archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  Ramanausko Vanago vaikaitė Karo medicinos gydytoja vyr ltn I Jancevičienė provaikaitis Arnas Jancevičius ir dukra A Ramanauskaitė Skokauskienė Jono IVAŠKEVIČIAUS nuotrauka Lapkričio 29 ąją sukako 50 metų nuo partizanų vado generolo Adolfo Ramanausko Vanago sušaudymo Tą dieną iš pat ankstyvo ryto žmonės rinkosi į Vilniaus Šv Ignoto bažnyčią šv Mišioms kurias kartu su kitais kunigais aukojo Vyriausiasis Lietuvos kariuomenės kapelionas kanauninkas pulkininkas Juozas Gražulis Žmonių buvo daug Pasimelsti atvyko Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro kariai ir darbuotojai Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos nariai įvairių patriotinių organizacijų atstovai giminės nenuilstanti savo tėvo žygdarbių įamžintoja Auksė Ramanauskaitė Skokauskienė sesuo brolis vaikaitė provaikaitis Giedojo Vilniaus karininkų ramovės vyrų choras Aidas Kražių skerdynių minėjimas Inesė Ratnikaitė Kražių Švč M Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslas po restauravimo uždėjus sidabro aptaisą Mindaugo KAVALIAUSKO nuotrauka Šiaulių vyskupija mininti 10 tąsias įsteigimo metines džiaugiasi ir kitais gražiais jubiliejais Vyskupijos globėjos Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos titulu besipuikuojanti Kražių benediktinių bažnyčia šiais metais mini 250 metų jubiliejų nuo jos kertinio akmens pašventinimo Prieš kelis mėnesius po trejų metų pertraukos grąžintas bažnyčios titulinis Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos atvaizdas kurį pašventino Apaštalų Sosto nuncijus arkiv Peteris Stephanas Zurbriggenas atvykęs į VI akademinių studijų savaitės AD FONTES atidarymą Meilės Gerumo ir Dosnumo sekmadieniai Atlaidų metu bažnyčia pasipuošė naujai įrėmintu Švč Trejybės paveikslu NEMAKŠČIAI Lapkričio 18 dieną parapijoje buvo švenčiami Gailestingumo Motinos Globos atlaidai kurių metu Nemakščių tikintieji savo maldomis jungėsi prie tūkstančių maldininkų susirinkusių Vilniuje prie Aušros Vartų ir dėkojo šv Mergelei už teikiamas malones mūsų parapijai bei kiekvienam tikinčiajam Lapkričio 25 dieną paminėta Kristaus Karaliaus šventė Dievas panoro kad Nemakščių žmonės šiuos du sekmadienius paverstų savo gimtosios vietos gražinimo švente Atlaidų metu mūsų bažnyčia pasipuošė naujai įrėmintu Švč Trejybės paveikslu Didesnis dėmesys šiam paveikslui buvo skirtas todėl kad Nemakščių bažnyčia pavadinta Švč Trejybės vardu Parapijos tikinčiųjų vardu dėkojame žmogui kuris paveikslo įrėminimui skyrė didelę auką bet pageidavo likti nežinomas Kristaus Karaliaus šventėje Bronislavos ir Juozo Jokubauskų dėka naujai nušvito Aušros Vartų Marijos paveikslas Liudijantis pašaukimo pilnatvę Dr Aldona Kačerauskienė Kun Jonas Zubrus SJ Ričardo ŠAKNIO nuotrauka Čiobiškio Širvintų r Šv Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun Jonas Zubrus SJ balandžio viduryje atšventė 50 metų kunigystės sukaktį Jis tuomet gynėsi ir dabar tebesigina nuo žurnalistų Nejuokinkite žmonių apie mane nėra ko rašyti aš nieko nepadariau Nepastačiau seneliams namų neparašiau knygų net suremontuoti bažnyčią man tikras vargas Turiu prastą reputaciją tarp kunigų pasakau aštrų žodį parapijiečiams sako klebonas Aplankyti kunigą Joną tiksliau tėvą Joną Zubrų pasitaikė proga per Šv Jono atlaidus Čiobiškyje Gera buvo melstis erdvioje švarioje vainikais ir gėlėmis papuoštoje Čiobiškio bažnyčioje į kurią Sumai prisirinko daug žmonių Iš to galima spręsti jog tikintieji nepyksta už klebono pasakytą aštresnį žodį Ir dar Kun J Zubrų auksinio kunigystės jubiliejaus proga pasveikino į Čiobiškį atvažiavęs Širvintų rajono meras Kęstutis Pakalnis įteikė gėlių ir solidžią knygą Musninkai Kernavė Čiobiškis Širvintų rajono laikraštis Širvintų kraštas išspausdino kun Antano Gedimino Tamošiūno straipsnį su išsamia kunigo Jono biografija Tų faktų padrąsinti ir mes drįstame šiek tiek daugiau papasakoti XXI amžiaus skaitytojams apie labai kuklų maldos ir

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/12/07/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Afrikos ir Europos kuri įgalino tiesos ir geros valios atmosferoje apžvelgti santykių būklę istoriniu bei šių dienų problemų aspektais Apie pasakų valstybę Mūsų valstybėje vyksta įdomūs dalykai Jau baigiame antrą dešimtmetį nugyventi o įvairiausi skandalai kaip kilo taip ir kyla Tik greitai iškilę greitai ir nutyla Kitaip sakant lieka neišspręsti Štai keletas pavyzdžių Prezidentas nepasirašo pataisyto Liustracijos įstatymo nes atsižvelgia į tarptautinių institucijų galimus priekaištus Neskaičiuoja valandų netausoja savo jėgų Bronius VERTELKA Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas parodos pristatyme Caritas tai organizuota geros valios žmonių motyvuotų Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo akcentuojančio žmogaus orumą humanistinių nuostatų veikla kuria siekiama mažinti skurdą socialinę atskirtį ir tarnauti pažeidžiamiausiems visuomenės sluoksniams Jo darbuotojai ir savanoriai gruodžio 5 ąją rinkosi į Aukštaitijos sostinės savivaldybės salėje surengtą respublikinę konferenciją skirtą Panevėžio vyskupijos Caritas Vaikų ir jaunuolių užimtumo centro 10 mečiui pažymėti Susirinkusius pasveikino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas Grupei pasižymėjusiųjų Caritas darbe ganytojas įteikė Padėkas Su ypatinga šiluma buvo minima Petrauskų pavardė Jų šeimos galva dirbo krosniakuriu mokė pinti iš vytelių Tėvo pėdomis pasekė dukra perteikusi siuvimo paslaptis J Petrauskas konferencijoje nedalyvavo dėl sunkios ligos Lietingą lapkritį Utenoje švietė ir šildė Saulė Dr Gražina Kačerauskienė Prisiminimais dalijasi buvęs mokinys ambasadorius Vytautas Dambrava dešinėje I Jurkyno nuotrauka Lapkričio 19 24 dienomis Utenoje buvo paminėti du jubiliejai Saulės draugijos 100 metis ir Utenos Saulės gimnazijos 90 metis Šventės proga vyko mokslinė konferencija Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą šv Mišios už mirusius ir gyvus gimnazijos mokytojus ir mokinius Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje buvusių sauliečių susitikimai garbių svečių sveikinimai ir koncertai Jubiliejinį vainiką papuošė jaunųjų sauliečių surengtos gerumo ir parodų dienos popietė Sveikinu ir dovanoju sportinės varžybos Išleistas Utenos Saulės gimnazijos jubiliejinis laikraštis Langas Paminėjo talentingąjį Lietuvos karininką Pulkininko legendinio Žemaičių legiono vado Jono Semaškos Liepos 100 osioms gimimo metinėms Kazimieras Dobkevičius Prie pulkininko Jono Semaškos kapo Petrašiūnuose Kaune iš

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/12/12/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  kuo mažiau narkomanų girtuoklių rūkančiųjų Tačiau ši veikla nepatinka tiems kurie pelnosi iš cigarečių alkoholio narkotikų prekybos Todėl dr A Verygos vadovaujami judėjimai ir sąjūdžiai turi priešų Su dideliu kartais atviru o dažnai ir rafinuotu pasipriešinimu dr A Verygai tenka susidurti nuolat Apie LKD laidotuves Baigiantis metams ir vis labiau artėjant prie naujųjų Seimo rinkimų politikai suskumba persigrupuoti jiems naudinga kryptimi Seimo balsavimo buldozerio teroristais išvadinta Tėvynės sąjunga jau paskelbė apie Tautininkų sąjungos prijungimą Netrukus toks pat likimas laukia ir Lietuvos krikščionių demokratų LKD buv LKDP šeštadienį gruodžio 15 ąją LKD vadai pasiūlys partijos suvažiavimo delegatams pritarti LKD jungimuisi su Tėvynės sąjunga Taip bus užbaigta šimtametė šios partijos istorija nors dar neseniai jos vadovai nuolat pabrėždavo partijos istorinę misiją ir reikšmę Lietuvai Paminėjo vyskupo jubiliejų Romas BACEVIČIUS Vyskupas Rimantas Norvila laimina į Vilkaviškio Katedrą susirinkusius tikinčiuosius Praėjusį šeštadienį gruodžio 8 ąją per Švč Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę Vilkaviškio Švč Mergelės Marijos Apsilankymo Katedroje vyskupas Rimantas Norvila ir vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC gausus būrys kunigų ne tik aukojo šv Mišias čia gausiai susirinkusiems maldininkams bet ir paminėjo kelias vyskupijos ordinaro sukaktis gyvenimo 50 metį vyskupystės 10 metį ir paskyrimo Vilkaviškio vyskupu 5 metį Kas gieda dvigubai meldžiasi Gieda Alsėdžių choristai Žemaičių Kalvarija Gruodžio 1 dieną į Baziliką iš Telšių vyskupijos rinkosi net šešių parapijų bažnytiniai chorai Gruodžio pirmasis šeštadienis skirtas Švč M Marijos garbei 12 val šv Mišias kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį aukojo Bazilikos kapitulos kanauninkai kapitulos pirmininkas Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan bažn t lic R Saunorius Telšių seminarijos rektorius kan teol lic V Gudeliūnas Bazilikos rektorius kan mgr J Ačas Bazilikos vikaras kan teol lic A Sabaliauskas Su šiais kanauninkais šv Mišias koncelebravo Telšių Katedros kanauninkų kapitulos kanauninkas Akmenės dekanas kan E Zulcas Šv Mišių koncelebracijai vadovavo Bazilikos rektorius kan J Ačas jungtinio choro giedamos

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/12/14/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  šedevras amerikiečio Deno Brauno Dan Brown pseudoistorinis romanas Da Vinčio kodas užpildė knygynų lentynas ir pasaulyje buvo išleistas kelių milijonų tiražu o Lietuvoje sulaukta net keleto leidimų Pavojus muziejui Bronius VERTELKA Taip atrodo namas Panevėžyje Šv Zitos g 18 šiandien Gabrielės Petkevičaitės Bitės memorialiniam muziejui esančiam Panevėžyje Šv Zitos gatvėje iškilo uždarymo grėsmė Miesto tarybos Kultūros komitetas yra tos nuomonės kad muziejaus eksponatai būtų perkelti į rašytojos gimtinę Puziniškio dvarą Daliai jų vietos pakaktų kraštotyros muziejuje kitus būtų galima išvežti į Puziniškį taip sako vicemeras Kastytis Vainauskas kuriuojantis miesto kultūrą Jaudina senojo dvarelio likimas Vytautas Bagdonas Daug vertingų minčių išsakė diskusijos dalyviai iš kairės rajono vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė meras Sigutis Obelevičius ir Viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka Nuotrauka gauta iš Anykščių rajono savivaldybės L ir S Didžiulių viešosios bibliotekos Anykštėnai gali džiaugtis ir didžiuotis kad iki šių dienų yra išlikęs kultūrinio ir istorinio paveldo objektas menantis pasipriešinimo carizmui išsivaduojamojo judėjimo laikus Tai senasis Okuličiūtės dvarelis stūksantis ant aukšto Šventosios upės kranto Nežinia kokio likimo būtų sulaukęs šis įspūdingai atrodantis statinys jeigu jis neturėtų rūpestingų šeimininkų Daugelį metų tame pastate veikė Anykščių biblioteka Kai Viešajai bibliotekai buvo paskirtos kitos patalpos dvarelio patalpose buvo įkurdinta Vaikų biblioteka Viešosios bibliotekos vaikų skyrius taip pat neseniai įsikūrė ir Viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyrius buvo surasta vieta šviesaus atminimo ilgamečio Anykščių dekanato dekano Anykščių šv Mato parapijos klebono monsinjoro Alberto Talačkos anykštėnams dovanotai gausiai bibliotekai Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus Bronius VERTELKA Paminklas vyskupui Motiejui Valančiui Nasrėnuose Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejų įkurtą 1969 metais kretingiškio kraštotyrininko Igno Jablonskio tuo metu Kretingos muziejaus direktoriumi dirbusio Juozo Mickevičiaus bei iš šio krašto kilusio fiziko akademiko Adolfo Jucio iniciatyva retai kas aplenkia Nasrėnuose sutiktas klaipėdietis kalbėjo jog važiuodamas pas tėvus į Platelius būtinai sustoja parymoti prie vyskupo Motiejaus Valančiaus balto akmens paminklo statyto ganytojo gimimo 200 metų jubiliejui pažymėti Jaunas vyras didžiavosi jog jį ir blaivybės patriarchą sieja tolimi giminystės ryšiai Ne kartą čia buvo atvykęs japonas išmokęs kalbėti lietuviškai ir į japonų kalbą išvertęs dalį Kristijono Donelaičio Metų Tilžės Akto minėjimas Jonas ČESNAVIČIUS Minėjimo prezidiume MLRT pirmininkas Vytautas Šilas ir atsakingoji sekretorė Birutė Kurgonienė Autoriaus nuotrauka Spalio viduryje Lietuvoje buvo paminėta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena o lapkričio 29 dieną Mažosios Lietuvos reikalų tarybos posėdžių salėje įvyko Tilžės Akto 89 ųjų metinių minėjimas Demokratiškai išrinkta Mažosios Lietuvos tautinė taryba išreikšdama vietos lietuvių valią 1918 m lapkričio 30 dieną paskelbė Aktą apie Mažosios Lietuvos ryžtą atsiskirti nuo Vokietijos ir įsijungti į atkuriamą Lietuvos valstybę Deja Tilžės Akto idėją tuo metu įgyvendinti nepavyko Tik šiaurinė Mažosios Lietuvos dalis Klaipėdos kraštas tapo neatskiriama Lietuvos valstybės dalimi Dešimt metų gyvuoja literatų Atgaiva Jonas PETRONIS Zarasų rajono meras Arnoldas Abramavičius įteikia padėkos raštą aktyviai klubo narei Marijai Varembergienei Autoriaus nuotrauka Dusetų K Būgos bibliotekoje įsikūręs literatų klubas Atgaiva švenčia 10 ies metų jubiliejų Susirinkę Dusetų literatai jų svečiai prisiminė šio krašto plunksnos brolių gražius darbus Jau iš pradžių šis kūrybingų sielų susibūrimas buvo atgaiva ne tik jo dalyviams bet ir visiems dusetiškiams Į šį klubą atėjo dusetiškiai kurių profesijos

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/12/19/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  1858 ųjų liepos 16 dienos Ilgainiui malonėmis ypač stebuklingais išgijimais išgarsėjusi vietovė tapo labiausiai Europoje maldininkų lankoma Dievo Motinos šventovė Dabar į Lurdą kuriame pastatyta didžiulė Bazilika kasmet atvyksta iki 6 mln piligrimų iš viso pasaulio Vienuole tapusi regėtoja Bernadeta Subiru popiežiaus Pijaus XI 1933 metais buvo paskelbta Bažnyčios šventąja o popiežius Jonas Pauliaus II vasario 11 ąją Lurdo Dievo Motinos liturginę šventę paskelbė Pasauline ligonių diena Dar kartą apie LKD laidotuves Taigi įvyko tai kas turėjo įvykti Lietuvos krikščionys demokratai LKD gruodžio 15 dieną įvykusioje konferencijoje nutarė kad daugiau nei šimtmečio istoriją turinčiai partijai laikas išnykti iš Lietuvos politinio žemėlapio Oficialiai tai buvo pavadinta būtinybe konsoliduotis dešiniosioms jėgoms Tikrieji LKD vadovų tikslai buvo paslėpti konferencijoje kaip ir keletą mėnesių užsitęsusiose derybose su TS buvo sakoma kad LKD niekur nedingsta jie egzistuos TS kaip lygiateisė bendrija Bet tai tik dėl akių Dvasios atgaivos pasisemti važiuoju pas Lenkijos lietuvius Gintaras VISOCKAS Miroslavo seniūnas Jonas Juravičius sako kad Lietuvoje mažai likę tikrųjų lietuviškų vertybių jas užgožė pinigų turto kultas bei visos kitos kapitalizmui būdingos ydos įskaitant girtuoklystę Autoriaus nuotrauka Kai Miroslavo seniūnas Jonas Juravičius pakvietė į svečius apsidžiaugiau Sutikau atvykti nė nedvejodamas Mat kiekvienas susitikimas su buvusiu Saulės kolūkio pirmininku J Juravičiumi įsimintinas prasmingas Suradęs pirmą laisvesnį pusdienį iš karto pajudėjau Alytaus link O nuo Alytaus iki Miroslavo jau ranka paduoti 13 kilometrų Beje važiuojant ramybės nedavė mintis ką J Juravičius šį kartą nutarė papasakoti juk šiaip sau jis niekad neskambindavo Vadinasi ir šį sykį yra priežastis Prasminga patriotiškumo pamoka Pirmoji pažintis su šiuo visą gyvenimą Lietuvos istorija besidominčiu žmogumi įvyko dar sovietmečiu Tąsyk atsitiktinai buvau pakviestas į mūsų garsiųjų lakūnų Dariaus ir Girėno minėjimą Miroslavo kultūros rūmuose Minėjimo organizatorius ir įkvėpėjas buvo ne kas kitas o Saulės kolūkio pirmininkas 80 metų mokyklai jaunystė Loreta MASILIŪNIENĖ mokyklos papildomo ugdymo organizatorė religinio ugdymo kuratorė Bronius VERTELKA Popiežiaus Benedikto XVI Palaiminimą Panevėžio M Rimkevičaitės technologinei mokyklai įteikė mons Juozapas Antanavičius Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla minėjo 80 ies metų sukaktį Šventė truko tris dienas Pirmiausiai ant s Margaritos Rimkevičaitės mokyklos įkūrėjos kapo uždegtos žvakelės ir padėta gėlių Trumpai prisiminėme vienuolės švelnumą vienuolinio gyvenimo pavyzdį rūpestį pasiaukojimą Po to mokykloje vyko šventinių dienų atidarymas kuriame dalyvavo visų klasių moksleiviai Sveikino kaimynai K Paltaroko vidurinės mokyklos moksleiviai Šiltos ir jaudinančios buvo klasių valandėlės Mokykla iš sesers Margaritos malonės Moksleiviai prisiminė ne tik mokyklos praeitį bet ir savo šaknis klases puošė stendai Mano šeima Kai aš mažas buvau Aš ir mano draugai ir kiti Įdomios buvo amatų dienos rodyta kaip siuvami drabužiai pinamos juostos dažomi margučiai Mylėjęs Dievą ir žmones Benjaminas ŽULYS Prelatas dr Juozas Prunskis 1907 2003 Rytoj sukaks šimtas metų kai gimė prelatas dr Juozas Prunskis Tik kelių metų trūko kad visa pažangioji lietuvių bendruomenė Katalikų Bažnyčia tiek jo gimtojoje Lietuvoje tiek išeivijoje būtų pažymėjusi garbingą sukaktį jam gyvam esant Bet ir dabar jis neužmirštas Šią sukaktį minime savo žvilgsnį kreipdami į amžinybę o kartu prisimindami jo nuveiktus kilnius darbus Dar 1997 1998 metais minint prelato 90 ies metų sukaktį ir 65 erių metų kunigystės

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/12/21/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Kristus mūsų Išganytojas atėjo kiekvieno išvaduoti iš nuodėmės pančių ir pakviesti į amžinąjį džiaugsmą Ši dovana skirta visiems bet drauge yra asmeninė nes ją gauna tik tas kuris priima į širdis besibeldžiančią gerąją žinią Prieš 400 metų Šiluvoje pasakyti Švč Mergelės Marijos žodžiai skatina budėti Kalėdinis laiškas Kauno arkivyskupijos kunigams vienuoliams ir pasauliečiams Šių metų šv Kalėdas švenčiame ruošdamiesi ateinančiais metais paminėti Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 ąsias metines Anuomet Švč Mergelės Marijos pasakyti žodžiai skatina budėti kad mūsų santykis su Dievo Sūnumi būtų kupinas nuoširdžiausios pagarbos ir kad jo nenustelbtų kasdieniai rūpesčiai Pirmieji pasiruošimo metai akivaizdžiai parodė kaip galingai Dievo Motina Marija gali prakalbėti ir į šiandienio žmogaus širdį Šiluvos Dievo Motinos paveikslo piligriminė kelionė per parapijas Eucharistiniai kongresai ir šventės piligriminės kelionės į Šiluvą paskatino daugelį tikinčiųjų atsiverti Dievo malonės veikimui Atverkime širdis ir namus šviesai Panevėžio vyskupo kalėdinis laiškas Brangūs Broliai ir Seserys Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą šiandien jums gimė Išganytojas Ik 2 10 tokius nuostabius padrąsinančius žodžius paskelbė Kalėdų naktį angelas Mūsų džiaugsmą mūsų viltį sustiprina ir pranašo žodžiai Tauta kuri vaikščioja patamsiais išvys skaisčią šviesą gyvenantiems tamsos šalyje užtekės šviesybė Iz 9 1 Jėzaus atnešta tikėjimo ir vilties šviesa nušvietė pasaulio tamsą žmogaus tamsą daugybės žmonių abejonių ir baimės naktis Jau per 2000 metų šviečia toji šviesa ir nepraranda savo galios Gyvenimas kova už savo ir palūžusiųjų dvasinę laisvę Telšių vyskupo kalėdinis kreipimasis į Telšių vyskupijos tikinčiuosius Mieli Broliai Seserys Žemaičių žemės krikščionys Vėl sulaukėm visiems mums brangios Jėzaus Kristaus Gimimo šventės Jau jos laukdami Advento metu girdėjom bažnyčiose skaitomus Senojo Testamento pranašų tekstus kuriuose išsakytas žmonijos ilgesys laukiant to įvykio į kurį Kalėdose krypsta mūsų dvasios žvilgsnis bei mūsų širdys 700 metų prieš Kristaus gimimą pranašas Izaijas tokiais žodžiais išsakė Dievo tautos ir visos žmonijos viltis bei Išganytojo Mesijo atėjimo ilgesį Gyvasis Meilės Šaltinis Šiaulių vyskupo kalėdinis sveikinimas Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą šiandien jums gimė Išganytojas Jis yra Viešpats Mesijas Lk 2 10 11 Brangieji šiais džiugiais angelo žodžiais noriu pakviesti visus prie tikrojo Meilės šaltinio gimusio Kūdikėlio Jėzaus Jis taip priartėja prie mūsų kad apaštalas Jonas sušunka Ką girdėjome ir savo akimis regėjome ką patyrėme ir mūsų rankos lietė tai skelbiame apie gyvenimo Žodį 1 Jn 1 1 Tačiau ne kartą brangieji esame per daug išpuikę kad silpname kūdikyje pamatytume Dievą Todėl Jėzus ateina kaip kūdikis kad išrautų puikybės daigus ir padarytų mus reginčiais žmonėmis Kalėdos krypties ir vilties suteikimas patamsiuose klaidžiojančiam žmogui Kaišiadorių vyskupo žodis sveikinimas Gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė Iz 9 1 Brangūs broliai ir seserys Kristuje Kuo nuoširdžiausiai sveikinu Jus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo šventės proga ir trokštu pasidalinti Dievo mums atneštu džiaugsmu bei ramybe Išgirdę angelų žinią apie Mesijo gimimą piemenys vienas kitą ragino Bėkime į Betliejų Lk 2 15 Šie piemenų lūpomis šventąją naktį ištarti žodžiai šiandien mums tarsi iš naujo atveria duris į Kalėdų šventimą Jie nusako ką reiškia švęsti Kalėdas tai kvietimas išsiruošti ir leistis į nuolatinę visą gyvenimą trunkančią kelionę kasdien maldoje bendraujant su Dievu ir aktyviai įsijungiant

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2007/12/28/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  metų ir puikiai pažįstantis visas Veprių apylinkes Liūdni ir viltingi pastebėjimai Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas Sveikindamas su Naujaisiais 2008 metais nerandu gražesnių žodžių už Šv Rašto linkėjimus Tebūna mums Dievas didžiai maloningas telaimina mus ir tesaugo Ps 66 2 Mūsų Šventasis Tėvas savo Naujųjų metų žinioje pasaulinei Taikos dienai pabrėžia kad taiką daugiausiai ardo problemos šeimoje Kas stoja skersai kelio šeimos institucijai tas daro taiką nacionalinėje ir tarptautinėje bendruomenėje trapią 5 Ir ši mintis taip sukrečiančiai teisinga Kazachstano sostinėje užrašai tik kazachų kalba Gintaras VISOCKAS Vidurinėje Azijoje apie metus gyvenusiam M Riomerio universiteto dėstytojui Sauliui Nefui didžiulį įspūdį paliko Astanos centre pastatytas paminklas visiems žuvusiems sovietiniuose lageriuose Autoriaus nuotrauka Saulius Nefas Mykolo Riomerio universiteto Viešojo administravimo katedros lektorius yra ir Europos Sąjungos konsultantas savivaldos bei vietos bendruomenių kūrimo klausimais Taigi jam dažnai tenka vykti į ilgalaikes komandiruotes atliekant specialias Pasaulio banko finansiškai remiamas užduotis Jau beveik ketveri metai kai S Nefas per metus po keletą mėnesių praleidžia Tadžikistane Kirgizijoje ir Kazachstane Sudėjus laiką praleistą šiose Vidurinės Azijos valstybėse paaiškėja kad buvęs ilgametis Anykščių meras Dušanbėje Biškeke ir Astanoje bus gyvenęs daugiau kaip metus O per 12 mėnesių jau galima pajusti suvokti suprasti kas iš tiesų šiandien dedasi Vidurinėje Azijoje Depresija nenoras susitikti su savimi Genovaitė BALIUKONYTĖ Etnologas Aleksandras Žarskus Broniaus VERTELKOS nuotrauka Apie niūriu ir tamsiu žiemos periodu užklumpančią liūdesio ir nevilties ligą depresiją šį kartą kalbamės ne su gydytoju bet su etnologu Aleksandru Žarskumi Gal jo nuomonė pakeis mūsų požiūrį į šią ligą ir padės išsiaiškinti kodėl taip sunku ja atsikratyti Etnologas teigia kad depresijos neįmanoma išgydyti vien tik vaistais nes tai sąmonės liga Norint pasveikti būtina pakeisti savo sąmonę Pastaroji nepasikeis jei žmogus nepakeis savo požiūrio į gyvenimą neatstatys prarastų bendravimo ryšių prarasto pasitikėjimo artimaisiais Tai nėra lengva užduotis bet tai kas lengva tik tiek ir teverta Kūčios su Nakvynės namų gyventojais Bronius VERTELKA Iš kairės Katedros klebonas kun Tomas Skrudupis altaristai mons Petras Kuzmickas ir kan Vytautas Masys Šventos Kalėdos didžiausia metų šventė Kalėdų išvakarėse švenčiamos Kūčios Ši tradicija išlikusi tik Lietuvoje ir Lenkijoje Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas Kūčių dieną pabuvo su Panevėžio nakvynės namų laikinais gyventojais ir Kristaus Karaliaus Katedros parapijos tikinčiaisiais Amžina ir nemari Zapyškio gotika Antanas Vaičius kraštotyrininkas Zapyškio gotika 2000 m Nesi tu auksinė bazilika Romos Nesi tu graži Notre Dame de Paris Tu mažytė apirus sena bažnytėlė O esi amžina o esi nemari M M Slavėnienė Kairiajame Nemuno krante Zapyškyje stovi sena gotikinė Šv Jono Krikštytojo bažnyčia Tai brangus ir vertingas XVI amžiaus lietuviškos gotikos paminklas iškentęs amžių negandas karus ir potvynius Amžių legendos byloja esą toje vietoje kur šiandien driekiasi plačios Zapyškio lankos tolimojoje praeityje buvo senovės lietuvių šventykla su akmens aukuru Sunaikintų sodžių atminimas išliko paminkliniame akmenyje Vytautas Bagdonas Akmuo žymintis čia buvus Rūkšių ir Vėbriškių kaimus Visai netoli plento jungiančio Rokiškį su Kupiškiu ir vieškelio vedančio nuo Panemunėlio Kamajų link stūkso paminklinis akmuo Tiksliau pasakius tikra meninė kompozicija pro kurią pravažiuoti nesustojus tiesiog neįmanoma Užrašas ant akmens tiek vietiniams gyventojams tiek ir prašalaičiams byloja Čia Rūkšių ir Vėbriškių kaimų

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/01/04/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  su valstybėmis sekretoriumi arkivyskupu Dominiku Momberti Paskelbtame komunikate pažymima jog nuoširdžiuose pokalbiuose aptariant rūpimus klausimus buvo pripažinta jog pastaruoju metu nusistovėjo geri santykiai tarp Katalikų Bažnyčios ir Prancūzijos Respublikos Lietuvos reikalai pasitaisytų jei sugebėtume sušaukti daugiatūkstantinius protesto mitingus Su buvusiu rezistentu Antanu TERLECKU kalbasi XXI amžiaus korespondentas Gintaras VISOCKAS Antanas Terleckas tvirtina jog geriausias vaistas nuo valdžios išdavysčių abejingumo savanaudiškumo gausūs protesto mitingai prie Seimo Vyriausybės ar VSD centrinės būstinės Autoriaus nuotrauka Pirmiausia norėčiau pasiteirauti kaip Jūs buvęs rezistentas vertinate dabartinę Lietuvos padėtį Ar sutinkate kad stovime ant bankroto slenksčio Ne už kalnų nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetis o pasigirti vis dar neturime kuo Nei politinėje nei ekonominėje nei kultūros sferose O gal aš klystu Didžiausia bėda ta kad mes nebeturime tautos Jei turėtume tautą ji išeitų į gatves ir pareikalautų susikompromitavusių valdžios atstovų atsistatydinimo Dabar prie Seimo ar Vyriausybės rūmų geriausiu atveju susirenka vos keli šimtai žmonių Tokių menkučių mitingėlių valdžia nebijo Taigi ir toliau rūpinasi savo asmeniniais o ne valstybės reikalais Prisimenate kaip Atgimimo išvakarėse kiekviena proga į mitingus susirinkdavo mažiausiai 30 40 tūkst žmonių Buvo gražu pažiūrėti Gruzijos prezidento rinkimus laimėjo Michailas Saakašvilis Giedrius Grabauskas Karoblis Michailas Saakašvilis perrinktas Gruzijos prezidentu antrajai kadencijai Reuters nuotrauka Sausio 5 dieną Gruzijoje vyko prezidento rinkimai Gruzijos Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis paskelbtais sausio 6 dienos vakare rinkimus laimėjo Michailas Saakašvilis surinkęs beveik 52 procentus balsų Antroje vietoje liko L Gačečiladzė 27 procentai trečioje B Patarkacišvilis 7 5 procentų Toliau rikiuojasi Š Natelašvilis 7 2 procentų D Gamkrelidzė 3 7 procentų G Maisišvilis 0 81 procento ir I Sarišvili 0 16 procento Rinkimuose dalyvavo 56 6 procentų rinkimų teisę turinčių piliečių Skaičiuojant balsus keitėsi rezultatai Suskaičiavus du trečdalius balsų M Saakašvilis pirmavo 58 procentai vėliau santykis keitėsi vienu metu M Saakašvilio rezultatai krito bet vėliau išsilygino ir minimalia balsų persvara buvo pasiekta pergalė Apie

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/01/09/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •