archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  Dar viena grupė keliavo nuo gegužės vidurio pėsčiomis iš Lurdo į Šiluvą nešina kryžiumi jai vadovavo nenuilstantis Gintaras Naudžiūnas Per šį alinantį žygį per Prancūzijos Belgijos Olandijos Vokietijos Lenkijos Rusijos ir Lietuvos teritorijas nukeliauta arti 4 tūkstančių kilometrų Kiekvieną dieną teko įveikti po 25 30 kilometrų Kas vyksta Lietuvos šaulių sąjungoje Gintaras VISOCKAS LŠS atstovai Rimantas Grigaitis kairėje ir Algimantas Jonas Kojelis baiminasi kad po šio interviu laikraščiui XXI amžius jie susilauks subtilaus spaudimo pasitraukti savo noru iš organizacijos Autoriaus nuotrauka Praėjusią savaitę sulaukiau sudominusio ir kartu nerimą sukėlusio skambučio Skambinęs vyriškis prisistatė esąs Lietuvos šaulių sąjungos narys Rimantas Grigaitis tvirtinęs kad šiai visuomeninei organizacijai priklauso jau beveik devynerius metus turi eilinio laipsnį ir priklauso Vilniaus apskrities karaliaus Mindaugo 10 osios rinktinės 4 ajai kuopai Šaulys R Grigaitis norėjo kuo greičiau susitikti išsamiam pokalbiui Į susitikimą jis norėjo ateiti su kitu ilgamečiu LŠS nariu Algimantu Jonu Kojeliu Jie žadėjo parodyti dokumentus ir papasakoti kas jų manymu šiuo metu vyksta pulkininko leitenanto Juozo Širvinsko vadovaujamoje Šaulių sąjungoje paaiškinti priežastis kodėl jų įsitikinimu esama blogybių šioje garbingoje jaunimą patriotizmo tautiškumo dvasia auklėti privalančioje visuomeninėje organizacijoje Vaitkūniečių sambūrio tikslas kryžiaus šventinimas Vytautas BAGDONAS Į naujojo kryžiaus šventinimo iškilmes susirinko ne tik visas kaimas bet ir daugybė kraštiečių svečių Rugpjūčio 16 ąją Svėdasų seniūnijos Vaitkūnų kaime į bendrus renginius susibūrė vietiniai gyventojai gimtinės nepamirštantys tėviškėnai vienaip ar kitaip su Vaitkūnais ir vaitkūniečiais susiję žmonės vyko antrasis vaitkūniečių suvažiavimas Svėdasų Šv arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje šv Mišias už mirusius ir gyvuosius vaitkūniečius aukojo parapijos klebonas kun Vydas Juškėnas Po šv Mišių šventiškai nusiteikę vaitkūniečiai dar aplankė lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo Vaižganto gimtuosius Malaišius ir Kunigiškių kaime veikiantį Svėdasų krašto muziejų Lietuvos Sąjūdžio atgimimo keliu Zigmas Tamakauskas Po Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus organizuotos piligriminės kelionės į Šiluvą skyriaus tarybos pirmininkas Raimundas Kaminskas dešinėje ir

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/09/10/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  į Raseinius susirinkę moksleiviai studentai jaunuoliai šiemet priėmusieji Sutvirtinimo sakramentą seserys vienuolės klierikai keletas kunigų pavakare po šv Mišių Švč Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje palaiminti ir padrąsinti Kauno arkivyskupijos augziliaro vyskupo Jono Ivanausko iki miesto pakraštyje pastatyto naujojo kryžiaus palydėti ganytojo ir Raseinių dekanato dekano kun Juozo Kaknevičiaus vicedekano parapijos klebono kun Vytauto Paukščio išsirengė į penkias valandas trukusią kelionę Rugsėjį pasitiko tapę gimnazija Regina Stumbrienė Kalba gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė Rugsėjo 1 ąją Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje vyskupas Jonas Kauneckas ir kunigas Audrius Vogulis aukojo šv Mišias už Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos šiemet tapusios gimnazija bendruomenę Vyskupas sveikino visus susirinkusius į šventovę maldai Pasaulyje nuolat vyksta kova Jėzus atėjo guosti nuliūdusiųjų Sveikinu Jūsų mokyklos bendruomenę iškovojusią gimnazijos vardą Noriu ir linkiu kad Kazimiero Paltaroko gimnazijoje gyventų Šventoji Dvasia Sesuo Jonė Į rožančių lemties suvertos dienos Linas V Bukauskas Sesuo Jonė Sofija Budrytė LSSC Autoriaus nuotrauka Birželio pabaigoje seseriai Jonei Sofijai Budrytei LSSC sukako 85 eri Šia proga Lietuvos nacionalinis muziejus išleido J S Budrytės prisiminimų knygą Mano kryžiaus kelio atkarpa kuri birželio 22 dieną dalyvaujant gausiam būriui jos bičiulių Šv Kazimiero kongregacijos seserų buvusių bendradarbių buvo pristatyta muziejaus salėje Jonė Sofija Budrytė gimė Kelmės rajone Žutautų kaime vidutinio ūkininko šeimoje 1945 metais baigė Kelmės gimnaziją studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos fakultete 1947 metais apsigyveno Pažaislio vienuolyne 1948 aisiais buvo priimta į noviciatą Istorijos studijas tęsė toliau 1950 metais suimta už priklausymą ateitininkiškų nuostatų organizacijai Aušros Vartų Marijos kolegija ir nuteista aštuoneriems metams griežto režimo lagerio 1955 metais paleista iš įkalinimo vietos Prieš suėmimą pradėtus mokslus 1956 metais baigė Vilniaus universitete 1997 m leidinyje Baltų archeologija Nr 10 11 buvo paskelbtas jos diplominio darbo 1940 ir 1949 m Laivių kapinyno tyrinėjimai redaguotas variantas Laivių markapiai Kardinolas lankėsi Utenoje Genovaitė ŠNUROVA Kardinolas Audrys Juozas Bačkis VšĮ Šv Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorė Žaneta Valiulienė ir sesuo Dolorita M Butkus Autorės nuotrauka Rugpjūčio 22 ąją ilgai prisimins Utenos VšĮ Šv Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė personalas ir čia gulintys ligoniai Sesers vienuolės Doloritos M Butkus kvietimu šioje gydymo ir slaugos įstaigoje lankėsi kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir keletas Nukryžiuotojo Kristaus bendruomenės narių Garbųjį svečią prie ligoninės durų sutiko sesuo vienuolė Dolorita M Butkus Utenos dekanas kun Juozapas Kuodis direktorė Žaneta Valiulienė kiti ligoninės darbuotojai Mirė iškilus šiluviškis A A tėvas Leonardas Jagminas SJ 1932 1957 2008 Tėvas Leonardas Jagminas SJ Rugsėjo 8 ąją Švč M Marijos gimimo šventės dieną savo gimtosios Šiluvos kapinių jėzuitų kapavietėje vykstant Didžiųjų atlaidų iškilmėms buvo palaidotas tėvas Leonardas Jagminas SJ Pas Viešpatį tėvas L Jagminas SJ iškeliavo rugsėjo 4 dieną 4 val nakties eidamas 76 uosius gyvenimo metus L Jagminas gimė 1932 m lapkričio 5 ąją Šiluvoje Raseinių r miškininko šeimoje augo su dvejais metais vyresniu broliu Mokėsi Šiluvoje Plungėje vėl Šiluvoje o vidurinę mokyklą 1952 metais baigė Tytuvėnuose Tą patį rudenį įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją kurią baigė 1957 metais Dar metus tęsė studijas akademiniame kurse 1957 m balandžio 17 dieną vysk J Steponavičius suteikė L Jagminui kunigystės šventimus 1959 1961

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/09/12/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  dainuoja Salantiškių Dapšauskų šeima ne krepšininkai o muzikantai Dapšauskų šeimos kapela kai kada orkestru vadinama unikali ne tik Žemaitijoje bet ir visoje Lietuvoje Jie visi groja pučiamaisiais instrumentais senąją muziką maršus valsus polkas ir kt Liaudiška pučiamųjų instrumentų muzika jau priskiriama lietuvių kultūros paveldui mat groti būtinai turi šešiese o dauguma ano meto muzikantų jau išmirę likusieji yra pavieniai ir nebegali sudaryti tradicinės pučiamųjų kapelos Leonas Dapšauskas daug metų grojęs su senaisiais muzikantais išsprendė šią problemą groti pučiamaisiais išmokė savo šeimos narius Zarasai Lietuvos kultūros sostinė Jonas PETRONIS Pirmoji vieta pripažinta Šniukštų kaimo kartų bendrijos valčiai Zarasų krašto žmonių gyvenimas susijęs su ežerais Neseniai Zarasai buvo paskelbti Lietuvos kultūros sostine 2008 Zarasų rajono savivaldybės administracija parengė projektą Kultūra kaip gyvas vanduo kuriame numatyta naujai pažvelgti į kultūrinį gyvenimą kurti kultūrą gyvai Todėl nuspręsta Lietuvai padovanoti naują įspūdingą kultūrinę erdvę 40 hektarų ploto Zaraso ežero salą esančią mieste Kiek kainuoja žmogus Algimantas Černiauskas Sbiro tremtinė iš Moldovos J Kersnovskaja daugelyje savo pieštų paveikslų vaizduoja tremtinių gyvenimą Šiame piešinyje užrašas apačioje Į patikrinimą turėdavo ateiti visi netgi numirėliai rodo tremtinių kasdienybę Tiesos ir laisvės per daug nebūna tik laisvė be pareigos pavojinga o be istorinės tiesos akla Minėdami Sąjūdžio dvidešimtmetį grupė jaunimo iš visos Lietuvos rugpjūčio mėnesio pabaigoje plaukė baidarėmis Nemunu Organizatoriai manęs paprašė prie Jonionių akmenų netoli Merkinės papasakoti apie Dzūkijos nacionalinį parką Sutartu laiku plaukimo dalyviai nepasirodė ir man teko ilgokai jų palūkuriuoti Greitai paaiškėjo ir jų vėlavimo priežastis nuo stovyklavietės prie Nemuno tilto iki Jonionių akmenų jie ėjo rinkdami į maišus šiukšles Tas šiukšles bendromis jėgomis anksčiau ar vėliau sutvarkysime išmoksime rūšiuoti perdirbti bet kaip pasiekti kad tarp mūsų neišaugtų kitos šiukšlės didesnės būsimi stribai enkavedistai ar žydšaudžiai Sąjūdžio dvidešimtmetis gera proga prisiminti kokius siekius kėlėme eidami į Baltijos kelią kokius Šiaurės Atėnus žadėjom sukurti Romualdas Ozolas Varėnos sąjūdžio dvidešimtmečio minėjime sakė kad reikėtų iš naujo išleisti Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimo medžiagą siekiant kad ta knyga taptų mūsų biblija Šventės dieną Varėnos kultūros rūmuose buvo atidarytos dvi parodos Varėnos Sąjūdžio istorija spaudos puslapiuose kurią parengė Varėnos bibliotekos darbuotojai ir Jefrosijos Kersnovskajos piešinių iš knygos Kiek kainuoja žmogus ekspozicija Prie pastarosios ekspozicijos parengimo Seimo nario Gedimino Jakavonio iniciatyva teko pasidarbuoti ir šių eilučių autoriui Į galeriją grįžo vasara Bronius VERTELKA Sodybos šeimininkas dailininkas Dalius Dirsė bendrauja su menininkėmis prieš parodos atidarymą Rugsėjo 10 ąją Panevėžio rajono Savivaldybės viešosios bibliotekos galerijoje Prie knygų buvo pristatyta Panevėžio krašto dailininkų akvarelės paroda Akvarelių pleneras Nevėžis vyko paskutinę vasaros dieną vaizdingoje dailininko Daliaus Dirsės sodyboje greta Naujamiesčio Per trumpą laiką 16 menininkų sukūrė net po kelis darbus tačiau į parodą atrinkta tik po vieną Dauguma plenero dalyvių dar dirba mokytojais todėl diena prieš mokslo metų pradžią jiems buvo ypatinga Kūrybai minčių teikė ir nuostabi sodybos aplinka vasariška nuotaika čia pat stūksantis ūksmingas pušynas bei greta vingiuojanti Nevėžio upės vaga Baigiamasis festivalio koncertas Kazimieras DOBKEVIČIUS Iš kairės prof Petras Bingelis tenoras Badris Maisuradze prof Juozas Domarkas baritonas Vytautas Juozapaitis džiaugiasi koncerto sėkme Kauniečiai ir svečiai į Pažaislio festivalio baigiamąjį koncertą rinkosi gausiai festivalio uždarymui organizatoriai parinko

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/09/17/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Mergelės Marijos šventė Ir tai simboliška kadangi iš šešių milijonų maldininkų kurie iš viso pasaulio kasmet aplanko Lurdą kur prieš 150 metų apsireiškė Dievo Motina nemaža dalis yra ligoniai ieškantys fizinės ir dvasinės sveikatos Apsireiškimo jubiliejaus iškilmė Romas BACEVIČIUS Kardinolas Joachimas Meisneris bendrauja su Šiluvos maldininkais Rugsėjo 14 ąją sekmadienį Šiluva į kurią prisirinko gausus būrys piligrimų sulaukė didžiosios Švč Mergelės Marijos Apsireiškimo 400 metų jubiliejaus iškilmės Lietuvos ir Vatikano valstybinės vėliavomis pasipuošusi Šiluvos Bazilika liudijo žmonių džiaugsmą ir dėkingumą popiežiui Benediktui XVI už parodytą jo dėmesį šioms iškilmėms ir visai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai atsiunčiant savo ypatingąjį pasiuntinį iš Vokietijos Kelno arkivyskupą kardinolą Joachimą Meisnerį kuris yra Šventojo Tėvo bičiulis Gražiai sutiktas Raseiniuose atvykęs į Šiluvą kardinolas J Meisneris pirmiausiai apsilankė Apsireiškimo koplyčioje ir čia pasimeldė Paskui drauge su jį lydėjusiais Lietuvos ir svečiais vyskupais bei kunigais bendraudamas su šalia buvusiais maldininkais garbusis svečias ėjo Bazilikos link švęsti Švč Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejaus iškilmės Pašventino parapijos namų kertinį akmenį Birutė Vasylienė Kardinolas Joachimas Meisneris pasirašo kertinio akmens pašventinimo aktą Rugsėjo 13 dieną 18 valandą gausiai susirinkę į šv Mišias Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji džiaugsmingai pasitiko iškilmingą purpuro spalvos arnotais pasipuošusią kunigų procesiją Prie altoriaus žengė būrys Kauno arkivyskupijos kunigų

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/09/19/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  teko dirbti ir vienytis žymiai stipriau Iš buvusių veiklių Vokietijos lietuvių liko nedaug Vienas jų dr Jonas Norkaitis kurio publikacijas XXI amžiaus puslapiuose sutinka ir mūsų skaitytojai Tai plačios erudicijos lietuvis daug prisidėjęs prie Vokietijos ir pasaulio lietuvybės stiprinimo Šiandien pristatome interviu su dr J Norkaičiu nes tam yra svarbi proga šią savaitę jis mini svarbią gyvenimo sukaktį savo 80 metį Pirmas mitingas išliko kaip šviesus prisiminimas Vytautas Bagdonas Edmundas Cimbalistas prisipažįsta kad jeigu atsirastų antrasis Sąjūdis jis dalyvautų jame kiek tik leistų jėgos 1988 metų rugsėjo 4 osios pavakare Anykščiuose Dainuvos slėnyje kur ne vieną dešimtmetį būdavo organizuojamos dainų šventės įvyko iki tol negirdėtas neregėtas dalykas mitingas Jį organizavo neseniai susitelkusi Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Anykščių rėmimo grupė Tą mitingą gerai prisimena ir vienas iš jo organizatorių buvęs aktyvus sąjūdietis Anykščių rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Edmundas Cimbalistas Marcinkoniškiai saugo dzūkišką autentiką Rūta AVERKIENĖ Marcinkonių kaimo bendruomenė įgyvendino unikalų projektą Šilinių dzūkų godos troškimai ir darbai Didžiausias Lietuvos kaimas jau pasipuošė dvejomis autentiškomis dzūkiškomis skaldytos pušies tvoromis o kaimo šventės metu pašventintas naujai šalia bažnyčios atstatytas pats didžiausias ir originaliausias Lietuvoje penkiolikos metrų Marcinkonių kaimo kryžius Vadoklių gimtadienis Bronius VERTELKA Paminklinį akmenį atidengė rajono meras Povilas Žagunis kilęs iš Vadoklių seniūnijos Rugsėjo 13 ąją šeštadienį Vadokliuose vyko miestelio 630 ųjų metinių ir heraldikos šventė Švč Jėzaus Širdies bažnyčios klebonas kun Vidmantas Kareckas aukojo šv Mišias kurių metu padėkojo visiems prisidėjusiems rengiant miestelio šventę ragino būti sąmoningais ir garbingais savo krašto piliečiais ir išreiškė viltį kad į Vadoklius sugrįš blaivystė Baigiantis šv Mišioms klebonas pašventino miestelio vėliavą ir herbą Į darbą su fotoaparatu Bronius VERTELKA Linkuvos girininkui Virginijui Kacilevičiui fotografija atokvėpis Išsiruošęs į darbą Linkuvos girininkijos girininkas Virginijus Kacilevičius nepamiršta pasiimti ir fotoaparato Kartais per dieną užfiksuoja tik vieną kadrą o kartais ir dvidešimt priklauso nuo to ką

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/09/24/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  asmenybėms ar mokytiems teologams o paprastiems žmonėms ar net vaikams taigi tokiems kurių niekas nenori lankyti O ji trokšta kad pas ją ateitų kaip tik tokie žmonės Marija tiesą sakant neturėjo to ką pasaulis vadina laime Vargonai muzikos instrumentų karalius Bronius VERTELKA Panevėžietis vargonų restauratorius Antanas Šauklys Rugsėjo 11 ąją Panevėžyje vyko konferencija Panevėžio apskrities istoriniai vargonai Lietuvos istorinių vargonų kontekste skirta Lietuvos vargonų 600 metų jubiliejui pažymėti Ją organizavo Panevėžio apskrities G Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys Konferencija prasidėjo Šv apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas šios šventovės klebonas kan Petras Baniulis Paskui ant K Donelaičio gatvės 6 o namo sienos buvo atidengta atminimo lenta vargonų meistrui Martynui Masalskiui 1858 1954 Piligrimų keliai vedė į Šiluvą Kelionės pradžia bendraujame su Panevėžio vyskupu Jonu Kaunecku Šiluvoje minimas Švenčiausios Mergelės apsireiškimo jubiliejus svarbus ne tik Lietuvai bet ir visam krikščioniškajam pasauliui Visą savaitę į Šiluvą plaukė maldininkai kasdien kita intencija buvo aukojamos šv Mišios Žmonės vyko aplankyti šventos vietos ne tik prašydami sau malonių bet tikėdami kad Švenčiausioji Mergelė neapleis Lietuvos Šis tikėjimas visada stiprino ir palaikė tautos dvasią sunkiomis dienomis tad ir šiuo sudėtingu laikotarpiu žmonių širdys atgauna tikėjimą ir viltį prie švento paveikslo garsėjančio stebuklingais išgijimais ir palaiminimais Šiaulių vyskupijoje Šiaulių dekanate Kyla naujos bažnyčios mūrai Šiandien mums reikia tvirto tikėjimo pastato kurio pamatai yra Kristus sakė vyskupas Eugenijus Bartulis Šiauliai Šie išbandymai jums brangūs parapijiečiai dar labiau sutvirtins tikėjimą uždegs jūsų meilę ir sustiprins jūsų žingsnius per žemę nes jūs stovite ant tvirtų tikėjimo pamatų jūs neišsilakstote neišsibėgiojate bet ir sunkiomis sąlygomis garbinate Viešpatį Ačiū jums už ištvermę ačiū jums už nuoširdumą ir už pasiaukojimą nes išbandymų valandos tikintiesiems yra proga paliudyti tikėjimą taip rugsėjo tryliktąją į Šiaulių Švč Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijiečius kreipėsi Šiaulių ganytojas Eugenijus Bartulis Vilkaviškio vyskupijoje Marijampolės dekanate Paminėjo kunigą valstybės kūrėją Kun dr Vinco Bartuškos kapas anksčiau ir dabar Vido VENSLOVAIČIO ir Ričardo ŠAKNIO nuotraukos LIUDVINAVAS Rugpjūčio 30 dieną šeštadienį Šv Liudviko bažnyčioje paminėtas paskutiniuosius savo gyvenimo metus čia praleidęs kunigas daktaras Vincas Bartuška 1881 1904 1956 Jis mirė 1956 m sausio 28 dieną palaidotas šventoriuje šalia bažnyčios Šiemet ant iškilaus kunigo kapo buvo pastatytas naujas antkapinis paminklas tai ir tapo iškilmingo paminėjimo priežastimi Paminklo statymo darbus savo lėšomis parėmė kunigo brolio Baltramiejaus sūnus apaštalinis protonotaras profesorius daktaras Vincas Bartuška o rūpinosi kurijos kancleris mons Juozas Pečiukonis pritariant klebonui kun Remigijui Maceinai Kunigas statęs Lietuvos valstybės pamatus Romas BACEVIČIUS Kun dr Vincas Bartuška apie 1915 metus Rugpjūčio 30 dieną Liudvinave buvo paminėtas kun dr Vincas Bartuška 1881 01 09 1904 02 28 1956 01 28 ant jo kapo pašventintas naujas paminklas Ta proga prisiminkime šį iškilų dvasininką filosofą ir visuomenės veikėją Kun dr Vincas Bartuška Bartoškevičius gimė 1881 m sausio 9 dieną Magdalenos Kasakaitytės ir Vincento Bartoškevičių šeimoje Kazliškių kaime Šunskų parapijoje sodyboje iš kurios jau buvo kilę du kunigai Kunigai buvo iš tų pačių namų kilę tėtės brolis Juozas ir senelio brolis Šeimoje augo dar du broliai ir

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/09/26/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  į Kauną nebuvo susirinkęs toks pasaulinio garso politologų ir disidentų žvaigždynas Tai JAV dirbantis prof hab dr Andrejus Piontkovskis šiuo metu Vokietijoje gyvenantis prof dr Leonidas Volkovas žmogaus teisių gynėjas disidentas 1968 m nuteistas Vilniuje platinęs Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką užsienyje Sergiejus Kovaliovas istorijos daktaras Jurijus Afanasjevas žymus Lenkijos disidentas Solidarumo įkūrėjas laikraščio Gazeta Wyborcza vyr redaktorius Adamas Michnikas Deja toks elitinis politologų pasirodymas Kaune nesukėlė didelio spaudos radijo ir televizijos žurnalistų susidomėjimo O gaila Politologai palietė pačias aktualiausias nūdienos temas o svarbiausia kalbėjo apie Rusijos politiką ir jos agresiją prieš Gruziją Pagerbti krašto kūrėjai Rūta AVERKIENĖ Sidabrinės bitės laureatai tautodailininkė Irena Žukauskienė ir kapelos Periodas vadovas Valentinas Taraila Senosios Varėnos Šv arkangelo Mykolo bažnyčioje rugsėjo 21 ąją sekmadienį paminėtos čia gimusio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 133 osios gimimo metinės ir dvyliktąjį kartą įteikti garbingi apdovanojimai Sidabrinės bitės ženklu ir Savivaldybės kultūros premija apdovanoti šių metų Sidabrinės bitės laureatai tautodailininkė Irena Žukauskienė ir kapelos Periodas vadovas Valentinas Taraila Didinga ir ori tautos istorija dailininko kūryboje Minint Lietuvos grafiko Antano Rimanto Šakalio 70 ąsias gimimo metines Prof Ona VOVERIENĖ Matau Renesanso salę Kyla šlamančio šokio banga O pirmoji pora karaliai Ir vėl krinta juoda uždanga Kazys Bradūnas Prasidėjusi praėjusiais metais dailininko Antano Rimanto Šakalio kūrinių jubiliejinė paroda keliauja po Lietuvą dabar ji vieši Marijampolėje ir Šilutėje Dailininko jubiliejiniais metais ji aplankys visus didžiuosius Lietuvos miestus A R Šakalys šių dienų postmodernizmo ir popkultūros tamsoje yra vienas žymiausių ir tautiškiausių Lietuvos menininkų perėmęs gražiausias tautinės renesansinės grafikos tradicijas iš Mykolo Elvyro Andriolli Domicelės Tarabildienės Antano Kučo ko gero dabar vienintelis jas tęsia ir ieško jos naujų raiškos formų Tai menininkas turintis tvirtą pilietinę poziciją Mintimis su Maceina Bronius VERTELKA Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas kalbina rašytoją Tatjaną Maceinienę Už jos A Maceinos sūnus Saulius Jonas Maceina Rugsėjo 23 ąją Panevėžio apskrities G Petkevičaitės Bitės

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/10/01/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  už jos ribų savo įdomiais gyvenimiškais pavyzdžiais paremtais pamokslais Įtaigus Jono Kaunecko žodis neretai į tikinčiųjų gretas patraukia ir abejingus tikėjimui Ir bendrauti su dvasininku lengva jis savo mintis dėsto išraiškingai pasiremdamas konkrečiais pavyzdžiais aiškiai ir atvirai Pokalbyje su vyskupu prisimename neseniai praėjusius jubiliejinius Šiluvos atlaidus prieš 15 metų Lietuvoje vykusį popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą svarstome ir kitas aktualias temas politinę ekonominę bei vertybių krizę Lietuvoje artėjančius rinkimus į Lietuvos Seimą Ateitininkų federacija teisingame kelyje Dr Aldona Kačerauskienė Ateitininkų federacijos pirmininkas Vygantas Malinauskas neša atnašas Jubiliejinėse šv Mišiose Šiluvoje Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka Pasižadu sekti Kristų dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei šiuos žodžius ištaria kiekvienas apsisprendęs tapti ateitininku kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje duodamas įžodį Įkurta 1910 metais atkurta 1989 metų rudenį ši katalikiška organizacija vadinama Ateitininkų federacija AF vienijanti keturias sąjungas Jaunųjų ateitininkų Moksleivių ateitininkų Studentų ateitininkų ir Ateitininkų sendraugių veikia iki šiol Rugsėjo 20 dieną Vilniuje įvyko AF atstovų konferencija Šiuo metu organizacijoje yra per pusketvirto tūkstančio narių ir kandidatų auga kuopų skaičius Telšių vietovėje yra net 24 kuopos Kauno 18 Panevėžio ir Marijampolės po 12 ir t t 2007 metais patvirtintame veiklos plane buvo nustatytos trys veiklos kryptys organizacijos gebėjimų stiprinimas narių ugdymas ir organizacijos plėtra Lietuvos jėzuitų provincijos jubiliejui Bronius VERTELKA Naujų spaudinių skaitykloje iš dešinės Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriaus pirmininkė Liudvika Knizikevičienė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas Naujamiesčio klebonas kun Algirdas Dauknys ir kun teol lic Lionginas Virbalas Motiejus Kazimieras Sarbievijus dažnai buvo minimas rugsėjo 24 ąją vykusiame renginyje Krikščioniškosios kultūros ugdytojai skirtame Lietuvos jėzuitų provincijos 400 metų jubiliejui pažymėti Renginys vyko Panevėžio apskrities G Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje Čia M K Sarbievijaus poeziją skaitė J Miltinio dramos teatro aktorius Albinas Keleris Kūrėjas gyveno maždaug tuo metu kai Lietuvoje buvo įkurta jėzuitų provincija Garbinga klebono sukaktis Šlienavos klebonas kan Vytautas Vaičiūnas Autorės nuotraukos Šlienava Praeitą sekmadienį buvo paminėtas parapijos klebono kan Vytauto Vaičiūno Vyčio kryžiaus IV laipsnio ordino kavalieriaus kunigystės 20 metis Šv Mišias aukojo pats sukaktuvininkas ir kun Alfonsas Bulota pamokslą sakė Aukštosios Panemunės klebonas garbės kanauninkas Deimantas Brogys Palygindamas tą dieną skaitytą Evangelijos pasakojimą apie du sūnus vieną nors ir nusižengusį tėvui bet paklususį ir atėjusį darbuotis į vynuogyną antrąjį pažadėjusį bet neištesėjusį pamokslininkas džiaugėsi kunigo Vytauto prieš 20 metų pasirinktu keliu Jau 20 metų ne visada tinkamai įvertintas padėkotas Nepaisant visų išgyvenimų jis nepasakė esu pavargęs bet Viešpaties pakviestas jis įsijungė į tarnystę Dievui sakė kan D Brogys Ir pripažino Ir darbuojasi taip kad mums jaunesniems net ausys rausta Gerumo diena Kun Roberto Grigo palaiminimas Leipalingis Rugsėjo 18 dieną Švč Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyko tradicinė šventė skirta neįgaliesiems ir pagyvenusiems kartu buvo pristatyta kunigo Roberto Grigo gimusio ir augusio Leipalingyje kūryba Ryte bažnyčia pilnutėlė žmonių Čia drauge su visais ir neįgalieji artimųjų vedami ar vežami ratukuose Šv Mišias aukoja Leipalingio bažnyčios klebonas kun Paulius Marčiulionis ir svečias kun Robertas Grigas Po bažnyčios skliautais vyrauja ypatinga rimtis Kunigo Roberto homilijos žodžiai stipriną viltį ir teikia paguodos Jis ragina kiekvieną savo kančioj prisiminti Jėzaus kančią jo pasiaukojimą ir

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/10/03/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •