu kartu su vyskupu ir kunigais Rugpjūčio 18 dieną nuo pat ankstaus ryto autobusais Zarasų miestą užpildė maldininkai Jau prieš metus rožinio mylėtojai žinojo kad Anykščiai perduoda estafetę Zarasams Tai jau trečiasis Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio susitikimas pirmas buvo 2005 metais Utenoje antras 2006 metais Anykščiuose Vyskupas apsilankė miestelio šventėje Virgis Stakėnas padovanojo vyskupui savo kompaktinę plokštelę SINTAUTAI Dvi paskutinio rugpjūčio savaitgalio dienas penktadienį ir sekmadienį čia lankėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir generalvikaras mons dr Arūnas Poniškaitis Rugpjūčio 24 ąją vyskupas atvyko į Sintautų seniūniją Čia jie kartu su klebonu prel Antanu Maskeliūnu susitiko su seniūnu Kęstučiu Birbilu ir bendruomenės centro valdybos pirmininku Šakių rajono savivaldybės tarybos nariu Raimondu Daniliausku Kalbėta apie seniūnijos reikalus ganytojas domėjosi kaip sprendžiamos socialinės problemos Šiluvos Švč Mergelės Marijos paveikslo kelionė Butkiškės parapijiečiai pasitiko Švč M Marijos su Kūdikiu paveikslo kopiją BUTKIŠKĖ Rengiantis didžiajam Švč Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui Švč Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija keliauja po Kauno arkivyskupijos parapijas Su nekantrumu ir dideliu pasirengimu paveikslo viešnagės laukė ir nedidelės Butkiškės parapijos kurioje yra apie 1000 parapijiečių tikintieji Į paveikslo sutikimą susirinko gausybė parapijiečių Mergaitės apsirengusios tautiniais rūbais apsupo Švč Mergelės Marijos paveikslą vainikais apšvietė žvakių šviesa Tai padėka už nuolatinę Dievo Motinos šviesą kuri šviečia mums Lydėdami į nepaprastai gražiai išdabintą bažnytėlę per visą kaimą buvo giedamos giesmės Švč Marijai Pėsčiomis į Šventąją Žemę Vincas LUKŠA Knygą pristato Birutė Žemaitytė Taip pavadintas Birutės Žemaitytės knygos pristatymas skaitytojams vieną rugpjūčio sekmadienį po šv Mišių bažnyčioje įvyko Veprių Ukmergės r seniūnijos salėje Į jį susirinko nemažas pulkelis seniūnijos gyventojų nuo abiejų Šventosios krantų Minėtos knygos pristatymas buvo organizuotas VO SOS Vepriuose vadovo Romo Petro Šaulio iniciatyva Autorė knygą pristatė kaip piligriminės kelionės dienoraštį kurio didesniąją pusę sudaro spalvotų nuotraukų iš viso knygoje jų 580 albumas Piligriminėje kelionėje dalyvavo daugiau nei trys dešimtys dalyvių o per Lietuvą jų keliavo kur kas daugiau Pristatomos knygos Pėsčiomis į Šventąją Žemę pirmoje dalyje o jų iš viso bus keturios pateikiami kelionės per Lietuvą Gudiją Ukrainą įspūdžiai ir vaizdai Kupiškio bibliotekos neįsileidžia bulvarinės spaudos Bronius VERTELKA Laimutė DEŠRIENĖ Maždaug 80 proc Lietuvos gyventojų save laiko katalikais tačiau sunkokai į jų namus keliauja vienintelis šalyje išlikęs jiems skirtas laikraštis XXI amžius Pasitaiko tikinčiųjų kurie apie jį nėra girdėję Atrodo katalikiškas laikraštis lyg sovietinės okupacijos laikais turi dirbti pogrindyje apie jį informuoti tikinčiuosius nesiryžta ir kai kurie kunigai Kodėl taip pamažu

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/09/07/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  žmogaus širdies jėga ir tos širdies nušviestas protas Kur yra Dievas ten yra ateitis Penktadienį tik atvykęs į Austriją Popiežius pasmerkė abortus nes jie yra visiška priešingybė žmogaus teisėms Popiežius šeštadienį per pamokslą taip pat kalbėjo kad mokslas turi būti naudojamas geriems tikslams o ne griovimui Jeigu žmogus neskiria gėrio nuo blogio tada didžiausi ir nuostabiausi mokslo laimėjimai tampa dviprasmiški mano jis Jie gali atverti dideles galimybes gėriui žmonijos naudai tačiau taip pat kaip kartais aiškiai matome jie gali ir sukelti siaubingą grėsmę sunaikinti žmogų ir visą pasaulį sakė Popiežius Aktorius Enrikas Kačinskas Svarbu kad žiūrovai mane bent žino Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Enrikas Kačinskas Autoriaus nuotrauka Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Enrikas KAČINSKAS ne tik vaidina scenoje bet turi ir kitų gabumų Su Aukštaitijos sostinėje gyvenančiu įdomiu žmogumi kalbėjosi XXI amžiaus žurnalistas Bronius VERTELKA Suviliojo medžio drožyba Kas jus pavedėjo meno keliu Kada senelė mane nusivesdavo į bažnyčią aš smalsiai apžiūrinėdavau ten esančias skulptūras Tai buvo pirmas mano dar vaiko prisilietimas prie meno Vėliau paėmęs į rankas peiliuką iš pušies tošies lengvai drožiau laivelius kurpaitės Naujamiesčio vidurinėje mokykloje mokytoja dirbusi Blinkevičienė skatino tai daryti O įstojus į J Miltinio dramos studiją maestro lavino meniškai supažindino su geriausiais Maskvos ir Leningrado muziejais Susidomėjau senovine indų kinų kaulo drožyba Pamačiau kad iš vieno kaulo įmanoma išdrožti 32 burbulus kurie gali sukinėtis Tie stebuklai taip sujaudino jog grįžęs namo griebiausi medžio drožybos Iš vieno medžio kamieno pavyko išdrožti tiktai septynis burbulus Tai buvo metas kai norėjosi viską perteikti medyje Nuo Salduvės iki Klyvlendo Marija MACIJAUSKIENĖ Poeto įrašas Mano poezijos sugrįžimo tėviškėn proga Mielai Marijai atminimui 1939 m studento nuotrauka Ričardo ŠAKNIO kopija Kai duotas Visagalio ženklas ateiti į Žemę naujai gyvybei nei tėvai nei krikštatėviai ar pasakų laumės nežino to jauno Žemės keleivio skirties O kraitį kelionei jis jau

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/09/12/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  oro uoste Ji simbolizuoja atvirumą kuris ne tik peržengia fizines ir nacionalines sienas bet Marijos asmenyje primena mums žmogaus esminį dėmesį jo gebėjimą atsiverti Dievui ir Jo tiesos žodžiui Lietuvoje lankėsi Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis Garbingi svečiai apžiūri Kauno Arkikatedrą Baziliką Rugsėjo 9 13 dienomis Lietuvoje su oficialiu vizitu lankėsi arkivyskupas Dominique Mamberti Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis Šventojo Sosto užsienio reikalų ministras Rugsėjo 9 dienos vakare arkiv D Mamberti aukojo šv Mišias Vilniaus Arkikatedroje Rugsėjo 11 ąją jis susitiko su prezidentu Valdu Adamkumi dalyvavo konferencijoje Valstybė ir tradicinės religijos sutarčių istorija reikšmė perspektyvos Konferencija buvo skirta Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto pirmosios sutarties konkordato 80 mečiui paminėti Atidengtas paminklinis akmuo pirmajai Panevėžio bažnyčiai Bronius VERTELKA Paminklinis akmuo pirmajai Panevėžio bažnyčiai Švenčiant Panevėžio 504 ąjį gimtadienį Senamiesčio gatvėje buvo atidengtas paminklinis akmuo toje vietoje kur prieš penkis šimtmečius stovėjo pirmoji miesto katalikų bažnyčia Praėjusį penktadienį į iškilmes gausiai rinkosi miesto gyventojai Tarp jų buvo šeimų su mažais vaikais atvažiavusių invalidų vežimėliais Šiluvos atlaidai Rugsėjo 8 dieną Šiluvoje prasidėjo Švč Mergelės Marijos Gimimo didieji atlaidai Jie tęsis iki rugsėjo 16 dienos Pagrindinė šių metų atlaidų maldų intencija už šeimų ir parapijų dvasinį atsinaujinimą Mariologinis kongresas Rugsėjo 8 ąją pradedant Šilinių atlaidus Šiluvoje vyko Mariologinis kongresas kurio pirmoji diena rugpjūčio 15 ąją per Žolinę buvo surengta Pažaislyje Rugsėjo 8 oji Marijos Gimimo šventė todėl į ją buvo pakviesti ir uolieji Marijos mylėtojai Gyvojo rožinio Marijos legiono nariai Telšių seminarija pradėjo mokslo metus Kan teol lic Andriejus SABALIAUSKAS Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija ir Telšių vyskupijos licėjus naujuosius studijų metus pradėjo Žemaičių Kalvarijos šventovėje Rugsėjo 3 dieną joje vyko kasmėnesiniai atlaidai Ši atlaidų diena buvo skirta Telšių dekanato tikintiesiems Tradicinės kelionės į Šiluvą Piligriminio žygio dalyviams vadovauja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dešinėje Šiluva ta

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/09/14/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  ugdymas paremtas bendrų krikščioniškų šaknų pripažinimu žmogaus gyvybės gynimas atmetant aborto ir eutanazijos teises tikėjimo ir proto dialogas patvirtinant dieviškosios išminties kuriamąjį pradmenį Europos civilizacijos pasaulinis vaidmuo ir atsakomybė solidarumui su Afrika bei kitais neturtingais regionais Jei daug pramogaujama lauk karo Kino televizijos ir fotografijos kritikas Skirmantas Valiulis įsitikinęs jog stipri Amerika vienintelis mūsų saugumo garantas galintis apsaugoti Lietuvą nuo agresyviosios Rusijos Gintaro VISOCKO nuotrauka Skirmantas Valiulis žymus kino televizijos fotografijos kritikas pasižymintis originaliu požiūriu į gyvenimą aštria plunksna subtiliu humoro jausmu Pristatyti visuomenei jo nereikia Kas nėra skaitęs S Valiulio recenzijų klausęsis jo paskaitų dalyvavęs įsimintinose polemikose Kaip ir prieš keletą dešimtmečių taip ir dabar visos jėgos atiduodamos trims pagrindiniams banginiams be kurių S Valiulis nebūtų S Valiuliu fotografijai kinui televizijai Ir šiandien jis tebedėsto Vilniaus universiteto Žurnalistikos institute Pasikeitė tik disciplinų pavadinimai Dabar dėsto nebe kino istoriją ar fotografijos meną o audiovizualinės dokumentikos dalykus Ką jis manąs apie šiandieninę televiziją studentus ir politiką Su kino televizijos ir fotografijos kritiku Skirmantu VALIULIU kalbasi XXI amžiaus žurnalistas Gintaras Visockas Lietuviškasis Everestas Anykščių rajone Vytautas Bagdonas Anykščių rajono vicemeras Donatas Krikštaponis kairėje kartu su Vladu Vitkausku apžiūri vietą Rūkiškio kaime virš kurios skriejantys balionu oreiviai pasiekė du šalies rekordus Neseniai Anykščių rajone lankėsi žinomas šalies alpinistas Vladas Vitkauskas kuris miesto koplyčioje bendravo su žurnalistais rajono vicemeru Donatu Krikštaponiu Koplyčios renginių organizatore Gražina Kovaite Pažiūrėję videofilmą apie pasirengimą skrydžiui karšto oro balionu ir pačio skrydžio fragmentą visi pokalbio dalyviai nuvažiavo į Troškūnų seniūnijos Rūkiškio kaimą Vienoje vietoje visai šalia kelio Panevėžys Raguvėlė Anykščiai palydovinė navigacinė sistema užfiksavo kad V Vitkauskas ir pilotas Vytautas Samarinas skrisdami oro balionu iš Šiaulių į Uteną pasiekė Lietuvos rekordą ir pakilo net į 10 64 km aukštį Buvo pasiektas ir kitas skridimo greičio rekordas Bet apie tuos rekordus papasakosime šiek tiek vėliau Viltingos patriotizmo pagerbtuvės Šaukėnuose Gediminas

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/09/19/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Jonas Kauneckas praėjusį sekmadienį rusėjo 16 dieną Palaukių kapinių Šv Pranciškaus koplyčioje aukojęs šv Mišias Ganytojo gimtinėje Pasvalio rajone anksčiau buvo aštuonmetė mokykla į kurią susirinkdavo vaikai iš dešimties aplinkinių kaimų Dabar toje vietoje didžiulis tvenkinys Ten viskas ištuštėjo neliko nė vieno gyvenamo kaimo nors išsaugoti jų pavadinimai Kiekvienų metų rugpjūčio paskutinį savaitgalį ganytojas Daujėnuose organizuoja kraštiečių susitikimus į kuriuos susirenka šimtai žmonių Širdžiai mielas kampelis Bronius VERTELKA Saldutiškio klebonas kun Jurgis Kazlauskas Autoriaus nuotraukos Saldutiškyje žmonės mėgsta tai kas glosto akį kuo galima pasidžiaugti netgi pasididžiuoti Tačiau vietos klebono kun Jurgio Kazlausko išpuoselėtas grožio kampelis yra išskirtinis Prieš dešimt metų atvykęs dirbti kunigu į Saldutiškį jis ėmėsi pertvarkyti bažnyčiai priklausančius pastatus surentė ūkinį pastatą Pamatęs patikusią gėlę jos daigą sodino ir savo kieme Įvairių medelių dovanojo draugai pažįstami Kai ką atsivežė iš Žiežmarių savo vaikystės krašto Kaip visus augalus išdėstyti konsultavosi su vienu gamtos mylėtoju ir grožio mėgėju iš Linkmenų Dar retų akmenų vietoj suvenyrų iš šiltųjų kraštų parsivežė O aplankyta nemažai šalių Tuos akmenis kaip kokius brangiausius papuošalus savo kieme dėliojo Žinodami tokį klebono pomėgį dabar žmonės jų irgi atveža Koplyčia džiugina tikinčiuosius Bronius VERTELKA Krekenavos klebonas kan Petras Budriūnas prie Rodų koplyčios Krekenavos parapijoje Naujarodžių kaime stovi Rodų koplyčia statyta1861 metais pagal italų architekto Anikinio projektą Ji priklausė garbingai Švoinickių giminei Sovietiniais metais koplyčia buvo išniekinta nudraskytas stogas ir išluptos grindys Šventovė buvo restauruota Krekenavos klebono kan Petro Budriūno rūpesčiu ir 2000 ųjų rugpjūtį pašventinta Panevėžio vyskupo Juozo Preikšo Pagerbė parapijos globėją Šv Kazimiero parapijos klebonas kun Romualdas Vėlavičius vyskupui Jonui Borutai pristato sutvirtinamuosius KLAIPĖDA Rugpjūčio 26 dieną Šv Kazimiero bažnyčioje tikintieji rinkosi pagerbti savo parapijos globėją šventąjį Kazimierą ir paminėti relikvijų perkėlimą Pamokslus atlaiduose sakė Lenkimų parapijos klebonas kun Darius Povilaitis Pamokslininkas taikliu žodžiu kalbėjo jaunimui ir kiekvienam kviesdamas neprarasti budrumo per naujuosius mokslo metus ir vengti veidmainystės dviveidiškumo Kvietė nebijoti kelti klausimų Dievui į kuriuos atsakymus padės atrasti malda Per jaunimo ir vaikų šv Mišias meldėsi ir palaimino gausiai susirinkusias šeimas Pagrindinės šv Mišios baigėsi didžiulė eucharistine procesija aplink parapijos statomą bažnyčią Sumos šv Mišioms vadovavo monsinjoras Kęstutis Latoža šiuo metu studijuojantis Romoje Šv Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia TŪBINĖS Kasmet rugsėjo pradžioje čia vyksta didieji Šv Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai Ir šiemet rugsėjo 2 ąją sekmadienį į baltomis juostomis vainikais ir gėlėmis išpuoštą Dievo Apvaizdos bažnyčią nepabūgęs įkyriai žliaugusio lietaus suplaukė būrys tikinčiųjų iš atokiausių šios ir aplinkinių parapijų Netrūko vaikų ir jau gerokai ūgtelėjusio jaunimo Šią bažnyčią aptarnaujantis šilališkis kunigas Sigitas Valauskis pasitelkęs savo pagalbininkus pasirengė kad Šv Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai vyktų nuoširdžiai meldžiantis susikaupus ir iškilmingai Žolinė ir kunigystės dešimtmetis Po pamaldų įvykusioje Žolinės puokščių atrankoje konkurse pirmo laipsnio diplomą pelnė šilališkės Irenos Kononovienės sukurta puokštė Kairėje kunigystės dešimtmetį šventę dekanas klebonas kun Stasys Toleikis Dešinėje LR Seimo narys Zigmantas Balčytis ŠILALĖ Rugpjūčio 15 ąją čia įvyko Švč Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Žolinės šventė Šiųmetė Žolinės šventė dar sutapo ir su Šilalės dekano parapijos klebono kun Stasio Toleikio kunigystės dešimtmečiu Kunigystės kelią pradėjęs nuo diakono Gargžduose jis jau ketvirtus metus

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/09/21/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  vadovai ar vadovaujantys asmenys surengė spaudos konferenciją kurioje gynė nuo Lietuvos teisėtvarkos pabėgusį kaltinamąjį ir grasino kad jis netrukus sugrįš į Lietuvą ir nubaus įžūlius bastūną bandančius pažaboti politikus ar teisininkus Katalikų balsas Europos ekumeninėje asamblėjoje Mindaugas BUIKA Katalikų balsas Europos ekumeninėje asamblėjoje Transilvanijos sostinėje Sibiu Popiežius sveikino Sibiu susitikimą Aktualiai ir prasmingai skambėjo katalikiškas balsas 3 iojoje Europos ekumeninėje asamblėjoje EEA3 surengtoje rugsėjo 3 9 dienomis Rumunijos regiono Transilvanijos sostinėje Sibiu Popiežius Benediktas XVI savo laiške atkreipė delegatų dėmesį į jo temą Visus apšviečianti Kristaus šviesa yra viltis atsinaujinimui ir vienybei Europoje kuri reikšminga žemyno naujajai evangelizacijai Laiške adresuotame asamblėją sukvietusių Europos katalikų vyskupų konferencijų tarybos CCEE ir Europos Bažnyčių konferencijos KEK vadovams Vengrijos kardinolui Peteriui Erdui ir Prancūzijos protestantų pastoriui Žanui Arnoldui de Klermanui jis linkėjo įgyvendinti užsibrėžtą uždavinį atpažinti nukryžiuotame ir prisikėlusiame Kristuje naują šviesą kuri padėtų Europos krikščionims žengti susitaikymo keliu Atsiradęs iš savo sielos gelmių Bronius VERTELKA Gintaro Varno skulptūrą L Šepkos gyvenimo kelias šventina Pandėlio klebonas kun Kostas Balsys Tai kas vyko rugsėjo 14 ąją Rokiškio rajone retokai pasitaiko Tą dieną buvo prisimintas žymiausias XX amžiaus dievdirbys Lionginas Šepka bei paminėtas jo šimtmetis Jubiliejinėse iškilmėse dalyvavo svečiai profesoriai vilnietis Libertas Klimka šiaulietis Vytenis Rimkus Lietuvos kultūrai daug nusipelnusios Alė Počiulpaitė Irena Seliukaitė Kazimiera Galaunienė Seimo narys Vytautas Saulis Rokiškio rajono savivaldybės vadovai muziejininkai kultūros darbuotojai Visuose renginiuose dalyvavo L Šepkos žmona Danutė Digrienė atvykusi iš Vilniaus su savo vaikaite Marija Marcinkonyse penktąjį kartą susitiko senieji ir naujieji dzūkai Rūta Averkienė Į Marcinkonyse vykusį penktąjį iš Varėnos krašto kilusių arba sodybas čia turinčių kultūros meno mokslo verslo ir politikos žmonių susitikimą susirinko gausus būrys žmonių Marcinkonyse vyko penktasis iš Varėnos krašto kilusių arba sodybas čia turinčių šalies kultūros meno mokslo verslo ir politikos žmonių susitikimas Į šį sambūrį Marcinkonyse Dzūkijos nacionalinio parko etnografinės sodybos kieme

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/09/26/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  paskirtas italas kunigas Paolo Pezzi pastaruoju metu vadovavęs Sankt Peterburge veikiančiai katalikų kunigų seminarijai Marijonų steigėjui Bažnyčios altoriaus garbė Mindaugas BUIKA Palaimintasis kunigas Stanislavas Papčinskis 1631 1701 Beatifikaciją sveikina Popiežius Šimtatūkstantinė tikinčiųjų minia kartu su Lenkijos prezidentu Lechu Kačynskiu kitais valstybės veikėjais ir užsienio svečiais dalyvavo prie Licheno Dievo Motinos šventovės vykusiose Švč Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo marijonų kunigų vienuolijos įkūrėjo kunigo Stanislavo Papčinskio 1631 1701 paskelbimo Bažnyčios palaimintuoju liturginėje iškilmėje Rugsėjo 16 dieną beatifikacijos šv Mišias koncelebravo šeši kardinolai įskaitant pamaldoms vadovavusį Vatikano valstybės sekretorių kardinolą Tarcizijų Bertonę Vienuolių kongregacijos prefektą kardinolą Francą Rodę Lenkijos prima kardinolą Juzefą Glempą Šiaulių vyskupui garbingiausio piliečio titulas Inesė RATNIKAITĖ 2007 metų Šiaulių miesto garbės piliečiai prof Bronius Prėskienis vysk Eugenijus Bartulis ir prof Algimantas Vitolis Trušis regalijų įteikimo ceremonijoje 2007 ieji metai ypatingi Šiaulių vyskupijai ir jos tikintiesiems Šiais metais Šiaulių vyskupija minėjo savo 10 metų jubiliejų Šių metų rugsėjo 7 dieną pirmasis Šiaulių ganytojas vysk Eugenijus Bartulis išrinktas ir paskelbtas Šiaulių miesto garbės piliečiu Šis titulas pasiūlius Šiaulių bendruomenei ir patvirtinus miesto tarybai kaip kasmet buvo suteiktas trims patiems garbingiausiems šiauliečiams Iškilminga garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija vyko miestui švenčiant savo gimtadienį Iškilmėse dalyvavo Šiaulių miesto tarybos nariai ankstesniais metais garbės piliečio regalijomis pasipuošę šiauliečiai svečiai Grojo valstybinis choras Polifonija vadovaujamas doc Gediminas Ramanausko Graži bažnyčios ir miesto šventė Iš kairės vyskupas emeritas Juozas Preikšas Rokiškio dekanas kan Juozas Janulis ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ROKIŠKIS Miesto centre maloninanti akį gražuolė raudonų plytų Šv apaštalo evangelisto Mato bažnyčia rugsėjo 23 ąją minėjo 130 metų sukaktį Sulaukė aukštų svečių Praėjusį sekmadienį skambant varpams prie bažnyčios vartų svečius iš Panevėžio vyskupą Joną Kaunecką generalvikarą kan dr Robertą Pukenį sutiko jau anksčiau iš Kauno atvykęs vyskupas emeritas Juozas Preikšas Rokiškio klebonas ir dekanas kan Juozas Janulis kunigai tikintieji Eucharistijos šventė Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/09/28/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  individo ir visuomenės autentiškos gerovės tai jos veikėjais visų pirma privalo būti tie kurie tiki iš Evangelijos paveldėtomis socialinėmis vertybėmis Kai kultūrininkai nepaiso kultūros Praėjusios savaitės pabaigoje žiniasklaidoje pasirodė širdį veriantis kelių kultūriniais pasivadinusių leidinių redaktorių kreipimasis į valdžios pareigūnus Tai kad jie kreipiasi net į du aukščiausius valstybės pareigūnus Vyriausybės ir Seimo vadovus bei du ministrus kultūros ir finansų rodo jog jie rimtai numatę ginti kultūrinės spaudos žiniasklaidos reikalus Kreipimosi autorių nuomone valdžia priėmė Lietuvos kultūrinę žiniasklaidą žlugdančius sprendimus Kokie tai sprendimai Iš pareiškėjų teksto matyti jog kultūrinės žiniasklaidos leidėjams iš Finansų ir Kultūros ministerijų buvo pasiųsta žinia kad iš teikiamos skurdžios biudžeto paramos redakcijų darbuotojams galima skirti tik 10 procentų projekto lėšų vadinasi kultūros periodiniai leidiniai yra prilyginti vienadieniams projektams Ne politikų oligarchų mūšis Petras KATINAS Buvusios Ukrainos premjerės Julijos Tymošenkos blokui teks lemiamas vaidmuo sudarant valdančiąją koaliciją ir vyriausybę Rugsėjo 30 d įvyko pirmalaikiai Ukrainos Aukščiausiosios Rados parlamento rinkimai kuriems iš pradžių atkakliai bandė priešintis šio parlamento dauguma kurią sudaro premjero Viktoro Janukovičiaus Regionų partijos komunistų bei socialistų partijų deputatai Vis dėlto oranžinė revoliucija padarė savo prorusiškos ir atskirų oligarchų palaikomos jėgos nesiryžo sužlugdyti prezidento Viktoro Juščenkos paskelbtų pirmalaikių rinkimų Jau iš pat pradžių buvo aišku kad pagrindinė kova dėl parlamento daugumos užvirs tarp V Janukovičiaus Regionų partijos buvusios premjerės Julijos Tymošenkos bloko ir prezidentą Viktorą Juščenką remiančio susivienijimo Mūsų Ukraina Varžėsi pianistai ir vargonininkai Pianistų konkurso nugalėtojai Vilniuje baigėsi Tarptautinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas Rugsėjo 23 dieną Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje įvyko iškilmingas laureatų apdovanojimas ir koncertas Pianistų konkurso nugalėtojais pripažinti Edvinas Minkštimas Lietuva I premija Tatjana Titova Rusija II premija Gintaras Januševičius Lietuva III premija Diplomus pelnė Markas Mustonenas Suomija Inga Vyšniauskaitė ir Laima Smolskaitė Lietuva Skirti ir specialūs prizai už įspūdingiausią šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus kūrinio interpretaciją M Mustonenui už M

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/10/03/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •